Skip to main content

Full text of "Danske ordsprog: tankesprog og riimsprog"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
person al, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, Optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpeopleabout this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of ihis book on the web 

at |http: //books. google .com/l Google Dette er en digital kopi af en bog, der har været bevaret i generationer på bibliotekshylder, før den omhyggeligt er scannet af Google 

som del af et projekt, der går ud på at gøre verdens bøger tilgængelige online. 

Den har overlevet længe nok til, at ophavsretten er udløbet, og til at bogen er blevet offentlig ejendom. En offentligt ejet bog er en bog, 

der aldrig har været underlagt copyright, eller hvor de juridiske copyright vilkår er udløbet. Om en bog er offentlig ejendom varierer fra 

land til land. Bøger, der er offentlig ejendom, er vores indblik i fortiden og repræsenterer en rigdom af historie, kultur og viden, der 

ofte er vanskelig at opdage. 

Mærker, kommentarer og andre marginalnoter, der er vises i det oprindelige bind, vises i denne fil - en påmindelse om denne bogs lange 

rejse fra udgiver til et bibliotek og endelig til dig. 

Retningslinjer for anvendelse 

Google er stolte over at indgå partnerskaber med biblioteker om at digitalisere offentligt ejede materialer og gøre dem bredt tilgængelige. 
Offentligt ejede bøger tilhører alle og vi er blot deres vogtere. Selvom dette arbejde er kostbart, så har vi taget skridt i retning af at 
forhindre misbrug fra kommerciel side, herunder placering af tekniske begrænsninger på automatiserede forespørgsler for fortsat at 
kunne tilvejebringe denne kilde. 
Vi beder dig også om følgende: 

• Anvend kun disse filer til ikkc-konnnerdolt brug 

Vi designede Google Bogsøgning til enkeltpersoner, og vi beder dig om at bruge disse filer til personlige, ikke-kommercielle formål. 

• Undlad at bruge automatiserede forespørgsler 

Undlad at sende automatiserede søgninger af nogen som helst art til Googles system. Hvis du foretager undersøgelse af m;iskl- 
noversættelse, optisk tegngenkendelse eller andre områder, hvor adgangen til store mængder tekst er nyttig, bør du kontakte os. 
Vi opmuntrer til anvendelse af offentligt ejede materialer til disse formål, og kan måske hjælpe. 

• Bevar tilegnelse 

Det Google- "vandmærke" du ser på hver fil er en vigtig måde at fortælle mennesker om dette projekt og hjælpe dem med at finde 
yderligere materialer ved brug af Google Bogsøgning. Lad være med at fjerne det. 

• Overhold reglerne 

Uanset hvad du bruger, skal du huske, at du er ansvarlig for at sikre, at dot du gør er lovligt. Antag ikke, at bare fordi vi tror, 
at en bog er offentlig ejendom for brugere i USA, at værket også er offentlig ejendom for brugere i andre lande. Om en bog 
stadig er underlagt copyright varierer fra land til land, og vi kan ikke tilbyde vejledning i, om en bestemt anvendelse af en bog er 
tilladt. Antag ikke at en bogs tilstedeværelse i Google Bogsøgning betyder, at den kan bruges på enhver måde overalt i verden. 
Erstatningspligten for krænkelse af copyright kan være ganske alvorlig. 

Om Google Bogsøgning 

Det er Googles mission at organisere alverdens oplysninger for at gøre dem almindeligt tilgængelige og nyttige. Google Bogsøgning 
hja^lper læsere med at opdage alverdens bøger, samtidi g med at det hjælper forfatter e og udgivere med at nå nye målgrupper. Du kan 
søge gcnnom hele teksten i denne bog på interncttct på |http : //hooks . google ■ com| OFTHB 

uNiysmiTr M \ i \ OFTHB 
UMIVEmiTr 
f* t OFTHB 

uMiVEaaiTr 
/" i \ r i / 4 pfltifkf (Drbftitøg, XøntefptP^ og ^iimfpto^, af tr^fte og wtri^te ^ilber famtebe, orbnebe og ubgtvne «f 6:. fSftolUé^. Fagre Ord uden Fynd naac ikke langt. ^ %ox ©amfunbet tit ben Danjle Siteratur^ fremme. 

3)a«mavf^ (cbic !t)f3ter /, y<ilttlittn-|ttttlX^ir tilegner 33cnj!a6 og »^øiagtclfc betfite banffe SSogf ter »t( o^DcrUve Uboiv?ercn. ivir72032 ■■ ^øttaie. iat golf« albfte og filbigftc (Sicnbom er bet« JTungemaal: 
SWeb @:proget o^rfnber og letter bctj tiicb ©^togct opl^pret bet at 
^flere i\l 5(It bet, ^ijowcb golf et i aanbeltg Sgen^cb og i ib«n« 
®ttring ubmonrfer og abjIiUer f!g, mccr etter rølnbre, fra en^SKr 
(Wibfn Stamme, fra etl^ijert anbet golf efamfunb , bet ijcere none etter 
flernt :paa Sorbfloben — bet t>cere fremmebt, etter i?eb ©tammefrowb* 
jlat tejlcegtet: alt bette maa funbgiøre flg og Mioe fienbeligt i feet 
færegne ^u«g«maal, bcr er oip^oret^ o:pbraget, ubbannet meb golf et, 
fom i^ar t<rtt og eubnu taler bet. Stgefom nu et golf« €genbeb, 

- faalcenge Ui tejiaaer i ubijorte« og inb^orte« Scføficenbfgfjeb, ijel 
for en Defl fan ornjfifte« f og vxt\i 3^ibem«, men albrig gan^ 
fori?anble« i ftt •ffiofcn: faalebe« fcltoer l^etter albrig ©proget et 
anbei, faaknge bet )^bl6li)9er ai ^^t bet famme J|^lf« aanbelige 
Organ; omenbffiønbt t|t, t mangen Dijcrgang og 5lfjli6ning af celbre 
gormer, i mange følelige Xoib af gamle Drb og Ubtr^f, ligefom 
i ®erigrtfe i>eb n^e^-fremBijber en foranbret Sfiffelfe, 

(Sproget l^af ogfaa, unber faabanne Dmjfiftnfnger, et ©lag« 
*t«rnejiof, fom g^lfet ^ar neblagt i fit 5£ungemaal, imeben« bette 
i^ar^minbre fiofrigt og orbrigt, minbre jlcJet, minbre mangfotbigen 
ubi?iflet; og bet er benne ©progf teerne, l^tjortfl golf et enbnu føler og 
i)il føle fit gattile ©IcegtjfaB , faa lange bet er i Stnnb til at tei^are 

^ noget a| fin oprinbelige S^^atur, unber be Storme, U^eit og 3orb« 
rl^ftelfer, ^er funbe f^ne« at »BeBube en n^ •9Jerben«omffa6ning. 3)et 
ijar i ^ine Jliber, ba ©ulturen iffe l^a^be n^^ti, Wer giennemtrotngt* • • VI 


t)c fiorc goIfe;nia6fer, ba- ©ftift og ®frtftf^3i;og cnbnii l^a^bc 
en incrc inbfftcenfct fii^^frcbø og ©^Ibigl^cb — bet i?ar i faabannc; 
golfeté Q5arnbom og Unøbom ncermctc Uggcnbe 5£ibSaIbcre, ba ben 
munbtUge 3:rabitton funbe ijcerc et mere alminbeligt, et ftaftigt 
og 'oaxxQt SWibbcI iil at teijare og foriplante bet aanbeligc ®tof, fotti 
i Strtiben ubgiorbc en jior 3)eel af et SoIfS ©^roglicerne; og 
font i ©cerbeleé^eb banttet be to «§ot>ebformei: fot ertl^t^er S^ationS 
o^rinbelige ^oefie fra ©agntiben,* etter ben munbtlige fXrabi* 
tionø S;ibøalber: ben etie, ter inbBefatter Solfefangen, etter bet 
e^piffsfortcettenbe Ciijab (Sattaben); ben l^rif!«tonenbe ®ang (ben 
egentlige Solfe^ife)} og ben af SoKcbigtningen wbf^rungne gortoef* 
ling i ^rofa (@i?ent^ret)» ©om ben attbett «§o^cbform, t STOob« 
fcetning til i^iin mere egcnttig ^oetijle, etter $^antaj!en8 og Sø= 
lelfenS øtaabtg^cb mere unbergit>ne, fremtr<eber Solfetd Zanft- 
bfgtning, betø bitiactiffe, ironijI»^i)ittige, og l^umorijtiffe^oejte, bets 
SWoral^^ilofo^l^ie og ^logffaWtere, fom bet i jtit tiblige Ungbom, 
ja jiunbom enbnu i bennet , l^oø 5Umuen fce^arebe @ftertei?ning, 
nebtogger i Otbipto^ og %anttipt9^* 

3Si maac bog t!!e forefiltte oé biéfc, fom en futbf ommen f<er|!i(t 
og ferregen ©ienbom for ben enfel'te kation. 5)en aanbelige S^latur, 
fom er fcetteS for l^cte SKcnneffcjlcegten, maattt ogfaa l^cr giøre bette 
Scette^jfaB gielbenbej gornuftcnø @en.]^eb i benne 9latur^ ©runb* 
ijcpfen gi^er flg ogfaa tilfienbe i ben oijereen^jicmmcnbe Ub^ifling of 
'faa forjftetttge golfejiammerø tiblige Drbfføgt og 3:an!ebigtning. S)et 
er meb Drbf^iygene fom bet er meb enbeet ØlotionerS eventyrlige 'Æ)tgts 
ningcr; fitgefom ^l^antaflen i mange ^ilfcelbe l^ar ijirfet i lige 
Oletninger og fformer l^oø forffiettige Solfefotrb, Baobe i 3(flen og 
@uro:|)a — etter ligefom ©vent^ret i i?iøfe enfctte ©fiffelfer l^ar for* 
:plantet flg fra bet flerne Snbien og $erf!en 1il ^liro^a, og ber ^at 
nbBrebt j!g og fcejiet (Rob i lignenbe golfebigtninøer af ben tirt 
f)o^ be flejie Stationer: faalebeé er t>ct gaaet meb ©ftertonfeng, 8for* 
nuftenø, ^logflaBen«, aronicng og ©atiren« mnnbtlige Ubfagn, 
»everegler, 3:an!ef:proig oø Drbf:^rog. ^an gienflnbet bem jhtnbom 
meb be famme Ubtr^f i flere ®^)rog 5 men langt oftere finber man ben 
famme ®ruhb.tan!e etter SKening, iHotbt en mere etter minbire for* 
^teflig Jlalemaab^e, .etter et mere etter minbre fceflopgtet ©illebe, t. VII , 

(;og be pefle ^utopaijfe Rolf. SWan flnbct Drbfptaq , fom be gamle 
©rafrre cg Ølomete l^a^c mi, forplantebe til SKibbclalbmn cg ben 
n^ere 5£ib — ttnbertiben moajlee paa n^ unbfangebe og frcmfptungne 
i benne Jtib; {a xsiwi opbagei .\)el tefienbte eutop«tffe Orbfrrog 
^oé 5(ra^ere, <&tnbuer og anbte af 5lf!en« <rlbpe golfejlag. 2Kan 
^or itnbertiben falbt Orbfprogene "golfeté ajii^bom"; man maatte 
genere, figer en franj! gorfatter, (gerb. 3)eni6) falbe bem "3røen* 
nejfe^ebcng' letjenbe flJøfl"; og benne fljøfl tolep tffe Hot (tegger 
^^xi til) ben gtabet jtunbom; etter ben leet, ben fpøgcr, ben fpottet. 
SWan \i9xtx ben ^06 og J)onjfe maajfee l^elfl og ofteji, naor ben 
1^ar fiattet og ©fiemt i j!n ^ixit, etter naar ben ffiuler ©falfen 
ibag^ ^l9ord ÆaaBe; men benne øti^ft fan cgfaa ))<rre faa b^i6 og 
alvorlig i ftne Ubfagn, at ben riprcr en tragijf ©trang i ®l(elen« 
Snberfle. 9laar Spanieren jlger: "a)a ieg Biet) føbt, gr<rb iegj 
og ^^er 3)og («rer mig, l^ijorfor": ba f^neS i?i (xi føle ben 
Smerte, ber førfl gai? ffgS^b i biøfeDrb; og i?i r^jieé af a)øben« 
l^ele 9l<rbfel i <£iat}dnøl> etter ®fi66rubb, naar Rijferen i Bretagne 
jlger o«: "Sil bu lotre at ibebe, ba gaae til ©øe8", 

3)>t er u^ibigt en ©anb^eb, ^i ben golfeftemme, ber i 
Uefne Jtiber, ba ^^alen o^erl^otjebet tjar minbre orbrig, og ba man 
giemte be Orb, man ))ilbe .6e^are, mere i @rinbringen og t^eb 
munbtUg forplantning, enb )oeb ©frift, ^ar ^(eret l^ørt o^er en flor 
3)eel afSorben — at benne ©temme, ber faalebeø l^ber i faamange 
Øiationerø fcrtfattebe, fionmefttlbe Drbfprog, er af en ^berfl rig 
S^angfolbig^eb. 2)en ^ttrer {!g om £i^etd ©tebe og ©org, om 
betd ©tor^eb og «&erlig]^eb, og om betd USfel^eb i/g Ølingl^eb; ben 
Blotter 9(rmobd Httrr 9^øb; men ben ^ar ogfaa ^røjl for ben ^^X* 
tige, ben ©orgfi^ge, ben Unbertr^fte og Setr(engte. 2)en fparer iffe 
ben dlige og 9^(egtige, ber meb ©tolt^eb og O^^ermob ^il l^erffe 
meb flt ®ulb og jln iBittie; men ^txi Motter ogfaa ben la^e©maas 
i^eb, (Sgenn^tte, ©ierrig^eb og Sorfomgeligt^eb , og ben er faameget 
fhrengere og nben ot)er(<erenbe £emf<elbigbe|) i fin ©traffebom, fom ben 
altib og o))eralt ftger Drbet reent nb, og navner enl^^er ^ing lige^ 
frem ^eb flt rette 9}at?n. S)ermeb er bog ingenlunbe nuent, at Srolfe« 
flempten iffe forftob ©pøg og ©fiemt, etter at ben iffe fienbte \itxi 
2^aabe, t>i)ort?eb gorftanb og©anb^cb pttrc« ! bet irontj!*fpottcnbe, VIII 

etter bet flnbrlgt fotBIommebe Ubtr^f. Z^cntimoi, be« ^ar ^eri netop 
fortrin$i?itø |ltt <Sti)tU, ^ttop bet Bittebtige, bet ftgurlige og bet 
itoniferenbe Hittet i)at flt rette ^itm iDrbfproget; ia bet pbjie er 
en faa almtnbeHg 35eflanbbeet af benne 5trt af golfejiemmenS 8)ttrmg, 
at i bef minbjie af banffe Drbfprog i?ifl langt o^er «&aføbe(en 
^aH en meer etter minbre ironifl S^arafteer og Ubtr)^!dmaabe. 
Drbfprogene ere berfor ogfaa en af be rigejie Ailber for 93 i t ti g« 
l^eben i)oé et golfj ligefom for Ub:pr(egningen af bets practifte 
gorfianb og ,Ælogffa6. 2)er finbeé t t)im en fielben Sorening , 
imettem <&anbt;eb eg SSittigl^eb; og ligefom ben førfie giijer en faa 
flor a^omgbc Drbfprog bet Xr«ffenbe, øieWifMigt ©laaenbe i bereg 
Ubtr^f og STOening, font -afjlcerer en^ijer 3nbi?enbing etter SWobflgelfe: 
faalcbeg gi^er ben, i?ittige etter |lnbrige 3nbH<ebning; ben biofrije, 
f^jottenbe ©atire, etter ben finere comijfe Sronie, foni tilfører Drb« 
fprogcne, bem ben unberl^otbenbe, Slanben forfrijfenbe og Sorfianben 
tijtalenbe l^umorijiijle ©i^arafteer, fom en SJ^cengbe af bem Bepbe. 

a^an funbe tornfe flg, ai ba,.fom bet n^lig He^ fagt> en fior, 
og ijet ben flørfie 3)cel af benne Stationerne^ <elbgam(e Si^ø:pi^ito* 
fopl^ie ,_ ^ttret i 3:an!cfprogetS poetij!*fJ^.nbige, forte og i?(egtige gorm, 
er en fatteé (gieribom for flere etter mange forffiettige Solfejlag: 
ijilbe ^tt ittt sjcerc Ut for bi^fc, ifopr i ben ironijle og tittebUgc 
gorm, at mobtage en Uge le^enbe, lige trceffenbe SSirfning af M 
famme Drbfprog. !røen b^t er, i Sttminbettgi^eb / etter meget ofte, 
fun Drbfprogeta ®i(el, ^anfcn, SKeningen, t)tt aanbelige Snb^otb, , 
fom er fatteø for.be S^^ationer, ber tit bet; unbertiben er betø i^ele 
poetijle gorm, SBittebet, ben flnbrige etter t>ittige Snbflæbntng , l^^ori 
Xanfcn bølger fig, forjiiettig; fhtnbom gientager gonnen flg i flere 
&PXOQ, itu orbl^benbe eenø, men faalebeé at Ubtri^ffet føier flg 
efter bet ene etter bet anbet golfø ®prog«6genbeb. derfor er. bet 
ifcer Blanbt nofr Beflcegtebe SJlationer, at man flnber ertbeel Drb» 
fprog, fom albelcé ere be famme, ubtn 'at man er i Stanb til at 
flge, ]^i?or be førfl ere nbfptungne, etter l^^ilfet 3:ungemaal man 
l^er jlulbe falbe Orunbfproget. 2)et er 3:ilfcelbet iffe attene meb. 
Danff og ®i?enff, i tt meget fiort Slntal; men i)i flnbe mange 
engelffe og nebert^bffe etter l^ollanbffe Drbfprog af i^øl 
Wber, fom Baabe f Otb og SD^ening jtemme oi?ereena meb banffe. IX 

— 3 øvrigt n bet alrfb fun en 2)eel af tet ^rle Sforraab af Dxi* 
fptøgene i et fcErrget 5i;ungfmaal, fom bet ^or tilfcrtle^ -nteb %nbre. 
£igefom tn\)\>tt kation t)ax ^at)t {Inc SoIff))tftt, fine 5lrabitioner, 09 
fine Sbiotilmer eUer Salemaabet for jig feli9 : faalebed ogfaa nuget af 
ben i be forte Ubfagn, ®anbfagn eUer Orbfprog neblagte og U» 
)9arebe folfelige Si^d^^ilofop^ie og <Slogf!aBdl(rre. 

<6erttl maae ^i ot^er^otøebet ^enregne ben ^ele gamle S^rogffat, 
\>i inbBefatte unber ^a\>n af Orbfprog. 3)et er bered atminbeHge 
S^orfen og 9}atur, at be i faa og fi^nbige Orb ubtale en Sorre, en 
Srfaringdfortning , et 9tefuttat af @ftertanfe og AIog{!ai6; men faa« 
(ebeé, at be ^toerfen ligefrem Befale i SB^oralenS dla'on, eller, i 
fhenge fategorijfe Ubtr)^f af et^iff S^agt, tilegne flg en alminbelig 
^^ilofo^^iff £o^dfraft og aifolut ®^tbig^eb. ^e fremtrorbe ^el fom 
Somuftend Ubfagn^ men ot^erlabe bet til 93erben, om ben M 
\>cttt flog nof til at forflaae og at følge bem. S)er ligger fom oftefl 
i bet egentlige Drbf^rog (naar man ffielner bette fra ^a^tfe« 
f^)roget, Siereregelen, ben moraljfe ©ententS — fom norr* 
mer^ eUer fiemere @l(rgtninge) tnttn en i>ié meer eHer minbre ff iult 
iSet^bning, eller en vittig Sleerftbig^eb , fom man maa o^bage og 
fremføge unber bet Indeblige Ubtr^f. $ertil ^ører en naturlig funb 
Jtløgt og ©mag, eller ®anbø for "Drbfproget« ^oefie" — ^tjab 
enten benne er af iBlot fijmBolj!, eller af ironij! 3lrt; enten ben ligger 
i JBittebet allene, eller i bet i^iiti^t Ubtr^f, ben fpnbige, fpibfe, 
trørfenbe ^alemaabe. Srøanglcr benne ©anbd, eHer er ben for foag, 
ba miéforflaaed iffe flelben faabanne Drbf^rog, ^"oié Stening man 
enten tager i en alt for fne^cr, alt for egentlig ©et^bning; eHer 
^cb l^oilfe man o^erfecr, at bet iffe Wot er ©abelaren, men 
ogfaa *logffaB$l(eren, fom l^or funbet |ln Jlolf i be gamle 
Stemmer fra golf et, @n t^bj! gorfattcr, ^i)i« JSfolfejfrifter i ben 
n^ejie Xib f)ai)t funbet meget S3ifalb (Sluetba^) figer om Drbfiprog 
og SaBler, at SSiiébommen i bem l^ar et bolBBelt Snfigt, ligefom 
Sanud^o^ebet: "2)et ene ioenber fig mob ©orbelig^ebend^ bet anbet 
imob i^TlogffaBend ©ibe. Sif bet ene tcere ^t ^t?ab ber er gobt og 
onbt; af btt anM if'oab ber er nyttigt og ffabeligt". @n og 
anbcn fireng STOoraliji l^ar unbcrtibfn taget aføorlig gorargelfe ^eraf, og meent: at onbe Drbfptog forbcetije gobe ©ofber*); men 
bet ijilbe \>tl fnotere ^ife f!g, at bet É«n et be allerebe fotbcrtijebe 
©crber, bet hinbe giøte SU?ié6rug af et Drbfptog. 

3 Pt)rigt maae i)i i?eb benne SeUig^cb, og fot mange anbve 
Jlttfflflbe, ^t>ot Sagen fan fomme >aa SBane, etlnbre: at Dx^^ 
fptogene ete l^tjerfen fra i J)ag effcc i ®aar; man fan iffe maale 
bem meb nogen 9l(en, fom ben ene eHer ben anben pi^iiofo^)i^iffe, 
(rfi^etijfe etter »)oltttf!e ©fole fra i?ore J)age \>xl Juflete. 2)e l^a^e * 
en egen a3flpgtfi)lbe, (om Jeg faa maa flge) og for at fienbe bene 
gor^olby moae »i tjele bem paa bc for Icenge flben nbbøbe ©tegterd 
3^anfei)<egt; ligefom i>i, for at forjiaae Baabe bereé Slloor og ©fiemt, 
maa aflcegge en ©mag , ber attene gaaer nb fra ben fletne SSerbenS 
Xaltim^ etter ©frbcmaabe. Drbf^rogeneé ®iixl maat ^i Icere af 
bem fel^, etter l^oø Solfet, fjalber ben nnbertiben- noget brøi, 
noget gammelbagé, njlefcen, etter fom man iførte UbttJ^f fra 5tlmuen8 
«&t?erbagéli\) : ba maae ^i enten l^olbe 08 til finere QSarer af lettere 
9(rt, etter finbe o5 i, i^'oai ^er er etter 'oat JBanbetS egen ©fil og 
Sf^atur, f)ijab ber engang er He^et fiøtt i Solfef^^roget, og albrig 
fan omfioBed. %^i Drbf^^roget er iffe en Srøening, ber fan jfiftc 
flt Ubtr^f meb 3:ibeme; bet er et Ubfagn, ^t?ori 9lanb og SBittebe, 
Jlanfe og Drb, ere fammenfmeltebe i en nforgomgelig, uforanberlig 
gorm**). 9Ji funnc l^er erinbre, at i Ut nationale 2>?efieri)<erf 
af Ser^anteé, fom i ©panien »gertngen og SBonben enbnu efter 
l^alotrebie l^unbrebe Qlar kfer meb lige Sotnøielfe, maa ijel ©and^o •3 Utiber 3^tte(en*: "Dnbe DtbfpTog, fem fotbcet^je gcbe ©ceber, 
tøienbtet)n< af@ub«6rb", ubgai? ben bef ienbte ^tofegfor (flben ^rocantélei) 
a, $onto^)piban (]739)en UaeSSog, ber flet iffe f»arer Hl fin 3:ttel. 93lanbt 
be 36 Scetninget, gcrfatteren ml gtenbrive', er ber ganjfe faa Drbfj)rcg; 
bet o»rige er italeHiaabcr, SWunb^clb og @naf. 

*) 5)et er I^ernieb iffe meent, ai H Drbfprog^, meb ben famme ^icerne, jlet 
iffe t 2:iberne« gøb ffulbe funne ffifte fin ©fat. 5)et fan mobtage 93irf^ 
ntnger af @^rogforanbnng og ^rabition; og man f)ax faalebee ^^^^igen 
Varianter af bet famme Orbf^tog. 9)?en biéfe ere bog fieiben betvbelige, 
etter ogfaa be gaae oi)er til at fremftitte Jlanfen unber et anbet ©ittebe. 
©aalebeé fom et Drbf^rog engang l^ar fcrftet ftg i itrabitionen til en »ié 
%\\>, i en »i« ^rebø: faalebeé maae »i berfor mobtage og betjare bet; etter 
ogfaa labe goTfet be^olbe bet. »«* XI 

tibt f)m ifbc for ftne uiibetttbni noget ixøit Drbfrrog, bet fhømme 
fca i)an§ itftanbfelige og imbtømmelige l^umotifiijfe fflcelb; men bet er 
bog altlb uieb bent, j^an til|lbfl jlcraer toabe f!n »gerreS ribberlige 
SJliøbom, og l^anS Snbbitbning, of SKarfen, og tjeb et gobt aniBragt 
Drbfptog l^iel<)et flg igtennem en^tjer fnet)er SSenblng, naar l^an 
tommer i et fornemt, Kbt u6eqi?emt ©cljTaB. 2)et fan i)et ogfaa 
^cere ^o<rrb at bemcerfe, at l^ar 6er\)ante8, ben fine, ijerbenSfloge^ 
@panin, ^piperligt forflaaet at an^enbe bén orbfptoglige *@umor og 
Sronie, faa giijer ben ni^ere ©erbenø jtørjie JRomantifer, @t>af* 
f^eare, l^am beri inttt efter. — 2)et maatte fee meget fattigt «b i 
erfaringen for ben, ber albrig l^aijbe prøy?et QJirfningen af et rigtig 
anbragt Drbfprog, bet ijcere nu i bet baglige J^ioø XaU, paa Sfue* 
^labfen, etter i et fomij! JDigtenjcerf; -og ^n^^er,. fom iffe reeni 
mangter benne erfaring, i)it ba ogfaa l^aije mar!et, at bet fom 
ofteft netop er ijeb ben ironijTe 9(ni?enbelfe, og i?eb ben nai^e, na* 
turlige SBittig^eb og @far:pf!nbig^eb , fom etl^t^ert Sprog tefibber paa 
fin egen 2^aabe, etter i fm f<eregne @tiit, at et Drbfpog, fom man 
fon: f!ge, "flaaer an'\ etter traffer rigtigt. SKan funbe en*nu j!ge, 
at i^i?or bet iffe trceffer, ber ligger ©f^lben iffe t)oé Drbfproget, 
men l^oS ben fom Bruger bet, og iffe tøcelger bet rette. Spanierne 
flge: "Saameget funb gorpanb, mon fon l^otbe imettem Singrcne, 
er mere ticerb enb to Ijele «&aanbfulbe )&(rrbom". JDe^te Drbfprog fon 
onijenbe^ poa ben l^ele ©fat of golfeflogffoB og golfe*®ittig^eb, 
naor mon forfloocr ot giør.e Ubijolget of bet ægte og Bebfie Stof. 

S^loor i)i nu poa Un ene @ibe moo tetrogt^ Drbfprogene fom 
en of be mefi nationale (Sienbele i etl^i?ert Solfé ^lungemool — 
og naar* »i bog tittige giøre ben erfaring , ot ^tt famme Drbfprog 
gientogeS ^oS forjTiettige 9?ationer, og toabe i ben antiU og mo* 
beme SSerben, l)oé iøfiertonbere og @urop«ere: faa følger bet 
ligefulbt og lige nøb^enbigt af biéfe gamle Ubfogn« Dprinbelfe og 
35ef!affen^eb : ot be iffe l^otjbe funnet finbe Snbgong etter almin* 
belig UbBrebelfe og Sorplontelfe l^oS nogetfomi^elfl golf, berfom be 
iffe,- til en etter anben $£ib, l;a^be i^ceret Befl«gtebe etter 'fiemmet 
oijereenS meb golfetg (S^orofteer, gølelfer, S^cenfemaobe og SiySans=^ 
ffuelfer. @tl^^ert Drbfprog, ber er He^et alminbeligt i et Xun^t^ 
maol, er foolebeø enten 1) i flt Ubfpring inbenlonbff; etter XII 

2) optaget fra ft BejUrgtet golf og ®:prog; etter 3) bet maa f^øxt 
til t)iin Drbfprogclaéfe, ^ioU aSanbringer fom uniijerfal gotfe^iiébom 
i^a^e {haft {!g giennem ^attuftnber og otitt ben ^aføe Sorbflobe. 
3»an i?ir ubeu X^W finbe, at ben før f te Slaéfe ^oø et^^ert golf, 
naat ben nøiagtigt ubføgeé, er talrig nof for at gt))e SSibnedS^rb 
om en talenbe l^iigi^eb og O^ereenØfiemmelfe meb golfetd og ®:progetd 
etenbommeltge ^ainx] og \)il man titttge 6ringe ben unbet eet meb 
ben an ben Slaéfe/ ber i be flcjie iSilfdbe fan »opre ligefaa na- 
tional, fom ben førfie, ba faae t>i altib en \aatan Di?eri),ægt imob 
ben trjebie, uni\)erfette S(aé{e, at iji funne tittagge etl^tjert golf 
fm f(eregne inbføbte DrbfprogfrebS! JDet er ijel ogfaa ben^ 
t)i?ori eni^^er S^ationé @:|3rog*@gen^eb og ®:prbg*S^arafteer n<ermeft 
og mefl umibbelbart maa .i^ttre flg^ men en faaban ggen^eb er 
derfor iffe ubeluft fra mange Drbfprog af ben trebie SlttSfe, ba 
biøfe (fom atterebe er fe^moprfet) mangengang omforme fl^ tet^beligt 
i?eb Overgangen fra een Station til en anben, etter fra een 5£ib3* 
alber til en følgenbe. 3)e univerfette Drbfprog faae faalebeé en 
bobBelt aScerbi; be ere fom. ofteji i flg felo be meji inb^olbdrige 
og tanfetopgtige, ba be netop i?eb benne ^genjfaB, fom alminbeligc 
gomuftfanb^eber, l^a^e er]^ijeri?et flg ben i?ibt nbferebte Dptagelfe; 
og be funne tittige ixttt ^araf terifiijf e $Prøi?er paa , l^^orlebeø flanfen 
^ar iftebt jlg et anbet f^mBolff Ubtr^f, i gølge Stationerne« og 
Sprogene« forjiiettige (SgenjfaBer. — @nbeHg flnbe i)i ogfaa tibt 
bet famme Drbfprog i flere ©fiffelfer etter SSariationer; og 

m, 

bi«fe er ba fom oftcji forjfiettige 3!ib«former, \)\>i>n%anUn er frem* 
traabt i btn tibligere og jilbigere Sprog * 2llber, 

^tttt fan giioe Qlnlebning til at Bemcerfe: at i>H man ^o« et 
ijlfi enfelt golf fremlebe og famle »ibrag til en 6^arafterifiif af 
golfeté ^genl^eb etter ^Nationalitet af bete Drbfprog, H maa man 
fienbe ,og 6eni?ttc M ^cle gorraab af bi«fe, i bet.minbfle i et fulb* 
jiflpnbigt Ubvalg af bet aSebfte og mefl ?@gte, fra enl^ver Sprog* 
Sliber. Sø/en jetter iffe maatte man forfømnu at tage »&enf^n faat)et 
til Drbfprogerte« Stof fra forjfiettige ^eriober, fom til ben 
5Deel af famme, ber enbnu fan ftnbeé le))enbe ^o« Sllmuen og i 
J)ialectfproget over -l^ele Sanbet. «&vi« man, fom ber af flere 
©runbe neppe fan tvivle« om, tør fcrubfcette, at ben flbfinavitte XIII 

^^A af bet l^elc Sowcaab ^o« attc curo^djfe Sf^ationer aftoger Be- 
tåbeligt meb f)^n ©eneratioit: ba maa bet faameget mete Beflageg, 
at bet for^olba^iia er \>nttt mtnbfi i benne JRctning for Dtb== 
fprogeneé ©amiing. JDette. ^ar i øijrigt fin naturlige Ownb i 
aSanjfeligi^eben ; fom nttop i)n er ben fiørfle. Seijenbe Drbf^rog 
fan man iffe ubfpørge, etter famle faalebeS fom Sfolfeté ©agn og 
Sijent^r; bc maae rrte flg felp i?eb bercg tilfcrlbige, oi^etalt ftelbne, 
etter iffe almtnbelige ^Inioenbelfe i 3!alen. Det er berimob for iffe 
fønge ffben, ijeb et fortrinligt SlrBeibe, lagt for 5)agen, at man i 
granfrige ^ar funnet Berige SiiationenS og Sprogets :pro^ert>iaIe 
gienbom i>tb et tet^beUgt Ubt^tte "af monge, l^ibtil meer etter minbre 
oi?erfeete, ufienbte etter u6en^ttebe gamle Jtilber i 35 øg er og i 
«§aanbffrifter*). ©aalebea fan bet berfor enbnu fiunbom i)cere 
nforflgtigt, etter for tibligt, at ijiffe i>eie og 6ebømme et^^ert golfé 
S^arafteer og ^genl^eber attene efter ben 2)eel af ^tté Drbfprog* 
jfat, man i^ibtil l^ar fienbt; etter rettere efter et Ub^alg l^eraf, fom 
mon let fan ijonre titfcøielig til ot inbrette efter j!t eget «§oi?eb**). •^ » •« 3 "Le livre des proverbes fran^ois, par Le Roux de Lincy; précédé 
d'un essai sur la phiiosophie de Sancho Pan^a, par Ferd. Denis". 
Paris 1842. 2 Voll. 8. 

) @t ©rem^jel ^crpaa l^o»e6 i et ©frift af ben ti^bjfe Xowxi^ ug fPublicift 
3. 95 en eb ei). ("iDie Dcutfd^en unb gran|ofen, na(i^bem ©eifle t^er ©prac^en 
u. (S)orud^tt)6rtet". 1842). 9[f £)tbf))rogene ub))celger forfatteren negle 
Vaa begge <Siber, faolebc« fem be Bebfi pa«fe til en forub ofgiort SKening. 
Denne gaaer altfor meget ub paa at op^eit bet tt;bffe og forringe bet 
franf fe Jlungemaal; faalebe« ogf aa i£)rbfprogene:f.(lr. "Die Deiitf^en 
ftnb lutenbli^ reid^ an ©pru^morten; bie ^ran^ofen t)er^altitifmåfftg 
fel^r orm". ((5. 42). gormobentlig bog rigere, enb forfatteren l|ar 
mbfl af 1842. 9leto^ famme 9ar ubga)) i^erour be ^\nc\) ftn C)xt)s 
f))rog^^og — Srugten af en lang og meifommelig fiitiff ©amlerfiib, ber 
if«r af ^aanbffrifter og gamle 93oger fra XUL til XVL 9(ar^ 
Iffunbrebe l|ar bragt en SKcrngbe cegte og gamle franjfe jDrbf^jrog for jBijfet, 
fom l|ibtil fa»nebeé i tibltgere (Samlinger, ^r. 93enebev, fom reent »il 
frofienbe be franf!e £)rbfprog bet ^umorifttffe dlement og ben objectttje 
Sronie (©. 43), til ^er flobe )paa mangen SRobftgelfe. 9ii be X^bffe 
ffulbe beflbbe ^ractijf Sogttagelfe og (Srfaring«! logjlab i l^eiere @rab , cnb 
be granjle, og berfor eie en fiorre <Sfat af ©anbfagn og olminbe? 
lige itlogffab^regler i bereé Drbf^jrog — t)il man ne^j^je ffnbe Uf 
Fropftet »eb at giennemgaae fierouf ©og efter en t^bj! Orbf^rogfamling. XIV 

■ . , 

9(t j!a|fe flg en !tat 09 tiljhceffeHg SorcjUtting om bet l^elc gottaab af 
en S^ation^ Drbft)rog — baabe be Bortbj^be etter fot«lbebe, men i 
ftriftlige ^ilber giemte, og be enbnu tocnbe — et imiblertib faa meget 
ijanjfeligece, lo minbre mctn i <elbre3!iber, (man fan gierne Iceggetil: 
ogfaa i ben nJ^ere 3^ib) , i)at isåret Betcenft paa en fulbficenbig ©amltng. 
2)ette f. (5r. f^neé (for faa ijibt man fan bømme efter tr^!te ®am« 
Unger)' at \i<m Jlilfcrlbet meb bet engeljfe SoIfS Drbfprog; og man tøi 
ijel formobe, at ttetop bettejjolf maa l^a^e tkt benne 5lrt af nattonal 
3Sib og 3!c5nffom^eb i Bet^belig 3K<engbe; og at man tan ^tnk flg, 
at en Bet^belig ©fterl^øjl til be noget magre engeljfe Drbf:progfams 
linger, fom l^ibt(l ere tri)f te, maa funne finbe§ i utt^fte og le^cnbe ,^ilber, 
aSeb eti^^jert goretagcnbe, ber gaaer ub paa, enten af albre 
(trijfte og utri^fte) ,^tlber, eller af ben toenbe Xale, at Bringe et 
Sfolfa Be^arebe 9lrb af gabneneé J^ioé^i^(lofo|)i^ie i Drbfprogform 
for S^fet, er bet nøbijenbigt, at man maa Btoe fig Sormaalet^ 
C^atur, Ubjitttfning og rette ©rcenbfer meb ^lar^eb Beijibji. du 
faring ijifer, at iffe- l^oø 9llle, ber l^at^e foretaget fig faabant, l^ar 
benn^ SBeijibfl^eb ^arct tåbelig nof. Wlan itf^ø'on iffe at gaae 
Icrngere enb til oS feltj; tfei »eb at unberføg'e ben rigefie, t)igtigfie 
og intereøfantefie l^ibtil tri^fte banjleOrbfprogfamling, ?Peb.er ©^JdS, 
i?il man fnart o^erti^beS om, at ben i?ibtløftige S5og nep^e i)ar 
Bleijen J^ato faa flor,, berfom ben ^aberlige' flcpttanbjfe $rcefl i ^tt 
17be Slar^unbrebe l^atjbe l^ai?t faamegen Wtijf ©fiønfoml^eb og 
<Smag, fom i)dn f^a'obt patriotijl 3\)er og »^iarltgl^eb til flt gabre* 
lanbS ©prog, Dlbfagn og nationale 2>?inbegmarfcr, i gamle golfe* 
ijifer, i "Drbq»«ber" og ^anfefprog, «§an i)ar ijifi iffe uben Sijne 
til at Inbfee og forflare be fibfiea 9Jatur, ^effaffenl^eb og aSarbi — 
l^ijortil f)an f)at oni?enbt en3)eel af flngortale, eller **Unber»iiéning 
om Drbf^tog''; ffiønbt man imiblertib ligefaa libt l^er, fom i $. 
®^toS øvrige @f rifter, maa føge logij! Drben, etter gortienefier fra 
©tilenø, ©magené og gorebrageté ©ibe. Wltn mm feer ba ogfaa, 
at l^an enten i^ar manglet dmt til at anijenbe fine gorfloringer 
oi?er Drbfprogé ijafentlige @geni^ebe\: paa flii egen Samling; etter 
at i)an troebe fig Berettiget til at ub^ibe SegreBct om banjle Drb* 
f^rog og S^anfefprog til ©ententfer og fieijeregler, fom l^an beetø 
fefø fprfattebe, beelø (l^ijab ber »cl er bet ]^5:ppigfie) o»erfatte af XV 

fccmmebe Sptog. $aa benne 3flaait et meer enb <i&al))belen af $. 
®9)}d@antUnd bend egentlige Sormaal u^ebfommenbe; l^^otom man 
fan DijerBetjifeé i;jcb ^ané egen 9lngføelfe: at 35o9cn tjjbe^olbet et 
9lnta( af om 10,000 Otbf^rog ^ naat man fammen^olbet bette %al 
meb ncer^cetenbe ®amlingd , font bog inbei^olbet f(ere i^unbrebe Slum- 
mete, bet fatteé ^oé ^ebct ®J?^. 

3)et gioed t)e( meget faa n^ete ®amlete og Ubgioete i noget 
Sanb, fom tf fe meet eOet minbte nbføtligt l^a^e føgt at ftemfltlle 
beted Q3egteBet ,t>m Otbfptogened eienbommelige ^atut og ®gen« 
jfatet; fot betijeb ogfaa at ftemjiide ®tunb og *49etettigelfe tjl Ut 
giotte Ub^atg, ettet til fammeS ©egtombSning. — Wlan i?il uben Z'oM 
ogfaa 'otnit fig noget faabant \>aa bette ®teb; om enbog fun fot 
at o:pI^fe, i^^otfot faa flot en 2)eel af ben 93ogd Snbi^olb, bet nu 
fnatt i et $at ^ati^unbtebet t)at ^cetet @fatfammetet fot be 2)anfled 
Dtbf^tog, ^et et iUut tifflbefat og ubeluft. 3eg f^at imiblettib 
adetebe gitret abffidige ^eti^en ^otenbe JBinf i be fotegaaenbe a9e« 
m<etfninget; og bet t)i( iffe )9(ete tet meget, ^^ab ^et i ben 3(nleb« 
ntng ^ete fan tilføieé. 

SWan funbe flge, bet fot^olbet flg meb Dtbfptogene, fom meb 
$oefien: bet Ht^et i Beggeé inbetfle 93(rfen noget titbage, fom 
bet et ijanjfeligete at beflnete etiet fotflate, enb at Btoe flg bet 
umibbelBatt be))tb{l. I)et et netop bette, fom man gietne fan falbe 
DtbfptogencS poetiffe element; og I^eti ligget ifcet beteé ^ataf* 
tetijiijfe $t(eg, eHet ben (ggenjfab, bet abjfiCet bent fta ben i xtm 
$tofa ttbtalte, Betetenbe ©ententS, fieijetcgel ettet motalffe got;* 
fftift^ mtn bet et ogfaa benne (Sgenffab, fom man atbtig ^at 
^n\>tt let at opfatte og fafli^olbe i en orbentlig logij! S)eflnition. 
3)et funbe optage ftete @ibet, at afjhitpe faabanne gotftatinget, 
Kge fta ©tcrfetne og Slometne, inbtil ^ote flibet, ^tjotaf man ijel 
lortet abfliKige ^ejfaffen^ebet ^eb Otbfptogene; mm fom iffe faa 
{fatpt Beftemme og faa nøie ubtømme Segtebet om bete$ eienbomme«« 
lige aSafen o^ K^atafteet, at gotflatingen Baabe flget oS 2tlt i^^ab 
et Otbfptog et, og fun l^^ab bet et; l^ijotijeb 'oi aU\aa tidige funbe 
fcetteé i ®tanb til at jfielne og Bebomme ^ i^*i?ab bet iffe et et Dtb« 
fptog; men maa l^entegneé til tn anben Sladje af fott ubtt^fte 
®«tninget, bet »ebfomme SWotalen og JtlogftaBéIfltten. — 2)et gitjeé XVI 

een ©genjfa^^, font l^er ntletfiJrfi maa fomme i S3etragtning ; nten 
fom ogfoo aUtxtit oijenfot et ijebtørt. Drbf^rog ere golfetS SKe* 
ning og Stemme; be ere 55nmgter af fjolfets ^ftertanfe, Jttog« 
j!aB og SBtttigl^eb — ubhr^fte i faa og f^nbige, nceflen aWb. enten 
meta:|3^ortffe etlet ironiffe Ubtt^f, b, e. Drb, i^^ori Jlanfen 
^ttrer f!g entni giennem 33 ilte bet, etter i ©fiemt, for at giøte 
ben tilflgtebe aSirfning. 931 l^ai?e faalebeø i bet minbjie eet, faa 
at flge alminbellgt og oi?etaIt gielbenbe Jtienbemcerfe paa Drbfproget: 
nemlig bet :poctiffe o: bet titteblige, uegentlige etter metoipl^orifte 
Ubtr^f, fom gi^er oS Sanfen, iffe ligefrem; men i- en Sorm, 
ber forbrer mere etter minbre af $l^antaflend SJirffomi^eb , for at Di 
fnnne tilegne oé benø Qlanb og Snbljolb. SKen i?i maat ogfaa fomme 
i^u, at 3!cenfningen og Sforjianben l^er l^ar gorfabet; og at ^f^ati'* 
taflen iffe fan etter tør fli^^e for l^i^tt, etter for i)ibt, ^ijor ben jfal 
^ielpe til at opflare enSbee, etter ^iøre etaSegreb, ber tigger inben 
for ben alminbeligc gornufté og »^logff'aBenS S^jl^are, mere tejlu^ligt 
og mobtageligt for golfetS ©anbé. aSi maat tiflige erinbre, at i 
Drbf^roget, ber ]^i?or bet taler 2lli?or, l^ijor bet forfJ^nber ©anb^eb, 
9let og flletfflprbigi^eb , i^oor bet minber om^JK^t, 2)s?b og SSre: ber 
ligger betd <)oetij!e gorm mangengang flet iffe i nogen ijirfelig fOlt^ 
tapf)i>t, men i Drbeneé ©anbbebéfraft, gri^nb og 33(egt, fom Bliijer 
enb mere følelig og trceffenbe ijeb Jtortl^ebené fi^rfenbe ©genjlaB. 
@n <elbre engelj! gorfatter (Ja c. Howei) ^ar berfor, fortere enb 
nogen 5lnben, og meget ^elbigt ubtri^ft ^genjfafceme ijeb et fortrinligt 
Drbfprog faalebeé: at bet maa^ai?e "Sornuft, (etter ai^ening) Jtort6eb 
og ©alt," (sense, breviiy and salt*). 3ffe n^elbigt commenterer 
en n^ere fjorfatter (3. b'Sftaeltj oi?er »&ott)etta tre Drb, naar l^an 
flger: ^^at Drbfproget abjiitter flg fra 8ei?e«« og JJcereregelen (ihe 
maxim or apophihcgm) i^eb Jlortl^eben, ber faa at ffge fortætter 
(condenses) en 5i;anfe, etter og i?eb en SKetap^or, fom ^olber SKe« 
ningen jfiult unber Drbene ber f!ge3, og »eb fin tr«ffenbe ©farpl^eb 
o^erraffer, men i famme iØieBlif ogfaa oi^erlBe^ifer oS." •) ^ct er ben ct>enn«»nte enge(f!e £iterator (b'Sftaeli, ben «(bre) fom mebj^ 
beler bette i en m^^it gob Slttifel "cm Drbf^togene« fp^ilofo^^ie'' , i ^ani ht^ 
fienbteQ3(erf: "CuriosUiesofLiteralarc." Xlh Edition. Lond. 1838. p. 386. XVII 

Ottfptodene ^a^e faalebeø et ®Iagd e^igtammattff ^^oefle; men 
t @ttbti for at 6^)lgtamtnet Je^ø^er en ironij! Sortetebelfe, ber enbcr 
% meb betø bibactijfe, fatirljfe etter vittig =^fomij!e ©robb, (pointe), 
ubgiør benne faa at flge bet l^ele Dtbf^rog. — Jftct ntao o^eti^oi?ebet 
iffe ølemweé, naaif man rigtigt ijtl o:pfatte og forflaae Drbfprog*^' 
formene S^arafteer, at en af ben^ meji umibbelSare %xc^ og Sgen* 
l^eber er, ai Beflbbe og anijenbe ben fomiffe og fatiriffe Sronie, 
for i)eb ben ligefom at nøbe 3Wennej!et tit at Betragte j!g felt? i 
©anb^eben^ @peil, i bet minbpe fra een @ibe — ben, ^^orijcb 
^i Bli^e ^ore Seil og ®frøBelig^eber ^aer i bered negative ^genffaB; 
^^btn @ibe, ^ijorfra bet iCatterUge Wotted, effcr ^i)or\)eb i?l 6el<ereø 
i?eb at forl^fteé" — Mcttt^ i?eb ben ^itti^t ©fiemt*), 2)enne 
(SgenjfaB Jeflbbe en jior 2)eel af be meji unberi^olberibc og meji 
trceffenbe Orbfprog; bet er en SgenffaB, fom ^el er alminbelig, og 
fom SKibbelalberen beler meb ben claSfljfe Dlbtibj mm fom bog 
oioerl^oijebet f^ned mere at tif^øre Dccibenten, etter guro^ja, enb 
Orienten; og fom igien l^od )oidfe af bet nl^ere ^uropad kationer 
fremtrceber jioprfere og l^i^ppigere, en5 l^od anbre. aSi feile maaffee 
iffe,-.naar \>i antage, at ben fomiffe og l^umorifiiffe S^arafteer er 
en (Sgen^eb, ber l^erjler i fiøne ®rab og SV^cengbe i @ng((en« 
berneé, ©fotterneé og be 5)anffe3 Drbfprog, enb f. @r. ^oS 
J£!? bf ferne — fiørre enb fefø l^oé be gamle S^lorbBoer og Sdlcenbere. 
S)e ©ibjie« Drbf^)rog , jfiønbt ©tcrgtjfaBet i Sprog og ©tamme prar 
røBer fig, i^a^e bog i bet ^ele, enten mere umibbetBar IBcere, etter mere 
^I^or og mere ©farpl^eb i bet fatirif!e SJib, og berimob minbre af 
ben pro^erBiale 3ronied og ben ^umoriftiffe ©atired element, enb 
)7ore banffe Orbfprog Ba^e faaet. 

dn faaban national gorjfiettig^cb ^ttrer flg jetter iffe Blot i 
bet, \>i falbe Drbfprogened jpoefie; men ogfaa i bet, ^i henregne 
til bereé ©ti il «Poe|len ligger, fom ^i i^ai)e i?iijl, i ©ittebet, 
Dpftnbelfen, etter 93ittig^e6en , l^^ori og l^i?orijeb %ar\Un er inbfkbt 
— etter forflotbtj bet er ©anb^eben, gorjianbenø Ubfagn, l^^ttet i . • *) "L'homme est force de reconnatlre au moins un de ses cotés, le coté 

qui fait rire, qui instruit gaiement" F. Den is. (Essai sur la 

philosophie de Sancho.) 

II XVIII 

en BiffeMig Afabning , mtiap^m^ tUtt pataUU^ ubtr^ft og Betegnet, 
S)et et om iffe atte, bog te ftejie Dtbft>tog, fom ubgtøre benne 
^oi)ebcIa«fe; l^tné ^atnx et niete pottVjl] i^tjia Ubtt^f af en ^onfe 
ffeet mibbelBatt, ettct metap^otiff og itonijf. — Drbfrtogcneé anben 
»^ottcbcIaSfe inbBefattct faabanne, ^n mere umibbelBatt ubtri^ffe 
<Sanb^eben8 og JtlogjfaBeng Scete; og l^et funne Di noftmefl tale 
om en ©tiil, ettet jiilijiif! S^atofteet, l^^ié ^rceg og ^gen^cb ifot 
ligget i ben fotte g^nbigl^eb, l^ijotmeb Dtbfptog af benne 5lrt 
(^^anfefptog ettet @anbfagn) giije oé en S^anfe^ Aiatne, nben al 
o))etfli9big @fal. Det et bog iffe Mot ben fammentrængte ^ottl^eb, 
mm ogfaa ®:ptogctd nationale (Sgenl^eb, fom i jlete Oietninget Be- 
tinget Dtbf^Jtogeneé ©tiil, ^08 be fotjiiettige 9}ationet. 2)et et 
meget, fom i fammeJlott^eb fan ftgeé, og et fagt, Ideelt anbetlcbe« 
i ^tt ene Jtungemaal, enb i bet anbct; og netop bet, man falbet 
Sbiotidmet, aSenbinget og ^alemaabet i et ®ptog, "alt M, fom 
unbgaaet ben Boglcetbe ©tammatifetø Oieglet og gotfftiftet," giøt 
f!g attetmf^ gielbenbe i tnf)i>n Ø^ationé golf ei?iiébom ; ettet benS 
giennem mange ©Icegtet og Statl^unbtebet o))jiaaebe, fotøgebe og 
Be^atebe Dtbfptogjfat. 3)et fan ogfaa Bcmcetfeø , at bet et ben flbjbice^nte 
(SlaSfe, bet lettefi gii)et Stnlebntng til at fot\)exle bet egentlige Dtb* 
fptog m^t) t)en bogmatijfc og etl^iffe !^ei)etegel; men ^(nlebningen et 
bog fom oftefl ftemfalbt ettet Beji)?rfet bet^eb, at®amlete iffe ]^at)e 
taget «&enfi?n nof til Begge« fotjiiettige Ætlbet; at man iffe nrie nof 
l^at jfielnet imettcm 5J!anfef:ptog, fom Icrnge ete giemte attene i>eb 
golfet« mnnbtlige Stabition, og ©ententfet ettet fiateteglet, l^^iø 
Sotm og Ubtt^f tøBe, at be ete nbgaaebe fra en Sotfattet, fta en 
øM 3:<enfetø 5Pen. ©et et imiblettib fun en jiteng Slbjfittelfe af 
Begge, fom fan gi^e oø et Solfé i?itfelige Dtbfptog i ^(enbetne; 
men, meb ben tette $tøi(jejieen fot biøfeé ggenjfaBet, et bet iffe faa 
i^anffeligt, at fotetage 5lffonbtingen. 2)et crgte Dtbf^Jtog ^at uneg« 
telig, ligefom ben gamle Solfeioife, et eienbommelfgt ^torg af fin 
mt>Uf o:|)tinbetige ^atm, fom l^iijetfen fan itbjlettcé, ettet labet flg 
eftetgiøte. »^ijié enbog ®t«nbfen imettcm Ubfagn , betmaa tegne« fot 
Sceteteglet ettet ^)taftij!*:|3]^itofo^)l^ij!e ®«tninget, og be egentlige Dtb« 
fptog, iffe altib meb lige ©iffet^eb fan affiiffe«: tøt »i bog l^aaBe, 
i benne Samling at i)a^t funbct og o^etl^olbt ben meb mere ©ttengl^eb, XIX 

tnb tftt tttfom et jfeet i anitt, og i^o^ o^ naijttUgen i ^rbct ®^»S» 
— 3 øtjtigt t)il bet ntippt \)a^t unbgaact Smogen, fom ©mag og 
g^fl ^or ført HI at giøre j!g Befienbt tncb SSj^ger af ben 9trt i fot« 
jfiettige S^tog , at fefo Wanbt faabanne n^ere Samlere ogUbgføere 
af Drbfprog, bet meb mere Dmforg, ®fii?nfomi^eb og Jlritif, enb 
enbeel SSfbre, ^H ubført bere« 9trBetbe, finber mart ne:p^e %o, 
fom flemme ganjfe o^ereenS i bere« lebenbe ©runbfflttmtiger, eHer 
^ai>t fulgt atbeW famme $lan og Sremgangémaabe. ^ttU fan , 
fffe Blot tilfWtjeé fuBj[ecti»e Slarfager; men ©runben maa for en 
2) eet føge^, faa^el t Drbf^rogforraabetø f or jfiettige Statur, betø porre 
etler minbre 8)^)^tg^eb og Dmfang, fom i Jtilberneø Sejfaffenl^eb 
og Jlilgopngelig^eb l^oø bet ene Sfolfefcerb, i Sfor^olb Hl bet anbct; * 
Hgefom og i anbre ffiilfaar, ber funne l^aije Betinget 5trt og. 
SKomgbe of bet famfebe Drbfprogflof, WilUt benne eHer ffiin Ub« 
gføer l^ar ijittet og funnct Bringe til fin Ølaabig^eb. — 9(n\jenber man 
bisfe" Dmjifltnbigi^eber paa norriootrenbc banjTe Drbf^jrogfamling , og 
fammenl^olber man ben meb crtbre og n^ere i onbre ®prog, ba t)tl 
ben fagf^nbige og Bittige l&æfer, i l^oié «&(enbet Sogen falber, ^cne 
minbre tilBaielig til at forbre, ot ben mere jlulbe ligne benne etter 
l^iin Drbfijrogfamling i et fremmebt ®^rog ; at ben jfulbe i?<ere mttn 
i)ibt(øf tigere, etter mere inbffranfet, enb ben er; etter at ben flulbe 
ixrre tnbrettet meb et anbet Ub^jalg, efter en anbeti STOaalejlof, efter 
onbre 3beer og ®runbf(etninger, enb be, font Ubgiioeren l^ar fulgt, 
0^ maatttt føtge — forbi f)an efter biéfe 3beer l^at anlagt og 
fortfat ©toffetø ©amiing, gorBercbelfe og Drbning i en fRceffe af 
tofø til femten 9lar. 

3)er gi^ea imiblertib jlere alminbelige »^oijeb^unfter i et faabant 
5trBcibc5 ^nteg og Snbretntng, ^^itfe i et^^ert ©prog funne Btoe 
©ienjlanb for afoigenbe SKeninger; l^ertil ifører f, (&x, Drbfiprogene« 
Drbning, enten efter ben prenge 99ogjifli5følge; eller alpl^aBetij!, . 
efter et ubmotrfet og fremtr«benbe Jgo^ebBegreB og «&o^eborb; eller 
enbelig efter »uBrtfer, meb •genfjjn til fcetteé 3nb^olb, f)\>ot ba til* , 
lige fom ofteji egfaa et faabant Ǥ o ^ebBegreB Btoer fienbeligt, og 
fan ubmcerfcø i be unber i^i?er SluBrif famlebe Drbfprog* S>tttt er 
ben Sremgangémaabe, jeg ^ar fulgt; men faalebeé, at be enfelte 
OiuBrifer ere orbitebe alp^aBetijI, og funne omffueS i ben mebbeelte XX 

Snb^otteiijie* 3cg ^ar i)ni, og bet fra »eg^nbclfen af mit %titibe, 
funbet bet fomuftigji, at følge tiiiit tibligere gorgotnger $, ©^tj, 
uben at labe mifi aft^enbe fra mit gorfttt ^eb be ©runbe imob ^or 
^emgattgémaabe, man j[cet)nng ^il giøre gielbenbe. ^i( be f))age{le 
09 tef^nberlig^e af biøfe ®runbe Ifører ben: at man »eb «&iel^ af 
ben fhenge alp^abetifteOrben*) Jebft finber Drbfproget. Wtan 
glemmer ba ganffe, at bertil iBel^øt^eé / at man atlerebe forub maa 
fienbe bet Dtbfprog, man \)xl opføge; l^ijorimob ben ^er balgte 
SKet^obe, etter en real Drben, neto^ er t)tn Beq^emmejie og ben 
ene^e rigtige for en^ijer 2(rfer , t^'oié iØnfte er ai o:pføge og fienbe 
en etter anben ©Icegt etter 9lrt af Drbfprog, fom tilforn ioar* l^am 
meer etter minbre n^efienbt. 5p. <St^i) i^at berfor attercbe fagt om 
ben al|)]^a]6etiffe Drbning: ^'at ben er libet gavnlig for ben^ fom t?il 
"fi?g<^ «fl« noget tienligt til flt gorebai^enbej i 33et(enf ning , at man 
"faalebed maatit lebe efter be famme Drbf^reg unber abffittige ^og^ 
"jiai?er; og berforuben ffulbe man feli) ijibe bem tilfotn." 
(gort. 1. $Deel 1682. 33. 8.) S)et fijne« berimob flart, at t)tn 

• ^tnorbning^ ^er'er fulgt, netop er ben, fom Je^øioeS for at ffajfe 
Drbfprogene !&<efere; etter for <kt fcrtte biéfe i ©tanb tit, paa eet 

. ®teb at funne ftnbe, ]^))orlebeé golfetd gnomiffe $^ilofop^ie og 
Ibumorijiijfe ^logjfaÉé^lcere l^ar pttret fig i forjfiettig Slanb og %anU 
oijet en »ié SKateriej i Stebet for at man, efter ben førfie af be 
obenfor ncrijnte Drbningémaaber, flet iffe unber eet fan finbe be 
Drbfprog, ber i^øre fammen; og efler ben anben fun paa en mere 
ufulbf ommen og ufulbfianbig SWaabe. — «&erimob fan bet iffe fomme *) (5n faaban fheng atp^abetijf ? lericaljf Dxhm tx f. (Sr. fulgt t @ubm. 
Sonéfoné ncbenfot umtalte iélanbjfe Orb^rog^SSug (Mhf}, 1830.) l^»or^ 
»eb man, (fom bet ^ebbet i ben banffe gcttale af 58. 3! ^ or f teinfon) 
^at "føgt en Settelfe »eb 0»erfigten af bette »ibtloftige Slrbeibe." SKen Itge^ 
fom benne @runb ncermeft gtelber for ©amleten, faalebe« tilfotet ogfaa 
bemelbte gortated gorf atter: "3)et onfh)«rbigile »ilbe »æret, at £)tbfprogene 
"^»be »ceret rebigerebe efter 3Keningen, unber enfelte, meer eller minbre 
"alminbelige 93egreBer. 9Wan ^a»be ba jlrar iifMi paa rebe J^aanb bet 
"Drbf^jrog og 3Wunb^elb, eller benSKarime, fom ^^a^fer for bette eller Ifiint 
"SUlfcelbe; i (Stebet for at man i benne Gamling maa lebe 

' "inbttl man finber bet." XXI 

t Setragtning , at bet, unbcr ben gftemgangémaabe, icg f)at fulgt, 
faa at j!ge BIføet uunbgaaetigt, en og anben ®ang at o:ptage et 
Drbf^tog to ®ange. 2)ette Un jfee, unbertfben imob ©amterenS 
Siiiiit, forbi et ellet anbet unber ben Iangt)orige Søjlen, og i>eb 
faa mange {Rubtlfetø nar beflcegtebe gor^olb , !an glemmed ; unber« 
tiben fan bet af jlere Slarfager ncpflen i^opre nobi^enbigt, i en @am'^ 
Ung af ben Statur, at gientoge et Drbf^rog .to ®ange. — SWan i?U 
bgfaa i benne ©og funne opbage enfeltc ferem^Ier paa Begge 2)ele. 
(SnOmflanbigl^eb, ber ligelebeé ntaa fomme unber betragtning 
ijeb enl^ijcr S^ationø Drbf^rog og bered ©amling, er et meb bent 
felo ncer bejlopgtet nationalt element i ©iproget: be figurfige og Bil* 
leblige Xalemaober, ^ijori l^^ert 8folf \>aa fin SRaabe, unbertiben 
ogfaa meb bet famme Sillebe, meta))^orijf eller ironij! Betegner et 
Sori^olb, en SgenjTaB, Dmjicrnbig^eb eller a!itflanb, meji af bet 
baglige l^i^ø <Spi)<tit, l^^or 9ln\)enbelfen iffe Blider til et olminbeligt 
Ubfagn-, eller en fulbjiopnbig og uniijerfel ®ortning ; men tnbjfrofnf er flg 
til bet inbiijibueCe og fcerjiilte JKilfalbe, ^^or 31olemaaben, i Si^lge 33rug 
og aSebtcegt i jjebfommenbe ©prog, l^ar fin, SWetapi^oren o:plofenbe 
©et^bning. S)a (gn etter 9tnben ^ar ijittet abffitte bette ©lage 
Xalcmaabcr fra egentlige Drbfprog , i?eb ifær at tilegne ^inc ©enop^* 
netfen SKunbl^elb: faa maae \>\ erinbre, at l^tjerfen Drbgranbjfning 
etter ®:progBrug bertil gitrer nogen ®runb. 2)er flnber nogen Uviél^eb 
©tcb om ben egentlige gorjfiel imettem bidfe Drb , l^vilfe ben fritiffe 
Unberføgelfe af Jlale* og ©fritjeBrug iffe tittaber at' anfee for ganffe 
een^B^t^benbe. D:prinbeligen er SWunbi^elb en i?i$ 5lalej!if, etter 
3Kaabe at tale paa C^^ ^«^« «t SKunb^elb"; "^n er iffe altib 
ijeb eet Srøunbl^elb".) 2)enne ©emoprfelfe er gaaet o^er til ^m mere 
fpeciette: et enfelt Ubfagn, en ^ié ^alemaabe, fom Smogen ibelig 
Bruger etter fører i Srøunbcn. (©aalcbed fan et Drbf:prog Blitje til 
SB^unbl^elb i^od en enfelt $erfon.)' 3Ken en t^i^ ^lalemaabe fan 
ogfaa ubBrebe flg Blanbt Srlere, og Blit>e flaaenbe, etter ibelig ^ørt, i 
en i)iS Jtrcbd*); og man funbe y>el, meb Ǥenf^n fertil, falbe 

*) 3 ben ©to<!^nerjfe ©amling anfere« f. (Sr. be Dtb, fom ett Slnlfolter »eb 
en m« iBeiligi^eb ^»bc ttlroabt en SCnben: "gar »arltg! etter« f^ilber bu 
bet, bu l^ar i ©fatuHet"; og Ifan tilføietr, at »eb en »Setrebøfogeb« ibeltge 
gortcetting om ©agen "ble\) bi^fe £>rb tit et alminbeligt SKwnbl^etb i XXII 

'Dtbfptog, bn le^e ilanii gfolW, et Ideelt golfø SBunH^elb; faa« 
lebed fom et Ortf^tog,, eøet en Xaltmaabt, fom t)en enfelte $etfon 
]^at 93ane ibelig at im^t, faaet bette inat>n, netop meb ^m\^n 
Hl bend ^9ppid^ Qln^enbelfe. !I^en iegge $en(e);)nelfer ntaa bog, 
efter ben met^crten^e- XoXtbxu^f i^otbed ub fra ^inanben. (Sn orb« 
fprogltg ^alemaabe fan Uiot til et Stunb^etb; men et bet if!e 
i flg fefø. — 3Ke i^etter et Xanfefproget, aUtnt fom faabant, 
et Orbfprog. S>tttt maa, fom $^* Q. SfthlUt ^at fagt, "føre 
fin «&iem.mel meb fig"^ ^er)?eb, at bet enten et, eUet l^ar txeret i 

' goltcmunbe, forbi tet l^a^be Jlraft og (Sgenjfoter, fom funbe paa^ 
jliønneé af golfet. ",^un bet 6aabe finbrige og f^nbige Sonfe« 
fprog Mitjer til et Drbfprog"*). 

^an ^ax unbertiben I6etragtet bi^fe ^alemaabet fom l^alt^e eller 
ufitlbflcenbige Orbfprog} \)i)iiM Blot Un flged om enfelte af bem. 
9Qeb Drbfprogene ^a^t be bog Baabe Srøet^p^oren og Sronten til« 
forKed ] og man f)at berfor no^^m ,{ alle (Samlinger fat bem umib« 
belBart i dicrffe meb Drbfprogene, eller (lanbet bem imellem bidfed 
i alpl^afeetij! eller real Drben fremjiillebe ®tof. »§eri i^ar jeg iffe 
fulgt ^or gamle $eber ®i^^, tidigemeb mange ®amlere i fremmebe 
Sprog* SKin oprlnbelige SWcning ^ar, reent at ubeluffe be banfte 
pro))erBiale 5£alemaaber fra Orbfprogene; tilbeeld forbi ber jlet iffe ©renaa". ^tttt f»are »cl omtrent til SWaaben, ]^»otpaa "Orbfprog" 
bruge« paa et (Stcb i $8ib. 1560 (f. 5. SWufeb. 28, 27): "blimie til it 

Ordsprock OC spaat". 

*) «P. @. SRfillet« 5Danf!e ©^non^mif. L @. 379. SWeb J&enf^n }paa tjore 
banffe ^enon)nelfeT fan ^er txere <Stebet til at Bemcrrfe, at ben nu almin« 
beligc (""C^^bf^rog") »et aUerebe forefommer i SWibten af bet 16be 3(«ti 
l^unbrebe (©ibelen af 15500 "»f" ^^^P i tibligere ^frifter, eUer i celbre 
SBccabuiarier, enb ^attf). ^oxi Nomenclalor (Francof. 1594") p. 182: 
Proverbium, itaqoifiia, Drbfprocf. J&c« (5^r. ?Jeberfen (Vocabular. 
lat. dan. 1510) l^ebber: Adagium, "alment @pro<f"; og ligefaa l^od 
$enr.®mtt^, 1563: Ådagium, "alminbeligt (Sprog". @fter ^at^. $or6 
flnbe t)i "proverbium, Ortfprog", l^o« % % Solbing (Etymolog. lat. 
1622) og jiben frembele« i bet 17be Slarl^. inbtil Wtai^^f fom gitter ben 
iffe ul^elbige definition poa Orbfprog: "et »ebtaget ^prog, fom ffiuler 
en anben SKening unber Drbene". — ®ammelban{!e aSenttttnelfer cre jli- 
fpcaø (Slngelfar. Blev ide) og Cr^qoirl^e, fom begge forefomme i oor 
gammelb. ^ibe(operf. fra 15be Slarl^unbrebe. XXUI 

fanbted ttoden tiUigere fcetegen @am(ing af ben 3lrt; og ieø faa^« 
lebeø ne^pe funbe i)ente i^er at o^naae nogen gulbjicrnbfø^eb* Det 
»ar iffc før iijtor, ba ben Oi)ertei)itøning fcefiebea f}cé mig: at 
man bog ^t\> mangen Seilig^eb l^øitigen ^tlbt fa^ne en og anben 
otbfprogltg ^alemaabe^ naat btøfe reent fattebeø i 99ogen; og ieg 
føgte, om enbog ftlbigt, at raabe Sob l^et^aa, ^eb paa n^, i bette 
JØiemeb, at giennemgaae, ith aUtnt Begge Dele af $. iS^^d Otb« 
f^togfamling, og 93ibenjTaBetnea ®tl^aH OtbBog; men ogfaa 
a^ot^S DrbBøger og bet ^ele 9t^)patat til famme, if'ooti bet fmoa»« 
Ugen opbagebed iffe faa af bette @(agd ^alemaabet, fom ^eb Stebac« 
tionen af ©elffateté Drbfcog ijare Utmt ot?erfeete etter forfmaaebe. 
(£nbee( }(nc\>txiialt Salemaabet fl^Ibed beøuben anbte Jtilber, etter 
egen «itunb{!aB til ^or ban{{e ^aleBrug. ®fu{be UbB^ttet iffe finbed 
rigt nof, i {^otl^olb til ben Bet^betige ^ib og Umag, fom bet ^ar 
loftet mig; flutbe man fa^ne 5£alemaaber^ fom iffe (urbe fatted, 
etter fom i bet minbfte ben etter ben \)lt anfee for uunb^cerlige: 
ba tør bet Hi i ^tminbetig^eb fomme mig tit ®obe, at' min ®am« 
Ung i)o^ o« er ben førfte i fin 2lrt, og at {eg iffe ^ar Ifa'ot 
noget ©lag« ^it\p etter SSibrag of 2(nbre; Ugefom bet jetter ei 
maa glemmed, at J[eg l^ar famlet meb Ub^alg, og meb 9Ub l^ar 
ube(abt abfftttigt af bette @tof; naar bet alt for meget fmagte efter 
ben la^e ^aleBrug, etter alt for ^aanbgriBeUgt tilførte ben fliBrige 
og fmubflge 93ittig^eb8 .^reb«. 3 Dtbfprogene feb er ogfaa benne 
®runb til Ubeluffelfe i nogle faa Xilfcrlbe fommen i S3etragtning.' 
J)et er iffe altib let, at trcrffe ©rcenbfett imettem ben brøie, men naii?e 
9}ittig^eb, og ben ufine etter :plumpe @arfaøme; imettem ben raae, 
^)ø6elagtige Sfiemt nben nogen fomijl fSctxbi, og ben lafci^^fatiriffe 
golfeijittigl^eb. Ølogle l^olbe flg l^eri, af :|)ebantifl og fner^et $een* 
l^eb, maaffee for langt tilbage; men jeg ^ar iffe funnet gaae faa 
i?ibt, fom @n og ?lnben, paa l^iin ®ibe af Orcenbfcn (^i>ilfet maaffee 
enbog, Hanbt be S'lJ^ere, nu. og ba l^crnber ben tJ^bffe ^ifelein.) 

2)er gi^eø enbnu et trebie $unft, i^i^ori STOeningSforfliel iHanbt 
Ubgiijere af DrbfprogfamUnger finber -©tcb: om biSfe flutte fkengt 
tnbjhcenfeø til bet 5olf og ®prog, fom Samlmn tilfører, etter 
l^i>lø nationale @ienbom af ben 9trt l^an gaaer ub paa at frem^ 
fiitte; etter om Samlingens aScerb forøg.ea s?eb SKebbelelfe af flere XXIV 

^ationctd lignente og U^ct^ttit Orbfptog paa ^tbUmmtnbt Steder. 
2)ft pjie ]^ai)e abjliaige n^etc Ubøbere (i JlJ^bjHanb f. Sr. .^5rtc 
og ^ifelein) til en ^id ®xa\> ^iUtt :paatage flg; uben bog at 
funne giørc bet til meet enb en omfjptebt tilgift, l^entet af for- 
jfieaige ^ungentaal, til enfelte af be t^bffe Dtbfprog* ^nbre ^t^txt 
ffa'ot ganffc af^otbt flg fra eni^ijer SWebbeWfe af fParattelfleber; og 
ntaaffee meb Stttit, di faabant Soretagenbe et egentlig en ®ag 
for flg fefø, bfr maatit Bringe et flott $olJ?glot«a3«rf tibeie; naar 
man i?ilbe giøre et ubføgt aSalg af be fJ?nbigfle, be mejl tanfe« 
»(egtige og ijittige Drbfprog — ligefi^m ben (ebelfte.,^iærne af ben 
gamle og n^e %M Solfe^ii^bom, og mcbbcle benne i fllcre Sjunge*« . 
maal. SWobji^Ket fertil, etter ben anben S)eel af æocrfet, tjilbe ba 
ilb>t ben Sfleft af inbitjibuctte Drbfprog, ber fun finbed eengang^ 
etter ubeluffenbc f)oB bettc etter l^iint golf} og altfaa maaitt fam* 
menftitteø for i^^ert ®prog iforr, fom en 2)eet af S^ationaliteten« 
@ienbom. — @nbj!ii?nbt. Jeg nu i bet »^ele ^ar l^olbt mig til mit, 
l^crfra ganj!c forjfittige Oiemeb, at famle ben tebfle 2)eel af bet 
banffe %olU Drbfprog: funbe ieg bog iRe reent unbgaae, nu og 
ba paa 93eie.n ai fafle et ©lif ^en til ijore ncemiefle ®^rogfr«nber. 
3eg i)ilbe egentlig fun, ogfaa fra benne @ibe, i>eb tnf elte ©jcemplcr 
Icegge for Dagen l^^ilfe bid fe ere} iffc Wot i Drbliigl^eb, men i 
Sprogetø og 3:anfningend ?lanb. 3eg fanbt nctx Sføgtliigl^eb iffe 
tlot imettem banffe og idlanbffe Drbfprog; men ogfaa meb 
engelffe, ffotffe og l^ollanbffe; og bet er af bidfe Sprog 
at Jeg l^ar mebbeelt enfelte fPrpijer, faalebcd fom be unber ben 
lange fritijfe SJanbring gienncm i?ore Drbfprogd Dmraab forefom - 
mig; uben l^eri at tragte efter, etter opnaae gulbflanbigl^eb , l^tierfen 
i bet idlanbjfe, etter i be j?i>rigc Sprog. S)e fcmefle af be meb* 
beelte frjemmebe Drbfprogprøijer ere ncbcrlanbffe; forbi jeg bertil 
egentlig fun l^ar Unii^ttti en enefie, og \)tt ben celbfic af atte mig 
tilgcengelige ^ilbcr*). •) ^ette er ben gamle neberlanb|f4aHn|fe£)rbfprogfamling fra 1487, fom ncer? 
mere omtale« i ^[nlebning of »or ?Peber 8 otte. (?Paa enfelte (Steber er beni)ttet: 
Hoeufft's taalkundige Aanmerckingen op Oud-Friesche Spreekworden. 
etc. Breda. 1815.) 3 ovrigt »il jeg »eb benne Seiligl^eb l^er n<e»ne be af 


XXV 

5tf fotegaaeirtc ©ttringer M bet Mtee IBctfeten Hart: at fta 
SegJ^nbclfctt af bette gfotetagenbe ffat mit Oiemeb nopret: at tiføelc« 
bringe en ©amltng af ban|!e Otbfptog , bet for faa iøibt futibe falbed 
fritifl edet ubioalgt, fom bend Snb^olb ffulbe inbjftctnfed til Jtionmen 
af bet (egte ban{!e £)Tbfprog:«®tof, fom maatte ubjfiQed fra ade 
for bette i^eterogene eder fremmebe ^eftanbbele. %il faabanne f)tn^ 
fører ieg 9Kt l^^ab ber l^øre til SnbBcgretet af ff riftlig forfattcbe 
Seere* og Se^eregler; eder Sllt i^^jab ber iffc mebfører bet, i be 
flefle Xilfcelbe ttenbelige $ræg' of at i^a^t »ceret golfeté ®ien« 
bom, og at l^atje tilført l^iin ubefienbte, meer etter minbre flerne — 
ligemeget bog om dbgqmle, etter fenere — %\b, i i^i^ilfen golf et 6 mig benvttebe ©frifter for be otjnge ©J)rog: 1) 3)en iélanbffe: Safn 
af Islenzknm Ordsquidum, Fornmælum, Heilrædum, Snilliyrdum, 
Sanirniælum og Målsgreinum, samanlesid "og i stafrofsrOd sett af Gu dm. 
J6nssyni. Kaopmannahfifn, 1 830. 4*x23 p. 8vo. 3eg bemorrfer , at 
benne Sogø @ibétat ere tilfatte t«b be atterflefle beraf anførte £)rbf^)roa, 
og at ^ogenø (5ta)>emaabe note er fulgt, meb Uitbtagelfe af bet faafalbte 
"ftungne" d, (5). 2) 3 bet engelffe ^pxo^, ben gamle, befienbte og 
ofte forøget ubgitjne "Collections of English proverbs, also the most 
celebrated proyerbs of the Scotch^ Italian, French and Spanish Ian- 
guages" af ben berømte SlaturforfFer 3. Otai). 3^en ^er ben^ttebc og citerebe 
Ubgatte er ben 4be ogbebfie. iBonbon. 1768. 8. C®ogené førfie Ubga»er ere 
af 1670 og 1672.) dn cg anben enfelt @ang ^ar jeg f^a'oi It-l^om. 
guUerø "Collection of Engl. proverbs" (fom førfi ubfom 1732) »eb 
«&aanben; men jielbcn brugt ben, ba ben er langt mtnbre autt>enti(!, enb 
Sftai/é Gamling. 3) gor be ffotffe Drbf^rog er, foruben Gamlingen 
af biéfe, fom flnbeé i bentetbte Ubgatje af (Ra^, benyttet": "Scottish Pro- 
verbs, collected and arranged by Andrew Henderson; wiUi an 
introduotory Essay, by.W. Motherweil". Edinb. 1832. LXXVUL 
254 p. 8vo. (gor fcent hU'o jeg o^mcerffom paa ben cclbre, meget intercé:; 
fante ©omfing af ffotffe Crbfprog fom % Sttlh) ubgaw J721; l^mtfcn 
bog er minbre aut^entiff, enb §enberfonø, ba iteUi) l^ar omffre»et ben 
ffotffe iDialect ^aa Sngelff.) 4) ^»or f^enffe €rbf^rog (l^mtfe jeg, 
for SWcengbenø ©f^lb, faa gobt fom atbele« forbigaaer) ere anførte: ffeer 
bet efter ben anben, forøgebe Ubgatje af ©rubbø befienbte Samling 
"Penu proverbiale, i^ii åx ett ijmnigt gonjab aff atte^anba gamble oé^ 
n^e ©»enffe Orbfeber ^ Sdrefpraf — fammanffnfne aff (5^^|. £. 
©rubb". C<Stotff|. 1650.) Sl^ @b. meb 2:taofmng aff «aur. 3:ørning. 
@tf|. 1678, 8.) XXVI 

S) i 9 tn in g, btt i>9tt i >$^antaflend eOet i Xotnlnin^tn^ Ølegion, 
fon finte @tfb; en Xii, fom for benne, ftn 93ltffoml^eb Ui}øi>n 
og ant)enber, iffe @Wft og jfriftlig Optegning, mtn munbt- 
lig Dtietleijering. 2)en flbpncr^nte ©genjIaB, mener jeg, i)il 
ogfaa ijcerc nof til ai afgiøre bet unbertiben opfflflebe ^pøtQ^maal: 
om n^e-Drbf^rog- enbnu funne Hi»e til? — 3cg tager iffe 
i S9et((n!ning at forubførtte Sl^ueligl^eben ^etaf^ faatenge Stationerne 
enbnu l^a^e nogen !^ey)ning af eienbommelig @geni^eb, af ^^irfelig 
S^^aturfril^eb, og af en i bennet uki>ibfle ©unb^eb og Ungbom le* 
ijenbe Sllmuefianb tiltage. @aal<enge, meb anbre Drb, (5ii)ilifationend 
JJorfinelfe iffe gicnnemtranger og nit^ctterer alle Solfecla^ferj faa* 
Icrnge SornuftenS og ^oeffenø aanbelige ffiirfning enbnu fan finbe 
®teb i fit umibbelBart Ubfpring af \)tn mcnneffelige Statur ^ nnber 
be fcerjiilte gorl^olb og Sctingelfer fom S^ationaliteten, eHer SolfetS 
og ®progetg 3nbit)ibualitet mebfj^rer: faalcenge ijil bet tnnnt t(enfe§, 
at JJolfeté gnomijfe iPocfle iffe ganjfe ubbøerj etter at et etter anbet 
jfarpffnbigt, s?ittigt, ^umorifiijl etter fatirijl ©anbfagn, ub^ropget i 
ben Si^nbtgi^eb, fom !^er er njø^b^enbig og uunb^orrlig, 6aabe fan 
fremfpringe og trabitionelt 6ei?areø i en ijiS golfefrcbS. . 2)e l^ertil 
fornøbne SScttngelfer tjitte bog aftage og flclbner« forene flg^ Jo 
mere Soglcréning og ®friftcult«r, meb Beggeé, ben nationale 3nbi* 
i?ibualitet f»«ffenbe SSirfninger, ubtrcbe flg i SKaéfen af golf et. 
2)ct er atterebe fommcn berl^en, at iBrugen af gamle Drbf^rog 
Btoer mere og mere flelben; enbnu minbrc i)il bet T^W^fl^J^ P^^/ ^^ 
n^e, ber i SJcegt og g^nb funne maale flg meb ^ine, og faalebe^ 
f!afe flg $lab$ i^eb @iben af bem, funne t^ented at banne fig i 
en^ibSalber, l^ijori £>agblabeneø , Ølomanerneø og 9floi>etterneé SSanb* 
flob atterebe i)ai naaet til at o^erjl^tte be p[efie 8ag af gotfcmaefcn. 
9laar faalcbeø ben Xib flal fommc, ba en^ijtr af ©uro^aS Stationer 
i?eb Æonfi tringeS til at lliot, ^oab Ølorbamerif anerne ere af Staturen, 
eller i g«?lge ©tatenS ©enefl«: et golf, uben ^ijioriff fiiy (i bet 
minbfif nbm le^enbe gjø^lelfe af bette Sii)) og uben o:prinbelig ^ocfle 
i)0^ og i golfet: ba t>il Ut ogfaa ijopre forti incb al golfebigtningø 
fiii?; ba ijitte Drbfprogene, ligefaaijel fom Sattaberne, fun !§atje ben 
monumentale Jlil^cerelfe, fom man nu oijeralt, ligefom af Snfiinct, 
føger at flffre bem i?eb at famle og giemmc bem i tr^fte SBipger. XXVII 

N 

9Rcn oøfaa ^n i^ide btøfe Utfagn 09 3)ttdndet af Sfolfrtd $i^, 
Sotfianb; .KtogjTafe 09 mocalffe Siplelfec, "QtWkat at txrre et crgte 
09 fulbg^lbigt 93it)neø6)^tb om et Sotø nationale ^anb, om betd 
ffftegne dlatur, og om ®^rogetd (£9ne 09 ^gen^eb i at giengioe 
og nbttJ^ffe Begge. JDet t)H »<rre oijcrfløMgt fot (Sn^^er, fom ei 
nof faa (ibt fortrolig meb Drbf^rogened ®tiil, Ubtr^fdmaabe og 
^ele ®:progform; at ub^ifle, l^^or ^or Sterbi be tefibbe ogfaa fra 
ben ®ibe, eller fom nogle af be meft orgte, eienbommelige og uf or« 
falftebe Jtiarmefrtigter af ®:|}rogetd oprinbelige SRalm og S)annelfede^ne. 
betragte ))i, faa)9el fra benne, fom fra ben inbre, ben aanbelige og 
:poet{jle ®ibe, ^or banffe Drbfprogjlat : ba troer jeg, ben ne^:pe 
»il flnbeø at flaae meget tilbage for njojen anben — om bet 
enbog er langt fiørre og mere talrige 92ationerd. ^en Itgefom en< 
l^^er faaban Sammenligning (fom j[eg alt ^ar fagt) er i^anflelig, 
faa er ben i flg felo temmelig o^erfløbig, l^i^or bet fommer ^"^ paa 
at betragte og ^i ^arafterifere Drbf^rogene ^o« en enfelt Station. 
^^"^tii Solf l^ar fin egen ^anb; {in egen ^anf efrebd, {in egen 
©^jrogbannelfe og S^rogfrebé; bet er ben, \A fornemmelig i en 
faaban ^Betragtning maa ^olbe o9 til, og l^at?e for JØie. Sitle ^i 
ba, om enbog fun i^urtigt og uben ubtømmenbe ®ranb{fning, gien» 
nemløBe ^ort 8foItt Drbfprogforraab, ba ijitte »i let Mii?e i)aer, ^i 
bet Baabe i S^nbig^eb, i Xanfei)«gt, i i)ittig 3ronie, og f 
et trceffenbe, Kart og ftunbom ^oetiff ffiipnt Ubtr^!, tffe l^j^rer 
til be fyjagt eller tarijeligt ubfi^rebe. 2)et m^x^Xit ^opre ©ienftanb 
for en egen 9lf^anbting, ^i kgge bette for 5)agen i en Unberfj^gelfe 
af i?ore Drbfprog« S^ational^arafter; eller af be JJor^olb og @gen* 
ffaber, l^i?ori be Beflibbe bet {i«rfejie jpræg af en national Sletning 
og ^cenfemaabe. Srøan maatte l^eri Baabe oijerl^o^ebet tage •©enfpn 
til ben SRi'gbom og STOangfolbigl^cb, ber ^ttrer flg i sji^fe Srøaterier, 
fremfor , anbre *) ; og til ben i mange anbre 5lrtifler omfprebte *) ^aalebe« j^iJbe man f. (Sr. i ben ^enfeenbe funne na^ne eftetfolgenbe 
@rtti)))er af Slrtifler, bet tilbeel« ^^^^ i et »iji inbBi)tbe« gorl^clb, enten t>eb 
@l«gtf!aB^ >Uer 9Wi?bf«tning: ®ub; S(gre og @fam; ©anb^eb og 
" øn; galff^eb og ©»tg; ©tertig^eb, <S^atfoml^eb, £)bfel^eb, 
ttigbom og OJigbom; @a\)et; 5(rbeibe, ©ierning, gabi^eb; 8a XXVIII 

^atftftmfHjle Sgcnl^f b , fom ^tøfe Ubfagn Iceggc fot 2)«gf n. — Seg ^il, 
til ^eijtt^ i^cr^aa, etter fom o^l^fenbe Srem^ler x^aoi en faaban (Sgeni^eb, 
iffutt gicnncmgaac et $ar 9lrtiflei: ben enfelte "Srtgetl^eb" etter 
"@fi«?ni^eb"} og ben øejlcegtebe ©riqjpe : ".^one, Oijtnbe, $ige, 
©iftermaa^ og ^^uftru." — 2^an fan i!fejlge, at i)ore banffeDrb* 
fprogé J&føg^jl^itofopi^ie og Solfe^ib reent i^ar glemt ai ^i^lbe, etter rigtigt 
9ii ijurbere ©fiipnl^eben. 2)ct l^ebber faatcbeø, ai "Deiligl^eb 
Bcer SUkbgiften i Qlnflgtct"; og: "2)et fpøuger en ©linb om, ]^t)otfor 
ben eljfeS fom er fmuf. SWen Drbf^rogene fcittige bog i^^erfen ©toft« 
ieb, gorfangeltgl^eb etter' o^ermobig ,^nipj!^eb ^o^ be ©fiønne« 3>er 
flgeø at: "gagert 5(nflgt faaer So^ nof, bog xaixn fel^ tier ^itte"; 
og "Sibet er ben gageri^eb i?(erb, fom Sngen fanger ®Qi\>n af"» 
©i jetter tør man i?ente,at ©fiøn^eb uben Slufoncblgl&eb toinber 
nogen 5Prii^: "g a g er 1^ eb nben 3!ugt, er fom Slofen uben Su'gt"; 
men ibeflageligt er bet, ^i (Srfaring ogfad for Slari^unbreber Pen maa 
l^a^e loprt tiore Sorfcebre, ^i ''^aljf^eb ligger ofte unber fagert Ǥaar". 
{^QCti ijeeb, l^toor ijigtig en Sflotte «§aaret altib 6ar fpittet i Ø^orb* 
Boerneø SJurbering af qijinbelig ©ftønljeb.) SKen l^ctter ei l^ar man 
glemt, <ki ©fiønl^eb ogfaa er meji ubfat for ben grijielfc, \^Mi^ 
SKagt i Stlminbeltgl^cb faabanne ere be ijittigjie til ai fcencgte,' mob 
l^tiem ben minbjl ubø^eS, J&igefom berfor Drbfproget gitier ben 
aibi)arfel, <ki "Sager^eb er ffrøMigt ©ojlaB", etter: "gager^eb 
er fl^^enbe ffiare og farenbe": faalebeg bølger bet l^etter ei, ai "Ung* 
bom og 2)eilig]^eb ere ei gobe ^\ i^olbe ^uu3 meb". 3)rif og ^ru!fenffabj Xxf^onv, @fatf og @farn; S3arn og 
SSarnetugt; %x^\U etter 5Proce«; i£j?i); (Raab; C^ff«; Oleife og 
«&ieth; Sliberbom og 5)øbj ©fiøn^eb; (Slffot), ilicerlig^eb, 
35enffabj •&erre, Xiener, Xrccl; ^uftru, Clt)inbe, ^iger, @if;j 
tetmaal; (Sorg; 95rebe; »^abj @)?ot; Uben og ftor; m. jl: 5llle 
biéfe 3lrtif(er ^itte flnbeé meer eller minbre rigt ubfti)rebe meb eienbommeligt 
@tof, til fammenlignenbeUnberføgelfer afben banjfeDrbfprogmaéfe; og man 
»il i nogle 5£ilf«lbe (f. (Sr. Uben og ftor; ©ierning; ©iftermaal; 
@org; @at)e og gitte; m. jl.) flnbe en mcerfeltg jOtjen^cegt ^oi 06, naar 
man tager be tvbffe Drbfrrog af famme Snbl^olb fot jig/iDet er ogfaa for 
faabanne ?5aratteler, at ben materielle iOrbmng er ulige bebre og nyttigere, 
enb ben lericaljfe. dn o))enfot anføtt t^bj! Sfotf atter (^93 en eb ep) l^ar giott fig 
megen Umage fot, \>f\> ^itip af Ocbf^rogene, at fcttte ben q)9inbe< 
%e «&alt)beel af i^and Station i et Bebte, eUer mere inbtagenbe i^é, 
mi be ftanffe O^inber. ^an l^ar ^ift nef 'ocrcti tet l^elbig i at 
fcembrage nogle f<etegne nationale Xxat, bet ubmcnrfe Oii^inbefiønnet 
^od en^)9er af be to 92attonet — ijcn fot faa ioibt fom l^and S^atafteii«^ 
fHf ifæc jfal gaae ub fra ben culti^^etebe og poletebe 3)eel af Stationen. 
QSeb nøiere ai giennemgaae bet ^ele Sonaab af Ocbf))rog o^et ^tbfem^ 
menbeSDI^aterierl^ od Begge, løil mon bog uben ^))føl flnbe , at Stefultatet 
iffe Bli^et f<etbeled meget eKet ^xrfentltg fotjfieQtgt ^od be to Sfolfeftag ; 
meb Unbtagelfe bog af et enefte <i^o^eb:punf t : O^inbeftønnetd , og 
na^nttgen «&uflmenø, ftøne Snbfl^belfe og S)eeltagelfe i bet pxattVft 
iit>, 1^0« be gfianffe. — Set Blføer nemlig, mene Si, lige flart 
^od Begge i)^ationer, i et Slilfcrlbe, l^^ot bet ogfaa fnatefl maatte 
trcebe fot 5)agen: at Dtbf^rogeneø golfeijib og Ubfagn i jln D^* 
rinbelfe tilfører S^anbfiønnet: og at bette abib i bet minbfle 
meget gtalit ^at funnet fee Slelfen i bet q^inbelige jZ^ie; om ben 
enbog i utaKige anbre ^ilfcrlbe, f)i>ox ben er at flnbe i^od 9^anben, 
jetter el er Bles^cn ffiult for ben gnomifle Srolfebigtning* 

2)enne bar ogfaa — bet maa ligefrem flge« — ntppt ixtret mere 
{laanfom i ncer^crrenbe Slilf^lbe i 2) an m ar!, enb i SranMge, eder 
artbre fi^blige Sanbe og Sprog. Orbf^jrog om "onbe Gijinber" 
fomme unber mange 93artationer for tibt igien, til ai man funbe 
antage bette for en tilfcrlbig DmficenbigBeb. ^bjfillige, Baabe orlbre 
og nijere, (f(erbele3 i ]^aanbjlrei?ne Samlinger) fom gaae for ijibt i 
©royj^cb og ©mubd uben SSittigl^eb etter ©inbrigi^eb, ere l^er for« 
Bigaaebe; men ber er tilffecrffeligt @tof tilBage i be optagne. S) et 
fan )9el ^<ere ^mft not, naar ber ftged: "S)er er fun een o nb Jtone 
i SSerben — og enl^ijcr troer, l^ar i^ar ^enbe"; (Sronien er imib« 
lertib l^er noget ti?et^big). (Snboibere: "Dnb Ct^inbe er «&i?er* 
bagS ©tøréilb — etter «&eføebeø 2)ørnagle". — SKen bet BUoer 
iffe ^eb et. faa alminbeligt og uBeflemt {let ®fubdmaal. Ufiabigl^eb, 
2etf«rb{gl^cb , Slrrigl^eb, og trcettefion: SWunbfaab^eb ere iffe gangne 
Siam forBi: J'Ciijinber ^a'ot forte ®inb unber lange Jtlorber". 
"Cii)inbeficerlig'^eb er farenbe ®ob3". — 2)et er en fpitbt STOøie, 
at ijitte jlole paa etter Bei)ogte ttjnngen .^^bjl^eb: "2) en toer rub 5Ecglfiecn, fom i?il i?ogte en Oijinbc"; "Oiijttibct i aSinbuet, og 
©ritt ijcb aSeien, tit onbe ttt ijogte". ©tter: "S)ct et onbt at tjogte 
bet <SWtn" , o, f. "o. — Dtbfrrogene ete pettet iffe were jlaanfomme 
mob gigerne. 2)et l^ebber: "aKangen er 3omfm mob jln SStttie, og 
tiijiiibe i fltt ^" ; — "S»anbi)oren SKø et onb at ijogte" ; — "»egntø 
og JtløB jiebmi^ i?oret i!f e lange" ; og faa fcemb. — 3! f e minbte aføottigt 
gaaet bet ub o^et tiq))inbelig ^^a^l^eb i XungenS a3ntg og i ub« 
i)otte« abfatb. a)et et noget of bet milbefle, naat bet flge«: "5røe 
Ciotebet ete gobc lutter j!e; be :pt(ebifc l^ellet, enb i^øte STOeøfe". 
Drbfrtoget (fcaabe ^aa 2:i?bj! og 3)anj!) l^at funbet, at "Cit)tnbet 
Ijca^t ©ixerbet i a^^unbcn"; og ixi "ai^an gløt ei onb Ctijinbe i^<rtte, 
enb cA tie"» S)ct mene« ogfaa, at bet et en ©genjlai, fom iffe BebtjCd 
meb 5latene: "Stttig 0\)inbe, og finitt S>it, jo (elbte, j[o futere"v 
Sf?aat nu i ^otc j)age Drbfprog af faa groi) 6aU6et fot toge flb'en 
ete af aSrug, faa ete anbre, ber inbel^olbe 9iece:|)tet af en a3onbe* 
ptactica, iffe minbte fotalbebe, (g. @r. "Dn6Ctt>inbe »U l^a^e gobt 
SKunbWb"} ettet: "St^t »geii meb ©ibfet og onb ^one meb ^W' 
0. p, fiO 2Ran funbe enbnu en $lib Wtoe i>eb , :paa benne SWaabe 
attrabe i ben fatirijle aSgtemanbé ®^ot, i g^aucctS "WifeofBath". 
SWen bet et Billigt mob Dtbfptogene, at ijeitbe ©latet om. Solfeftemmen 
i 2)anmatf J^at bog l^ettct i!fc iootet \m^ til ben «ble D^inbed^ «&u« 
jituenS, STOobetenS $tiie. J)et ^ebbet: "2)en ©om! et i)el :|)ti^et, 
fom meb 2)attncq\>inbet et f<et". — "SDen aget et gobt J^«« i @aatb, 
fom en gob »^ufttu faaet", — "©qsjalbet btufnet fot gob Aonea 
2)øt". — "Saa ete fom giabet; ingen fom 2^ o bet". — »&eHet el 
fatte« gobe Ølaab til' £li>inbett, fom ijit agte' bet^aa: "2)^b et 
3)attneqijinbee Aa(L%t'\ — "2)antteq^inbe flibet meet af ftt^^nbe, 
enb af fin .^aafcc'.'. — "aSeirttge Dtb og faa ete OJoinbenS ^t^b". 
— "aScnligt og libt ai iSit, et 3omfru»r8ær^" c. f. ij. @mu!t ^at 
ogfaa et Dtbfptog (fom i?i mene^ bet Bøt t^be«) fagt: ^i fefø 
langt Botte fta *&iemmet i^at Sl^anben @I(ebe og 9@te af en gob 
^ufhu; ettet: «&un Uxif i)cb at ioXt i?el om l^arø, gaijne og ^crbte 
l^^m. "en Cl^inbe !an fagge 'g^nbe unbet fin SKaitb I 
et anbet 8anb". 

aSi ^ai?e Un i et enfelt gotfog, til 'l^xm Jjittet iife, l^^otlebe« 
Dtbf^togene i et:§^ett foptjfilt 9emne og gotl^olb funbe giettnmgaae«, XXXI 

unberføøfd og fttmj^iSité , efter bered eientontmenge Statur og $rorg 
i Skroget, fom be tilført, ^t ^araftertfere be banffe Orbf|>rogd 
%anb og (Sgenl^eber i aUt (Retninger, l^^ori bidfe ntaatte frem« 
^<rt>ed, og i bet minbfle i loidfe <&o)9ebfor^o(b famutenitgne bent meb 
anbre 9i[ationexd : twibe ubfutt)e en egen 99og. — 93i ^>iUt berfor enbnu 
!un meb faa Drb og faa (Sxtmpln l^enlebe Opmcerffom^eben paa 
totøfe 6gen{la(er ogSfori^oIb, ber giøre f!g gielbenbe i alle Stationere 
"golfei)iiøbom" og "golfe^emme" giennem Drbfprogenej men altib 
meb 3)ttringen af nationale SSilfaar og Setingelfer for ^t>td enfelt 
golf iffltr. 2)ertil l^i^rer f. (Sr. l^t^øtifle SKinber o^ Qlfvrorg, og 
locale eller pro^incielle Sgen^eber og Omftambig^eber, i^ooraf loi^fe 
golfeftag (BL a. (Sngfonbere og ®fotter) ^a^e Dt)erf(obig^eb nof i 
bereé Orbf^rog. 93ore ere berimob i^eri oijer^^ebet fattige; maa{!ee 
ttlbeeld forbi crlbre &åmltxt ^a'ot oiøerfeet, eder iffe agtet ^aa faa«' 
bant @tof. (Stogle Xaleraaaber: ''ni ribe ©laf« «ejl" — "at 
(fOQtit Stan ed ®ang i æiflaget — "% fomme i ®re^end %iV' 

— "3)et fiaaer aaBent, fom Sorgen »^ffeé $ung" o. f. ».) l^ore 
l^erl^ib* %f locale ^alemaaber ere be faa, jeg ^ar funnet finbe i 
be mig tilgangelige *ilber, }paa jlt ®teb famlebe. — aSi fa\)ne ber* 
imob iffe ganffe fqabamte l^i{lori|!e Orbfprog, ber Borre SSibne om 
alminbelige S^ibdfor^olb ; og beriBlanbt i bet minb^e een ^rtifel, (f. 
Jtrolb) l^^ori SKinbet om l^ebenjfe SK^tl^er ^ar l^olbt flg. — glere 
gi^ed berimob af faabanne, ber iffe fornegte bered 0|)rinbelfe fra 
ben eatl^olffe ^ibdalber. ("®ttb og i^and ^obn ere Begge gobe" 

— "Sngen fienber ^ræflen Bebre, enb iDeien" — "Cn Sfalf fan 
i^el jfinle« nnber en SKedfeforf" — "®if^end »&ofm«nb \)a\>t rebet 
^er forBi" — "«&att fom, ba Slffab i>ar gii?et, ba SWedfen i?ar ftun* 
gen" o: for jHbigt o. f. i?.) Sigelcbed ^r man iffe faa faa, ber 
t^be ^en ^aa en (elbre ^ibd ®tanbdfor^olb, ^aa Sanbetd forfatning, 
Sønbemed ?Jilfaar, m. m- (f. (Sr. "»Serrefød ©r^bie fanger ijel 
«&ttdBonbe". — "(gnl^ijer jlal enten «&erre sjcere, eller »&ene tiene", 

— 5)et er onbt, at Boe for n<er »^ene^sort". — "Staar Xxctt tritjed, 
JBbling forbri^ed", — "2)et er t^cerji at tiene, ]^i)or Xxctl er ^ene" 
m. fl.) 2)et fan ijonte ixerb at Bcmterfe, at bet gamle Drb "SSorneb" 
iffe forefommcr i noget Drbfprog; at ben (elbfie og (elbre 3)eel af 
bidfe f^ned at til^^re en ^ib, ba en {far)) og flenbff a^obf(etning XXXII 

imedetn Q(&el, tUn^ttttmanif ogSonbe, entnu iffe ^at faa ^cetft 
ttt^tæget; men at nogle Ocbf^tog, l^^iø ^anb 09 Ubtri^f ere l^abefuKe 
imob Sonben, uben 5£^tot maa fcttted temntetig langt neb i ^iben, 
ellet ne^pe ece dbre enb bet 16be og 17be Starl^unbrebe, l^\)otiniob 
bet fi^ned fom obj!itttge, for ^ræjiepie iffe fmigrenbe Dtbfprog lige* 
faa »et funne til^^re ben cat^olffe, fom ben lutl^etjle ^eriobe. — 
%t i)anbU om Drbfprogened l^ifionjfe Srotl^olb eller *&ent^bninger til 
@(eber og l^e^emadbe l^od bet ban{!e %oVt, »tlbe Bli^e meget fo't 
»ibtløftigt* 3eg »il fun gtore opmcnrffom paa en enefie Cmflcm« 
big^eb: at Otbfprogene »el iffe fortigaae 2)rif, 2)rttffenj!aB etter 
bene Sølget; men at be til^jøte Sliber, ba S^Utt f)n f^jittebe «&o* 
»ebrotten; ]^»orfor man ogfaa »il flnbe, at 93 i in flelben etter albrig 
nce»neé. 

@fulbe »i enbnu »itte freml^(e»e og (i^arafterlfcre faabanne 
ggenflal6er »eb be banfle Drbfprog, ber funne tiene til at befiemme 
bercS a3(erb fra gormenS, ©progeta 0^ Stilene @ibe: ba »ilbe 
»i ligelebeé langt o»erjfribe tittabelige ®r(enbfer for bisfe alminbelige 
^emcerfninger. SSi maae noied meb at opforbre (in\)'on, fom i^ar 
etter fan »inbe ^icerligl^eb til en 2)eel af golfetø og SWobetémaaletø 
nationale ^r» og @ie, fom i atte £iber og nnber atte Kulturene og 
gorflnelfenS ©råber l^ar Be^)olbt fin ctaøfljle SSægt og uforanbcrlige 
3S(erbi, til fel» at foretage bet uunb»flfrlige ©tubium af »ore Drb* 
f:|)rog8 linguiftijfe og fiilijitjie S^arafteer, for at funne prø»e, »ele 
og Éejiemme ben, Baabe i flg fel», og i gorl^olb ttl anbre ©prog. 
2)et »il uben 31»i»l t»eflnbe3 , at iWanbt anbre gobe ©genjlaier funne 
mange banjle Drbfprog tittaggcl en f icernefulb g^nbig^eb , en jlaacnbe 
®anb^eb«fraft i Slanf en , ber l^ar mebbeelt flg til Ubtr^f fet ; (f. Qx. 
i faabanne Ubfagn: "Det fom Ir taugt, fan f!gc3; bet fom er 
fagt, fan iffe tieø"; "SDet fan fnart ffee, fom Icenge flal angre«"; 
"aSar big i Dag, at^ bu iffe jlal angre i STOorgen", — "Sebre 
er at giemme greb, enb at giøre greb"/ — ''®ai)n ffal bu giøre; 
gaa ffutte big taffe". — "«§»o en anben focerter, et berfor iffe fi»ib". 
— "Det er b^rt fiøBt, man tenge jlal fcebe om"- — "Den er iffe 
liig, ®^rben at B(ere, fom ei fan løfte ben" o» f. »,)} og at lixan xxxni 

UgelebeS iffe fieiben ^i( ftøbe ptia Otbfptog, ]^)>ot iffe Hot <Sant>f}tt) 
tt Xanttn^ @M', men l^i)oi: en ^tt af ^oetifE <Stltfnf}tb f)ai laanl 
ben fin S)ragt, (Saalebeé f. (gjc. "»gaaBet er be SSaagenbe« 5)tøm". 

— "SBlom^en er grugten« gorfte^jenge", — "S)en 2)ag, font nieb 
©læben gaaer, fommer albrfg iglen meb ©orgen". — "®u!fet gaaer 
til t&intlen, om enb 3^aater falbe til Sorben". — "S)en er rig nof, 
fom fan gtoe ben 9(rme". — "9l»{nb fommer iUt i øbe «&u««". 

— "Set er ©^rben, fom en Slnben Borer". — "Sielben fuffer glab 
«&ierte} mm ofte leer forrigfulb 2W«nb". — "I)en @org, fom fo^er, 
jfal man iffe ^«ffe". — "®raa «&aar ere Djøben« ©tomfler". — 
"2)jøben er l^ijermanbø 5tlfart)el" o. f. fl.) 

(gnbnu lettere og rigere tjilbe »bøflen Btoe, berfom man if<er »ilbe 
l^olbe flg til ben fomijfe og Joittige Sronie, i^ijoraf et o^erfløbigt ©tof er 
giemt i banjfe Drbf^rog. 2)e ^a\?e hl a. bereø ©tl^rfe i en l^umorijiij! 
@ai)e til at labe ^legationer op\)ctot flg feltj, etter anoenbe tilf^ne* 
labenbe aWobflgelfer til at bolge ben ^irfelige fWening, (f. ^r. naar 
bet l^ebber: "3ngen SKanb Hi^jer, greiBen paa bet ®teb, l^t)or ^an 
iffe fommer". — "SPlober bu nogen S^logen, ba tag iffe Jtlcrbernc 
fra i^am". — "5)et er onbt at foije, for ben, fom f!al tjwgge ftg 
felo". — "«§iJor man iffe felt) fommer, faaer man iffe flt >&oijcb 
tt)(ettet". — "Den ?pung er tom, fom en 9tnben8 $enge ligger i". 

— "Det l^ielper libt paa S3een:6rub , ot en Slnben l^ar Brubt »Salfen" 
0. f. i).) 2Wan funbc tittigc erinbre, at en Kladfe of Drbf^)rog, fom 
man funbe falbe bramatiffe, etter fom lorgge be for bet mefte 
fomijfe Ubfagn i STOnnben paa en antaget $erfon, (f. @r. "Du 
l^ar nof af STOunben og libt af Ulben", fagbe Sanben, ^an fli^« 
^ebe en @o":) ligefaa ofte forefomme l^oø Dé, fom be ogfaa 
ere ^ppi^t i ©fotlanb. SKan^il i>L a, flnbe en l^eel Deel af 
bette ©lag« Drbf^)rog, l^ijori fjanben er Baabe talenbc og l^anb^^ 
lenbe; og bet Bør »eb ben Seilig^eb iffe forBtgaae«, at albre Slibere 
golfetoittigl^eb i Danmarf (licjefom i ©fotlanb) unber benne *43e* 
nownelfe Bel^anbler og fremflitter "Dice^elen", (ber unber bette dla'on 
fnap forefommer i noget gammelt Drbfprog) i en meget eienbom« 
melig fomiff og l^umoriftiff ^one og (S^arafteer. "S an ben" er Bletoen 
til et ©lag« JTrolb etter ^ttt^, ber (ligefom ofte i Srolfefagnet) »el 

III XXXIV 

^at megen STOagt til bet Dnbe, mat man gwer fig i fiebtog web 
]^am og (aber ^am f^ai^t Siaabéntm; men fom man temmelig let 
fan jfrcemme, naax man itU fragtet ^am; l^t?ig Jtrcebjf^eb, ber 
ingenlnnbe er me^et flin, ben Æloge r?t ijel Un oijerliflej og fom 
bcrfor faa tibt er Bleven ©ienflanb for ben f^)ottenbe 8folfei?ittigi^eb. Via^ttt bet ligger i norijcerenbe, ligefom i enl^i?er anben Drbfprog* 
famltnge ^atnt, ai \)cn i?eb flg fely etter ijeb.flt eget ^rag maa gioe 
tilfienbe, i)Ht) ben buer til, etter l^ijab inbijorteS fficerb ben, i gori^olb 
tit fin ©tønelfe og onbre Dmjianbigl^eber, l^ar: fan jeg bog iffe unb« 
labe at giøre nogen Olcbe for benS Snbretning, ]^i?oraf, og ^»orlebeé 
ben er til^eieÉragt. %il Mtt jØicmeb i?il l^øre en fort 5lngii?e(fe af 
(Samlingens tr^fte og utr^fte, af mig Ben^ttebe Jttlber. — 3cg 
i^ar oi?enfor fcemærfet: at Seffaffen^cb og 3Scerbi af et QlrBeibe fom 
bctte, albeleé Beroer, faa^el paa »^ilberneø 9Zatwr og Ubfprinø, fom 
)paa ben SWaabe, l^^or^aa be Bens^tteg; bet førfte, fremtrabcr af fig 
felt)} \)ti fibfte trcenger (>ettcr iffe til mange Drb for at o:|)lJ?fcé. 
DmSSrugen af bcif munbtligc ,^ilbe i bet toenbe Solfefprog, Be* 
^fs^n ieg iffe nbførligt at ^ttre mig« Sen forbrer ganjfe egne 33e* 
tingelfer, en langijarig Dmgang meb 5ltmuen i forfficttige $roi?inbfer, 
og ^i)tte til en ftreng Jtritif og S^øiagtigl^eb i D:pfatning og 9^eb* 
belelfe af bet :proi)erBialc UbB^tte, fom bet toenbc golfcfprog enbnu 
fan gitjc*), for at afgiøre, l^t?ab ber af bette tør fcetteg ijeb ®ibcn af 
Drbfprog, ber f)aH pere ?larl^unbrebere Sluctorttet, giennem ffrift« 
lig D^tegn«lfe og benneS @ientagelfe. 3)et er benne Mbe, 
l^iwrtil Jeg tjafentlig l^ar l^olbt mig 5 bet er faalebeø ben, jeg l^er noget 
nonrmere f!al o^pl^fe. — «§i)ab be tr^fte l?anj!e Drbfprogfamlinger 
ongaaer, ba ere biSfe tr^fte Jtilber atterebe tilforn af en jjorgangcr 
. (^l^eru^Ø gortale til l^anø Ubijalg af $. ®^t?e Samling, jk V~LX) 
nbførligt nof omtalte j Jeg fan inbffrcenfc mig til en fortere Dmtale *) 9[t et faabant UbB^tte af ægte Ølatur t)el fan giveé, men at bet bci3 i 
SlntaUet iffe »il Bli»e meget rigt, i gorl|olb til bc gamle Drbfprog: 
berom ^ar jeg foaet £)»erBe\)iiémng tjeb ben nebeiifor oml^anblebe f&xeå}^ 
nerffe Samling. af be Søger, jeg Ifot ^ic^ ®ntg af^ mrt <&en\>itøninger til ben 
S7^eru^j!e gortale, m. ni. 

i« Witttt)t i ^egl^nbflfen af bet 16be -IHari^unbrebe (maajfee 
enbnu før) tr^fteg ben otlbfle banf!e Drbfprogfamling , 6e!icubt unber 
^ai>n af $eber J&oIIe« (etter Saale«.) Den tibligfi« enbnu til* 
t)«renbc Ubgatje (Sfl^erup, p. v-xvi) tr^ftc ®obfrib af ®emen 
1506*); men umueligt er bet iffe, at ber fan f)aH txeret en tib* 
ligere; ligefom man l^ar funbet i^eii^ninger af ben banffe 9liim« 
frønife, i en ftlbre %xt^t, enb ©enienø Berømte Ubga^^e af 1495. 
5lf ben forte gorerinbrlng lære »i, at ®ogen, for be latinjfe SKnnfe* 
riim« ©f^lb, 'oax (i t>tt 15be fJtarl^unbrcbe) Meijen en ^nbet' @fole* 
Bog i iDanmarf: ("Hic liber satis lUile est, ^ in scliolis valde 
commimis" ;) l^vorfor ogfaa ©emend Ubgai)e af .ftiøBenl^a^nffe 
^rofeéforer ijar bletten "flittig giennemfeet" (diligenter cor- 
rectus,) li^ilfet fibfie bog iffe maa taged for ttøie efter Drbene. 
^ogen l^ar frcmbelcø »unbet SSifalb; ^toorfor @emen atterebe 4508 
vpixtitH ^tn paa 9^^. Slåere m<erfeligt er btt, ai man enbnu 1515 
trængte til en n^ Ubga^c af ben latinff«ban{!e Drbfprog«Sog ; og at 
ben fenerc Ølefomiator, 6^rifticrn $eberfen, fom maajjtn enbnu 
i bette 9(ar »ar i $ari5, l^tjor l;an 1514 l^at)bc Beførget .Ubga^en 
af ®aro, »ar ben, ber ligelebeø paatog fig at førge for, at en %og, 
fom i^an f^tten -2lar berefter fel» forbømte, tillige meb anbre ben 
%ih^ uéle latinffe ©foleBøger, Ufo ubfi^ret meb en anal^fercnbe" 
kommentar til SfoleBrug for ficercre og 5)ifciple — om ^»ilfen man, 
uben* at gaae »or ælbjie banjfe $rofaiji og @tilifl for n«r, fan 
fige, at t)tn i bet minbfic er ligcfaa Barfiarif!, fom be latinjlc Drb* 
fprog i SKunferiim, man fjar titlaQt $. 8aale. 9(t S^r. ^Jeberfené 
fortrolige QSen, ben Icerbe ©ogtr^ffer 3ol^. SBabiuø Slfcenfiuø i ') iDcité latinfie Jl^itel lijber faalebe«: "Incipit justissimus Icgifer, tSs 
divinarum \irtiitiim optimus præceptor^ Petrus Laale, DaDorum 
lux dr doctorum virorum evidens exemplum atquc spcciroen". $eb 

Slutningen af ^øgen {tnbeé btéfe fire i8erd: 

"Anno miileno quingenleno quoque sexto, 
Haffuyc per quendam Gotfridum nomine Gemen, 
Terminus huic libro condignus nunc tribuatur, 
Qnem Petrus Laale composuisse fatur". XXXVI 

53aril, l^^iø Srøening Ubgtocten ^a^be forlangt ot ^ibe, ga^ biøfc 
latiujfe Øliim et iffe olbeleé flet cttct fotfafienbe ©fubSmaal ("sen- 
ten iiarum gravUate S^ su binde salibus cst l^udanda") fait 
man iftt anbet enb ^ifalbe; imebend man maatu faae et ganffe 
ftjagt ©egteB om ©l^rtfl. ^eberfcné ®mag , ettet om BanS t>ibcnjf aBe« 
lige og cla^flffe 2)annetfe/ naat bet aQene fhttbe gtunbeø )paa ben 
BarÉariffe gortolfning^ o^er bc gamle leoninjfe Øltim, 

3 SoriBigaaenbe fan bet txtte fagt, ot ^i jetter t!fe af S^r. 
^ebetfenø Scijnet og ©frifter flnbe nogen ®runb til at antage l^anø 
JDannelfe i l^iin Wetning for meget bl?B, etter ubtoiflet — ei engang 
wnber-i^anS lange D:|)l^olb i $arié. -»§an i^ar unber biSfe 9lar ne^?pe 
l^cci?et flg o^er fin XiH jfolafHjIe .Jtlofierlærbom og canoniflé 93iben* 
jifaBetigl^eb ; ^anø iBet^beligfie fliltflijfe ©cer!, ben faafalbtc "Sertegn« 
$otiftt", er en l^elbig Dijerførelfe af 2^ibbelalbereng latinjle fiegen« 
beftiil {'bet af l^am meb umiøficnbelig inbijorteS @one af be førjie 
elementer opb^rfebc banjfe ®h:iftf^)rog ; men i ^ati^ Blei? l^an ubeel* 
agttg i "ben franjfe ®:prog*(5ultur, ligifom i bette ^ant>^ STOibbclalberS« 
$oefle og Sitcratur. Ubtjlbebe ©tubier, . og mere liberale og reforma« 
torijfe Sbeer om Unberi>tiSning og ©folelcerbom, i)a'ot uben 3:^føl 
1^00' ^am førfi ^ceret Sfrugtcr af i^ané Dpi^olb i?eb S^riflian ben 5tn* 
bcné lanbp[i?gtigc »gof i Øleberlanbene og i Jt^bjllanb, ^It bette neb* 
fatter iffe ^ana gortlenefier af banfl @friftfprog og @tiil) men til 
biéfe fiaaer Ubgai^en af be faafalbte ^, ^eUt^ Drbfprog ith i nogen 
berøring, gor at ijife bette, maa^ ^i noget nøiere opl^fe S3ogcn3 
Sejlaffenl^eb. 

3)et ijar fctoet en o^er be flefle europorijfe Sanbc ub^rebt (Stit i 
ben fllbigereSWibbelalber, at o)oerfatte golfetS Drbfprog i latinfie 
2^?unfcriim, etter faafalbte leoninfle S3er8, P:|)rinbelig l^ar ttttt ijel 
ijæret et StrBeibe for S^ft og S^ibSforbrio, l;t>ormeb øijebe latinfie 
Slimere i »^lofircne, etter af ben geiplige og Icerbe ®tanb, morebe 
flg. 3 Skiber, ba mon af en S^orngbe onbre SfoleBøger og ocabe* 
mijfe ScereBøger feer, l^i)or b^Bt ben Icerbc UnberyjiiSning i bet 14be 
og 15bc9larl^unbrebc ijorflunfen ifln SKet^obe, etter ^oo ©magenS og 
Jtritifen^ ©cola: funbe man ^cl ogfao folbe paa, at giøre flige lo^injfe 
£)rbf|3rog:=9liim til en ©folefcog for ©egijnbcrej ^tjilfct faolebeS er 
ffeet meb $eber J^otted ©omting, uben Z'oiol ogfao meb ben gamle xxxvu 

neberlanbjfe, bet alNleø er et ©ibeflJ^ffe til ^ct e^eti*); og formo* 
bentlig meb jlete i anbtc l&anbe. 2) er gitjeé iffe foa iblanbt be latin j!e 
9iitmfpreg, fom nof funbe tiltale Ungbommen t>eb bered fnurrige 
eHer vittige Ubtr^f; Sammenligningen meb et (efienbt Orbf^reg i 
Sl^oberdmaalet funbe i?(ere Baabe morenbe og o^I^fenbe; og be latinffe 
aiiim ^are ber^oø tjcl fHffebe til at Icere« ubenab. — ^'ooxltM, 
og efter l^tjitfen udfel og l6arBarij! SKetl^obc, man er gaaet titoarfS 
i @folerne meb at t^be og fortolfe beni: berom o^l^feø ^i bog )6eb{l 
i)eb Si^r. $eberfenø Ubgaije af $. l&oKe, ber formobenttig nomnejl 
Mt Befiemt for »dorere eller l&orrere i 31rii)iolj!olcr, og fom (foruben 
t>tn latin j!e og banjle %txt, if'ottUn Ubga^eme af 1506 og 1508 gioe 
oS) inbel^olber be i ©folerne Brugelige Ubt^bninger af l&atinen — 
mangengang faa inbt^iflet og IbarlBarif!, at en nogenlunbe fløgtig 
iDifci^el lettere maa i^a^e forflaaet Slimet felt), enb Sfortolfningen. 
2)enne gi^er o« faalebeé fun et foagt ©egreB om Skrift, ^eberfené 
frttijfe ©fiønfom^eb, fom Ubgitjer af 5f. SoKeé 3:ert og Kommentar, 
og paa famme ^ib, fom l^an ubga\) @aro**)} ttt giør l^eHer iffe 
fior Sforjfiel i ©agen, at i^an maaffee mere l^ar txeret Ubgi^cr, 
enb Sorfattcrf). 

^) Unber Hgenbe Xiitl: Incipiunt Proverbia seriosa, in theutonice 
prima, deinde in latino sibi invicem coDSODantia, judicio colligentis ' 
pulcherrima etc, inbel^clbet ben paa 24 Ouartblabe nogle l^unbrebe gamle 
neberlonbffc £)rb)>rog, meb lotinff rimet $ara^l(frafe, ganffc i famme 
(Stiil og gorm, fom t)or % £otte6. Wlan gtenfinbet bog iffe en eneiic latin(I 
Sinie af benne« ©amling i ben neberlanbjfe; uagtet abjfittige af be ojjrin:: 
bclige Drbfprog i bet $olIanb(Ic enten ere ligelijbenbc meb banffe, eUer 
fomm« bem meget ncer. 2)et ^berfi jtelbne @frift et tr^ft i ^ertogenbofci^ 
(Buscodunum) »eb @tttf. £eem))t 1487' @n Ubga)9e fra 1484, fom 
nortjneé i 9lcpit^å) fiit. ber @^ri(^tt>6rter <B. 171 er maaffee ujiffer. 
(3»f. Slveru^)« gort. «( $. goffc, p. XXUI.) 

••) "feané 93en, ben loerbe ^arififfe S3ogtr^ffer gi»er tåbeligt nof tilftenbe, ot 
man i iDanmarf l^etter maatte Icefe gobe latinffe Q^laøfEfere, enb faa flette 
Scereboger, fom f. (Sr. 9Cleranberé Doctrinale, ba bet »ar en Snf, at 
"feb be bebfle t&o^eber i ^anmatf (roiseret me optimorum patriæ tuæ 
ingeniorum) iffe turbe »ige en ^aanbébrebe fra benne 93og". 

t)-2)et Ijiebber i ben ubforligcre Jlitel Hl Ubg. 1616, fol. 3: "CuiA expla- 
natione familiari Chr. Petri — extracta pro bona parte ex adnotatis 
per piæ merooriæ presbyterum dr præceptorem suurn> Erasmum 
Simonis, Ro^kildensis ecclesiæ vicarium". XXXYHI 

%t tidfe batiffe Otbf^tog (^t>U ©amling i bet minbfle maa 
tllbwe føtfie »gaføbecl af ttt 15be ^Xat^unbtebe*) i fire tit fem 
i)miuit ^ax i)ai>t 'ocntt i £)mlø6 unbec $ebet* fioHed 9^at)n, 
giør bet forftatligt^ at l^ef^nbetlige og uHare begrebet om bered 
D|)rinbelfe og Seffaffenl^eb unbertibeit ba^e fnj^ttet 'flg til bette 9la^n. 
aaerebe $. ®J^tj flger: "5^. )&aale er fom S ab er for Drb* 
f pr og ene ^er i S^orben, ligefom @aro for »^ijiorien". SIKueligen 
mener f^an bog iufl iffe, at ben forfie ffulbe betragtet fim egentlig 
Sorfatter etter S)igter af Drbfprogene (^ttt t)cnt nu be banjle, 
etter latinffe); men ubegribeligt maa bet forefomme o^, at lignenbe 
fort^irrebe 3!^eninger funbe opfomme og robfæfte f(g ^od dl^tinp, 
ber iffe attene i 5Caret 1800**), men enbnu 1828, \)a i^an beførgebe 
en n9 Ubgat^e efter ben albfle af 1506, omtaler (Samlingen paa 
faaban Si^aabe , at man faa at ftge maattc betragte be latinffe 9iiim 
fom benø oprindelige ^eel, og be banffe Orbfprog, Solfetd 
gamle ^ienbom, fom en Di?erfcettelfc, etter foni en 39iting, iii^ 
foiet for ©folebrug og for Settelfenø ©fj^lb, I)er forefommer 'od l^oå 
S'i^erup UbtrJ^f, ber fj^neS mobftgenbe etter iffe ret fammcn^angenbe; 
f. @r, i 93eg^nbelfen af-gortalen, ^t)or bet omtale«: ''at atterebe i 
bet 14be, etter fcnefi i S3eg^nbclfcn af bet 15be 5latl^unbrebe, en 
f^nbig, )oinb{IibeIig og patriotif! Srøanb er falben paa ben l^erlige 
3bee, at famle biøfe nationale Drbfprog, l^i)ormeb ioore gor= 
f(ebre pri^bebe faa^el bered, munbtlige, fom jtrifttige gorcbrag". ^aa 
mange ©teber i S^^erupd kommentar til $. SottcS Drbfprog (f. 
©r. ®. 25, «nr. 56; 248, ^x. 678 3 359, 9Jr. 1060; 362, mx. 
1071; 184, Sflr. 492 of^O omtaler i)dn berimob ubtrj^ffclig "ben 
latinjfe Driginaf, og be banjb Drbfprog fom Di)erf(ettclfc 

•) 3»f. {fortalen til9leuterbaI|U f»enjfe Ubga»e (Sunb. 1840) p. V. 

•*) 3 "S3ibraø tU ben banjfe 3)igtefonfl6 ^tflorie", veb i^verup og Øia^bef 
I. 5Deel ®. 3. ^er tale« um "be clenbige, fmaglofe latinffe Orbfprog" 
i Q% i*cffe« Gamling), fem "neppe atte of ^am fel» »ate opfunbne; men 
fnareve af en etter anben Wlimt, rimeltg»it« i granfrige fabrt? 
fevebe"; og om % fiotte« 93og fige«, at "ben fremfom »eb at opU)fe 
btdfe tt«le latinffe Drbfprog meb gobe banjfe Orbfprog og Xale^ 
maaber"; na^ttt bet er folefkrt: at bet er be oprinbelige bauffe Orb- 
fptog, fom ere o\)erfatte etter parapl^raferebe i be latin|!e 9liim; og at 
bette er et 9lrbeibe, fom Sngen uben en JDanff funbe gii?re. af benne. S)et et nof at anføre en 93tlbfarelfe eUer ^orioimng i Ut« 
n^t, l^^id tiitiett ©tenbrit^elfe et uf omøben. 

5Det et pellet i!fe nøbt^entigt, at gtentage ^)?ab man af f{IM« 
gete ^taHtionet l^ifl og ^et l^at angtoet, ettet ^iUtt giette fig til 
om $ebet ^oUt9 ffierfon og @ti(ltng, ^^otom bet enefte, man 
oeeb, et at l^an i ben førjie Ubga^oe af 1506 falbed Leg i fer (i 
(S^ttfltetn $ebetfend omgiott til legista) ^^oteftet man paa 3)an{{ 
l^at faibt ^am ii^agmanb etlet Sanbdbommer. SKaaflce l^at ^an 
ligefaa libt txnti bette, fom l^an ^at tjæret en ii^oinf etlet l^ollænbet, 
l^ootttl (S^t. $ebetfen Xfont bog maatit l^a^e fienbt t)ote banffe $to* 
^inbfetd Sfo(fena^ne) l^at giott l^am. ^m f)at albtig i 5Danmatf 
faIbt \)tn, fom et føbt i S^oUanb, en l^olle eHet l^aale^ betimob 
^ax bette ^at^uet paa en banfl abelig Samilie, bet fotefommet atletebe 
1306, og af ^^ilfen en "Petrus Laale" ijat \)cn 41be QftBeb i 
©otøe, og bøbe 1459. (Ser. R. Dan. VI. 537.) ^txi maa i?el 
t>tn rette ®xunt) føge6 til, at ben albfle (Samlet af banjle Orbfptog 
i Ubg. af 1506 im<t'ont& Petrus de Laale. Dm i)Cin, efter 
en 5:rabition, fom ^ijitfelb fot ^alijttebie ^unbrebe 2lar flben mcb« 
beelte, (Ærøn. 4be $art. 1603. ®. 666) ijar af en l^allanbff 
©l«gt, SanbSbommer i benne $rot?inb6, og begtaijet i »&alm* 
ftab: ^ar ioel ingen factijf 93i«^eb; men fortiencr D:pmarf(oml^eb, 
neto^p forbi bet aftjiger fra ben (jHønbt ugrunbebe) SKening, fom 
»eb S^r. $eberfenS Stuctoritet formobentlig bog l^ar ixeret ben giel« 
benbe i bet 16be Qlar^unbrebe: at ^. S a ti le ijar en fiottif ("Lag- 
landlcus".) S^or l^iih ^rabition berimob rigtig, ba htnbe bet \)tl 
Bibrage til at forflare, at $. )&otte« banjfc Drbfprogfamling lettere 
fra »éaUanb l^ar funnet flnbe QSeien til ©ioerrige, og ber Bli^e 
Benyttet til ligncnbe 33mg, fom i 3)anmarf. 

Det er Bcfienbt, at «ProfeSfor Dr. ih. ^. »leuterba^l 1839*) 
giorbe ben D:pbagelfe i et ©inb af ben ^almjfftlbjfe aWanufcriptfamling 
i UpfalaS æiHiotl^e!, (9lr. 39 3 af ben ^ele ©amling), at beri t)ar 
inbfcunbet Blanbt anbre ©ager et 'gaanbifrift :paa 42 SBlabe, beelS. 

•) »San ubgat) SCatet efter bet funbne 'gaanbjfrift i et nøiagtigt SIftrvf unber 
3:itel: "OJamla Drbf^jrat på fiatin cdj ©toenjfa, efter en U^jfala^^aanb:: 
ftrift utgifne oå} meb ©(offarier forfebbe, af Dr. «&. CReuterba^r. Sunb 
1840. (a»eb en Snblebning etter gortale.) XIX og 154 ®. 8. XL 

é 

^ercjament, bede $a^ir, fra f^ ♦ol^bcel af 15be 2(at^ttnbrel)e, 
l^tjtS Snb^olb utgiør 1110 lattnffe og øammel^fioenffe Drb* 
fttcg, og jlaaer i meget ncett gorl^olb til 5^. JBotteø Iatinjf*banj!c 
(Samting (ber intel^olber 1199.) 2)e latinff e i bet U^)falj!e $aanb« 
jfrift ere ganjfe be famme, ber flnbe« i Sogen, fom tittæggeø ijor 
5?. Sotte, ^^jilfctt bog (i ben ælbjic Ubga^e) l^ar 89 O^ummere fieer 
cnb ben U^^foljfe Sober; l^^orimob benne ^r «n l^alt) ©neeS Orb* 
fprog, ber fatte« i aOe banffe Ubgaioer, og nogle faa enbnu, fom 
mangle i be to celbjte, men flnbeS i S^r. $eberfen«. Slanbt be 
40 Drbf:ptog i bet f^enffe-J&aanbjtrift, ber fa\jne8 i ijore tr)j!te Ub* 
ga\3er af 5f. Solle, er bog iffe flere enb 3, fom Jeg l^eller iffe bar 
futibet i nogen anben banff Samling. 

Drbfprogene« fijenffeJtert i bet l^er omtalte »gaanbjlrift flemmer 
»el i bet ^ele oioereenø meb ,\Jor banffe; faalebeS at Drbfproget i 
begge Hii?er bet famme, baabe i 2^ening og Ubtrij!; men bog iffe 
uben ^^ppige og bet^belige Varianter; ligefom ogfaa l^ele ®prog^ 
formen i \i%i Upfaljfe «&aanbjh:ift l^ar en celbre (Si^arafteer, ber 
ftjarer til \itix fioenffe ©fritjemaabe i bet 14be eller 15be 5tar* 
^unbrebe, og i)ifer benneS i %\\xi X\\i bet^belige 2lf»igelfe fra ben 
banffe. SWeb «&enf^n l^ertil, og til be forefommenbe ffiariantcr, 
famt anbre Dmflombig^eber, ^^jortjeb bet Upfalffe ^aanbffrift fan 
bli\je o^)l^fenbe for \jor banjle ^. fiolleø S^ert: ioilbe bet iootre meget 
jjnjfcligt, at en n)j Ubga)oe af benne, lebfaget af ben f^enffe, til* 
ligemeb be latinjfe Øliim og fomøbne S^roganmcerfninger m. \j., en* 
gang funbe fee J^^fet. Smiblertib er ben enefie tilgomgelige og 
brugbare Ubgatje, fom l^a\je8, ben S^^eru^)j!e af 1828*). 2)en 
giengiijer bog iffe3:erten af 1506 albeleS uforanbret; men ^ar >^<x^ 
enfelte ©teber o^)taget »(efemaaber af 6. 5Peberfen8 Ubg. >f 1515, 
wben (xi bette er angiioet. 3)et tilføiebe ©loSfarium er meg«t fort* 
\iWti\ men 3lnm(w:fningeme efter i^^ert Crbf^rog ^a^e beømere af 
en oijerfløbig SSibtløftigi^eb, ViQi<^\^ S^ijeru^) ul^elbig^ii« flelben o^lJ^fer 
nogen \jirfelig 3)unfel]^eb i ben banjle %viX, l^^itfen S^r. $eberfen *) "$eber Sotte« ©amltng af banjfe og latinjfe Otbf^jrog", o^)trvft efter ben 
»Ibjle Ubga»e af 1506, og meb 5(nmcerfmnger o^lt^jl af flU. 9'l^eru^). 
Jtb^ 1828. XXYUI. og 404 ®. 8. XLI 

berimo^ albflcS iffe tager ^cnfjjn til. — 3)ct ft bet 9^i9eruvj!e 
Stffr^f af Ubgaijen fra 1506, fom jeg ijæfentligt i^ar fulgt i nar* 
\j<rrenbe ©amling, l^\jor et Drbf^jrog af $. Sotte'8 attib Betegnet, ijeb 
bet« Skummer i iJl^erup« Ubgaije. S)et f^enjfe »gaanbjWft, i Øteu« 
terbal^W Ubgaoe, er Betegnet \jcb U^)8. 

*• Den anben tr^fte »go^jebfamling af banjfe Drbfprog HU 
Ifører en Ubgføer, om l^tjem man, jfiønbt f^an it ijel jet !Par 3(ar* 
^unbrebe ijngre enb ^J. Sotte,* ijeeb omtrent ligefaa libt fom bm 
benne, (in »ie Subijtg Senfen ^oud^, af en t 9li6e Mienbt 
gamtlfe, tittcegge« be førpegang 1611 ubfomne "Problemata et 
proverbia moralia, bet er iTl^tttge og artige Sragfi^ffer og Drb* 
f^rog, t?eb forflanbige ®ien(i?ar ublagbe og forflarebe. L. P. 1. 
S. R. prentet i ^irten^aijn. 1611". i^aa n^ optr^ft 1624*). 
®ogen ubgiør 19^ 9ir! i Dctat), er upagineret, og uben nogen 
gortale. Ubgiijeren l^ar uben %iiM Benyttet ^J. )&otte; men ^ar 
beguben mange Orbfprog, ber fa^neS l^oø benne; i 5nt ^entjeb 
1600, fom ubgiør ©ogenS anben Qlfbeling (proverbia). Deri* 
Blanbt er ijel iffe faa, fom et ftrengere Ub^alg maa forfafle; men 
®am(ingen l;ar bog 93cerbi, fom en af be ælbpe, og er meget Brugt af 
$. ®^^, fom imiblertib ^ar otjerfeet etter forBigaaet abjfittige af benS 
Drbfprog, ber iffe forticnte bet. 3eg ^ai: gicnnemgaaet og iat^ntig 
Benyttet $oud;3 Samling fom «lbre ^itbc; og i faabanne ^^ilfcelbe 
anført 93ogen, enten attene, eUer tilligemeb $. ®S)^ o. a. 

8* Den af fine iSe^ceBelfer for banjf (S^roglcere, ®prog* 
fjjnbig^eb og national l^iteratur l^ceberligt Befienbte ^rc^ji i »&clfefleb, 
5Peber @^y, ijar ben førjie, ber (1680) foretog fig at Bringe en 
alminbelig, eller faa ^ibt mueligt fulbjianbig banjl Drbf^jrogfamling 
tiføeie. 5lt l^anS ®og paa en i)iø a^aabe Biet) meer enb fulbflcenbig, 
er ot?enfor Berørt; ligefom at ben« forticnte Ubgi^er iffe altib fulgte 
pne egne ©runbfatninger og Ølegler, ijeb at f^lbe meget ot)er »^abbelen 
af fin ©og meb ut)ebfommenbe, oAjerfløbigt, eller minbre cegte @tof. O 3»f. ^r^ixupé ffort. til ^anéUbtoalg af % ®i^». <S. XX -XXV, l|»or 
l^an (»eb (d l^a^c pvetfeet »ebfommcnbe @tcber t % @i)»« gortate, og i 
as orm 3 Serifott) tittagbe 5Pebcr -^egelunb benne 93og, lj\>\i rette %ox' 
fatter l^an fiben anga» i fft 8it. ?er. (S. 468, og i gort. til % fiotte. 
@. XXVII. XLU 

$. ©^^ ^ai)N ctt ijié gomcmmelfc i^eraf, 09 unbjf^lber flg ctStct 
fel^: "2)cr flnbe^ og (i f}(iné f&oo^) \aaHnm, fom iffc faameget ere 
Dtbfproø; fom forte og fJ^nbtge SD^cntngcr, ©lutntnger og ijcl fagte 
®prog" — "ei J^eHer ]^at)er jeg feet nogen ©omling af Drbf^rog i 
noget ^ungemaal, i)i>ox ber Jo fltgt er Iø6et iWanbt mc^, enbog i 
be faa banjfe, fom tilforn ere ubgangne". Dg ipaa et anitt @teb: 
"3eg funt)e i}cl ^a»t ligefaa mange Drbf^^rog til, (!) enbbog ^er 
finbcS :paa bet tienbc Xujlnbe, bcrfom {eg uben gorjfiel ijilbe inb* 
ført atte, ber Brugeé faafom Drbf^rog; mtn i)af>t bog iHe megen' 
g^nb etter Jtlem". — S^i^eru^ :^ar l^ertil meb Olette temcerfet, (i gort. 
til ^ana Ubtjatg, ®. xxxix) at "bette er en Dmficenbig^eb, i^'ooti 
"man i!fe Un Qm $. ©^i) 2^eb6olb, 2)enne l^nS ^aajianb, at 
"uagtet l^an l^ar faaet fm Samling Bragt paa bet tienbe 3:uftnbe, 
"t^ar ^an iffe i gfcng optoget Baabe jlette og gobe Drbfprog — l^olber 
"iffe <Stit] og at l^er forefomme ©nomer og SKarimcr, a^unb^elb 
"og !i^igne(fer i ^ujlnbtal, er mft nof; nagtct man af l^anS n^S 
"anførte 8)ttring jfulbe fo.rIcbeS tit at troe, at t)ct fun »ar nogle 
"cnfelte'inbløBne, ber »are. unbgaaebe bane Dpmcerffom^eb". — 
^ettt forminbjfcr bog iffe 5Sigtig^cben af $. ©^i)^ ©amling fom 
ben rigcflc, i l^en^eb f70 ^ar atminbeligt l«jle, og af aUt fllbigerc 
©aml^re fortrinligen, etter noijicn ene BenJ^ttebc banffe Drbfprogfilbe, 
^enS rige Snbl^olb jf^lbtc $. ©s?ij iffc attcne fme gorgangere, $. 
!&otte og $ou^; mm ogfaa 33en59ttelfen af cnbeel ^aanbjfre^ne Drb^ 
fprogfamlingcr, l^^oraf et $ar, fom enbnu ere til, nebenfor ijitte 
t^Hve ncermere omtalte, 2)erimob nceijner $. ®J^» albeleS intet om 
at i)aH o:ptaget Drbfprog, fom l^an attene fienbtc af ben lei?enbe 
Xalefcrug. 5lngaaenbe IBogené ^ejfaffen^eb fan i øijrigt l^en^ifeS til 
9f25?erupg oftere anf. gortale ©, XXXV-XLViii*). »§t)or ben af mig *) di liUe bibliogra^^ijf XHia^ til Slr^eru^« i^oticc om ben nu v^erji fielbent 
(if(er fiilbjiflmbig) f oief ommeijbe S3og , fan l^er ftnbe et©teb. $øtfte 35ecl 
(ben egentlige §o»ebf amling , 694 ®. 8vo) ubfom 1682; men »ar aUcrebe 
fcerbig til 3:n)ffcn 1680. (f. Dl ?&oxå}i Sl^^^robation.) % ©v»é 2)ebicaticn 
foran famme, f!ré»en ^aa 3«lanbff i fia))ibarfiiil, til tre banffe ^tbelémoenb, 
S3aron 3en« 3uul, greb. i^rag og greb. ®er«bor^^ (tiCigemeb 
3nblebmngen, 16 n^ag. Slabe) forefommer iffe i alle @rera!plarer. ^nbett 
a)eel, meb fcnrffilt ilitel ("Sllminbelige banffe Orbf^jrogeg anben 2)ee(. SXiU 

paaiftaaM, tt $. &^^ Stolen utrlo^t; 09 tun 3>ettn og @ite« 
tattet att9tt>td. G- 406. u. 1320 

4. '^9^iidle ai^øenffe SØ^unb^elb, famlet til J^toat fra 
negle Jggtjlvt^t 09 noglr U^Sorbe, nogle nu gtatxerenbe pg nogle 
entnu dlwæatttiJbc , nogle en^nu Iet)enN og nogle nu 5Dø^e, af 
n«»nte 3onifrHe*ganl)d Vigtige Sienete". (I. P, T.) ^ioBenl^. l^oø 
C. *. æerltng. 1735. 109 ®. 8. — 2)enne ©og nowne« ^et 
attene til 9l^^arfel, na^ttt htn flet iffe er Beni^ttet. @fter kittelen 
maattt (infoer antage, (^t?ab ogfaa for er ffert*) at ben tnbel^olbt 
faabanne S^^unb^elb , eder i al Salb Crbf^rog , b'er ^are eienbomme« 
lige for 9^0 eneboerne, eØer famlebe ^aa benne JS] nten intet 
minbre enb bette. JBogen i6cftaaer, for btn atlerjiorfie S)eel, af felo* 
giorte, trioieUe, efter i en udfel og fmaglod Sorm affattebe @en« 
tentfer ogSorereglerj ^ijori l^ijl og i^er et agteDrbfprog, fom ofteji 
i foranbret og forfu|!et Sromt, er inbflrøet. ^il at gi)oe en $ore« 
Fitting om forfatteren^ ®ai)tt og @ttil funne et $ar trempler ^oaxt 
nof: "@om t^eb 9lni(t erlanged 3@re, faa Bor ^mht erlanged \>tt> 
2)^b". (®. 6.) "aSeb bet golf Um ilbe, leoer Docteme ijel", 
(36.) "©awle og ufunbe SKaui?er ^nber l^elji @alt og u\utA 
fWab". <@. 92.) "aSeb <Spt^i brotBc« »aflliffen, i?eb 3)^b t>xnM SKeb Oletéj 05 Oiettergangé^giie^fer 09 ^^jro^e af ^. ^^ebcrfen ®i»") ubfcm 
JTb^. 1688 (33-2 @. og 18 upag. 93(afce, nteb Orbfovflanngcr og (»et* 
telfet til 2. 3>eeL) Ubgivcren, fom nu til benne 3>eel ffret) en meget ^jebantifl 
og fmagløé banff Xilegnelfe til St. (Sl^rifHan y..)pncL 6 @iber i ga^jibarjhit 
lob tillige omtrvRe, meb nogle goranbringer, jtn "Itnbevmi^ning om Orb* 
fprogenc i Sllminbeligl^cb ogjDiéfe i (Særbeleél)cb" ; (meb %\ki og JDebication, 
20 u)5ag. ^labe.) SWcn Ubgi»eren, eller gorlccggeren (^l>r. ©eertfcn) lob 
tillige træffe et n^t Jlitelblab til begge ^cle: "Sllminbelige banffe 
£)rbfproge og forte iBoerbonfmeø førfte og anben 3)eel. 9Web 
llnbet)>iianingen om bem og Xill^ceng af nogle gamle og fiere £)rbf)9roge*' 
of)». •goor bette ^itelblab finbeø, ere begge be fcerffilte hitler til 1. og 2. 
iDeel, famt 5)ebicationen til be 3 5lbel«mcenb, ca«feret>e. St gon|?e fulb? 
ficenbigt, og" af begge JDele fanfet (Sremplar, l>ar berimob begge hitler, 
og l^ar gortalen, eller "Unbermiømngen" , baabe i l|!e og 2ben 3)eel. 
) "@n ubefienbt Sliitor lob 1735 en liben ©amling af.Drbf|)rog, fom meft 
bruget )pacL SRoen, fomme for 8j)fet". Orbbog o»er banffe Otbf^>rog. 
gort. @. 5. •^ »» XLIV 

Srøtøunbete". (®. 74.) "®n go^ Consciencie ^aan oijet Excel- 
lencie". (@. 6.) o, f. i). 

5« "Ord- Bog over Danske Ordsprog, paa Fransk over- 
satte: Dictionnaire des proverbes danois, traduits en Fran- 
pois". — Kidbenh. 1757. 16. og 568 p. 4to. — ^cnne fra flere 
@tter meget tef^nberttge 93og jf^lteS formotentlfg en gorening 
imettem en 2)flnjf og en Sronjfmanb. 3)et maa ijel antage«, at 
ten ^aa 3:itelen n«^nte "Dtjer * Sontncteur" 3ol^. STOe^er, f)o^ 
i^ijcm 35ogcn fanbte« tilftøb«, l^ar ^ai^t 2)eel i at utføge be tanjfe 
Drbfprog, SWunb^elt og ©ententfer, fom i en i){ø Hantet alpl^a* 
I6ctij! og real Drben (efter ben an ben af be ovenfor @. xix 
nce^nte Drbningémaaber) ere famicbe, meb en franjf Dijerfættelfe ^eb 
©iben. 3)enne ffJjlbeS ben Befienbte, i MøUxif)a\in lowge Bofatte 
franjfe 3lbetemanb ^e« Ølod^eø be ^artl^ena^, gorfatter af en 
J&ifiorie af 3)anmar! paa granjf I 7 33inb; ligefom «&oI6erg« D^er^ 
fcetter @. gurSniann, rimetig^iiS ogfaa o^enncemite 3ol^. SKe^er, 
ber l^a\)be t?«ret franj! ©proglorrer, jfuHe i^a^e ^bet »gielp i?éb bctte 
5lrtetbe. (iTlJ^erupø anf. gort. @. Liii). . gonnobentKg niaa een af 
biSfe l^a^e anlagt og orbnet ben banjfe,Drbf^)rog*®amltng ; et QtrÉeibe, 
fom ben franjfe be fPartl^ena^ ^el nepi^c funbe ^jaatagc flg} ^tjorimob 
Dtjerfættelfen, ^ijoro^jer ber i bet «§ete ^el iffe meget Un flageS, for* 
mobentUg till^ører l^am. 5)en«§ie(p, ^artl^ena^ fom Ublænbing maatte 
l^atje ijeb enfelte i^anjfelige ©tcber og forcelbebe Drb, og bet ©ienncmf^n, 
af en Snbføbt (guurSmann?), fom l^ané 5lr6eibe funbe Uijø'ot, l^atje 
berimob i?aret meget ufulbfomne; l^ijorfor S3ogen er Bleven ijanl^clbet 
\jcb en flor 3)ee( latterlige og anjiøbetfge geittagelfer og Srøiéfor« 
flaaelfcr, Baabci Qlftr^fningen og i Dijerfattclfen af mange banjfe 
Drb. ©aalebe« er f. @r. "©rte^alm" ilmn Hl "^rte^olm, 'Hes Isles 
pres de Bornholm"; J&ofrbcr (Sfulbre) Hl »gerrcr; "»§t)o, fom 
i)if bebe(iagc) Uføen" er otjerfatDeb: "celui qui veut demander 
quelque chose au loup". "gattig S^anb« »fæbe" (o: S^jl, 5^^«= 
fligl^eb) "Ja chaine d'iin pauvre homme; og famme Drb er 
paa et anbet @tcb antaget for: fiebe, ^iebfoml^eb, og o^erfat ^eb 
degout; "33 or ger og ©uur" (^onbe) i)eb "remprunt et la 
prison". SWiøforfiaaelfen af Drbet ^intel ifører til be fi<er!ere 
fomijfe; og en SWomgbe 8«fefeU af granjlmanben til be pubfeerlige; XLV 

f. @r. Xitnttf font er iltott Hl (Sienet og inbført unber S; 
"«&?)ab jfal f)an i Sfoij, bet ræbe« for l^^^er iBujf?" er anført un« 
bet et s. ©foDber; og "2)et ene Jtrolb fiujg (f^fer) iffe bet an* 
bet", er o)9erfat loeb: Un Sorcier ne baise pas un autre* — 
Uagtet alt faabant er Sogen iffe 4tben al ^rug(arl^eb. S>m er 
fovnemmetig famlet af $• S^t?; men ogfaa $. !i^oKe og anbre 
Jtitbcr ere Ben^ttebe, og i)eb ben« Drbnlngémaabe l^ar jeg, loeb tiU 
fibfl at giennemgaae benne OrbBog, bog funnet opbage et og anbet 
<egte Drbfprog, fom jeg formobentUg i dbre J!ilber l^a^be o^erfeet. 
(©ogen l^ar Jeg anført unber ben banfle Ubgiijeré effer Sorlaggeré 
^am: STOe^erO 

•• *'Drbqt)(eber, Betragtebe beel« fom fiei)ningcr af ben 
uf!re))ne, beele fom ©runbffftninger til \)m nu gielbenbe jlretjne fioto", 
0. f. i>. af e» 2)* «&ebegaarb, ^6^. 1776* 343 ©♦ 8, 2)enne 
^og inbei^olber t^ifl nof fun meget faa eHerd uBefienbte og agte 
Drbfvrog; men ben l^ar berimob abfliKige for fin Xi\) ret gobe og 
o^)l9fenbe $em(erfninger, og er paa enfelte ©teber af mig Ucom 
im\)titt S)et famme gielber om: 

1. "$eber ®J?i)d fiærnefulbe Drbf<)rog, ubføgte og orbnebe 
i)eb Øt, Sfl^eru^". Mi). 1807. XC. og 259 ®. 8. — (Som egentlig 
Stilt>t fan et ©frift iffe betragte«, l^ioori be o:ptagne Drbf^prog iffe 
ot^eralt giengioe« mt\) 9løiagtig^eb ; og ^tjt tor man ^eUer* iffe 
føgc i en S3og, ber attene l^olber flg til % S^^o, og ^ijor Ub« 
giveren tidige !^ar ijofret faa fparfom, at l^an« "ficernefulbe" Ub« 
»alg fun ^ar ftraft fig til libt o^er 500 af be 12-14000 dlunu 
mere, fom ibegge $. @^^« S)ele maa inbel^olbe* di og anbet @teb 
^it bog en ^emoerfning eUer Opli^dning af ^^ttup t}(ere ^cerb at 
agte paa ; og faalebe« er Sogen l^etler iffe l^er f orBigaaet. — S)e 
fltbigere ©frifrer, efter S^^erup, l^ijori man l^ar »illet mcbbele al« 
minbelige ©amlinger af banffe Orbfprog, ere berimob iffe af faaban 
©ejfaffeni^eb , at be funne. Benijtte« fom Jtilber; og bet til berfor 
))(ere ot^erflobigt l^er at opregne bem. 

3eg fommer nu til ^ngit^elfen af be utti^ttt «^ilber, fom ere 
Ben^ttebe til min Orbfprogfamling, og biøfe til {eg opregne efter 
«&aanbjfrifteme6 ?llber: XLVI 

Samling. Ølo. 422.) 38 Guartblotc, l^^oraf cnbcel ere Bf|!aWgebf, 
»eb at afflib^S i »kanterne, ^fter ^anQtUH, og SlnbrcS D^^gføclfe 
er biéfe SBIabc jfrctjnc mcb i?or teftenbte $folmefotfattet^ t&on« 
Jll^omcfcne Ȥaanb; (faaIcbcS omtrcnf 1560-1570.) Drbfprogene 
paa bt«fe 38 ©labc ftc formobcntHg ben oetbjic bartjfc |>aanbj!rc^nc 
Samling, fom enbnu l^apeé, og inbfccfattci:, forubcn mange af ^. 
JJi^EeS, en flor 2)cct anbrc; l^tjoraf be flejie, men bog iffe alle, gien« 
finbeS 1^0^ 5^oud^ og ^. @^i?. 3cg l^ar t)eb et^ijert Drbfptog, l^t)Ot 
bette «&aanbj!Tift er Benjjttet, ibenført bet tit ^ilben og fulgt bennet 
SJflffemaabc, uben »^enf^n til 5lpigclfer l^o8 $. ®)9^ eller 5tnbre. 
3ffe faa, fom anbenjlebS f^tteS, ere optagne efter bette »^aanbjlrift, 
ligefom {eg ogfaa ^ar Benyttet bete JKillceg, Befiaaenbe af 4 S3labe, 
fom' ere jhretjnc meb en anben »§aanb, og tilbeelé inbel^olbe 5£ale« 
maaber og 3biotiémer. — (5n meget maabelig og ucorrect 5lfffrift 
af bet SfloPgaarbffe SKanuffript finbeé ^lanbt bet ,^ongel. 35i6liotbef§ 
^aanbffrifter. (©u6mj!e og Si^^ere @aml. 9^o. 814 4to.) 

«• 3^oul @nct)olbfené Samling: (Pauli Envaldi 
Farrago et Synopsis rerum geslarum, apophtegmalum et sen- 
tenllarum aliqudt memorabiliuni.) SP^anuffript ^^aa bet «^ongel. 
SBiMiot^ef; (4io. 9^r. 1509.) WU\) 5largtallet 1607 paa XM- 
Blabet, l^tior Samleren falbeS Sogneptæfi i ©amtofte. Dgfaa 
bette .&aanbj!rift l^ar afgivet abjiillige Drbfprog, font l^er fanbteS 
enten ni^e, eHcr Bebre enb i anbre",^ilber; men UbB^ttet ijar langt 
ringere, enb i bet foregaaenbe. 

9. m Sl^anujhipt paa UnimjItetSBifcliot^efet; (Øloftgaarb« 
Samling, 106) 36 SBlabe i lang (Guart) gomtat, jfre^et nteb een 
«§aanb; en gob, tåbelig Sfrift fra 2Jiibten af bet 17be Slar^unbrebe, 
og uben %^M ben originale Slebaction eHer Sleenjfrift, ber inbe* 
Mber omtr. 2180 Drbfprog, orbnebe efter ©egs?nbelfeøBog|la^etj 
men iffe i jhreng, eUer ijcbligel^olbt alpl^aBetijf Drben. ^aa ben 
førjie (Dmjlagø«) Sibe l^ioorpaa abjftffigt er optegnet (f. dx. "Drb* 
fprog — Sanbfagn — gemeen %aXe — olminbelig 5£ale — fom 
man pleier at flge for et gammelt Drb") l^ar $. S^^ jfreijet: 
"•&rr. 3iJer3, Sogneprcefi i ©ooSlunb »eb forfør (fom i)ar i?ibe 
fienbt for fin »^fligbeb) l^anS Drbfproge", — S)ette f^ar ijonret et XL VII 

of be »iørfølie ^aanbjfciftei: ttl bc banffe Drbfptogé ©amling. JDct 
m\)tt)olbn ijcl en jiot 2)eel af 5J. Sotteé, nten ogfaa en STOcengbe 
anbre, o^tegnebe meb Dmi^n og i correct Sform. 2)e erc ogfaa, 
paa faa ncer, Bcn^ttebe og optngne af ^, ®^tj; (i^f. l^anS Unberi?, 
om Drbfprog iU. 2)eer, (B, 1.) 93Ianbt Snbl^otbct er beSuben enbect 
VtotjerWale $£alemaabct, ^^otaf nogle l^ørc til be meget fcutrtle og 
ptumpe. — !i^angt mitibre tjlgtig, for ei at jlge utiet^bettg, ,et ^, 
®!jijS egne "Paralipomena de proverbiis", etter ^fterfanfning til 
ivone trijftc 58og, ber finbeS i »gaanbjTrift paa UnitjerfttetSBiBliot^efct. 
(Slofigaarbg ©amt. dlo. 429. f. 9^l?erup§ anf. gortale, ®. LXXVfl.) 

4. ©e^eimeraab Srøattl^. SWot^S banjfc DrbbøgcV; famt for=^ 
jfiettigc Samlinger og SWatcriolier til biSfe; rebigerebc i bc førjie to 
2)ecennicr af bet 18be ^Tarl^unbrebe. (3 bet f^ote .^ongel. SBiHio* 
t^ef« «Wanujfriptfaniling.) 5ffe Hot aUc 33ogfta^ei- i 9Wott)g ubarBci^ 
bebe Drb6og, men ogfaa flere SolioBinb af l^anS CoUectanea, t;^or^ 
iilanbt f(er|filtc Samlinger af banjfc Sbiotiémer og Drbfprog m. m., 
Ijar jeg mecr enb eengang giennemgaaet og iBcnijttet. Ub6i}ttet beraf 
^ax, fom Kitationemc nbtiife, ticeret BctJ^beligt; og jeg tør o\?cr^o\jebct 
anfee be SB^otl^jfe Drbt»oga6aanbj!rifter, tiUigcmeb- ^. Sotteg og 3.^ 
®^^8 tr^f te Samlinger, for ncer^cerenbc Qtrt?cibe3 *§o^eb(ilber. —^5 
øtjrigt fan ieg forfcigaac pibere ^Beretning om Bemelbte '&aattbj!riftcr 
og om 2^0 1^ 8 Sorticnefler af ben banjle JJerifograipbic og ©V'^og« 
f^nbigl^eb, ^eb at l^en^ife til min "t§tftorij!c Ubfigt ox^er bc banjle 
DrbBogéarteiber i bet 17be og 18be ^larl^unbrebe" o. f. ^. (9^i? 
3)ani!e 3J?aga^in. V. S3inb. ®. 245-266.) 

A* "<5n Samling af %o 3^«flnbc banjfe Drbfprog, efter Sog^^ 
jlaijfølgen o:ptcgnebe 5lar 1797". (^t J&aanbj!rift af ©eneralflfcal 
Sft^fteb^ S3ogfamling, til^ørenbe (Sonfcrentøraab. ^rof. ^olbe* 
ru^sWofentjinge.) • 3eg l^ar Betegnet be meget faa, fieraf wb== 
bragne Drbf^jrog meb. 9t» 

•• ®t mig til^ørenbe »gaanbjfrift af 108 ©labe i Ciuart, 
ffreijet i bo6l6erte piller, mtt) XM: "Drbfprog og trivielle 3:alc:= 
maaber". Samlingen, fom er afbeelt i Senturier, og afBrubt i ben 
47be, inbe^olber 4645 nummtrerebe 5lrtifler} men ber er ?tnleb« 
ning til ai antage, at titttt 9trWbe (fom af Samleren, omtr. i 21. 
1830-35, efter^anben Bleto mig anonymt mebbeelt) af i^am er Heijet XLYin 

sj^ertigcre fottfat, enbjflønbt Jeg ifh erl^oftt mete beraf, Snbl^oftet ^ 
f)?atcr tf fe nøie til titelen, ©amlingen inWcfatter toel i tft mintfie 
l^cn^cb 3000 Drbfprog, 51alcmaaber og (Rilm, af meget forjfieWig 
^ilbn, iSejloffen^et og QSarMj men tertil fommer enbnu en Broget 
Slilgift af IBonteijtttigl^eber, 3*tbfatt, ©omtaler og ?(nectoter QiU 
beelS om naijngi^ne $erfoner) f)MUt 5llt norjlen ubeluff^nfce 
fhføer flg fra 3J?ttanb8' Sfier*®gn, l^t)or ©amleren (»§r. «&ang 
S9r6^ner) i enbeel 5lar t?ar ®ogne^r<efl til ©angfleb og ©jøtjinb 
i ®fant>eri6org 5(mt, og bøbe 1839. 9tt teriblanbt flnbeø enbeel 
Ludicra og Facetiæ ^^il @curriUtet er af ben gro)i?efle og fmubf!g{le 
^rt, l^inbrer iffe at Samlingen* i øtjrigt er flelben og eienbommeKg, 
og ijeb fin aut^entijle 6^arafteer inbe^olber $tbrag af SSarbi til ben 
j^bjfe QllmueS , a^abbelfianb« og fianbgeifiligl^eb« S^arafterifiif i bc 
tibligere 2)ecennier af bet 18be ^tarl^unbrebe. Samleren l^ar, fom 
man feer, metret en @lj!er af Drbfprog, og efterl^aanben uben Orben 
inbtegnet bem i fin ©amling, faaIcbeS fom l^an enten ^a^be l^ørt 
bem, etter fom l^an fanbt bent, i}eb jæijnlig at ila\)( i $eber ©^t?, 
af i^'oi^ ®og be attcflefle ere tagne. 2)er l^ar imiblertib (fom man 
i>il fec) fnnnet finbeg en iffe ubet^belig ^fterl^øfi af Drbfprog og 
il^alemaaber, fom ffi^lbe« bet 93ro(^nerffe »©aanblfrtft (i^tjig S3etegning 
l^oé mig o\jeralt er fSv*) 

9* Sontben bette l^ar Jieg l^ifl og ^er funnet giøre ^rug af 
en egen titte D^tegnelfe af faabanne Drbf|)rog , fom beele ttmibbe^ 
t'art ere mebbeette mig fra S^ttanb, beeld ubbragne af be ji^bffe 
Samlinger af ?llmueg*Drb og S^alenjliaber, Jeg i -fin %it> l^ar Be* 
nattet til mit 2)ialect * Serifon. Drbf^rog af ben 2trt ere i min 
Samling Betegnebe ijeb 39tt« 

9* ^nbelig funne enbnu et $ar fmaa f:peciette Drbfprog^Sam« 
Unger )paa en SIKaabe regnet til be l^er afBeni^ttebe utr^fte Jtilber, 
forbi be ligefrem ere aftrj^fte efter «§aanbf!rift. 2)i§fe ere: a) "51 b* 
ffillige Drbf:prog, (400) mebbeelt« efter et gammelt ^aanb* 
ffrift" af ^. as. SunbB^e. (a^aanebSjfr. 3ri« og ^eBe. 1796. 
IV. S. 210-231.) ^nfelte, "fom ijilbe ijcere olt for uanflanbige", 
ere ber ijeb 2lftr^fyingen ubelabte. Samlingen, (fom ^o8 mig er 
Betegnet i)eb "Srié") er formobentlig fra Ifle ^alobeel etter SKibten- 
af bet IBbe ^arl^unbrebe; og f^ned at 'octtc afbrubt, etter iffe ^eel XLIX 

mebbfclt i tcmclbte arøaonebéjhift. b) "3)auf!e Dvbfprog og SKunD* ^ 
^elb, famlebe af 3. 3. Senger'. ("Ror ^tetatur og ^riltf, uDg. 
af l\ *cl»eg.. IV. »b. Dt»enfe, 1848. @. 274-308. ^et 6e* 
tegnet ^eb 9*) 9log(e faa, efter ^aantffret^ne eUy tr^fte ^t^rag 
af $rofeéfor % •§. Smibtl^, mcbbeclte Crbfprog, ^atemaaber, 
dtegler om SSeirlig og )8anbfcrug , m. m. ere «bm«cfebe i?eb benne 
gorfatteté Øiaon. 

. Xil Slutning niaa jeg enbnu mcb nogle* Drb bctpre og frem* 
jtitte et $ar leDenbc ©runbfcetninger, jeg l^ar fulgt fra bet fi^rfle ^nteg 
af benne Samling, inbtit beng- ©lutnimj : l)at intet Drbfprog er af* 
tr^ft, uben Qlngi^elfe af »ftilben etter Stebet, l)\)orfra bet er 
taget; og 2) at ber (fom attercbe forben er Bemarfct) i benne 33og 
iffe er optaget Crbf^rog, fom attene {f)^lbteé Samtibigeé munbt« 
lige SK.cbbelelfe, etter egen Dpf^itning «f ^alen. — Xil ben førjle 
af bi^fe ®runbfcetninger fni^tter fig ben Slcgcl: at eti^^ert Drb= 
fprog, uben nogen Soranbring i Dtbl^b, l^er er giengit}et, 
efter »or Xih^ Jlalefcrug og ©tatemaabc, faalebeé fom bet finbeg i 
ben anførte Jtilbe. •©»or to etter jlcre »Rtlber naHc^, er ben forjie 
ben, fom (mcb mit aSibenbe) altib er fulgt i Drbfvrogeté gorm , ij'oié 
en etter anben u^et^belig SIftjigelfe fiubeet x^aa et anbet ®teb. Større 
gorjfiettigbebcr ere, ^i?or jeg fanbt bet fornobent. etter tienligt, an« 
førte fom 3Sariantcr, i 5llminbelig^cb unber famme SfJummcr. SKit' 
^rinci^) for Statemaaben i Crbfprogene er bet famme, fom jeg 
»ebfienber mig i et^wt ^ilfdbe, ^t>or «l{)re banff 5^oefie etter 
^rofa jlal aftr^ffe^ — iffe for @progl«rbe og ©v^ogforjfere, men til 
alminbelig l^ofétning, og for Snbbolbct^ Sf^lb. gor be faa 
Sæfere, ber »ilbe ^aije, at {eg jfulbc labe aftr^ffc efter ^. Sotte: 
f. @jr. "Then pwngh ær thoom, anncr mandz Pænninghe* 
ligge vdhi"; etter: "Raad aqr eij bædher æn Vraad vdhen the 
lages itbiidli"; o. f. fr. fan b^nne 93og ei tjcrre teflemt. 

3 «&enfeenbe tit ben ^er i?algte Drbningømaabe er bet fornøbne 
atterebe oioenfor fagt;^»ab be famlebe Orbfprogé Drben unber i)t)n 
SWatérie angaaer, ba er benne ijcl iffe reent tilfoplbig; men ben funbe 
l;etter ei »«re faji og forub afgiort »eb en^^er 5lrtifel 3eg l^ar 
ofte føgt , faameget mueligt , at fcringe et Slag« Drben efter Drb* 
fprogcneg Qllbcr tibeiej men bctté lob flg bog jetter iffe ubføre 

IV meb nogen ©taWg^cb, etter tuIMommen Sifferfjeb. 9tt Crbf^jrogene 
1^06 ?p .Sotte i)øit til be celbfte optegnebe, fan enl^t)er forub tjtbe; 
men mange anbre, fom fattet ^oé ^am, .ere berfor iffe ^ngrc, ja 
funne maajf^e fitbeetø i^pre til be (elbjle. S^^ogen aSeilebning (men 
ingen aTbeleS ^)aalibelig) til at bømmc om be banjfe 'Otbfprog« 
3tlber gi^e be i enbeel forefommenb^ ©U^tiim, etter 5lttitera» 
tioner, om ^tjig 39cjfaffcn^eb, jeg enbnu tjil fige et ^ar Drb. De 
funnc belcø i fire Klaéfer: 1. 2)e flmpeljle og J)i^|)pigfie , ^^ori 
[amme Gonfonant l^ber to ©ange: "SJugen t?il intet borge"* — 
"t&aanb, fom ®aar giør, er ®org filrebe"/ 2. S)e, ^»ori en 
boBBelt ©onfonnantl^b forefommer to etter flere ©ange fom Øliim« 
jia^: "»røfler ei jfiuU ®org nb, ^il ben Ibr^be «&iertet". "^an 
ffal ijcere ffi<er, fom en anben t?il ffielbe". — 3. Drbfprog meb tre 
etter flere enfclte Ollimfiaioe: "ØJlubc fiopper ØJlunb og SRople". — 
"2)en taber ei i Sratte, fom toinger fin Sunge". — "fiaug uben 
fieg giør ringe ?^fi". — "*t^ungrig ig^unb og tørfiig $ep :pa«fer 
ei om $ugg". — "Set er jirengt at trceffe meb tom Sarm'. 
4. Sammenfat etter bottelt 2lttitteration t famme Scetning: "SWo 
maa ei manbeé, uben fin ©oprgcé ©ittie". — "^ot^enbe 2>?anb 
faaer ei ®cier, etter liggenbe aj^anb 2\)Ut'\ — , "*&ijor ber er 
ig^unger, ber er %t>ab, etter »Ib i bare Q[5cegge". — "Jfaa Drb og 
fi^nbige, ere fcebre enb mange og m^nbige". 

3 et mobfat ?llber8for6olb til Stavrimene jlaae (Snberimenc, l^^ilfe 
»el oftefl iOrbfprog iffe tjtbne om nogen ^oi2llber. SWen »i'maae 
beSuben fra faabanrie abjfitte be egentlige "Øliimfprog", ber ogfaa 
funbe falbeS "rim eb c ^anfef^jrog". @n funb et^ijl ISJcerefottning 
etter ^logjlabéregel er mangengang ubtr^ft meb faa megen g^nb og 
æægt i flige forte 3liimf^)rog, (røeft fra bet 16be og 17be 2lar* 
l^unbrebe) at neppe Qf^ogen t)il fortr^bc )paa, at jeg l^ar mebtaget 
et Ubvalg af famme, ber funnc betragtes fom .tilgift til be egent« 
lige Drbfprog, og l^^or be forefomme, I)at»c faact bereS $labé i 
^nben af ioebfommenbe Slrtifel. @n egen fulbjianbigere Samling 
af banjfe flliimfprog fra ælbre Xiber, funbe maaflee forfeel^olbeS en 
anben l^eiligi^eb. 

»goortjibt jeg nu ^ar »æret l^elbig i, meb rigtigt Ubijalg at Benytte bet 
betj^belige 5lpparat, (^»oritlanbt bog enbnu bet Jtgl. 93ibenffaBerneé LI 

t 

®ftffot»é banffe Dttbog iffc rr iKtrjit) fom jeg ot^enfor boc 
angwct: tcrom niaa bel banffe golf, fom gorforbreneé Drbfprog 
l^ermeb o^ergføcS, f(elb« S)omineit. 3 bet jeg ba t)el tøt og bør 
ønf^, at bet fnViime iBifalb, bet ffienfebed mine foregaaenbe -Jtrbribec 
i ben banjfe 8erifogra:pl^te, og til Ubgiioelfen af orlbre ®)pTogfilber, 
(lige fra 9liimfrønifen i Slatet i825) ogfaa maatte tilfalbe benne 
Sog: fan jeg bog meb enbnu {tørre S'øie anv»enbe paa ben, \)^ai 
jeg om et af mine tibltgcre SScerfcr ^ar fagt: "at ®atjn etter 
S^angler, fom mueligen maaitt titta^gged ben, ei )oitte betage ben 
bet minbfte af 3nbt>olbeté SSocrb, etter foninge bene 9}rug(ar^cb og 
©aijnligl^eb". 3:^ærtimob ti?r jeg nopre bet ^^aab: at ncto^ ^eb 
benne ©og i?il, efter mcer enb feabanbet *3lar^unbrébe, ben banffe 
Drbfprogjfat paa n^ fomme iCmlpb fclanbt atte Solf ec laffer , lige* 
fom en SK^nt af cebclt 3)Utal, ber, fftonbt Icenge bortgiemt t SWulbef, 
^ar fin ®fanb5 og fit ^Jropg ufor^janjfet tilfcagb. — @futbe man 
i)eb førjle JØicfaft unbre« ot»er at fce, at jeg meb mine "^abfemte 
^njlnbe Drbfprog ncppc (>ar naaet en Sirebicbecl af battet i be to 
Dele af ^or l;ceberlige $ebcr ®V)t}3 Samling: ba ijil ©runben 
bertil atterebe i bet foregaaenbe' ^cerc o^lijfi; og man t>il ^eb nølere 
Unberføgelfe iffe finbc bet ^aafalbenbc, at uagtet min Jlicerligl^eb 
for bet @amle enbog i^ar bragt mig til at mebtage enbeel ganfte 
forcelbebe og bunflc af $, J^ottc« Drbfprog: bar jeg bog {»etter ei 
ganjfe funnct nnbtage benne umiftcligc Samling fra bet ^>rø^enbe 
33alg. Ubelabte Drbfvrog boS (p. i^offe, fom følgenbe: "«&^o, fom 
mageligt tager afftcb, fommcr bebji frem"; "Æ>u jfal altib .^aabe 
Hl bet bebfle"; "^t?o fom i?il cebe, f)an jlal i^el briffc"; o. f. fi: 
troer jeg ingen l^er t>il fav>ne. — 3 øvrigt tør jeg ^el til bem, fom 
maatte tccrc'faa f^elbige, at funne o^jgi^e et etter anbet opgte og 
»flpgtf^lbigt banff Drbfprog , fom ^cr er forbigaaet, ^en^enbc ^eb.er 
@5i)S Drb: "SSeeb 9}ogen eet, forwben biSfe o^Jtegnebe, faa maa 
han og tilftaae, at l^cr finbc^ mange, fom ^n ei før iHbfle"-. 

Wlan i)il iffe finbe bet uforflarligt, at ber maalte blitje enbeel 
Orbfprog tilot»eré, fom bet fnap var mueligt, meb fllimcligi^eb og 
uben XnariQ at bringe inb tmber nogen af be valgte Dverffriftcr, og 
fom berfor crc orbnebc for flg felt? i en alp^abetiff 9lfbeling. 3blanbt 
biéfc l^ave ogfaa abjfittige af be celbjlc og vanffeligfle ^oé 5P. SoCe, LU 

font Uq bog et j9tiffet>e rcent at uMutU, funbet $(aN. %xa tt 
øvrige Dtbf^tog l^at j[eg ligelebed abjftU nogle banfle SSunb^elb og ^ 
Stegler, fom )oebfomme l^anbbrug og 93eitltg. 3eg antager, at 
man af faabanne &el fan l^at^e l^a^t enbeel f(fte, enb bent, mine 
Mber l^a^e fmtnet ^bej men bet fiob iffe i min SRagt, at ^inbe 
3lbgang Hl anbre. 

'3 ben lange 9l«ffe af meec enb femten 5lar, fom ere l^en* 
tunbne ftben j[eg fi^rf} Beg^nbte |)aa be Gamlinger, l^^oraf benne $og 
\)at bannet fig, et -meget i)oé Cd omjliftet, meget i aSetben t^^ftet 
t {!n @ntnb^olb; meget et anberlebed i og i^mfring mig, enb ba 
en langt tibUgete 5£anfe mobnebed til bet Socf(et, j[eg nu førfl fan 
fee fttlbfiPtt. 6et er blei)et f!g felt? liigt: mit ^nab og thin Xxc, 
at bet banjfe ®^rog f!al Ije^are ^ ftg frifit og frobigt giennem 
mange ®l<egter, og gaae ftærft og rigt nb af mangen Strib, fom 
bet maa ub^olbe, iffe allene mob bem, fom meb i^fi^nbig ^et^<n^ 
bigj^eb midl)anble bet; men ogfaa mob bem, fom pine bet, fnart 
meb en al .©unb^eb og gi^éf^lbe ubtørrcnbe ©foletvang; fnart meb 
et fmagløfi, forfængeligt Slfgubcri, eUcr en inbbilbj! ©ebraabig^eb, — 
ligefo.m et @prog, ber gitrer flg felt? J^oi)e, og Wx^ Ub\?ifling til* 
^ører golf et, fom taler og jfritjer'bet, jlulbe funne Bringe« i Xr(el* 
bom unber ©nfelteé Srøagt^ SKen i ©progcté cegte ^icmte ligger 
ber en Stanb- og »^raft, fom altib Wioer frij! og lejjenbe, faalænge 
golfet felt) enbnu i^ar frij! Wlato og, Æiflwne tilbage. 

3)enne ^}lanb taler ogfaa meb Sotnuftend og Sanbi^ebené dløfl 

i be .gamle Drbf:prog og Xanfefiprog, fom giennem 5lari^unbreber ere 

ubfprungne af golfcté Seltjtænfning , aSib og gorjlanb. 2)erfor gieU 

ber enbnu, ^^ab ben øflerlanbfle 2?ife f)at fagt iblanbt mange anbre 

l^ppertige li^aréfprog : "2lgt big iffe at txere flogere enb be 

®amle; ti^i be i^ai^t ogfaa Icert af bere« gæbre. — gor* 

agt iffe bet, fom be QSife tale; men ffif big efter bereé 

&tbft>rog, t^i bu fan l«re noget af bent". Sefué @vrad^« 
g^ug. VIII. 9-11. (S3ibeten af 1550.) 

lilobrntiøon; t^, ^tijiuff 1850. LIU Kbfløt øtier Jlnbliøitv^. Søtfie Stfbeltng. aaBeniore (f. ffiule, bel^e.) 1. 

5loL 2. 259. 

9rar. 2. 

aatle. 2. 

5tatfag (p)f. (Sag.) 3. 259. 

9lbcl. SebcUnd. 3. 259. 

Olbefo«. (SKfamt.) 3. 

5lbfanrb. D^jføtfet. f. gortb. 

abtjatfeL 4. 

afmagt. et)nelød. magtlød. (f. 

evne, ^a^t) 4. 
5rftfn. 5. 
^fge. 5. 
5t9er. 6. 

^^^' (J&enfljt. 5lthaa.) 6. 

2(gte. foragte, forfmaa. 7. 259. 

aiber. 86lbf. SHbctbom. (f. 

gammel.) 7. 
«ae. mu alminbeligt^ 8. 
Sllmiéfe. 9. 
9(rmue. 9. 
«bor. 9. 
5Inbcn. 5tnbte. 9. 259. 

2lnger. (JBcb, (Ruelfe, gortnMe.) 

10. 259. 

5lnf^ar. (f. ogfaa ®»ar.) 11. 
5(rÉetbe. (Olnflrengerfe.) f. ©ierning. 

11. 259. atm. 9(rmob. (f, gattig.) 12. 

259. 
5lrnf. 12. 
atø. 13. 
*)lrt. (IWatur.) 13. 
5(ro. (am, Slmng.) 13. 
9lj!f. 14. 
Qlttraa. ©mag (for neget.) (f. S^jl.) . 

15. 
9l\)e. 15. 260. 
9binb. 15. 
9li}le. cr^tjedjf. 16. 

f aabe. gorbecl. ®a\>n. 16. 260. 

æagtalc. JTIaffctt 18. 

fcanbe. Sanber. ((Sfielbéorb.) 18. 

S3am. æarnbom. 19. ?60. 

Sarnetugt. D|)bragelfe. 22. 

Écbe. æøn. 22. 

Éebre. (gorbebring. £ige gob.) 23. 

»een. 24. 

Éeg^nbe. 24. 260. 

æe^ag. (rød^iag.) 24. 260. 

Écile. Sciler. (grier.) 25. 260. 

93c!^mring. (ggngilelfe.) 26. 

Sercbning. Snbretning. f. rebe. 

6ie. tjente, tøve. 26. 

BKnb. 27. 260. 

»0. (JBolig. f. «lem.) 27. LIV »onbe. 28. 260. 

39org. fcorge. 29. 

Borte. (f. Xai.) 29. 261. 

æreij. 29. 

æub. æubjIaÉ. 30. 261. 

æug. 30. 

B^gge. ©øgning. 30, 

æ^rb. ©tanb. 31. 

æ^tbe. 31. 

S3^tte. 32. 

|aore. (f. foljf, ®ief, mx,) 32. 
baarltgt. 2)aatj!aB. 33. 
5)fl3. (bag%) 33. 
S)anb§. 34. 

S)onttcq\)tnbe. (f. Cl^tnbe.) 35. 
5)atter. 35. 
Daijre. 36. 
J)eeI.S)eettagelfc. 36. 
3)om. 5)ommer. 36. 
2)oi)en.2)o^enj!aÉ. (f.Sobt>eb.) 37. 
^xit S)tuHcnjfa6. 37. 261. 
$DrijHg. 38. 
5)tøm. 39. 

bue. 5)uettg^eb. 2)^gKgtieb. 
(Ubjjgtigl^eb. gcrfcengclig^eb.) 39. 

5)^b. .39v 

2)^t. (bi)rebat. fcfibar.) 40. 
S)øb. (2)ube. Olfbebe.) 40. 261. 
brige. jfiule. (f. aaBenÉarc) 42. 

«eb. 42. 261. 
(gen. ene. (attene.) 43. 
efterl^aanben. (libt efter libt.) 43. 
(Sftertanfe. Dijerlceg. 44. 
@gett. eget. (i^f. @et».) 44. ©genn^tte. (f.aBaabe.) 44. 
©ie. eienbom. '(@ob«. gemme.) 

45. 261. 
(gljfo\). Æiærlig^eb. 46. 
®m6eb. (S3ejiir(ing. ©mbcbeé Snb^- 

fomfi.) 47. 
(gnbe. (Ubgang. Ubfalb.) 47. 
©ntgl^eb. ©ambrcegtigbeb. 48. 
®n!e. 49. 

erfaring. Sorføg. Ol>elfe. 49. 
©ijne. (gormue. ^vcefter. 9?aab.) 50. 

/aar. 51. 

gaber. SO^ober. (gorælbre.) 51. 

fager, beiltg. (jK«>n.) 5L 

gqlb* 52. 261. 

Salf. f. unber »&øg. 

gatjlbeb. ©fuffelfe. (f. @mg.) 

52. 261. 
ganben. 53. 262. 
gare. SSaabe. 55. 
gar^e. (Slim om gav»er« ^H^\>^ 

ning.) 56. 
gafle. 56. 
gattig. 57. 

gcil. ærøfi. (f.Saftfipbe.) 58. 262. 
gienbe. Utjen. 58. 262. 
ft^e. fragte. 59. 
flette. 59. 

folj! (taabelig, toéfet.) f. gal, 5«ar. 59. 
foragte, forfmoae. 60. 262. 
goranbring. ((gfifte. €m|hftmng. 

f. $n^^eb.) 60. 
gorbeel. f. ®aabe. 
gorening. gorWnbelfe. 61. 
forgteijeg (©ierning, Umage.) 61. _ 1 LV gotliig. 62. 

fornem, (f. @maa og @tote.) 62. 

Sorjlgrtø^eb. aSetflrnffom^eb. (f. 

»arfom^eb.) 62. 
gorftjar (f. æcerge.) 62. 
fortåre. forBruge. (bruge, o^^bruge). 

63. 
gret. (f. gorliig.) 63. 
gremmeb (3[nbre.) 64. 262. 
grijielfe. 64. 
from. 65. 
grue. 65. 
grcenbe. f. ©tcegt. 
gugl. 65. 

fortie«, gorttcéjlot. 66.« 
garb. Qlbfcerb. 66. 
forrbed {^aat og femme.) 66. 
gøbe. 66. 
førji. forub. 67.. 

Øaad. 68. 
@al. ©aljfob. 68. 
®ammel. (f. SKberbom.) 69. 
©ammen. (f. ©lorbe.) 70. 
®aijc. (f. gføc.) 71. 
gaijmilb. (runb.) 72. - 
®at)n. (f. æaabe. 9^J?tte.) 72. 
®lcf. (f. 3lar. JDaare.) 72. 
®ielb. ®f^lb. (unbgielbe) (f. ®ien« 

gielb.) 73. 
gietbe. (betale, unbgielbe.) (f. ®ien* 

gielb.) 74. 
giemme. ijogte. bei)are. 74. 
®(cngielb. 75. 
®ient?ei. 76. 
®icrbc. 76. ©terning, giørc. 76. 262. 

®ierrig^eb. (f. farrig.) 78. 

®iftermaal. (Sdgteffab.) 79. 

@Ube. ®iefle6ub. 80. 

gi^e. (SKube.) (f. ®aije.) 80, 262. 

®iajl. 83. 

glab. (f. ©Ittbe.) 83. 

glemme. ®Iemfom]^eb. 84. 262. 

®I<ebe. (f. ,glab.) 84. 262. 

gob. gobt 85. 262. 

®raab. 86. 

®rite. 86. 

®runb. Slnlebning. (f.3larfag.)87. 

®rDbe. 87. 

®ub. (S3or «erre.) 87. 263. 

®urb. 88. 

f^'XfA. gorijentning. 891. 263. 
»éaanb. (f. ®lengielb. tom. ®ier^ 

ning.) 90. • 
«&aanbt)flrrf. 90. 
»^aar. 90. 
^aarb. jheng. 91. 
^ab. 91. 

^arm. (f. aSrebe.) 91. 
«&ap. ^ap^cerf. (f. fnart.) 92. 
^cel. 92. 

»&eiren. (gugl.) 92. 
*etb. Onbeil.) 93. 
«&elgen. 93. 

t^eUigbag. ®ønbag. 93. 
»&em. *erj!ab. 93. 263. 
«&crremanb. 95. 
^cji. 96. 
*lelp. 96. 263. 
»&lcm. Istemme. «&iemflatjn. 97. LVI t&iertc* 98, 263. 

.§immcL 99* 

»gof. »&ofmanb. «&oftci?nct. 99. 

.&ore. ©fiøge. ©fiørte^net. 100. 

«&oteb. 101. 

»goijmob. Dijetmob. <Stoltf)t\). 

102. 
«&u. 102. 
.«&ugg. ®aar. 103. 
Wb. 263. ' 
.§unb. 103. 
.©unger. 104. 263. 
»gujhu. ,^onc. (f. stem.) 105. 
.guuS. ^lem. 107. 
mU. »o. 107. 
^^ncr. ©miøct. 107. 264. 
^cenbctfe. »i^ffctr^f. 108. 
t&cei)b. 264. 
^æ^tt. 108. 
^øfTig^cb. 109.- 
^ØQ^ (galf.) 109. 
'éøi^cb, (f. gfalb. 3Kagt.) 109. 
*&øne. 110. 
i)m. *&)9rclfc. 110. 264. 

^ib. 111.. 

ilbc. galt. 112. 264. 
3nb6llbmng. (3nbbilbf!f|eb.) 112. 

264. 
3ngcn. 3ntct. 113. 

<3agt. 3cegcr. 113. 
3uul. 114. 

|iaal. 114. 

fattig. (3»f. (S. 78.) 115* 
^aU 116. 264* 
ficnbe. t^ienbjfat. 116. jrWe. (f. gjrcep.) 117. 

Æl». 117. 

Æicetligl^eb. (f, (S(j?o».) 117. 

Æicetling. 118. 

JTtøÉ. ÆWmanb. 119. 264. 

Alage. Jtlagemaal. 120. 

Hog. ittogjfafc. 120. 264. 

Jttcebct. Ælcebning. Jtt<ebebtagt. 

121. 
Æo. (Jtafø.) 122. 264. 
^one (f. nvinbe.) 123. 
Jtonge. 124. 
Æonji. 124. 
fort. (f. flamt.) 124. 
t^tage. 124. 
Ætig. Driog. 125. 
!t<efen. (t>aanben.) 125. 
jr^S. 126. 

§aan. ((aane. borge.) 126. 

lab. l^ab^cb. 2)o^enj!aÉ. 127. 

fiaft. S^bc. @5nb. 128. 

lajie. (bable.) 129, 

»attet. tcc. 129. 265. 

Icbe. føge. 130. 

Icbig. ^ebiggang. f. ør!e«Iø§. 

fieg. ®^)iL 130. 

»cilig^eb. (beleitig iTtb.) 13L 

»empe. 131. 

fict^cb. (tet og fnar ©ieming.) 132. 

libcn. libet. 132. 265. 

Sige. 3c5^nlige. 134. 

røg^cb. Uliigt^cb. 135. 

IMfi. 136. 265. 

m. ^cmtt 136. 

Sob. 3)ccl. 136. 265. Lvn 8o\?. (©eriJnmielfe.) (rØJoeé.) 137, 
8otJ,aflet,(i\)f.0let.€ag.mcyj.) 137* 

tumff. 138» 

I^big. »^big^cb. 138. 

S^ffe. ($elb.) 139. 265. . 

^Pfi- (gorneielfe.) 141. 

i^% (f. Sltttaa.) 141. 

tengc. 141. 265. 

I<ete. nemme. >Jcrrbom. 141. 

»øfte. 3:tlfaøn. æotgen. 142. 265. 

»øøtt. 143. 265. 

»øn. 144. 

gønbom. «&emmeHg^eb. 145. 

^aabe. Sl^aabe^olb. 145. 
SKaaltlb. (f. SKab. gebe.) 146. 
ma\). gøbe. (f. f^ife.) 146. 265. 
3??abtatjning. JJogning. 147. 
srøag. 265. (jijf. ^afi.) 
Srøage. (f. ^qQ 148. 
srøagt. mcegrtg. ^^iie. (f. afmagt. 

C»ermagt.) 148. 266. 
SKanb. (nianbig.) $u«bonbe. S^gte? 

manb. 149. 266. 
mange. STOangbe. 150. 266. 
SKangcI. ^rang. 151. 
SKatetic. (5@mne.) 152. 266. 
meget; for meget; meer. 152. 
mene; SOiemng. 153. 
m^tanU. 153. 
mijie. tabt. 154. 
3Kob. 154. 
SKober. 154. 
STOobgang. U^elb. (f. utvtte.) 155. 

266. SKobfianb. 2»ob»arge. 156. 

SWorgen. 156. 

«Wunb. Sroflrle..(f. $:ale.) 156. 

Wlm^, 157. 

mcct. .SD^cet^eb. 157. 

arøø. Srøøbom. 3onifru. 158. 

SKøie. f. Umage. 

SKøtter. 159. 

Haabe. 159. 

9^a6o. (©ranbe.) 159. 

9^ar. f. ®lef..l60. 

^aU 161. 266. 

9^ei. (3[filag.) 161. 

9^oget. 161. 266. 

no!. nøieS. 161. 266. 

9^^t. 9ll?^eb. (««#b«l#) 162. 

9^1?tte. (f. q3aabe. (Sgenmjttc. ®at>n.) 

163. 
n<er. n<er^cb. 163. 
mMi». 164. 

S^løb. 9^øb»enblgl^eb. 164. 266. ' 
nøbe. (^»ang.) 165. 
nøbig. uglerne. 166. * 

®m^u. Dmfotg. (Unyttig @crg. 

f. ©efvmring.) 166. 
onb. Dnbjfafc. 166. 
onb. (baarlig. jlet.) 167. 266. 
D|)bragelfe. f. 93arnetugt. 
Drb. 168. 267. 
o^erfløbtgt. 169. (li?f. meget.) ' 
Dijetmagt. Dijetmanb. 169. 

yaaffub. 170. 
*ant. 170. - 

*eBHng. 170. LYIII SØotge. 170. 267.- 
5Piflf. (I. m.) 171. 267. 
spwr. ©ft^beti. ^Piuttf. 172. 
*t«fr Spnebifcn. 173. 

(dtjJnlie. Ot>int>fotf. 174. 267. 

\iixfx\i. 176. 267. 

taabe. (^erffe. P^re.) 178. 

giatjn. 179, 

rebe. (Im. berebe.) 179. 

aiebjfab. SKibbcL 179. 267. 

reen. 180. 

Olelfe. Sanbrtng. (f. SBei.) 180. 

Ølet. (f. 8ct).) 180. 267. 

rig. migbom. 180. 268. 

ringe. 9lingt)cb. (f. (iben.) 183. 

3lo.-(Uro.) 184. 

Øloea. »0^. ©erømmelfe. 184. 

268. 
aiS). Øli^gte. 5:tbenbe. 185. 268. 
rorb. aflcebfel. gri^gt. (f. gorfjjg.) 

186. 
ai<etj. 187. 

Sag. 5:rcettcmaal. (f. Slarfag.) 

188. 268. 
©agtfcerbtg^cb. ©inbtg^eb. Ii9. 
fa«g. fccl. 189. 
©am^ittig^eb. 189. 
©artb^cb. 189. 268. 
®ang. ©pil. (f. Seg.) 190. 
feen. (J^f. ftlbigt.) 191. 
©eler. 191. / 
©etjfafc. ©talbÉroberjfab, (Dnu- 

gang.) 191. 268. felc. (f. eget. anben.) 192. 

ftclben. 19?. 

PJbig. (for fUbigt.) 193. 

©inb. (SWening. 2:(enfemaabe.) 193. 

©fabe. 194. 

©fa«, ©ficlm. 195. 

'®!am. 197. 

©!arn. 197. 269. 

jfarp. (f. l^aarb. fhreng.) 198. 

©fat. qjaalceg. afgift. 198. 

©ftt. ©fibøfart. 198. 

©ficbnc. 199. 

jfi^rbe. jfienbe. 200. 

©fienit. ©ommen. 200. 269. 

©ficcg. 200. 

©labber, ©qtjolber. 200. \ 

®I«g» (f. -Sugg. ©iengielb.) 201. 

©tcegt. (Sdt. grcenber. ©t)cger|!ab.) 

201. 269. 
©fccgtliig^eb. 202. . 
©maa og ©tore. (f. ^rre. J&er^r 

f!ab. ringe.) 203. 
fmuf. beilig. f. fager, 
fnart. 203. 
fnebig. f. trorbj!. 
©0. (f. @rii«.) 203. 
©org. (f. SBefpmng.) 204. 269. 
©^aabom. 206. 
©^)arfom^eb. 206. 269. 
fpife. ©piigning. (f. g«ab.) 207. 
©pot. ©pee. 208. 
©pur^. 209. ^ 

fpørge. ©pj^rgSmaal. {f. ©var.) 

209. 
©taffel, ©taffarl. (f. ©tobber.) 

209. LIX fiaKet. (Fort.) 210. 

@tcb.^210. . 

®teem 210. 

©ttobarn. ©titjmober. 210. 

(StoDber. Xiggcr. (f. (StaffeL) 211. 

flor. (Stox^ti/ (f. (Smaa cg ©tore.) 

212. 
©traf. XuøWfe. 212. 
©unbtieb. «eftreb. 213. 
f^ag. fraftløé, 213. 
®t)ar. 213. 
@\)ig. galjf^cb. 214. 
ftg. S^gbom. 215. 
®^n. 215. 
®^nb. 215. 
®^éfer. Mcf^g. 216. 
@<eb. @«f. 216. 
@<ef. 269. 

©øfart. ©eilabé. f. @fi^. . 
®øtjn 09 aSaagen. 216. 269. 

CaoÉf. 3:o«fe. (f. JDaare.) 217. 

Xaal. taale. Ilbe. 218. 

'%at tafnetnmclig. 218. 

%aU. 2W<etiP. 219. 
* 5:anfcr. tomfe. 220. 

%ato. Xrang. (f. ^angeli 9h\>.) 
221. 269. 

Xartjeltø^eb. 222. 

tau«. Jlaué^cb. (f. tie.) 222. 

XtQn. SKorrff. 222. ' 
*3:ib, Xtme. (f. UHt>.) 223. 

3:ib. tibSnof. 223. 

3:ibcnbe. f. ai^gte. 

tibll'B. (betimelig.) 223. 

tit. (f. tau6, cg tale.) 224. 3:icncr. JT^enbe. 225. 269. 270. 

tom. 5rom^eb. 226. 

tragte. fircel6e. (f. gigt. «ttrao.) 226. 

tretjen. (o. flittig, buelig.) 227. 

^ro. (Hiltrc. 3'rcfrab.) 227. 

3:roIb. 228. 

Xrubfcl. 229. 

Xr^g^eb. 229. 

trcebjf. fnebig- 229. 

%ml 229. 

trat. 230. 

3:r<ettc. 3:^iiJJl.(«Prcce«.) 230. 270. 

3:ui9t. (f. ©arnetugt.) 232. 

3:\)attg. Ufri^eb. 233. 

3:^t). 3:pi?eri. 233. 270. 

Ib^b. 234. 

UIo. 234. 

Ul^Ke. (f. a»cbgang.) 235. 

Umage. STOøie. 93efi?ar. (f. SC^- 

- beibe.) 237. 

Umuelig^eb. 237. 

ung. Ungbom. 238. , 

Unitte, unyttig. 238. 

Uret. Ulot). 239. 

Utib. (fer Hbligt.) 239.' 

Vaabe. Såre. 270. 
æaanbe. 240. 
aSane. (f. (gfif; ©ab.) 240. 
æonjfeligl^eb. 241. 
^are. aSarfom^eb. 241. 
aSarig^eb. 241. 
aSet., 242. 
aSeir. 243. 
aSelgierning. 243. 
aSetfomfi. t?etfommcn. 243. LX æcn. æenj!a6. 244. 

Jjcnte. (f. bie.) 24é. 

aStbne. aSibneée^rb- 246. 

»ige. gtøe efter. 247; 

m. æUébom. æibenffaB. 247. 

270. 
aSilbfarelfe. (geit. geiltagelfe.) 248. 
æiOie. 248. 
i)img. u^lKiB. 249. 
æinbing. (f. 5Baabe.) 249. 
æinter. 249. 
t)tø. aSU|eb. 250. 
aSife. £i\)(ebe. 251. 
i?ogte. i)arc flg. 251. 
aSoIb. 251. 
t)Ot)e. 25L ijreb. aSrebe. (f. ^arm.) 251. 
ioalge. »ra{J^ 252. • 
ijorrb. aSårbig^eb. 252. 
.æoftgc. (f, gcrft)at.) 253. 

IJbrn^g^cb. gomcbrelfe. 253. 

^te. 254. 
SSrenbe. 254. 
ccrltg. 255. 

^be. Obfel^eb. ii55. 

JØie. 256. 

JØnjfe. 257. 

C5re. (f. ^m. $mlfe.) 257. 

ørfeøløé. »cbiggang. 258. 

jÉijrlg^eb. 258. Viderø, til nogle «f be foregaaenbc Dtjerjirifter ©. 259. Stn&eil SlfMttlg: urbnet efter g3ogflai)f»?lgcn ... @. 271. 

Drbfprog og Ølegler om aBonbegierning og 

»anbtrug .' - 295. 

— om aSelrltg og aSeirffiftc .... - 29l 

iOr^ft^roøUøe Zaltmaa^tt .,....• ®. 301—365. 

Socate 3:alemaabcr - 366—368. 

@Ip$f<irtlttll, eller ©r^førWaritiger - 369—384. ^atiffe iC^tiipxo^^ (ftx^ntt efter ^n^l^øt^rt.) 9lahttiu 

I. X>tn ^ofe ret)ner itU, fom er Mbeii tbeggeSnber. (ll.m.) 
£et flaaer iffe aUet>egne Mbettt, fom et ^errefiegeré. 

(«»et^. 3»f. II. 1.) 

(f. ffittle, bølge.) 

SRdtige 2:ing øppté (r)nU) og @anb^eb røneS. i% s«Hf. 285.) 
^et fommer o^ t Sø, (fom) man ftalet i Sfitø (€iiee>. 

<&)>ab man ffittlet i @nee, betbared i X(9. (^n«. 92.60 

"3)et p^ber { Xn, fom ffiuleø i ®nø; 

5)e SRunbe ba luffe« , fom folj! monne gløe." (II. laa.) 

®0. ''Det som gomes i Sno, det kommer up i To." 
(Ømbb. 12.) 

5. @9l i @ctf, ®traa i @fo, @tijøge t Ærog (^ro?) (ienbeé 

bel. (1. «. 1.) 
Sngen giøv 3lb faa neberltg paa 3orb, <it Støgen fiaaer 

]0 i SSeivet (l. e. i.) 

Onbt er at bølge bet «^bétmanb beeb. (I. 896.) 

9laat man tøjler ®oef fen, feer man -IJbab i er. (i. i. i»f. l. as?.) 

Unber l()btb 7Cf!e ligger ofte gloenbe Xul. (i. 8^.) 

1 2 10. S).et er albrig fda liten ^at, ()an jlunber jo ttl at blit>e 
en ^^al (H.67.J 
SRan f!al flege ^al, fom manJeber f^ruet i S39. (97emftd 

^an Un tf fe ^aa eengang flange 9iat,. og gaae ^aa 

»^arejagt. (i&. t^emefen.) 

^al et got) %ifl, fot |Min buet (tapper) ftg felt), (ti. 135.) 
@øb ©obtet af, faa fan bu gaae tørffoet tit Slalett* 

fer, fér ftt fftn^e Mm.) 

15. 7(1 ffif! føber ^a(, men 9ial føbet ingen Siff. (l. 78.) 
Der flipper ogfaa en ^al bort for en gob Siffer. (il- it>^.) 

Slut* 

drotten er ttlar^ @tere. (^er ig^crre ra«^er for Vftret, f«r Kar«-. 
dr«^cn.) (<D. fi^nr. 40. I. 251.) . 

9Uir« 1@rring er Xard Soering* (<wm^) *) 

9lat^ ©røbe, Ttarégøbe; TCarSTSrrtng, Zax^ Sating. (i.m.) 

3^1. "Årsgrddi skall vera arsfædi." (.38.) 

20. 9iartt bar en otb !ffunb og en flor fSJta^n. (i. 2.) 

^attt (o: ^auH osrtriiø) git)er Æom, og iffe 7(geren. 

^er er mange S)age t ^attt, og enb flere SRaaltiber. 
"^aret er langt og S^aalene mange." (<)). e. 1.2.) 

«^oo aarte riié, ()an oorber mangt oii§. (<p. seuc 9. 56i.) 

(r'ii«», reifer fid/ ft««f opO 

3$f. "Hvor arla ns, verdr margs vis." (167. il?f. 221: SCO.) *) årring: ^fgrebe, 9vl (CIft« !Ri>%aatt« og Sottgebcf« Drb6.) %nt- 
lig »el: fletning, iDptfntng (og faatebrø, fyoa\> b<ct>eb avled). 9t (erie 
i ®(. iD. ot pUu, bvrfe Sorb. ("@n ^(ov« Serie, faameget «anb, fom 
bri»e« meb ee« ^lc».** SWot^.) X>tt f!al aarCe høge, font ^o\> ^rog ffal Dorbe. istn^t^. <p. seiff.) 

' @* ''Sooii Cl ooks ihc trce, ihat good gambrel would be.'* 

25. tfarte ®xøU gtoer Ictnge Søbe. (m«tt) Slatrfag« (M. ©ag-) 

Støg fommer gterne af S3ranbene. (<i>. seue. 1. 134.) 
f^otlobe t>i at gpbe, faa forlob bet t[)el at fl^be. (l- 4.) 

2)et et en tinge 9(arfag, ()Oorfo( Uloen aber f^aaret. 

(<P. Got?. I. 222.) 

3ngfn fFum^er, iibcn ^an ager, 

3ngen faaer n^t ^9\>, uben ^an (ager. (II. &) SIM. S@&eniig. 

, 30. Stroel t>ar ftelben 9SMiitg gob. (<o.€9t. 1. 5.) f. ir«i. 
.9e^cl i SS^rb og ctbe( i ®abér maa føIgeS ab. (m«et) 

3o «Mete »lob, jo mllbere 3Rob (©(nb). (<w«r^.) 

"3o <eb(ere 93lob, jo mlnbre «&o\?mob." (^. t^dmefen.) 

SRobet giør «bel, meer enb SSIobet (i. 5.) 

TObrig oare farre 9CW, enb naar ^oer oil oare bet (is.) 35. £et er tffe ^htUti ene, ber gaaer ttl ®(ooen. (^et(.) 

@, "There aro more ways to the wood, than one." 
{Hay. 167.) 

X>tt groer ttfe ®rct$ paa 9(belt»ti. («o{øt(.) 

^00 ber faaer Srter oeb ^belt^ei, faaer et alle IBoetge i 

Saben. {vt^tk.) 

1* (f. g«rbO 

^en'3futt>ebe ffal man I^ffe fogte., og ben Sfabebe Itbet 
ei ®f råben." (1. s.) 

.^t)0 ei t)il minbea af fin 23en, faaer at jlraffeé af fin 
Ut>en. (^ith.y 

40. -Det er en ærlig SSen, ber varer ©n ab fin ©fabe. (is.) 

SSebre er førre at vare , enb efter at foere. *) (<d. 2eUe. 804). 

Stftniigt« entielød. mndtlød« 

(f* gtjnV, gWagt) 
©taffet er »^øneflu , uben »farten fluer meb. (l. 298.) 

(Otin^en fermafter liter uten <0}anb(n<^ i^u<&ontcn< i^telj^.) 

2)et rceffer faa fiaffet, at liben ^unb gøer. (1. 298.) 
®et er wibt for Jugten at flue (jTpoe) før ^^an borber flebrct. 

C<P'. fiette. 669.) 

45. 2)ct er gobt, at ®tath fif iffe »&a(e. (<p. ceue. 902,) 

(£)m ten, føm øifrne »ilte <)i<*t( Gfatr, men ffttrri ^ast trrHI.) 

ftulbet Æo fif ei ^orn, at 6un ei ffulbe flange. (1. 298.) 
"®ub gai? et fulbet ^0 »&orn." (v-fioHc.) "®obt at futtet 
^0 ei fif «&orn, l^un flanget eKeré ^olf i^iel." 

3^1. "Gud giordi vel, hann gaf ei ægiim uxa horn." (126.) 
(^. "Cnrs'd cows have short horii.s." (Jiay» 91.) 

fulbet .©jce t)it førfl til at flange, (»r.) 

aSiben t)il Dctrge al SRarfen, og fan itfc bcerge fin egen 
SRebe. (^. ®o».) 

'Wi^tw t?il {}^iH alle S^ucr, og fan iffe l^J^tte fin egen." (<Wot^.) *) 93ebre et, at ab))are een fra at bcgaae £)nbt, enb Bag efter at føre ittage 
bereder. (@tter ntaaffee rettere: at "o^xt 3: t)cgte [ftg]. Steningen ^ar 
ba: 93ebre er ^i toøte jig,' a^it jig, fer @!aben, etib Haøe bagefter.) ^et bunnet faa libt, naat a3iben banbfet paa SRajjotb. 
50. ^et hunner tffe becrt^ bet Suen banbfer. (<!). eoiie.) 

^aDbe batten 93inget, ta maatte alle ®purt>e bøe. (11- i9i.) 
2)et flutbe t)oere mange 9Ruué, en Rat ffutbe bibe. (L 297,) 

"2)e jiote gijfe ocbe be fmaa, 

®aa ligge be unbet; [om nunbre maac/' (i^. ^^emrfen.) 

Slftem 

acftctirebe og SRorgenrebe er iffe een$. («p. «o». I. 446,) 

Sf^ete: "«fUn er iffe alHb SWorgen liifl." 
55. SCftettrøbe, SWorgen-gøbe ; SRorgenrøbe, Ttftenbtobe. 

(3tof. ''I), ©ol?. I. 468. QEifer, f»m ntftn «4faa lierer ^erre 9litm: 
»*«ftfn r»«b «ler cmer^en f«>: 
(røtr^rn rpft ^ter Vfren MaK") 

X>o%en maa man (ODe (rofe) om aftenen* i^, entt9\t>un,) 

@. "Prayse a fair day al night." {Bay. 101.) 

@Cotj!. ''He had iievcr an ill day,. ihat had a good 

evening." {Bay. 307.) 

^ftcttfpg ^one 09 morgenfpgt JBeir fanget t>el SBob* 

"5lftenfi?g ^one og morgenmulcnt 93cit ^atjer man intet 

at f<ebe." (o; «n>f<, ft^te V««.) O' 468.) 

. ^ ®Iab ^ftenfang giør tibt forrtgfulb SDttefang. 

(€fter en øU^ Vften felter ti^t en uMi« forøen. 9left9ftar^.) 

2)en fienber ((oerer) 7(nben at a^t, fom aget fore (ferub). 

(T. -fieffe. 896.) 

60. 2)e leer Tnie, fom ager i be i)tk 93ogne. (ten er ^ui>, fem »ar 

Svffen meb fi«-) (Werli.) 

Sef er onbt at fange aSogn^ naar aQe t)i( age. (^D.iSvto) 
Det er ei for \>tt ®obe, at fDxin ager* 6 
3>et et et for Aoen^ S3efe{fe, at l(^un fontmer op at aøc. 

C'^li U rre bi tlA^fctr.** Om Um, Um Ummt til c« S»ffe, tf ei 
funnr borre. <Dlet(.) 

^an fommet og frem, fom a^tt meb S)ren)>ogn. 

65. 2!)et t)ar 2i|^jl at age, ffulbe man iffe oalte. " 

^e ribenbeé @t)ent)e t>it l[)at>e te agende« ^øex. («m«r6.) 

(2)e 9ttd( »ilfr frie rtl tt ^i^t,} 

"?llbng er *&fjiene faa fmaa, 

£iet er Jo bebre at age, eub at gaae." (»t.) 

Siger* 

Øielben ffoerer man gobt jCorn af onb 9(get. («ø{er(.) 
£)et er gobt, at laane ®ub og ^tgeren, be gioe gob 9lente. 

"70. SSonbené Sfieb giør Slgcrett feb* («w«t^.) ♦ 

©en bébjle (Siøbfet fibber unber SBonbené ©Joe. (»r.) 

@fotf!. "The maslers fcel is ihe best foulzie." (//é'w- 

derson, 44.) 

(^enftgh mvaaO 
^gt fommer tffe 2nt i |>ung. (<d. e«irr. 493.) (**men ftnnbom 

"5tgt fommer iffe 5Ht i $urtg: fomt løBer wben om." 

(1.172.) 0*^An nMtv itu UU %^åt man amftaer." ^et^.) 

SRange maale langt meb en fiaffet TUen. (t. 92.) 
fangen af^ttv langt og tommer flaffet. («p. enc^eiDfen.) 
75. ^(^ffet l^ctnger iffe faa f)øit, at^^unben jo Hgter ftg S3enet. 

(I. 172.) (9l9rfct, (Sfinfen, fH^mtUt,) 
3^1. "Fieskid baugir ci svo hatt, al bundrinti eitli ser ei 
flikki." (108.) <S. "Flesh hangs iiever so bigb, bul a 
dog will venture his head." (Bay.) 2>e( er ittt faa Itben Sif(# ^m flitii^r io tU at Um en 

*^t)aL (<W»t*. 3»f. «r. !•.) - 

"a^angen tiber »geflfn Blaffet, 
^(mfec langt og fommet {laffet; 
9^angen tiber ^tjjtm gcaa, 
Sørger bet, ^ait albrig faae." (I. 92.) 

^gtet foragte* fvtfmaa. 

£)fte Bebeé bet tgten, fom Bort fafleé. (<d. &•((<. 969.) 
@laa ifte ub bet ffibne 23anb, før bu fanger bet rene. (l. 117,) 
80. sWan |?al ifte a^U *^unben efter *^aaret. (i. 354.) , 
Tit man aøter Sornen, bet t>oIber Siofenie* (T. 357.) 
^en, fom fafier {tg felD unber SSanfen, l^am labe be 3(nbre 

nof ligge ber. (l. 117,) 
^\>o ber tegger {tg i 5Wa{?, ^an {lal cebeé af ®t)iin. («weri».) 

($, "Ile that inakcs liiinseif a sheep, shall be ealen by 
the wolf." (Bay. 115.) 

%9ta^t et Itbet @aar, fattig ^rcenbe, ringe ${en!be, og flet 
®at)e. (f. 118.) 

85. "JJa^ iffe tort bet ©arnle, 

%øx bu bet 92^e fan famle." (I.. 117.) 

"«6»o fom libet i)ll forfmaae, 
9llbrig j!al l^an meget faae." (»r.) 

Sliber. 9@Ibe. 9[»ev6pm. 

(f. gammel.) 

@t>art er gammel !9Ianb, mob S3ierg at rife. (I. u.) 

9(Ibet er @9ge {tor nof. (<d. seire.) 

@om man »Ibc^^ faa argeé man. (Mber fva^icre, rinøctc.) 
(i8. e. £>.) 

00. secbe fommer meb megen Ufnilbe. (1. 15.) 8 

®Ummex l(^an, fom taUtx, ba glemmer itU ^an, fom rpnfer. 
"2Uberbom fan Sngen ffiwle*" ; (v. tS9». 1. 14.) 

Sll^er^om er onb Sieifebrober. 

"33ebji for ben ®amlc, l^iemme at l^mle." (f).^i». I.u.) 

Sllbevbom giør mangen bt>ibere, men ei bebre. (f. i5.) 
@ammel S3nbj!ue git)er ogfaa gobt S3ab. (K 139.) 
95. "tilbet og ©pgbom hage tit SBp, 

£)g giocjle ®org ab £lt)albe, faa ere be trp:" (^. soue. 6i4.) 

"21 1 bet og ®9ge faie til SBl?; 

©icejie be ®org ab Clt)flplbe, [aa ere be @øj!enbe tri?."*). 
(<p. ©»». 1. 14.) ^Ue. mit almiitbeli^t 

. De ere ei ,3(tte Sægere , fom btøfe i ^orn. (<r». £»ue. 701.) 

^. "AU are not hunters, that blow the horn." {Bay. 123.) 

De ere ei aUe !!Røer, ber f)a\>e langt ^aar, og ei alle 

@tegere, ber bcere lange Mnm. im^tti.) 
^de 9{øgler ere ei bunbne t)eb een Æoneé Saar. (^.sdre.im.) 

("t<^ een itøne« «rrt." e^r. Ve>erfeii.) 

@. "All the keys hang not at one mans girdle.". {Bay,V}fi ) 

titte @foe giøreé ei ot)er een ?ajl. (I. 41.) 
100. 3>ct er ei tlU for ®ié, fom eiea ffaL (v. fioire. 693.) 
^tH) i atte S3roube toil lebe , l^an ftnber Sbber i fomme. 

Ti 

".•&oo.fom leber i. mange 93anb, l^an finber €bber i 

fomme." (<p. fidU. a99. "i mande »wn^e." 1132.) 

^\>o aitte »il tiene, faaer Zat af Sngen. (K is.) . *) ®n rødere SUariatioii er : 

**W^ert«tti 0^ (Sod^ont/ ^e dtn^e (t^ om 93o; 
Sarri^^om tern mø(cr^ faa Dåre ^t ©QtTen^e rrp." (I. 14.) 
^en m;ePe er: "5Kberbom femmer fielben ene." (ffimmefi.) 9 mmUft tømmer ei ^Jung , 09 c! 2Reéfe SJag^focrb. *) 

{<P. CoUf. 705. ••2>ajf«r^." V. So». I. 17.) 

Zax\> giør tffe feb tflmi^fe. (f. 17.) 
105. @it) tllmt^fe faa at bine Søm cl bel&øt)e ben. (T. 17.) 
Det \)ax mm aflene, fom man gitjer be Xrme. (II. u.) 

5Wan ff al ei tage to ^Imi^fer for een ©ør. (iwe »«re au 

frr n«r^.) (IT, 14.) ' 

'"*)llmi&fe forarmer ei; 

@iig berfor ei en gamg «Wei." (<p; (So».) 

"Uflabig er Wmue« ^u 09 @tnb; 

aJerglerning floaer ben t »eir 03 »inb." (<WDrt. i»f. U. u.) 

110. fil^ot og ©ammen funne bebfl fammen. Cv. søire. 607.) 

2)er er albrig faa libet 2ant, 

25er er jo m^ot iWanbt. («j>. (So».) 

SRan f!ar ofte breb ©el af 9iuhtM ^ub- '(v. s^u*. 236.) 
"2)et er let at jfocre enkeb ©el (nm) af en «nbeng .&ub." 

(^. ii^ømefen.) (<U. ZpUt, 1506, (^ar "«eer% e^r.Werfen: gvel.) 
3éL "Hægt er at risla breidaii pyeng af annars skinni.'' 
(169.) ®fotff. ''Of otlier inens leather, men take Wge 
whangcs." {Bay.dOh) ®aalebed Dg i flere ©prijg. 

2)en ffal txtre en Slitbetid, fom ei Ian t)ocre fin egen. (I. iss.) ') SSerfcet f»ueé iffe at f»ar« Uge »el til fcegge Objecter. 10 

Sien ex itte Tilt fin egen, fom er 1)al\>t en Sftt^eti«. (ssr.) 
115. @ce( er ben, ber fan fee t>eb anbtn fDfanbd' @fabe. 

(<P. fioUe. 409.) 

X>et ex gobt at j!ange unber att^eti ^anb$ S3(ud. («oiori»0 

Sngen ceber 9(nbf nd 9Rab / uben l()an t>orber beraf uglab. 
(qwotb.) 

^an græber albrig Svinene ub ot)er Sftibre^ Ul^ffe. (»r.) 

(Sn tltibeti^ xg)eji og egen @t)øbe fan meget taale. (H. 93.) 

V20. «^t)o en titibett t>il jage, l^an ffal feto rebe ftg af løbe. 

(^. CoUe. 815.) 

^t)o en ^ttben t)il broenbe, ffal fig felt) tocnbe. (l. 382.) 

*^t)o beu t)it jage' en %u^en otoer tre ©ierber, ^an ffal felt) 

fpringe øt)er to. (wotj. »r.) 

Sngen leber efter en Sfttben i @<rffen, itben 1)an felt) lS)ar 
t)aret ber før. («p. ^».) 

3^1. "Eoginn leitar bak ofiisius, sein par ei hefir verid 
aclr." (92.) (^. "The old wife woiild ncver have looked 
for her daiighter in the oven, had slie nol been iherc 
herself." {2iay. 141.) (!&igelebeé ©fotjf. Henderson. 37. 83.) 

@t)fb big tffe paa anbtn 9)}anb$ 93<elling. (sr.) 
125. "Sen lO^gget, en ?lnben Htx, 

. @en faacr og en 9lnben faaer." (i&. a^dmffen.) 

V 

(23ob, 3«ttelfe, gortr^belfeO 
*^t)er er ftn ©pnb føb, og fin Singer leb. (T. 19. 11. is.) 

3dl. "Hvurjum er sin synd sæt, og sitt angr leit." 

- @t)eb er gob efter 85ab, og ^Kitgevgtaab efter ©pnbefatb. 
^ (V«tt*. 4.) 

SRangen fiøber bpr Singer«, (foi^t^.) (o: muv m^ haa aitn 

bort Angrer, ibf. 9. €q». 1. 20.7 

c^t)o fom faaer uben Æære (Æliide), ffal aiigerle« ff«re 
(ftefte). (<w«r^.) ti 

I 

130. @ta!(et ^9^ f^at tibt king aCttgev. (otni.) 
^mxt Qmt fan lien^e iittdveé« (oRor^.) 
@t(be iBob er ftelben ^ob. (K 19.) 

■ 

?Ct aitgte og troe, et bebjleSSob^ (f. 20.) (2>er ^eW>er ^et o^faa: 
"«t ftfbete <r betale ©øt.") 

2(fle er forbubet at br^be, men ingen at bebre fig (T. 20.) 
135. 3Sii6 9)?anb nitgret albrig bet, l()an \)ax giort. (i*f.^ve.i.2o.) 
9}elgfort f{a( man atbrig angre* (i. 20.) 

(J. ogfaa ®t)arO 
^t>er flal bære ftn egen @(ef ti( 3RøUt. (1. 36s.) 

@tt)t)ert Æar ffal flaae paa {tn egen S3unb. i^mth.) 

Ol, '^Evcry tiib must s rand upon ils owu Leltoni." « 
(liay. 119.) 

(€ii6l»(r maa {Vare fn fig f<(l»| (laAe til Vnftoac fer (ii^ 'dtn @lirrnin$. 

£>r(fprodrr forefommer i tauéfcnS ^ofViU.^intcr^. 63. I>.) 

. 

^theibe. (SlnjlrengelfeO 

(f^ ©terningO 

Sorbi er 9ltbtttt gobt, at ®ob$ regner ei t 3)funben. 

^ (<D. SoUe. 921. (poucb. 9?. 4.) (<p. ®9fr/ 1.23, (ar ter «Itre X>r^: 

)er«ebr.) 

140. sitBetb og 9Røbe er bagltg gøbe^ (l. 22.) 
?9jl og SSittie giør tItMbei ringe. (<p. <59*.) 
^thti^t l&ar,en bitter 9tob| men føb ©mag. (l. 22.) 
Sebre er at btefe Ij^art, enb ^X brcenbe ftg» (t. 22.) 
^^xi arBeiber et fhengt t>eb SSanbfpanben. (i. 21.) 

145. SCtBeibeten er ftn 8øn »arb. (T. 22.) 

^t)o ber Siffen t)U abe, l()an ffal Æloen t)ab*. (^ «<iMii.) 
^w ber tjil abe ^icernen , faaer br^be @faKen. (1. 21.) 12 * 

«^t)o ^onning t>il fliffe, maa ei rcebbed for S3ier. (<m«ti>.> 
©er er ÆIo for SSiørneffinbet (I. 22.) c*5Der taoee ci (aa rer.") 
i 50. SDlan ffal itte (abe 5Rarre fee ^alttgiort Slri^ibe« (»r.) 

®fot{T. "Fools and bairns shoud na see halfdone waik." 

[Henderson,^ 

©uurt forl^t)ert)et, t)il feent ub. (1. 23.) 

"mcb big forbi tit 5lrl6eib meb gUbj 
X^i aJ^ennejfenS Segnet er iffun en Strib, 
Dg atte Beg!)nbe i?i jirar at bce, * 
®aa tiblig i)i. føbcS ^aa 93erbené 0." (1591.) 

atm* Sftmob* (f* SatttgO 
©et er en wcvx ©teg, fom intet brp^jiper af. (<oioni.) 

(C^n b«ar(td 93(Annn<)f fem mtn ei Un di^re fi^ ul»il 3n^r(r$t Af.) 

fangen er %tx^ t)eb alt ftt ®obé* ((moti».) 
155. airm er ben 9Ruué, ber lj)ar fun eet .^uL (<ø?wii.) 

"Miser est mus, antro qui claudilur iino." 

*^Do ber fan ffiule tlrtitpb', Ij^an bcerer ben lettejl. («pøud).) 

9(vmøb 09 Æicerlivjbeb ere onbe at bølge. (I. loe.) 

Sfrmob t>olber libt Æiu 03 Srætte. (woti^.) 
"S^aar ^r!)6ben er tom, Jbibel «&eftcne." 
"©elije ri^eé Utve, naar be ;^ai?e ci Æaltje." (<p.2oUf.69.i59.) 

^(kXK mo^ci \j\z\^t ftg meb ^ttnob, tit man faaer fattig- " 
bom. *) («r.) 

160. ^rmelig og cerlig er bebre enb ftoigfulb og l^erlig. (^øt(i.) 

■» •' - 

egen ^rite foger bebjt. (v. ©du.) 

"^øcn 9lrne er ®ulb ijarb." (gwot*.) 

©et er onbt at giore S(b paa fotb tlvite« (<meti.) 

(3ormo^enr(t$ om iOaniTcUdMcn i at ^(dvn^e.ct Som«9(n(e.) ') ^icraanbff. Stinde cm b. notbficetf. iBanbalmu?. 1798. (S. 138. 13 gjfeHem to ©famler falber »r« i 2t(Ien. (v. coue.) ' 

^, "Bctweea Iwo stools the breecli conieth lo ihc 
, ground." (Bay. 165.) 

@fotj!. "Betwixt Iwa stools the arse falls clown." 
%X* "Enlie deux scHes , le ciil a terre/' 

Wlan giøT ei gob Stind ^f ^ice^Itng - ^té* (% sou«.) 
165. Zxo .et ^unbetanb, ^efielS)ot> og barneår«* 
©et ]()«' en flor SSrog Hl en flor tir«* (i. éu.) 

3«l. "Stor giiinpr Jarf vida br^k." (322.) 
®I. Sftid. ^^ Grelle ær sen hehofe wijde hroochen*'^ 
«&oll. "Groote aarsen hebben Avijde brooken van uoode." 
{Hoeufft p. 83.) 

Spffen er runben, @omme løber \)\xn x SCrfeit, og fomme 

t SRunben. (<wot*.) 
9(tfftt er bane egen; l(^an maa bog et gaae i S39 og gt>re 

25aare af ben. (røotj.) (il. los.) 2ltt. (ØlaturO 

!D2an prcebifer albrig faa lange for Ulo, l^an ftger bog iam 
ab Xften. (<p. ®9i».) 
170. 5ienb Ulo ?)aternojier, Ijian ftger bog i ara, 8 am! (I.su.) 
2o ^nnb, og fæm «^unb, bog er ^unb fom l^an førre bar. 9lrt> bør frem at gange, mebené ^ftom er til. (i. 26.) 
«^t)o, fom tager oeb Slrt^, tager oeb ®ielb. (2>en, fi^m »»rr 

^(f %t\t ^^f ma« fVare ttl ^en Vfb«((l CBieIft, tVitx '*9<i«t fr« Vrl» »o ®itl^.»0 14 

fiwti ^enbing er fnart øbet (i. is.) 
"9lti?et ®obe er fnart ø^c." . (gnotij.) 

.175. ,^t)o bet gitjer If^en ftn 2ltv , l)at)er If^Derfen aiaf eller Sart). 

(F. 25.) 

• 

@ttg for SSarnet, at f^aberen er f^cengt, faa frtiet>er bet ci 

2ltV» (I. 26.) 

®ierne fommet runb %win^ efter farrig @ter* (K 25.) 
3(be abfpurgt ®ob^ tommer et gterne ti( trebie Sttt^in^* 

(1. 26.) * 

S)øben er bet t>(åfefle tltt^egøbS* («o)ot(.) 
180. Sen @9ge gtør et galt Sfaab, ber feifer Scegeni tt( 9(rt^ttig. 

(1. 25.) 

2)en Æloge§ 3ltv finbe! i aflie 8anb. il los.) 
tlrt^ittfT^ ®raab er l;alt) 8atter» (tou*. <)>r«brfm.) 
Sngen bøer art^iti^ød« ^an taffel ei fin ©Icegt, fom ligger i Slffcit. *) Ov.cesg.)' 
185. £)fte fatber gottigmanbé JRet i Siffen. (i&. t^emcfen.) 
Den JRtge i Staffen — ben gattige i Slffen* (<w«f^.) 
SIffcbrub blioer albrig firfeprub (o: gift). (<wet^.) 

"Vix iiiler cineres virgo babitura procos." 

^i>o ber foger paa 93ranbene, ffal rebe 9Rab i Stffeti* {<wot6.) 
®(ia tonge flaaer man S'anb paa fifit, at ber blit>er Sub 
af. (11. 79.) ^ fat ligge i 3(ffcn; (fcrmobfntlfg figte« tU ben gamle ©fif, at em'oms 

' brenbe ©tobbetc gatje« $tab« at fibbe og ligge tjeb 3[mcjlebet). C'ovcs 

f^tmttt feeø af firre Drbfprog og italemaaber, at man tit 9ffen Ifax 

fnattet en Soreflining cm sdtingi^eb , Uéfel^b, 9ltmob; beraf Slffebtub 

(fem SWot^ fcrflaret )?cb et ffibcnfærbigt Dttinbfolf), 5lffefii6j m. ff. 15 ^tttaa. ^Brna^ efor nogeO- 

Cl «9ft) 

100. @omme cebe eet, og @omme et anbet: faa blt|>et al Wla\> 
ceben* *) (<p. fioue. 476,) 
2)et man aM^ftet tommer albrig for fnart. ((øtør^.) 
!D2angen lafler bet f)an abl^fter* (i. 487.) 
SWeget er, fom [99 SRanb aW^flct. («w«t*.) 
. J)en, fom If^ar ^aaret guult, t)il l^at)e bet frufet. (^ t^^m.) 

195. 3(i^e er gob naar l^un fommer i 2:ibe. i^, t^øm. I. 457.) 
5)erimob: "©ebre er gammet 21 »e tnt> ingen/' (fammfft.) 

2>et f!al ixere et gobt S3arn, ber wtt ftg felt>» (i. 457.) 

Sli^e er gob, naar 9Rab er meb* (L 457.) 

aSare el tli^e, ba gif 83erben fnart af ?at)e. (^. «*•!«.) 

«^oo at^elød let)er, l^an cereloé bøer. (^doua.) 

OV. Soire/ 872f (ar: **i^»t Um iéthløi it^tt, (an «(((«< («er.** 
f. @(«efar.) 

200. "^^?or ber er 5t^e, er Xu^t] 

•&i?or ber er ?5rcb, er Srugt." (gjr.) 

So jlørre 3(viitb, jo bebre 2ret)neb, (L 174.) 

S3ebre er 3(«iittk^ f>lage, enb pnfeS og tlage. (onotii.f.l.m.) 

ttSfel er ben SRanb, fom Sngen a^inU^^ (^«t(.) 

^\>o ti ^ax Stt^ittb, l^ar et i^tU. (l. 175.) 

"2)et er en u^fel S^ffe, fom l^ar ingen U^en." (1. i74.) 

205. 3(t>ittb fommer iffe t øbe .^uué. (i 174.) 
"2)en gattige mi^unbe^ if!e." •) JDer tilfeie« cgfaa: "cø atte ^tger gifte." 0. »All ment's to be catcn^ 
all maids to be wed." (Aay. p. 64.) 16 

aSar %^iu^ tn Seber, ba oar al SSerbett [99. (!. ne.) 
®aaer S^tfené 93ogn t>e(, ba l^n^et @farn og 9lt»iit^ t>eb 

Sanbløé Æicerling bcer Slt^inb t)eb , at 3tnbre faae SKab. 

(I. 174.) 

9taboeé S)te et at^iitb^fitlbt« (L m.) 

."©ntt JØie j!at intet ,gobt fce." 
"©ee ^orte onbt JØte." (I. m.) 

210. 3(t>ittbf9d er jin egen SSøbbeL (l. 175.) 
"5Uinb et en øm a3#^om »gicrtct." 
"5(sjinb tærer ber fom biin boer." 

tlt^ittb toar albrig 90b SatSmanb. (i. 175.) 

tlfet er Ufel txerp. (l. i74.)- 

"3)en ene ©taffel fortr^ter, OiX ben anben (laaer i>eb 2)orren." 

f^remmeb @teg er attib febefl. (^ tcnven« sprifc fnnti oi auid 

bt^re en^ »or e^en.) (1. 174.) 

Slujl aber 3ern, 09 3t>iitb aber ftg felo^ (<w*t^.) 

215. 9J?an f?al 09 wc\t bet, fom ilbe ffal øbe8. (v. fioue. I. 457.) 

@fter en 90b ^i^ler fommer en 90b S)ber. (v. ene». (mori».) 
"Æ^er fommer titt en øob JØbere efter en^ 90b -^tjlwe." 

Sl^^l følger SSilb, r?orber lj)an et f^)ilb (fpiltt)* (<p. fi«u«. 439.*) 
<p. ®o». 1. 7.) 

9ioe§ ei af 93aabeit førenb Slor^et er l()0lbet. (i^. i^amefen.) 
XHe a^anbet I;ielpe, fagbe Soen, l()un greb et SRpg* 

(V. ^9t»* !• 27. ^. S. røttUer. 2>. G9nononr. II. 178.) ') Sf|r. 5?eberfen i^ar^»eb benne, fom \)et> flere af 5p. -iColleé ©entenfet, en 
mere tttungcn, enb f^elbig gorflaring. 9R«re ligefrem er wl ben: SSilb 
(»: gcrbeel) f elger meb 51 »I (@rl^»ert> etter %erBrug) om ben iffe f^^ilbe« 
(ebe6; ti^fcette^, etter gaaer iM )^eb (^fiebeeløøi^b, utimeligt l^eir, o.f.i>.). 17 220. X>tt, t)i9 Qamix, og ingen ffaber, er en gplben fBaaU. 

(1. 26.) 

"»gycr juiia fpgc fit OaiMi, uticn 5(ntreé @fatie." 
(<p. ei}»- I- 147.) 

Sebre er ©fabe, enb Xager og (lammelig »aabe* (li. 2.) 

©er er intet Sogberi faa ringe , bet jo haa^tt en ©fieppe 
«^aore. (<mer^. f. 1. 26.) 

Xf ben febe @teg brpppe be febe 35raaber. (v. 2»tte. 78i.) 

(S, "Fat drops will fa« fropi fal fle«h." (/?«/,) , 
(£>'m riøe 3ntt«dt(r Af øobc ^mMtt, o. ^.) 

Det er en mager ©teg, font intet bn?^)per of. (l. 145.) 
225. gjJan ffal ei bare ©eget i anben WlanH *orn. (w^e mmn 

«f en )Cnbeni «ri>eite.) (Vl9t%, f. I. .145.) 

Siben SSittbittg fmager og t>el (7. (S9»0 
éat^ttet er bebre enb 5Wat)net (i. 145.) 

@en pløier, en TCnben fetaer, ben 2:rebte t>eeb ei f)^o bet 
faaer. (l. 145.) 

X>en ene jager, ben anben aber »^aren. (1. 145.) 

230. ®aa gaaer bet — gen flip^tx, fn 2Cnben faaer bet. (I.i46.) 

®iet) SRanb giør fig iffe til *g)unb for et ISBeen« ©f^lb. 

aJIangen giør ftg til *^unb for et SSeen« ©fplb. (f»mi>ter«i9 

for en tin^t 9or^ff(.) (^ot^.) 

SKangen mener at fange ^ift, og faaer fun ^xøtt. (1.87.) 
©ielben giøer ^unb ab SSeené^ug. (<møt&.) (9?aar mM ufktt 

f&ttn Hl ben ; b. e. ^ttUtl bringer mange ril «t uale Somorrmelfe.) 
361. "Sialdan reidist hundr beinshoggi." (311.) 

235. !9{an flal ftre ben ©tub, man i)ax S9 af. («» ten, m«n Mr 

@A»n og Sorteel Af.) (L 145.) 

2)en, f6m i)il npbe, faaer og at ttlfl^be. (St uu no«er hi. 

«P. e9»« I. 146.) M 18 @n Sannemanb et tffe bed txecrer forbi en ^unb giøer 

ab I^Ont. (i&. Uomcfen.) 

3e8 t)urber ei l^t)ab »^unben giøer, biber |)an mig iffe. (I.29.) 

3él. "Eg hirdi ei hvad hundiinii giorir, ef han lii'lr 
mig ei." (82.) 

^et ec tngen' Sagebom mob iBagMfferd S3ib. (T. 28.) 
240. (Sengang- forført (baguir) bltt>er ftelben t>et l^ørt (l. 29.) 
^t)o 2Cnbre t>il focerte, er berfor et Ijioib. (i. 29.) 

"SWan Wteer itU feltj fctjib, enbog man fjjorrter 5tnbTe." (F.601.) 
"SJee big, faa fort bu er," fagbe ©r^ben til Seetpotten. (I.28.) 

e. "The kilii calls ihe oven biirnt-house." {Bay. 126.) 

£)nb !D2unb taler om 3ngen gobt» (V. 29.) 

Onbe Sunger, onbe 3!Dren; be ene faa gobe fom be anbre. 

(I. 29.) 

245. Ur?en taler 08 ei meget gobt ^aa. (l. 29.) 

3o mere man rører i @farn , jo t)cerre bet lugter. 

(**r|i fbraar Samtale.'* «p. $q». I. 29.) 

©aatenge en 5Wanb er unaiont, er f)an ufltienbt (ufficnbeO. 

(tmøtft. i»f. <P. GviV; H 7* CøUt* 353.) 

"Jtloffer og aiibbetrpb 

gøre SKangen i jior Sf^øb."*) (II. 20.) 

hanbe. fBanbtt^ ((SHelb^orb.) 
2(rne^)Battbe Ibiber Bebjl. 

0*G«m (Teer freft ittrnenf blåner tenif fom Icfte fammen/ eø tTuIbe be^fl 
forlifle«." <p. (5p». I. 79.) 

"S9røbreflt) gaoer :|)oo ®i<el og Sit)." (f. 108.) 
"«&ab og Xrcrtte inttttem ®l<egt og ?SgtefoI! er tjorrft og 
oarer teftgfl." (^Wotb.) "") Dm D^belfm Hl Ubtr^ffet Øttbberrøb (af Qtventi^rene' om St. Strt^ut 
09 «&T. HBtgolaiø) f. $. ®9)9 otmifoY anf. (St 19 

V 

250. j&witt btbet ei tÅt ub, uben 9tttt>e følger meb«. (i. 78.) 

''æanbe {laacr iffe JØiet ub." (fp. CnmitfuO 
* ®aa er .Satire, fom S3t: ub een, og inb ti.*) (9.senc.986.) 
SErangløé Satibe føger fin egen ^w^t. (i. 79.) * 
Ærpb 1 S)t)nen og Baitb; frpb ub tgien og b<tt> bet feto* 

(I. 79.) 

25et »attt er fnart ti( at grcebe, (fom) gaben l)anger "^^Oi. 

(«P. fiolff. 825.) 

255. »«ttt braaer efter TStten. (v. sd*. H. 22.) 

©ierne g(<ebe§ i35arit mob Bolbe Støber. (<pou*. w. 3.) 
©terne blioer mubet Sam mitbt («Den4.) 
Siié »am i S5p, og gaf felt) efter. (1. 34. sa.) 

3ø(. "Sendlu barn -i by, og gakktu sialfr eplir J)vi." 304. 

Soet »atrti er 9Rab i SSane. (•». sowe. sos.) 

(.')■ er toanr til at faae ^at^ »enter (19 ^•(.) 

' 260. »am er onbt »off ab i npfæjlet »o. **) 

©aer: "i n^fat ©o." (^ U^emefen.) 

»atn leger af fulb »ug, og ei af fagre Støber. (I. ss.) 
"^i giflpbcd »am vcb bolb vftipttct, fom ocb fuft) »ug." 

3ér. "Fyrr leikr ham af fuUum buk, enn fogrum klæ- 
, dum. (115.) 

S3Iinber er »amemat^e« (>d. eot^. 1. 34.) *) ©i: ben gamle gleettal«enbetfe, fer: Sier (inb i JtuBen vg ub af ben; 

eUer ubenfcr). fP^eningen er maaffee: ben D^jBragte, fom gi\)er San^ 

ber (®fie(b«ctb), m(be bruge langt flere, !|»t« !|att funbe faae bem frem? 

fagte; eUet ogf aa: @fielD«otb, fem giw« en Slnben, frtmfalbe enbnu ilete 

af benne« SWunb. - 
*) gormobentlig jigter Orbf^jroget til bet ^^vx, ber femmer ttbUgwe efter 

Sn>Uu))^et, enb bet funbe )»ented. 

2* 20 gcenge gmbct l^aVo baarbt (baar^et) SSattt.*) (v.£oh<.28s.) 
8ttt> 35<itii f)a\>t fin 23ilUe, ba grater bet ei. (v. sou«.) 

3å(. -'Gcf barm vilja siiiii , svo gvælr pad ei." (118.) • 
» ^. "The Devil himself is good , whcn he is plaised." 

2(55. S5arti fcerer l^i)ab bet faaer , 03 figer ei f)pat> bet giør. 

OV. £oUe. 390. "øø fiø« <i ^t'«') ^« bro^f«." QWort.) 

3^1. "Barn klagar hogg, en ei hvad hrotid hefir." (44.) 

3lbe er bet »artt brænbt, ber iffe maa grcebe. (i&. ^6wn.) 
SSebre.er, at ^rttti grceber, enb gammel SUJanb. (l. ss.) 

3:. "@é ijl bcifer, ba« ^inb »eint, benn bcr SSater." 

^rtttt (lal frpbe, til bet nemmer at gaae. (v. ficue^ 437.) 

3^1. "Barn ma skrida , till pess gengi'd getr." (44.)' 

^t>ert. »arit er ei fin 25at)re liig. (<p. ®o*». H. 23.) 

(iiUe S3<«rn erf iffe 4tde ^obe , (tøf t?ø^rb berej $4Jbe.) 

270. ©ar gtør »arit blinbt, og Ænit) eenøiet. (v. ©oi». I. 34.) 
Set er @ceb at f89vn giøre SSømegiettttnø« (i. 34.) 
.Ricert f8atn git>e6 (tjar) mange 9?at)ne. (^pou*: <p. 2.) 
JSicert ^atn giør ©orgen tung» ("9?aat bet f«mmcr i ajadbf." 

V. ®ob.) 

9Ran flat git)e bet l^t)ibe S$avti, faa bet fc^rte iffe graber. 

(1. 33.) (Si t?arre partiiT mob ftne a3«rn. i^. X^omefem) 

275. Æaj! iffe ^atntt Ub meb 2øt>en. (3: SSabet, Sabel^anber, (toori 
JBarnet er mr.) (L 53.) (o: for^afl biø iUtf tlltx bruø inøen 
uribiø 3btt, faa at bu fpilber bet @obe oø 97t)ttiøe, meb bet Un9t; 
tiø(/ bu i^il flaffe børt.) 

@ne %artt, ©ørgebarn. C'tbi øemeenliøen øpf«be< bet nmtntf 00 
bet\>eb »ølber iSorø." <p. ®iH^.) 

2)et er bebre, at t>are ene »iirit, enb ene ^efi. («p. ©»b.) 
9fig STOanbé fSatti og fattig SRanbé ÆalD t)Ojce fnart op. 

(I. 34.) 

^ørn er fattiot 5Kanbé SJigbom. ("2)e (ibbe om »ørbet føm 

OlieørenCf bøø at b^n feliv neppe fan faae i^aanb i $Abet før bem. 
^. ®i)». I. 32.) »» *) 9laat S3arnet ffal tugteø, maa bet jfee for Sltoor. "Quando ad vivom 
punitur, et severo vultu, tune tacet." (d^r. ^ebcrfen.) 21 

280. fS9tn ere t)id @org, mtn ut>tø ®Icebe. (9i«t(.) 

(Smaa 93øtti, fmaa @orget; flore Sønt, flore @orger. 

(V. 69to« I. 31.) 

©maa f89tn trcebe (9^oberen) ^aa Sorf (abet ; - f!ore Sønt 
paa ^kxttt (5.) 

Settt lS)itte6 iffe »eb en ^ØU C'&e rofle <Wo&fren «ntct." <P.(S9».) 

Uglen menet , l^enbeé »em ete be fagerjle. (v. ©o». f. 543.) 

"OJa»nen fi;ne« altit, at ^enbe« Unger cte bc ^\?it>ejlc." (93r.) 

285. "®fer man ^øxn ci tanfe ribenbc, 

J)a feer man bent et wSte jMbenbe." (<p. So».) 

SW^ere: "@eer mon 99 ørn el Wanife ribe, 

®aa feer man bem ei SUZobgang Hbe." 

"®eer bu iffe bin 2)attcr age ubl gliben Jtarm, 

2)a feer bu ^enbe iffe tjetter fomme !>iem meb trubben ^frm." *) 

SSamefotg t)aret j!a!fet. ("U flUtre ei (»ab eiieppen roOer." «p.e9».) 

9S<ltlt(ttttnb(t er longt* ("Sarnbemmen mtnbeS man $ranr enb i 
tdberbommen.*' 9. ®9l». I* 35^ 

^iemmet>ant Sartt, ()oS gremmebe ®!arn. (H. 23.) 
290. 3o fiarere »attt, jo ffarpere JRIié. (fi»«t6.) 

@ielben lommer bet aSattt i Samt, fom et f)ax toaret i 

3(rm. (V* €nc»elbfen0 

®tif anben Wlarib^ fSarn i S3armen, bet (r^ber ub af 

9laax fBatntt et bøbt, er S^bberffabet ube* i<m9t%.) 

2)er ffgeé ogfaa : "3^oar Jtonen er bøb, er S^ogcrjlabet ube." 

^toor man iffe i)a\>ex gammelt golf, ber fatter man »attt 

paa S3anfe. (Lis.) (3 &v^t, m Um, fom «Itfer unøe fømme 
til QBonbtd^eb eUer )(nfee((e. <D2ot(.) ') "5Det et et ffaanfft Drbf^rog om bem, im ^o»n iSe IBm/' 
91. ^emmingfen cm ^gte{!a(. 1572. (S. 248. 22 295. (Saa er »atn i 89 bart (6inr«rriø), font bet er t^temme 

tort. (V. fioUe* 332.) 

3^1. ^^Barn er svo i iy berly sem pad er hcima lært." (44.) 

^et Ung nemmer, @amme( ei forglemmer* (i. 325.) 
' &aa tuber unger Ult> efter, fom gammel fore. (^.mu.m.) 
®aa grpnte ®rife efter, fom gamle @t>itn fore. (<p. coue. 446.) 

6. "The young p\g gruiits like llie old sow." {l{ayM±) 

2(f bet fiore 9Iøb nemmer bet minbre at brage, (^.fioiu.ss.) 
300. Sarner^g t>il i Zibe BøieS. (i. 459.) 
@elt>groet ÆøSe er onb aV buffe. (i. 459.) 
X>et er onbt at tomme gammel «^uub til at ture. (i. 459.) 
^an ffal S3tbien t)ribe, meben l^un er grøn. (^poué. <». 4.) 

@fotf!. "Thniw the waiid while it is green." (^rt/. 305.) 

®it) ®riia naar \)an grpnter, og 58arn naar bet graber, 
faa faaer bu fager ®mé og fuult SJarn. *) (l. 82«.) 
305. SRan f!al re^fe gobt Satti, at bet tfle blit)er onbt, og onbt 
SBarn, at bet iffe blioer tjarre. (I 33.) ' 

SJiiS er bebre enb JR<et)eft>anbé. (l. 453.) 

"3litø briter iffe aSeen." (a». ©«». fammc^i.) 
Sam graber før {m S3ane, enb bet laber gammel 93ane. 

(>V9U{b. t. I. 460.) 

^e Unge f!al man Icere^ be ®amle flal man cere. (I.4S8.) 

(f- *eMi«gO 

bete* SBøit* 

2)en Beber, fom t^ebtør, og ben t^iber f)am Søn, fom »il. 
(«p. cøtf«. 494. gwotfe.) 
"£)cn beber, fom i?eMør», ben giver, fom ^atjer." (I .uo.) \ •)-5J. @!^\) l^ar bet cmvenbt: '*fuul ©tiie og faøett ©am"; fom er en 
aabcnbar Seil. 23 

310. Zxl en 8pb fStbtt ^øxet en gob @ønner (w<§ter).*) (1. 49.) 

"Der jfal en gob ©ønnet tfl en gob SSeber." (I. 140.) 

£)nbt er at bebeé bet l()t^ennanb Ipjler, og t^arre at faae. 

(T. 49.) 

^^0 fom (eber, at l^aoe SSaitib om 3u(en, f)an faaer 

bebe til 9Rat lommer. i<mttk. l. 49.) 
Det er b^re tiøbt, man (ange f!a( bebe om. (i^. ^ftømcfen.) 

"»øn er bJ^refl Jtiøb." («p. «j,b.) 
Stoth tii at bebe gtør btiflig til at.negte. ((». 2^m<fcn.) 
315. «^unbeglam naaet et til ^imlen fram. (l. so.) 

"Dnbe æønner gielbe iffe." — "^unbeSøn far iffe til 
«&iiimiete." («p. (Sp». 1. 49.) 

"•&00 formeget ^it Begiere, 

Smaa bet ofte 9Ut unbtxwc." (1/49.) 

hebtt* ^ 

(S^tbebtitig. Sige gob«) 
Sebre er ben @reen, ber bøier, enb ben, ber brijier. 

.^ebre branber ben t>aabe ®reen, enb ben tørre @teen. 

(gRotl^. 3i)l(. fr« <mer<. f. 11. 194.) 

93(1 man giøre noget bebre enb bet f!at (t)orre), faa gior 

man @{arn beraf. (1. 6.) 

320. »^an er iffe bebre, ber "fyelttx, enb ben, bet fliaaer. (v. Cne*.) 

*^an er iffe bebte, ber fi'aler, tn^ ben, ber (lialer. (v. ««».) 

^tbtt er paa Srcebeen at gaae, enb paa fSaat at bareS. 

(<P. C^ncftøl^frn.) 

aSebre een Sugl i «^aanben, enb tø paa 2aget (9»«r(0 

(S. "One bird in thc hånd, is worth two in the bush." 
(Ray.) 

fStbtt TSgget i Dag, enb «^ønen i SRorgem (3ri<.) *) ''Een god Bediære scal haffwe een god Syniære." ($. £«Ue. 791.) 
(^0« (5lfr. ^eberfen: Bedere — Soniere.) 24 

325. Setoe er Stoget, enb Sntet. 

Sebte er Srjøb i)alt> muUentf'enb ^eel (ebt (9not(.) 
.Sebre er foang ^^efi, enb tom ®rime. (^. snctooiDfem) 
''SSebre et trjnbt Cl, enb tom ©fad." (^. Cnewrtfen.) 

iBeeii er bebjle itm, max bet bcerer «f ?it)«t)aabe. (<wwi>.) 
Der t)il ftcerfe »een tt( at bctxc gobe Dage. (rø^ri^.) lu^u. 

330. 3Reb ®ub er bebjl at betje (o: Begjjnbe). (<p. en^. 1. 89.) 
3(be betjet, galt enbet. (l. 89.) 
SSebre er at jlemme JBaffen, enb 2(aen. (l. 4o.) 
SJel beg^nbt, er l^ab fulbenbt. ("et ^«Mort.") (<». ©pb. 1. 39.) 
v^t)o tibe tiat)rer/ t)an tlbe gierber. (l. 89.) 

335. ^i>o ber iffe bpger \>tl, Ij^an bleger iffe DeL (l. 40.) 
«^t)o ber beg^nber uben fRaai, t)an ffal enbe meb 2(nger. 

S3(erp et mere op, enb bu (an loabe. (i.39.) 

@lagt et meer, enb bu (an fatte/ eOer bu faaer fure ®tege. 

(I. 89.) 

Den ffal flaae ttbltg 0^, ber Un gtøre 2(ae tilpai. ((.37.) 
"»&an jfal fiaae tiblig op, ber 'oil giøre *Mc tilpaé." («Wot^.) 

(S. ''Ile had oeed rise betimes, that would please every 
body." (Bay. 147.) 

340. Den f!al enbnu føbe«, ber (an befalbe (be^a^e) aHe. 0.37.) 
Det er et jj^wrt @mn, Æragen »il ribe. (i. 87.) 25 

^t>o fom t>il ht^a^t ZUe, mié^ager ®\xb. (I. se.) 
"*&t)cr er fiar ab fit " fagbc -Stagen om fine Unger* (l.se.) 
©eføficer er Sngen lictx. (I. 37.) 
345. ©en aSife, fom er t>el ^tftt, er 09 t>el q^ctiet (I. se.) 
Sen htf^a^tt et %Ue, eder 3(Ue een. (1. 37.) , 

heile, heilet. 

S^^ft og aSiOie torer @t>enben at øittie« (I. 223.) 
JRceb SRanb øittier eifneore gruer.*) (<mot6.) 

@, "Faint héart never won fair Lady." [Dykes.) 
3SL "Ragr madr fiplar aldrei frida konu," (273.) 

2CUe ere fStilt rige og Sanger fattige, (^.mu.zsi: I. s?. 99.) 

(2><nf fom btiUti ^i9t (i$ ri^; Un, Ut fem Sanse ifal I^fe (iøf ^Ur 

350. »cUe (aSeiln) fFa( feto t^gte fft l^tmbe. (I. es.) 
|)t)o SpKen i)at)er, fører Srubeni)iem. (T. sr.) 
Æam og StagefntD fmger mangen SSii). (l. ss.) (»a^et-man 

((ri»(( f9ncd vnørt od fmuffere." <p. & "manden fager ^in.** ^otj^.) 

Sngen (Tlanb) er onb før l^an friet; og gob, før ^an er 
bøb. (1. 88.) 

SRangen oenber fStUtn ti( Solen. (I. ss.) 

355. ©en ffal flue SKoberen \mI, fom t>il l&at)e ©atteten. (l.ss.) 

5£øt) ei, men fri meb »^ajl; ber fommer 6fter!ajt. (l.ss.) 

(**©er fommer titt en fpaWefo^ t / naar man fenter." «p. ®i)*0 

"Dm æinter ffal bu gide biu æi^o, 

Dm ®ommcr toet l^^ct <SlatU jtg l^^ib." **) (I. S7.) *) 3ttf. bet 3ét. 5i7*a konu, mulierem stuprare. @n anbett (Stt)nto(cgie fer 
bit gt. 3)o«ffe gille etter giltie, af 3^1. gæla, mulcere, allicere, l^ar 
93ib. @cl|!. Crbbog. 

*•) SWaaffee er noget fprvanjfet i ben anben £ime af bette Oitim. 26 Salber «^im(en neb, ba bttjfe mange Seergrpber. (<i».fi«uc. 882.) 

(jOm uri^id G^rg for Gm«attnø ø^ for Srcmti^rn.) 
«lgoU. (1487.) "Valt .die Heinel, so en blijft nerghens 
pot lieel," 

SRangen førger for et i)ttU SBrøb*, og bar nof i et ©ti^ffei 

(I. 92.) 

360. ^an tager unbertiben een @org, og gtør to af. (I. 4oi.) 

'"®it?et ®ub Mg ®l«be, 

Stom blg ei fclo til at grcebe." (I. 4oi.) 

(f. tebe.) 

Ikte* i^tntt^ iøioe. 

aSienbeS STOaijb fanger SSør.*) (<p. fioue . loe?. <p.(5ob. 1.377. 424.) 
!9^an f!al Me efter .Søren, naar ben lilotfer imob. ((m«t6.) 
Sfter en gob 25at)re og en gob .^ujlru bier man iffe for 
tcenge. (T. 122.) 
365. tUlen (meben^) . ©rceéfet groer, bøer .^orfemober* (T. 445.) 

d. "While the grass grows, ihe sleed slarves." (Aiy.115.) 

@ttei:8 ogfaa: "SKebeng ©ropgfet grocr, bøer Jtocn." 
2)en ffal l(^ai[>e et fiort S3røb t SRunben^ fom f!at (eoe en 

2(nben Ub. (I. g?.) C'Wr »ti Ut m <n ttn^en« X)«^.** 97o(' 

Den , ber ^t^etiter ifc^c^ bøb SRanbå. @foe , tommer til at 
gaae Icenge.barfobet. (»r.) 

(^. "He that waits for dead mans shoes , may go long 
enough bare-foot." {Ray. 95.) •) 3>et l^ei>ber i IRctgc: ben ©efarenbe maa i^a»e "^Biftaaf 3: »ente meb 
at løbe ub, naar ^inben er imob. (3)>f. StephanU Not. in Saxonem. p. 114. 
og S. Her. dan. V. 357, \)^9t Drbfproget: "Bidande byr eigo, en brad' 
er and rodr" ftnbed i et <Sfrift fra bet 12te ^arl^unbvebe.) 27 
^n flal tonge ftbbe, fom f!al ftbbe en 3(nben af ®abet 

(II. 179.) 

%w ei tengc ^og be @tore og ^oé bc @9de. (T. 122.) 

370. ^ax bu tort at hit, (an bu hlm Dronning t (Soerrtge; (sr.) 

"9lt Bie ofl Ube, 

Stitter mangen Ooibe." (<m«t(.) 

2)en SBUiiiie feer intet; ben Døbe ()ører noget. (<d.s«uc.i36.) 
«^t>ab farer ben ^Uitbe, uben at \fan ei tan fee? ((. 46.) 
Rimten er bog biaa, om ben ^Htibe ei feer bet. (K 46.) 
375. asuitb Due finber ogfaa |)t)ebe!orn. 0. isi.) 
"Q^Unb SDi^anb finber flunbom en *&eftejfo." 
9laar een %lfiib (eber ben SCnben, falbe begge i ®rat>en. 

(I. 18.) 

SBo* (»øUg* f. «{emO 

@aa ^r »o, fom SSonbe. (iE>uf<t er fem eieren.) (T. *55.) 

Der er meget, fom frcetjeé i SBonbené «p. (<p. <5ob.) 
S3øb faa paa fS9, at bu ei flaber anben. ((. 53.) 

3^0f. Sol. ''Svo skal bol bæla, at kidæ ei annaS meira.*^ 

(331.) 

380. }C(brig er Sugl faa liben , \)an føger jo eget fSo. O- 201.) 

SBob* bøbe* 

T>ct er gobt at ^at)e Sob i S3inge. (av fioue. 1154. ^.<S))t^.l.i84.) 

()Cr liaiic Serraab; ar r«øe ril ; ar i^cttt Ul ferfon« r, UU hau ^an§c( 
I i^ufer, (Ucr i hunøen.) 

®aa flal man h9ht for t^t £)nbe, at man et faaer oarre. 

(<P. (5i»».) 

9Ran maa tage ^9b, ber man ftt ftn SBane. (røeri^.) 
''^Man taget »3ob, fom man fif fin Sane." (I. 344.) 

' (!5e^ o: l>ne<»mn«r <!rflarninO 28 

9 

, SJentenbe SBfø er IBob i 93ane. (^tué. o. e.) 

(2)en Itene^ bet l^enter (t^ no^et (af |Tn ^an^)^ pUitt dtcrne ar faae ^er.) 
SBøt^ Det fem heUvi 0|pf9((er ^crWnrninsen. 3bf. ^. @9l». II. 111. 

385. Sotibe et S3oeg SScerge. 

"Quisque suarum reriiin domiuus.'' (røet^.) 

9Ran ffntier bet ofte i »oitbetté @ie, fom man finber ei i 

S3ebte er Soitbe af Sangl^alm, enb ingen. (1 299.) 
Set «^aar og anbet giør .Sotiben f!albet (K 383.) 

®fotjf. "Featlier by feather tlie goose is *plucked." 

Sotibeit tarer, at f)an fanger iffe af dtøgelfet uben ^ønen. 

(»D. fielfe. 182. i*f. 1026. I. 7.) *) 

3^1. "Bondi kæi^ar at af reykilsi ei fai annad enn dau- 
oinn." (56.) 

390. "3eg Kenber no! Jtarfen/' — fagbe Sotibeti, i)an aab 
©farntpbe. (»r.) 
Sottbeit \)at txerfi af ftn egen Søn, naar ^an blioer l^of- 

(Sn Søtibe blit)er asonbe/. foo l^an enb paa @tlfebo(jler. 
Sotibett f!al txtre mægtigere, enb b^nd SSrug* (1. 8.) 

(3Hc (ai^e mere 3or(, enb l^an »d (an torfc.) 

3Ci[>l aber ftg fe(t> op; bog aber JBonbett meb. (<moti».) 
395. »®af meb" og "fce til" ere to gobe SE^enbe i »onbend 

®aarb» (j^. S^omefen.) •) J&eri funbc ligge en bobbeU9Kcmng:.©onbcn f fager, ai l)an ^ar af SfJugelfe 
fun «ugtcn (©Kinf)^ iffc aJellugt ("olit oma mihi vice Uioris.* 182.) 
(Stter: 93onben er enfclbig nof til at Hage otter, at ^an faaer i!fe onbet 
enb Oleg af (Wøgelfen. ^H fibjle befh^rfer S3artationen i)oé % MU 1026: 
"golff (iffe gafff, fom bet er- tri>f t ©. 348) SKanb pger, at ^an faaer 
ei af (Ri?geffet uben OlcTg^n." 3»f. Upf. 165 og 971. 29 

i • 

HX faae @fiepj)e, 09 faac ©fteppc, giør ^ottbett arm. (woti).) 

^(a^pe .^oitben, ba na))))er ^an big; nappe .^ønbeit, ba 

flapper l;an big. (<p. coue. 1150.) 

(3*f. ©rubb fr. .4>rl>f|>r. (5. 278. 9?i)«up« UDg. af V. fioWe 383.) 

Drbfproget [r>arer HI bet ^ng. -^'Claw a chuii by the 

breech, nnd he will shit in your fist." 

.^t)0 ber ml ^)aDe ^ottbett^ ©i)eb, ffal brebc »el paa l()am, 
og baffe ^)am »arm. («xnct^.) 

.^øitber ere ei @ceé, for be ere graa. («wot&.) 

< 

40CO 2)en, fom t)il plage en .^ottbe, maa tage en anben (»onte) 
meb fi'g. (»r.) 

"@t ffar^erc ®»arb bu finbc fan, 

@nb S3ohben, fom Hei) til «§eitcmanb." (g»ot&.) 

|)t)0 fom »il borfje, faaer ei længe at tinge. (<wet6.) 

SRan fan borge en 9J?anb et Æruué ©I men6 l)an briffer 
bet. (»r.) 

®iemt er tf fe glemt; borget er iffe gitret, (»t.) 

4<i5. 2)en maa noget i?ot)e, ber Dil borge paa JBlabeb^g. (»r.) 

bptte. (f. %ah.) 

^orte er fnart glemt (l. 466.) 

"Igangt fra Øine, fnart af @inbe." f. i^iette. 

Sntet ®obt faDneé meer enb bet, fom borte er* (»r.) 

Sorte er ben ®nee, fom falbt i gior. (I. 466.) 

SKøbom, Ungbom, Crb og Slib fomme ei igien. (ll.26i.8O6.) 

410. skorte er, bet borte er, — fagbe .Riærlingen om ©ret. 

O'ba bet »at aftibt.") (<p. ®ob.) 

Sret>et blueé iffe. (<Wot6.) (gjjan et fom ©fteft tnfligete til «t 
(In'bc , enb i til at tale.) 

i^errebret^ f!al man to ©angc tefe. (i&. tsemefen.) 30 9ånb. fBnhftab. 

^an hanUx brijlig paa, fom hctx gobt iBnbflab* (1- $4.) 
*'»iibffal> maa jeg bcere; 2(nbp>ar fan jeg iffe t^olbe.'* 

(<P. fioU«. 624. i»f. 1. 63.) 

415. SRangen gaaer en 2(nben§ SSub* og rygter ftt eget %rinbe. 

(T. 64.) 

«^unbe abe anben 9Ranb§ TSrinbe op. (om nem ssu^førcrc.) 

(T. 63.) 

4>^ox een et felo fommet, ber glipper l()am et t>ift IBub* 
«^an er f&nh fom 9{oall)6 Staten, (jtemmfr tffe tueagr.) (1. 63.) 

Snb f!oggrer fulb Sug og et fagre ^laber. (f. 128.) 
"Sam leger af trinber Sug og et af fagre ^lorber." 

(a»f. SSarti, «r. 256.) 
420. aSar tRe Stigd S^Ibe, ba funbe man ftn »ag forgribe. 

(I. 128. 231.) 

SRangen b)|øger ^nu^ og er førfl ubfuuS. (1.56. f.øioif«.) 
^00, fom bygget loeb ZV[axm, faaer mange !9fefiere. (1.64.) 

(^Aitøt/ føm biUe meflre SBotmnøtii.) 

^00, fom bygget efter ^t)ermanbS 9taab, ()an§ <^uu$ 

tommer f roget at ^aat, (1. 54. ^^^m faaer ^et fTi«»t ar ^Aiit,» (Dlot».) 
3^l» "Sa er heimskr, sein hiis' sitt selr eplir hvdrs manns 
sogn." (281.) 

!9{an faaer at b^gge meb be @tene, man ^ar. (1. 66.) 

425. ^00 fom bygger «^uuS meb anbené ©fabe, famler ©teen 
. ' til ftn ®rat>. (I. 55.) 

^H fctA paa bin ®runb, at bu tffe Hgget big felo 
ubenfor. (<wot^.) 

S^gget .^uué og fliaalet ®obé faaer man ftelben 93arb 
for. (»t.) 31 ®aa f)øie6 SBarn nf ftn S^tb, fo^m ^iorten af ftne Safter. 

"€aa ^øieø rigt S3arn af ©J?r^, fom »^forten of ilne 
3:afffr." («8. (5. o.) 

^an f!a( cebe meb ig^rrrebørn; og et lege meb bem. (I.iso.) 

3 ©fotlanb fige« : ''DInna medtHe wi' the Oeil (devil) 
and the Lairds bairns.'' 

430. ^9ihaattn »^erre og fattig er libet i »^ceber. (mtt^.) 

33t. "Haborinn fåtækr er i heidri smar." (127.) 

Wlan f!a( et f))ørge, t)borfra en gob fOJanb og gob 93itn 

er fommen. (II. 243.) (55«^ "en $0^ qWanb" mene« Hel jftet M-^ 
ftanitde: en V^ellman^.) 

"S^ørg ei l^ijat ©tegt l^an er af, men om t>an buer." 

å 

Siben S^rbe er langi[>eté tung* (l. 56. q). sm(c. 622.) 
;Der falber altib (ne^er) af fabelød »^vbe og farenbe Sceé. 

(^•ri). <B. &Or»b. ]T. €.8) (9. fielte/ 356, 1039^*9 V* <So»r 
1.55, (flW iffc $tl(«ddet: **09 farende &«!."*) 

S)en er et Ittg S^tbett at hctxt, fom et (an løfte l^enbe. 

(^, (59ft. (tiii 9: mddtidr l»OF<nf i ®tan^ tit.) 

435. gige as^tbc br^ber iffe *^alfen fønben (I. 55.) 
^aa lige S^rbe brager Sngen jtg ixctt (<w»t>.) 

(^ti)e< rt( ^en, fom i^il ^iitt (tø øftcr ftn (Sunb. 1. 448.) 

Sag rfle @teen )>aa S^rbe. (i. 55.) •) gdtteløé ($.«pae, 1506) ett« fabeU« (1515) maa Ml (f.«.®.D.) 
»«re bet 9I (St^enfTe /æ/»7/d», of Fæd'/, SBaanb, SBtnbfeL "fa faizs /i»a7/tf» 
byr^e." Ostgdta Lag. Dr. Balk, III. '2. ©(^l^teré Ubg. p. 5a 72 
(Sieuterbal^l, <S.134, berimcb: fab c le«, fom iffe er giemt i gab, iffe »el 
fctiøaret. ®aalebeé cgfaa % Ci;)). I. 55.) 32 

Sngjcn 9Seibt)rbe et Utxt at hart, enb »liébom. (<wot^.) 

3@L "Byrdi bétr.i bev madr ei brautii ad, en se maiinvit 
niiinykid." (55?) (øi^f. <p. (gptj. I. 509.) 

8ct er ben ^t^vht, fom en 2Cnben hctxtt. (rø^te.) 

3el. "Annors byrdi er odriiin lélt." (36.) 

fBptie. 
440. ^j^ttt er giort paa SSebrag. (I. 66.) 

Tit h^ttt Dg feife er »^errefore. (j»f. i. se.) 

(ø asone ar »atløc Od fe(t> ^er W^flc, ft^rer ^en O^tttdii^c Hl.) 

Sige fSi^tté giør minbjl brætte, (l. 66.) 

!Dleb gammel ^e|l fommer man til 9^tU. (l. 56.) 

([• fotff, ®tef, 9tar.) 

gat)re £)rb frpbe en ^aatt* (I. eo.) 

445. S)aate gitrer £)rb ub, og tager »^ugg igien. (v. soue. 120.) 
"^aaren og alfenet tiøU 5}ib meb '©ugg." (1. 60.) 

3(t ftge !&aat(it 9iaab, bet er fom at flaae folbt 93anb 
paa ®aa^» (^p. &»ue. 1016.) 

^t)or iGaaren er inbe, ber git)er l()an 2egn fra jtg. (T.57.) 
''®itUtn tt onb at fjolbe inbe." — ''^^e ber l^atjer 
®ief Ntt i aSrtnet, ber i?« I^an alt fige ub." (1. S8.) 

Jtommer bu beb en S^aavt, ba ffær af ^ti^tttt, og lab 
l^am fare. (I. ss. «p. soHc. 377. 1070.) 

®ub er aUe iCaatet« gformpnber* (i. 59.) 

450. ©ieffen t)il narre ^aattn* (T. 59.) 

3(lle \>\l ben Slabe baate« Gi^yre mav af »en taabdi^e.) (I. 59.) 

©en er ilfc flab, fom ^l(ebl| b^ber, men (ben) fom t)ebi 

tager.*) (^erl^. f. 1.37, (l»«r ttUidc en !8ariant ftxthmmtv: "men 
(en, fom 19^ er.") *) 3>ett er iffc 3)aarert, ben Xaabeligc, fom gieffer en 5lnben, men ben, fom 
laber ftg gielfe. 33 

2)et er baarligt ^X brufne "pfxa tørt 8anb. (v. fieue. oeo.) 

9f?r. 883: "Thet ev flath at diucknæ paa tywrt Landh." 

^an er haatU^ , (fom) fin SSpgnIng fætter efter l^tjer 
!9tanbå fftaob. (<p. søuc. 1034.) 

@0. "Byggja Hus med hwars Mans Ridh, 

Der kommer aldrig Tak uppå." (®tttbb. 60.) 

455. 2)et er haatU^t at baafe for uføbt !Cl\>ct^. («?»t^.) 

3d(. "Bagt er at bæsa dfæddu fe'." (43.) 

Det er ^aatligt at fpnge to S3tfer for ben 2>øt)e. (I. 24.) 

Det er baatUgt at b^be ftg tt( at ttpn^t, If^Qt man iKe 
fafl fan ^(enge* (f. 21.) 

^«<l* (bajiKgO 

@n gob !&ag f!al man rofe om 2(ftenen. (K 441.) 

''^an f!al ei rofe ^agen, før aftenen fommer." (I.91.) 

3^1. ''JDag skal ad kvoldi lofa, en æB ad endalykt." (59.) 
(gng. "Praise a fair day at night." (^a/. 104.) 

<^t>o fom |)ar mifi en gob Dag, f!a( føge en gob 92at. 

(T. 441.) 

460. Det blit)er t)el Dag, om enb »^anen ei galer. (l. 441.) 
Dagen et albrig faa ^eQig, at )0 ©rpben 9i( fybe. 

Dagen er albrtg faa tang, atH^tettmaa bt 10 t>ente. (f. 91.442.) 
''Qnf^m Dag l^or fin aften." — "JDen tengfle 3) o g 
l^ar ogfaa 9lften." (3rii.) 

@ng. "Be the fl^a/ never so long, 

at lenght coineth even-song." (-ft«/» ^^O 

Der fieer meget i mange Dage* (T. 442.) 

S»an fan pge meget en fommerlang Dag* (<w*f^. n. 241.) 

(£>m ten, fom fbcrxUcr lefk o« fajJ, ter Utimtliit •« urrelid«. ^Rotft.) 

465. Den ene Dag bømrøer om ben anben, og ben fib|le om 
bem 2CUe. (K 442.) 
(Sn gob Dag beg^nber om SRorgenen. (»r.) 34 

©et er itu ^ag forbi een gufll fanger — uben bet er 
^agen. (i. is?.) 

. ^ £)er blitzer ei be$ før Sag, for man jlaaer tiblig o)). ((.364.) 

©ru bitoer ben ©aø, man tiblig begpnber. (<Dier[).) 

470. £)et er l^t^et ©ag Sagebag; men t!fe I^t^et ©ag Sange- 

bag* (9)9øte. ")Dct er iffe Mtr !D«dr ^retoen j««cr.*0 

©et er itf e l^t^ec ©ag S3agebag : bet er tbianbt @(rabebag. 

|)t>er ©ag fommer meb fin Sobe. (fy, ^h•mtUn.) 

.3(rbeib og 9Røie er Ui»rr?) bagUg S^^be. (<m«r[).) 

©en ©agr.ber gaaer meb ®teben, fommer albrtg igien 
meb ©orgen* (©r.) 

475. Negeren batibfev gitrne for SSinbingem (<v. fieuc. 305.) 
Wlctt 9Rat>e hanbU^, og ei blaa SRanteL (I. ei.) 
@telben batibfer bolb Ætortel faa ^tl, fom mat 93ug. («)R«r(.) 
©et er ©fam (for) (f iæggeb ^age at banbfe* (<p. c^ue. 97.) 
©er battbfe^ tjel , ^oor oel qocebeé. *) (v. ©9b.) 

480. ©en battbfet og, fom nobtgt banbfet* (fy. zttmtUn,) 
©et er et S3øi^neoarf, naar Æiarling battbfejr. (i. ei.) 
©et er onbt at gaae t ©atib^ paa ^al Siå. (<m«t(.) 
©er Ifører mere til ©atib^ , enb et |>ar Æortf!oe. (K 61.) 

3dl. 'Tleira parf em i dannsinn , en fagra slcdna.'' 

«^oo ber gaaer i ©anbd, fee til l()t)em l()att tager om «^aanb* 

' (<p. ®i)i>* ^»utb. 9?r. 44. a: Watt bø^re (lø bel, (b«b 6el|fa( mtit 
gifter (1« i.) 

@ng. "Wben you go to dance^ takc hccd wlioin you 

take by llie hånd." {Eay:M.) 

485. Me faaer ei jomfruer at batibfe meb : fomme faaer nøieé 
meb @fiøger. ((0?«t(.) •) 3)ette Drbf)Jtog ntaa tUi^ere ben !lib, ba man eiibnu banbfebe ffter @ang, 
etter qt)ab iBtfer til ^anbfen. 35 D^b er X)atitiei|»{tibe« Xaahe. (9. «$«». l. 239. 9?ocKtt9. e. 72.) 

' 3dl. "Dygdin er hin Tegr&ta dåndiskuenna kapa." (63.) 

^aunt^^inht flibrr mere af ftt ^^pnbe, mb af ftn ^aaht. 

(V. Gol». Otoeruy. G. 72.) 

^en 93an{ er t^et ))r9bet, ber meb S)anttei|»inbet er f<et. 
"Den Q9<rnf er tiel vri?bet, ((•m) meb gobe doinber er fat." 

(<P. CeUc. 93. ,3lif. Utø. 1515, fol. XT, font <p. Gvto (ar ful^t. *) 

battet. 

' SRanb faa^r albrtg* «^elb for fttb @ert eOer brtfltg Ibatttt* 

(I. 216.) 

490. (Sne »atftr mobne« fnart (T. 216.) 

®ift bin @øn (bort), om bu bi(, btn ^atttt om bu (an. 

(9R«t(.) 
®fotj!. "Marry your son when you wil, but yoiir doch- 
ter vrhen you can." {^Henderson. 44.) 

^atttt far« gierne i SRoberS. ©erf. (v. fi^wc 875. 1109.) 

(**f>«rter f^rr fU #i«rac i m^tt% Grcf.** 1516. 9. Gvo* 1. 8S.) 
3^1. "DdUiriu klædisl opt mddur indlli." (61.) 

£)nbt er at l^aioe to ^aa^t tt( een iDattet* («. 2^mec<Q.) 

3^1. "Ekki er hægt at giora tvo maga ur eiui dottur." (68.) 

'"J)u jfalt el ^ije i^ ©ijogre tit een JDatter." (<p.fi.876.) 

(2>eriiii#d |«r Un fObi^erc U»«. 1515: "m 9tt««»e.*0 •) "®obe G »i nb et": ^emb forftobe« egentluj i bet 16be og 16be «atl>.. 
fim abettge Cwnbet. Dm Ubtr^ffet l^at famme SRening l^oø $. iBctte, 
og er ble))et inbfat t @tebet for Dattneqi^inber i bennet ^arnttng (()t)ov; 
fra bet igien er gaaet over i % @vv«9 »il Jeg iffe afgiere, 9tf ben latinffe 
gortoUning ^oé 6^r. $ebfrfen bliver man (fom bet ofte gaaer) iffe meget 
f(og. 36 

Satire er 2)ag§ 9Rab. *) (^v. coue. 8i9.) (2><r ((idd(< »dfaa di : 

"fatte »i mere, fee bi «^/') 

495. gjfan feer f«a ofte efter !©a»teii/«t man mifier SRabJ^eren."*) 

(a*. C*t(f. 813.) 

^eth ;S>ee(tage(fe* 

2)en er faa gob, ber IS)olber, fom ben, ber flaoer. (v.fi.766.) 
^an er fa« gob, ber fi(el(er), fom ben, ber jli(el(cr). (ve. 321.) 

iSommeit er ben et f (<er, fom ftg t)eeb uff ictr. (<p. coue. 522.) 
2>et er onbt at tomme for gtort^SIaab og ^^ff^gt !&om* 

(1. 64.) 

500. 9laar Daaren døittittet, faaer @tafar(en @fam. (I. s4.) 
2)et er Iffe gobt, at bele meb ftn Sommer* (<p. sdu. 674.) 

(9(t ^eIe 3: ttii^mj^ føre <Pr«c(i.) 

Zt grabe for Sommereti, er for {t(be grcebt. O* 65.) 

@ub bebre Saarene , naar Ult^en er bommet. (I. 64.) , 

S>cn fibber ofte paa ^ommttftot, fom et fan f!ifte @aab 
tmeUem ^unbe» ((m«r(. I. es.) 

505. 93e& S3øn og ®at>n bør iSommeteti fot>e. (i. 64.) ) "Post laulam prandium non esl qværenda celebris coena." (S. $eberfen. 
SRaaffee iftx (unber gcrubfcetning af benne gorKaring) funbe tcefe«: "@ob 
^a»re er JDog« 9»ab." ,$. gcKe ^ar: Dawordh. 35ette Orbfrrog f»atec 
t ømgt til et foregaaenbe (751): "For-Aade gior fawer Efter -aade." 

>^oø SX^cttf benrncb: "9Ran feer faa ofte efter fRabt^eren, ai man nttfler 
davren"; l^mlfet fi)ned bebre at funne an)>enbe^ paa ben, ber i^iger faa 
Icenge efter bet, l^an iffe l^ar, at i)an mifler bet, ^an ^at, ^lufttnpé gor^ 
tolfning af ^. JioUt^ %txi, @. 291: "SRan f»)ifer faa 90b en grofofl, at 
man iRe er tibig tii SWibbag^maben" er iffe meget tilfreb^lHffenbe. 37 

(f. fiabl^ebO 
^o^tu og lab bør ingen SWab. (i. 24^.) 

,*&i>o font f})arfr fine ^<enber — fpaxti 09 for ftne Sanber. 
(i. 22.) 

;&9t»ett £H)inbe fpinber SJenbegarn, og flaacr ©tøbcgarn i. 

(Om OtinUn, Ut ttnUt em •$ (V^li« efter a?»t. Oytotft.) 

"@n liffe og tjoagcn 

dtbfbre, enb rn flor og bo i? en."*) 

510. 35er qtxelbe« ei, font tt^w) jQt)inber briffe. (v. fieue. 1117.) 

92aar S)IIet gaaer inb , ba gaaer Sibbet ub. (<p. seuc. 553.) 

^'©(Tet af JTonben, 93ibM af SWonben." (v-e«*. H. 62.) 

9?. ®ar. "Als de Wyn is in de Man, is de Wysheid in 
de Kan." 

6nb riid Æit) t Ji&tfone ^uué. (l. 72.) (wti^ rtifer (i« ittn i 

HtlhnH !^w»h) Sdl. "AlUi'd ns kif i olkonu husi." (33.) 

X)titffeit Jfftrngtobc l^at faflenbe 9Rorg«nforg. (H. 272.) 
@n brnffen a)fanb, og en galen, bent f!t((er iffe uben en 
@ø\)n ab. **) (<p. fiouc. «p. ®u». 1. 71. a»*t».) 
515. x^tuffcit SWanbé ®tobe' er tibt abru SRanb« ©org. 

(H. 62. <w*n.) 

<^oor bu lE^ar britffet bit ibl, maa (fan) bu f))i(be bin 

S3(ertne. (Or. O^vevapl 9. ®9b. s. 67.) 

@fpt{f. "Seck your sauce, wlujre you get your ail." 
"*ei?or iØtlct er bruRet, fon bu \>i\e bit JØlijib." (<Wote.) 
Xag bin fSob, ber bu fif bin fSant. (v. e9»0 (^t ««mmeit 

9la«^ HI »en 9U99e, «t beøon^e tt tHUt fu 9}o. ^nttup. 6. G9.) *) ©iæaanbjf. 3 unge cm ben norbjiflptt. ganfcdmw. 1798. @. 139. 
') gerfl naar ten O^tufne faaer ttbfovet Itn 9«ttu«, bliver ^n foifieUtø fr« 
rn øal SKant. 38 

glm btufne i ®l og aSiin, enb i aSanb. (i. 7a.) 
©et et føbt at briMe, og fuutt at betale* (<p. fieut. 107.) 
520. ©en pbjle i ©flbebuu« om 3Cftenen er ben fotfle t aSabffcti 
buuS om SRorgenen. (v. «9». f. 9?o«niv. «. 69.) 
@n ©tuf fett Qxøx fntet ret , uben naar "^an lagger ftg i 

JRenbejlenen* (<p. «»». l. 72.) 
aStb bpber anben, og »til ligefaa. (i. 73.) 
Det er fnart til, at btuffeit 9Ranb banbfet. (T. 72.) 
©riilfett SWunb b<Jr intet Øtpre («e«r). (1. 70.) 
525. ©tuffen 2Runb taler af »^iertenS ®runb» (l. 70.) 

"2)et, bert Wfbni ^at i ^iertct, i)at ben S)ruftte i 
SRunben." (faminciv.) 

©tnlRFett SRanbé iDrb ere ©rømme ligefl. (l. 72.) 
S>lémaal$ ZaU bor fnart 'at glemmer. (K 71.) 
^t>o^ fom tager .»eb Sager, tager »eb ®ielb* (1. 72.) 
2(f bet pbjle SBæger fommer ben forjle ?>ujl* (®uj, <5««r.) 

(I. 72.) 

530. ©anbbeb og ©aarjiab fibbe begge t SBiinfabet. ' (i. 7*1.) 
gor en ©tuff ett etter SSreb flal man fiøre af SSeien meb 
et *^ola6. (1. 71.) 

©tifltg t>ot>et, 1)al\> er »unbet* (w*t^.) 

"grifl S)oi)et er f)ah »unbet." (I. rø.) 
©ttftfg fJSanb fan meget forfare. (l. rø.) 
©€t er en btlftig SRuué, ber tor giøre JRebe i Æattené 
®re. (I. 69.) 
^35. grifft gRob er bah) Sotring — er et gobt ^axniJH. (i.rø.) 
©tiftig gRanb bar gaffen i fft golge. (i. es. røort.) 
SRdngen er btiftfg nof før bet gielber. (I.70.) 

"2)riftiø S??unb og mb ®^(ert)." 
®iør arligen, og ft>ar biært)eligen. (I. 278.) é^n er ijalt) ©t^m* (I. 70.) 

"Det ttcrreé for i Drømmen, fom før t>ar i 2!(in!en." 
540. @oen btommet om S!)rat> og Atærlingen om ftn Ærogjldt). 

(T. 70.) ' . 

drømme ere ©faggen ligefl. (T. 70.) 
Saarlig SKanb l^ar bnarlig ®t9m* (1. 70.) 

hue. ^J^éli^^th^ !&9fit{g]^eb^ 

(Itb^øttøi^eb* 9orf«nge({øi^eb0 
©en 93rønb buet ei beert, fom jlol bare6 SSanb ubi. (I.120.) 
"Det er en onb 33rønb, man jlal B(erc SSanb ubi." ((poud).) 
$tatt. "^'i« jlfd^tcn @oob, bar man bat dBater inbrd^en moot." 

®et er ei i)^ext ©laga Sra, fom buet til Srafloe* CU.194.) 
545. ©et er en onb Ænit>, fom ei fan bibe paa en ?>ung. (T. 120.) 
?ab ben bliDe t)eb Tiaxtn, fom l^ar Icert at roe. O- 2**) 

"@f omager blitj ijeb bin Scejl:" Ne sutor ultra crepidam. 

©agtpt) ceber S3røbet fra ben ©neli^e* (ønotiO 
©er ^ører alt mere til |)efl imm), enb at fige ^ou! (v.c.911.) 
- "Der M mere tit ^loug, enb at fig *on!" (»r.) *) 

@ng. "Tfaere béloiigs more than wbistling to going to 
plow." {May, 147.) 

^t>o ber t)it f h;t)e , før l^an bllwr fiebret , |)an falber i 
©furnet. (v^n*. o. 1.) 
55«. SWangen agter at flue (n^^O, men glebrene ere borte, (l^m.) 

©t^b t>il l^at>e reent «^erberg. (I. 75.) 

©^b er altib møbeficer. (o: 90b « m«i>« i cit>«t.) (i. 76.) *) 'Der meer fal tit, enb fl^e ^ol 

5»aar ^tc\jen ret ffat fim«." (SSorbine. ®. 56.) 40 

t 

Wlan taget bet St^bett font l^un et. (l. 76.) 

''9l^an tagrt albrig 9Sxtn nb, ter ingen et inbe." (9. G9»0 
S)t|b og SRanbbom faaet aUeflebi S3p i^Uti. (i. 76.) 
555. SRange lot^e ^t^bett, men faa Iet>e eftet ben. O- 75.) 
©ijb og Uff^lb boet Ij^inanben nærme jl. (K 75.) 
Sleben fienbe^ naat bet gielbet* (i. 76.) 

(bi^rebar« tofthøt*) 

St^tt et !&tOtten$ £)rb. (herren«, i^crifmnl Ot^ et ^oteftnr, Mr 
^Ǥt.) 

:£)t^te «^at>et gtemmeé grant. (KeOb«r( 6«d.er, c^kn^fU.) (<D.e;9».) 
560. 2)et et biitt ©mør, fom fliMe§ af en *g)egle. (I. 130.) 

®fot{!. "It is deai* bought liotiey, tbafs Jicked of a thorn.^' 
{Bay, 296.) 

Sebre et, b|>tt at Købe, enb Hbe at ftxtlte. (v. c^ue. ass.) 

2)en bøet iWe, bet b|>tt fiøbet. (i. 77.) 

^pttft ftøbeé bet, fom bebeé maa. (m«e».) 

^t)em bet ith lotjet l^øit , fæfget iff e ^^tU *) (^»# ter Wt 

refer ftne ^arer.) 

565. 2fU fot b^ti blmet ftelben Købt. (». 77.) 

2)et et bt^t Xib, fom ((»n) man giøt ^i^lfe af @tint. 

(Gtint: io^jT 9?«trti f«« et @(ad< fma« e^ riti^e 9t|T.) (1.200.) 

!Søb« (X)«be« ^fbøbe«) 
^øbeii blcefet et i ?9b fot {tg. (l. 65. <p. s«ire. 67i. looi.) 

3él. "Daudin lætr ei peyla ludr iyrir ser." (60 ) 

*'®aat \>i til t>ot Døb, 

®a Dat t)ot ©ietning ei faa fnøb." **) (<p. £•««. sss.) ) @(e«»t9(f Orbfprog. %lUn om bet b. <S)>tog i (Senberj^ffanb. @.. 141. 
O Saat t)i. 35et f^ne« rigtigt, faafeb«6 (meb 9lvetu^, ©. 340) at rrtte 

siJriæ t>o6 ?J. gotte. Ubg. 1500. *o« (5^r. ^rbftfen (1515) et bet tettet 

tit soffue; (fotmobenttig lige m. saage o: faoe.) 41 

T>t h9t aUt, fpm feif ete. *) (». «•«♦. 612.) 
570. %aa l!^at)e gpffen, TOk ffau lOoben. («!>.«•«€. 76i. <n««.9{.i.) 
»øbe« briffe§ ofte af ®u(bffaa(. (l. ee.) 
®raa «^aar cre !&«beii« Slomfier. (<p. soiit. 408.) 

dng. "Gray liairs arc deaths blossoins." {Jiay, 115.) 

lOobcK flaact be Unge paa iuux, men be ®amle for J&ie. 
"2)cn Unge fan bøe, ten ©anilc j!ol bør." (1. e?:) 

S)«beK er ben »citer, ber iffe bil ^aw ^tu (wørij.) 
575. sRaar bet er feireft at leDe , er bet feirejl at b^e* (»r.) 

3ngen fan gtøre Sot6ub for S)obeii» (mt^) 

S)«bett t)U ll^abe en TCarfag. (i. 65.) 

»•ben er Kar, <t)ft) førfte ^pWen er far. (<p. mit. 1175.) 

Sebre er at ixercb^b, enb meb ©orrig at U\>t. (I. es.) 
580. Det er lige ncer til ^immtU i If^bor man b^er* (i. 66.) 

»•be ere b^b SRanbå SJenner. (i. es.) 

(2)en >«^e 9R«iiN iBentirr ete ^n§tn — ^e ere fiiii be fc«re >*b« f«t 
(«iil C^frerlfbenbe. 3»f. 979(ru|pl Ux\fim$t U^telfntiiser, 6. bU) 

3>er blunber nu mangt et ©ie, fom blibebe t gior. (l.ee.) 
^t)o fom gaaer ub af *^ufet paa Si^ggen, fommcr ei meer 
berinb. (I. er.) 

dn »ob ere r>i JTlle ®ub ffplblge. (^ejeiunM 6«f«nn«. 1578.) 

585. 3ngen »ei er faa gob at finbe, fom SSeien til t^éhtn. (1.67.) 

' Snoben er .^t>ermanb§ JTlfartjei. (wn^.) 

Æ)en ®aa^ Ke«er tKe (mere), fem ^obebet er af. (l. ee.) 
"^øb «&unb Bibcr 3ngen." (T. ee.) 

2)en, fom ei ffluleé i ®raben, ffiuleé af ^imlen. (T. es.) 

"8ebre at t?«re ttrarnbt \>(ia @føbe; 
dnb at r^t?e paa ben ^ eb c." (f. ee.) ) fei, fcfflfnit tii a)eben (^wé ITtme ^ar flaaet). iDeraf !laretwaabftt tjeb 
»iéfe «eirtg^ber: "Æ)u er iffe fei i »ar." "Eckl kemr éfdgom i Hel." 
Svcrris Saga. Fol. 1813. p. 82. 42 

/ 

590. "35« et ei ^oret ten Urt faa ^(etl, 

@om funte ^etttebe 3)øbeng ajfltrf. (»r.) *) 

"5)øben^ aiet er jct^n og Uge, 

«&an tager ben Sattige meb ben Stige; 

8for be Unge ligger l^an i "^aH meb liifi, 

•&o^ be ®amlc flaaer l^an i ^øren i?ijl." (i69i.) ai^f. Wr. 573. 

"93el fpbt, bet er en ^ripjl; men ^ebre t?el opbragen; 
aSel gift, er l^i^et« g^jl; ^el bøb er J>ete Sagen." («.) 

bøl(|e. ffiitle« 

(S* aabettbare«) 

3lb og »^ofle, ©fab og Æiarligf)eb funne itbe b«Ige«. 

(l. 396.) 

3)er er intet faa fftnU i 6nee, t)et fommer jo o)) t Xø. 

595. 3)et lbiel))et ei at bølge for 93en bet Ut)en t>eeb* (li. 204.) 
©et er onbt ^X ffiale bet, fom »^Dermanb »eeb, (w«r^.) 
6get .&uu§ og en lang ^aj)j)e fan meget ffinle« (11. ?4i.) 
9?igbom fan l^pllea, gattlgbom iffe botge^« (ø. i&. e) 

@eb et faa gob gtt)en , fom gangen, (i. 78.) 
600. @beii er albrig faa gob, at ben io t)ar bebre uft)orem 

(tpeutb* OR. 8.) 

^t>o ei t>utber, ()t>ab lt)an fvoet, b<^n t>UTbet et l^toab l()an 
' giør* (1, 79.) 

<geb og TiBgg er fnart.btubt. <T. 78.) 
grierené ©eb er rum og breb. (i. 78.) 
9løbtt)ungen ®eb er ®ub leb. (i. 78.) ^ 
605. Du flal iffe ft^oetge for ugangen Sling. (i. 78.) 

Sørn (eger meb Sløbber, be ®amle meb ©bet/ (i. 79.) •) 3t>f. aiunge cm 9lcrbji«a. (S. 138. 43 

(atteneO 

een ®anø, ingen ®ang. <Sett ^anh, ingen SRanb. (i.79.> 
CSeti imob QStn, og to imob S^^nbcn. (i>. t^emffr«.) 
ffeti ©oale giør iffe ©ommer. "(Sen ®t)ole gier iffeSSaar." 

, (1. 478.) 

@ng. "One swallow makes not a spring, nor one woodcock a 
Winter." QRay. 143.) 

010. <get JBlomjlet gløt ingen JCranbS, (l. 79.) 

(Stn SSranb fan ei tonge brcenbe, een £lt)inbe fan. ei 
lange ffienbe. (^ni. K 79.) 

4gtn ^enge i Staffen f(inget iffe, eett 9løbb i Øotffen 
rangler iffe. (!. 79.) 

Sne So giør — ufelt — S3o. (l. io4.) 

eet jlabbet gaar forbæroer en ^eel Slof. (i. ao.) 

615. S3ebre tnt at txtre, enb onb @talb&rober at |)aoe. (l. ao.y 

3^(. ''Betra er ein at vera^ enn illan Stallbrédur hafa. C'*^0 

3Ranb {lal {tg felo cere, om man enb tnt t>ar. (i. so.) 

C*il^ii(ter tT«( Od M »vtf ma«tre Nn »ø ene »arre." ^. ^^emefen. 
"Te disce vcreri." X>m or ^xxt Wof«rti« i Senrum. 3»f. V.fi. 863.) 

« 

efterl^aatibeti« 

(Hbt eftét libtO 
@et i^aar og anbet giør Sonben {falbet (<p. s«ue. l. ssa.) 

(Sng. "Pult hair and hair^ and You'll make Uie Carle bald." (Aay.) 

2ff libet og libet fanfer fattig JCone {ig SSarn.*) (<p.cotte. 1*7.) O 3 SWeniiigcn bunfett og toeh^bigt C3»f. U|)fala ^aanbjfr. af ^. iicUt, 
9h, 157, l^^Donneb ben (at. €Derfætte(fe : Colligit infantcm pauper mulier 
pedetentim, iffe ret f^ne« at flemnic.) 3:pbe(i9ere er bet engelfN: '3y 
liule and little the poor whore sinks her barn." QRay, p. 131.) 44 

e 

^an {fal lange befitibe bet, man ftelben flot ftge. (^ef».) 

620. Jt(og 9Rdnb t)i( førfl befittbe, Uipaa beg^nbe. (9i»h^.) * 

S>en , font iffe f<tn betair for at rage Øttagget , ff al tf fe 
labe bet fcebc inb* (anf.) 

(it)f. ®elt>0 
^t^o alt fit eøet t)i( l()at>e, l^an faaer intet af 2(nben. 

(<P. fioU«. 462.) 

6n()t?er maa bcere ftn egen @at til 9Rølle. (<p. eneHi^fcn.) 

(€n(»er m«« førøe ftr (t9 f(ll»; ^<I^t( fin e^cn fbpxU; («tc fin e^cc 

®et et en onb ffugl, fom flibet i ftn egen Stebe. (<p.2.23i.) 

(£>m ^fii, f»m laftfcelUr f«rta((r fin e^en ^iidt. 98(NI< ^]». G* 87.) 
€fctfr. "Shc*s a foulc bird, that syles her own nest" (Ray 304.) 

625. j^tt er bierDefl at blitze inbenfor egiie ©øre. (wm*.) 
Sebre er @n8 eget froget, enb en 3Cnben8 ret. C'f#m m«n 

inttt f««fr «f.** <9. ^9«. 1. 82.) 

SSebre en fait @ilb ot)er fit eget SBorb, enb en ferff ®iebbe 
ot>er et fremmeb. (H. 200.) 

93ore egne ^unbe ffulle ^mn t)ore eøtie S3een. (l. 82.) 

2)et er bit eget, fom 3ngén fan tage fra big* i^t,) 

&^ennpttt. 

(f. fSaaht.) 

630. ^\>ex rager 3lb ab fin Æage. (v. fi«ffe. 907.) 

"@n^»cr i)\l rage 3Ib ab fin ®r^be." (<mtt*. i>. 1.) 
dtiQ. '^very miller dra^s water to his owo milt." 

«^t>er laber ftt @.fib b^befl. («». ztiu. 900. I. 147.) 
X)en JCorfet l^a^er, ftgner fig felt) førfl. (K u?.) 45 

£et tx tn galen ffttititxt, (f«m) ftg felvct fi>e(teir**) (<i».fi. sos.) 
enf()t)er er SpD t ftn 9{<ettng. (T. i46.) 
^5. TiUt Xmg ere gobe; men 9aahtn ft bebfl* (<v. siKc. 736.) 
*f)t)er er ftg feh> l^ulbejl. (T. m.) 

(Sob«* $orittiieO 

^an flal til »^alen, fom Æoen eiet* (<v. fi^ife. 112.529.919.) 
"«&an ntaa til Stumpen, (^r 9ift tt() fom JTorn rier." (1.83.) 

®fct{f. "He that augths the cow, gaes nearesi the lail." 
QHendenoh. 50.) 

92a.at to tør t>eb , ba tager ben , fom eiet* (9{««r » rrdms« 

tU, M«l»e (u ^in^. Vnr. **9?a«r t« rrortre^ (ém en ^in^), b« 
taøer ben, fem eier.** ]. 82.) 

4>^o fom ^ar 9let at ta^t, l^ar og 9{et at bt^olbt. (i.ss.) 

640. 3Ct l(^at)e og at maa faae, bet er iffe alt eené. (v.fieut.ssr.) 

Hi f)a^t og at faae^ er iffe eené at gaae til Sorbé meb. 

2)en er ncejl, fom i ^oenbe ![)a9er. (<p. &«tt«. 46o.) 
Sebre er l^atot i «^anbe, enb i)€tlt i Sente. (li. 292.) 
6n Sønbe fulb af 93 e n t e er iffe faa gob , fom en @fee^ 
fulb af ajiéfe* imttft.) 
645. 25en raaber for ©affen, ber jibber paa t)am. («w*r|. 1.82.) 
*'2)en taatet for ^t^m, fom riter l^am." (<p. ©»».) 
^et er bit, fom Sngen fan tage fra big. (»r.) 
£)et, fom begiereå af Sffange, eie^ af %aa, (K 83.) 
Gen l^ar Søb«; en 3(nben l^ar l()at)t; ben S^rebie Ij^a^be 
bet gierne* (<øtet|.) *) d{(l)ebete (Ugefom Ølebefwenb) o: en •&uué^olberjfe, SReietffe. 3»f. 
$.«oae.712: "Xom ilielber gier galm (Rtbebeie"; for ^»Hfet Ubg. 1515 
^ar (Rebeftjenb. 46 
9{aat Øobfirt gaaer paa ®mn^, ba wxUx man tattig. 

(<V. C*tte. 1099. 3»f. 178. 220.) 

650. S>ct S3røb er enbnu ei bagt, font SBangen ffal eie« (I.126O 
"Sat Sontcii taabc for fin ^0, og «§ofmanb fot fin »^efl; 
kongen i^an raabct for €lott' og S(rf)\" (<p. 69».) 

3)er er mere grt>b, enb at giffe S^uer. («m»fft.) 

@lff9V er fotn fSRtmmerbug; ben falber faa fnart ))a<i en 

^^^bentorn, fom ))aa en 9lofen§b(omme. ODoucb. j^f. 1.224.) 

2(f 2(af9n føbeé (Slfffpt). (w»t(.) 

655. j(t«tUgi^eb« @9ge l^ar ingen S3ob. (éxde^^m.) (I. 221.) 

ftitttliøl^eb '^ar f)t)erten Sot> eder ©t^rfeL (f. 2i».) 

»^Dor So 9nbeé, be t)cl fi'nbeé. (i&. ^^emtfcn.) 

^er er ingen Ut>ei for Sliættigi^eb* ittn Unux ^ti muu.) 
(I. 220.) 

Sti^ttll^l^tb^ ©ang er albrig lang. (»r.) 

660. StiottU^l^th er jlterf — l)un løfter op baabe Siote og ©arf. 

(i&. ^I^omefcn.) 

6et Somfru^aar brager jlarfere, enb ti ^ar ©j:en. 

(D. G9t». iW. 9l9(tuf. <S. 4. Od (et tobiTe: "^rci paréen l»«m gtt(^ 
bencn ^Ii<6( ^le^cn fe ^ur .aU (in ^aujiii @cU.** Ctfclrin. & 177.) 

©orgen bøer iffe, Ai«tUgi^eb frpé iffe. (l. 222.) 
Sang @{ilémi$fe giør folb AiaerUgl^eb* (i. 222. 365.) * 

"Aomnter ntan af Sdit , man fonmier og af @inb." 
fSta^tUttt er ^ajiig glemt. (I. 225.) 
665. fSi^inun^tii^^tb er farenbe ®obé. (mt^-) 

9{aar fttoetete fommer, maa twtt t)ige. (i. 223.) 
JtittrUøi^eb, 9tøg og gammel ^^ofie fan iffe bølgeé. ( 1.222.) 
eflfffpv uben ^engé t>arer iffe længe. (T. 224.) 

"Uben ^enge illt^er Jtiareftcn t)ilt, men ©olbaten tam." 
@lffot^ føbeé ei lange af |>aan^eb. (<D;er(.) 

(3erfma«(t iiiorrltd^eb Htt »mftber.) 47 

^ r 

670. »olflab er fom ^ulmeffø; io mere man <eber, jo galnere 
blit>er man. (i. 221.) 

StUttU^^th er blinb — ^\>o ben troer, er en ^itib. (11. 146.), 

^'®om Ufrwb i\)ft i MxitUi, 

&aa gal|%b er i Jttarltafceb." (I. 221.) • 

®ub t>orber ben »reb, fom fit SmBeb er leb. (v. cotu. 535.) 

3ngen fmitter fine Stngre paa ftt eget 2(rbeibe* <l. 89.) 

675. @obt at ^otxt ^ageb, {lulbe man ei 9tegnffab giøre. (1.89.) 
Xf be febe iStege br^ppe be febe ©raaber. (f. mx. 222.) 
"9tf be jiorc Xxcttx folbe be flore S^aaner." (1. 89.) 

fiatb l^ar baabe S^^be og Salb. C'ffrerfem m«n (fiffer U ^crt.**) 
(^. eol». 1^ 90.) 

'Sntet $aAttbt^«tf er fåa ringe, bet føber jo ftn 9)?anb. 

(1. 244.) 

(ttbgattg* ttbfalbO 
9{aar @iibeti er gob, er altmg gobt. (l. 91.) 

3)>f. 3«(. ''En din n bær alla byrdi." (88.) 

680. gsd begiji'nbt og ilbe enbt, faaer @fam til STaHe. (I.91.) 
@n gob aSife .ffal tffe altib fpngeS ub til 9nUn* (qRer(.) 
6nb tommer ben £)ag, at Æqen tør ftn ^ate t>eb, ("^ar (in 

i^ale M»».** I. 92.) 

«f)an er enbnu iffe. faa gammel, \^m tan jo {lurt>et bøe* 

(T. 91.) 

C^ofmanb^ ig^efl fommer og til ig^aroe. (l. 91.) 
685. ©ielben fommer bet iSøbe fibjl. (ii. 69.) 
Æ)et fib|le »aanb binber 8fltéfet. (l. 92.) 48 

!9tan r)>ørget alt, l^t)ot man tltUéå ab; itte l|^9ot matt 
(ommet ttll[)obe. (T. 91.) 

Jflting Ij^ar en ®«be — uUn H>øl\en ben b«r to, (»r. 1.91.) 

((Sn Drblfg^ font man l^ar Itgef^benbe i ©fotiatib: "Every thing 
has an end, and a pudding has twa.** ^Henderson. 4 40.) 

"«&t)ab fom ^leier at jfce, 

^aa man fig forfee/' (i&. t^^mefen.) 

690. ©ammeltge maa @aatte boe. (^. fi«ue. sai. 1. aer.) 

"Satnmerlighe niue Saatte sidde." (^. fi^ffe. 952.) 
C'): U ftm er( enige i fam^rVdHgei (vnnc Ut Wc f«mm(«.) 

9l\^ttt: "«&)oor bet rt «&ierteTum, tet finbed og <&uudnim." 

Ute giøf ©Wlrt faatte* ("ferli«« uenige <5l»iln.- 1. 357.) 

9}aat Jtat og S^uué giøre eet, b^^ S3onben tabt (1. 368.) 
"iWaar »©i^rbe og Ub ere een 5, ba ^at •giotben tabt." (1.368.) 

^aax to Ut>enner btefe t eet ^oxn , ^aatx itt ot>er ben 
S^rebie ub. (i. 370.) 

Xanben bibet ofte Sungen, og bog b(tt>e be eenå« (I. 368.) 

695. X>c ftbbe toel fammen, men be føbe itU fammen. 
"De føbe t^e gobt Jtaal famnten." (i>. s^mcfen.) 

®tctne og ©teffe l^nbeå \>e( altib. (f. ss.) 
"eige Sugle l))nbed alHb." (mtb) 

"dn ^ajUg J^one og urebt ®am, 
^n ^atobruffen %mnie og et )}anfoftet 9arn; 
@n tajf ai^trrt og en ftio ^efl, 
^ (5n fantg 93ert og en mnbtonrenbe ®tejij 
(£n flor gob og en trang <Sfo, 
(Sn breb 9}ogn og en fne))er So; 
(Sn i^aarb 9'?ob og en flumpet ^anb^ 
(Sn nng Ø^tnbe og en ganmiet Sftanb: 
2)idfe funne iffe t?el til fa ni ni en boe." (<». €ne»tib(«n.) 49 @ntt* 

øliig Stifeé Saaret tørtcé fnart. (»r.) 

9Ran ftnber bet i @ttfeti« SSo, fom tffe ftnbeé i ^igené 

@fO* (!. 211.) . 

700. 2)en, bet taget en Sitf e tneb tre 93ørn tager fire %xfot. Ovu.) 

(Sn^. '*He that marries a ifvidow and Uiree children, marries 
four ihieves." {Kay, 47.) 

@tif eflanb er gnfejlanb^ (1. 211.) 

S>en 3Ranb maa tffe f)at)e ømme JiDren^ ber xM tage en 

Sttfe* (93r.) 

3 ©fctianb'figeé: ^'Never marry a widow^ uniess her firsi 
husband wa9 hangd." QHendersou. 44.) 

3)en, fom faaer en ØKfe t Sengen, faaer ben bøbe 9Ranb 
meb t »^ufet. (»r.) 

^fotff. "Hc Uial uiarries a widow, will hae a ^dead mans head 
ofleo throicn in his dish.** (Hmdfmon, 43.) 

Unge @nfet ere fom grønt Æra,, ber branber i ben ene 
6nbe , meben6 SJanbet br9))f)er af ben anben. (i5r.) 

705. S^m ræbeé 3lb, fom branbt er, og »^unb, fom bibt er. 

(<P. fioltf. 1515. fol. 38. b. <p. e9». I. 121.) 

SSrotnbt »am r<ebe$ gierne 3(b, og Btbt )Barn «&unb. 

* (<P. fi»U(. 531. 788. 1190.) 

(Sfotff. "A burnt bairne fire dreads.*" (Aay. 279.) 

Den rabeS, at (omme i @a(, fom før ^ar t>aret u 

^^. S^emcfcti. V. $9l». T. 121.) 

^^xsiSt $ugle fanger man iKe meb TC^ner. (sr.) 
^^an t^eeb bebfl af 93anbet, fom i>aabet Mci) l^ar. 

(rø»t«. I. 121.) 

710. Sotfføgt SRanb er gob at gfajle* (l. 120.) 

(Stteré fceb^anligt: "93 enten beS røanb er gob at gtafle." 
*^uddf f^^ \^^^'^ ber @)>aaner. (<p. 69i»-) 

4 50 

®9b i %aM, foo^ feer ^u, |^t>ot bet dnber. (<i». 69».) 
t^aanben t Sanbet: fanget ()un et Stfl, faa Mit>tx bun 

bog toet .(1. 121.) 
Sør een toter at J^oenge , et l^an ^abbob« (^ot(. 1. m.) 

^ott. (1487.) 'Eermen lecrt hanghen, so is men half verworchi.*' 

715. ^an folet bebjl, i)\>ot ©foen ttpttet, fom ^at ben paa. 

(I. 121.) 

SIfan 9otbet nittet 9aet t mange Sage. (T. 120.) 

"9laar bu faaer ffatott, ^»ab Jeg ^at ^\mt, 

%aan bu at ^tte^ i)t)ab jeg l^ar bøiet. (<p. enetøi^fcn.) 

(formue, fttorftet« 9taab.) 

®aa Pptjet <^oet gugl, fom f^an et ftebtet. (v. «o».) 
9Rete mMe (f»rm«aO SEo enb Sen. 

"Xo ere een SKanbé «&em." (<p. ©9b. I. sos.) 
720. 3Ruué flettet ei fom ^eft, uben 9tot) tet>net. (wm^.) 
^u {lal f}(tt)ne eftet <?t^tie* (<p. soue. uss.) ©æt @t(tt)ne 

eftet iS^Ut. (I. 295.) 3»f. Wr. 337. 338. 

stat faa S^ben ub, at @ttnbfalben taKet o\>tx. iJ^.tkm.) 
"Ølctf tffe groben tønget, enb SHnbfalben naaer." (qw#t^.) 

(o: S«t Z^tin^ efter 9I«rind.) 

S^l^ere: ^'Silaat gen tctffer f!g, faa feer i)an ^»ot langt 
2)9nen naoet." (»d. e9»- I. 298.) 

9Ran flal fate, fom^man et føt. (S«rb(<, ftm m«n (ar «»ar: 
fbretad« (1»a^ man er ^ifftt ti(, eltcr fan udføre.) (T. 364.) 

-"«&^er far, fom l^an er for." (»u. utUt. 8i5.) 
2>et et 9taab til tøbe «^ofet , om bet et 93lob t. Sftnne^ 
been. *) (<w»t«.) *) 9(f uwø SRening. SRaaffee: @r man fun i OJelmagt, Uvott bet Ml 9laab 
til Jtlcrber eller ^ijnt. — dUet tronijf: ^ofeme funne »el blive r^be, 
naar be fat^é »eb liBlob af ©Nnnebenet. 51 

725. 2)et et et onbt ^aav, ber ei gibet baaret ftn egen %(zt 

(<D. fitire. 319. S«t 3*. Ul^iriti^) 

2>et ev et tinge ^aat, bet tffe fan t>ate ftg felt) om en 
SSabet. (»r.) 

«&atet og $aat ete tffe eend at gienne i ©aatb. i^.th^m,) 

SRangen ét $aar gaaet t9fulbet ub, og fommet fh^pet 

^aber og SRobet ete gobe; enb et ®ub bebte« (^. s. 757.) 

730. %aa et font ^ahtv, Sngen font SRobet. (I. iw.) 

Set et tffe faa atg en $abet, ^an ^a\>it 10 gtetne en 
ftom ©øn. (V. Sot.) 

Søl Mit>e iffe altib ^abtttn liig* (T. ai.) 

røblet ttiCet cl faa langt, bet fntaget jo af Sloben* (Kue.) 

faget« betltg« 

(fHøtiO 

^ageti^eb et fluenbe (f)9i»en^e) ^att og fatenbe. (i. 394.) 
735. J)en ^eititig et libet t)atb, (fom) Sngen fanget ®am af. 

(<P. fidte. 304.) 

"8it)ft er ben gagcr^eb \>(ni, fotn Sngen fanger ®at)n af." 

$agre S3øtn qtxtbe fa^re SStfet. (i&. s^tmcftn.) 

^agerl^eb et et jltøbeligt S3o{la&. (I. 394.) 

^a^ttt 3(n{tgt faaet io\> nof, bog man feto tiet ftiUe» (^.e.) 

Sotbt et mangen Sing bolb, (ar) l^t)et t^ffeS ftt gobt at 
t)ate. (1. 893.) 

740. S)e{Ugi^'eb bat SKebgiften t 3(nftgtet. (T. 393.) 

^ ©et fpøtget en SBlinb om , l&t)Otfot ben elffeé, fom et fmnf ♦ 
(^. €»».) 

4* / Undbom og Æ^eili^l^eb ere et gote <iX ()olbe ^uué meb* (røetii.) 
Sn blanf ©tiern (<p«n^f) fcelget tibt en fuu( «^ub. (i. 395.) 
Unber ^mbe 9itn ffiuleS ttbt ffabbet ®finb. (i. 395.) 
745. SJfalfl^eb ligger ofte unber fagert <^aar. (oRttb.) 
$agerl^eb uben Xugt: Slofe uben Sugt* (L 395.) 
"©fiønt et 8eblet og røt)t, wcn SKabbKcn finbeø bcritibe, 
Simif et $igen o() ^t)ib, men onb og ttobflg I ©inbe." (I.395.) 

®ammelt Sræ er 9^Ib i aSane* («v. fieue. 127.) 

(ddf««: '*9«mmflt i&iitti (**m » ^ 9S b ( <** 1.65.) er 3«(^ i ^«iie.**) 

£en fanger ofte ^Ib^ ber 2Cnben agter ^alb* (<p.&. 967.) 
750. 9}aar een Sob fnubler, er ben anben nar Deb %9X^* 

(^•rb. 1. 101.) 

^er er S^lb fra \m @teber. ((x»erb.) 

"3«gen falbet flbt, (bvbt) uben l;an fliget ^øit o^n'' (Weoer* 162.) 

|)t>o ^øit loil n9t>e , falber ofte neb« (oRotb.) 
«^t>o tibe falber, l^an flaaer oærfenbe Qp. (K 98.) 

%cXt^ (f. unber i^øg«) 

r 

%<iW\^th. ®fitffelfe« 

(f. ®i>ig.) 

^Iff flaaer ftn egen «^erre 'p^o^ «^alå. (<i>«ucb.«m.8. 1.382.) 

3é(. "Svik og fals slå sinn herra um héls." (326.) 

755. 2(f S^lfl Og @oig t>orber man ei tonge rig. (<i>. €neb«ibffn.) 

2>ét er et 2(lt ®ulb, fom glimrer. 0'euer<øt(«iif»iii(rb»it!t/* 1.248.) 
*'S)et et iffe mx ®ulb, bet gloet font ®u(b." (^. «^nei»etbffn.) 

@øb er fielben fanb, og fat>er ftelben fajl. (<i». €n(i»e(t>ffn.) 

Ubi føbe SEale ligger $alfl^eb i 2)oale. («* e. ^ebci.) 

"@ob i aSunb ^far ®ift i ®runb." (35.®. C.) 

$alfn^eb gaaer iffe br^flgangS. ("men xvitu^^xv' oRorb) 
7^* £e ere et aKe gobe @tegere, ber bare lange Ænioe. (1.248.) 
25et er ofte ^^ejl, ber gnegger fom gøl. (l. 248.) 53 

é 

©e fot>e iffe 2røe , ber fnme 09 fnorf«. (i. 248.) 
!Dfte er »^t)iln unber lj)t>ibt ©finb. (i. 249.) 
£)fte er Utoeftnb unber gaarefflnb* (l. 249.) 
765. SEIbt er ®ift og ®albe unber ^onninfltale. (gwør^.) 
Zitt meber man et bib, fom man t>i( fipbe. (L 2490 
Wtan {7a( et ^at>e to Sunger t een ^øø$. i^- fenre. 95.) 

tflvfttt: "to $!unger i een tRunb." .. 

2(f Jalff og ®t)ig t)orber 3ngen tig- imttfi. II. iss.) 

"SWangcn q^crber, fom ei er glaber; 
SWangen grccbcr, font intet jfaber." (I. 248.) 

770. -^an ffal i)at>t JJingre af Sern, fom ^aitbett loil flaae* 

(I. 63. 415.) 

"^anben er tffe at f(aae, fom anbct ^ce; ber tjH Jlngre 

t« af 3ern." (11. 42.) 
Ung. "He must have iron nails tbat Dvill scratche a bear." 

^an f!a( ffrige ()øH/ f^^ bi( ffrcemme ^attbett. (II. 4i.) 
^an maa fee tlbe ub, fom bt( fFræmme ^nhtu*^ (^pøu«.) 
Den ffal f)a\>t en lang @fee, ber t)tl føbe af gab meb 
Snttbett« (sr.) 

Sfctff.' "He needs a langshanket spoon, that sups kail Dvr the 
De^il." (3t>f, o^^aa Ray. p. 97.) 

2)et er iffe gobt, at ffribe ^aa ^ntibeti« 3i§. O'. *i.) 
775. .^00 ber ffiber ^atibeit, faaer at føre f)am. («m»r^.) 

i— **m«« cnteliden f^re l^am fccm." <p. 691^.) 

^ott. "Die den Onuel gheschepet heuet, moet en oueruoren." (1 <87.) 
@ng. ' He that takes the devil into his boat, must carry him over 
dic sound.' 

Satibeti og gluer ere ^nbe at blit>e af meb* (f. es.) 
Den |7at ooere en flog 93ert, fom bil tage ^ntibett i ^tu 

berg. (II. 41.) , 
^00 %an^tn 1)ax til ©fienfer, l^an fanger brubn^ ^ar. 

(% SotU. 1103. % 4S9t^. II. 41.) 54 

# 

@ltf)))ev ^atibett i ^irfen , faa \>H Jl)an |!ra)c paa^ 7(ltetet 

(1.447.) 

78o: SWaar S^ati^ett pro^bifet 9)a§fcn («pa«n»nén) er |>aii ilbe troenbeé. 

(<P. @o». I. 62.) 

Slaar enl(^t>er faaer jit, faaer ^nnbett intet. (<tow^.) 
* 9laar man taler om ^uttben, er l^an ei langt borte. 

(I. 62. euer: "er (an alri^ n^xmt^r Lupus in fabula.) ^ 

Æalb iffe paa ^aitbett, l^an tommer t)el ububen. (i. 62.x 
2)et er let at fcpbe ^anUn til Oicejl, men onbt at faae 
l^am af ^ufet. . (ase) 
7d5^^ar ^attbett cebt |>ef}enr ba lab f)am ctU S3ibfelet meb._ 

(1. 27.) 

^bor ^aitbett iffe felt) er, ber ^a^ex f)an fine t>i«fe SBub. 

(i&. Zftmtitn.) 

"«&i?or ganben iffe fcb ti^r fomme, bib 'f^nber f)an flt 
i?iøfe æub." (I. 62.) 

9laar ^aitbett btit>er fpg, bil l^an x^axe SRunt (i. 422.) 

^aitbett fliber albrig faa f)tit om SRorgenen, bet fan jo 

foale^ tnben Tlfttn. ih 91.) 

9taar @ub gitrer SKelet, faa l^ar ^aobett taget beb @cef(en.(9»r.) 

790.'2)et er iffe for ingenting, naar ^iitibett togger ftg t ©røften. 

@ng. "Seldom lies the Dcvil dead in a ditch." (Aay. 97.) 
(Sfotf!. 'Seldom lies the Devil dead by the dyke side." (fray.303.) 

Satibett paa bin S3ag, faa møber f)an big iffe i «^uul:s 

Deien. (øpu.) 
^attbett ^ax ftn !9Iober (tic. iBc^fttm^cr) abe at fole t ^ag. 

(9?aAr Metrer (r medet »ntt.) '^3)ct øaaer ub oi?ct beSromme/' — fagbe g an ben, ^on jtog 
JØict «b :|)aa en gebpotpe. (»r.) 

"2)u ^ar nof of kunben og Hbt af Ulbcn," — fagbe ^an^ 
, ben, i)ah flippttt en ©o. (<o?ot(.) 

^otff. "Muckle din (noise) and little wool, quo' the Devil 
Vhen he clippet the soiv\" {Henderson. 134.) 55 

795. *'I)et er gobt at giøre mrt goN flirte /' — fagbe g an ben, 
ifan xtUbt fin SSoberd «6aaT meb en ^ø^fjafft, (j^. %»øm.) 

"Det faaet ^tl ^nbe " — fagbe gran ben om Sebebagene, (11.68.) 

"liige flnbe« gierne," — fagbe ganben HI JTuIfweren. (ll.m.) 

'Sammen i Sorte!" — fagbe ganben, !>an jlog fin SKober 
i (Snben meb en 3J?bepotte. (H. 177.) 

"«&aarbt imob »&aarbt" — fagbe ganben, f)an fatte fin Øl.. 

mob en (Steen. (9r.) (;*^m »cnbte ftumptn imøb tørken.** 11.293.) 

800. "giogen {Waabe^ er^Qob" — fagbe ganben, ^an fif Degnene 

®i(el. C*i^iii »i(be l^a»t «Tr«flenl/0 (39(r.) 

^"SKon j!al tage 3:iben i 9(gt," — fagbe ganben, l^an pluKebe 
S^øbber om 3ulen. (1. 444.) 

"D5?ben i STOibten," — fagbe ganben, f^an fab imeUem to 
$rocKratorer. (©r.) 

"3eg ftenber nof Jlrubbet," — fagbe ganben, ^m j!øb til 
^ ^aaU meb 3>rt)eaj!e. («r.) 

"goranbring er fhinbom gob," — fagbe ganben, i)an tog 
®Ia«6urer paa. («.) 

805. "^er er foar ^ebt," -r- fagbe ganbenø SWober, ^enbeø ®øn 
brog ®^>ielbet. (U. 119.) 

< • 

jDfte er ^aa^t ncer, falig ben, fom "^tX ftgnet er. (i. 99.) 

36(. '"Opt er Yudi nær, sell er så, sem vel er signdr." (257.) 

«^aanb, fom ^aa^ gtør, et @org tt( 9lebe* (<Doud). o. s.) 
' et fcerbfgt @t)at ()ielpet tibt af ^axt. (I. 99.) 
3 famme (Sfib, \ famme S^'te« (l. 101.) 
810. 2)et et flabt ai btufne paa tøtt Sanb. («t fome st»et hi, i^øc 

tndcn 9are er.) (I. 101.) 

®meben ^at forbi 2(tnger, fot ](^an ei toti bt(tnbe ftne 

«^<Cnbet. (9. fiøITe. ^i^. 6* ;Drb6. YII. 6. 48.) (<Dttfn fl«( to^te 
Od/ if^< uH«m (ta f*r Gfa^e eUrr 9«rc/ (i^ør l^en f«ii un^ø««tl.) 56 

©ct oil Sngen l[>«nge SSielben paa batten. (»: wre w«, f«m, 

n««c ^et fømmer »crtif/ »il øUre M^et farUøt (Uec »øtoefigt. I. 19. 
<Dott*. fi. 8.) *) 

"©l<rfi et \>a(i M, bifl iffe ircrnbcr; 

aiøt ei tw 93ranb, big iffe fficnbcr." (»r.) 

(U^fxr ^id UTe for en %Mt, f»m bu (an untdaof.1 

CfWiim cm garver« S3«ti;tning.) 

®tøitt et fiortligt; 9tøbt et ^erllgt} 
JBtnnttt er tar^^eligt} Sort er førgeligt ®tøttt er jfiønt; S)Iaat er ©pot; Sunlt er futilt (11.209.) 

815. sRoetter (m«t) 9Rat)e rofer Saftett.v (T. loi.) 

3>en rofer ^aftett, fom oeeb iffe af funger. (L loi.) 
"3)en ^ar Jebji ijeb at fafte, fottt l^ar ingen Ȏuitger." (ll.iao.) 

Den ^at gobt t)eb at fa^e, fom finber giff ipaa pn ©iff .**) 

(n>. Sølfe. 197.) 
3el. '>Så må fallvell fasu, sem flsk hefir å bordi." (287.) 

2)en fom oeber t Utib, {{al faftt i Zib. io: i rem epifetit^.) 

(V. fi»«e. 633.) 

^uflettbe Wlan\> et ei gob at gicefie. (<07»t^.) 
820. gjoetfl Xnbagt og tpbfl %aft€ gielbet inm. (ii. 78.) 
S)en l^ot fott ^afte, bet ffal betale ©ielb til 9aaf!e. (a3r.) •) (5t formobcntlig fra et frenimebt ©prog (bet frnbeé i flere) o\)erfert Orb- 
\pxoQf fom er gnmbet ^aa en fHemtenbe Sittcetttng eUer gabel, om 9?ufene, 
ber befluttebe ai btnbe 93i(elber om ^alfen paa ben fo)>enbe ^at, for ai 
funne l^ere ^am om 9{atten. (3)>f. Aaj^. p. 85. "Who shall hang the bcll 
about the cat's neck?") 

jSRrmngen fan )»«rre: ^en ^r ingen 9^øb \)eb at ffuUe fa^e, fom finber 
gtff )?aa fit 55orb5 etter: 3)en er t)el n^bt til at fafte, fom o.f. ». •• 57 

I 
\ 

^(^tti^ SRon^ bcerer S3o paa Sag. C 6xr j^uui 09 ®«act> mc^ 

fiø/ font a^iol.** (|>. €9i». K 103.) 

Satttø 3Ranba garbe ere alle øbf ienbe. (v. fioue. 759. o: ut ot 

(ien^c. f. @Iolfor. »^ 9?9(rup. 6. 274. $otbe. 9$.^.0. H»155.) 

$atttø !D{anb f!al ei l()at)e fager Æone eller feb ^efl. 

("Sør l^an fan ti forfare brm/' jORotft; M ^* 99i»* I* 105: **^f)i 

ter flaarr (Dtangel ^u ab brm.") 
3ø(. 'Fåtækr må ci frida kDnu ega, né rridaii hest." (104.) 

825. ^tttg SRanbé JCcebe ^at>er mange (meøeii) Utobe. iv^ s. 758.) 

0*5D(n Sartigcl fi^A Mr meden Uco.** fø, @9». I. 103.) 

Satttg SXanb ^ar faa Æpnbinget. c*fa«»tuefienbritorb»am.** g9h»ti^.) 

@fotfT. 'Poor folks friends soon miskcn them." 

%atti^t grcenber faae liben ^ctttt. (l. io4.) 

2)en ^atti^t er «^t)ennanb6 @(ofhug. (I. 292.) 

Sfattig SRanba Ztng fomme ei alle paa een Xib ttlbpeé. 

(<P. fioUe. 700.) 

83(). ^uuSfonené «^øne ftbber altib S3telfen itu. (2>en %ani^t, f(mt, 

faaer «ltib e^Qlt for l^l^ab £>nU t\Ut &att Ut Jlcec) {VM.) 

^atti^ Xont gitoer ^ønfeceg, at ^nn tan faae ©aafeceg 

igien. ($. X^emefen.) 

3øl. "Fåt»k qvinna gefr hænuegg, og heimtar gåfar i gegn." 

JDfte ftbber rigt SBarn paa faitig SRobera ®(iøb. (^ori».) 

(C^r farriøt 93arn (an (omme ti( iBelflanb 09 9(idbom.) 

2)en, fom er føbt til tre ©ficert), bfit>er albrig »^erre for 
to ?)enge. (K los.) 

JBlufet er fattii^ 9»anbé ©fabe, imth.) 

"SWangen mifier for l^an ri Jør tale." (I. 47.) 

835. 5|attig SRanb \)ax fun een it)tU, og ben er t^nb. (i.ioé.) 

9iatti^ WlanU Æorn oojrer altib tpnbt. (i. 104.) 

fattig SRanb (oger fun tpnb S3<tlling. (røot^.) 

"S^tti^ 9Ranb$ Salling fan UiDe til ®røb. (<ftMt) 

(^en fatHsel ringe ftaat funne blive (ebre.) 58 
S3ebre at (et>e fattig, enb at bøe fattig* (11. 74.) 

(Vr ^tvt fant§ fit ktU Zit, enb Mti»e ter i (in fi^fle firtorri^.) 

840. (Store 3>ti((e, Itben Spffe, og lang 9){ovgenføt>n, gtøre fnart 
fattig* (11. 76.) 

Xalemaaber om brn Sfattige: "«&an ^at iffe mcer, mb f^an 
gaacr og jlaacr i." — "^an ^ar iffe ©alt til et ?æg 
— iffe 97afll i aSorgge — iffe faameget, l^on fan loRe 
en »&unb fra Dvnennicb — iffe bet, i)an fan ^)utte i 
fin STCunb." — "«&an fiaaet i al fin 9ligbom." — "^an 
gior iffe mange Jlaal febe — ^or iffe mange aSlbet i 
©alte." (11. 74.) 

(f. Safl, StibeO 
X>tx er albrtg faa febt et øt^ffe, ber er jo en Xtertel f)o^. 

(røøtft. 3»f. $. 9lecn6erd< Gfrifter. I. 0. 96.) 

3ntft 9Reel faa ftint, bet io |iar @aaber. (i. soi.) 

"@obt SReel ^ar og fine ©aaber." (I. 485.) 
S3ebre er tøffer maalt, enb eengang og gatt. imttfi.) 
«^t)er finber fnarejl »tøfl ^aa ftn 9laboeé 4>^ni. (»r.) 

845. »^t>o ber føber en Ult>, ()an jlprter fin ^eitbe* (i. 107.) 
Qn^\>tt bctx ftn ^tnbt i ftn egen S9arm. (1. 107.) 
@(agen ^iettbe er et ot>ert>unben. (i. los.) 
SBebre er aabenbar Tfi^nht, enb ^^pfle-Sen. (um %tn.) (l.ios.) 
Safieltgt er, at flpe for en (ebenbe 3^fttbe og {{telbe ben 
bøbe^ (1. 108.) 

850. (Sen ^ietibe er formeget/ og l^unbrebe S3enner ere et not. 

(I. 103.) 

»^emmeltg W^tu er ben t>cer{le» (<0{øt»,) 

«^an faaer %itnitt not, font ftg fe(t> \)ax tim. Vmtt%.) 59 

Zt fl^e el 2(ae, fom t>enbc 9I999. (i. m) 

»cbrc er at tinge t>t\> »uffen, enb t>eb S3olen» {«. m) 

855. JBebre et at flije, enb ilbe at fegte. (v. «o»0 
2)en, fom flijer, tager ©ag paa SSag. (i. m.) 
.^t)0 ber flijet, giør pg felo fagfalbig (iT^iti«). (*• m) 

(2)eni >cr Minmer/ betrådte« fom ifttlU^ i tet^ ^on (i«te« for.) 

»^too, fom flipper og 4ober (fi^« 00 taber) , ^ar baabe ©fam 

og @fabe» («w«tb. i»f. <p. ©o». 1. 110.) 
3Ran ffal faa fl^e, at man fin 25olig ei maa ^t)t. 

"Ila fUgias ne præter casas." (SRotf^.) 

860. gnb falber af farenbe 8(ea* C»bet tabe« aitib af ^r^ttesoM." 1.112.) 
J>en t>orber jlelben rig, fom ttbt fi^ttfu 
3ngen flettet faa fit »o, \)an mijler jo faa ®ob6 fom «o- 

(I. 442.) — "€an mijler {o baabe J&ofer 09 ©foe." C*'^) 

^t)o ber fan fibbe paa en ©teen og fobe ftg, ffal iffe 

flette« \l. 112.) 
J>en ©teen, ber tibt flt^ttté, biiux itte moéfegroet (I.112.) 
865. g»an fan iffe baabe flette og fare oel paa eengang. 

(^ot^. <)Wei)er. 171.) 

(taaUli^, todfet* f. «(rf, Stan) 
OTe mUe Solff finbe , og Sngen føbe. (1 69. <p. soue* 1021.) 
2(It leer følff aRanb, naar Xnben leer* (v.epv. v.cowe.gao.) 

(Sen 92ar feer efter ^en an^en; '*Z)en ene Vbc lommer ben 9(nben 
til at øabe/0 

@nb Dinber folff SRanb førjie ?eg* (l. eo. 256.) 60 

6nb fianber 9i^lfi, tU SBenene wtxU. (i. 59.) 

(X>rt er (un ^elfetii ^er (laaer fa^Kfnøe til Renene »JTrfe.) 

87«. @aa er folff SRanb blanbt goff; fom Ugle blanbt Æragen 

(V. fiotte. 1083.) 

9olff SRonbé ^at> er førfl ceben. (<p. seue. 55. 335.) 
^olff !D{anb$ Ænit) er førfl i @mørret (<p. &«ue. 79.) 

3«l. 'Fanta knifr cr fyrstr i faU" (404.) 

^olfV S3ife t>orber mangelunbe qtxebet (i. 93.) 

fptagte« fotfmaae* 

9Ran {{a( et føtfmiiae ^amU SSénner eller gamle S3ete. 

(<P. &0Uc. 642.) 

875. Sngen ffol fptaøte libet @aar, fattig granbe, eBer ringe 
Sienbe. (i&. z^mt^tn.) 
SRan fPal iffe fafle fort £lt9inbe ti( (SengeftceL ($. ziimtUn.) 

3^1. 'Ekki må kasu svartri Konu ur Snng." (74.) 

^\>o libet fptfmaaet, blit>er fieiben rig. (<w*t^.) 

« 

(9(tfte. Cmffifttiitiø« T 9^9f^eb0 

£)fte fommer 9iegn efter ©olflin og efter ajfuln Kort SBeir. 

(9. fieUe. 792. S^r. 'Teterfen l^or: **€>< Gftn rffter mtvln.*') 

SJerben jlaaer ei t)eb ©tage bunben. (v. scife. 1075.) 

(2)en rr emfTtftelid; iffe uforantern^.) 
•&oU. (1487.) „Tsijn ghecn stonden aen slaken gebonden.*' 

8S0. (Sielben -er ©fifte bebre. («». CoUe: 911. -"funDerlld mct ^erfTab 
09 Ol^inte.** tilieitt i^. ^(omtfcn.) 

' 3 25ag ®ulb, i SRorgen 50?ulb. (ii. 82.)^ 

!!Rangen tiører og ager t>el, og maa fiben felt> løbe bag 

efter. (I. 113.) 
^an (iDen) ligger tibt i ®farnet fra @abel og «^efl, ftg 

tpfteé faa ranf at rtbe. (I. IIS.) (<Olo«iTfe et $rodmenr af 
en 95ife, e. &.) ' ' 61 

@nb fommer S$anb, fom SSanb f)ax rxzxet (h 112.) 
• 885. g)en9e 09 æilgift gtør tibt onbt «Kfte* (1. 66.) 

£))> og neb SSevbena @(eb; ncb og op SBerbené 9øb. (I.113) 
2)et jlaaet iffe i fpt) Xar, fom i [^to SJage. (l. ns.) 

"Sil og fra er aSerben« @^)U, 

at ^ott^ flg ^cl \)n »J^ffe tlL" (I. 11a.) 

"qjritd Sngen falifl fot flit (^ntt, 
8^ffen fan flg fnarlig rjfnbe." (©t.) 

890. J)er er ingen t)iet fammen, uben SRunfen og I;an6 Stappe. 
. (I. 439.) 

fptgte»ed (eiernfttg, Umage.) 

^et buet ti( intet, at giøre ®(oe til ®ceé. ()>. <S9i».) 

SRan {{al lange gaae bag en 93tlbgaaé, før man ffitttx en 
©trubéfieber. (wort) 

3Ran ffal Icenge bugge pm en (SUetrunte, før man faaer 
en S3tft><erm beraf. (<)o?øtt) 

!{Ran fFal lange flibe, før man faaer en SErabammer flarp. 
(ari«.) 

895. ^\)o ber ))løier meb Jtatte, fFal ^art>e meb ^nu&* (l. 24.) 

ifotgiei^e« er at mebe uben Arog, at Jcere uben S3og. (v.e.) 

"«6iJ0 fom gaarr i ®^ ot Bage, 

*&an mifler ofte (aabe <Kul og Jtage." (<p. Snc^ørbfrn.) 

"«t tefe og intet forflaoe, 

2lt fiffe og intet faae, 

?lt {flge^ og intet fange : 

S)et er fom at fiaae, naar man ^il gange." (sr.) 62 aSebre er et magett ^otlii^, cnb en feb Zmtte. O. us.) 

900. aSebre'er eet £)rb fot, enb ti jDtb efter* (T. us.) 

3 ^^ttUii {{al agteé, at een tKe faaer øtocerbef, ben anben 
©feben* (f. ns. 430.) 

^otliiøt aSenffab er fom ilbe tegt @aar* (<mér»* jvf. I.iis.) 

"«r)o flg \>a fotUge, 
3Kaa gtoe og ijige/' (I. 119.) 

fprttem« 

s 

(f* ^maa og Sftpre*) 

(f. Oatfpttii^ebO 

S5ebre et at f)a^e Sotfotø, enb Sfterforg^ (<p. ép».) 

905. @ce big loel for , ^raabe er if fe Sil. (veu*. o. s. L 125.) 

S3ab et oi[>er SSanb, ^t>or bu iffe feer S9unb. (^«t(.) 

S3ar big ibag, at bu it(e {fal angre i fOtorgen. (asr.) 
SRangen qt)iber (H««er) for ben ®ag, f)an xHt biber. (opfeder.) 

(f. 126.) 

©en fan fnarejl fpllbe, fom Jtarret i ^anbe f^a^tx. (T.125:) 

9io..a5ebre er tøéfer htt^nlt, enb eengang forfrcenft. (i. 45.) 

^x^t> fom t)il giøre efjiort Spring, ff al gaae t)el tilbage. (<woti.) 

"Sorfigtig^eb er^aWb 90b; 
©»jibSflnbigl^cb er af onber 8iob." (T. 278.) 

%otft>at^ (f* OtttgeO 
jDnbt er at jiøtte ftg til lubenbe 93ceg. (i. 448.) 

(iCt AøU ^AA; før^c 3»rfbar M ^(ti Gl^a^Ci itraftUfc.) 

«^toer 8l«t) tsarer jin SScelg. (i. 127.) 

915. SRan ffal i^cetge for ben «^aanb, man iffe mi \>cttc af 
meb. (1. 127.) 63 fottøttc. fpirbintge« 

« 2)et man ctbtx af ©rpben, faaet man iffe ))aa Sabet (i.iåi.) 

(i^l»«( cudanø^ Va« een ^aaht, er forbrudt, førtJrret/ rilfat/ fan man 
if(e nv^e anten ®an§.) 

"«&^o mfer t)ll tcttt, enb ^anS 5PIot? fan (rtje, 
•&art fan ftg ifft for Slrmob ^ccrge." (røørbO 

"Sad <^I^i^ f(<(f lo^d <>I^^id ^ilf 

2)u fnart til æiinbrn fomme ijtl." ft.) 

(f- »^tUiflO 

^beit er et faa gob*), at i ^\>o @faben faaer, ^an be- 

^Olber f)(ini* ("Melius cst servare pacem, qnam facere/' <p.s.762.) 

*'a5fbrc at gicmme, mb at gijwf ffreb." (H. 93.) 
920. ^eb et en fat)er @tang; brpbeS ^un, t)il f)un (obbeS tgien 
meb ®øli[>. (II. 92.) 
^an gtemmer bt^rt, (bcr) ftn Jreb giemmer. (i. 182.) 
Steb ffal man bt^rt Købe. (H. 9s.) 
^eb og t)elb999et ^m& fiøbeé ei for bprt. 
»^t)or ber er 2(t>e, er Sugt; lf^t)or ber er ^eb, er Snigt. 

(I. 132.) * 

925. SRan f)ax ei tenger $reb, enb 9laboen ^iU (T. 133.) 

®fotff. "Nae man can live at peace, 

uDless bis neighbours please." (Hendenon^ 

$rebeti føber, krigen øber ; ^ebett narer, krigen tarer* (w»t^.) 

SScerge bpber ^eb» — "I)et ene ®»ærb i^olbcr bet anbet i 

©febcn." — "©ebft er al giøre greb mcb broget ®j)cerb." 

(T. 133.) 

S>en t)eeb ei, Ijiborttl ^reb buer, fom ei ^cct i|)røt)et Jtrig* 

(Wøtl^. II. 98.) *) Sreben er atbrtg faa gob — greben maa )>(ere faa gob ben t)i(. 64 

Den, fom \^ax to £øet, {fal gbr Un ene, for at ^at>e 

$reb. (^eøer. 194.) 

930. gRan .ffal altib labe bet ftbjle ©lag t)are ujlaget- (IT.119.) 

(^M |Ta( i ®rrib (abe en Ubtoei aaben ttf SocUid.) 

fOlan faacr mere ^»'eb for et gobt ©refigen, enb for l()«n- 
brebe 3»art (©r.) 

* 

©Ub^Sfebe (<5N6et9i) er fremmeb 9Ranbé ©finb. . (i. 134.) 
Xt ffoer« i fremmeb JDr^ er iffe anberlebeé, enb i en 

%\\Xt1^Cit («Wwb. II. 93.) 

@gne ©pore og fremmebe ^efle giør forte 9Rtle. (l. 134.) 

' ^oU. (4 487.) 'Eyghen sporen ende ghehuerde perd maken 
korte milen." 

"9fnben SKanbl ^eji og ege« ®\jpbe Un meget taale." (II.93.) 
935. 3ngen if^alter af 2(nbre8 ©labe. (v. ®»».) 
^emmeb er tibt fom Sroenbe. (i. 134.) 
3ngen tcegger faa en 3(nbené S9arn i SBarmen, at jo %o\>tn 
fiiffer ub. (L 134.) 
. Xltib er bebre ©ab ^paa en 2(nbené 2fger. (i. 134.) 
^emmtb !D{ab fmager altib bebfl, og fltaalet Sknb er 
føbejl. (I. 134.) ^ 

940. Det btg itfe branber, bel^øber bu et ai btofe )faa. (!.i34.) 

(Si at 6(anbe bifj i Vti^rel Ga^er.) 

Det er onbt at (eg^ 83olb "ipaa fremmeb ©abe. (H* 93.) 

C*93ebf( at ^txt ^9^ti jtn e^en S^oIbdA^f***) 

Du flal ei fcette fulbt ^ar, og et fobe tneb jomfruer. 

(<p. fi. 705.) ($»rmobentIid : fortte fufbt ^riffefar fer een i^m Sørbet.) 

TiX fobe ^oé l)inanben "^aa Zxo og ?ot)e, er abeligt, men 

farligt« ()&. S^omefen. "er tt r I i 9 1, men faclidt.** i^ebe«aart. G. 193.) 65 ffOtlt« 

%tvmt Solf er hin t^nbt faaet (I- isa.) 
945. ^pmmet ^anh faaer t>el ftt Srøb* (l. i36.) 

^tomf^fb faaet t>e< Sarfoar. "Ujl^lt^ ^at <&^Ib." (I. isa.) 
Srømme S<^av ^aae mange i een @ti/ (1. 412.) 
©tICe og ^om fommer fieiben for J>om. (i. 307.) 

£)rb labe bem t>el ftge, og ^net (aber bem \>tl lige. 

950. "griur ^ar Sruenober" — fagbe ®aV Tint, f)m ^btt fin 
^aabt i 9tenbe|ienen. (<p. 69».) 
9etg 9{anb fatmebe albrtg %vutt* (er iiie «ntei tf smtr.) *) 

3i»f. 92r. 348. 

fattig 9)2anb faaer iKe 9^it<, uben lt)un l^ar @fan{ eKer 
@te»erbeen. (H. 75.) 

@aa [tunger $ugl, fom 3lcAUt er t)0]cet til (i&.$i^.om.i»f.l.203.) 

"(5n^i?cr 55ugl fanger af ftt Sf^crfc," (I/428O 
Xo ^ugle b^gge S3o; een let>er i Uro. (onot^.) f. 9{(. 380. 
955. ^ebre brage to Sugle tU iKebC/ enb een. (<p. (Sot^.) 
2)en ?ttgl blit)er fieiben feb^ ber l^or mange Unger. (T.33.) 
^en, fom t)il l()at)e baabe ^nø^eti og Ungerne, mifier bem 

alle. d^sn^t^.) 
Saaer man et fuglen, ba faaer man t)el en S^ieber af 

^am* (95r.) O SWaaflee it "gruer" i^r ^ulycW. "grawr fa*)n«be a»rig b«tt getge,". 
o: mobtøg )>etr v^^^^* 2i^l* Cftgn«. , <So. fjigna. 

5 66 

J>ct, fom er fMté, tt itU een SWanbé^ (i. 107.) 
^ 960. ©et, fom er .^t)ermpnt>8, er tngen 9Ranbé* (i. 107.) 

^Uté 85ørn, og f«tte<J ®anbe, ere ei for9iet)eS» O- 107.) 
9<»ae^ ®oba t>t( gierne forgaae. (<)i»oti^.) 

Srom er fre(é TtanbS ^remfoerb* (v. fioife. eoe.) 

(9ta|T, ta^^<r er (en $«iel $ftr(.) 

" ^t)er er i jtn 3<»tb, fom l^an er ^iemme tørt (i&. 3:^omefeii.) 
965. »^100 ber leDer, fom be glejle, i)am fpotU be garrejle* 

(tp. fiøUc. 1102.) 

Sar fom be Stejle, faa fpotte big be f<erre|te» (v. gntMbfe«.. 

^Otté. ^. 8.) 

»^an fremmer og jtn S«tb, fom farer fagte* (i&. zhmtUnJ) 
Sngen fommer t 83tbunber, uben |)an fett> l^iel^er til. 

92aar 9Ranb giør fom ^oh t)t(, ba giør ^an , fom l^an er 
til imtt%.) 
970. Ttan ff al fl^ie , fom man Ij^dr SSinger til (»r.) 

"éiør fom bu af 9tnbre ijil l^a^c : 

S)a følger big 5)anncmanbé 91^ til ©ra^r." (i^. <t^mefe«.) 

(gnae og fommeO 

Sffc altib er Sarebag fom Sommebag. (<rø*t^.) 
' »^ar bet f)at>t en Æommebag, faaer bet t>el ogfaa en gare- 
bag. (»r.) 

Qaa febed S3ter, fom S3iørne, bog af uUge S3tb. 

(V. fi. 293. ibf. 1162. "6tt« f^J^e« »i, f»m ©i^rn"— I. 127.) 67 

975. ©oa Ur>et ^ømn af fit @frab, fom iø^m af fit 9iot>* 

(<)). CeUe. 1162. 6t(l»(rt ^ør finter fin %9U,) 

®aa Ut>tx «^øt>btng af 9{ot> ^ fom Sugel af ^lt>. (^. s. 938.) 

Sugleti fl9t>er albng faa ||øit, 1)an føget io fin 9øbe paa 
3ortcn. (T. 129.) 

3>en, fom ^mt fiet)en, tørstet) l()an git>et Sitret (i. 129.) 

«^i[>et ®ag {ømmet meb ftti. ^obe. ^i^et SRotgen f)ax ftt 

SStøb. (I. 129.) 

960. Sngen abet gtetne Xgetn, naat ^an l()at 93tøb* (<0{«rM 

(iDtO/ f»m fin *(atoc bet Mrt/ n^iel ci sierne mct (et ringere.) 

ftiøb f ømmet af StictXnt. C*Z)eraf tri»el man/* 11. 89.) 
(9?jrrmeA t^e( om O^^^ttf Itt triM of 5liiirnefoter.) 

^øbe t)il lj)at>e SKøbe. (l. 128.) — "SKan j!at flg fot JTage 
umage." (1.129.) — "5trBeib og gobe n baglig SWøbe." (I.21.) 

Søb mig i 3Cat — jeg t^il fobe big ab Have. (^ ^i^ømcfen.) 

iX>tn ndrrtottrenbe $ran§ er (en mr|l trpffenbt; cUer: »ié Utgiftf 
nl»U Sr|latnin§.) 

"®ø(9 et albtig faa f)\>xb, og @ulb faa tøb, 

3)e fptinge jo iegge fot bogUgt ffltob." (i^. t^omefen.) 

985. "®ub gbe bacjligt 93rpb, 
gotubcn @fam og 9iob, 
Dg faa ctt falig 5)øb." (II. 90.) 

S)en førfte Sugl fanget bet føt^e Æotn. (^. soVe. 334.) 

SWcbfat: "^cit fme ^0 faacr bet fKbne ("fuKf") ®r«é." 

•&D0 føtfl f ømmet til SRøSé^ faaet føtft malet (1.38.) 

Xtæet falbet et fot bet føt^e «^ug. (<0{et(.) 

»g)an mijlet tffe, fom føtft faaet — t>at bet enb SøUt^UQ. 

(^«ud). O?. 7.) 

990. ^\)o bet faaet bet føtfle ©lag, et natmete bet anbet. 

(ifte^e^aart, 275.) 

6* 68 ®ob (9aa« et {tg felt) om ®aéfe. (føier^.) 
"®obe aSater f«Igf« af flg feb." (?) («w*ti) 

2)en ®Mé fiitftet l^øit, bet l^at en gob Øa^fe* (m«t(.) 

O'^en @aai (an ttlH»\U fi9iv\,.. (Sr.) ''Konen bii^tt mt^i% 
af ^antenf QRadt fUer 9lisbem/* røer(.) 

Æ)en ®aa^ tiathx tf fe mete, font <^ot>ebet et af. imtth*) 

®aaitn ^aatx faa (cenge i @tegetfet, tt( f^nn faflner t)eb 
©pibbet. (1. 101.) 

995. @aa (lan^c) gif (Saafett ti( Silbe, at bun font Ijictebløé 
biem. (ir. 294.) 

@en itaa &aa^ et attib bebte, enb to bt)ibe« 

(€n øammel ;OrMfd. Ze i^btbe a: te ^retietele af en GHUino.) 

@it ®aa^ btiffet faa mtitt font en Øa^fe* (i. 75.) 
2)et et onbt at fiøbe ^a^x^ af ®aafen* C*i^un »^tx un 

UlUtt felt." fWctli.) 

Sag ®ttdfette t>ate naat 9tMtn ^abtfet. (isr.) 

1000. "?)ebet," fagbe ®aafen, "jeg aget," bet Sfowen (øb ab 
@fot>en nteb l^enbe. (pm fin 9100) O- 100.) 

(^er feieé ogfaa tit fem @var : "O Snge^ Sitgc! bet )Nir fafl bebre, 
bu gtngf." «&. ^i^cntcfen.) 

2te £lmnbet og een ®aa« giøt et 9Batfeb. (sr.) 

@ngr- "Many women, many words; many gcese, many turds.'' ^) 
"^ (^Ray. 60.) 

S)et et flete 9alnt, enb be, bet fape ^tebetne. (i. ei.) 
®ale So(f l^at)e t% 9>aé belSM>^. (I. 61.) 
Sngen ^unb løbet gal i femten Hax. (I. 61.) 

10()5. ®altie ^unbe faae tct>et @ftnb. (H. 33$.) (o« ^en, fem 

»il^e eø u6f(in(idr (Vvrrer øg i $are e^ femmer til iSfabe.) •) Uagtet bet banf!e £)vbf^)rog er niere flint, og minbre ^aanbgribeltgt, ftgter 
bet maofflee t fotnme (Reinisig, fom bci cngelfe, og f«m bet italtenfle: 
"Dove sono donnc dr ocche, non ^i sono parole poche.'' 69 @nt) (etoer ®ammel, men (metcnO ®ub t)tl. (I. it>.) 
Sierne øraber gammet SRanb SSormaanebS ®røbe. *) 

((p. fioKf. 169. ipett(b. 9t. 3.) 

@aa ørpnter ®tu$ Ofrer), fom gammelt @t)iin for. (l.8i.) 
2)en ®amle f!al man cere, ben Unge f!a( man (cere. 

(D. CtfUf. 121.) 

1010. ®ammel er T&re t>arb, fom \^<xn ()ar (et>et tiL (U. i3.) 
®ammet U(t) roebeS et t^eb \^ø\t Staab. (l. 12.) 
2)et er onbt. at fienbe øammel «^unb at fure* (<p. seuc.) 
Øammelt SSra er %cX\> i 93ane. (fPeu«. 97. s. L id.) 
^et giør ingen ©obe, aX flptte øammett Ztot. (»r.) 
"©ammelt Jlrce taaler ri at fti^tteé." (1. u. "«• Hen« 

tebft for ^en ®am(e.*0 

1015. øammel ®reen brpber naar ben ffal bøie«. (»r.) 

6nb gpeé (gofer) gammel !0}anb, bet (øm enb) l^an if<i(i 

3lben fab. (5Den @am(e frvfer alttb. I. 13. 9. &otfe. 1129.) 

3ngen er faa gammel, \)m jo t>il (et>e et 2Car. (QRøt^.) 
(Sammel iSat laber og 9Re(f. (^. &eue. 64i. '*(Vuii^m meer 

enb tre Jttorrlindcr* tilføier <p. 69». 1. 16. t>m <0}cninden af Orb: 
forødet f. 9?9ertt|^l Ubg. af ^. CeKe. @. 201.) 

Øammél Sire tramj)er tungt. (l. 12.) 
1020. 9ammtlt ^mxi 1^<kx bumme 83inbuer. (<p. ®ot.) 

(^en @am(e er ffragfvnet.) 

%\it "oW tonge Iet>e, men Sngen t>tl øommet l^ebe. (T.is.) 

3d(. "Allir \iija lengriifa, enginn \ill gamall heita." (30.) 

"©lemmer :^an fom tcetter, faa glemmer i!fe ^^m^ fom t^nfer." 
(1.14.) . •) SReningen (fom lymfen ^^r. $et)crfen, cHer ^l^enU?, frjm« flart at 
l^aw fottft) er ubfn-^^^bl ot ubtr^ffe fcnt ®tf åring: at fer tiUtg^aar cg 
Orøbe i SKart«, eKer rettere ben berefter féfgenbe fhrengere goraarøfulbe, er 
ffabeltg, og tf<rr farlig for gamle goff. 70 

£)en, font i)ax flabt Wtaanen, loecb ^tl, 1)\>ox gammet 
. Ifan er. (l. ii.) 
. Øamle SRarfer baare if{e. (I. 12.) 
£)e ®amle til fRaai, be Unge til S)aab. ,(l. 13.) 

"9Kan fan »el unbløbe ben ©antle, men ei unbraabe ^fam." (^cucl^.^.S.) 
"@ammel 3^anb er feen i ®ang, gføer bog gobe 8laab 
i 3!rang/' (I. 13.) 

1025. &amU @tøt)ere ftiøre ben bebfle Sagt. (i. 13.) 

§Raar ben gamle @aarbl()unb (aber ftg i)øxt, faa maa man 

fee ub. (S5t.) 

@n Øammel t et »^uu§, er et gobt Segn. (l. 13.) 

SDet er be gamle ^efle, ber tcemme be unge goter, (i.u.) 

Unge ®eber cebe gierne @a(t; mtn be ®amle oebe baabe 
©alt og ©ceffen meb. (l. le.) 

1030. 9?aar gammel ®ige faaer nt)e ©trange, Winger "fyun meb. 

®amle ere felt)t>ife. (Lis.) 

®amte t>we bage og S3røb. (K 16.) 

2rf ben gamle £)]ce tører ben unge at brage. (i. si.) 

©om be ®amte ftunge, faa <|t>ibre be unge. (T. si. 97.) 

J035. SDe gamle ©tube l&ar be jiit>e |)arn. (3»tf.) 

®amle @t>iin l^ar ()aarbe Srpner, gamle ©tube l^aarbe 
^orn. (I. 12.) 

®ammel teer , l{)t>ab Ung i)<ix txeret. (gnct^.) 

"Den 9Saagne er onb at 'o<tth, 

5)en (Samle er pnb at giaffe." Cdou*.) 

"®amle QSenner pg gamle SSeie, 

3)e albrig S^pgen at ftjige v^eie." (i&. $^omef«n.) 

©attittieti^ (f. ®tebeO 
1040. S)et er ei eenS Øammett , at een leer og en anben graber. 

(<0?ot6. I. 7.) 
3^1. "Ekki er |)ad eins gaman, pk einn hlær, enn annar grstr.** (70.) I 71 
%(t>OT 09 Sammen funnc bebfl fammen. *) (v. £•««. eor.) 

!Dectiii«( : 

Zlr>ox Og Sammeti Ian t(be tilfammen. (weri.) 

3d(. "Alvara og gaman ega illa saroan." Stgelrbeé: "Kais og 
g am an kemr illa saman." (188.) 

Æ)et et iffe HUt , fom ®amiiteii funne fliønne. iv* fieue.) 

(Gem førflace Bfø^.) 

Wtan tager ttbt ben @org, nafi «piertet ligger, og giør 
beraf gob ®ammtu* (T. igo.) 

®at^e* (f. gtoeO 
I045.\^t)er er {tn®a«>e(ug, t^are ftg fattig eOer rig. ((p.s.252.296.) 

M, 'Hv<jr er sinura gidfum likr, fitækr og rikr/' (159.) 

&a^t fZal gielbeS, om 93enflab flal l^o(be$. (<p.seac.ioi7.) 

"SKube »olber at S}eiif!a5 ^olb«." (I. 141.) 3«L "Gefid skal 
gialdast, \inskapr haldast.'' (119.) ^n flgeé: *'9loget for noget, 
. f!al aJenffab ^otbe«/' 

®obe £)rb og &Mt milber loreb «^u. (<pøttd».) 

3eg lot)er alle CSaver, uben ^øHel^ug. ♦♦) (<p. 8eu<. eio.) 

9}aar Øat^ett er breibet, ba er ben betalt, i^. t^^mefen.) 
"33reibet ®a^t er fcetalt.'* (I. 144.) 

1050. Slaar &a^tt regne§, ba ere 83enner faa. (<p. ccue. aes. 

itf. <)?9eru^ 6. 140.) 

9Rend ®at>e raffer, ire SRober og batter 93enner. 

i% fieUe. 1110. <)). eQ». I. 140.) 

9laar Øat^e gaaer af S>øx, gaaer SSenflab meb* (H. 179.) 
ISrlig Sfienf flal man l(^aberltg frembære. (T. 140.) 
®it>en Snt^e taged igien ))aa en gloenbe @teen i «^etoeb. *) ^ tv SWentngnt mobfat, eHer en anben, enb i bet følgenbe fføé 9»ot^; 
nemlig: SUvor ffal ^ejcle meb ©ammen. ®aalebed et bet ogfaa fotflaaet i 
ben lot. €)>erf(rttelfe, og af (S^r. ^eberfen. (jof. 9lr)txup. @. 2^4.) 

^*) 9{9eru)>, ®. 225, ^r, fom bet iijmi, rigtigt I»em(erfet: at bette gamU 
92unb^e(b l^ar fin SJittigl^eb (pointe) i ©rugen af Crbet øipe om Sl«>* 
felfer (at gioe een ^ug, ©tr^g, 93anF m.m.)* 72 {ia^milb. (rnnb.) 

1055. £)et tx gobt, at t>axe fpftfri af en Hnbtnå $ung. Xi-36i.) 
9tntibe J^xznUt giøre mange 93enner. (<!n«rt i»f* I. sei.) 
9laar ®obfet gaaer )faa ®runb, blitzet man (ibet tuiib* 

(T. 361.) 

9Ran et ei faa rutib, at man feer el efter ftn Cp. 

(<p. fieUf. 1506. (862.) — "fftfr 5a«reeft." U>d. 1515.) 

(f. »aabe* ^r^ttt*) 

Oat^tt ff al meb ')Srt>eb («r6e<b) gielbeS. (<d. seu«. <p. e. 1.209.) 
loeo. e^n ffal bu gwe; Sfaa ffufle big taffe* (ii. ss.) 

iDen gagring (5«dcr^et) er (ibet t>arb, fom Sngen fanger 

Øat>n af. (i. i46.) 
ST^angen, fom &^mt, giør tf fe <Ba«>n før i)an et bøb. 

(I. 470.) 

Sanitet er bebre enb 9lat)net. (vc«*. «i». 4.) 

(f* S>tar* Sanre«) 
aRan ffal giøle ®ieneti, t)il man l&at)e gobt af l^am. 

1065. gjoc« ®antett, faa faaer bu ®at)n af l^am. (^ t^emefen.) 
»g>t)0 ber gantes meb galne golf, blit)er felt) en ®M. (worj.) 
*^t)o ber felt) t)ir giøre ftg.til ®ief, faaer SWange til at 

i)\ttpt ftg. (9Ret(. II. 38.) 

£)et er bebre at libe (taaie) en |)eel Øief , enb en ()alt>. 

(I. 67. ^en (i^l^e filtet fig in^ «r to«re mt^tt fltø.) 

SRan tør et t)eb at Ilgange Æloffe <)aa &ittttn, i)an 
ringer fig nof felt), (gnct^.) 
1070. ®teffen er onb at ^)olbe inbe. (wetb.) 73 

9Bange ere Sirffci aUtget>el be ittt ere ragebe. (i. sr.) 
Slaar ©ieHett fommcr til Zovoi faa€t 5trcemmeren ^engc. 

©ammel CSief et t>ærre enb ung 25ciare. (5.) 

"CBammcl ®ief et'®ulb i?cnrb." (om ^«mIc"5•l^ frm ^e- 

®{tiK (Sifpib. (uttbøielbeO 
(f. SienøtelbO 

Wlan maa tage fuur @i(b af onbe Øielbittger* (a: 9i(i»ii(rr, 

ettflhntxt.) (I. 148.) 

"3:ag fort <3aU af onbe ©ietbnere." (<p. fiøtfr. 10. 9i4.) 

3é(. 'Tak gréU salt af Yondum giOldtam.*' (335.) 
6fotfr. ' Of iU debtoors men takcs oats/' (^Rny.'^Oi.^ 

1075, 2)en ?>un8 er tom , fom 2(nbre« ^enge Itgge t. (i. 43.) 

3^1. "Så pungr er tdmr, som annars péniDgr er i." I[i89.) 

«^t)0 fom 'taget t>eb SSorger, (^an taget t>ebOielb» (i).fi.688.) 
*^t>o-fom betaler ftn ®ielb, l^an øger ftn 85o- (wot^.) 

(— "^fln forraewr (ir ®eM." I. 46.) 

^an maner og en gob ^ietbener* (l. us.) 
S>^ctit IBrøb t>il nøbtgt betaled. (i. 43.) 
1080. ^t)o tlbe t>il betale /ffal ei tinge nøie. (i. 147.) 
®ammel ®ietb er bebre enb np ®ag. ♦) (l. 147.) 
Sag bet, bu faaer, og frcet) bet, fom efterjfaaer. {!. us.) 

i^M fTo( tadc Vfbr«d |»aa @iel((n , tmar man fun fnat ter.) 

2)en ®ielb er faa t)i«, fom ÆraneiTffgg omSulen. (I.i48.) 

"Dm bu i?il flippe for ?lrmob og @otg, 
93aer big ba ^tl for 5)rtf og 33 or g." tøv.) *3 STOfnmgen er t)e( ben: bet er bebre, ai ^faw en gammel (uM«) gcrbring, 
enb ai anUt^^t @ag mpb (Sf^lbneren. - $. ®^)9, I. 147, ^ar ben bcbbelte 
gorm: "©ammet ®ielb er bcbte enb jammet (Sag." 74- øtelbe^ {httalt. ttttbgtelbe*) 
(f. eiettøielbO 

1085. ®Umt er gulben (o: «id>tt, betalt) ®re. (v. mu. sos.) 
"Den $enge, fom er Utalt, er glemt" (1. i48.)*) 
J^an flal gielbe meb ^op , fom et (^aber ^o. (<p.i>oue.982.) 
"^ipo ei l^a^cr ©ritø, ^an jlal betale meb Jtrop." («p.£.i95.*'') 

jDfte gielber (unbøiefber) ®ritd bet gammel @o giotbe* (<p.&.) 

©ørfomt f&T giøtligen diemme^* (i. iso.) 
Æ)en diemmet til 9)tuu$, (fem) til9)torgen gtemmer* (l.idi.) 
"J)en gicmmer til Jtat, fom giemmer til Stat.'' (gwott) 

1090. 2)er groer ®raS, fom »Regnet er. (i. iso.) 

Sibet ®obt er bcerji at giemme* (H. loi.) 
"Sibet ®ob« fan man ijcerjl ^cege." (I. isi!) 

SDiib Øiemmet giør fnare SE^be. (ORet^) 

2aa^ for Soeberfoef, ber loe Scelgefnib ab. (l. i5o.) 

(Unotrid $erft$ttdbet ; tuarlid ^crtoorinø: *'Sot^en finber toeC Caafe? 
gangen.** <p. 6iOt»») 

' ®ob ®iemmer er gob @fdffer. C'^en, fom ifnut, (ar aitib 

1095. %t øiemme og fyare^giør længe at bare. (i. isi.) 
®iem og ^ab; tør beb lommer altib. (<mcr(. I. iso.j 
^bo ber giemmer ; naar pan ^aber, l^an tager, naar "fyan 
trænger, (l. iso.) 

^bo fom ei giemmer een $enge, faaer albrig to. (l.iso.) 
»grbo ftt fpilber, "^an fanfer bet iffe Xlt op. (<motii.) *) 3)en latinffe gortolfning ubtr^ff«, meb jlere £)x\>, noget fulbflanbtgere bet 
banffe Qrbf)>rcgd Stening: "Immemor cst oneris exemptus debitor 
æris." 

*) gormobentUg n^ete, enb bet foregaaenbe, ffiønbt ogfaa Sélcenbeme l^t)e bet 
lignenbe: "Hvor ei hefir gris at giaida, gialdi sina hud.*" 76 
1100. eiem btn 9Runb, og ølem bin a3en* (T. i5o.) 

(SiU ei Ut, Um Mn ^en et ^ittt %9U.) 

9itm bet, bu (^at>er, bu ^eeb iffe bt>ab bu faaer. (^ tb^m.) 
£et er bebre at giemme en «^t)ib, enb at tabe en ®aler. 

(H. 101. 249.) 

S3ebve er ^itmt, enb glemt. 
93ebre er liben 9}.agle for *^uué, enb ingen. (T. 150.) 
1105. :Oet er onbt at i»o^tt ben «^øne, font borte t>il txerpe. 

(L 151.) 

£)et er onbt at t>Pgte bet l(it>er !!Ranbé ^\x jiaaer efter. 

('*!Dtr laller ^n^ flaaer i^u efter/* <p. Gvt^. 1. 151.) 

SSre Xing ere onbe at l^olbe: en ^ugl i S3arn6 ^aanb; 
en ung ^one l^oS en gammel 9)?anb ; et @Ia$ 1!D( af Un 
Æorpige. (V. ®u».) 

^an ffal gletbe raat for Ube føbet. ("©i»e ten raat fer ufa«; 

^ee.** (ttfegO o: ^iu U^t for liøf. 'Man scal gællæ raaUi foræ 
illæ saadh." ^^ fieUe. 1093.) 

Æanbe ot)er ®aarb, og anbeh tgien, l^iolber tengjl Senffab. 

(D. ficUe. f. 10.) 
36(. 'Kanna i gård og igegn onnur, giorir gédan vinskap." (1^.) 

1110. Æanbe af ®aarbe, og Æanbe i @aarbe, om Senflab f!al 

lS)0(be§. (I. 269.) 

^poo ftart t>il (^at)e, l(ian f!al liut^t labe. (a^.seire. 255.901.) 
".&i)o ber tjil fcatjc bet SKere, ^an jlal labe bet minbre." (r.i42.) 

®at>e maa gtelbe^, om 93enf!ab flal l()olbe$. (<p. £euc.) 

Æom fiunbom meb Z^\>cn, og ei altib meb Simn. (v.&tit.) 

(@it^ |lun^cmf eg e«ø d(er ferUnø ei ald(. Sviren 3: Zt^eøctif 
Serfctif ^9t9beo.) 

©meben fagbe til 9>r«jfen : "Sl(irijfne mig mit Sarn, jeg 
fmeber big et ?)lot>iern." (o). seue. sso.) 
1115. 9Kube 4>olber; at a3enf!ab ^olber. (I. léi.) 76 

^an l(ieber S)t>nen, at ^an flal t>anne igUn. (i. 470.) 
^aani flal anben tot, eHet baabe urene t>are* (v.£.748.^) 
Slaar ^aanb fplber »^aanb, trIwS JoB 09 8anb. (Ksés.) 
9?aar man ^flfe« meb @t)cerbet, taffer man meb jtaarben. 

(I. 269.) 

1120. ®{enflag er iffe iiflagt. (<o?øt6. I. m.) 

2>en, ber |^ar ®la^tai ipaa ftt eget «^uud, maa iffe fafle 
©teen paa %nt>xti. («) 

®anter§ ®ient^ei er at ^aat omfring. («meti.) 
®ienfti t>orber ofte «lapflt\ ' 

®ierb faa ®aarb, at bér t^orber et &ab toeb @nben. 

(<p. SøKf . 9t>4. ''&i9t tin €)ifrnini) forfVarlidt fr« 93r9Qntc(ff n." ^ør(. 
®aart o: &ittU* 2iU gardr.) 

1125. «^^o i(be jiaorer, ^an i(be øietber« (<xR»t(.) 

(i^t^ø ter br$9nt(r 9Irbfitce fltt, enter tet ft^Iten be^rc.) 

(Snf)^tx til gierne ober ©letbet, \)wx bet et labejl* (I.490.) 

@!otff. "Men goes over the dyke at the ebbesU'^ (Aay.) 

Den, fom \)\l gienne en Xnben ot>er tre ©lerber, (!al felt> 
o>)er be to. (<mot6.) 

9taar eierttittgett er giort, gielber intet S>nf!e. (ll.ios.) 
©iort ®{erti{tig jfaaer iffe til at t)enbe. 0. iss.) 

("Ii«r ingen ^Senbing** — "er ter ingen gSentIng i." QRortO 

1130. ©iort ©{erning er ^alt> forfoaret* (<woti». f, I. ise.) •) 95t flnbe l^er uben J^w^i be« rette etter celbfle banffe gemt for et af be 
attemiefl ubBrebte, næfien i ethvert i*anb og ^)?rog omtrent Itgel^benbe Drb^ 
ftJrog: "3)en etie ^aanb »af ler ben anben." (M- ^h^etu^). @. 270.) 77 

Safløé ^ittuin^ er altib tung. (røeri^O 

£)et minbeé Singre^ fom forbttm giotbeé« (9t«e».) 

eun: "StnQtc niinM bet fotbum giotbeé." (T. ise.) 

SRange «^(enb«r giøre fnar Øietttittg« (i>. &«i(r. 6so.) 

''Sl^angc «&Ætibet giøre ra (fnar) ® icriting, og man^t SKunbe 
tomme Sabe." (<ø. eo». I. 1S6. '^ctv ølemin^.** QR«t(.) 

«&an tiiør onbt nof , font giør intet gott. (T. ns.) 

1135. got ugtort ®iernttig bøber man nteb uføbt S«, (i. 155.) 

"*øbt (M^tt) er meb Sntet iøit:' — "Ugiott Mteet nfpurgt." 

(1. 153.) 

«^aIt>giort ®ierttttig f!al man l^iioerfen Iot)e eUer (afie« 

(1>. &e((f. 931. q»cuA. 3. 3.) 
3^(. "Håifijiort vcrk skal hvorki lofa né lasta.' (128.) 

Wlan flal et (abe tn 2)aare fee ()aIt)giort Øiertttog* (^er6.) 
3btg (fiirHg) Sfetning giøt btteltg 9tefier. (<oi«t«.) 
«^øt ®ietnitig; ^øt ^are. (1. 157.) 
1140. Siefttinøett ))rifer SRefieren. (l. 155. 243.) 

^\>o bet felt) l;at)er ^cenbet; i)ax et bel^ot) at (aane bem« 

(T. 153. i^lM Ut fetto fa« gi^rt fin Øierniii«/ trttn^r ei H( iHn^rr.) 

Øelt)gtort er wlgtørt. — "@efo er tebfle SKanb." (l. 155.) 
@gen ig^aanb ^r altib i^ulbejl. (T. 448. m^ un uh Me 

PM Ut, man feU di«r.) 

Wian gtør et «^nberne 1f tbne ^aa ftn eg^n Øft rnittg« 

(T. 156.) 

1145. gril^t^er faaer at ban fin egen @oef tilSRéIk. (m$th.) 

(®>ate fer fine e^nc ^ternin^r.) 

Siør ll^oab bu f!al, faa ()<enbeS big, fom big bør* (I.136.) 
''®iør bet ®fiel; bu bU l^ombe og ^a^e." (Offt^er. 23s.) 
"9^aar man giøt bet, man iffe {htlbe, faa ^ontber man 
bet, man iffe t>«be." (1. i58.) 

97aar 9Ranb qiøt fom f)an t>il, ba giøt ^an fom IS^an er 

tt(. (<]Ret(. jt^f. II. 273.) - 78 

®ierttitig$ SSalg er fRcertngS -Si^al {L ise.) 

(97aar man et bil åxUiU/ ft^c{b Ut tt Ztili^M ril.) 

Xrøg ®tetttiti^ ^xøt t)^tib Stanng. (I. i56.) 
1150. @nart og t^etøtort følget et gierne ab. (I. i^s.) 

^Do fom frpgtet for t>x\>, l)at ei »^lerte til at owte. .157.) 
S3igtig ^ierttittg t)il bri^eS meb faa £)rb. (l. 157.) 
Det ®obe ftger man , og gtør ei ; bet iDnbe gtot tnan og 

figer er* (I. 159.) 
©lagt ei meer enb bu fan falte. ("etter bu faaer fure Stege.") 

(1. 156. ^aø ^iø iUt mere |»aa , enb bn fan nbf^re.) 

(f. YattigO 
1155, ®aa lS)iger Oiertig efter ®ob8, fom Stam efter Sptte. 

®{etrtg S)?anb fat)ner baabe lS)t)ab i)an ^ax, og j^t^ab Ij^an 
, iffe l^ar. (©r.) 

®iertig SRanb er 3ngen gob, og fig felt) txerjl* (^wøe^.) 

^an giør albrig 9!ogen gobt, fom {tg felt) ei giør gobt. 

(H. 102.) 

r 

®«ett{gi^eb er ftn egen ©tit)mober. («w*tii.) 
1160, øterrig £H)ærn maler attel^aanbe *orn» (<i>. 2*tfe. 207.) 

(X)en (Sierrige ferfmaacr inøen ^inbinø. Wn^.) 

©ietrig ^one foger albrig gobt ©aab* (ii. 102.) 

Slaar Slibing Wit)er btøbt, ba blit)er l^an runb. (l. sei.) 
"93tøb 9! i b in g en, ba faaer bu ®a^n af l^amV'*) («wet(».) 

Wian finber iffe t)oerre 9libtng; enb ben, fom ititet Ij^ar. 

("3:^ «Crmcb n«ber til ar fpare." <p. (Spb. I. 154.) *) iWibing, l^er i ©emæi-felfcn : en la\>, ioxa^UU^ ©nier. 5lt blebe, gtere 
bruffen, bdnge i en 9luu3. (SKctt;.) 79 X>e, bet ffuBc t to ©enge, fdmmc albrig t een. *) (l. sa.) 

1165. 2)en fommer nøbigt i Tlxm, bet t)at iffe i 83atm. (i.us.) 

SRaat ©engeflcebet et ot>et »^ODebet, ete begge lige tige. 

(X>m 9SdtffeIf me^ uli^e $ermttr.) (1. 84.) 

Unge SRjøet maa et libe, at man (eet paa bent meb ®(at^ 
øine. (L 84.) 
@ammel !!Ranb og unget 93tt), be Iet)e ftelben uben ^it>. 

(I. 84.) 

@n ftb M^aabe; og en 9@gtemattb, be fftule tibt fu(b f}ot 
en ©fam, (i&. sc^émcfen.) 
1170. Slaatben ©arnle leflet meb ben unge, baleet iDøben. (tss.) 

"Ung ^ufhu er gaoimel SWanb« JDeb." (I. 85.) 

93eb iift og Søgn gtmé mangt et ®{ftetmaaL (T. ss.) 
2(atet eftet fan man tale om, IS)t)ab bet et at txete gift« (1.83.) 
S3ebte et at gaae fri t en $tøn @ng , enb at t>oete bunben 

til en Sotnebufl. (Se^re at »oue niit, cti» U»c gift.) (ORet^.) 
@fot|!. "Next to nae ^ife, a gude wife is the best." (^HendersM.') 

Øiftermdal et intet ^efléfiøb. C*jrenen ran man iffc f«eUe cUrr 
bvm bort." ønetl^.) 

1175. ©loebeføte og ®ifUtmaal maa man pa^fe max Zxt> et* (sr.) 
®ift bin @øn naat bu \>H, og bin 2)attet naat bu fan. (9t.) 

^ng. ''Marry Your son when You l^iII, Your daughter ^hen 
You can." (ilay. 43.) 

'®n ^aarb 92øtb og en fiumpet ^aitb, 
(^n «&u{hu ung og gammel S^anb, 
^ilfammen flg ei ffiffc fan." (I. 84.) 

"STOangen giftet j!g fot en ®aorb, 

Og ongret bet inben et ^at." t^. j^omefen. I. 85.) 

@ng. ^'Many one for land takes a fool by the band." - j'i *) Dmtrent i famme SWening fom bet ti)bffe: "iDie ®(]Kn »etben im «&tmmel 
gef(]^loffen." 3)e, ber iffe ere bejientte for ^tnonben, blive albrig 5(lgtefotf. 80 

"Siclben »^fi 09 oflc 9løt): 

3 SgQtcffob er bagligt gStøb. ' (<p. (5o». II. 63.) 

1180. "<@ai: jeg ^w^tn, itug måbet, faa ^ar jeg Sngen, mig l^aber: 
- »§« jeg Sngen, mig ijormer, faa i)at jeg Sngen, mig farmer," 

("J)fn ^cnlidf« $wjl." <Peu*. ;0. 3.) 

Det fienbe« <)aa ©ug, l&t>or 25adren fibber. (i. 149.) 
«^an f!al meget fpbe, font 9)?ange t>i( b^be* (l. 149.) 
Ububen til imiu) gaaer utattet fra* (i. uo.) 
2)en, gierne t)il gaae til @ioefi| f!al tage t)eb førfie S3ub. 

(1. 159.) 

1185. @obt Sag giør fort 2)a8» (i. i48.) ^ 
SDnbt @abe gtør ut)ittig @ioe(l. (1.^49.) 
^\)0. til ®Ube lommer fttbe , IS)an ffal ftbbe og oebe ilbe. 

(I. 149.) 

£)et er gobt at bpbe ©ioefier yaa en 2(nbend $ung* (I.149.) 

. {3*f. 1055) 

9Iaar ben ^øte bpber ben 9{tnge, maa l^an enten ^are 
9?ar, eHer bær^'@«Wen. {i. 149.) 

(f* ®ai»e.) 
1190. Det S5arn giver libet, (ter) jin egen SSrøbbiff gnat>er.*) 

i^. fieUe. 267. <p. @9to. 3nMe»ti. e. 4.) 

^DO noget gobt t)il øtoe, l()an flal et for Icenge bie. 

(<P. fiøUc. 346.) 

^t)0 en 2Cnben t)tl git^e , ffal et bebe ^am f omme tgien. 
(oy^et^.) 

Den er rig nof, fom fan øit>e ben 2(rme« (I. 17.) •) % ®jj^) anfører Hl gorf (åring: "^e i^awr forbnnt »W ^aa JBreb (en runb 
l^robfNt^e), fom nu paa ^atferfen." ^ 81 

®ub elffer en glab ®{«er. (l. i6.) 

1105. 9?aar ©tpmperen flit>et ©taffelen, er Ux ®tobe i •g>ims 
len. (I. 17.) 

©terne blioer muhtt S3arn nrilbt. (<p«tt«. 97. 4. L 140.) 

ivrttbe brpber @teen. (T. 140.) 

Si«) ei «^unb, men6 «^a(en riøreé, gh> et 93arn faa ttbt 
fom bet f>eber. (<p.s«ue. 656. f. <p.6. 1. 140.) 

syvere: "SKan ffal iffe gi))e •gunben att Ui ^reb, ^an6 ^(e logrer 
efter." (3rié.) 

Satttg £lt)tnbe gitter ^ønfecegi at l(iun t>tl l^at)e ©aofeceg 
igien. (v. soue. 742.) 

1200. <Sitt ei ffla (gngle, at bu gaaer felt) t>aa Srcebeen. *) 

(V. 2»Ue. 680.) 

9laar &ai»tt regne«, ba ere SSenner faa.**) (<p.^i>ue. sds.) 

2)en er en X>aaxt, ber giver faa @(ib, at l^an ligger fe(\) 
yaa Sanb. (<p. seue. 63o.) 

®{t> ben ^rme, at ^an aber meb big, og bu et meb 
IS)am. (T. 16.) 

"«&»o ber gi\?cr faa ^an tigger, 

®fal man jlaoe til ban ligger." (i&. s^emefrn.) ***) 

(Sng. '^Who gives a^^iy his goods before he is dead, 

Take a beetle, and Icnocii him on his head.'' (Aat/. 95.) 

3^1. ''Hv6r hann gefr svo hann |uggi; 

bann er betr barinn svo hann liggi." (160.) •» ••• •) Ubg. 1515 ^ar l)aa ©otngle." 5»f. 9li)erm), @. 248, Ifvor l^an t)el 
giør of^mcrrffom paa, at Drbfi^r. aboarer mcb alt fer runbeltge ®o»tx til 
ilirfer cg Jtlojlre; men iffe v^trer neget om Drbet !$^rttBeen, fem Ifer 
fjjneé bunfclt, etter ilbe an»enbt. 9Ren bet jlaaer formcbentlig for: 3^rce? 
ff 0^; l)\)crtil ogfaa 6^r. ^eberfené gorf låring f. 58 l|enii;ber. 

) 93et^bningen fan »el »«re ben: at 93lenner, fom man »eb ®a»er ffal fiebe 
etter belfolbe, gielbe iffe fiort. (2ai. Foedera tune laxant socii, dum 
munera taiant.) 

) ^00 «&. it^omefen finbeé ogfaa benne iiBariation: 
''^»0 ber gitter ftne ^ørn ^røb, 
i^et ^n feltt liber 92i»b, 
€fal man meb letter flaae beb." 

6 82 

1205. gnb følger ®ub laflenbe Wiai. (a: "f«m um »en, turr «ifre« 

til Sartiøe.** <p. 691^* ^ 17.) 

iDen gitrer ci^gierne, fom fpørger {tg for. (?8eii>f««fei.) 
^^emmelig ®at»e faaer aabenbar iøn. (<p. 69».) 
•g>an ffal tale, fom b^f f«<irt, og tie, fom i^ax øttet* («w»t»o 
S3ebre er at gtoe {tg fattig, enb at {ttale {tg rig. («meri).) 
1210. get er at glt>e, naar en Xnben \>U labé jungen til. (mth,) 
2Ran flal ei flue gtoeti »^e{i i SRunben. (v. mt. m. 277. 

«|)Ottd). V. 7.) 
<Btoi% "A given horse shouldna be look i* Uic moutli/' "3 
' aWan ffal ei lajle gbtn @a»e.'' (SWot^.) 

9Ran {lal ei gtt)e Sagerbørn S5røb. («iwatt fi«i »re fi»Hi>e •»rr: 

"»g^o mig Ubet glibet, l^an mig SJi*) onb: (unWr) 
»&^o mig intet gi^et, f)an ^otitt ei, l^^ab jetter jeg fi^nfer, 
etter ieg flæber." ((>. ti^mefen.) 

^\>o bet t)il f iøbe ?)ølfe af »^unben , maa give ^am glefl 

igien. (il. 179.) 
1215. I)et er iffe borte, b^<^b man giver {tn ®riié. il 142.) 
"25et lommer igien," fagbe SRanben, ^an gav (in ©o 

Sl^fl* i^ntxup. ®. ^.) 
»^DO fom t)il bebe noget boit , faaer at give noget {lort. 

(1. 142.) 

©ivet er tibt bprt folgt (1. 142.) 

©en, fom f)at at give, er onb afbribe. (l. '142.) 

1220. "æa bu moQtn l^i^ab gobt er gi\)e, 
£)a git) tmcbené bu er i Sitjej. 
S^aar bu gaacr ub, og 2hi?ingfr fommer inb, 
IDe fige: bu fif et anbet Sinb." (i^. $i^»mefcn.) *) iDette er et af faa mange Sxem^)ler paa alminbelige £)rbf)jrog. ^aa 
Satin forefommer bet titterebe i <St. J&iercm?mt gert. til iPawH 5Bre» til (Sv^- 
SD^an l^ar bet ^aa Stalienff: "A caval donato non guardai in bocca^' 
pan Sranff, cg i bé ffefle anbre (S^jrcg. 83 Sittfl fommer ofte til Saarbe, og ioi( øiore ftg til ®ret)e. 

O'Dm ^c»; Um til gt^re (tø ttf/ eø r««^e mccr t en Vn^ehl i^unø/ 
(11^ (am tiircmincr.'* <m«t(. (. ^. fiøUe. 183. 97ocru^ 6. 78.) 

Sittfi maa man et nøbe ti( at bie, eQer til at Qaae. (<iRet(.) 

®ittft, naar ^an er fiætefl, flal taffe af. («»øt^.) 

6n Siff og en Sioeft lugter ilbe ben trebie ^ag. tør.) 

dn^. "Fish and guests smell at three days old." (^Fulhr.') 

1:225. Sittfietté S)ie er glugagtigt. C*^«n feer fi« øm t a\lt ^Sraacr.** 
. i^. t^øttcfcn.) 

jDnb 9ue# er oelfommen font ®alt i fuurt JDie. (v.6v».) 
3lb t @fiiøb/ jDrm i S3arm, 9KuuS t Xaffe, ere tre onbe 

@elt>buben (Btoefl f!al ftbbe t>eb 2>øren. Ovu.) 

3éL ''Yzt vid dyr skal (ibodinn siUa. ' (358.) 

"®obt S)l og gob 3lb, 
aSert og aSfttinbe milb, 
@1øte ®l«ften glab. og gilt^." (H. io4.) 

glaft« (f. »Imht.) 

1230. 2>en er glab, fom ith oeeb af S3aanbe. (<p.fiet(e.6si. T.159.) 
Sen er glab, font Sylfen oel fared ab. (l. 159.) 

"2)e ere alle glabe, fom »el fareé ab." (fammefi.) 
Det er gobt at oære glab, ^t)or SpRe og SStOie følgeé ab. 

(9?ct^.;) »OpW at twm glaner, n«ar man intet jfaber.*V($.@v»0 

^an blioer tiøéfer glab, iim) paa ©tenen ftbber.*) (I.159.) 
©ielben fuffer glab\gfierte, men ofte leer forrigfulb JRunb. 

(^R#tt <|». $91^. 1. i(>o.) O ^ttit Dtbfprofl l^bfr anbenjicbé, cg uben XM. ngtigete (^oé 5Jou<l^. D. 2.): 
.'iDm bliiwf t^éftr IjpiU, finn i)aa ©tfen ftbber"; flo« J&. X^omefen: 
'•^an blt»er teéfer If^^itl, ber fætter fig ^>aa en®teen;'0 nemlig 
førfte ®ang, naar l^an trort fottter {tg p^a stenen; anben ®ang, naar 
I|an retfer ftg fra bet i^arbe @(rbe, fom i iBcrngben befocntr.' 

6* 84 

I 

\ 

1235. ^an ol«bet fig méfl, fem fclu qvoebér. — "IWaar i^egcrcn 
leer, gaaer ©igen \jfl." (I. 169.) 

SRangen ølttbeé mob {tn egen IKpffe. 0*9?«ar nodfii tt uw> 

»«nlt« dU(.'* ^. ^9t»* I* 160.) 

S>er |)telpet tngtn @otg tit at giøre ^g øløb* (?) (V.ieo.) 

"SWangen qtjcrber, fom ri et gi ab et; 
SD^angen gt«bet, fom intet jfabet." (I. 24a.) 

S3eb{} er at glemiite, bet man et Ian faae. (I. 161.) 
1240. 9taar «^obebet et tegt, faa et @htti[>en gtemh (1. lei.) 
"9fJaat ©aatet et Jcrgt, et ®vien glemt." («8.©.o.) 
Jq\>o minbeS æben 9Rab og flebne (mu) JU«eber? (I.161.) 
2(nbteé tUptfe glemme^ fitatt. (K 161.) 
^Mb man ung nemmet, bet man gammel tf fe glemmer« 

(03etell GdFO. iS. 26. i^el <p. SeUe. 897: Thet ungher nynuner, thet 
gammel haaldher.) 

Sen meget ^at t @tnbet, falbet fomt ub af SRtnbet* (»r.) 
1245. eiemfom faaet gaae to @ange. (l. 161.) 
Sntet glemnué før, enb ioelgtort (i. 161.) 
@telben feet et fnatltg glemt* (91.) 

"Ø^aat Æ)øten et luft, og fiffet et fluft, 

<Snatt et ben glentt, fom ube et luft." (^v- i^rdefutiH ^ufamia. 

f. 106. 3l»f. «p. fi«Ut. 312. — "f««-er ^en ølrmt." gSf*f>.) ^ 

®l€ebt. (f. glabO 

@taffet et SBatbagé ((Srtibem) ®tobe« (i. 139.) 
"©læbe af Dnbt et ®otg i ©nben." (v. (So».) 
1250. 9I9 ei«be et fluenbe meb @otg. (i>. seue. i&. xtømcfeoj 
Søtfie ISlttbe ^at tntet at fæbe* (il. loi.) 
®lftbett t>atet tibt tffe længet enb en £anb$ og ^eiteleg. 

(T. 113.) 

9}aat ISlttbett et t @tuen, et ©orgen t Sotfhten. (I.iu.) 85 

SRorgentotter er ofte Vftengraab. (i. 114.) 
1255. ^t>er SNig l^ar pn ^at, l^t>er Øtoebe ^ax ftn ®arg. (<p^.) 
£)fte maa man l!>eUer gaae t ®rabe^uu$, enb i etoebel^HHé* 

X^lfctl^.) M. 'Betra er at gånga i grålhus enn i gicdihus/' (45.) 

®l«be er fom Æolbefpgen; een gob 2)ag imeUem to onbe* 

Sorbr er mangen 2ing øob, af^^uer tpRer ftt gobt at 
t)are* (t. £*ue. ,122. sii.) 
^on er ^9b, (M for ®ub et øob« (v. sdrc. 64.) 
1260. jDnbt flal man rcebeS, 09 ®obt er ei for meget.*) (<p.fi.695.) 

3é(. ''lllt skal mann dtlast, ekki er golt ofmikid." (185.) 

©en er gob, fom ®Iug fplber (o: sttttftm, i^dftn).**) (I.i63.) 

"35fn er altib gob, fem ©fug fi^lber." (?•«<?«». 549.) 

Tilt ®Pbt er ®ub$ ®abe. iv. ®9».) 

^ab ben ^at>e ®9bt , fom ®ub unber Sobt (1. 469.) 

CUicr Gudh andh gotb.' $. Sene. 41.) 

efter £)nbt borber ®obt l^alw bebre. (l. i63,) 
126^. SRunten bil ttte nøitS meb bet, fom l^ar txeret øobt« (i.iea.) 
©et er øobt, at txtre ^rorft om 9oaffe, 93arn om %afte, 
^onbe om 3uul, og Søl om Røflen* (^. fieuc. 1091.) 
8tbt ®9bt ffal man W^t fætte, og {telben fee til (f.m.) 
®øbt fommer albrig for tibt. (l. les.) 
(Set ®pbt fafier et Ut anbet ub. (<p. fi»ue. 1152.) 
1270. ®pbt fabner man førfl, naar bet er borte. (wet^. 1.466.) 
Sngen t)eeb Ij^bab gobt I^an etebe, før l()an l^ar miflet bet* *) (Sfter ben lat. £)»erf«tte(fe ('satis bona, non nlmis ampla' ) funt>e ^t^ 
ningen af Drbfprcgete fibfle !^tel »«re: (Scbt er, l^»at> bet ei er fer? 
meget. 

') ®lug, i 9(mtnbeltgi^eb: 9a(ning; $u(; @(ug ^aa !taget,^Sagmnbue. 
®(ug vaa et kreatur d: ©t^alget. (SWot^.) 86 

\ 

Sdb bet Oobe bltbe øobt, og giøtr bet et bebte. (il! 105.) 
®et 6pbe f!a( man borlge; bet IDnbe tommer t>el felt>. 

(U. 106.) 

S>et ev bebre at txere gob, enb fpneé faa; Dptrre at txrre 
onb, enb fpned faa* (U. i62.) 

1275. Det 89arn et tlbe {laget, bet tfte maa giuebe« (i. i6é.) 
^ibftg Øraab tørteé fnart. (Y. i64.) 
S)en, ber tffe groeber ftn 93en i^arm, ^an faaer førge l^am 

folb. (I. 164.) 

S)er et to @(agé Oraab i £lt>tnbe ^^ S^tne. (ønn^.) 

S)et S3arn er fnart til at græbe, fom £(^ben (gænger "^aa. 

(I. 164.) (f. 254.) 

1280. ©ierne gtoeber ben ®orgnemme* (<iR«tft.) 

@tunbom er bet Øraab og ©rtin/ jlunbom Satter og ^{iin* 

(^ert i»f. I. 164.) 

S>en gt«ber for fttbigt, ber groeber for Dommeren. (9r.) 

"92abo^ab, liben 9Rab, fuut Øiøg og en onb £>t>inbe, 
bommer fattig SRanbd JØine ti( at rinbe." (1. i65.) 

jDfte giéiber ®rUd, bet gammelt ®ioiin giorbe. (<r».s.io44.) 
"Oriié maa gielbe bet, gammel ®o l^at bntbt" (I. m.) 

3él. "Grisar gialda; enn gomul svin valda." (425.) 3»f. 1086« 

1285. ^(Ka grpnter ®rii« efter, fom gammel @o fore. (»t.i»f.i.83.) 
"®aa \\x^t wnge Ulve efter, fom gamle for." (I. ss.) 

»til« er gierne , ber ^an far' t)el. (i^. Xft^mtfcn. I. 472.) 

©rifefo er ei fremmeb ©til« gob.. (wett. t>m «fi»mi»i>re.) 

Den, ber t>tl ^at>e ®tifett, maa ^olbe @«ffen o<)* (»r.) 

(Qy^Ati ma« padfc yaa, rUcr {ffc tT9e ettl^»<r Umiøe, na«r tiøret øe^t 
fan rilfftl^e een.) 87 ®rttitft* Slitletoiitfi* 

(f- aCarfag*) 

Sngen Jto talteé broget, uben l^un l^at>er en S(ef. (^. 69».) 
1290. ^t>o ber t>i( l^aioe ^unben ^ængt, faaer nof en ©triffe. 

£)fte gielber Seergr^be, at ^un gierne loil age. (<p.&.963.972.) 

(Om ^fti ^in^t eUer ^l^AøCf ^er »il t«9C (19 mere cUer %9ittt fvr^ 
cti^ ^an f»rmaa:r/ (rtoe •»€( fin <IE»ne •$ ®r«n^, (U. brl(.) 

2)agen et albrtg faa ^ellig , at Srt^bett jo ml fpbe. (wør^.) 
6nb fpber gammel ®rt^be mene np loM laaneé. (m»r».) 

(X)rn ficitiøMr (mh er førf^aan^cti^ »m en^øø Iffr fniMemmni/ c( Mtt 

«^oIb bin 9t(efe fra TlnbxeS Støber* (sr.) 

"Enquire not i^hal boils in anoUiers pot." (Fu//er.) 1295. f^aber og SRober ere gobe; enb er &ui bebre. (*i». £.757.) 
6Hb er bber gob, og' {tg felter bebfi. (<d. søue. 344.) 
611b fr<et>er ingen ^axit mere, enb b<^n faaer l(^am. 

(*T. fivlTc. 1158.) 

enb gii[>er «^t)er faa Æulb, fom Jttober. (<i». seicc. aer.) 

(**t(i ^cn er mejl fnr^rTiflrr, føm (aber jtefl itfd^cr.** i^. S^ømefen.) 
^fotfl. 'God sends men cold, as they have clotbes to." (Aay.287.} 

®Hb git>er 3(ffe nof , og bov iffe be^minbre. (l. m.) 
1300. 6nbt>er for ftg, Snb for oé 2(ae. (i. ise.) 

@ioer enb et @tie^per fulbe, faa giber ^an @feer fitlbe« 

(I. 143.) 

itaji ei Suløjre til Bpt ii>erre, b«n benber bet ©farpe igien. 

(Srøotl^.) 3él. ' Hvtfr eilt sinn vildi 6ii kasla ad vorum herra, 
hann kasladi henni naudugr aptr.^' C^^^O 

ffi9t ig^erre ftbber øioerlig og- feer neberlig. (<p. seire. 1010. 

^. e9». I. 127. 167.) 88 

eii^$ 9laabfammec l^4r ingen 9}fgel. (i. tai^ 

1305. aSor ig^erre f)ax aUt^aanit %olt at føbe. (U. 90.) 

Sttb gtioer enI;ioer Sug( fin Søbe, men tafler ben et i 
Steben til \)(im. (l. 126.) 

Qttb git>er att gobt , men ei Jtoen om jernene, ijm^tft.) 
"^ub i3i\?et oé Jtoen, tticn ei om »dornene." (1. 126.) . 

®Hb bielpet ben, fom tfitlptt ftg feto. (i. is?.) 

2)er ffal *&ielp til ®ttb« ^itlp. OT.fieife. isi. «p. ei>». 1. 183. 

3»f. Uj^f. 170. 983.) C'l^" facienlcs adjuvant.') 
"SRør »&aanb og Sob, faa l^ielpct Mg ®ub." Ov. £. 183.) 

1310. gteb big paa @))ibbet — 93pr ig^ette gtt)et big 9Raben. 

(<|>. fioUe. 47.) 

*g>t)er fanger af ®nb, fom b'J« ^^ f^*^ til* (6«^i»cm.) (I.m.) 
©et er gobt alt bet Sub gioer, uben en onb itone. (11.97.) 
®ttb miøber mangen \>ti, fom iffe toeeb at bilfe f)Cim. (il.iei.) 

09 betre.) 

93or ig^erre lommer nof, om f)an enb iffe fommer ti{ ^efl.(sr.) 
1315. øttb fommer tilftbjl, naar loi troe, b<^n er tongjl borte, (»r.) 

(Sng. "God camcs at last, ^hen wi think he is farthest of. ' 

^\)o flal luffe bet 2)ie, fom Æub unber at fee? . (i. 126.) 
fflfenneffet agter, men ®ttb ffifter.* (i. 126.) 

0*<SlenneiTrt ipMtt, men @ttb r««*ec.**) 

SBeb^r ®nb big brage, l^an faaer big loel 9?e6; beber \)an 
big ribe, b^n faaer big loel ^efi. (i. 126.) 

J)en, ber tiener ®itb, (»ar en gob .^erre. (»r.) 

' (Sfctff. 'Forsake not God, till You Gnd a betier master;" 
(^Henderson. 26.) 

1320. ®itb og' l)an^ 9){ober ere begge gobe. (€t ot\>ivxt9 fra t^cn 

corl^ellTc %ih øm 3»mftu ^Ati«, f»m >T. <59t^ anf^tft i fin ferulf.) 

©en grceb ei for ®ulb, fom albrig »ulb aatte- itut>t.) 

(Ignoti nulla cupido.) — "3)en grcebet ei for @ulb, C^er) albrig 
fif ®ult> at eie." (*. »otte. 644. ¥ou<!^.«.4.) - 3«l. »Så grét 
ei fyrir gull, som ci ålti.' (285.) 89 

S)et er \ttt Zlt 9ulh, fom glttnmer, og et T(lt ^il^been, 
fom (Knirer.*) (v. mu, 702) — 'iDet tt iffe 9Kt ®iilb, 

^er 9I0CC fom ®ulb." (i?. i^r^ttunM Gufonna: 53. a.) 

^iU Paré: ''Det et iffe QUt ©ulb, fom glimrer." 
Siilb er et faa røb, at bet goaer et ub for SSrjøb. (<d. s. 852.) 
^an ftal ttte gplbe bet, fom ®ttlb et er bo^rb. (9. ^c».) 

36(. 'Margir gyllar |)ad, scm ei er gullsiivs verU*' (219.) 

1325. øiilbtiøole luffer aUe Søre op, uben ^tmmertgeé. (sr.) 
gorbi er Øulbet blegt, at faatnaoge jlrabe berefter. (I.152.) 
øttlb bitber bel @ulb, om bet enb ligger i @falfepung. 

(I. 343.) 

, S)er groer et Snlb unb^r SToffefob. (<mati fj^inDev fi^ iffe n^.) 

(II. 160.) 

!!Ratt I^^Qer (dicmmcr) et @ntt unber ®ebetunge. (^. evb. 

3»rt. tB. 3., (»er («n ti«»nfr (ft blandt **farrc Ottiiftt^ fem nu (i 
mere brusel.**) 

i^aåb. Sott^etttttittg. . 

1330. ^aaht og bente er ©iefferente. — "SJcnte og baate gior 
Kangen til ^aafe." (1. 173.) 

Sebre er, ^olbt i »^anbe,- enb f)etlt i Oeitte* (11. 292.) 

^an i^enter ftg ^tft, ber l^aoer gole paa @talb. (<peu*.w.6.) 

^an faaer fmal Søbe, ber ffal leoe af ig^aab* (39i(.) 

@fotjf. "He ^h« lives on hope, ^itl die fasting.' 

SWebené ®ra6fet groer, bøer »^orfemober, ("S^invv«." ^tt%,) 
1335. SRan ffal alttb l^aaht^ tt( bet bebfle, og bente bet onbe. 

(I. 174.) "aWan ffal ^abe til bet bebfie; bet Cnbe fontmet »el 
af ft9 fel».'' (*P. @i;».) 

^an fforl tonge flaae, ber ffal twt en 2(nben af @abet. 

(1. 172.) 3»f. 9?r. 366. 667. •) S^aaffee c^rinbeli^, cg rigtigere fer 9^tiiiet« @fi^(b : "ei {|(t giUbeen, fom 
f fimer.'' 3 9[ngelfar. er sciman, at gltnbfe. 3él. Skima, et fvagt 
@ftit, ^)9crmfb vort @ftmt og fftmte er bejl(egtet, 9() 

SRan f!al tonge gabe, fiøt en jlegt Site f(9t)er een i 

SRunben* (i. 172.) 
^t>o ig^aalbet troev, paa Sié l^an boer. (sr.) 
ig^aaibet er et lØg , b^oraf Gen faaer S3(ommen, en Vnben 

i^iotben, en Srebte @(aUen. (9r.) • 

1340. "»&tJ0 meget l^aabet, l^am ©orgen; 

Det gaaer rilfoge ibag etter SRorgen," (I. 172.) 

(f. etettoielb* tpm« ®{erti{irøO 

S)et er en onb .^aan^, ber et t)t( ftt «^ot>eb txerge. 

(»T. fieUc. 316.) . 

ig^aatib ff a( ig^aatib faae, eder STfunb meenftxtrge. (K 281.) 

(fi««D (Urt (a«ntf«aet @o^8 jTal dtlrcf til6«dc i C^teretil i^4«n^, øm 
man et Un ftte (tø tc^ ^^* GaalcM efter i^e^e^AAV^. lél.) 

S^aanht^Mp er bebre enb SRunbebiel)). i^. (S9». i. i84.) 

S3ebre een f^ugl t ig^eetibe, enb ti i @fot>en. (1.489.) f.St>iirv* 

1345. (Sr Suglen af $aatibeti, er ben onb at faae tilbage. (9»r.) 

")i^<rg ei J&aanben i ©fij^b; 
SWcb 5frbelb ^xnM S?røb." (<Woti>.) 

@obt $aatibi>ftrf \)ax en gliben @runb. (1. 243.) 

3ntet $aatibi>ftrf er faa ringe, bet jo fiøber fm SSanb. 
(l. 244.) — ''3)ct er et ringe «&aanb»<rrf,^l^»or:paa man 
iffe tiener gcben." (1. 128.} 

S>et er onbt at plufU ^aav af ^^aanbloioe. (o: ut i^nu t 
j&««n>eii.) Oøf««: ^'iDet er onbt, at plutU «&aar af ben 
©falbebe," (<p, ©vi.) 

1350. 92aar jlore ^errer braget i ^aav, maa @maafolf Icegge 

S^aavtt til. (^øtt) 91 
(Set i(^aat efter mbtt, giør 95onben {I<i(bet. istntt^.) 

@fotf!. 'Hair and hair makes the Cairies head baire/' (Aay.288.} 

(a»f. 9?t. 617.) 

Sibt ligget 9a({I^eb unber fa^txt Sjfaat* (^ Xbømcfen.) 

(f* 9alffl^eb. 97r. 76S. 7640 

£en, font l|^ar ig^aatet ^uult , loil ^a\>t bet frufet. (^et(.) 

igi>aarbt Btb (^i^fci) gtiør HU ^effen bebte. (i. 457.) 
1355. ©er t)il Iftanrbt imob l^aarbt* ("en fei Jtie^) |}aa en trcbj!9l^fl.") 

(I. 324. trc^iT o: titttii, dienfln^id.) 

Xtl en iftaarb Jttorbling l()iører en iftaarb Jti(e. (sr.) 
strenge ^errer taabe fieiben tønge. (<werft. f.isi.ordsqv.p.323.) 
S5orte ftteng, ^iemme ©reng. (^.e. l.?o2. i»f. gemffnin§en.) 

ig^ab {!pl mon flpgge, SSenffab fla( man flirte* (<i»«tt«.o.2.) 
1360. ^t>o ber faaer ^ah, flal (^øfle 3(nger. (I. m.) 
3(t l^abe er egen ®fabe. (i. 173.) 
hemmeligt $ab er txerre enb aabenbart Sténbflab. (v. ^.) 
3ngen biør at t)øtt U(ab for en Tintene ig^ab* ((|»»tt«.i>.6.) 
$ab at)ler .$><ti9n, og i^<tton fiøber ig^ab* (^tHcr.see.) 
1365. ©er ml gDbe Stngre til, at xm gammelt 9ta^ op meb 
S?obe. («r.) 

"^rombte «&ab fom g^r, 

aSat æcb ei faa b^r." (ep. (Sp».) 

• "»ra g)nbefl til *ab er tibt fun et gieb: 

gra gienbjfab til aSenjfab et »angeleb." («r.) ^ 

i^airm« (f* OrebeO 
ig^arm t>olber ^elDebe. i^^ stur. <d. 69». 1. 493. "^rebc »ri»cr 

til manøcn U^ittnin^.** 9ll«t(.) Vv 92 

^f>m Un bcbf! t)eb ^arm , fom ingen ^at)er. ("JDr n ran bc^n 
1370. Sotibelftarm .t)eeb ingen !!Raabe. (- "nA«er w e^^t pm eet 

Btt^r V- ®9». Y. 493.) 

(f- inavU) 
S^afii^t 9Rob er ftelben gob* — "®trar er ei alrib Hlmafj«." 

• (I. 176.) 

ig^Pi^ebfiilb« 9{aab — f)aléløé ©ierning. (»t.) 

2)et er fttart giort, fom længe fan jlobe. — "®nart giort 
fan Iflpnge angrcé." (I. i76.) 

Øtiart og t>el ere jielben fammen. (i. ne.) 

1375. ^t>o ber ftnnMp^ far' af SSp, l^an fommer fvariøS igien. 

iBtiibotprt ©terning t)arer ei Icengft. (<p. 69»0 

Srabtiø tønge fattig. («mfier. ss.) . 

Sor megen ig^aft giør feent 'Xrbeibe. (<D)»r(.) 

2)en, fom l^afier formeget, faaer fttbig «^eUigAften. Qmtft.) 

1380. 93ebre er Ideelt, enb meb ®ulb bøbet. (<i>.t£»ne. sss.) 
SRaar eet Seb er af Sctnfen, er ben ei tenger ^ttU (<oi»t(.) 
S>er følger meget meb Stpffet, men intet meb Stoffet. 

9Wan faaer ei gierne Slob af ideelt @fhib. iv. s^*.) 
SRaar »^ot>ebet er Ideelt (i«dO er ®furt>en glemt« («w#tt.) 

1383, »^loort ftftor^en) i^eitett fl9t)er, ber følger l&am ©tierten. 

(i^. Xbømefen. —**H fører ^«n i^den me^ (19." ^. fieUe. 67.) 
@fptff. "Whcrc ihc Craw flecs, her tail follovs." («ay.) 3»t.U^>f. 50. 

©ét <r onbt, at femme ^tivt i SWeeS. O «« ««rb. «d. £. si.) 
ig^eireti jlraffer.fBanbet, forbi ^an ei fan fwmme. (»vces.) 93 

^xfex ffal meb fit.S^tlh til ^ot)e rlbe» (v. Coire. sag.) 
"«&)9er ffal faa rite tiI<6o)De, font ^n 6ai^er«&elb.'' ((m»t|.) 

^t)er ffal let>e meb ftn Sptfe, og meb ftt Jg^elb til ig^oue 
tibe. (T.191.) fii§eWei: "^CUe ^ai>e ei ^t^ftt til ^o^e at rite." 

I3fi0. S3ebre er iS^elb enb IS^unbrebe SKarf. («p»iui>. 9}.s.) ^um nfta: 
"3fg 9im iffe mit ^aaB for ^unbrebe SWarf." (l.ni.) 

^ "SP^an jfal ^t?c fomt for Ȥflb og Scir, 

@otnt for <RuIb og 93eir." (<d. 69».) f. ftlorber* 

@maa ig^elgett giøre og Sertegn. (l. isi.) 

9Ran troer tffe ig^eloen før man feer Settegn. (1. n?.) 

S)e ere iCfe ig^etgette alle, man i 9ixUn feer. (^•r».f»f.l.i77.) 

1395. ©et er albrig faa liettigt, at ©r^ben jo maa fpbe* (l.m.) 
Øøttbagd @))inb ^dv intet «^olb. (i. m.) 
3)e ^abe Kiat)e altib jg^eUigt« (i. itt.) 

"9laar bet femmer to <Sønbage i een Uge." o: albrig; f. CIr. naar 
man ffiemtenbe lotter een noget. (SRctlf.) 

Inerte« J^rffab* 

JS>\>o aarle bil txere $erre, l^an blit>er Icuige @t)enb. 

(T. 178. <P. fiøUe. 65. i»f. 265.) 
^øl. 'Hvor snemma er herra^.verdi'reogi sveian.*' (166.) 
^fotff. "Early maisler, long s^ain.'^ QRay. 285.) — '-Early 

master, soon knave.'' (Jfender^on. 44.) 

1400. @9m Sl^ttttn er, faa følge \)(kxa @ioenbe. (<irm».) 
9Iaabelø{} ^txftah tx \t\iX fra @htb. (<i». £*ue. no.) 
£)nb $ogeb er et gob, før \)aVo txerre lommer. (ø))otii.) ') *6elb, i benne ^emcerfelfe egentlig: ®a)>e til at giore ftg vnbet, til ot 
mnbe ®unfl. 94 

SDnbe S^^geber fatte Sj^ttttn of ^øøtfæbet. (T.aao. i^»ufd»r.) 
jDnbt ^tt^ah faaer 6nbe; men tfte onb Æornmatt. (i.io.) 
1405« ^9ev flal enten ig^erre iKete, eller S^tttt ttene. *) 

((|». Cipc»*f»((ii. itrf. I, 178.) 

ig^ertelø^ S3n;bte fanger xitl ^uuébonbe. (<p. ^nmi^rcii.) 
3(IIe m( ig^errer txere, 3ngen t>t( ^aa @<ét(en bare. (I.179.) 

3é(. 'Allir viUa herrans vera, en englna >iU sekkio bera.'^ (30.) 

$errett er gob, Qiøx man l()an$ SSi&ie. (l. iso.) 
é^tttt^plhtft er et fattig SRanbé ^n>. (<p. søu«. 442.) 

(— **er ei fttris rø«QM «r»ele^.** i^. Z^mefen.) 
3«L "Hcrra Hylli er ei aums Manns Erfd.' (U4.) 

1410. S^tttébvu er «^errebub. (sv.) 

ig^errett bpber naar ^an beber. ig^erteftub \>H et bat>e 9{et. 

(1.497.) 

«^øtt er ig^erreibttb, l^iøiere er ®ubé S3ub. (QRot^.) 
@telben er ig^erreffifte bebre. (<øt«tft.) 
ig^errei^aattb ratfer ttl aUe 8anb. (l. isi.) 
1415. 6nb er ÆongenS «^aanb faa flor fom b^né Sanb. (9. 6.) 
jetter og 9Iarre t>i( (^at)e bereé frie ®^øg. (i&. tftomcfcn.) 
* 2)en raaber for meer enb ®u(b, fom er jtn egen ig^erre* 

^an et flog not/ fom ig^errett l^ar (iar. (II. iio.) 
SRan ff al abe meb Sj^tttthPtnf og et (ege meb bem* (f.iso.) 
1420. ig^ettebref^e flal man to ®ange lafe. (H. 229.) 

Set gtioer ftg l()ioor gob ett S^ttvt er, naar man l^ar fiaaet 

meb «^atten af et Tlax for l^am.* (K iso.) 
ig^ette uben Sanb, er Sat)et uben SJiin. (I. isi.) *) ®aa^l bette, fom et anbet gammelt Drbf^rog, (113. ^ti\ {Fa( 9<m en 
9ttbené, fem ei fan 'cmt fin egen") ubtr^fer let og f^nbigt bet ah 
minbelige 93egreb for SKibbeklberené ^omebflab og £e^n6)»orfen i tttti 
jOprinbelfe. ®en, fom ei funbe beffi;tte fig feb, ('\>«re fin egen", tjonre 
•ger re), niMitt gi»e jlg i en 3(nben* gorfvar (Mi»e "en flnben«"j ^joere 
tienenbe). <^rti( tiører )^aa en SRaabe ogf aa bet felgenbe 9tt. 1406, l^)>il 
Ubtr^f og gorm ti;be ^aa en Ifei 9iber. 95 

. @tote ig^erter \)ax mange S>mt (n^un) og lange «^(enber. 

@tore ^emr t)a\>t lange ^^cenber — men be naae ttte 
til «^tm(en. (3cU.) 

H'iS. 2;orbenTegn og iS^erregntifl fatbe altib uja^nt (i. ig9.) 

^ttttki^lhtftf Tlpx\\MtUx, fPrtioeé (egge meb een Sieben 

(1. 169.) 

£et et onbt at boe for nar ig^erte(>ort« (H. 2su) (om 

&9tM U§(^«$dtienere ; eUev 9{«rnc^Cr fem bøc narrmeil i^erreøaar^en.) 

£)m flore ig^etter ffal man tale t>e(, eder tie (liUe* (1.312.) 
@tore $errer oiQe meget ^at>e; fattig Solf fan libet git>e< 

1430. 9taar ig^erren er bitb, t)aer big, bet er 2ib. (v. ^».) 
^^aaneilb og iB^ertegmift loarer tfte tonge. i^^Rtr^.) 

"<&erre))ilb og ®^aaneilb, i^tttnnnft) 
99Iudfet Hart, og enbed fnart." (<d. ev».) 

"«&ertegunft og Suglefang 

klinger ul, men er ei lang." (1. 169.) 

'^Onbt i «&ttfe, ^t?or 3ngen er ^iufe, ((ar røa^O 

^cthUn ^9tat, 1)^001 ^oer er *i&erre." (I.t79. f. e^mbb. 6. 626.) 

1435« "^S9o ber ^il arbe <&errend ©teg, 

^an {fal ioonre meb i aUe^aanbe !Beg." (i^.ztøm. <p.e9t^. L179.) 

"•^errer l^a^je »gerrefore, (j^cmiTif, i&cmra^er) 
®aa be ringe, fom be flore." (1. isi.) 

"aSilbe i?i attev^errer ^trre, 

^\>tm ffutbe ba be {tore ®ar!fe bonre?" (i&.tftøm.) 3bf. 97r. 1407. 

*&ej}e og ^unbe ^at)e giort mangen ^ttvtmanh til S3bnbe. 

(<Di«t(.) 

^00 ber fot)er $ertemanb« @jøt)n, {!a( \)ar>t «^unbebrengS 
©at^re. ,(i&. i^mcfeii.) 

1440. <Qtn, ber fteber ftg ^ttttmanb til @ta(bfii>enb, (^an faaer 
brubben ®abeL (<9. €seiM»fcn.) 96 ^wb giiøt gob S^tft, og tf fe J^ok @talbe. (^«r(.) 

"*cf»b l^olber *&eft i 3?«rb, og iffc ^øie ©talbe." 

"®ob 3J^gt fr ^fftctté ^obf gober." (r. lo.) 
©fifler bu S^tfttn i ^atUn, \aa foiger l^an big t JBæfferr. 

(«P. ®9»* I. 10.) 

^0 gaaer, Smtev tYat)er, «^aiore fprtnger. (om i^eaeni soDnnd.) 

(<P. iSo». I. 11.) 

®et CY en onb ^tft , fom iffe er ^at)ten looerb. (<Rer(.) 

^n^. "It's aii ill dog, that desenes not a crusU" (Kay. 98.) 

1445. ©et er en ringe ^tft, fom et fan boere jtn ©abel. (3»jr.) 

^fctfP. 'He is a weak horse, thai may not bear the saidle.*' 

CWoy. 288.J 

&w faar é^tft @a(t, og et£)(te. (I.sr. <)8x(rilllcMt^ett^ciuri^e.) 
S3ebre er fioang ig^eft, enb tom ©rime. (<». seUc 34s. as?.) 
8iben ig^effc er i SSanbe me|l. *) (*p. soue. 625.) - 
!?iben $ef% giiør fiaffet S)ag$retfe. (v. fi*ire. 286.) 

(U^j. «f 1515 Ux: "£i>et i&«ffefi*b." Emtus equus leviter.) 

1450. .«^an {{a{ føbe mager ^tft, fom et l^a^et feb« («p. s«««. 755.) 
jDren brager af S3ugen, og $efteit af Steggen. (1. 10.) 
^en ^tft faaer minbfl af ^at>ren, fom brager mefl berfor. 

«^uébonb§ S)te feber ig^efteti. (<p. (Sob.) * 

@fotff; ^'A masters Eye makes a fat horse.'' QHenderton. 44.) 

Sor en ©fo mifler man tibt en ^e^« (i. 27.) 
1455. ig^eft flal gaae tKÆrpbben, iffe Ærpbben tU ig^efiett* (<ot«t».) 

©en. t>orber t^e( ^tu())en, fom @ub loil i^ie(t>e* (<it.fi. 419.) 
S^Mp big felt), ba l()iel{>er big ®ub. (^. fi«u<. 1054.) 

(SfotfF. 'God helps them, that help themselves." QHenden. 32.) •) (Sftet ^fcnning« gorf låring: (Sn lit^n J&ejl meb flaR<^«®«^nr w bj^beft 
ii^n^ meb Jtto)))>en; mrft i ætbce ^anf ftørft 9Raaflee gt)Kt i)'cti^tn 
^fpnntng, etter ben lat. ^txt Ctbf^rcgetø rette SNentn^. 97 

3Der f?al i^Mp til ©ubé $iet^>* (<p. fi«ue. isi.) 

"3)er jTal altib $iel)) til ®ub6 ^iefp." (^Joud^. ?. 5.) 

97ør ^aanb eg ^oh, \aa I^Mt^tt tig ®ub. (1. isa.) 

*'Dii facientes adjuvant." Var ro. ;Bige(ebe«: "^ie(^ til feb, faa 
^tel^er tig ©ut)." C3»f.$.«oae. m>f. 170.983.) 

1460. @ubé i&ielt> er najl , naar Tfnger er mefl. (T. i84.) 

(9?««r 9?«^en er fiøt^i femmer @nH i^trl^ f^rfV.) 

^an |itelt>et tøSfier, fom f)ietfn i Xrang: (<>«. €nmitf<n.) 

« (^m Ufc t«»fr mc^ «t Ijulpe«) 

6n loilli^ ^itiptt tø\>ex et ti{ man beber. (l. i84.) 
£et er gobt at ft>ømme, naar en Tinbm l^olber ^ot>ebet op^e. 

($. icUt. 32.) (Sfctff. "It is eith to swim ivhen the head is 
holden up." (Aay. 296.) 

«^an er gob at l^itlpt, fom intet ffaber. U- ib4.) 
1465. Set er en onb ^tipt at f)klpc een af Si^nen i ^a(men. 

(?Peu4. 3. 5.) 

^itip er gob, faa nær fom i ©røbfabet. (T. isi.) 
»^beben S^itlp fommer, faa er ben altib flob. (i. i84.) 
SWan ftal flange unber anben SWanbé SIu§. (T. ise.) 

"iT^ct er øobt at fianøe unber onben 3Wanb« Saiué." l^cil}.') 

2)en £lt)cernjleen maler 09, ber unber ligger, (i. 186.) 
1470. Wlan fan tanbe et anbet ?t)§ af ftt uben @fabe. (i.iss.) 
^an ft'nber ^tel^i i SRobgang, fom føger ben i SKebgang. 

(<D2eter. 289.) 

Intern. Istemme, i^lemftat^n* 

^itmmt er »^ane bioert^efl. (v. Soire. 422.) 

^unb er i^iemme rigeft/ ^ane er ipaa egen ^øbbing bioer^eft. 

(«»Jett(b.) *) — "^ane er ^iemnie rtgefi." (Stephanii Not. *) ®t af be atminbeltgfle £)rbf|)rog, fom Snbien 03 5(raBien bcler meb OJomere 
ogSlcrbbcer. (^'Gallus in suo sterquilinio plurimum potest." Seneca.) 
SKan Ifører bet ogfaa flunbcm enbnu i benw %otm: "^tjer ^ane er fiaf 
(eH. fn)) ^aa fin egen SWebbing;" og man fan bemærfe ben Befi;nbertige ' 
2;ibé? og SWenirtg«jgor\)irrtng, lf>t?ormeb @aro anvenber bet (SWfiHeré Ubg. ^ 
L. VII. p. 354), {)t)or man maaffee bog fan tcenfe fig, at'Orbf^roget mrfelig 
fomOrbf^U engang fan »orre anvenbt >aa cnSWanb, ipie 9tam »ar ^ane. 98 

in Sai. p. 460.) — "?6iinb er Wopr^ffi for fin fflftt 5)ør." 
.(?. e9». I. 201.) (f. 9rr. 625) 

3él. "I heimahaug er banion Imnnugast.' 
®fct(l. '^4 cock is crouse on his ain midding." ^) 

£ib Punger Salg , fom l^an ibaaren er. (<p. s^ue..) **) 

(Cfrcr 2«Kcmaft»cii i UN^ af 1515. 9»f. Q^fcrwri U»«. G. 64. 9?r. 144. 
V. ®«». I. 106.) 

1475. ^aren er gierne ber« t^an er haattu* (1. los.) 

9ttirt)en biber ei paa ben SRarf , ^an er Baaren* (T. loe.) 

dng. 'The foi preys farthest from his hole.' (Aay. 109.} 

SRan fommer albrtg faa langt af ?ebi man U)er io IJ^Deben 
man fommen er. (l. io6.) 
S3ebfi brotnber Slb paa egen Tbcrn. (i&. $(«mefen.) ' 
"^grn J&cnt er ®ulb t?«rb." (<p. ®(>t».) 

^er t^ger faa mangen uåfeltg 9løn, for i^iemmet er gobt. 

(V. ®«li. )1»f. 9Io<rtip. ®. 12.) 

1480. .^ettere feer jeg 9tøgen af min egen Sforfleetti enb 3(ben 

paa en 2(nbeni. OvU.) (&fotjr. The reck o^ my ain house 
is betler than the fire o* iny ncighbonr's." (Henderson. 440.) 

Sremmeb £)]re tonge^ efter fin egen S3aaå. i^ttit,) 
9}aar alting er fri^'i (f««) er $iemmet bebfl. (<pott(b. <p. s.) 
?ab 2(nbre t^crre i^iemme , max bu reifer af SS^. (<m«ti).) 

(ea» ft»(r »arre 9«^ fbr (lø; f»rt«( iffc «n^r« 9«(f.) 

£)fte er @farlagené i^itttt unber reben \ftaabe* (v.fi.4io.) 

"Dfie er briligt *ierte unber rewn StaaUr (9L^@.£). 11.585.) 

1485. gebt 8fefl og frit ig^ierte frpfer tffe. (v. €neto»«bffn.) *) ®ee F. Madden Exainination on Singcr's Remarks on the Glossary 
af Havelok. Lond. 1829. p. 13. 

'*) (Snever tt^x gierne tii flt i^iem, eller ftn gebe^at^n. SRan funbe tcenfe 
figr At nijget oar,ubfa(bet i Utt( jDrbf^rog. 9Ken ^(r(g fan, efter 
9ic^ti SRemng, ^r 9(ere bet f orcrlbebe £)rb, fom bemorrfer en 5Dreng etter 
en ^atMoren Staxl (f. 9li)eru|?« % ®vt). @. 13.) 99 

©ielben fuffer glat) J&iette ; men ttbt leer fomgfutt 3Wunb. 
^\>(i\> i^iettet er fulbt af, Ut tøber SWunben ot^er meb. 
^^ox ber er $iertettttit, et 09 «^uuérum. (eiret: emttum. 

^. ®. Or»6. II. 685.) 

"Jtonimer bu af XSm, (u) fommer bu af SInb: 
Jtommer bu af »^ierte, bu fommw albrig in&." (i8r.) 

1490. @ut gaaer \>el til ^itttle«, om enb Saarerne falbe tU 
3orben. (w«i.) 
é^imltu er bog blaa , om enb ben JBlinbe et feer bet 

galber $imlett neb, ba brijle mange »eergrpber. (^. «>•«!.) 

3«l "Fajli himin, hriiSla sundr leirpottar.' (f. 9?r. 258.) 

Sil ijpve ere ^ale a;ra<)<)er. i^: mti^tt «»««<. "«»«" *«« *« 

^oftttanb« ^eft tommer og til ^art^e. (v.s.577. v.e.T.191.) 
"•éofhianbe »6ep jiunber tit »éartje.' — "8Uff»m ««mie M^ 

tientre, ^er ere i «PriH i Undkommen, h f^rfmaae« i «r^er>»mmen." 

1495. ig^pffageti er enten blanf eller brcenbt. (l. 192.) 

('*i^efie»net et enten fér f#bt, elte« for foiirr." ^etl.) 

$pfle«^net er ofte |)elt)ebe§ ®ient)ei. (1. 191.) 

"^y?o ber ei t)H til^eføebe, fotiimet iffr til^go^e." («wett) 

JBlu (unHeeife) buer intet til ig^ot^e^ (I. 191.) 
©en, ber trceUer jtg i^iel til ^o^t, jlal man begrat)e 
unber ©algen, i^t) 

2t tiener til i^p^t for een SWanbé i^tU: {h 191) — "S)er 
tiener Sni til ^o^e for ben 3;ienbee fi^ffe." (qwet^.) — 
euet: "J)er tiener nitten til «&o^e for ben Jl^^enbe« 
»p^^e." (T. 191.) 

7* 100 

( 

150O. S^ienttenejle er i^ofmanM Hxt. (I. 193.) 

Sil $D4^e er en Zimt$ ®unfl meev enb ti Hari Stenefie. 

(5rt«.) 

gluen er ei é^pfmanh, for i)m aber af g^)rj!ené gab. (T.191.) 

^er I«93C« ogfaa ti(: "etter SWufeit SWun! cg 9?cnne, for fjm »ber 
Alofletbteb." 

3(fenet fommer tf fe til $pt>e, uben for at bare ©ceffen. * 

(1. 191.) 

^^enebøren er ^iib tnb og trang ub. V*i9\> 3nMnd/ fuur w>^ 

1505. ®obt at bare til ig^pt^e, t>ibj!e man l[)bor man jlulbe ligge, 
naar man Web fx)^. (i. 192.) 
aSit man Dåre til ^o^t, ba ffal man libe Uret, og taffe 

tit. (1. 192.) 

©en, fom er ftn .^ene utro, blioer albrig fine ^ofbrebre 

tro. (l. 193.) 

ZH Jg^Doe falgeS megen 9?øg uben 3lb. (l. i9s.) 
iS^oerfone aber SBlommen, og git)er SBonben bet ^bibe 

af TSgget. (<J). CcUe. 624. <t*. ©o*. T. 195.) (£>r^rft i bft -aiUn^iTf . 
f. Safn af islenzkum Ordskvidum. p. 148.) 

1510. £)nb er $perfptte^ ajrebe. (i. 194.) 

®WPd^ fot)er til ®ol flinner Sønben inb. (u. c«ife. i96. 
«r>. ®i>to. I.. 195.) 

©en ^nib flal bare f)M^, (f«m) ^oetlarl flal gilbeé meb. 

(<p. fielfe. 841. *'r(i (an un^fømmer ^tl fer**: er <p. ^l»i ^erfja; 
rinø. 1. 194.) *) •) ?p. Sotte, etter C^^atjémanben til be latinffe Oliim, Ifar omtrent o^rfat UtU 
Drbfprog lige efter jOrbene : "Purgetur cuUor, cum quo castratur adulter;" 
6^r. ?Peberfen berimob omtrent fom % (Bip C'Auclor ironice dicH, non 
suadens ut ila fiat^ scd lalenlcr carpens quod ita fit."): ben ]^t)adfe. 
t^tnit) maa t»(cre paa rebe <&aanb, ettere faaer liBebfommenbe nof iBeiHø^b 
tit ot jli)?))eJ>ort tmebené-ben flibeé. 101 

Sfierlet^iiet faaer onb Xret^net. (i. 193.) 

bommer &i9^tn i ^tertet, l()un fommer fnart t jungen. 

(I. 19é. *'a3oUrf f^a^t ti bfttr bundet f»c ^^undfti.**) * 

1515. bragen ,03 $orett toe fig aldrig I;t)itc. — "tKavncn Uitt 
fig ei ^vib, og »gorrn ci rent." (1. 195.) 

^t)0 bet lf)ar ®eben i »^ufet, faaer f)a\>t SSuffcn paa 

S£oget* (K 195. ^Uer: "faatc fnart ^uffdi yaa ta^et.*') 

SDnbt et at t)cete Jg^ore i ^ampefatf. Cufg^iT 09 «cm/» røMb.) 
6n blaafuut 9Rø og ^orett i ^^ani))efcetf gaae lige op. 

@amle $orer t)i( gtetne txete unge @{tøget. (IL 123.) 
1520. got een a)?ant»§ @fplt) blit)et ingen iEltjinbe til ^ott* (»r.) 

Søl. -'Enginn verclir hura eins manus vegna. (95.) 

©en giøt en gob Dagéreife, bet teifet fta en ^ptt. (m^th.) 

"93arc atte »Sorcr og 3!w bøbe, 

I>a jtob mangt et ȤuuS pbe." (<m. 3oo.) 

Slaat i^o^^btt txetfer, ba txetfe alle gemmet. (<u.fi.259.) 

"9laat «&ct>ebet i^cerfer, t>xe\>(i aUt Semmet." C'^. !ll^omefen. 
$. <Sv\).l. 3H.331.) ^ott. CU87.) "Alsf hoeft zwcerl, droueq 
alle die leden." 

^an l&ugget tf fe é^o^tUt af, fotbi bet et jlutoet. 

(<Wot&. <P. ®9l?» !• 53.) s 

I525.\^t)0 bet flaaet een t>aa ^alfen, t)an flaaet l[)am iffe langt 

fta ^01»tbtt. (i&. J&omefen.) 

glptoet enb Sugl^n ot)et bit .^^ot^eb, faa lab ben ei b^gge 

S3o i bit ^aat. (<motb. 3oU. o: eit» et f«r mt^it efter; Idt ei 
af (Sl?agbe^ ^in 9{et frvlnfe.) 

Zibt t)il ben, bu fcettet ^aa bin TCjcel, ftbbe paa bit 
^at)be alle eet $oi>eb| ba ]()at)be man fitn een ^^at bel[)Ot). 

(Weier. 303.) "£)nbt er at faae mange •gotjeber unber een ^at" 102 
S^of^mob^ Xi»ttmob. ^Mi^tb, 

9taat mig t)oxer ®o\>^, ba t^om mig i^o^mob. (<p.fi.i88.) 

'*58oxer min 9Jug, faa t>oret min $u." (9Rot^.) 

1530. £et fla( Ænage^ali femme it)u, at ®aafen lubet unbet 
l()øie Søre. (<p. søire. 48o.) (3»f. 9bmi^øl|ebO 

3((tib t>ii S(aabbet \>ctxt o^tnpaa @<iabbet. (i. 498.) 

"glaabbet wt altib ff^be pAa ^aalUC (*. il^cmefenO — "3>et 
gfbc wl alHb o^^c flvbe." (?. €rt». 1. 297. 3»f. % gotte. U.) 

ig^pvmob ftnbeé faat)el unbet 93abmel$ XofU, fom unbet 

SatHg 9Ranbé i^wmph tsarer flaHet (1. iss.) 
2)et er atm $pt^mob, at flxt^pe og f^)ette. (I. iss.) 
1535. $pt^mob gaaer for ^alb. (1. i89.) 

©tolt i ©trabe og tomt i 9)ung, bet er foljlt. (i&. i^øm. 

1). (59l». I. 188. — "fommer ilU Undt.*' fDlot^.) 

©trcef tf fe Soben tJibere, enb ©finbfalben naaer. 

(1. 188.) 

@taffet ^unif fulbet Æo og liben STOanb ere gierne 

l^Pt^mpbige* (<P. fiøUf. 1173. ivf. Upf. 1079. (' hdghfardogh.") 
U^9. af 1506 |«r beræfnæ; 1515: («»m»biø(.) 

Srceet blitzer t)el jlorffet; før bet t>ottx til @ft)en. (I.190.) 

"SBpt'&etre ficeffct »el a:rcret, f»r bet »crer ti( ©mmeU." ($. !l(jcm.) 
— "fer bet »cret i ©f^." (SWct^.) 

1540, $u tDolber l^ato S)røm. — "^aafcet er te iBaogenM 

3)røm." (<p. ©o».) — ("i^tt er |a(l» J)wm." 1. 171. »'i&imb mmi 
bar i Gtnbet/ berøm brammer man ofte.** <0?otb.) 
3é(. "Hugrinn er hilfr draumr." (155.) 

Der ^)fl let i&a til tung ©fiebne. (<wot^.) 
©ørgenbe $a giør blege *inber* (v. (Sv*.) 103 ^UM ^^^ ()o(bne S3arer. (i. 197.) 

S)en, font faaer bet førf}e @(ag, er noermefi t>eb bet anbet. 

1545. Sebre at bare jaat, enb fpg. (i. 197.) 

Set Saar, man et fan ^e(e, flal man et rt>e ep. (sr.) 
Xlbrtg iægea Sfaar faa t)el, at 3(net jo fpneé. (I. 197.) 
Oalne .^unbe faae rebne @Knb. (K ise.) 
3(b ^unb l^aber 2(r i 9Iæfe* (røor^. <i>o««. o. 7.) 

1550. Sen, (font) altib t»i( f}ribe, faaer noget at Ube. (i. i96.) 
©ienflag er itte aflagt, ("t«« tmma ut trotm «f." 1. im/j 
Srp Sing giøre tf fe gobt uben ^um* 93alnøbtr(eetr Xfenet 

og en Onb £lOinbe. (aiter: '*S«»eøul», e»rri(T »n e« tnt i(»nf.*0 
(I. 197.) 

3tf ?a^) t)orber ig^iitib tøberiaabig.*) (v. mt. as.) 
©ielben giaUer (jji^r) é^unh af Seené »&ugg.**) (v.e»9u.) 
1555. Stirnge leger 9Iaffe, men (mc^enO gammel <9tttib bil. 

99ange $uttbe br^be «^uué; t)ee er ben, (f«m) tnbe griber. 
(<D. fi«U(. 44.) 

2o ig^utib og tcem $uiib, ba er $tttib fom ^an før bar. 

i<\fi. SoHe. 13.) 

$iinb er btcerbef} for fin egen S)ør. (<i».s. 280.539.)^ ^f.1473. 

ig^utibeti (øber om krøbet, og «^aren om Stoet (<!>.&. 210.) 

1500. i^unbett ftal ei bceré i^ber SRanbé, fom i^ot^ler. (1.426.) •« *} 9(f at ^m'ot )^aa en (Sfiitbla^, t^anncr dunten ft^ (i( at cebc Sarter. 
(aabig, af oebe j: graabig, cMrffUnJ) 

) 9laat man fafiet et l^een tit ben. ^aa @t>enfl berimob: ' SellaD å66T 
Hund alT bcenbug.^ {®xvibf>, 763.) 104 

©ct er onbt, at fienbc gammel ig^atib at fure^ (vcu*.fi.i.) 

(ture/ \mt, fit^e fttUe.) ^n^. "An old dog ivill learn no. 

t>ti flaaer tffe ti( ^g^ttnbe, naat ^ot$ {fa( bøe. (I. 324.)* 

"Fata caballina non slant ad vota canina/' — ^oé $. ScKe 09 

$uttb er $utib , (om) l(^an er albrig faa broget. (K sii.) 
3eg t>orber et ()t>ab i^utibett gøer, naar l()an et biber mig« 

(<p. fioUe. 803. l^or^ec a: a^ter/ <inDf(r.) 

1565. 9J{an flaner paa SRatfe, at gammel $uttb flal fee ^eb. 

(II* 161. fcc ^t^ o\ «<)r( paa/ I«dd( ^drfe til.) 

$tttiben feer t)ei, I^Dté @{inb l()an f!al rtt>e i. (i. 58.) 
$utibe lugte t)el, b*^or fuurt Æiøb er. (doua. o. 3.) 
^an ffal et faf!e @teeti efter ben $ttttb, fom ligger f}ille. 

(93r. affc l»«fff en Siende« ^t^itente 5(>re^e.) 

?!Ran ffal ei bibe ben .^unb igien, fom biber. ("<mei> ©(ienM. 

ocO ftdtec inden <lc(i<) ^ant.** 0)?ot|.) 

1570., gjj^n flal iffe tale ilbe om en ig^utib, for man t>eeb tffe, 
l()t)ab man feb fan blioe til* (»r.) 
©ielben h\mx hhx t^uttb feb. («w. 810.) 
bommer man ot)er ^utibett, faa fommer man og ot)er 

^alen. (^ct^. ?d\\^tx Itx ^m^ hi b<r ^x^Hf t« l»et Odfaa til ^et 
mindre.) I 

Siben $tttib falber man længe Siaffe. (i. i96.) 

9J?an flal iffe agte ^utibeti efter »^aarene. (gneier. 313.) 

1575. $ttttger er et l^\)afi ("M«i>t") @t)cerb i l^elbreb SMat>e. *) 

C^. SoKe. 83. % (Bip, I. 197. ©fbtfr. "Hunger is hard in a 
hale maw." (ftay. 289.) 

2)en «$uttget er bebejl, o§ ncejl er. (v.fi.soo. ip.®.l.i99.) 

•) (Saalcbe« Bebre i (5^|r. ?Peberfcn^ Ubg. cnb i ©^emcn«, fom ^at "i l^cbei* 
9»at)e." — ^cu^ l^ar Ugelebe«: "funger er et l^tjafl @»«rb i tfcb aRatje." 
— ^é(. "Hunger er hart sverd i heilbrigdum likatna." 105 

Det er @org og ^al\>c j!ørre 92ø&, %a ttben Søbe, og 
S3ørn uben 93røb« (K 200.) 
^t)ot bev ev ig^utiger, ber er |)ab, eder S3ib t bare SSotgge. 

ig^ttttgec brit>er ^unb i S3aanb. * (l. 200.) 
1580. ig^utigrig $unb og tørfiig $efi )>aéfer et om $ugg. (l.2oo.) 
2)en SRætte t>i( ei ^ibe, ^mi ben ig^uttgrtge (iber. 

(>T*fioUr. <|).@Q». 1.199. — **ft1?oc ^<n ^ttndriijr er til QRo^e." <D}et|.) 

^ 'Den fcbe ®o ijccb ei ^i?ab ben futtne liber." (1. 102.) 

3éL ''Hin metti vill ei vita, hvad hin hungradi må lida." (146.) 

6nb groer gangenbed Sob, enb ft^elter ftbbenbeé Ærage, 

(I. 200.) 

2)er biber Størn, fom f)an bunben er. (f. 200.) 

''^cx man binber ®eben, ber biber '^un." 

SRagér Xal\> glemmer at f))rtnge.- (l. 200.) 

1585. 9?aar ^r^bben er tom, bibe$ fejlene, (i. 200.) _ 

S3ugen t)il intet borge. (K 199.) 

Sebre er bijrt at fiøbe, enb tlbe at fvelte* — "*&an foelter 
iffe, fom b^vt fipbcr." (I. 199.) 

25er ffal ctM, ^axt enb alle SJroter ©alger. *) (1. 200.) 

C'^A^cn iTal ril, om en( taløen fl^ for 2)«ren.**) 

©et er bebre at møbe tjreb SRonb, enb fajlenbe. (l. 199.) 
1590. funger er bet (ebjie @uul. (-'*er ^øt fer <maMf»(." I. 199.) 
.funger er ben bebfte Urt paa WtaUn; (<ø2or«.) 
2)et er jlrengt at tralle meb tom Sarm. (»r. 5) 

(f. »DtieO 

^an ager et gobt Sceé i @aarb, (frm) en gob ig^uflrtt 
faaer. (^. sout. 946. <p. (S9t^* 1* 208.) 

36(. "-SÅ eiir gudu hlassi i gård, sem fær g<5da konu. ' (^80.) •) "SKan ttnb|h)ll>er »eb bette Orbfjjrc^ Xij^txi, fom ffcer fov iffe at cmfomme 
af <B\xlU'' CS'i^eruj)« Itbtjalg af % @vv. @. Cl.) 106 
iat> bin ^u^fvut t)a\}t ben ftaKebe Sm\>, og i^at) fe(o 

ben (ange. (f». SeUe. 1049. Sae iHc »in ^uOm fta»t <»|«dt(u.) 

1595. ^ax og dtagefnit) baare mangen faget 93to« (<ø»«r».) 

"Jtom Oij Slagefiib ftjigcr mangen 93 i 0." (u. søire. 832.) 

@nt(b ftbber Aptie til S3cenf^, ber f)ax gob Sonbe* (i.2ii.) 

"3)fn @aa6 f«ffet ^eit, ber ^ar en 90b ©aefe." 

£)et er itfe ^^eflebi^tte , at tage {tg e.n $nflrii. (<Dr«tt) 

£et er onbt at txtre ftn Aone^ 9tøgling. (9i«9U»cen9.) 
(I. 210.) 

(Staffet er |)øneflu (au^r), uben <^anen fluer meb. (1.211) 

1600. £)nb Aotte ønffer STOanben^ ^al til ®aarbe, og itte ^ané 

Zda. (1. 210.) 

^an flal iffe tafte fort Stont til ^^engeftcel. (i. 209.) 
3(lbrtg er gobt .^aab om onbi ftpne* (i. 209.) 
^t)o ber l()atoer en ll)bib ^ej! og beilig ftpne/ er ftelben 

uben ®org. (i. 209.) 
^et er onbt at gtemme bet, fom l()bermanb l^ar 9tøgle til. 

(OHn^er« ttt\likb. I. 110.) 

1605. gip big |)uué, fom er giort, og en Rout, fom flal giøreé. 
9Ran bil gierne f)ar>^ afrettet t^eft, men ifte afrettet Stpmt. 

' (I. 87.) 

Sfter from ^uflru og gob 99ab tøt>er man ei for Icenge. 

(I. 208.) 

3ngen tage $uflru , uben ^an fan føbe to. ("itønc h a^am.** 

^. <S9l». I. 87.) 

9iig $ufirn er Src^ttetpnber. (T. us.) 

"Den, fem »U mijie fin »^uftru, ffal tage rig ^6 uf tru." 

wio. ^anbelpffe og Apttelt^ff e ere baabe gobe. («. <s. o) 
5Wangen føger gobe 9?atter, og finber onbe ©age. (©r.) 

(X>n»t @ift(cmaa(.) 

"•§»0 fom gob »éuudfrcb l^a^jc ijit, 

^an giøre bet »^uftruen fc^bcr tU." (1. 209.) 107 ®aa tt 4^1111«, font Sonbe. (i. 202.) 

@a(tg er ben, fom l^ulbt i^nu^ føger*'^ (®»m fan («§< rt 

9ttt i^itm, 9. fiølb. 366. ^. ^(emefcn.) 

1615. æebfl er S3ønnen i SBoelgem (i. 201.) 

(<Dlan er 6ebf( i tqtt i^niii oø i^iem.) 

SEre ere onbe SEing t $iiu« : 9føg, Slegn og en onb iD,t>inbe. 

(I. 202.) 

S)jø[rren 1)ax meji Umage i ig^nfet* (1. 202.) 

9Ran Ian t>el fee tit ftt $ttu«, forbi man ifte fibber )>aa 

Xaget* (^r.) (Sn^, "A man may love his bouse, and yet not 
ride on Uic ridge." (^FuUer.') 

^an blider tøéfer ^^Ult, (fem) f>aa @tenen ftbber. (I.197.) 

1620. ^en ene £))re i^vifet, mene ben anben aa^eé. (<i>oti«.fi.20 
"(fnb ]^ i) il c g Dxt, men anbcn aagce." (I. 197.) 

@obt er at ^^iU ^aa øiort t^ierning. i^. zftmtUn,) 

Anceftunfen Rctmpe ^ax ingen Solfilt* (9r.) 

Ultjen i^vHer tf fe ber fom f)an beber. (l. isr.) 

8iben $i>ile er altib gob. (i. 197.) 

1625. giaar Stolen rat>er, blitzer iffe langt ®«be af. (l. 197.) 

©en ftbber »el, fom fan felo reife ftg. (I. 197.) 

"aSi ftbbe nu alle t)el/' fagbe batten, (^an fab paa glejlet, 

(l. 197.) 

@n £i«tttete l[)at)er en (Stifettmge og S3(aargarné S3ag^ 
lob. (jlad^err.) **) (<P. ^oHe. 1052.) — "©tttiflrer ^ar ®ilff» 
tunge 09 ^laargarna 99a^ob." (I.212.) •3 Soefemaaben "^uult $uu«," ^0« $. ®i?». I. JiOO, fan iffe felge«; men 

berimcb ^r 9li>eru)?, ®. 140, i Satinen l^etbigt rettet lura til tula, 
"*3 (S^t. ^eUtfcn, 1515, ff<iv aUe^ebe foranbret IMømer til ^^flet. 108 

SRrtnb tp^fcr ofte bcn>^aanb, t)M \>ilt>e, af t>ore. (D.fi.98.) 

^'SKangm h)^^tx ben ^aanb, Jfan gierne faae af at »»re." {% <B\ji> 
lagger til: "i ^JKb^ien." 1.214.) 

1630. Unbet føbc Sale ligger @t)ti9 i ©»ale. (i. 213.) 

Sbel »^onningtale tx eL uben ®lff 09 ®albe. (i. 213.) 
»^onningéorb er ofte ®ift 09 SRorb. (l. 213.) 

**(Suffermunb t|ar @ift i ®rwnb." 

S3ebre er at aSerben t)eeb, bu er en ©i^nber, enb at ®ub 

»eeb bu er en S^^fltt, (U. j4io 
» i^t^Ilere er fom Ærager, ber fl^t^e ei tDibt fra @tei>et, be 
føbteé paa. (i. 214.) 
1635. ^^rierenv fom ® thaien, er l()Oé o§ om @ommeren, og 
borte om 8Sinteren. (a gwofeøan^.) (II. 141.) 
©ilfetunge 09 Slaargarné v^ierte følgeé tibt ab. (aou.) 
®(eø er gbb SWab, \)\>o ber (for ^t^em ux) giber cebt ben. (II.141.) 

''@ mig er et føb 3^ab, t)V)o ben giber cebt." (I. 213.) 
"*^an er faa reen, fom ©oinerpg for S5een:" (fi^<« cm un 

@n ©o finber faa fnart et 2(gern , fom en ®alt. (i. isi.) 
"^n ®o fan faa »et finbe et 5(gern, foni en ®alt." 

0'9?aar en ut^oertiø (ommfr tit ^re.*' ^ot^.) 

1640. aSlinb 25ue finber og punbom »^tDebeforn. (i. 254.) 
©en førjie Sugl fanger bet førjle Som. (i&. t^emefen.) 

$€et^ti er »^uro (men gitjer ohb Søn).*) (I.,i83.) 
^»^n gaaer feent/ men fommer geent. (l. 182.) 
^^0 fom t)il i^ttt^tie fig, ffal t>are ftg. (1. les.) *) J£i(f«tnin9«n er uben %ml nijere, etter foranbret. \ 109 
1645, 2(it r>oxtx StnWetanb, men (men«) gammel ^unb biber SSeen. 

(T. 183. ^tAMctan^ o: i^t^alpend Zan^, fem ifal ^»l^nt (t^ab 
i^uti^cn (ar (ibr.) 

Ziit øielbet @riié bet gammel @o øiorbe* (T. iss.) 

(3»f. »ielbO 

©et er en arm 3Sert, ber tWe fan biorge en 2fften§brlf. 

(L 182. ''fdtt^t en <Dlanb et ^ruu« ^\ men« (an bdffer ^er 3: tie 
tiif men minbe« en Sern(»rme(fe.) 

Jpt>o font ^i( ^ct^ne t)\>tx ftn «^arm, f)an bøer baabe ufel 

og arm. i^. ?l^emefen.j 

"^twj altit) i)«t)ne m( fin $arm, 

«&an ufel beer fort)ijl og arm.*' (1. 482,) 

^urtig til »gatten , og feen til jungen , gior ingen @f abe. 

(955.) 

1650. ©^t er onbt, at loffe S^9^t meb tomme »^cenber* (<pett*.fi.7.) 

. ^od. 'Mel idelcr hånt is quact hauiken locken.'' (1487.) 

©et er iffe l[)t)er 9Ranb, ber fan bare $eg paa «^aanb. 

(<Peu*. 2. 6.) "«&^cr Wlanh i)a'on ci »&øg paa »éaanb." 
i%^. fioUe. 751) — 'irider ikke med Ho g paa Haand." (@ru6f».) 

^t>o ber tf fe l()ar $al{, l^an {fal bebe. meb Ugler. (()!i«ud».o.5.) 
i&eg P9t>er albrig faa l^øit i guften , ^)an foger jo ftt 9?od 

Ipaa Sotbem (»r.) ^U. (4487.) 'Ten vioech nie Voghel soo 
hoech, hi en socht ziin aas an der eerden.*' 

(f. 55att* Sfta^t.) 

3ngen falber ftibt, uben i)an \>\l jlige ^9it* (T. i89.) 
1655. ^t)o ber ligger paa Sorben, f)an falber iff^ af loftet. . 

($ou(l^. £). 3.) 3^1. "Så sem h'ggr å flatri jordu, M ei fallid 
at (5ttast." (296.) tio 

9Rangen tofte« af i^tUn ^eit, for at falt^e b^bt. (sr.) 
^w> bet flaaer ^pH, ben feer man t^ibt (^ ^9^0 

snor i)eb galb." *) 

^et er onbt at t^ogte ben ^ont, font borte oil t9(trt>e. (^p.®.) 

i6C0..a)et er en flem ^pnt, ber giør ^Sg uben ®aarbe. (v®) 

9}(trgangen i^otie faaer enten i£ne)>, eder ^orn. (i&.%i>«m. 

jg^enefltt^ er flaffet , uben ^anen fluer (fiv^er) meb. 

formaatr tffc medet. Wn^.) 

S)en ^øtie/ ber øbber ^antn nceft, er altib febeji. (røør^.) 
isenen leber faa t>el af ftt ©frab, font ?øt)en af ftt SHo^. 

(^•u*. o. 1.) (f. 9?r. 975.) ' 

1665, gflaar $eiiett faaer ffrabet, feer l^un ttf Æloen. (i. 23.) 

("«&un »il ija^je noget for fin Umage." SKot^.) 

^erfom $ettett tffe faglebe, bibfle man tffe ^t>a\> ^un 
Ij^aobe giort. (»r.) 

S)er fommer (ibt ufaglet af -S^enttø^* (<p. søue. ^i»t(.) 

©en, ^ønttf fober, bør at i)at>t ISfgget. (K i46.) 

£)et er ilbe for ^øttett, naar TS^^tt \>H tore b^nbe at 
fagle* (©r.) 

1670. |>t>ibe ijett« t>ar^e ogfaa aSinbceg. (gworb) 

"iWoge J&ené giere og i JRoplb^.'' 

&fte er ]S)ulb (^^uet, ffiutt) i^ørelfe ncer. iv- mu. 495. 943.) 

(''In saltus latebra silet anscultatio crebra." røin^re rtøtidt M 
(p. (S.T.868. i^ø^^øtl: "Ofte er |u(^ i^øren^e ticer.** o: en tliuU 
i^9xtt, fem man HU formøber. ^entnøen er ^en (amme i ^et iel^tn^t :) *) ^. 3uur om et li^ffaUgt «i». 05. $alb: ©cmf, SScrnfefcebe. 111 

®to\> f)a^tx Sixtn, og 3Raxt l^at)er S^tne. (> &*uc. 63.) 

(Sfotf!. "The day has eyne, the night has ears/' (Aay. a06.} 
(^(t rr et mc^ct almtti^e ligr Ot^iptt^f Ux fiti^ei M ^e firfif 9?att«n(t.) 

Sngen er mere bøt>; enb ben, fom ttfe t)tl i^vre* (l.sri.) 

(Sfetf!. 'There is na man sa deaf, as he that itill not hear." 

(/?ay. 305.) 

SSrang i^etelfe gtør »rang gremførelfi* (T. sti. v. t»Mf.) 
1675. 3ibe i^ørt blit>er ilbe fremført. («wøt|.) 

Det er cnbt for ben, ber fla( i^ere, t)\>ot ZUt t>H tale. (»r.) 

^fotjT. 'Whon all incn Spoak^ nae man hcars.'' (/Tenrffrx.US.} 

ig^øv en SRanb før bu fioarer; i^øt fiere før bu bømmer. 

(^eier. 806.) 

©et er onbt at fibbe imeHem to ^Iht* (<». soa*. loes.) 
ict^ 3lb )>aa 2ot)e, og io^t paa 3tt, ba foiber .^aanb, 
og iffe JBranb. («p. fi»ue. 1053.) 
1680. ©a er 3lb gob tnbe, naar ^uuéfgel ()anger ube* 

(«1». SøUe. lOBi.) 

31b i @ftøb, £)rm t S3arm, Wlm^ i Safle, ere tre onbe 
©tafler, iv. seue. 523.) 

^\)o 31^ ^il ^«*>^ / ()«« ff<il '«*^ ^ 2(flen. (<p. £•!(«.) 
"«i)0 3ft fattet, i)an reber i 5tpen." (Wetb.) 

S)et giøreé ei bel(^ot» at btofe ab ben 3^bf ber felt) brcrnber. 
«^t)0 ber btofer til 3Ibett, f)am f[9t)e ®m'fler i Svinene. 

(Om ^ciif. f»m u6e(inMdt oilicr (lø t 9arcn. 9)?«tb. f. V. (S. 1. 100.) 

1685. 3tt Og aSanb ere gobc Stenere, men onbe »g)errer. (wwi^.) 
?ibet buer ben 31b, fom bberfen »armer eOer bromber. 

2(f liben ®ntjl tommer ofte jlor S^b^ (røøti.) 

"«iben ®ni^ -giipr ofte en flor 3 Ib." («d. ©. f. 62. f. 1. 284.) 

3Ib })rø»er ®ulb — og 9?øb 8SennelS)ulb. (T. 47*.) 1 112 

3Ibeii fitøtter ifU, ^t>ié Stappt ben ft)iet. (9r.) 
1690. gRan er bet l()eljl, "fy^ox gibett brcenber bebjl. (i. 270.) 
J^\>o bet t)il l[)at>e gobt af 31ben, maa taale 9Iøgen. 

©er er ingen-S^b, fom jo l^a^^er nogen ©møg. O- lee.) 
©en 3lbett er ncejl, brcenber ftg førjl^ (T. 100.) 
©et er faa onbt at fpptte 3lbeit ub og f!ienbe ftg, fom 
at fpnfe ben og brcenbe fig. («w^re.) 

1695. ©et Æorn ^orber Hbe malet, fom paa onb ICcøctxn bctxtS. 

il^. SoUe. 870. <p. (S9l». I. 345.) 

©en !!Rab t)orber tlbe funten, fom grcebelig oebeé. (<p.fi.869.) 
3Ibe jlaaret ^aax er toenbe 9)fænbé Qhm. (v. fi^re. 768.) 
»g)t)0 tlbe jlal fare, maa tibtfeto f)ielpc til. (<m»n.) 
^an far' albrtg faa iVbt, man taHe )0 ®ub, at man 

fOer ei tXZXXt. (*. ^^•meffn.) 

1700. ©en er Ube jlilfet til SSager, ber \)ax et »^ot)eb af ©mør- 

(^i)U.) ^ng. "Don't turn Baker, if ^our head be made of bulter." 

(FuWtT.) , 

3lbe giemmer man $ølfe i ^unbel(^uu§. C^r^.) 

^nftBUftttiiift. (3tibBUbff]^ebO 

@nf)t)er mener, i)an^ bobber er Oulb.- 0. 217.) 
''^nf)\>tx mener, ^on^ Ugle er en g alf." (gjiet^.) 3i»f.l652. 

fKangen tcenfer, l^ian ager, ba ftbber l^an bag paa en 

©teen. (<Pøué. V. 4. eUcr: ^"b« daarr ^an ba« efter." 1. 100.) 

hullet £)]re t)il førfi til at ftange. (<i»»ud». <i». 2.) 
1705. "æag goben til big !" — fagbe ^anen , at f)an ei jlulbé 

trabe ^efien i ©talben. (li. 191.) 
SWangen bilber fig inb, at Ij^ana TSg er bebre enb en 

2fnben§ *&øne* (3ri«.) 113 3ttgett hlxbtt greben paa bet @teb, bt>or t^an ith lommer* 
(«p«u4. D. 8.) — "Sngeit gtibeø |)aa >e 93eif, ter ^an 
iffe foifttner.'* (9Rørt f. (poué. £. 2.) 

3ttøeit fan fpilbe af fulbt Æar,. uben ben, bet ^at>er at 

bctre. ((D«ué. s. 2.) 

3ttøett er faa lang, l()an maa jjo ropffe {tg; 3ttgeit faa 

Itben , ^an maa jjo buff e ftg. (1. 312.) 

1710. 83ebre~er l)alr> ?ew, enb iuttt JBrøb. (<w«t^. f. <p. cdfe. ess.) 

Sng. "Half a loaf is better, then no bread. QRay, 432.) 

3tttet er gobt i Sie og onbt i SBug* (1. 217.) 

it>tttt gtmU £>r(fpt( (ar aUecete ^. fiøUe. 614.) 

♦ 

S)en SSltnbe feer intet, ben X>øH boter noget* (9. e. isa. 200.) 
2>er er faa \)kmmt, naax SSonben gaaer felo til S>øx. 

(I. 217. Veninden rr: bet er ^nøcn (temme.) 

Cnbt er at baafe for ufobt gæ. (l. 217.) 
1715. »^arbt er uføbt ^ejl at bmbe t>eb Ærpbbe. (i. 217.) 

£)nbt er at (iobe paa bet Zoxr>, bt)or inttt er fal. (I.217.) 
Set er faa gobt at tigge nøgen, fom intet at 1)au paa ftg. 

(1. 536.) ^ 

Sagt Sanger. 

Siørn bebed meb raf!er ^unb , og et meb f(uehbe ^ugl. 

(I. 214. ;0m at antoente te rette <D?iMcr.) 

»^an blitzer albrig gob 3æger, ber r«be§ for i)\>tx ©reen 
i S5fot)en. (I. 214.) 

1720. t>t ere ei aHe 3«d^te, fom blcefe i »^orn. (<p. mu.) 

@iig. "All are not hunters, that blow the horne." (HayJ) 

^DO ber iager meb ^att^, i)an fanger 5Kuu§. (1. 214.) 

gor 3ttgereit og »oleren ere ei »eien trang f Her Siben 
lang. (9)(ot(. 3»f. <p. Gptt. 1. 215.) 

9Ran^ {lal ia^t uben 3(rme« ^(age. (!. 214.) 

8 114 Sttttl. 

©et ^ax Sttleptte, SReéfen Mx gob at ^ørc.'*^) 

(OfuIeottC/ 3uIemordeti.) 

1725. @t anbet Tiax fommer ber en aniDen ^nUafttn* 

(Glfltotdl? i>rbfi^rod. ^Hen om bet ^. @prog t (S^i^nberioU. ^.141.) 

@n grøn 3ttttl girjer en feb .Sirfegaarb. (»r.) 

@fotj!. "A gre^n Yule makes a fat kirkyard." (^Henderson. 5.) 

3u(e{age btitoet iffc ?>aaffemaal. ("tsarer iffe tii ^paaiie." «wot^.) 

("<Pflaffema^." »r.) 
^)). "Ju^kakajQ bliir intet Påskemål; Jul råcker intet til Påsk." 
(@tubb, (B, 404, forflam* bet »eb: "bet »årer iffe længe, at fattigt 
golf f)ar noget.") 

3ttlefalve og ^aaflegrife giøt SSønber rige og toife. (gjinij.) 

^ller: "3ulefal» og ?Jaa(fegriié gier ©onben rtg og »iié; 
Sulegrii« og gajiefal» gier S3onben amt og gal."- 

"Slatet er albrig faa lang, (lamt) 
Suleaftctt er jo trang." (I. 42.) 

■ - ' ' 

ÆaaL 

1730. ^aal og ^nur ere onb 2(ftenfofi. (<m«t&.) 

^an er »cerb fit «iøb, fom aab pn ftaal. ,(<wet6.) 

^'^an tr ijcerb flt fttjø^b, fom fin ^a al ijel cebcr." (<p.s.i23.) 

S)elig (faa(an) er Æonen, fom ^aalett |)un giotbe. (<p.c.io92.) 

(jtonen i ^ufet (^OlA^mebecen) Memmti cfrer ^abctt (un latter.) 

©et er en baarftg .^one, ber lajler jtn egen &aaU 

(SleStotdJT jOcbfyrød. ^Ilen øm bet b. ($pcø^ i ^irnberiQlf. ^.141.) 

«^oo ber t)U l^at^e gob Raai, faaer at fofle ben* (1. 472.) 

1735. gRan faaer tHe at regne, l^rjab en gob ftaat fojler. (1/40.) 

^t)o meget ))a\>tx af @mørret, |^an fafier fomt t .Raalett« 
(v.fiøUe. 208.) — €Uer«: "»&i?o ber l^ar nof af Smørret, 
fommer noget i Æaalen." *) Sorflaringen o»er betk gamle SKunbl^elb, font finbe« i é, <S. £)rbB. (unber 
^€tte, ®. (S. 238), er maajfee noget for »ibt fe^t. ^et fi)ne« at funne 
»cere brugt i et^»ert 3Hlfdbe, l^»or man »ilbe ubtr^ffe, at man l^a»be funbet 
fig »el tilfrebig meb bet, fom »ar m«»bt, SKobtagelfe, 5Be»ertntng, e. beél. 115 
Zxo ei ftaalen be$9<ttre, at ((*t»i) J^n wvtt |[Ibe ou. 

(9. fioUf. 673. — ''*for(t (Sttttn «^e (planterne/* cDtor^J 

S3(a^ faa ftaalftpf, at ban maa anbenftnbe groe. 

. (3l»f. 929CCui^S Utø.' af 9. S«U(. & 367.) 

«^t»o bet et Ian faae St^fl^t, faaer at nøieé meb ftaaien« 

(^et(.) 

1740. ^et ev tKe gobt at fienbe {tt @mø¥ i en 3(nben$ ftaaL ($bc.) 

• ^ 

(3»f. ©. TO.) 

ftatriø SRanb et febet giioer, og et 3(nben anb* (3: un»er.) 

(^. fi»Ue. 219.*) . ' 

ftarrig Aone gaaet ofte tU Æielber« ($«r at tapirc »bet »»er 

®åtL»l I. 154.) 

&aa figer gulber efter ®obg/ fom fRam efter Xabfel. (I152.) 
jDnb 9?«nbe faaer fielben gob @nbe. i'^motf^.) 

1745, £)nb Stocnbe giør albrig glabt »^ierte. (i. 154.). 
sribiitgd S3røb blim fnarefl cebt. (l. 154.) 
Sittti^ !Ranbå Xaffe 6ltt>er albrig fu(b. (I. 153.) 
2>en !Rt(be gtt)er ftg rig, ben ®ierrige tager ftg fattig. (T.152.) 
3(f ben Sierriged ^uuS tommer (un 9Iøg. (T. iss.) 

1750. £)nbt er at fanfe Tlx efter gierrig 3(germanb. (mn^.) 
2>en S^tttige fatteå meget; mtn ben Øietrigt 3CIt. (1. 153.) 
SBotr SCfenet en ©ulbfott, bet^ ceber bog æibfel. (T. 153.) 
^ctf man fparer for ftn SRunb, bet <tber ^at og ^unb. (i.iss.) 
3o rigere, jo larriger; io otlbre, 10 arriger. (argere.) (T.15&) 

Xalemaaber om ben ©ierrtge: "«§an faaer ei itof , fer ^n 
faaer SKunben fulb af Sorb." (1. 153.) — ''^tx^ii, mere •) 6fter 8«femaabett l^o« 6l^r. ?Peberfen, bet et Bebte enb i @^emen« Ubg. 
(919^1^. (S. 91.), uagtet ogf aa i}iin uben Xm)>I iffe et tigtig. (SRaaffee: 
"Jtattig 3Wanb et febet abet"... Met: "Jlarrig STOanbfig felt) ei 
git)et.") U))f. 9h. 191 l^at: ^''Thæn gifwir androm litith, som sik 
sielwom goth an." 

8* 116 

fcib ! I^bet bctt ©ietftgc« åMU:' — ''®n (Sftahig af ^ 
^ang 5Pung, en %anb af ^anS SKunb." (T. 153.) — 
^^^an ^il ^o^f gaffen (»niibeii) og om taabc Gnber." — . 
"»&.an »il feaabc l^atjc fin Stumpe J)arm, 09 jln ffiebfojl l^eel." 
"tgan ffctrer Xaqtn o^tt, og bel^olber. Begge ©hoffer." — 
"*§an vil ibe^olbe fit Ideelt, og »gflptoten af en 2(nbené." 
— "t&aii »il gioe meb ®feet, og tage inb meb @Htp* 
pet." — ''^an gii>er to gobe tomme, og bet ttebie 
intet 1." m. fl. 

»at. 

1755. Matttn Dil oel ^aioe Siffen, mm l(^an ml ei t>abe Æloen. 

Q% £ctte. 780.) (Sng. 'Tain >vould ihe Cat the Osh eat; bul ^ 
shes loat her feet to wet. ' 3øl. -K()ttur vill hafa fisk, en 
væta ei klær." (192.) 

* l^at fnutrer el før f)an faaer STOuué. (I. 297.) 
t^aobe Statttu 93inger, ba maattt alle Spuroe bøe. (11.191.) 
Srceb ftattett paa ^alen, l()an benber kløerne tgien. (T.491.) 
€Uer: ''®2an trceber Jtattcn faa Icenge paa «&alen, til ^an 
»cnbei Mønne igicn." 

S SWørfe cre alle Raitt Qxaa. 

@ng. ^'When candles are out, all C»ts are grey/' (ftat^.SS.) 

1760. »^»or ber et f^^ibtStattt, bet <)nr ©finbeten Tffrinbe. (II.19.) 

(i^lrør ter er no^et at ^inUi Ut Mti t»e( dem, («m f^^e (er.) 

ftettbe. Stitnbftåb. 

®ub ene »eeb, l[)ijo bebjl pilegrim et. (i^. ti^mefen.) 
Det CX, gøbt at lieiibe en jBlaamanb paa ()anå «^ub. 

ODoud). S. 7. J. 241. ^et er fet ar HtnU, 6ba^ Silden fan flFtuIe.) 

9J?an ffal cebe en ©fieppe ©alt meb Sen, føt man ftettber 

f)am. (T. 241.) 
TStlig aRanb bliDet t)el Ketibt* (v. ©pt.) 
1705. sjRan fan i!fe fee en 2(nben længer, enb til 2anbetne. (I.241.) 
!!Ran f!al Htmt Æonen, f)mé $ølfe man ceber. (Ti. isi.) 117 

2>fr flaaeé mangt et @lag i S^refunb, og liettbe« intet 
efter. (1. 242.) 

"^ient i)am ijel, bu troer, 

Det et iffe 5Ut ®ulb, ber gfoer." (II. m.) \ (f. *r«ftO 
ftirfett .er t)iib, ^og^-fpnger 9)r<ejien i ben en« 6nbe.*) 

Q% M(e. 378.). (Sug. 'The chnrch is not so large, but the 
priest may. say service in it." CHay, 87.) ' 

1770. ^t)ab <Ial *^unb i ftlrfe, ber er ei »^or« bøb. (1. 219.) 
S)e ere iffe aQe ^elgen , fom træbe ftirf egnl«. (i^. si^ømefeti. 

j»f. «p. «oi». I. 218.) (3i^f. Wr. 1394.) 

S3ebre, at tomme feent til RitU, enb albrig* (l. sis.) 
So narmere ftirfett, jo fenere bertil. (l. 218.) 
2flmiéfegift forarmer iffe, ftirfegattg forfømmer iffe. (I.218.) 

1775. 9i^^ SWpmcere er bøbe SRænb og faare. (i&. 2:lomffen.) 
Xibt fommer {!or ftiv af liben Xrcette. («moti. ^p.ispi^. I.450.) 
Set er onbt SLi^tht^tU, at git)e £)rb ub, og tage »^ugg inb. 

(v^. <S9D- ^oud). s. 5. f. 9. fi«Ut. 323.) 

Srøbrefi« gaaer )faa @ial ag SiD. (I. los.) 

(f. ®lflo»0 

fttttrliøi^eb er fortfpnet. (cotøt^.) 
1780. ^itttligl^eb er blinb, og mener 3ngen feer ben. (i. 221.) 
fticrtliøi^eb gaaer for Æongebub. («poud}. <p. 5.) •) JWaar Xalen er cm, at et {Rum eUer ©iemme er fer jiort. 'Dici soletj cum 
vas est' magnum, aut saccus largus, quo aliquid petimus." (S. ^eberfen. 
Vaa (Soenff l^ebber bet: 'Kyrkian ar aldrigh så full, att icke Prasten liar 
sitt rumj' men l^er er aReningen en anben. (f. ©rubb. (S. 433.) 118 

^iætliqf)t^^ 3lb er fnarere totnbt, ent) ffuft («wni.) 
fttertiøi^eM @9ge (^at ingen SBob. (l. 221.) 
@ommel ^icetliøi^eb grønneé gierne ^aa n\). tør.) 

C9J.@i)», 1.222, ^at: "©arninel Jti«rUg]^eb rufle« (rujlner) ei;" 
ket t^t|!e : "»Ite «iebr toflet nid^t.") 

1785. ftitttUgi^fbd a3<t]rt loil t^anbeS meb @raab, Dg \>^xUi meb 
Umag. (<møt^. f. <i). G9». l. 229.) 

ftitttUgi^eb er font Xaaren: ben begit)nber i &iet og fniber 
i S3annen. (»r. j»f. % e«t. 1. 222.) 

•' fticerligl^eb og ^er{Iab libe intet @el{Iab* (l. 222.) 

"SIff mig Itbt, og elft mig knge: 

etjfer bu mig for l^cbt, faaer bet l^aflig ^nbe." 

(Var. "en jfiben Snbe.") ®ng. 'Love me little, and love me long." 
— "Hot love is soon cold." (ffay.) 

"»§«or ber er Aiarligl^eb, pti er Sfrcb; 
^»or ber er Sreb, ber er @tebc: 
«&»orfbcr er ©lorbe, ber er ®ub, 
»&i?or ®ub er, er albrig ^ff\> tilfiebe." (»r.) 

1790. fticerlittg fienber ((arrer) jtn @øn at tage ftlotber ))aa, naat 
iDagen er bltbefl* *) (<p. soue. lus. <p. eo». 1. 232.) 

ftitttUttgett ioi( ^aue ftn Srcettetraab. (l. 449.) 

3«l. "Hafa vill Kerling nokkud fyrir sinn |)rætu t>råd. ' (427.) 

TCIbrtg er faa gammel en ftiærlittg, fommer ber 3Ib i 
^enbe, ^un fpringer jo. (I. loi.) 

Lauring er itfe SBrøb ; en ftiaerHitg er iWe SBø. (v. «»».) •) iDette DtbfjJtog er maajlee <Sibe^ffe til bet franffe: 
"Quand il fait beau, prend ton manteau: 
Quand il pleat^ prend-le si tu veux." 119 SRange eré S3urt)ntnger t fttttmmerett^ @cet. (<p. mu. 604. 

«P. (Soi^, I. 227.) 

1795. ^m 9Ranl) lo^er ftn ajurbning. (5Sare.) (1. 225.) 
SRan fiøbet tibt »^oré for minbre gøL (li. 149.) 

(JDft er iffe (gwrrelfen, ^et øwr 58arerneé qjrii«.) 

SSebre ere gietjc SSarer, enb gobe. *) (il. i48.) 

Sorbi et 2ort)et gobt, for bet tommer mangen ©naat (?) 

(q). SoUe. 49. q). Got^* I* 225.) 

aStabliøb er tibt Jfngerfiøb. (1. 228.) 

18U0. ^rjo fom »il Høbe alt bet, l^an feer, ffal grcebc naar en 
2(nben leer. (i. 225.) 
SReb'e ?)enge er leenbeé ftiøB* (i. 226.) ^ 

£)rb giøre ftiøb; $enge betale. (j&et^eoaacD. 221.) ^ 

SWan fi'nber alt gobe Crb og onbt Stieh* (i. 226.) 
Cabt er paa aUe SKarteber fait. (1. 228.) 

1805. gørpe møh og førjle i^tU er bebfi. (l: 226.) 

ønbt for @tatfarle, naar 9tøb gtør ftiøiet. (asr.) 

2)et er onbt at liøbe ^at)re af ®aafen, og ?)ølfe af 

^unben. («p. @o».) 
Xrang^n fælger,- og SSonben feer ttl. {o: mot fin osiuie i»\^tt 

man af ^ran^« 1. 227.) 

Srang gtør ftiøitt* (^or(. ^en, fom tcftndec, maa W^t let oø 
fij9&e b9tt.) 

I8ia. aSel roejl, er balt) folgt. (i. 227.) 

2)en, iux) mejl faller, minbji Køben (i. 228.) 

brammen l[)cenger albrtg faa l()øit, man maa io falle ^aa 
ben. (1. 228.) 

2)et, fom itfe er ©^n t)cerb, er iffe ^enge t?cerb. (I. 228.) 

(9?aac man feer ^aa ^acer, u^eri ar fUbe.) *) @te»e 93arer o: faabanm, ber cre føgtc, let afftettettgc. "3)e begiet lige 
ere bebfl, og mnbee meji \>aa": ^ebber bet l^o« % ©^t). 120 

«^))o bcv tiøhtt TfSi^ og fdflev f&øxn, t^eeb ei 1)Mt> \)an 
faaet. (i. 227.) 

1815. Dnga ^S 09 Hort S>k gt>re bebjle ftiøb* (isr.) 

S3Iunber man, max man fiehn, faaer man gloe, naar 
man betaler. (I. 225.) — "2)cn, fom Hunbet, naar ban 
fiøber, faaer gabe, naar i)an betater." (gjt.) 

StM X Stbe, foa ^ax bu t 9}øben. (»r.) 

ftiøi et af ben, bu f!al ftaae méb «&at t ^aanb for. (1.228.) 

@nb lættt i)\>tx 9Ranb fin £lt)ibe. («p. «. 1. 229. <p. £. 1121.) 

(Snl^l»er |ar tie^t at fU^e ober. Quisque suos patimur manes.) 

1820. ©et Sam er ilbe flaget, fom ei maa grcebe. («w. 46.) *) 

(5Drn er ^øbbelr uloffeltør font et maa UiU^t (lø.) 

aSebre er for at rxtxt, enb efter at f«re» (1. 229.) 
SRangen tta^v or?er ^ttlt ©fint) (eifer i&«»eD). (1. 229.) 
S3ar Stlaqtmaai nof, ba Dar 3ngen uff^Ibtg. (I. 229.) 
2)et bielper iffe at Hage for »^unben , at ^ilU beeb. 

(^**at fladf, l^»«r matt faaer tiidcit itan$M*** <p. Gotr. I. 229.) 

1825. ©et biel»)er libt, at Barn flager for @tit)mober, etter Z^^tn 
for Søbbelen. (»r. j»f. <p. «oir. H. 149.) 

' "Sflpr bit Jtore bet taallgfle bu fan; 
Jtlag iffe bin Sorrig for »gtjermanb." i^. Xfromefen.) 

@elt)t)iis blitzer albrig flog* (T. 378.) 
©etoDiié og eneDiié er ut)ii§. (II. 229.) 
mt for t)i{é git)er ingen ^rii«. (I. 378.) 
1830. ^aax Æpnbig tommer til ftlpg, ba f)ax ftlpg tabt ti*4d3.) 

(^9n(td, a<I. kyndugr, 3: UAtd, fnebig. *'^«r faa fvntt^, at 
bu et bliber fonbi«.*' «P. 2o!fe.) •) ®ee 9lr. 266, fyoex vi>tn 3:m»t ^o« ^. a:^ot«efen bur lafe«; iffe br«nbt, 
iticn baarbt a: baarbet, liøefcm ^oéi^. ^oUe 283 cg 33G. . 121 

■ 

gføtf?mi< farer iffe tibe. (T. i2s.) 

"3)ct er Éebre at t>cere førHog, ent efterflog." 

Ser femmer tngen ftløøfhii ub, l(^t>or ingen er inbe. (<D{«t(.) 

«^an fFal txere f fog , ber fFal f ienbe {tt @mør t en VnbenS 

2)et er et f logt JBarn , ber Kenber ftn S«ber* («p. «. l. 33.) 

<BUtf. ''He's a wise bairn, that kens bis ain father. ' (/feHif«r«.62.) 

1835/ £)et {!al txere en Hoq Suglf ber fan fnoe ftg fra aae@arn. 

S3ebre er at txtre {tlbig »ittig, enb altib ^ant)ittig. (1. 459.) 
en flpg 9Ranb fan ogfaa løfe jtne 85u]cer t en Slelbe^ 

buff. (95t.) 

^ab ftenber at mctU, og Stiæ^t frem at gange. (<i).s.292.) 

6fot{f. ' Mcath Jeeds, clailh cleads — but manners make the 
man." (^Henderson.') 

Wtan maa (ran) faa n<ebe en S3uf , at l^an er faa gob fom 

en ^ejl* (^C. fioUt. 770. — "^an fan øø ((«be en 6t«licc op.** 
^1). 69«. I. 231.) 

1840. @aa er ^t)er bcebt, fom l()an et flcrbt* (^. £oue. 357.) 
"»^t>er er l^cebb, fom l^an er ficebb/' — fagbe Subfen, ^un 
fprang af gløbebptten. (II. 150.) 

(Upf. 315: ''Hvar er swa bædber,'som han er klædher." 
^ t|flrbt o: pariic. l^flrtet. (f. @lo«far.) 

2)et er en onb 93(tt, fom et fan bære ftn egen 3^t* (1.232.) 

(5j«t o: UWfftnb.) 

\ "Det er et labt gaar, ber ti tan bare fin Ulb." (^i^. ©oir.) 
@t fmuft IBrme giør en brtfltg ^aanb. (I. 230.) 
ftlttbet ffaber 9Ranben, enten til xg>elb eller UJielb* (I.230.) 

(I^elb: uMverrtf ^nbe; l^bab ber flftbec t?e(; C^dentT«6 «t U^a^t. 
f. ebtnfbr (S. 93.) 

1845. Siben @tunb (er M fager, fom en 2(nben§ brager. (I.231.) 

(6om ^(tr itlorber, ber ei etc betalte.) 122 

^Do [tg (teber i laante Mctbtt, er fnart igien afftobt. 

(I. 232.) 

Set i ftlttbft, let i @(etier. (l. 230.) 
. SSetre er gro)> Sraab, enD t>art !Kaar» (<v«it«. fp. e««. 1. 232.) 
^et er bebre at laane en ®al {tne Stlébtt, enb en 9{øgen. 

("2>(n f^rflc Uflerr ten aitben (eftøltft bcm." 1. 232.) 

1850. JBebre jioget paa 2Crmen, enb Xlt i Sarmen. («p. ©o^. 

f. 9?oerui^. 6. 71.) . 

2(((e fee l^anå bolbe 2(rm; Sngen feer l(^an$ fluntne Zatm. 

(rø«tft. aSaabe dem •$ f^I^cnbe »ni teti^ f»m Ut^er uSfdt i fin $«bey 
men tIPtuIer fin Ventet »et at ffftre 9(U/ ttAt (an etoner, i 5l(«tec.) 

$aa ®aben bcereS ®ulbet røb> naar ofte ^kmmt fatteS 

S5røb» . (1. 231.) 
Sen flRanbé fttcebt t fofler tibt fIRangeé @t>eb. (l. 231.) 
''man jfal ^a^e fonit for $ulb og gcit, 

®omt for i^ulb og 3Seir." (i&. ^ftcmefen. S^ult 09 Se ir (Seittns) 

o: 9{odet i fin 2)i:adtf fom Hoeter øott/ *od føm fronter, ^»f. 9!r. 1391/ 
tj^or tet er Oj^taoet efter 9. 6ot: "^an tial tate fomt for i^elb 00 
éeir/') 

1855, ftø git)er ei SRelf, men ftone t)il. <v. 2. 703. <p. «. 1. 152.) 

(men o: mebenS^ faa I«nde.) 

3eg t)urber ei l^t)art (ttør^en) Stotn ^aatt,, naar feg faaer 

SRelfen. i% MU» 6b7. ^. e9». L 27. »urter: adter, arntfer.) 

SSebre er Stotn at biéfe, for 8rem6 , enb for itølDel^ug. 

(<p. CoUe. 725. "SM tet Jt^UeMd Metoe te førtum aflittte." 
Aeteøaart. 173.) 

2)en fto tommer 09 til SSp, fom biSfer bag. (»r.) 
2)en S)ag tommer t)el , at Støett l()at>er fin «^a(e bel(|ot>. 

(^øt(. o: ta man til trOKnøe tt( tet^ man førfmaaer eUer aøtcr ringe. 
. , itf. «p. CøUe. 130.) .goU. (1487.) "Die tijt sal comen dat die 

koe haren start behouet." 3ø(. "Så kemr dagr, at s vin id tarf 
sins bala." (286.) 123 

% 

iém. Stptn t>eet) tf fe af, l^^ab IJ^enbeS ^ale buer til, før ()un l^at 
mijlet ben. (»r.) 

©ammel fto ml ei t)(be, at ^un f)<ix txeret Æalt>» (tmn^) 

SJatttg fØtanbS ftalt^ og rig ^an\>$ £)atter )?o]re fnart tiL 

@ng. "Å poor mans cow, and an ale ^ifes sow are alvays 
well fed." 

2)en Sattigeé Stai^ og ben 9?igeé Sam f!a( fnarejl bøe.*) 

«^Do ber {lagter ftn ftalv, bel^øt)er et at febe £)ren. (<i3.e.£>.) , 
1865. 'S>et er et for S9onbené 93ebjle, at ftetti fommer op at age. 

(II. 231.) 

Rptn malfer tf fe btémere, at SSptten er fulb. (L léo.) 

ftotte« (f. fit^ittbeO 

@qt)alber brufner for gob ftptte^ ^øx. (<p. sou«. 49.) 
©ib fomnter Jtage , fom Stont t)il. (v. fioire . lors. JD«t ec 

5t«nen, f«m ra«Oer i jtifttenet^ fer 9Wa^<n.) — "Aage {omtner, 

l^ijor Aoneijil, mttn lolb cHcr t)atnt." (I. 129.) 
HUt 92øgler ^cenge et t)eb een ftptted Saar. tøvu.) 

.^cK. (U87.} "Die sloetels hangen niet al aen iviifs eers." 
®fctj!. 'All the keys in the country hangs not at ane belt." {Ray,) ' 

(3i»f. «»t. 98.) 

IB70. »olb ftbber ftptte paa ascenf , fom fntlb »onbe ^at>er. 

(i&. ^^emtfen.) 0»f. 9}r. 1596.) 

# 

^en ftptte maa meget forebare, fom ttfe lotl t>tge. (1.456.) 
Ung ftpne og gammel !92anb er Dtåfe S3prn. (<D{øti.) 

Ser er fun een onb ftptte t 93erben, og Snl^Der mener, at. 
. \jaxi \^ax l^enbe. (K 210.) 

"®ajc og 9lagefnte 

2)aate mangen SSii)." (røoti^. a*f. 9?r. 852.) ') 35i6fe to Dtbfrrog fjjne« ^inanben mobflgeitbe. 3)et flbjie« fWening !an 
»el iffe »ccre anben enb ben: oX ben gattige« Jlalt) b^et af fotiibt ^leie, 
(eder ogf aa {lagted tibligt, forbi l^an et ^ar (Siøne til at o^febe ben;) ben 
Slige« 95ant b^er, forbi bet v^e« alt for wl, forfideé, er (»ageligt, o.f. ». 124 ttvnft* 

1875. SRagtcn gaaet ofte fore ftønftett* (tj* sMre. 57.) 
gor Stonft ff al, man STOejleren cere. (<p. £oUe. 255.) 
ftpttft er let at bære — tro^nger man, tager xa^n til ten. 

(II. 159.) 

Aoitft og Kære gtt)er S3røb og TISre. (l. 242.) 

9{igt»om og ®un{l gaaer for S3iiébom og ftoiift («]iRct&. 

fp. e9». I. 242.) 

1880. Den @9ge6 Sro og @unfl jlprter Scegena ftotrft. (1. 263.) 
»øttft er t)ib, og l^ar llben 2ib. (i. 243.) 
ftpuft blit>er ftpitft, om og ei SpWen er meb. (cwot^.) 

Uéle ere ^Pttger flefle. (^. CoUe. SSO. 3: "iton^ec (a»e mere $ec; 
tre^, enb aUe anbr« ^enneiTer." ØRot(.) 

@ob ftpttge er bebre enb gammel ?ot). (<met^.) 
1885. S5ebre at treere fri gugl, enb fangen ^pitgc. (<oiot&.) 

(C)et findel Uøelobente i^aa a«lanMI. Ordsqv. p. 47.) 

f ott. (f. ftafletO 
@nb groer gangenbe fjob; enb fwlter ftbbenbe 9tt^u 

(«p. fioHe.) ' 

ftraøett er forbi onb, <A \j\xxi, fJger ©anbljieb. Ov. £«we. i65.) 
Slptoenbe ftrage fanger alti-b gøbe.- (røotj. <». (5o», 1. 79.) 
ftrageit t)eeb noF, ]^t)ab @o'l^un ml ribe )ji<k^. (^t^O 

("itraøen feer »el»» — æ. (&.£>.) 

1890. ftragttt er iffe bié lj)t)ibere, at l^un tibt toer ftg. 

(V. CoUe. 662. «p.'®oi>. L 395.) @ng. "A crow is never Ihe 
wither for washing herself often." (flay. 121.) 

S)et {lal t>el W,%^, fom fttagett ifte flal fee. (il. $6.) ^ 1 * 125 

I 

■ 

^aax fttaøen ubcrfler Shrnett, ba gietber bet l^enbeé ^a))))e. 

(I. 107.) 

Sorbt et fttngett faa Qtaa, at f)\xn1)a^tx faa mangen @org» 

(9INt|. f. 9. 69». I. 10.) 

ftraøen et altib t<tb fot @lumptftftUn. (i. ise. su. aoe.) 
1895. Orlpgd 9i{9m<ete ete bøbe fØtctnb og faate. (9. stiic. 448.) 

i^M et anbet iSrcb (9?r. 101) (ar €ftr. ^eberfen bet noerc "Jtitl 
9l9øte.*» <P. &)b. 1. 233.) 

3lbe jttibet f)o^ibW ^at. (I. 237.) 

Gn SRalleftarje et bebte i ftrlg^ enb en Sb^tfaabe. (veu*. 

gW. 7. "mere b«tb." QRøtl.) 

£lt)«tfibben Siibbet et ei tro unbet SSannet. (T. 236.) 
3 fttig ftbbet Sletten t ©ppbjlagen. ' (i. 234.) 
1900. ^atnijl et iKe faa fnart afftebt, fom tftebt. (l. 234.) 

(itcta er tffe faa (et enM^ fom bføonbt.) 

JBebte et at bie paa en ©latoinbé Obb , enb paa Æattoioe- 

Ælob. (t>bitfe!bt. ebr. 111.« i&iftcrie: ef«r V. ©o*« I. 236.) 

aSatge bpbet 8anbefteb. (I. 235.) — "2)et ene ®»crr> i^olbet 
bet anbct i ®fcben." (I. 236.) 

©t>atbet føteé hibft, naot jetten bolbet om ©taftet* (I.235.) 

9?9gifte 9Rænb ere ugilbe ^igéfolf. (T. 233.) 

1905. 3 Jitig et bebji at binbe ftn »^ejl t)eb ftemmeb Ætpbbe^ 

("<tit @tben dnaber, fom O: (»or) (un er bunben.** I. 235.) 

J5et et onbt at føre »tig af SSogen , og f)tr[U JBøtn of 
2fpot4^efet. (I. 235.) 

^t)Ot ^enge fattet og SRaab, <t bebji, iffe at f rigt ♦ (1. 235.) 

9)tættet 9N:at>e locelget. i ai^raben/ (T. 473.) 

SJaat »Tufen et wcet, ba en 9»elet beeflt. (I. 473.) 126 
1910. 2)en {farei t>are ^aanbtu ab Qpat, fom gilder 3Cnbte onbe 

fOaanint SRøer blit>e tibt til ffibne @øer. (<Din(.) 

S3tl bu cebe labben , f!al bu xlU lootre vttmmUb* (T. 473.) 

ittUt *onc fanfer ftelben fliut ffficlf . (1. 257.) 

(i&ua Ml bcifff ben f^e.) ' 

a 

*^« ere iti«rliglf)cbé Sub. (l. 225.) 
1915. A^é, fom man giDct^ bet taget man, 09 Sngen mijlet 
noget. (T. 225.) 

SWangen f^éfer Sarnet Jor 2(mmen8 @h)Ib/ (<pou*.) 

(5ng. "Many kisses thc chiid for the nurses sake." 

@fotf?. 'For love of the nurse ^ nranny kis s es the bairne.'' 
(/Jaj/. 286.) 

S*« {ommer, l^t)or gob 23iQie er. O^t.) 

(taautø ibPtgeO 

« ' ■ _ ■ 

fiaatt ffal gaae laffetøjl (ivDeUd) ^icm. (1. 52. »^tt Hamu 

flal ftftattf« fliiDeWirfl." V.fieUe.ll. 3»f.€$riflt«n V. JD. Coi^. V.8.1.) 
3él. "Lån å at skilast lytalaust heim." (193.) 

^m $ung er tom, anbcn SRanbé ?)enge ligge ubi. (v.csi.) 

dng. "Thåt's but en empty purse, that is fuil of other mens 
money." 

' 1920. Saant ^eji og egne ©porer giør forte SRile. (I. si.) 

2aant ®ulb maa ei oenbeé til SSlp. ((mor^. j^f. «p. @. I. si.) 
^\>o fig f teber i 2am , er fnart affloebt. («wot^.) 
aSebre at f)a^e ben førmere 2Jrebe, enb ben feiermere Sfabe. 

(IT. 32. giåflr man afflAMC 9?eø<n et fiaan.) -r "Sebtf et fceu 

føtjle aSrcbe, enb ben pbjie Sfabe." («met^.) 

9?aar &aan gaaer biem , ftbber nøgen 9iøt) igten. ;(!. si.) 

1925. Saatt bin SSen^ og IxM bin Uioen. (T. so.) 

"SKan la an et fin 93en og !tce»er fki U^en." Oct fr«»e Caan 

ttlU^e, »olber tibt Ut^eniTab. 9{øt(.) 

"He that doth I end, doth lose his fri end." QFuller.^ 127 SRange ete @ta{kr at laant, men ^^errer at bæve igien.*) 

(1.52. "J^rængc mere til at la ane, enb til at bofre igien." IL 3«.) 

Tit tdtU (fer SAati) (oFFer 2aan l^km. C*97aar man f>»v i^itn r>tt 
Ut^tUf faaer man en anben ^anø.** I., 51.) 

©en er gob at bptge SSpg, fom b^^t^ »^am.**) (i. so.) 
@telbflageh SRanb, et forgflagen fOtanb. (T. 50.) 
1930. gange bptget er iffe jlienfet. (I. 122.) 

"^ttjhu, Jltebet, ^t^ og @foe, 
»aaned ilbe af aSonbcnØ »o." (1. 62.) ,fiabet £)jfe er ei ^t>i(e tjcerb. («p. cowe. 955. <». (S«». i. 245.) 

fiiggenbe VH\> fommer iFfe løbenbe Sam i STOunbe. (<p«u*.<p.3.) 

"»tggenbe Ufo løBer if!e Sam i SKunbe." (I. 245.) 

— "fommer iffe ^am løBcnbc iJWunbc." (fammen.) 

©oioenbeé Ufe beber et mange 2)9r» (v. ©o*^.) 

dng. "When the fox sle^ps, no grapes fall in his mouth." 

i»35. 2)er løber meget aSanb i 35ammen, inebenS SRøUeren fot>er. 

@ifotf!. "Meikle water runs, wherc the miller sleeps." («ay.299.) 

®en fiabe ffal man altib brit)e. (f. 245. Var. »fafr brii»e.") 
S>et er en lab Sfugl ^ ber et »giber b^gge ^'n egen Stebe. 

(II. 131.) 

S)et er et. onbt %aax , (M et giber ftn S)^tb baaret* 

(()). fi^Ue. 369. f. Otr. 369. V* CeUe 319. U^en $»ili( (téter X)»»i 
fl^røøet til ten Sa&e, os (ar famme 9!)?entntff (om bet feredaaente.) 

fiab 5Kanb er lange ufel. (ig>. x^pmefen.) 
1940. Sæbe giør gpbe; fiæbe giør gtøbe. (l. 246.) *) $bmvge, naar be mile laane; ^anffelige og flette jBetolere, naar bet Saante 
fr(e\)eé; Itgefom ficre J&errer. 

*•) Sormobentlig er aRemagen : • 9Kan fan fiffrere laafte ben, fom eier nogei, 
enb ben, fom flet intet t|ar, ben teent ^attiqt. 128 

jt>tn finke fdaer ingen. 2øn itben 2aft. (1. 247.) 

fiab er gierne »eb ben lette @nbe. (f . 245.) 

Sorben er altib froéfen for nttt^nt *) @t>tin. (i>. fi»ue. 186. 

9. evn. I. 245.) 

£ab SRanb faaer tpnb 2>at)re« (I. 246.) . 

9?Dere <8«.: "3)ot?ctt og lob t»øt ingen 9W«b." — "*&an ^al 
ti «be, fom ri »il fcebe.'* 

1945. SRan faaer at Icegge. fin fluntne SEarm l^oS ftn ^^iU^Hxm. 

(I. 246.) 

^en et er tret>en, gaaer flem o'g ret>en« (I. 246.) . 
^an fFal fhr9ge @ftimneleii af ben 2åht* (T. 245.) 
2>en, fom ei giber, naar l^an fan, faaer mifle, naar f)an \>il. 

Sor ben fiabe er ^agen lang. 
1950. De fiabe og gebe l^aoe onbt i |)ebe. (l. 247.) 

X>tn labe Dreng og ben t>arme @eng vil nøbigt fftlle@ ab» 

(I. 245. — "funne et bet tIiUel «&." <l>. £oUe. 957.) 

"^wr en gieber, i il)^nett et, beber om STOorgenen ligge; 
J&wr en @nifl, i 9lffen et, beber om fiftenen jibbe.** (I. 446.) 

Saft* 2pbe. (Bpnh. 

e>t)ar er ben ^myn, fom meb Q^i^iibeK foi>eé« (T. 252.) 
©org er ^^ttbfetté ©atter. (I. 252.) 
1955. <^t)o fom 9»9itbett faaer, |)an {{al l^øfle &am. (1 252.) 
®ammél S^^nb gtør np (Stam. (I. 252.) 

®Oen er l^elfl i ©ole. (I.351. »(Sotn lu^ut flcar tet fom Oinfer." 1.250.) 

Den ^eji l^ar altib Si^be, fom man et fan faae. (T. 251.) 
$nbe (<9nt(f») fortager al £^be« (1. 251.) 
1960. ©æt ei imi i ©finbfiortel, Ijnn fommer ber »el felt). 

■ 

("9r«Ab et tir <S9iib." 1. 252.) •) !J)ovne til 5ltbeibe. (f. tr<»en i ®(o«far.) 129 ^ati fFal Dcete fficet, (f»m) en 3(nben tril fftdbe* (i^. $^omO 
9Ran flal iffc fDibc alt bet, fom laabet (lottfnt) er. (I.229.) 

(^«n (VaI iKe (aHf; paaraU^ eUcc flaøe olier enbUcr nof iåå rfnøe 3ei(.) 

©tD ®ub TSre; lab l^t)et ftn egen t>cere. (^. ^^omefen.) 

Jp\>o fom tafter 2(rbeibtt, lajiet SRefleten, (^. (Sot^O 
1965. aSebre er ben førjle (^ttibbe, enb ben jtbjle SSanbe. (L e.) 

(®(tre en ntil^ 3rcmf«mlfe i XiU, cti^ onbe Oc^ naat Ut er fer itI^iø^) 

3Rangen laffet bet, t)an abl^jlet. (1. 29. f. I. e.) 
SSebre et,23ennes9laj)j), enb gienbe ^ *la}>* (I. e.) 
93enneré ^eil maa man marfe , men et lafte« (^. eoi^.) 
3ntet er faa t>el giort, fom jjo fan lafité* (I. 6.) 
1970, »^eiren lafter SSanbet, for l&an fan ei ftjømme. (T. e.) 

Satter« lee« 

^an fan baabe lee, og ]^at>e en fatter 9Runb. ("Faå est nderc, 

nec non decus oris habere.'' $.£clle. 359. i\>f. $. @9». 1. 255.) 

golff 9Ranb leer , førp (faofn««) Xnbre lee. (l. 260.) 
Sibt leer fatter STOunb af forrigfulbf ^ierte. (wot^.) dt^f.i234. 
9?aar SSerten leer glabejl, ba mener f)an ©icejlen« ?)un9. 

i^otft. ©r.) 

1975. Æiarlinge i fiatter blmx gierne til •g)ojie. (1. 250.) 

^friffelatter ((Sfodøcriattcr) b\mx tibt til |)iffegraab. (T. 250.) 

(Sfter fiatter og SlHn fommer @raab og ©riim 

"®tunbom meb fiatter og ©riin, fhtnbom nteb ©raab 
og ©riin." (gjiot^.) 

"(Sfter @f riffelatter fommer ©jjrrig og ©raat; v' 

. efter, »itbe {Rebe fommer gobe Oiaab." (II. 81.) 

^et er £onfi at lee, naar bet gaaer een felt) ilbé. (1. 250.) 
^\>o ftg felt) filbrer, fan lee naar'l^an Ipjler. (»r.j 

(Om en fremtt^ttnsen &amr.) 

1980. »en leer bebjl, fom leer fibji. 130 
Wlan lebet ofte ab bet, man et t^cl ftnbe. i^. soue. i58. 

^. 60li. I. 248.). 

^an ffal iffe lebe efter Dølfe t ^^unbegaarb* (»r.) ' (f/w«ie«eéO 

» 

_2)et et ei lige fieg, at ®en leer 09 en 2(nben græber. 

(«p. fi»Ue. 660.) @!ctj!. ''It is na play, where ane greits, and 
another laughs." (Aay. 296.) 

gnb t)inber folff 3Ranb førjte fieg* (1. 266.) 

(2)(n Saabeliøf, UfonMdfr fan »ef flnmpe rt( at toiit^e f^rflc @and; 
m(n iffe fa« (et oftere.) 

1985. Saug uben fieg gtøt ringe £9^« (i. 372.) 

6nb leger 9ia{fe, mm gammel ^unb ml (X- »56.) 

I (i^t^alpen leøer f««(((nde ben d«m(e i^unt bil leøe mct.) 

^er er mange Za^l i lang Seg« (<Di«ti.) 

(£>m a3r«tf(»i(. **<D2aiide SabC*; focmobentlis mande Xr«f meb asrifferne.) 

^t)0 fom l^aoer S3olb og ®t(ir>, f)(in fanget t>e( ben, fom 
lege t)iL (I. 253.) 

93i( bu i £eg , ba ffal bu Seø oppt l(H>lbe. (i. 256.) 

1990. fiegett gaaer bebjl meb Sawlige^ (l. 256.) 

Slaat fiegett et fettefi, et l^an bebjl at labe fare. Cv.eneb.) 
"Øidat Scgen er Écbji, jlal bcnenbeS." (vouA.) 
36l "Gef du upp, |)å gamanid horfir best." 
@fot(f. "Leave a jest, whcn it pleases you best." 

SEcttning et Onb 93utbning. ("Sorteel «f Seeg buec et." I. 256.) 

@obt et at lege, na^t Sætningen t>il løbe. (<poti6. s. 6.) 
Æott og S^ætning et onb 9lceting. (i. 256.) 
1995. Stanfete Dotbe Staab; men S)oblete mgen. (1. 256.) 131 

Stoerfe SRcenbé ^pii ev ftanfe SRceitbS 2)øb* (I- $66.) 
^tten leger faa Icenge meb 9Rufen, til l^att ceber ()enbe. 
€Uer: "J^attenS »eeg er SKufcnS 3)ø>." (I. 256,) 

Stili^^eb. (beletltd Xib.) 

,Æafl ^aa Arog,en og l^olb om bu tan^ (i. 253.) 

iai op @cetfen, men (menO @ttfen git>eé* (<p. fi»ur. 942.) 

(3Df. @rubbl fb. Ocbfpr. G. 913. "^oø imot ^et @o^Af fom 6tutj.** 
Oblata arrlpc.) 

2000. 9Ran ffa( git>e ®tifen, meben $ofen er aabem («.6.<8tM0 
£et tommer iffe IS^toert Ttax ^Ml txi Sanbe. (<p. soue. gts. 719. 

<p. Goiy* !• 268.) 

^et gaaer et altib eené til i AongenS ®aarb« (I. 254.) 
^an faiter at bruge ben 93oegge, bet gaae t>iL (i. 254.) 
SRan ffal fmebe jernet, mebené bet er i)tbt (i. 253.) 

C— "f^Ql* meben« ©øren bicefer." — **male meben« S3anbet teber.") 
^otf. (1487.) "Alst Iser hcet is^ so sal menH smeden.'' 

2005. SRan ffal bruge bén ©ol , fom nu flinner^ (røotø.) 

@Y Suglen af ^aanben/ben er onb at faa'e'igien. (I.254.) 
^an ager iffe ilbe, fom benbe fan. (isom »eet «t rem ns efrev 

ficilisicbcn. I. 443.) 

3lb Og «^alm giør fnar Sue. (i. 254.) 
Seiligl^eb giør »^orer og Spbe. — "(5i)ne giør JEj^J)." (1. 254.) 
2010. Seitigl^et er en onb Staabgitoer* (L 254.) 

9Ran l^ar ei fieitigl^ebett t TSrmet, naar man bil. (I.254.) 
2^ag mob Sptfen meben6 lS)un bpbeé. (T. 254.) 

9Reb £ifie fan man faae et tXSg i en ^umlefcef.*) (1. 273.) 

(Web fi i f t c 9: meb Semi^e^ fadteliø. QRati ^nbcr o^faa »fterc : **Web 
fiempe fater man et 909 i en J^umlefdf.** Øtverttp. e.l42. 93.®. O.) *) ^an l^ar unbertiben troet, bet ingen 9)2emng, eUer ogfaa en mt^it fHult, 
laae i bette Drbfprog. ^et et bog let at forfiaae, naar man ))eeb og etin:; 
brer, at Rumlen paftt^ meget fafl i ©ceffen. ®nbog 9l^eta^ (?J. <S9\)« 
Orbfpr. @. 142} i^ar antaget bet for Sronie, "forbi l^et ingen £em)>e U'^emi." 

9* 132 

«^t)or man et Ian lomme o to et, maa man fti^ht unb^r* 

"»g\)or man el fan fpringc oijer, jfd man friste unber."*) 

2015. @mør fotbart)et ingen 9Rab, og fiemfcelbigi^e^ flabet ingen 
©ag. (<p. <sn\>.) 

(let pø fnat ^ietningO 

^en er let ai lotte,, fom efter Dil l^o))pe. (v. 69«^.) 
"J)cn er fnart bragen, fom popper felo mcb." (<Dt«t|.) 

93egt 3ern er gobt at fmebe. (l. 494.) 

@let (glat) er fnart flibet; JReent er fnart ttjoettet/ (l. 261.) 

Set er Ut ai fr^be i S^rce, naar bet er faelbet. (sr.) 

2020. €et er at gienne "tet £it)ccg til SSpeé, ber felt) tommer, (v.«.) 
Æ>en gugl er fnart tr9Ji(et), fom i *^anbe er. (i. 123.) 
S)rutten !!Ranb Ian fnart tomme 0^ at banbfe. (L 26i.) 
2)en er fnart fnpbt , fom 92cefen er af. (^l. 261.) . 
©nart er fablet meb een @torb* (l. jzei.) 

2025. Sør SJeb giør rafter 3lb. (v. &•««. •;«{«« fii«r ar^." <u.(5J.26i.j 
Set er let at Icegge SiitS til, naar en 2Cnben lægger Stumpen 

til. (»r.) 
£)et er let at tie til, at en TCnben talbeS Svt). (»rO 

^t)o libet faaer, l^an Ubet faaer. (^. fi^u«. 260.) 

^t>o Xx^tt forfmaaer, \jan bliber ftelben rig. (v. c»ire. 903.) 

©nø. "Who will not keep a penny, sbal never keep many." — 
^'Take care of the pence, the pounds vil take care of them 
selves." 

2030. 9Xttt ®ranb f<)ilber ofte gobt ©ie. (<p. £»Ke. »84. -"•« xmt 

Seif i^crredunf};" tiff^ur 1[). (S9t^* !• 196.) •) «poul Suul: »et r^ffaligt «ft)." itb^. 1721. @. 107. 133 

£i^(tt Zixt \>ctlUx ofte jiort Sceé. .(<p. soue. 438.) 

Sibet er om SWøbben, og enb mmbre om ^ternen er af ftme). 

(V. fi«W«. 924.) 

2Cf Itten ®mjl t)or5er ofte jior 3lb. *) (d. mu. 349.) 

3^1. "Af litium gneista verdr opt mikid bål." (24.) 

3laax jiore ©tibe ligge paa Sanbe, ^aac be fmaa til @tranbe. 

(«P. fioUe. 445.) 

2035. fiibeit ^unb er lange ^\)aip. — "8ibcn »§unb falbcr man 
lange Ølaffe." (1. i96.) 

Sibett SRanb er berfor tWe ^inbfuiin. (i. i96.) 
Siben ^unb iager og S3ilbba§fem (I sse.) 
^ at liUt Wlnln fan f!iule baabe @ol og Wlaan^. (i. 356.) 
euer: *'S^itet STOuln gtoer og {Regn." 

JBebre er grot) Æraab, enb bart ?aar. SSebre- er tpnbt S>\, 

enb tom Xønbe* (T.336. a: ^c^ve cc ntt/ elUv nodcr, enD (let intet.) 

2040. SSebre er ft)ang ^efl, enb tom ©rime* Sebre er lj)aWt 
brøb, enb 2Clt mijl, 83ebre et libet SSo flab , enb tomt 

^U\l$. ' 0. 356.) 

S3ebre er libctt 9tagle for |)uu§, enb flet ingen* (^.(S.£).) 
"Sebre et Xxcdaa^, enb aatcn Dør." (I. 356.) 

SRcget fan blm. fiibt, og fiibt fan »are Icenge. (ssr.) 
2iht og tibt fplber fnart ©ceffen. (i. 357.) 
SiRange Sceffe og fmaa giøre en ftor Za. (i. 357.) 
2045. ©muler ere og SSrøb. (I. 366.) 

Siben er altib minbft. S)e diinge maa alt txcre bag. 

(I. 367.) 

2Cf libet Ælcebe blit)er en trang Srog. Sibet Ælcebe gior 

gqm^et Æiortel. C'Vf fmaa %x»tx ^u^^a fmaa (Spaaner.*' 1.357.) O 3»f. (Ruiiet til ©lutningctt. @amme Dtbfprog forefemmer \)oi % £oIIe, 
1046, faalebe«: "Dfte gier liben ©nijl aug etlig 3tb." SWaaffee anger? 
lig QXp], ^a(mbffr. @. 107 l|ar; angher fwll); etter bet er bet S^lanbjfe 
dgurlegr, jhæffelig, ræbfcnt. 134 
''Slihtt i)\tlptx 08 " fagbe SRpgget, bet |)l«feb€ t ^at)ct. 

(II. H7.) dng. ''All ekes (helps), said Uie geDi-wren«), 
ivheo she pissed in Uie sea." QRay,\0%,') 

€ibt gobt ffal man l)ø\t fatte- ("og flelben^ fce til." I. 364.) 

3dl. "Li tid gott skall bitt hreykia." (f. 9?r. 1267.) 

2050. fiibet oarmer et ?9§ i en Æaffeloon* imttt.) 

Det er intet Jpaat faa Ubet, bet l[)ar jo ftn ©fvgge. (1. 355.) 

2>maa ©rpber foge ogfaa SJtab. (I. 357.) 

jQan banbfer oe( meb minbre Æie^) enb ©aa^Stang. **) 

(3: Hn nviti i»e( meb mtndiV. I. 357.) 

fiibett og ^xctt fløre punbom en ©tor t ©af. (T. 197.) 
2055, 2ihtt tåre 03 Ubet tale ^ax Sngen angret* («.) 

"en li ben Sfabe, et ffuenbe ©nifl, 
«an jliaeS i 3:ibe nteb føie »iflj 
Slltjet ben jior, 09 »ibt ubtr^ber, 
Da ^ielper ei Æonfi, ei Sanb fom flabet." 

83arn gaaer gierne til bet Jg>\x\x^, fom bet ftnber ftn Sige* 

(fp. fioUe. 1199. f. ^. Gi)«. I. 2G7.) 

3(bt er Skaffe at lege me% S3iørnel£ioaI)>* (^»t^ ^.&^mi79. 

V. (Sot>. I. 268.) 

gibet baaber ftet) SRaffe, at lege meb ©finbtiig. (1.266. 268.) 

2060. eet ffabbet gaar gaaer gierne meb et anbet. (<p. zont, 949.) 

Snb føgeg «eHe Uge***), fammen ribe Stibinge. («p. coire. 752. 

9.691^.1*410. "£idc(inbebe Mt ^<rfl t^O^re fammen." ^ot(.) 


) Wrenn, QShakespeari) motacilla troglodytes. Slngelfar. wrenna. 

) <Stang til cA 6<ere en ^aa, en 93anbtf@ca. • 

)€ige ©eller o: ^talbBrebre, jtamerater. @aalebe« ^0« % iBoHe i 
Ubg. 1606. 1515; og ligefaa iat Øiveru)) (@. 272) Icefl og forflaaet bet. 
Upf. 694 \)w berimob (fom $. ^99): "Æ sOkias sstike samma ridha 
nidhingaf og ben famme Bcefemaabe flnbeé i Ubg.'1515. Sælika for« 
florer Oteuterbal^l \>eb: "i Synnerhet, fram fSr allt;* men ba mangler Drb^ 
fprogete for^e «eb pt ©uBJect. 135 

® ammen føge <Scttioe, et ffabet &g og et fanbigt ^ige. 

(II. 478.) "»^^or ber er to ffabebe JØg paa en SWarf, ber flnbe« 
be t)eL" (1.267.) @fot{!. "Like dravs to like, and a skabbed 
horse to an auld dyke." (iiay.) 

Ungt %øl Og gammel «^e{i, be brage et tiOtge* (sr.) 
£en ene 9{at>n lS)ugger tffe gierne jZ)iet itb paa ben 2(nben. 

(979ctlip9 ^. ^9^* S. 46.) 

2065. 3cei^ntige gaae bebfl t ®lime. (3 ^xnitimf. <p. 69».) 

9laar Sranen gaaer t £anbé meb (Stob^eflen^ faaer l^iun 
brubne S3een» (onot^.) 

' ^Mt> f{a( @))urt)e i S^ranebanbé, bereg SBeen ere faa f orte.(il478.) 

©laae Seer^otte t)eb ©teen, og ©teen i>eb Jeetpotte; bet 
b(it)er bcnbe OPmen) til 5Weem (1.268.) — "Seergr^be 
boabct intet af at fomme i Sag tncb J^obterpotte." (»r.) 

fiige SSrøbre giøre bebji 8eg» («wofi^.) ^ 

2070. fiiøe aSjø^rn lege altib bebjl. i^. z^mtUn.) 

"8ige SJørn lege bebjl." («p.so».I.84.) 9?oere a:iif«ø: "gj^tjen 
a\>Ut ingen «&eji." (I. 267.) 

^an riber »el, ber riber meb ftn fiige* (T. ger.) 

fiige Dar gaae bebjl i ©afib«» (i. 267.) 

S5ebjt er meb fin fiige at banbfe. (l. 84.) 

(gn tintet ®o og en ffurbet JDrne tan bebjl fammen. (1.267.) 

2075. ':®ammel «&unb og (Rdfe 

8ege ei lange til ilaffe." («p. s^^. f, otRtifor 9?r. 2059.) 

SSebre at bcere Æiøn (jsmt) liig, enb Æonge (Uid). («p.fi.753.) 

@latte og @lage maa txere binanbend SRage. (^. (S9t>.) 
"JDen $ung maa nof i^ange jpaa ben ©Hnbfiortel.' 
"3)et 2aag moa nof ijære :paa ben $ottc." 

!9lan ^luffer iffe Sranefteber af @j)urt)et)inge. («. (S. ^Scbei.) 

@tarn og S3o)r branbe ei een$ i Æirfem (mnh^) 

2080, ^arer og gaar ere ei.eenS at gienne i ®aarb. («w»tj.) 

(— »»at dietine i efi.»' 1.178.) » • 136 

Stft 

9iat>(t(linb fa{le6 t>£b, max Utoeffmbet et rceffet til 

SReb £ifl fFal man ian\> t>inbe* (^eier. ss?.) 

£ifi ()ar liben 7S(e. (<mot^.) 

Q^inhtUft l^at ingen Srijl. (I. 240.) 

"Sngen »ift fonr O^iiibeltfl." (f. Qt^itt^eO 

2085. "SU^onbcnS »ift er i?cl fo^ttnbe, 

Dijtiibelift i^ar ittgen Siitc." (<p. ©o*. I. 239.) 

^&\?o i æerben i)H titoc, 

@fal fiift mcb 8i[t forbrtoc." (I. 273.) 

£to. Seottet. 

I 

i£lt>egr SRanb faaer t>e( £0, men bøber i^M\>) faaer albrig eit»* 

(I. 270.) 

^an (ebe^ t)eb at let^e, fom regnet bet, \)an i)ax ctUi (i.27o.) 

gange at Ie»e, er lange at Kbe* (l. 270.) 

"Tlan jfal meget libe, etter tiWig bøe." (I. I80.) 

2090. SKan ffal gaae ^aa 3orben, om f)\xn enb oar gloenbe. (<ø?of^.) 
"STOan j!at i?cere ^jaa Sorbcn, om l^un enb trcenbte imber 
een." (I. 270.) 

®en Unge t)il. gierne le»e; ben ®amle t)il nøbig bøe. (©r.) 
*^t)et er bier© om beelt fiob. (v. coUf. 397. eni^tec forfbarer fin 

(obltdc ^ten^ont/ (bat (an meb 9{ctte 6e(itbec.) 
3«l. "Diarfr er hv«r um deiMan Ycrd.** (% (S^to.) 

®ub git)et baabe &jWe og fiob* ih 387.) 

» 

fiob jlaaer og Scebnet gaaer, meben6 ®øflenbe fammen Iet)e* 

(T. 281. II. 824.) 

2095. S3are aUt fiobbet lige lagte, ba tog man ^elfl ben bebfie* 

(I. 887.) 

^alt)nets ®obé. bar albrig uben Zxctttt. (f. 82.) 137 

®ul) smx fmaa ffolf fmaa ®at>er (i. 387.) 

•^Do ber er føbt til ^enbing, blmx albrig 2)aler$ ^em» 

(r» 387.) 

@en er ffabt ti( |)en8ene, ben Xnben til jungen* O- 388.) 
2100. ^t)er finber, ()t)or @foen flnat)er. (i. sss.) — "^tjert «^uu« 
l^or flt ,^org." (»v.®o».) — 3«!mitt^cri9^eD: "JDcit »eeb bebjl, 
^»or @!octt træffer, fom ^ar ben v««." 

So»« (»erømmflfeO 

(f. 3loe«0 

({vf. Slet. ®aø. 1t(p».) 
!9?eb Spi^ ffal man iant> bpgge. ("A mcuiodo legis tcrræ 

status hæret és Ægis." $. 2oUe. 1.) 

Sot> er forbi lagt, at SSuborb jlal l()olbc6» (<p. soite. 1125.) 
a3ar ei fiot^ i Sanbe, ba tog l^t)er, fom ()an funbe fange. 

(i^. Z^mtitn, — **ta mt 6»ec fom ftnsc.** <p. fi«|(e. 2.) 

Sor asilfaar og 93ebtaegt maa Sot^en t^ige* (<ottft(. i»f.<p.&T.28o.) 
2i05, g?u ligger fip» i ©^ijbjiage6 (gnbe. (<p. coue. 6., 548.) 
8o» er Slettene ®tøb og Srogen§ forf ub. 

(^, Zent. ibf. ^, 69»« i. 275.) 

Spi^føgt !9lanb maa ei SRcele fiebeS til Singe. (<mot(.) ' 
^aa ganger €ot> , fom ^un ll^atjer 2ot). *) (i. 276.) 

C*So)?en l^icfpec efterfom ^en l^aanHcrt^ei.** % Øot^.) 

£pi^ er fom ugtort, naar ben ei øt)e6* (l. 277.) 

2110. fiot> uben Sorfoar, er fom Saanb af @anb. (l. 279.) 

SSebre ingen fio», enb uben fremgang. O- 277.) 

fiolen er albrig faa jheng, l()un l^ar jo Ubfiugt* (i. 325.) 
"8ot)en er albrig faa trang/'— (S5r.) •) Dm »etpbningen af bet gamle Ubtrpf i ^otofproget: "«o» og Xei>", f.®ram 
i StieUtH^. 93ib. ^. ©fr. VU. @. 177. 13S 

3o mere af 2o% jo minbre ttf Slet (3»u.) 

«^t>o fom Spv et m( (tbe, "^am ffeer meb SSolb ingen Uret 

(II. 321.) 

3115. 2ø^tn er be SaagenbeS, i^^tUn er be @09enbe6. C*fi9ttfii 

fan man folie (19 ti(; men (in 9{et måa man taøe ^axt påå/ »9 iffe 
frrføHe." 1. 277.) 

©er ^t)or fiot> ilipp^x, bør ^cebcr at møbe» (T. sis.) 

''Quod non vetat lex, fieri vetat pudor." 

Hi bibe €ot> og gløre 3?et er tbenbe liaanbe* (K 277.) 
9Rebl[)olb og i^th ml fiow 'fortri^We. (i^etedaart. ^o. 72.) 

"SWcbgang giør SJo^en tjrang," (v. ®p».) 
€ø»fiøn og 5Waler fan fnart gtøre \)\)M til fort (L 279.) 

2120. SRanb ffal ei gielbe anben SRonbd Srøbe. (it 826.) 

9Ran fFal bele ftg til Slette, og ei tage fig til Stette. (I.280.) 

0*^an (la( rate 09 ei ta^e (19 til 9terte.** II. 826.) 

Sang ^cebb giør ei fiag^abb uben loblig 2Cb(omfi* (11.824.) 

Io»e^ (f. «øfteO 

lumfl. 

3 t9fl.S3anb ere SDrme boerji* (9.s»ire.i2.5oo. 9.69«. 1.246.) 

©et {lide S3anb l()ar ben bpbe ®runb. (,%mu. ^.691^.1*81.) 
"3 ^ille aJatib gaae be jlore gijfc." (L si.) 

2125. 2>e litmfre ^iin <ebe SSaflen, be galne løbe uben om. 

(<Dlotl^. fp. &rtt. L 81.) @fot{!. ''A still sow eats all Uie 
draff." Cflay.279.) (gonnobentlig mangler ^er SKobfatningen.) 

fiumff faaer bel 9lam til ^tenben , men @fam til ©ienflag. 
(«t.) 

3ngen l^bet gierne ftn Sigemanb« (L 286.) 

Jpr>o ei bil It^ht ^ober, ffal Ipbe @tibmober. (I. 286.) 

"8(be og Jie, lj)bc og tee, 

Jgitipn fattigt »am til 2«re." (I. 458.) 139 2130. ©omme til 8anb, og fommc til ©tranb, \)a\>c bebjl U^ffe* 

(«p. mit, 320.) 

J)cn €^ffeii InnUXf t)cn loier IS)un. (l. 289.) 

Æa jl »)aa Ærog , og ^olb om bu fan ; ofte er fi^Hr tt mx. 
(V. Zoiit, 449. i\ti. i98.) — "SfJaoT gaffen Éijtcr big en 
^ngcr, faa rW «&aanbcn imob." (T. 287.) 

So argere ©falf , jo bebte fi^ffe* (!. 289.) 

/'»^ffeit laber |ig malfc 
3lf 2:v»«r .*^rer cg ©falfe." (3«ct^.) 

fi^f f e rammer SRanb , og Safrpb Sern^at* ($. j^mefen.) 

(Sn ^an^ taalv fio'fen, eUcr Uløffen, Itdcfom Øern^mn, eUec i^ie(: 
mcti; taalev at rammet af 6pot.) 

2135. fit^Vfett boer en SRanb ooer SSceffen, om ^an giber fprunget. 

(i^. ^^omefcn. f. 9* 6oi». I. 286.) 

9{aar bet ffal t)cere $flb, fcelber Xpren faa gobt fom ^en. 

(^r.) (Sng. ''Give a man luck, and throw him into tiie sea." 

QRay. 133.) 

Saa f)a^t fi^Vfe, 2(ae ()abe Æ)øben. (i. 287.) 

2Clle letje beb een ®ub ; men iffe beb een U^ff e* (l. 287.) 

*^bo ber ei Ifiar ben fobenbe U^ffe, l^ar ci l&etler ben 

baagenbe* ($. ^^omefen. <p. <S9». n. 289.) 

2140. ^t)o ber fattes gorjlanb, tør S^ffe ueb» (grootj, <j). (5ii». 1. 69.) 
"3)er ^»or gorjlanbcn jlt^er, toger Sloffen ^cb." (1.288.) 

©om man giør , faa ^ar man C^ffe. (1. 287.) 

fi^ffett \)ax meget til SRange, men nof til 3ngen* (ll.ids.) 

Ser t)øxcx 2^1ft til at fange «&arer meb S^romme. (wot^.) 

35er l[)ører S^ffe til at bribe forte ©Ditn i fSRørfe. (1.262.) 

2145. @finnenbe§ fi^We gaaer fnart i ©tpffe. (I. 287.) 

"!&^!!c. og ®M gaaer fnart i Jtra«." — "®taØ og 
S^!!e, let i ©t^fte." — "S^ffcn er af ®lar, trtfter 
naar i^un jRnner Har." 140 

Sibfle man fin fi^ffe, H lebte man iffe efter ()enbe. (i&.$&«iii.) 
"*^o ber i?ibfle^ln «^fff, Icbte ri cftct ben." 01-233.) 
''fKm i)ecb ri l^^or fij^ffen fan jfulfe." (I. 288.) 

S^ff en t)a\>ex ffrøbeligt 2(nfer(|olb» (I. 287.) 

^an fmeber ftg fi^ffett baabe fta og til. (fwot^.) 
"Sn^m er fin J^^ffeø @meb." (<ø?at^.) 

fi^lfené SBørn maa rofe bereS SRober. (f. 289.) 

2150. gab ei f)m t>ibe bin fii^ffe* (1 290.) 

S^ffen. er ingen ©enborn. — "»J^ffen laaner meget, men 
flttjer intet tit Slrt)«." (I. 289.) 

aSebrc er 90b fi^ffe, enb ^øi SSprb. (l. 289.) 

^at) 2ommeI i 9l<et)e, naar big fatber fi^ffe tiL (I.290.) 

S^ffen tager intet fra ben, f)m intet \)<ix gitjet. (l. 290.) 

2155. f^ulbt Sax ffal man t>arligen bcere. (<mot(.) 

"8i?ffc og 8Sre jfal man tjarlig Éccre." (II. 281.) 

(3 SO?etøanø 09 Spffe boere forfTdtta oø ni«a^e(øIWiibe.) 

r 

S)er fFal fictfrte Seen til at bcere -gobe £age. ($. ^(•meffn. 

<p. ®91». I. 290. 3«f. 9lftntfe ^ol, af i^erm. SBeiøert. 1555. f. 95. 
*'X>tt'\få\ en breb 9lw til ar b«ce øobc iD«ø«." /.) 

(Sn()t[)er ffal Iet)e meb ftn S^He« (^»ii^ f. «p. 69». I. S88.) 
Steffen gaaer t|I ©øren; fpørger om Sorfpn er inbe. (<d.(5.) 

(9 or fon, o: £>m(U/ Omform ^ SorfonItdM.) 

"gaffen banfer ofte }paa, 

Xoéfen laber ^enbfe i?eb Døren flaae." («p. e^t. 95r.) 

2160. "gaffen er af ®lor} 

«&un Brljlcr, naar l^un jitnner Har." (<d. øø*, gi^erup. ®. loe.) 

"gr gaffen gob, ba fr^gt big mefl; 
gr SSbIri mob, er galbct najl." (I. 290.) 

"3ngen giørc Drb af, ai bet l^am Hl gaaer, 
Og at l^and «6at)e fulb meb Stofer {laaer; 
(St QSeti fan fomme faafnart og flort, 
Dg Wflffe bem i en Ximc bort." (»r.) 141 S9f(* (SontøidfeO 

Siben fi^ft giør tibt (angfør @fabe. (<pou<6. ^, 5.) 
JCtøbt S^ft t)aret ei tenger, enb flangen f)m^. O- 373.) 
2165, (Statut fi^ft bar tibt lang Xnger. (1. 293.) 

V 

2>en Sattigeé £9^ ^ar megen Uro. (I. 103.) w- ^t. 825. 
S^ftiø Ceg \>am ftelb^n tong^. («wot^. f. <p. si>t>. n. iss.) 
@fter føb Æløe lommer fimr @t)ie. (l. 471.) 
2)en er txerb bet @øbe, fom ^ax fmagt bet @ure. (^m(.) 
2170. «^t)o ber leDer efter fin 9^ft, {lal bøe meb ftn^tlpfl. (<morb.) 
^toert eit) ftn S^ft; ]()t)er S^fi fin Sot). (<m. sss.) 

S^ft (f. Stitraa.) 
S^fl og 93iate teret @t)enben at gtUie. tø^f. 9{r. 347.) 

Drbret i bet 3ik "Lyst ok viiji læra SYein at giUa." (209.) 

2t^fttn brit)er S3ar(et. 2t^ft giør let 2(rbeibe. . (mt%.) 
£en er liften efter Æiøb , fom gaaer t @fot)en og biber 
©negle. (I. sss.) 
2175. S^fiet big intet, faa brifter big intet. (IL 193.) 

&aa tettge traber man jDrmen paa 4>^lm, at 1)an benber 
S3robben tgien. (<mot^.) »roQoen igten. t^ot^J 
ftruKen gaaer faa tettge ti( Ailbe, ti( l[)un faaer ftncef . (l.u.) 
Scettge flaaer ben £ør (u!f et, fom Sngen banfer paa. (woti.) 

. (I>m nfriflet ^iøe« ^9biT(e».) 

^an øfer SSanb meb @olb, fom ttemmer foruben 83og. 
(<p. fiou«. 463.) — "SeMcerb Sntet ^cerb." (<»). «pb. I. aeo.) 

2180. Xf bet jiore Sløb nemmet bet minbre at brage.- (v.cøttcas.) 142 

X>en et onb at I^re, fom i(fe 9t( lybe. (o: tnm, %ett tim.) 

(tf. 6. <Cetf(. 9. ev». 1. 459.) 

S3lu tan et lære felt), pg t)reblaben fan et Icere Utibxc. (^.&.) 
X>t Unge {lal man Icere, be ®am(e ffal man cere. (1.438.) 
J)en ene 2)a9 Icerer ben anben. (l. 120.) 
2185. 9Ran l«rer faa Icenge man leDen (l. 257.) 

©fotfL "We are aye lo learn, as long as we live." QHénderson.') 

3(t tefe og intet forfiaae, er fom at jage og intet faae. (I.260.) 
^an Icerer fnart, fom SSitlten \)ax. ((røøt^.) 
ifcenge og t>el Icert, Umx feent glemt (i. 459.) 
©en, fom blueé t)eb at fl)ørge, blueé »eb at Icere* (i&.$6om.) 
2190. SRan ffal fnjbe til man Icerer at gaae. (I. 459.) , 

aSebre et feent at Icere, enb albtig. (1. 258.) 
Scerbom uben ©abet, et fun føte ^^æbet* (l. 259.) 
Scerbpitt uben ©tetning, et fom @!al[en uben Aifttne« 

«^t)ab feent nemiite^ , bet ftlbtgt glemmed« (wttft.) 

2195. "^^ab i Uitgboni nemme«, 

3 9lI>erbom tffe lettcllg glemmeS." {^t^w^:) 

å 

"»&i)o intet gott i)il læte, 

*&an ^tnbet ^»erfcn S)J?b etter $(5rc." (»r.)^ 

Søfte. Xtlfagm SBotgem 

3«t H^^^ ingen ©pb (^rafr) uben bet l()olbeé. (1. 273.) 
©et, tabeligen (af $19^0 lot^eé, bet løfelig l()olbeé. 

(qj. Colfc. 402. (1515.*) Wot^.) 

SSangen Ipt>er bet i 9{øb, ()an l^olbet iffe t)eb jtn ©øb. 

C$oud^. ?p. 5.) — "SWangcn lotter i jin 9>løb, ^»ab ^an d fan 
^olbe wb filt JDøb." C^. 6ijtt. L 875.) *) Ubg, af 1506 ^ar betimob følgcnbe, fem (i^r. ^Pebetfen atterebe ^ar fi>t? 
faflet: "Tben man rædhelige fastlier, som halver Idss Trdst." 3ttf.«6ebe$ 
gaarbd Orbqvceber. <S.210. 143 

2300. ^t^ab man bicrt>eligen lo^tt, |la{ man fttltgen f)olbt. (I.273.) 
X)annemanbé £øfte er DannemanbS @telb. (^oitt».) 
S3ebre er fitar at n^gte, enb længe* at loiie« (I. &74. Md.) 
fioi> ei tengc bet, bu jhay fan gbe. ^ (I- 274.) 
2(t lø^t er berreagtigt, men at bolbe er ^attigmanb^ 2;t)ang. 

O'^cn ^»^ti^t It^ttf »<) Mtct om («n l^tl; ^fll ^Atrtde me( itt 
tl^in^ei ter til." <P. &n^, I. 273.) 

2205. ^too ber gaaer i fiøfte, gaaer i Ærat). (l. 274.) 

(Tromissum cgl debitum.") 

£oi> r)>arlig og l()0lb runbeltg. (I. 274.) 

Soi^ett er oerltg; «^oIben er beftxtrltg. ^ 

So^t og l9»e er en jlet Æonjl. (1. 274.) 

9laar SEranen U^tt for SJilbgaafen, fiptoe be begge af 8anb» 

(T. 276.) 

2210. 2o^t runbt og l()oIbe tpnbt, gmer flet Zxo. (Zimr>.) (T.275.) 
fiøfter og raat Æloebe løbe meget inb. imtitt. 394.) 

Søgn« 

giben fiegtt er og leb. (ll. iss.) 

X)en, Ictnge ml gaae i SBp, f!al baabe l^^t 0^ løbe. (ll.iss.) 

SBar Søgn Sattne, ba funbe mange lafe. (<motb.) 
* — "ba J)ar ber mange terbe gol^" (I. 284.) 
"Søgn og 8atitt Iø6c fficrbcn omfring." (»r.) 

2215. S)en IS)ar gobt t)eb at l)|t>e, ber fommer langDeté fra. (93r.) 

So mue (funnc) faa l^^t, at ben trebie b^nger« (^».eoue.su. 

qiJ, «0t>. I. 283.) 

^an h^^tt ofte, fom meget Dtl tale. (I. 233. 429.) 

^an l^^tt meget, fom meget ]^t)ijler. (I. 233.) 
"»g^ijfctt et l^ofø Søgn." (II. 135.) 

£en, I)|t>e t>tl, faaer alttb noget at ftge. (1. 233.) 

2220. 3Ct ftge efter @agn, er (^alt>£9gtt* (giRor^. ts^^no.fdn^Mhnwt.) 

3Ran ffger efter ©agn, og l^^tt efter C^gtt* («p. co*) 

Søgn og S)ra9el gtiøer onb %^tl (-"bttrontsrudt." ip.@.l.283.) 144 

fiøøtt er Sanbené batter, og taltx ftn Sabetj SR<kal (1.283.) 
Søøtt fptnbeé ofte uben 2een. (»»MarM om^^.) 
2225. 9laar @anbbeb fommer til 9iøni buet Søgn et for en S3øn\ 

(I. 283.) — "gøgtt bøbet flg fcto." (II. 186.) 

93ogt big for ont) ©terning; £øgtt faaer fnart Senbing* 

"^ogt big for onb ^aab; mob £øgn Docber Olaab." ($.^.1.283.) 

Søgn l()ar et (ort S3een, f)\xn fpringer fnart om. (1. 284.) 

Søgn reifer om, for f)Vin toil oore. (asr.) 

Søgn blioer iffe trat af at gaae lang S3ei. (iBr.) 

2230. gen 2^^ti giør flere. (l. 282.) 

@fal£øgttett troeé, ba t)il ben flitfeé'meb @anbl^eb. (1.282.) 
S3iié mig en Søgttet, ieg oifer big en 2Y)t). (II. iss.) 
^an fan luffe for en SCpto; men iffe for en fiøgner* (1.283.) 
©et er @farn, at l^^t i ftn egen ^ung. (1. 284.) 

2235. 3ngen fiøgtt er faa ublu, ben faaer jo 'JBibneébprb. (gwot^.) 
@fulbe IS)t)er Søgn flot)e en Sanb ub, ba oar fangen 
tanbløé* (QR. 395.) 

Søn« 

&aa buer Set), fom (øttt ovnnet) er. a) (I. 285.) 
@n 3Crbeiber er ftn Søn Dcerb. (I. 284.) 
' *^alt)marfé @t)enb er ^^eelmarf« ©fabe. (i. 284.) 

("^Cfn onb i^cfl tirber fa« mt^tt, fem en øob.") 

2240. SRan tiener faa Icenge meb Zxo, at man ^at l^t>erfen |)efi 
eUer @fo. (l. 285.) 

«^t)o ber flaaer 83ebbuggeren n<er, faaer en Qpaan i «^ot)ebet 

(**2)cn, (øm (clber meb Gfarni Seif, ^lil^cr ilbc lynnet.** 0){»t^.) 

£)en blitzer enb iffe ulønnet, fom tlbe blioer lønnet* (1.285.) 
«^e{len, fom )>løier for ^a^xtn, faaer minbfi af ben. 

(3Wot]^. 5P.®9». 1.498.) — aUtt: "^en 'Sejl, fom mefl f^ttieitet 
^a»rett , faaer minbfi af ben." (1. 285.) — "3)en «8ejl faaer minbfi 
af ^amn, fom mcfl trætter for ben." 145 

'*®oi«mfI %wMi og gammelt ^(abe, 
Dnb Søn er bem Pfi HI aiebe." (I. 285.) 

2245. "5)en foaer noget, fom ©ribben roter, 

^en faaer intet, fom $Io^en fiorer." (»r.) 

Søttliø Stng f!al man løttUg bcere. (^^. fieUf. 78.) 

(— ''Unlis l^ørW/' <p. (So»>. I. 78.) 

^t>o bcr »il biitbe for en 2(nben§ 3Runb , ff al førjl fnøre 

for fin egen. (i. 177.) 

ifab ei 23en t)ibe, bet Uben tf fe m(XQ( toibe. (i. ns.) 

©lør faa i 2)alen, at bu frpgter ei ^t)0 bet jlaaer )^(x(k 

^alben. Od. @ol^. I. 278. ^eiitnøen fpnei ar bare: ®i>r e^faa i 
(Sftul l^l^ab ret fr; øivr fa«; at bu fan (ate C^n^ber f(c bine i^atibnn^er.) 

2250. So funne tie; lf)t)ab tte uibe, bet oeeb fnart en()t)er. («r.) 
S>et qt)emmer bebre, at ffrabe SDflen, enb jfrotbe (|1r«I^e) ben. 

(>!). fioUe. 623.) 

S3l<tb faa ^aaljlof, cX b^n maa anbenftnbe groe. (»p.£.io89.iiti.) 
"SKan ffal Stabe Jtoolen, og ei o^r^ffe l)om meb Ølobcn." 

(abf. 92oerup« Ub<). af ^. SoKr, G. 367.) 

. "911 ben ®tunb ®toffen ftoaer, jlal man bicebe l)am." ("Waar 

man budocr (Am flet af, ^^9^ fanger man inm mere." i^. ^bomcfcn.) 

^ab ^unb til »^onningtrug , ba fpringer \i<kXi i meb baabe 
Seen. (>)).£oUc.629.) "@(ip ^unben til ©mortruget" — (i&.^&om.) 

{Jbm ben, fom et becb at tTiffe (19 i no^et do^^/ etter at ^olbe Ø)?aabe.) 

2(1 ot)ert)<ttte§ Æing fanger gierne onb @nbe. (<^». coite. 647.) 

2255. SRaat ©trangen er jlinbeji, ba brijler \(kXi fnareji. (D.2.189.) 

SRan ffal faae meb ^aanben, og tf fe meb ben ganffe @(ef 

eller ©aaelø»» (©aaeturb.) (i. 296.) 
Stunbom foc^ng^ og fiunbom fptceng. c*(Snart for ttbt, o^ fnart 

for meget.** I. 296.) 

10 146 

" gor meget 09 for libt forbarmer alting, (l. 293.) 

Xlt for fpibjl, h\mx fnarejl jhimpet. (U. 190.) 

2260. "g)aSfeli9 ?)ølfe er bebp/* — fagbe ?)rapen i ^aHanb, ba 
be offrebc Is^am ben jlore 3Wat)epølfe. (li. 190.) 

iRaat (abe ^efle toide afj!eb, gamle £lt)inber banbfe, og 
|>t)lbe @fper regne: er intet t)p%f9t. (li. 190.) 

"@i Smogen mere ijiié, enb l^an, 

®om alttb S^aabe ramme fan." (sr. røoti^.) - 

"®art ©tæ^nc efter (S\?ne; botb aWaabe og lab btg raabe." 

(1. 295.) 

(f. iWab» SfobeO 

2(aret er langt, og 9RaaIette mange* (<m9ti^.) 

2265. S)agene ere mange ; og SKaalene fieer. ((øroti.) 

S)et t>ar gobt, funbe SKaaltii) t)are faa lange, fom graa 
^iorteL (i. 128.) 

@nart løber Siben mene Waalti^ giøreé. i^tx%.) 

(3Df. 9?p(rupi U^d* af ^> &»Uc* ®- 9.) 

Satttg !9}anb liber mangt et fulten 3KaaI* (92et[».) 

9Rab. Søbe« 

(f. fWfeO 
®ub gioer bem WXt SWab, fom IS)an git>er 9Runb. (<».fi.3d5.727.) 

(Sn^. "God never sends moutbs, but lie sends meat." QFuUer,') 

2070. 2>er er megen 9»ab i ®ubé Æielber. (<i>*u4. c. s.) 

35et .jiuué er 8ot) »oerb, fom (b*»or) ©ijfen fommer tr^éfer 

til @rt)ben. iV- fioU«. SSS. i^t^er <ma^fa^(r remmer rre^Anse til 
@r9((n o: b^or tfr N^ri tr? ^aaltitcr øm 2)asrn.) 

2)et Kenber toel paa Sinb, bt>ab 9)lab man aber. (^p.e.iss. 

at»f. 9?9(rup^ Utø. 6. 68, 0$ (D. G9». I. 127.) 

S3ebre er ^a^, enb malet 93ag. (i. i28.) 
"Sebrc er SSrj^b, enb Suglcfang." (<p. si>*.) 147 

2275. aRabb^tbe lettet altib. (<mer(. v. iSp». I. lao.) 

5Ran f!al tf fe ftge nei for S«a^, men for »^ugg. (l. 129.) 

Sremmeb Wab fmager altib bebf}. (<oior|. 9. 69». 1. 207.) 

(f. 92r. 939.) 

^\>o gierne t)lt l)at)c S«ab af en JCnbeng" gab , faner intet 

paa jtt eget. (I. 129.) 

gattig 3Ranb§ S«ab er fnart cebet. (T. 131.) 

2280. ©nar til fin 3»ab, fnar til fin ©ierning. (I. ia2.) • 

®ené Srøb jeg aber, ben6 SSife jeg qt)<eber. (l. 129.) 

Søben 9»ab og fpebe Støber bltt)er ber toel S5rug for. 

(iBr. ibf. ^. iS9t»* n. 33.) 

«^t>or man lagger en @fiep|)e Wlalt, l)ax man ti nøbig at 

lægge en @f iep^>e 3Reel. *) (<p. 69*. 9?i)frttp. «. 66.) 
fattig SRanb føger om 9Rabett; ben Stige om Spft til at 

(ebe^ben* (a^r.) ®fot{f. ''Poor foIk søek tneat for their sfamachs, 
and rich foik seek stamachs for their meat'' QHenderson, iSQJ) 

2285. ^et er bebre at oiQe oebe, og f)a^t inttt, enb ^a^c, og 
funne intet (II. 89.) 
«^t)o engang fpilber SRabeti, tager ^am albrig reen op. 

(11. 84.) 

©ierrig Æone foger iffe gobt ©aab. ("i^un tå^tt i^mtm af 

<8«nter.** I. 233.) 

3Ran fan og.foge gobt @aab ^aa en gunbfliffe. (l. 233.) 
CWer: ''^an fan og foge gob Sadl af S^oplber." (II. 151.) 

(9?(inlid naar ber er |{i«b t ^rpbeti.) 

SSebre er |>alt> taat, enb ilbe føbet. (i. 233.) 

(ilbr: fennøbenr(id: for mt^tt.) *) Ødet tttætter titCigemeb Waben. dt <rrbte norff Drbfrtog jtger: "^et er 
3»ab i 9»unb9obt." 

• 10* 148 

2^90. fflaax hoffen bliwt t^reb, blmt &aaUn feb. (H. isi.) 

hoffen m«tteå tibt df SRøgen. (H. isi.) 

"®et ffal fmage af noget " — fagbe Æonen, ^un fom 
"2Ct)ner paa jtt ©anb. (1. 233.) 

©alt raaber for gyiabett alt. (IT. 89.) 

9Ran ffal jlege Xal, fom man leber gruer i SBt), men ©ilb, 
fom man'iagcr ©fiøger af SBp* (X)en f«oe i^^imt; i><n 

(ibAe i !^tift, I. 233.) 

2295. "iHaar <&a^ren er mob, er glijnberen 130b , 

S^^aar Dren er t»crrp, er ©fallen l»cb|l." (I. 207.) 

SØtage. (f. fiigeO 
Ærage ftnber t)el ftn 3Raøe* ("SimiUs simili gaudec' ^ottf.) 

S)et er ^age til ^roge. i^tn enr faa dot> fom Un «nDen. <0;or6.) 

(f. 9(fmagt* &i>etmiigtO 

®amlet ®ilb ftpggcr (tir«mmer) ofte flor *^oal. (v.fiøire.us.) 

(Sintre ^r«fter t Serenind ei»(rmaii)f Kun^om fn Hevtt ^9qt.) 

9Ran ffal fare fagt, bog man l^aoer 3Ragt. (toua. <p. 5.) 
3300. gjaffe leger ei langer, enb gammel »^unb t>ll. (i. 297.) 
35en gugl er fnart frpjl, fom t ^cenbe er. (wot&.) 

(ØJlAdtcn fan fnart fue ^cn @»a^.) 

Wla^t blider albrig mctt. (i. 298.) 

£)et ^ar ei gobt, at alle 9{øgler l^ang toeeb een Æoneé Saar. 

(eUfC &in\>Hmtl I. 297.) 

, 9Ran jfal t)ige ben, ber SSælbe l^at)er. (i&. ^^ømefen. «w«t&.) 
JDctimpb: "Dtt ffal ijetc ben, ber ffidbc ^atjer."*) (<p.fi.ii96.) •) 3)ctte t)cie fan maa(!ec »cere bet t«l. veita, give @fifnf, gorcmng. 3)fii. 
kt. S^ett ("Xenia præsentes ts qai snnl arce potentes ,") UU«\itt i bet 
minbfie benne gcrtolfning. («Kverup. @.497. 3»f. U^f. 1107.) 149 
2305. yiaat gcerpotte |løt)«6 meb ^obbergrpbe, faaet <>un oijl 

£ndg. ' (1. 297. 9?aAr Un Gt^a^c til ffltm (!§ m«t Den ^itdHde.) 

®et er Del, at ©taffe ftf iffc '^aU, eUtx fulbet «o ^orn. 

(f. 105. 298. Kt Den ObermøDidc iUt fif 9li9bom/ eUer må^t til at 
fT«l><.) (f. 9?r. 45.) 

!ERan flal fire for fØTagtett, om ben fab i en 4>^vbtf)ak. 
im^tff.) *) 

JWnar 9^agt og 23rebe følget ab, fibber ben fattige 

imellem, (i. 297.) 

^a^t og ^ob t)tl ()at)e S3ib meb i S^lge. (^øt^. ^.<s. 1.298.) 

2310. asitlie 09 føragt giøre al ©ierning. (l. 298.) 

aSolb t)il l[)at)e SSillie. Oo«) 

v^Der gior l;i>ab ()an fan, og ®ub l^Dab l()an uiL (i. 293.) 

S)en @teen, man ei fan magte, laber man ligge. (3ou.) 

3Clle gugle ere iffe *^øge; men fomme ©øge. (l. 297.) 

(mattbig« SRattbbomO 

2315. ®er fJienfea OTiøb t, fom ^anbett er til. (l. 21.) 

(<man ^Ut %et\lit\ ^aa $olf. ^. 6. O. VI. 336.) 

2)en er SRanb, ber giør 9Ranb6 ©ierning. (vcsts. <u.®.l.298.) 
"2)ianb giør 2)?anb^ ©icrntng." (<Wotb.) 

V 

6en (gjian) maa prøoe en røanb i ftt 83<elbe. {<p.2oue.2i8.) 
"2)^011 ^røijcr Bcbji en a)Unb I fin 33(elbe." {<p.®. 1.298.) 
aRan fan ei fee en fO^attb tenger , enb til SEcenberne. 

(«P. "CoUc. 668.) 

2)er ganger faaban ^an^ til S)ør, fom inbe er. 
"®om arøanben er, faa er ^an^ Xalc." (<8.®.£>.) 
"@om STOanbcn er, faa fommer i^oii til 3)ørø." (^ot^.) 

2320. gattig 9»attb ^laoer og »^ierte. (l. 299.) •3 "SWon ffal fire SWagt'cn, om ben fab i en ^unbetum^e": l^ar?.@.1.207' 
— "cm ben enb »at i en ilatte^ale." *4J. @net>olbfeu. 150 

SBebre er 9)<rattb, l()uué^ og ))enseU|é^ enb ^uu$ og ^enge 

manbløS. (i. 299.) 
JBcbre er fei SRattb i ^uué, enb ubfuué* *) (^t. c^cfc wé.) 
6n 3Rattb er !9i(anb i ftt ^uu^^ toar l()an et jlørre enb en 

SKuué. (11. 191.) 
2325. 9iaar ^SKattbett elff er bet , ^onen ()aber , faa l;aber Æonen 

alt bet, SRanben elffer. (35r. <m. 410.) 

følattøe ere be, fom Køre (»»): t)ee ben, fom brage flaL 

(«P. fioUf. 603.) 

»g)t)o mattøe Sern l{)aoer t Siben, broenber fomme. (<».2.455.) 
"»&tjo bet i^ar mange Sern i Siben, l;an faacr fomme 
Brornbt" (<p. ®ø. I. 41.) 

Sd^cbfat i @ttg.: "He that hath many iroDS in the fire, some of 
. them Wil! cool." (fiay. 225.) 

SJt^attge S3<ttte og fmaa giøre en jior 2fa. (q>. souc. sa. 

<Pou*. <P. 6. <P. (Svb. I. 18. 303.) 

»^t)or 9)^attde fanfea, ber ere be iffe alle gobe» (i&. t^cm.) 
2330. ^anøe |)unbe er »^arenS 2)øb» (l. n.) 

•ScH. "Veele honden doen den haasden dood." (i/oeu/f^ 77.3 

fØTattge @t)iin giøre 35ranfen tpnb* (I. is.) 

So flere ^unbe, jo txjrre labe be ©aab. (1. is.) 

(3o fJetc om ar gi^r« noøet, ^|lo (lettere ffeer ^et.) 

So flere .^prber, io »oerre .2Sogt» (i. 303.) 

røaitge ffal man t)ige, men ei følge i bet Snbe. (i. 17.) 

■» 

*) Æ)et f^tteé u»ifi, om bette bim«e Drbfptog l^ar »teret ret forflaaet af beit 
gamre latinfe Dtjcrfætter C"F«nebris esse iare mavult male qnam pro- 
perare.'O ^\)x, $eberfen« gortcrfmng af igatineit (fpl. 37) bringer ciS iffe 
»ibere; 5«i;erup, e. 154, forbigaaer Orbet ubfuué CM.9lr.42I), fom er 
bet »anfFeltgfie. U^f. Ølr. 354 afsiger bet^beltgt fra »or banffe 2:ert; 
'Bætra er at wara feegh i hws, en vtan hws." Seg »ilbe forf^are bet: 
^cbre, om SWanben i ^ufet fan »ente fin 2)eb, enb om l)an ^(ubfelig b^et. 151 

2335. SRange tan ^telpe @en, men Sen ttfe SRange. (I. i8.) 

^ange SRunbe gtøre tomme f^abe. (v.eoi^.) euer: "9X^ange 
SWunbc øiøre ra^ ©ierntng og tomme gabe." (<Wot^.)- 

£)et er onbt at faae mattøe ^ot)ebet unber een' ^at (oyrøt^.) 

(f. 9?r. 1 528.) 

@aa mattge ^ot)eber, faa mange @inb. («motih) 

($)cr Iceggea tit i S^Manb: "(£aa mange ^cl\n, tueé (to ©onge) 
faa mange ^^inb'.") 

9Rattøe Sanbéforn fommet Sfib til at fpnte* Oqu.) 

2340. "^^0 mange Sent Ml ^a^e i 3lbe, ^ 

®fal fomme tmnbe, og fomme f))itbe." («j>. Cnei^ortfen.) 

SØlatiget Styaitg^ 

SEerne fætter »^aanb unber *mb, og førger for Oraaffinb. 

(<p. &eUc. 389. Sorti (iin fami Oraaffinb o: ^Ddtinorrfi ^Pdrl- 
brftdt. ''byssi meraor": i ttn Ut. Ol^erfifmlfe.) 

2)en Stifter intet, fom libet Ipjlen (i&. 3:6omefen.) 
2flt fommer ben ©ag, ^oen tart) (wr) ffn'»^ale \)eb. (Laoi.) 
2om Æielber giør galen SJebefoenb. (eit. «e&teie.) (L soi.) 
2345. »g)an oaffer 3i6, fom tørliig er. (i. soo.) 

Snbt er bet ©finb, fom iffe ^a\>tx to ifpffer. (I. soo.) 

(5Drr^fn f^ettt ^aUmaaben: *'2>et bar m døb ^9b(, fta^U l^uti t« 
Ørene": om bet fem manølee bee n^bbenbiøe.) 

©et er onbt for ©rpber, naar man maa foge i »g)unbe- 

rumpen. C*^er maa borre fler Sran^ fei: Ørøberr — 1. 900.) 

©et gaaer l()arbt tit for ©annemoenb, l&t)or man fætter 
SSøbbelen l&oé S5rubgommen. (T. soo.) 

©et er onbt at i)a^e en ©filling, og tngejt ^ung at 

giemme ben t. (3coni!T: om en rtnøe ^Anqtlf et forbolblbiil ube; 
tQbefidt Gabn.) 

2350. ^ar man ei Somfnter, faa banbfer man meb ©fiøger. (I.soo.) 

"•^ar man ei ilatf, faaer man at mure meb 8eet." (?J. @^\).) 

©er er anben Stang, enb S3røbtrang. (K soo.) 

©en ttttttget libt, fom troenger fun eengang. (T. soi.) 

Srattø f<e(ger, og S)onben feer tit. (^pou«. o. s.) 152 

9Knn giøv.ei gobt Sogt^orn af en @t)inel^ale. (T.£otte.206.) 

(Su^. 'Tou canuot make a silk purse of a soins ear/' 

^.goKf ^ar bféubcn: "STOan gier ci gcb @rfebii> af en Sraab^ 
fer." (50.)' @aer: —"af en (©falf." (329.) 

' 2355. 3Ban' giur tffc gobt Subcl^orn af vg)unbel^ale. (I. 302.) 

@n9. "You cairi make a good korn of a pigs lail." (Aay.) 

3tf ^ani)>egarn giør man ttte gob @ilfe)>ung. (i. 303.) 
!!)?an tager tffe et ?ammef{inb og gtør en @lgél^ub af* 

(II. 193.) 

.Kicerlingen totter af fin So ^ Stof. (u(b;9{or, (Spin^erer. 3: i^un 

dtøc $omn ftm tpct/ Ul^riif rr f«a 9(e(f(n. K 302.) 

9Ran jfal fpinbe 2ot) (3:0) efter Soioet« gtjne. (i. 303.) 
2360. gjfan giør el gierne ret ©tof af fro'gct 5Era. (i. 392.) 
©ielben jfcer man gobt ^orn af onb 3Cger. (l. 302.) 
55er falber albrig Sranefieber af ©purt?et)inge. (K 302.) 
9)?an ffal længe gaae bag efter en a3ilbgaa§, før man \j\X\sx 

en ©trubéfieber. (voua. «p. 5.) 
9Wan ffal længe l()ugge )^<x(x en 6ttetrunte, før man faaer 
en S3ift)<trm beraf. (ii. 193.) 
2365. ©ielben feer xa^n ®lfar af @lar, og 9tagefnit) af SErce. 

(I. 302.) 

®ulb blit)er @ulb, omenbffiønbt en ^ore bær bet. (l. 302.) 

m 

Wtt^ti løber 2Sanb (fra gwuiren) mene SRøtleren fo\?cr. 

(<Wer^. «p. £(»Ue. 1069.) (f. 9?r. 1985.) , 

SJt^eet toti meer, faa bil og mæt <Kone af @røb. (t».s.434.) 
"SWeer ijit meer; foa ioil mcetter ^ftionrling ®røb." (i£>.$6j»m.) 

"25ct mere ffal til bet mere/' fagbc 3»i)ren, l[)un piéfebe 

t ©tranben. (ser.) ^ (f. ««r. 2048.) 

2370. ^\)o ber vxt^tt l[)aber, l>an me^et tart)er. (9t»0d««rM ortb.) 153 

©er ftge^ mt^tt i mange ©age. — "3>?fget fan fnaffcg 
en fommerlang 2)og." (1. 496.) (f. 9?r. 464.) 

^Dor libt man tager af mt^tt, faaer bet engang 6nbe. (cxRot^.) 

®aa tan man bøie ^uen, ai ben brifler« (<>). 69^.). 

^ot meøet ))iner @cetfen fønber« (<8. (S. or^b.) 

2375. gipt mt^tt og for libt er ganbené Wiaal (gw«ti^.) 

S^r meget giør SRablebe. (I. 303.) 

Sot megett .^onning fmager bee{7. ("p. &9t.) 

©er er gobe SJtaab for ben 9oiUt f<>ni er for lang. (li. 195.) 

©er t)il mt^tt gammefiiøib til ?)erpe for l^unbrebe 9Rarf. 

2380. ©en, ber fager to »^arer af een Su|f , faaer fieiben nogen 

af bem. (gWor^. ^tn, ^ec »n ^«v« for m«øet, faaer ofte fletinret.) 

ment. fSftenin^. 

93el ai mtnt, fommer mangen til at t)ene. (K 340.) 
fIRettitig er ei altib ©anbing. (i. 217.) 
9Wangen metter, at ^t>ab f)Cin l)ar i SJinbe, berefter fluHe 
alle blotter flaae. (<p. e9») 

^ab ^\>tx Wlant> \)a\>c ftn ØKettittø, faa giør man Sngen 
t)reb. (1. 217.) 

* 

2385. ©en leber iffe gierne bag ©øren, fom ei felt) f)at jlaaet ber. 

(OoU. £>m ^en, fom u^en @)run^ bejTDltier, eUer i>«c ^t^tanfe til Vntre.) 

"SKobcrcn i^a^bc iffc lct»t efter datteren i D^nen , naar f)nn 
iffe fclo l^a^be tjcrrct ber.'' (»r.) ©anfTe fom bet <Sfotffe: . 
"The auld vife would ncver have looked, d;c. QHenderson.') 

(f. 9?r. 123.) 

^t)or øRi^tattfe gaaer inb, gaaer Æiarligl^eb ub. (^.(S9t^.) 

^iétattfe er for SSenffab ®ift. (^ott.) 

Slinge 93*riétatifc fan fpilbe gobt SRpgte. (il. 195.) 

"SWiétanfe et en (fabcltg SWcinb, 

SKenct at aKe et Itgefcm i}att" (^. €viJ.) 154 

2390. 3Ran feer foa ofte efter 9labt)eren, at man mtftet J>at)ren. 

(II. 193. ^Rifler ^cr^ man hat, i Ut m«n traøter rftcr mere.) 

(3*f. Wr. 495) 

«f)an mifter ei, fom førfi faaer, \>ax bet ent) Søtt)el()ug. 

(I. 144. 683.) 

> • 
9{aar Jtoen I^ar miftet ftn ^^a(e , fienber t)un førfl ()t)orti( 

ben oar npttig. (i. 307.) (f. o?r. ii59. I86O.) 

3ngen toeeb ()t>ab l[)an ()at>er, før ()an titifler bet 

(^eud». O. 8.) 

SRig £lt?inbe og fornfeb ^e|i fange fnart fWtob. (<3Wot^.) 
2395. 3o mere af SOTob, jo jliUerc »fob. (I. soo.) 
Uforfagt ISRoh er bet fcebfle |)arnijf. (i. 300.) 
aJJobtg *g)e|i agter iffe ^unbeglam. (i. 43.) 
@tort ØRpb fommer gierne for f^alb. (gøiHii.) 
grit SIR:pb er l^alo SEærlng. (I.299. €Wer«oiiir«a:"5tifftqwø»>»'offr.) 
2400. er ?9ffen gob, ba fanfeS mpt. (i. 290.) 

"^Sorer min 9lug, faa ^orcr min »^ug." (fammrAO 
^aflig a»øb er ffelben gob. *) (<». ©o*) 

S5arn er fDloberetti^ bebjie Seger. (<p. coue. 722.) 
' ^^0 ber tager SSarnet t)eb »g)aanben, tager aJJpberett oeb 

^iertet. (i&. t^omcfen.) *) SWob bemærfer l^et cgentUg iffc Uforfagt^eb, Jlioef^eb; men ^r (ligc^ 
fom i ffere of bc o\?enflaaenbc Crbfjirog) >Drbet« wcrc almtnbelige SBenwcr? 
felfc: ^u, @inb, @inb«flemning ; fom bog atbrig aiwcnbeé i mobfat'33e? 
h^bning. (SWan (igcv: frifft, Ficeft, uforfagt SWobj men nej)^c: feigt, f\?agt, 
uefflt SWob.) 155 

2)en er WoUt, fom SRab gitrer* (^. x^omefen.) 

(5Dft«f: 5Wtt^moNc.) 

2405. JBcbrc at Sam gmbcr, enb at «IJ?Pber fuffer. (mttt.) 
aXoberd @f iøb er bløbcre enb bteb. {- "er »amn« 3:re»iieD." 

9. 69t^* I. 116.) 

6n Møb SUlobet føber op en tlur\?et ©atter. (I. ue.) 
©tefben er SRaitbé ^obet ©øitnefone gob. («9?ot&.) 

36(. "Sialdan er manns modir sonarkonu gdd. (308.} 

- 2)er ffal ©ib til SJaanbe. {"«man llal l^«re rie«, naar fioffcn er 
»reb." I. 293.) 

2410. 25er t)il en i^aarb.%§u til en frattf ©fiebne. (I. 291.) 

Sfnbcnflebé: "3)er »il let ^u ti( tung ©fielbne." 

JDuf btg, Jab ^aat ot)er; 23eiret t)il ()a\)e fin SSittte* (1. 291.) 
®et t)orber et Tilt til JRegn , ber mulmer. (<p. coiie. 662. 

f. ^. (Svlv. ("muIncrO 1. 172. 293. 455. Sri tttien^c W^dflnd« 
(Sf9 tan ^rtbc ei^er; eller: Ut hliut tffe faa flemt/ fom ^et truer.) 

3«l. 'Ei verdr t>ad alll regn sem r5ckr." (870 

5Raar SJrceet falber, \>H 2(fle fanfe ©paaner. (i. 292.) 
Slaar aSognen belber, \>\l 6nbt>er ff^be efter/ (gwot^. 1.292.) 
2415. gn()[t)er SSinb er laf ©fib imob. (I 294.) 

9?aar een miégaaer , faa miébrpbeé b^ni^ (*• 292.) 

* (^eti/ f»m et; i UMfen^ W Sn^ber/ pm ^an fan^ trorte faa.) 

3ngen er faa gob^ at ^annem el t)orber tmob. («p. (S9i>.) 
2)et, fom t)ar fuurt at libe, er føbt at t^fomme. (i. 293.) 
^m fmber «^ie()) i ^obøattg , fom føger ben t !!Rebgang« 

(I. 293.) 

2420. "Sn^en dløi fotuben <Sfal, 
3ntet ^uua fotuben Ot^al. 
Sngen Øiofe uben 3:oru, 
Uben 3(^ner intet ,Rorn." (II. 193,) 156 

©ienflag er itU aflagt (v. 2*ue. 672.) 

3lt)t imv^ Slbt, og JBagjlaf mob ©øttbfttDeir. (sr.) 

"iDer jfal gHitt mob glint/ cg en ftoget ØJagle tif et fr^get *ul." 

(<p. e9».) (f. Iiaarb« 9?r. 1355 n 199) 

SØløtgem 

fOtotdcttftttttb f)ax ®utb i ?Kunb. (mth.) 

^M. ' M orguDstund ber gull i mund." C^^^^O 

mw^tnlatUt himx ofte ^(ftengraab. («wet&.) 

2125. ^orøenttttt |)eji glor albrig gob 3Cftenreife» (gw«t|.) 

f9rprgetti>eiir er bebjl at prife ab 2Cften. (»r.) 

3ø(. "Ad morgni skal mey lafa, en ad kY(>ldi vedr.". C^^O 

førprgentebe 09 2fftenrebe ere itte ^inanbené ^ige* 

(3. i&. ©miM^. a»f. ««ir. 54.) 

3 ^ptgett l&ar forb<3ert)et mangen SWanb. i<mtth.) 
^aa gobt t 2)ag fartjel, fom i 9Rprøett* (11. 222.) 

(rSaleO 

2430. 9»ube jloppcr SWuttb og aJTcele^ («?ot&.) 

35en |fal f)a\>t meget SWeel, ber oit floppe aKe OTunbe. (v.é,) 

^o(f. og griplf: "Hij heeft vee! meels van noode, die jeder een 
den mond stoppen zal." {Hoeufft. p. 87.) 

^bab »^iertet er fulbt af, bet løber munUn ot)er meb. 

(I. 428.) 

^uttb og ^ierte fø(ge6 et altib ab. C»røan fiser eet n w«n« 

u an^er." 1. 428.) 

^^t>o ber \)ai en btié ØKiuttb, f!al J[)at>e en jloerf S3ag* («D»«t^.) 

2435. gn onb SUruttb ffat (abe ftg til en jloerf SRpg* (i. 432.) 

Seg git)er min SØluttb at abe; l()an ffal tale, l()bab jeg biL 
(1. 433.) 157 ^uué er gierne, max \)\\n maa, i fottig ^oneé ^ofe. 

(<W«ti. V. fijWe. 610. *) 

De ffuKe t>are man^t pRun^**), (M en *at fluBe binbe. 

(<P. fiøUe. 600.) 

35en glemmer til SØluué, fom til SWorgen giemrtter. 

(1). fiottc. 602.) (f. Wc. 1089.) 

2440. øytun« fierter ci fom ^e|i, uben JRøt) ret>ner. (t. coife. 627. 

<Dood). V' 6.) (f. 9?r. 720.) 

fSftuu^ \>U 1)a\>t SKabro, aHiget)el bet er meb Slcebfel. (<D.fi.858.) 

"8W u u maa l)a»e SWabvo — bog iffe lopngere, enb batten »il." t5Wot(|.) 
. 3^1. 'Musin Mil hafa matfrid, l>(5 med rædsla. ' C^^^O 

aRun^ brutner iffe unber ^ølct^. (vond». «p. 6.) 

Srit (eger ^uu^, naar ingen Æat er i ^m^. ivpné^^.i.) 
"£>a raabf SDhifeite fcfø, naar Stat er wbe." («d. enei>.) 
"S^aar ^atttn er Borte, Irte SDiufcne paa S3(enfen." (9i.) 

£)fte ftnber ^un^ «^ul , om @tuen enb \>ax fulb af $atU. 

(*'£>m ^(n, fom a(rt^ bel bfe^ «^ finde po« Udflugter." ^øt|.) 

2445. 99^tifeit toeeb meget; men Matten t>eeb mere* (9i.) 

©ng. "The fox kno^s much; but more he that catches him.'' 

^w ftg ei flftbcr mat, \)an jliffer ftg iffe m«t» " (^>. e. 639.) 
Den 93t^«tte oU ei totbe, l^t>ab ben ^aflenbe liber. 

('Non vult scirc satur quid jejunus patiatiir." $. SoUe. 660.) 
3l«l. "Fullr veit ei hvar svångr sitr." (414^ 

9?<iar 9)lufen er m^^oti, \>a en 9»elet beefft. (1.304. «jJou4.<p.7.) 

^il, 'i»egar musin er mett, finnst henni miSHd beiskt." (399.) 

SOl«t ®ial troeber j)aa »^onningfage* (wot^. f.«p.69b.l.304.) ) $0« $. iBoHe (150C og 1515) Icefe6: "Ee (a(tib) ær Mws som hun maa" 
0. f. »., l^\)t(fet fnawfl, i mjtxt ZaUhxn^, maa ^ebbc: naar, etter t>»or ^un 
maa (o: fan, formaaer). 'Som" funbe i eijrigt »oere enS^rvFfeil for: om. 
^Dog pnbeø bet ogfaa i (Riimfr^mfen'. (@. 229. «. 4505.) 3Kentngen taber 
jetter intet tjeb at forftare maa efter »or mjere ©rug o: ^»or, etter naar 
l^un faaer £o». 

) ^oé ^. gotte Mos s (tigefom i Det følgenbe) o: ben gamle plur. af Mus. 158 

2450. 2)en motiU og \>tn hungrige fiunge ultiflt tilfammen- 

(II. 225.) 

©en, fom ff al abc af en Xnben« ^aanb, Mit>er ftelben m^U 

(I. 305.) 

99løer t>t(Ie 3(De manbeé. (<XR«r6.) 

fKø maa ' et manbeé , uben ftn ^argeé asidie. (<m«ri. 

<P. S»l». n. 827.) 

Sen t>i( l[^ai)e SRoberen, en 2(nben datteren: fotbi bltt>e 
ade 9Røer manbebe. (i. 486. it^f. l. 215.) 

2455. SDianbt>oren Vlø er onb at t)09te* (-"f«n ei iTriiiii«Me«.'' 1.215.) 

SKø \>ax bl9 fom S3rub; l[)un f)>rans i ©eng ti( 2)reng 
meb baabe @fo. *) («p. cøire. 21.) 

SSebre er gammel SW:ø enb ung *^ore* ^ (l. 216.) 

®ammel ^0 brpber alle Sax fønber. (^. søve. lei. éftrr 

€. Veberfcn: førbi j^un er flMbelis «$ tffc $obr fan fcc fig før; efrer 
en ^retten &Mit i et Si;cm|^l. «f Ubd* 1515: '^Quia imperiosa est, 
øg tiener efter jOrløff.**) 

93ange ^ierte t)anbt albrig fager 9Rø. (a^r.) 3»f. 348. 951. 

2460. SSlanfe SHøer ere tibt ffibne ©øer. (i. 215.) 

SWø fienbeé t JDeigtrug, og iffe t en @j)ringebanbé* (95r.) 

9{egntø og §tiphftthmø txuct itU lange. (»r. jt^f. vøutb. o. 2.) 

3omftttf tøb og t>arm ® ol om 3wwl ftnbe$ ftelben. (T. S76.) 

©e ere et ade SIRøer, fom \)a\>c fagert «^aar, og et aQe 

©tegere, fom bare lange -Rnbe. (v.fi.usa. M.v.«.l.248.) 

"S)e ete ei aUe SK øer, ber :^a^e ubflaget «§aar." (<wøt>.) 

<SfotfF. "All are not maidens, Uiat ^ears bair hair." •) at iromf! £)rbt>rog, anttenoeligt l^ttor en ^tge t»ifer fiter^jet Unbfeelfe, uben 
at mene bet faa jlrengt for 5tt»or; fom 93rubcn, ber f^)rang i ©engen web 
©foene paa*y Ibarfobet )oi(be l^un i bet minbfle iffe 'ocnt. (®aa(ebed ogfaa 
ben lat. Dt)erf. og 6^r. ^^eberfen« gottolfning. •&. Xl^omefen ^r ber^ 
imob blib for bh;; 03: ''^un f^rang i ©eng meb^ofer og ©foe." o: ^un 
funbe iffe fomme ber ^afiigt ncf.) 3 Upf. 21 mangler bet t)orfentlige XiU 
lag: meb baobe @fo. 159 

2465. 9)te^iHii, S)rb og Stb femme et igten. (H. 281.) 
JiDrfeéløé Somfra faaer mange Stanfer. (1. 215.) 
SRangen er 3ømfttt mob ftn 93iDte, og £lmnbe i ftn «^u. 

Senligt og libt at tale, er SomftttsTffre. (f. 216.) 

3(f ©pjifagen t>orber 99løfferett mobig. (<p. fi«u«. 779.) 
2470. WøUeren er albrig faa bruf fen , at \)an glemmer at tolbe. 

(K 27.) 

ytaax 9Ruué fommer i SRøUen, troer l()un at l()un er 

SOtøUerett feh>. (øn«.) 
!92eben6 aRøUerett fotoer, lober SBanbet i dammen* (aou.) 

(f. 97r. 1939.) 

» 

fattig 9(aabe er Maa) gob. (T. 30.) (f. 9to^tt) 

@tol et paa gammel 9taaht. V'X>tx fan f^I^e nv Unaa^e i^aa.** 
<l>. ©p». I. 30.) 

^abo^ (®tattbeO 
2475. ®ob ^aho er bebre enb SBrober i anben S39. (l. 309.) 

3dl. "Gédr någranni i neyd, er betri enir brddir i fiærlægd." 

S3ebre er gob 9tåbo^^inht, enb @øfler i anben SB9. (^øu«.) 
Onb Staho er bagltg @f<eréi(b. (i. 309.) 
Ser er alttb noget onbt af en onb ^åbo. (T. 309.) 
"ØiaÉoe« Oie er a^inb^fulbt" (wot^.) 

@neglen bctx ^ufet meb ftg , at l[)an et ff al boe l[^oS onbe 
9(<r(øer* (I. 310.) 
2480. ^t>o fom f)ax en gob ^aho, t)ax en gob 9Worgen. (I.309.) 160 

Sngen er faa rig, i)an l^ax io ftn ®vanU nøbig. 

(3. i&. (Smibtl^. ^, Got». 1. 309.) 

2)en ffal fig felt) Iot>e, ber l^at>ec onbe ®ratibe» (v.c.m.) 

(ttf ^em faacr (an ingen 9{oei.) 
@iig. "He hath ill neighbours^ that's fain to praisc himself." (Ray.) 

(3 3^alfmaabft: ''^aw f^ax cnbe 9laboer — f)an mao l^a\)e en onb 
91 ab o" o: ^an rcfer ftg feb. STOott).) 

J^\>o fi'8 fienter ei felt), ^an tratte meb ftn 9la6p» (l.soo.) 
SRangen er gob aSen, mm onb ®rattbe» (i. 309.) 
2485. 2)et giør mtet ®ai)n, at giøre fin S^aBo ©fabe. (i. 310.) 
iaan 3lb i ^åbol^uni^f og et i anben S39. (T. i84.) 
©er er tre onbe 9tai>ott: jlore glober, jiore ^errer, og 

a;il 9laibptratte boere flere Slb, enb 2Janb. (H. 274.) 

"^i 9^abo øob og fiin, . . 

@r bebre enb ®ulb i ©frtin." (»r.) 

2490. "S^aar 9^ ab o ^ce g, mon bropnbe, 

©r btg Sfabe nær i «&(rnbe." (qwctft.) 

9fair* (f. ®tefO 

Seger bu meb 9tatttn i «^ufet, faa leger l()an meb big )(>aa 

©aben. (i. 56.) 
9rarte og ©iette I^nbeé altib \>el (I. 58.) 
6nlS)oer 9tat ^olber fin Æaabe for ben bebjie. (<o?ot6.) 

(^roer fig itlt at &«rc f(»geil.) 

3:0 9(arre fan et forenet t eet ^uué. (<mor(.) 

2495. STatteit er anbet Solt litg faa lange ban tier. (1. 68.) 

(gfalfen og 9tatttn IE)aiDe mere i^ttt enb Slet* (i. 59.) 

*g>errer og 9^arte I)at)e frit @j)rog. (I. ss. 135.) 

ytatttn ffal man l^ffe meb ^ni})ler. (L eo.) 

^atttn tienbe^ paa Ælceber og Saber. (<o?«ti.) 

2500. gen Øltir giør flere. — "@en 2lbe fonimer ben anbcn til at 
gloe og gabe." (1. 68.) «•! 161 ; 

2)en maa i)a\>t ^atttn meget nøbig ,. fom gtør ftg felt) 
bertIL (»r.) 

en 9^at og IS)an6 ^enge, be bliue iffe Icenge fammen* (»r.) 

STattett et iWe »^t)ermanbS SBen* (l. 343,) 
€Uer: "Sjatten et ingen 5WanbS Sen." 

^t>o bet glemmet til ^atttu, giemmet til batten, (»r.) 

(5t^f. OXr. 1089.) 

2505. got en gob 9lat^ ©fplb faaet man faa mangen onb 2>ag. 

(Weier. 426.) 

3(ften^9tei og SRotgen^Stet ete ittc een6* i^. z^mtUn.) 

(9(f|la$i man qittt om ^CfrencOf fan foranbrci titt at fol^e bftpaa?) 

9te£ et gobt @t)at, naat bet fommet i 2;ibe* (vou*. «p. 7. 

(. <V. ®9t>. I. 313.) . 

"Ǥettet et ^afiigt 9^ei, cnb et langfomt 3a." (<Wct^.) 
2;t ØJei et bebte, enb een Søgn- (il. 198.) 
S3ebte et fttax at ttegte, enb lange at loue* (^. (Sqt^O 
2510. grei og 3a giøte lang Statte- (II. S26.) 

9tti et iWe altib nei i ^igené 9Runb. (»r.) (f. 9?r. 2680.) 
©en bebet, fom t>ebtøtt), og ben t^fto^et , fom DiL (^. $^om.) 
SRangen luffet een ub af S>øten og tnb tgien af Saagen. 

(9R«t(. jOm tttt f^tn ne^re^ aabenbartf o$ ^il^ei een lemmeUsr.) 

^9^tt et gobt; intet et tjcetjl. (i&.-^^omefen.) 
2515. SKan gnat>et noget af SBeen, men intet af ©teen. 

(i&. S^ømefen. «P. (Sqto. 1. 22. 128.) 

ØTøgett 9iaabe et ogfaa gob. (gjict^.) — "Sattig Ø^aabe et gob." 
(V. ©ov. I. 30.) — "^oget et iebte enb inttt" 

^\>o itøget i)at, giemme bet; føt l^an t>eeb af, fan f)an 
btuge bet (er.) (3t^f. 9?r. iioi.) 

11 162 

SRabgicrrig SBanb laber ftg el npit* i% 2cUf. u^3. «f 15I5. 

f. 56. h, 3&f. 1506. 649.) 
9^rt l&ar ben, fom ttøie^. (l.aiS. "9lcf er en dot 9Jid^«ra." <».(5.) 

2520. JDer t)ll meget til itof^ (l. 353.) 

."S)ct jlal meget til nof, og ntere til. for nteget." (/,) 

Sngen faa rig, ber ftger: jeg t)at nol. (I. 353.) 
5Kange l()at)e formeget, men Sngen l&ar iiof. (I. 317.) 
5Røbtørft er nof, J)t)0 n^M Un. (Uvun, fom n^iej fa«. 1. 315.) 
»g)\)0 fom ei ttøie« meb 9?øbtørft, fan ei fi^lbeé meb 9?igbom. 

(^or^. <p. ®p». I. 317.) 

2525. ^rum Æage retter og Sug. — "®t froget 3:ra gim faa gobt 
,^ul, fom et ret." (T. 317.) 

Wlan foger .faa t>el 1 fmaa ©rpber, fom i be fiore/ (1. 317.) 

SSebre Itbt meb Sto, cnb meget og utrpg S3o« («iiiior^.) 
"©ebre er libt meb Sto og Slette, enb meget meb Uro og 3!rætte." 

OV. ©j)to. I. 317.) 

^too ber et fan faae ^leffet , labe ftg itøie meb jtaalen. 

iSØt^tfh 9* ^l^lr. II. 200.) 

SRan jlal labe ftg nøit meb bet SSeir, fom nu W<ea\ 

(«mor&. «p. (S9». II. 200.) 

2530. SRan faaer at bage af bet SBeel, man If^ar. (<)a.é.^. 11. m.) 

"«§ar man et Æalf, faaer matt ai tdnu meb Seer." («wot^.) 

6n liben Stb at varme ftg Deb, er bebre enb en jior at 
brcenbe ftg paa. (I. 317.) 

2)en er ncejl ®ub, fom minbji bel&øDer. (1. 316.) 
St^e £ar ere ^ton ficere, og gamle fipbe om Siben. 

(^. fioUc. 1105.) 

9l«e £ofle fete t>el« (i. 318.) 163 

* é 

t 

2535. 9rt|e aSifer l^øreS %t\% (I. sis.) 

SSt\^\9vxvxtxi er altib t>e(fommen* (<mor^. (tv. ®i)». I. sis.) 
Sntet er faa ti^t, fom jo før er ffeet (i. sis.) 
3Cltito noget ni^t; ftelben noget gobt (K sis.) 
SR^t er altit) fiart; ®ammelt er jlunbom bebre. (9i.) 

2540. ajtangen .Ro jlaaer i SBang, og faager (fid«r) i gccHeb. 

((Seer itt^ i SciUeben/ «n(Ver fig at fommc beting, ^oud). <p. 4.) 

fSRangen gaaer blanbt Sog og leber efter 3(gern. (i. sis.) 

(o: i^ar ^et be^re; Od attraaer bet rinder«/ fom er anbet og not.) 

|)e|len jlaaer tibt l^oé »^ø og gnegger ab ^alm* (l. sis.) 
SKangen gaaer kornageren forbi, og fan!er 95og o^). («mi>r&.) 

"a??on im meget ni)t pbc, 

QSil man ei bet gomle bpbe." (11.96.) 

2545. »^S)er laber ftt @fib bpbejj^ (<P. ®o*. l. U? fcrfUrer bet toeb: "at 
bet fan ^aae bøbt og (labtdt.'O 

3Ren (men«) »^unben gnatjer Senet, agter l&an intet SBenff ab. 

(f. 147.) 

aSenner i egen 9(t|tte ere tibt argejie Sienber. (T. u?.) 
S)en er Sngen nx^iix^i fom ei er jtg fe(o nyttig« (I. ur.) 
Sgennpttig ffal t)cere l^iemme og et i 9{aabet. (i. ur.) 
2550. ^Der maa føge ftt ®a»ti uben 3(nbre6 @fabe. (f. ur.) 

a3cer.it<Kr til *^telj), naat (bet) ««r broenber* (<p. coire. 999.) 
9t«t %\t\ptx faa mangen SRanb. («mot6.) 

"Per prope jam multi possunt evadere stulti." 

@ng. "Almost and very nigh save many a lie." (Aay.) 

Sebre at libe t>el langt fra, enb ilbe nær %^^. (i. sis.) 

11* 164 

* 

Set et itu ttftt tit fpt) 2»ønnet, at ^aat i 2»eng meb en 
glibet 3»urit (H. m.) 
2555. ©Korten er Æroj)i»en ttcetmete , enb ^iortelen. (T. sis.) 
2)en er Stingen tiftfi, fom l[iar ben i ^cenbe. (9){«r(.) 

"Beati possidentes." 

8uen cr itte langt fra fRøQcn- (I. sis.) ^ 

SRaar man feer U(t>ené S^ren, er l)an feto tf fe langt bort^. 

(I. SIS.) 

SRaar 9laboeé SBceg brcenber, maa l^oer rcebeS ftn egen. 

(T. 313.) 

2560. ^at>be tt«r tf fe \>(ttet, ba l)a»be ^lærlingen bibt en Ult). 
(gsRot^.) 

9^«r »eb flaaer ingen SSWanb i^iel* — "^SJ^ceften faiicr Sngen 

af »kejten." (iBr.) (Sng. 'Almost was never hanged." (_Bay,^ 

"92 ær ijcD" {)ar ingen garc, 

"liJangt fra" f!i?bcr tnijcn ^axe,'' (55r,) 

■ >Cm»enbt l^od /: "Øiffv \)eb ffi;t>ev inøen «&arc — langtfra l^at bet 
ingen 5are." 

2)^t er en brijlig 9)?uué, bet tøx giøre Sfebe i Æatten6 JDre* 

i'yntitt* 421.) 

9taeé)^ii^ ^nit) er altib førjl i ©mørret. (gjiotj.) 
2565. 9l»^ ftenbw nøgen Æone at fljlnb«. (v. 2.64«. <d. ®. I. si4.) 

@ng. '\Nccd makcs the naked quean spin. QRay, 4 39.) 

9løb fommer gammel Æicerling til at txa\>e. *) (Ær.) 

@fotj!. 'Need makes the auld \ufe trot.'' {Hendérsqn, 47.) 

®tang f ienber »g)eji at brage, og ®tat>eren ®tobm<er. (i.su.) •) 9Waaj!ee l)øvet bette tit be jtlbigcte, eftetligmbe eKcr o»erfdtte Ctbf^Jtog. 
5)et finbe^ otbC^benbe een« i italienjfe, franfle og engel(!c gamlinger. 165 

9t9^ giør nc^febiert). (-Dat miser occasus, solet effrons quod 
fore »asus." % £oUe. 216.) 

^ph br^bet S5ubet. 9lo> bn;ber alle ?ot)e* (f. su.) 

.2570. ^9^ t)ax ingen 8ot) uben onb. (i. su.) 

Æuang og 9to> brpber SEro og @eb. (F. su.) 

9løb er l()aarb nt.gaae paa. (i. 314.) , 
"Sf^øb er et fuurt S^He at Wbc i." 

25et er onbt i Øtøb at tr^gle^ af SErcel. (f. Sræl.) 
aSognen faaer at gaae, \)\)ox ^ejiene t>rage \}am. (røctM 
2575. SRaar man er t ©ceffen, ffal man ub af fSRunben, eller af 
S3unben. (H. 199.) 
2tl ^aflig »iib f!al ^ajligt 9Rob^ (ll. 199.) 
3o flørre Steb, jo nccrmere ®ub. (i&. t&ømefen.) 
®ub gber 23iUien, 9tobett git)er 2;t)ang. (l. sis.) 
@n t)u§ fSRanb neater Øløbett intet. (F. 314.) 
2580. g?aar 23anbet jlaaer i 9Kunben Icerer man bel at foømme. 
(l. 314.) — "2)en, fom QSanbet gaacr inb i 3J?unben, 
lærer fnart at f^jømme.'* (<mor^.) 

^t>or Støbett ei er, agteé |)ielp itte meget. (i. 3i5.) 

2)en l^ar fvcert Søb, fom itøbe« til at løbe. (<p. ccUf. eis.) 
®en »g)unb, man ffal neht til ©fooa, beber iffe mange 

2)^r. («mct&.) — Q\ut: ''^an beber i!fc becrt meb ben »gutib, 

man ffal brage til ®fo^é." (i&. i^omeftn.) 

aRan fan itøbe en ^ejl til 23anb6, men iffe tifat briffe. 
(«p.(Sot>.) — "9Kan fan nøbe ^ocu til SJanbé"— ofr. (<p.ene».) 

©fotff. "Ane mray lead a horse to thc water^ but four and 
iwenty cannol gar him drink.'' (/foy. 280.) 

25$5. ^an fan tiøbe en fSRanb^ til at blunbe, men iffe til at fot>e. 

(^otø.. blunde o: {abe fom (an foto.) 

©et er en gob aibang , fom itøber oé til ®obt. (II. 199. 

jtof. I. 315. "en øob 55 e n , fom- tusUt o« til @obt.") J66 

tiøMg« iigiettte. 

Wlan metier og ben Sifl, fom ttø^iø t>il. (<Diet6.) 

^an banbfer og, fom banbfer noHqU (I. su. f. 9}r. 480.) 

^an gtør og, bet nøHqt gtør: eet er, f)an t>i(; et 2(nbet, 
^^an ffal. (U. 199.) 

(Unyttig (Sorg* f. SSel^mtttig«) 
259^^. ®ob Sfotf^tt er ^alt> goben. (T. 124. omfw« frr m (i*(fe i 

i^ufct til rette 1it>.) 

SRaar l()\)er ogter ftt, blit>er ©terningen giort (I. aao.) 
2)en er ingenjleb§, fom aUejlcbé »il Dåre* ^(»t.f.nj.a 1.321.) 
Sngen forge for SBuggen , før SSarnet blioer føbt* (i. 321.) 
SJlan f!al og f^tge for ben 2)ag, man iffe lewr. (II.202.) 

("i^ttfre Sorfon, £)mfor9," nemlig for fine efterlevende.) 

2595. ^xio ®org elffer, 'faaer altib noget at qt)ibe. (i. 399.) 
®ien ei af big bet, ber ei tøber paa brg. (H. 201.) . 

(@iør big iffé unøttiø ®ord oø ISefVørr.) 

"25et mig ligger ingen SKagt paa, gi'er jeg ingen 2(gt ^aa" 
^ fagbe Æioerlingen om ?)rcebifen. (H. 202.) K JOnbflåb. 

©ttbt er altib øt)ret, og gobt er albrig formeget. (s^,z^m,) 
"Cttbt er ø^ret, og gobt er tf!« formeget." (I. 325.) 

3d(. 'lllt skal man Ottast (fi'Vate), ekki er gott'ofmikid." (185.) . 

2!)e bøe iffe aUt, fom ønbt'libe^ (l. 291.) 

2600. ©n^t er fnart gjort, men feent bobet. (T. 324.) 

iOttbt blider iffe gobt , før |)al^jc »oerre fommer* (I. 322.) 

(Sfter iOtibt t)orber gobt l^alt)e bebre« (i^egeiuatx eniMM, is7».) 

3(f to ott^e Æaar flal man oalge bet bebjJe. («wct^.) ' 
"99ebre er bo^ttggen ©atter, enb epf^cm^t @øn." («i^.fi.io37.) 

Sngen er faa øtib, at ber finbeé jo en argere. (l. 4*22.) 167 

2605. Sngcn er faa arg (on^) ^ ot l^an t>il t>ibc af, l()an er bet 

een et ttfe otib, for (ferM) en 3fnben er 90b* - (li. 204.) 
iOttbe Urter t^ore mej}, og forgaae fenejf. , i^. ^^omcfcn.) 
©tibt Ærub (ufruO forgaaer i!!e. — "'Dnbt JTar Br^beø iffe." 

(I. 323.) 

©tiM Mber ftelben uli^fnnet. — "Onbt øbn f!g fcl^." (I.324.) 

2610. SRcb Cttbt f?al man ©ttbt forbrive- ("om ®obt j!al nogen« 
tib Wtoe." V. <5p». I. 324.) 

©tiDt ffal Cttbt l&atje, om ®obt f?al blbe. (ft. ttimtUn.) 

fitibt S3arn jlal man tlbe t)ugge. (9{.) 

2)er maa t)cere meget onbt t (Sr^ben , førenb Saaget felt) 

f})rmger af. (i. 324.) 

"»&i)0 intet Dnbt M Hbe, naat ^an et Me og tmg, 
^an intet ®obt fan (tbe (hit), mat i)an Uit)er gammel og 

ttmg." (SBr.) 

vnbf (b(iatHg» flet.) 
2615. 2)et ^orn t>orber ilbe malet, fom bcereé ^aa en ottb £lt>cern. 

(<P. 2oUe. 870.) 

SWan jlarer jtelben gobt ^orn af ottb 3(ger^ (<p. c^we. 918.) 
2)et er et ottbt ©g, ber itte taaler en Æørmiéfe^Sieife. 

(<p. SoUc. 1186. ^. ®ol». I. 22. i(^rmiife, SiitUmtiit,) 

Det er en onb ^nio, ber et Ian bibe )(>aa en $ung. 

('V. fioUe. 202. Sn ^aar^^ Jtnit^, fom tf fe fan florrc i^ul paa en 
Sfin^punø. 3tf. 9?r. 1095:) 

Det er en ottb @meb, ber rabeé for ©nifier. (<ot«r|. 9.6.) 
26!i20. Det er en ottb S3rønb, fom man {lal bare 93anb ubi. 

(I. 146. 312.) (3»f. 9lt. 54a.) 

,Det er oitbt Sern, fom iffe er ©taal ubf/ (1. 162.) 

(^er itttx itUf ftm et fan hU^t Mtt.) 

^bta^élfe^ (f. »utmtntu) 168 SRan ffal ei alle ©r> TSxt *) giw. («p. £oue. 354.) 

gagre ©t> frptc en 2)aare. (<p. coUf . ses. 609.) — "o^.jhtnbom 

fulbijiie en STOanb." (i&. ?^«mefen. Vou*.) 

gagrc ©r> uben g^nb naae tffe langtl (<wot^.) 
2625. ©r> binbér en Wlatib, og »^arrn^reb JDicen. (^. i^emtfen.) 
©t^ laber bem t)el ftge, og gruer (abe bem t>el Uge. 

2Ran tager Cren om »g)ornet, og SKanben t>eb i)ané ©tb* (a^u.) 

^fctjf. "Take a man by his word, and a cow by her horn." 
QRay, 307.) 

aSanba ©tb, STOanbé TBre* (i. 274. 427.) 
%aa Oth og fajle ere faa gobe fom fire og t))t)e. (<wmi&.) 
2630. Sungen ffibeé ei af gobe ©rb» (l. 431.) 

@!otf!. "A good word is as easy said, as an ill ane. QHeuderson,') 

®obe Stb Og ®at>er milber t>reb *^u. (L 430.) 

9Ran faaer bet for gobe ©tb, fom man mijler for onbe. 

(f. 430.) 

2)et er l^aarb Æoj!, at cebe pne egne ©tb* (i. 432.) 

(ia^t tern i fi$ igtetif dienfaltc tern.) 

©tb ere gobe — \)a^t \>i ?)enge, ba faae Dt @foe. (i&.tiom.) 
2635. 2)er gaae mange ©tb i en lang @ccf. (l. S7i. om ^en, im 

taltv før m^d^r; eUer fom 6(ot 9it>er.;Drb| uben ®tffer(eb.) 

©øbe &t^ fplbe fun libt i ©cetten. (U. 210.) 
©tenen af ^aanben, og ©tbet af SJ?unben, ^ax man tffe 
SRagt ot>er* ((o?«t^. ii»f. 9. jS9». 1. 432.) *) 3)entte teftenbe (Scnjectur f^ne« Ugefaa Ui, fom naturlig; cg ben bejbjr!e« »eb 
^alemaaben: "^ineDrbiS^re!" naar man høfligt ^\l mcb^ge. (£)rig. Ubg. 
150G ^ar: 3@be. ^en lat. £))>erf.: "faminibus cuncUs non invigiles 
male junciis.") (Sl^r. ?Peberfen l|ar: 'ot abe gi»e." ^aa l^ané egen £<efe? 
maabe fan man bog Kgcfulbt an»enbe Dtbene, l^»ormeb l^ah flutter ffn gor^? 
tolfning af iBatinen: "Quia nimis involuta ambagibus'> ita ut cnicient 
hominem priusqae ea ifitelligat.'' 169 

25et Gth, fom et talt, flettet man tWe ub meb en @t>amj). 

Or«.) 

iOrbet et lettete fagt, enb fotftjatet. (<wot^.) 
2640. ©r> giøte ofte t>cette, enb »^«89» («m(ft^.) 

ADet et bebte at fée Deb ©rb, enb beb »^ugg. (w. 440.) 

Ottetfløbtot« (i^f. megetO 

^Do bet l^at meget af ©møttet, fajJet fomt i *aalen» 

(<P«ud). f. Aaal, 9?r. 1736. ^. <Svto. I* 361.) 

fWan jlal i«e bcete STta i ©foDcn, ellct SSfeel i STOøttetena 

9Ran abet faa Icenge ^t>ebebtøb, at man Ipjlet eftet ©toD^ 
btøb. (»r.) 

2645. giaat 2:0 btpbeS, ba falbet ben, fom minbte fotmaaet* 

(«P. ficUf. 1015.) 

©et et onbt at gabe mob^ £)t)némunb. (<p. ©jj*. 1. 2»r.) 

(i(t flampc tmo^ Srobten^ at ftttte fig imo^ £>l^ermadt.) 

(Sttg. "No good gaping against an oven." QRayJ) 
^latt. "@egen ©atfanjen !ann tnan bod^ nid^t jal^nen." *) 
3)e granjfe f^a'o^ bet ogfaa. 

:&et l^øtet ©t^^tte til at btage om tRcb meb ftn iOt^etmattb* 

(I. 416.) 

2)et et onbt, meb JRamme JReeb at btage. (<p. coue.) 

"Dnbt at brage Øleeb meb ben ©tefe." (<v. (Svt^.) 
^an ffal Dige, fom minbte maaet (formaoer, mast«). («wct^.) 
2650. JDet ffal t)ate mange 9RuuS om at bibe en ^at. («p. (So^.) 

. "£)e fiore giffe cebe be fmaaj 
&aa ligge be unbet, fom mtnbji fotmaae." (*)>. »s^t^O O 3. ©olbfd^mibt: bie £)lb<nbut9er/m@^)ta(i^eu.®))tttd^mcrt. (1847.) 95. 170 ^\>o ber Dil lj)at)e ^unben l^angt, finber nof et 9ieb. (røor^.) 

@fotfF. '*He that ^ants to strike a dog, Dever wants a stick." 

QHenderåon, 120.) 
3d(. "Handbær er kylfa, ef huodinn skal sl6. (129.) 

9?nat man bil l^aw een fjcengt, finber man kt en ^na^. («r.) 
£en, ber t>i( |iai)e «^unben l^ngti {tger ben btber %aax. (»r.) 

(Sng. ' He that inould hang his dog, gives out first, that he is 
mad." (Aat^ 98.) 

2655. ^en faaet toel Paaftub, font ei ml (abe ftg ligge t)0§. 

(11. 295.) 

"Seg font ei før nu" — fagbe ©oen, ^un gif i *^at>re- 
2(geren* (ii. 295.) 

fPattt barer ^enge \)km igien. («p. mu. 139. , «p. eneiF«itfen. 

3*f. i&et>f<r««rK ©. 229. 9^9ttvtp9 l»t. «f*»D. Sol>. (S. 88.) 

JDnbt er bet 9^atit, ftn ^txxt ft)iger. (^piu*. o. i.) 

93ebre troer jeg bit Ijiebne 9ant, enb bin d^^riflne Sro. (qj.fi.sas.) 

"aSebre liber jeg pda bit ^ebenffe ^ant, enb paa bin 
e^rljine ^ro.^' («p. ene*ol^fen.) 
3^1 "Belri trui eg })inum heidnum panti, enn l)iniii kristini tru." (54.) 

26^. @aa er franf ff^eUittg i Stole, font femte |)iul paa SSognen. 

(i&. ^^ømefen. franf/ "font tnter buer." <p. ®9l». I. 460.) ^ 

3(f @ilfe^*tMitid Wiuer tibt SBabmel« ^ ^rafr (U. 277.) 

"®n nattet gole fan Ui^ til »eeft;* 

2lf fattig pebling fan Wit)e en $r«^." (<Wøt^.)- 

9?aar jeg ^ax 9>ettøe i min $ung, Jba f^ax jeg 9Rab i 

min 9Runb. "Faux dape mulcetur, obolis dum pera repletur." 
(<P. fioUe. 363; U^tUUi 295. 734.) 

"»^t^oT min ^ung gater, ber r^ger mit Steger^." (^.^.I.sss.) 171 

1 

9^ettde tale meet trit tolo 3:in9m(enb. (<poud).o.2. «d.(s.1.38o.333.) 

2665. 35eh 9^ettttittø er onb at fy>lU, fom ub ffaL Ot. fi«tte. 227.) 
"5^ en g en ftbber ei faa fafi, l^an ijil jo wb." (vm*.2.8.) 

S)en $ung er tom, en 3(nben$ 9^etige ligge ubi* (l. 335.) 

Tttt aSanb 't>tl til @tranb, og ^ettgette til rig 9)7anbd |)aanb. 
(1. 333.) ^ 

9^etiøe er gierne J&Dor be giemmeS. V's^tot u «fiørM, ^c\m i 

««.'♦ 1. 333.) 
^ung uben 9^ettge fan ei bue længe- (il. 207.) 

— "^olber ei Icenge." (i8r.) 

2670. 9»ettge er fom føben Wlab, be f!aae itfe længe paa. (^.$(«m.) 
"55 enge ete ubni fom føben Srøab." (T. 335.) 

.9^enge ere fe»er 25ag6 Sart). (I. 334.) 

9>ettge fom $tot)l[)iul — ere be ei faa jlore, bog faa trinbe. 

(1.334.) 

^ua ber ei l[)ar .fPettge i jungen, maa \)a\>e gobe £)rb paa 
Svungen, (i. 336.) 

^ettge ere gobe aSarer, be gielbe (aabe S3tnter og @ommer. 

(55. (S. Otfeb.) 

3675. '^»gar man bet, fom Jtinger, 

^an faaer t)el ben, fom faringer." (I. 335.) 

"Waar jeg f)at $enge f min $ung, ba er jeg iØlfpneé Srcenbe; 
S^aar mine $enge gaae )(>aa @runb, flbber jeg paa ©flfnfend @nbe." 

i^txnv* W- 55. 0. bttb, p. (5. 60.) 

^^e. (f. a»øO 

9>iger ere onbt gattigmanb§ ®ob§* (l. 215.) 

^iget og ©j)9bjiager buer iffe at elffe for længe paa. 

("^H en 9(nten fan ta^e ^em bort.** 11. 142.) 

3Der t)anfer itfe gleff til »g)ot)brenge, eller spiger til SSaabé^ 

mænb. (S^. t&cmefen.) 

2680. 9>igetté 9lei er UngerfoenbenS 3a. (T. 213. «piøen« 9?ei er 

Ctt^t) ^er famme fom ^et 3^t (un mener.) 
'Mulieres quod negaot eipetuut.' (SWct^.) 172 

9{aar fingeren er rtnget, er 9>idett tinget (l. sie.) 
®tlbet @r)enb et tHe 9>iøertte« aSen. imtk-) 

9{aat bot)ne 9^iger Jbltt>e buelige, ffure be .fttebe(en unber 

S3unben* (^ot^. 9?aar ben 5Dotone l»tfer en uti^i^ «$ nnqnid SUrtts^flf.) 

2685. "9iae ftnuffe spiger t)tl gierne l^a^e Srøanb, 

@aa i)il og ben ®rimme, om l^un i^am fange fan." (1. 216.) 

"aWorgenwbe l^'on itU, 

@n 55tge trinb I6f brager iffc: 

Jtommcr ei Ølegn, fa/i fonimer 33inb, 

Qt $igen ei feb, ^un bær en ;Jtinb." (3. i&. ©mibti^.) 

eftøre ©rb giøre ftelben from ©ierning. (^p.s.ioss. <».«.i.i87.) 

(£>m 93routete, fem itU (olbe ^frab be (obe. ^et$.) 

®tote ©tb fplbe fun libt i @<cf. (i&. 3:bcmefen0 
«tore ©tb og febt %Uft ftbber Sngen fajl i ^alfen. 

2690. SReelgrøb tater ftore ©tb til 2;inge» (cwwb. 4>m ben, fem 

brouter af fit <07eb, naar (an beeb Iftø ttQ^ f»t 3are.) 

2:ibt nof galer «^anen uben @eir. ("ipse semet canit gaiius." 

*'£>m ben, ber rofer (td af ber, ban albrid dtorbe.** QRetbO 

2)et gaar, fom braget me|l, malfer minbjl* .(ø»øtb.) 
. "3)e jgolb^ Saar brage mcji." 

SEomme 93ogne bulbre ntefl. ih is?.) 

(Sng. "Ernpty vessels toake Uie greatest sound/' (Aay. 102.) 

3Det er ?)nf, at })øxe ?uu6 ]()oj!e; be ere faa trangbrpjlige. 

(I. 188.) 

2695. SiRangen \lxtp^tt og ^ar intet; 9Rangen Kpnfer og fla'er 
intet. (I. 188.) 

Sag fagte paal Sorben et gammel, (side« tn ©fr^beten. I.189.) 

. ^tal fagf, bu t>eeb ei \)^at> 3fnben bar t Z^U (i&. sb*m.) 

^tott ©tb ere tibt fmaa i ©ierning. (rø»tb.) 173 

"Store Drb og libcn fffta^t 

jQai>n ganbcn fammenbrogt." (1. i87.) 

^'^aa ftore Dtb cg liben SWagt 

(Si nogen béert »U gitje Sfgt." (I. 297.) 

2700. "$aa ©aben Bofrcø ©ulbet røb, 

Sfldar l^icmmc ofte fattcS SSrøb."' (<W: 347.) Stinger ^t^ft faa l()an fpringer, jeg femmer i^fc før l^an 

fpnger. *) (^. Soirr. 193. 3bf. <p. So». 1. 219: (»er <prarft rr 
^ Webrn til "JDegnen.") 

Sngen fienber ^taeften bebre enb 2)eien.**) (v.oo*. anbicDn.) 
3)et er en 90b ^toeft, ber let)er fom l&an terer^ (<mot6. 

5bf. V. ®i)b. I. 219.) 

^a)>)>en giør l()t)erfen 9>tttft eUer ^egn. (i. 231.) 
2705. aSeiret er albrig faa foibt, ai ^t^ften frpfer i Æirfen 
mebené SDffer t)arer. («wi»t6.) — "?lttrig er kraften faa 
gammel, eMer aSeirct faa fait, at i)an fr^fer faa lomge fotn 
Offer er." (<ppu4. «pw6Jem. v- ^o*. I. 218.) 

^tttflett bltt>er iff e alttb feb af at jlaae tenge for 2ttteret (»r.) 

®!otfT. "Lang standing, and litlle offering, makes a poor priest/' 
QHenderson. 131.) 

^tttftefcef fan blm tung, men albrig fulb. ((røot^.) 
"$r<eftefæf er enb at f^Ibe." (II. 102.) 

3dt. "Allt verdr fyllt, nema pokinn prestsins.'' 

9f egner bet paa ^tæften, faa br9^j)er bet ipaa ©egnen. («r.) 

(jOm bent/ {øm faae (ti ringere ^cel i ttnbrci fCtnbtnd.) 

9>tttftett 25ogen, 25onben ?)logen. ("asrbft (»« Ui\nt m fit.« I.218.) *) SWeningen af beite o^rtnbelig cot^olffe Oiiim er »el at an^enbe bet )paa ben, 
fem giver fig gob Ilib, fom i!fe wl fcrl)afte fig. 'iBab $r«flen ringe fom^ 
men faameget Ifan ml; ieg fommer bog iffe før l)an ffat begi^nbt 9røeéfen." 

**) et Drbfprog, ber ligelebe« tiH^orer ben cat^olffe Xxt>, ba ^(e(!en l^olbt 
en 3) exe, ?Jrccftebeie 0: -^uu^i^olberjle. 174 2710. 35en ene ålext timiet ei ben anben. (l. 218. gwnaiicr fun 

% 6oi>9 £>»erf«m(fe «f ^<t SAtinfVc.) 

"Jtort^ ^tcebifcn og tnoncfeligc, 

@taffct)e SSjøntncr og l^icrtclige " (<pouA. <p, 2.) 

"5? raften, S)cgnen og Ǥunt)en 
Skiener g^bcn mcb 2>?unt)cn." (II. 90.) 

("5Dette fid^r demeen 9)i}anb <prarfterne tt( ^ora^r, enb^o^ V «t dUene 
me^ <)!)?unbrn^ men «ø tite^ 9«rftAn^(n^ færdene ^erel ;OpN(/* ^. @9^*) 

2(ltib l[)at>er &t>ttt^e ©t)øb unber ©fiøb. (<p. aoue. sos.) 

("jOmfl>«b, fotborøne 9Joa^ o$ ^onfer." «p. ©ob. I. 239.) 

35en toer røb Steglfleen/ fom t)09ter en ©t>itibe* (^.s.sss.) 

27.15. Ot^ittbet l^at)e forte @inb unber lange Ætober. (i. 239.) 

' — "floffct Sinb og langt ^aar»" (f«mme(i.) — "!&ange 

^aber og paWcbe ©inb l^j?te Cl^inbfolf til" (II. 155.) 

^ott. "Vrouwen hebbéQ lange cletler ende cortc moet." (1487.) 

Sngen ffat ftg &t>ittbe fiøbe meb anbea SWanbé ^enge* 

(11. 323^) 

@n @o meb Ha^, og en &t>ittbe meb et blaat S)le t)a\)t 
bet iffe for bere§ 2)9bé ©fplb. («»o(id««rM ortb.) 

£)nb ©»itibe t>il ^at)e gobt aWunbflpWe. (l. 24o.) 

SWan Qxøx ei onb £ti>inbe »arre, enb at tte» (I. 241.) 

2720. ©tpr ^efl meb SSibfel 09 onb »vnt meb ^ie^). (l. 240.) 

£)nb &t>ittbe er »g)t)erbagé ©ficeréilb. - "er »gcbcbcé 2)j?r* 
nagle." (I. 240.) — "Malus mulier er onb iatin og i^ærre 
©ojfaB." («w. 409.) 

2(rrig &t>ittbe og bibfl ^unb t>ogte ^ufet bebff* (an«.) 

2(rrig filt^itibe og fuurt ®ie — jo oelbre, jo furm. (»rO 

&i>tttbett fpéfer ofte @t)enben for ^^erren^*) (v. coire. loo-) *) "Propter herum'' l)at bett ht )0\jerfcctte(fe (1506); '• Propter amorem 
heri": 6^r. ^eberfen. (3»f. Sfli^eru))« Ubg. af ^. »otfe, @.7C, l^\)cr ^an 
fammenblacbet benne <Sentcnté meb en onben.) 3 SWeningen af b,et gamle 
Drbf))rog er ber en 2!tjetvbig^eb, ligefijm ber »ilbe »oere i -^anbltngen. 175 

2725. aSenligc £)rb 03 faa cre £ti>i]tbet« ^rt)b. (l. sTsq.) 

filt^ittbe, SWiøUe 09 ©fib fatte« altib noget (l. 239.) 

&t>ittbet l^abe @Qcetbet t SRunben; tibt nøbcé man at 
flaj)j)e bem paa ©feben. (i. 240.) 

filt^tttbet og Serreb ffal man et fiøbe beb S^é. (I. 240.) 

2((Ie fit^ittbet ere gobe lut^erfle, be pxctbih l^eQer, enb ^øxt 
SReéfe. (H. us.) 

2730. g3ar iffe SSinb og ©t^ittbfoW, bleb 2uften altib tlax. faci«.) 

Sngen fit^ittbe Haget i 93arnfeng , at l^un fom for tiblig 
! JBtubefeng. («Wet&. i&. «*emrf<n.) — "Sngcn grcrbcr i 
93arfclfcng, at ^im fom for fecnt i iBrubefeng." (<p.®.1.209.) 

(^un fom brr tiMnoF; mener SBarfellønen.) 

@n &t>ittbe fan togge ^pnbe unber ftn !9fanb i et anbet 
8anb. (T. 209.) 

SDnb fit^ttibe giør ei mere gobt, enb at ^m "fyitlptt SRanben 
til Sorben , naar l()an er bob» (l. 209.) 

"Srøonb« 8tjl er \>tl Ui)ctnbt, 

mn Ci^inbclift er uben enbc."'(I. 239.) 

2735. "Cl^ittbclift og ©mtgcrtatc 

»fltggcr SKangenå «&iexte i Dt^atc." (»c.) 

"JiZ5|lcni)eir og Ci^inbctræbe (^rcitte) 
begges ficlbctt wbcn SSabe." (1. 240.) 

"SRaar Ci^inbfolf fotteS ®t)or ^aa @tanb, 
3 aSefterl^at) ba fatte« SSanb." (II. 155.) 

"£øg og Wøg og en onb Ci^inbe, 

*bmnic gob aWonb« JBine tit at rinbe.'* (gj?ot6.) *) 

(— "fomme Øtne tif at rin^e/' «p. SijtJ. I. 210.) 

(Sftcr Un lat. iDt^erf. (Basiat armigeruiD femioa proptcr hcrum) fulbe 
bet vccre: "for herren« ©fi^lb." St^r. $fberfen (ber ogf aa »ifer, at 
ifan l^ar læfl ftn £)mb) er ntinbre galant: "Sæpe famulo aut minislro 
ostenditur signam amoris propter dominum, quia fem in a lasciva.'^ 

•) ^an anforer biéfe latinffe (Ritnt, fem l^ave bet ffetbe Cnbe: 

''Sunt tria damna domus, mulicr hiala, cæpaquo fuinus: 
Quarlum cuiH. iimne »urgutit pueri sine paiic.-' N 176 

'mt bu Ic^e \>tl m enfrc, 

®to ci O^inbcn STOogt i »&ombe," (gw. 296.) 

2740. '*®f oflewmelfe , ^tebctrang, og Oi>inbcti)ang, 
8ibcr 2)aoren faa mangen ®ang." 

€ii>ittbediettttttd faaer et l^aflig 6nbe. (ciinot^o 
&i>tttbef totUdl^eb er farenbe ®ob$. (V. 224.) 
filt^tttbefCammet og Saaret)tebe enbeé gierne meb 93anb* 

^ølbt er fii^tttbetaab* (<p. soue. 153.) 

("Mulieres suDt tardae ad consilium; lamen. solertes dr sæpe 
cordatæ^ bonoque coDsilio præditæ^ minus tamen quam \iri.'' 
(5l^r. ^eberfen.) 

2745. Ot^itttietate er alt fom Æragegale. QZi^i »eb Jlragegale fanfcé 
Jtrageme i Slof." J&. JlÉ^omefeit. — ' Cornicum numérum fovet 
improba yox muliérum." $. Sotte. 166.) 

3ngen er gob &i>tttbet>ett , uben ()an er ftn ^ungS Ut>en. 

(^oud». jO. 7.) 

&t^ittbet>ttlb (Oi^inbeb«(te) l)ax intet \f)e(b« (I. 240.) 

fflaab. 

■♦ • ■ 

9laab er ei bebre enb. Uraab, itben bet tageé i Sibe. 

.. (<P. fioUc. 52. , «P. (5ol^. I. 340.) 

"Ølaab er ei ^cbre enb Uraab, wben bet fommcr i %ibt,'' 

3dL "Ekki er*betra rad enn érh^, nema i tima sé tekid." (66.) 

9{aar ^anb t)aanbeé, ba mlbeé IS)am 9laah* i% coUe. 413.) 
"«naar SKanb førger" -aor udø. isis.) — "Stte ijibc 
gobe Sflaa^, forubtn ben fom i SSaanbe flaaer." — 
"3 33aanbc er man ti\)t raabløS." (v. 'S^b. I. 340.) — 
"Smerte, ®org, Ul^ffe gij?r STOanbcn raabløø." 

2750. ©aare laber ytaah gaae tnb ab bet ene jZ)re, og ub ab bet 
anbet. («p. coue. så,) 

a;ag Ølaab af robf?ioeggeb Wiani, flere onbe enb gobe. 
(<p. Soife. 934.) — "3!og aiaab af røbjfiæggeb SKanb, og 
gaae fnart fra ^am." (i^. a^omcfm. <p. oob. I. 343.) 

3d(. "Tak Råd af Raudskegg^ reynslan synir hvad tru eru." (335.) I 177 ^an fan (faae) mange 9Iaab, naat man tør tngen': t>eb. 
(<p. éeUe. 976.) — cuer : ''SWan.fan Bebp gføe Sfaab, naat 
man felt) iffe trænger til bem,'* 

9taab efter giort ©ieming er foth fRe%n naat totnet et 

3él. "Råd eptir gidrd eru ei mikilsverd." (;272.) 

Stoab efter @fat)en er fom Scegebom efter 3)øben. ((met^.) 

2755. gtinge SKanbé SKaab ffal Sngen forfmaae. (i&. ?&oin«f«n.) 

93ilb. og aScelbe ete onbe Slaabgit^ere. (l. s$s,) 

J^\>o ber fattes 9Iaab, ^am fattet tffe 2(nger. (<p«u«.^.2.) ^ 

«^t>o ber ttfe t>tl (røbe 9taab for gobt Æiøb, flal fiøbe 
2tnger bpre* (K 339.) 

(^tet t>i(be Slebe fommer gierne gobe Vlaab* (i. 343.) 

3760. aSare SSag^tKaab faa gobe fom ^or-Staab, ba foer Sngen 

tlbe. (7ou(b. ^et(. i»f. (|). 6q». II. 210.) 

S3ag::9Iaab Ij^ar l()t>erfen ^f>ot)eb eder «^ale. (»c.) 
"Saøraab erc SSanraob." (11. "210.) 

6fters9Iaab ere ®ieffe^9taab. (I. 340.) 

Sne fflaah er ei altib trpgt. (i^. zhomtun.) 

Sne i fflaab, ene i ®org. (I. 333.) 

2765. æag affange tii ^itlp og %aa tt( 9taab. O- 333.) 

SReb 3Range er gobt at taaht, men onbt at flutte. (I.338.) 

SpHe er bebre enb 9laab« (I. 233.) 

'S)er er 9taab imob Uraab. (il. 211. "<man finder tzi en ^oib 

At fla«e i (et i&u(.*;) 

S3rogeIøé SRanb og taablø^ £lt»tnbe bue ei meget. (il. 33.) 

(bxoQtU^, Sanscuiotte.) 

2770. 2)er er Ølaab mob Tilt, uben mob 2)øben. (<v. oob.) 

. Sffange ere 8twtn6 9Iaab ;^ ^tnbfotnet t>eeb bet bebfle. 
(II. 210.) 

@obt 9taab af ret)ent @{inb er et at forfmaae. (3ci|.) ,^ 

(ORan (?a( ta^c mo( VM»orfe( of (en / fom (or (crret i Saren.) 

^aax Dag fommer, ba fommer og 9laab* ((mot(.) 
"$aa «&ot)eb|)ubcn flnbcø be bebfle Waab." (<p. So(.) 

12 178 ®ot>t giaab r>H f)ar>t gDb Sit. O- ui.) 
2775. ®ct gobt 9taab er bebrc cnb en ?)ofe fulb. (i. 84i.) 

^^0 el jlaaer til at taabe, jlaaér el tif at J^ieipt. (I. 34o.) 
2)e ©amle tit 9laab — be Unge. til 2)aab. O- i30 

3dl. ' Ungra gi(jrdir og Oldunga råd bafa nokkum stad." (342.) 

©øg 9laab l()o§ gigemoenb 09 *^ielj) ^)0§ Dt>ermcenb. (I.338.) 
^atofogt giacb er ufunbt, for meget fogt fmager itte- 

(I. 342.) 

2780. @obe 9laab raabne iffe, naar be Fomme tørre \ ^uUé. (asr.) 

£)nbt er at taabe, naar Staab intet gielber. ((mot^.) ' 

^ot)ebfulbé 9taab er tibt \)aUM ©lerning. (røot».) 

"t§ot)cbfult)ø 3ta at), l^o^cbfulbe ©ieming." («pou4. X). 2.) 

£)et førfie 9taab af en £lt>inbe er t>tt bebfie. (cmet(.) 

"5naar 51« ijittc raat)e, 

SSn^cr bet 3ngcn til 33oabe." (5.) 

2785. "®obt {ftaab i «nøb 

(Sr Bcbrc enb ©ulbct røb." (I. 342.) 

"Dnbt 9laab 09 baarlig Sorflanb, 

gørcr i SSaanbe mangen STOanb." (in. 465.) taabe. 

®obt er at fibbe »eb ^t\)xct i ftiOe »elr. (i. 34i.) 

2Cae t>tfle ft^te i gobt SSeir., (i. 139.) 

2)et er gobt at taabt) naar S^ffen er meb. (<wet6.) 

2790. 2)et er onbt at taabtf 09 »are rceb for TCiolnb. (i. 332.) 
"Dnbt at raabe og rcebeg for 2li?inb." (I. 312.) . 

^r>o ffg felt) fan fipre ^ taabet bebjl ot)er 2Cnbre. (røw^.) 

35cn taaUt ilbe ot)er Xnbre; fom ith fan tcabe ot>cr ffg 

felt). («Br.) 

9laar Ænarren er rorløé, gaaer ben for SBrag* (»t. <si»t>.) 
*^an taabet for ©oeffcn, ber jtbber paa l^atn. («wot^.) 179 

V 

3795. ^en ene 9ta^n l^ugget tffe &tet ni paa ben anben. imtt^.} 

Æunbe 9Iat^tteti tie t)eb ftn S3rab , ba l^at)be l^an ^ minbre- 
t^ab og mere SRab^ *) (røot^.) 

3^1. "£f hrafnin l)egdi, misti han ei svo marga bråd. (80.) 

, 9la^n er fager, naar fRaa^t et er f)o^. ("9?«ar man b^mmetv 

(bem ter er H^nnefl af te @rtmme.'* <Dlot^.) 

^a^nen fpneé atttb, at l()enbeé Unger ere be ^t)ibe{le* (»r.) 
Statutten ftictltx frit; men £uen maa tolbe* (<mot(.) 

ttbe* 

2800. 3leb »^unben før enb »^aren løber. («p. soué. 43.) 
©om man rebet til fRot, faa f^)inber man. (l. 41.) 
@om man tebet unber fig, faa ligger man. (v. ®o».) 
"®pm man reber til, faa liøger man." (asr.) » 

3(nbublø§ SRahb er l^aanbeløé. (<p. fieUe. 15.) 

> "t&aanbtxrrffi^manb ubcn Sleb ff ab er fom 8egcmct ubcn 

»&(enber." (i^. t&omefen. il»f. 58. (5. OrW. II. 474.) 

^et er løé ^ræt at brage meb ^almflagel. (^. fioire. 1090. 

<Pou(6. 5. S.) 

2805. 2)ct Æorn »orber tlbe malet, fom boereé paa onb Xlt)arn. 

(1. 845.) 

3Ran fan ei brage ^)arbt meb brubet JReb. (I. 345.) 
©et er gobt at giøre meb gobe 9lebe» (l. 344. II. 211.) ') jDrbfproget ^ar »el fnarere et almindeligt @igte, enb bet jlaaer i <Sammem 
l^ceng meb ben beKenbte gobel om (Reesen 'og Oiatjnen. 2>erfom (Havnen 
. ifle ffreg faameget, ba (frconmebe ^an iffe ©maafugte, fom funbe bli»e l^anø 
S3vtte, og l^an hUt> iffe faa ilbe libt for fxt jii^gge @frig. 

12* ' 180 

% 

é 

£)et er gobt meb be ?Roffe, b« funne fnoc og brage* (T.5.) 

2)et er iffe gebt oX jlinge SStørn meb @Ket>. (<p. fiaire. 699. 
<p.«9i».1.493.) — "at pøtc mofc 8ø\)Ctt meb en ®^I." (Wotft.) 

2810. jDnbt er oX fegle uben 93inb 09 flibe uben Sanb. {«m«[^.) 

Sør 2Jeb giør fnare ©tegere. (i. 40.) 

©et t)ar en gob Spoe, (iDeforO ^at)be IS)un to ®rene. (<p.2øu«.) 

(øroniiT^ om en ting; ^er flet tffe ^uer ti( ftt 93rud.) 

SKan fanger flere Stuer tneb en ©raabe honning, enb meb 

en Æønbe Sbbife. (»r.) 
@n bøo ®ar gtør en fffeomunbet @frabber. (L 345.) 

• (D.iTiy @aF 3: flump/ |l«b/ font ei fan flippe.). 

XttVU 

2815. sWeett *^aanb farbeS trpg^iennem 8anb^ (<mot^. ir.(S.l.is6.) 
5Kaar l()t>er renfer for jtn 2)ør, biber ®aben teeit* (I. iss.) 

"fKangen »U gi^re teent for jtn ØlaBoeé^w og gaaer fin egen forbi." 

®bbt er at ^)at)e teeitt 85røb t jtn ?)ofe» CNiWi eonsdre sibi.« 

9(Røtd. Vt (obe en f)o^ @od; 9X babe (onMet oerHdt.) 

SWeett SSeb er gob cX fløoe. (<p. éob.) 

J5en ffal IS)at)e ttnt gingre, fom en 2Cnbené 9lafe t>il fnpbe* 

(qwottO, 

» 

(f. «eu) 

2820. aSibt er SScfemob, t>el ben, t>el ()at>er gtort*) (1.346. jbf.i. 91.) 

*g)oer farer fom IS)an er før* (gwot^. ibf. «p. coue. 215.) 

(Q^n^ber retfer; fom (an formaaer, faolanat 6an fan, eUer (ar Sbne.) 

©et er gobt cX finbe S3en i^<k<k »eie» (l. 346.) 
2)et ev iffe lang »ei ti( 2Sennel&uué. (I. 346.) O ajeiem'ob (93eititebe), ilorétoet. SWot^. (@. »ibere i bet dv^abctiffe iCittceg, 
i^»or bette bun!(e Drbf|)rog m( finbe« gientaget.) 181 

• » 

r 

t 

Ufefg STOanb fcerbeé ttpggclig om 8anbe* (K 346.) 

(2)en/ ^biø 2)«^ iffc fbrefloaeti (fem t\ er f(i) fan vcife u^tn Sroøt 
fbr 9ace.) 

2825. ©et er Dnbt cX i>attbre meb raabløS SRanb. (l. 346.) 
®ten|li t)orber ofte ®Iaj)PL (1. 347. "@iarppeftt." <p.£(»u<.968.) 
»g)t)o flunbeéløS far af SSp, fommer arlnbetøS l!)iem» 

(o: uten ot foae udrettet fit ^rtn^e.) 

aSebre, at %<K(ki en liben Ærog, enb t>abc ftn SSrog. (I.347.) 

S)et l()øie{le S3ierg at fomtne ot)er er ©ørtctrflelen* ^(1.345.) 

2830. Hi bebe 09 fmøre, jinfcr ei cX fiøre* (i. 846.) 

Æ)en t)lbe far', blit)er meget »«er. (l. 346.) 

gangt fra ^uu§, nar t>eb ©fabe. (l. 347.) 

t^t)o fom teifer, ueeb fin Sortfoerb, men ci jtn »^lemfarb. 
(1. 34^.) 

^t>o ber reifet og fommer igien, giør ei faa onb en SReife. ' 

(1. 348.) 

2835. a^angen aber mere ^oXi l()o§ Sremmebe, enb l()temme, og 

er bog Ufaltet. ' (<P. (SqD. — *Vd fømmcr ^09 ufaltet Hem.'O 

©omme gaae fnattebe i Sab, og ffabbebe ub igien. (L347.) 

"^ijo (St^tfe, aiigbom og langt Sii) ba^cr ficrr, 

^^ix labe aicifen jlaac, og BIii?e bcr l^an er." (I. 348.) 

\ 

% 

Slet. (f. «P».) 

9løb br^ber 9let* ("AoxU pressura compelKt frangere jura.*' 
<P. fioUc. 4.) (3»f. <«r. 2599.) 

aSidie er ei Sanberet — euer: ''«&t9or æiKie er 9tet, ber 
er 8os>en Janbfl^gtig." (<p. (So^. I. 276.) 

2840. ^t)o giet ^)at)er , ffal gaae ben rette aSei. (««mn« $8ei.) 

(II. 324.) 

Saften er be 6ot>enbe6, ^tttrx be SSaagenbeé. (<p.($9». 1.275. 

IJ. 183.) (a^f. <)?r. 21150 182 

Xlting r>\l f)(cot jtn 9tet, uben ©folfen 09 ©fiøgcm 

(«»•«*. <Pwblcm. q). (Spl». I. 278. II. 184.) —"ubett ©fiøgCtt 
»il au ftornsel.") 

®unfl og' @at)e fommcr Sletten til at xar>t. ((p. eo».) 
SEibt gacrer Sletten frem (om jungen veter til (i^e^egaar^.G.99.) 
2845. gatttgmanbé Slet lommer tibt i Xflen^ (<jw«t^.) 
SRangen t>il gierne rofe Slet og giøre Uret. (<rot)t^.) 
Ht t)ibe Sot) og giøre Slet er tt)enbe l()aanbe. (ii. 331.) 
Sletten l)ax ben @tarfe t ^aanben, ben 9{ige i Za^m. 

Sletten oarer bcrfor tenge — at ben ]()0lbe6 i IBre, og 
bruget fieiben. tø. i^.' ©mi^tj. % <sob\ i. 279.) 

V 

2850. 3ngen er faa tig , at IS)an ei mere oil l^t)e» ("Non est in 

mundo dives, qai dicit abundo.** $. iBoUe. 708.) 
"Sngen faa rig, bcr ftgcr: jeg ^or nof." (<p. ©ob. I. sss.) 

6nb fpor ben Slige, ()t)or (^boroon) ben fattige ftg bierget. 

• (^. <S9b.v <P. fiøUe. 401.) * 

Ubru er Sroe^fel, fom t)oj:er meb SSolb. («wot&.) 

(9ttøbom/ fanfet be^ ulobltdt hitler , toarer tf fe (crnde.) 

SJetfarbig blit)er albrig brabtig. (i. 3S4.) 

IBtabtig tenge fattig. (1. 354.) 

2855. Sligbom fan lS)9aeé, 2(rmob ilbe bølgeé- (1. 351.) 

. "38 i g t) o itt 09 ^ab t>ølgc3 bebre, cnb ^rmob og *i«tltg]^cb." (gjt.) ^ 

35en blit)er rig, fom iCloinber oitle ilbe, men gaar og Sier t>eL 

(II. 215.) 

25en Sligeé 9?øg er bebre, enb ben gattigeS Slb. {3 D«n ^tm 

StieiUn i^iibH tiht mttt, en^ ben ^atttse fbrt«rer. ^. @ob. 1. 350.) 

Slig SRanbé 2)atter og fattige SRanbé gøl fommer 'fnart i 
SSrugv (»r.) , 

"Sftig STOanb« 3)attcr cg fattig SlJ^onbS Dre 
. gaaer ci %\\) not at tjore." («p. ©ob. 9?Merup. ©. 26.) 183 

* SWi^ j)aéfer iffe paa ti ©ic; f)an ^ax bet onbet i Gaflen. 

(I. 352. S^M ornbfer mindre/ em (an mifler et i^itf) 

2860. m^ SRanbS ©løn trocr^.Sngcn et fattig, '(»r.) 

3((t aSanb ftget til @tranb, og $enge til ben ti^t^atib. (i.sso.) 

pengene t>itte til ben SKge* (II. 215.) * 

9ltd 9Ranbé 2(rmob t>arer ei tenger , enb ^an [eb t>il. 

• 

Sngen jiget jtg feto tig uben ©ieffen* (i&. ?&omef«n.) 
2865. Set et iffe jlort Unber, at et Xfen fan bæte en ©ulbfæf. (l.ssi.) 
93are HUt lige rige, ba t)ilbe Sngen ben 2(nben t)ige. (i .350.) 
Stige golf fan giøre SSrpUup og S5arfer^)aa eengang. 

("2)rm l«6flt« 3nte? tU 2a(l." gjlot^.) 

9Iigbom giøt t^nbig, enbbog ben ar>U6 fpnbig. (1.352.11.216.) 
©ølt) og ®utb et ()t)et SRanb ()ulb. ("«urfieM of6e«>t." 1.352.) 
2870. 9IigbDm blit)et oel la|let;men albtig forfajiet. (<p.©p».) 
StigbDtti l&at @otg, i)g 2(tmob ^)at SEtpg^eb. (i&. t^mcfen.) 
©iebben blwet flot af be fmaa gifle. C'«««!!«« mi*« nj« »r^ 

»^»0 bet ei "^at ©fillingen faa liat fom ©aleten, blit>et 
ei tigt (I. 353.) (f. 9?t. 2029.) 

Set et onbt, at føbeé meb en ©ulbting t !!Runben, og at 

tabe ben. ()it fe^cl hi 9{id^om.« o^ at mifle ben. rø. 5l2.) 

2875. "gfloat ben Slrrne tage« bort, 

Jtommcr fna^ een for ]^an3 $ort; 

S^oar ben Slige folbcr of, 

®amlc3 ^^er SWanb til l^an« ®ra^." (9{.) 

"Wig SKanb ^ar mange grcenber; 

gattig SKanb 3ngcn l^ør' eller ficnber." (asr.) 

(f. HbettO 

Ætoget Zxct givet og gobe Æul. (1. 355.). 
@taffet ^øt git)et og lang Staab. (l. 355.) 184 

2(f {7urt>ebe £)renge blioer titt flenflalbebe ^annemænki 
. (.1. 365.) . (f. ^eMtttøO 

• 2880. Sngen ^elgcn cif fao tittge, b«n jo »il lj)at>e fit SSortpé* (»r.) 

®ort ®t>enb faae? og IS)t)ib SBø. (T. 355.) 

aRan ffal iffc' agte *g)wnben efter ^aaret. (1.354.) 

3)er ftbber tibt et pint ^ierte unter en gret) Sennife. toir.) 

(a»f. 2)«n|l 2)ulect liejjifon. (g. 647.) 

©finbttjg faaer ei føbSKelf, uben berJbrufner SRuu8 i. (1.364) 
"a)er 'oanttt ei gløbe tit ©ftnWig , wben %ut>^t et bnifnet 

bcri." i«OTet6.) 

288,5. SSonben faaer ei ^ønfeføb, uben bc brufne førjl. (1. 354.) 

9Jaabne røg og flibet Smør er . gobt nof til fpge »^unbe. 
(1. 354.) 

9?aar ^tåfUt fommer til SSoelbe, t>eeb l}an ei l&t!>ab bet er, 
at l)elbe. *) (<wot^.) 

©et buer ei at brage ben til 2)ijl, fom baaren er til ^t>ifl. 

("V. SoUe: 1048. 9(t f«tre (en l^c( ftt 93or(, fom tr f«(t til at ^iett 
titntti ®t)9fer. "Scopibus imbutum.'O 

fflo. (ttroO 

Sebre er een Æo meb SHo, enb. fijt) meb tttp» (<p. boUc. 746.) 
2890. SKan tager tibt fin gobe 91p, og giør til Utv, (røet^.) 
2ffftbe8 t 9*0 er bebjl 4t boe. (asr.) 
SRigbom ]()ar ©org og ttto; 2(rmob l{)ar SEr9gl()eb og 91p* (»r) 

9¥oé9. Son. SSetømmélfe. 

Wian fanger ofte fiot^ for libet, og.Sajl for l^alt>e minbre. 

(<P. fioUc. 647. q>. ©»b. I. 358. 261.) ^ 

3^1. "Margr fær lof fyrir lilid, og last fyrir eKkert." (218.) 

- Ofte faaer jJort SPt^ Itben TBre. (v.sotc«. 425.) — "Ofte fanger 
jtort fio^ (MGNrn) liben 9@re (M^o^e)." (<p.e9». 1. 358.) •3 STOenii^gen er t)el:-9laar ben Oliitge fommer Hl S3eljlattb cg SKagt, iroer l^an, 
bet <ilbrig fan fomme til at gaae tilbage bermeb. 185 

/ 

i 

2895. SRangen U^tr, føm «^unben logrer. ($» at f«ae en &a\>t.) 

(I. 360.) 

gnb lover ]&t)cr ajurbning jtg fetocr. — "®ob lo i) er ffg fefø," 

(I. 369.) * 

©en ©ierntng giøre§ let, man fanger Sq^ for. (1. 359.) 

(f. 9?r. 1131.) 

Sngen er, fom jo f)tUtt t>il love«, enb lajleg. (L sss.) 
»^t>er IS)ører ()el(l jin egen SWoe«* (l. 353.) 
2900. ^i>o jtg feli> lafler, })am lover ingen aRanb, (1. seo) 
3ngen flog SBanb lajler eHer lover ftg felo. (»r.) 
fiov baner Sei til aSenflab. (1. 359.) 
9toeé ®ie{{en, faa faaer bu &at>n af f)am. (1.359.) (.1064. 
Uglen prifer ei ©agen, eller Uføen ^unben. (i. 359.) 

(O^nøen rofer fin Ui^cn.) 

2905. STOangen rofer af Æiøbet, fom albrfg fmagte ©aabet. 

(Vou*. 2. 4. «p. (5d». i. 360.) 

t^alot at rofe er l^alot at flielbe. {1. 36o.) 

ære æing roe« ei for tibiigt: SSpg i S3labe, ^oU i ®tabe, 
jQt)inbe i @abe. (ll. 219.) 

2(f 9toe«, fom af @(9ggen , 6lit)er man ^verf en ftørre eOlet 
minbre. (i. 353.) 

Det er en fattig 9loe«, man ffal laane af Sorfabre. (<mot^) 

2910. »g)t)o fig rofer af ©fam, er ingen 16re t>cerb. (il. 218.) 

Itøgtet følger 9JlanbenJil x^uuS. .(«. ©. gjew.) 

9*9 og Stegte, følger STOanb til 2)ør. (gnotj.) 

9t9gtet fommer før til SSpcS, enb 9)?anben. (<p. Cneiroiixrn.) 
"Sfrummelet fommer til Xot'oé, før aSogncn." («flmme.) 

©et fpørgeS t)el I »^uu«, l^t>ab i 859 giøreé. (K 862.) 
2915. ©et fpørgeé t>el t SS^gben, f)M\> golfet er til ©pgben. 

(1. 362.) 

©et er ei Hit ttben ®runb, fom gaaer om t fjolfemunb. 

(<)Wot^.) 186 

I 

tK^øtet Dorer af fin Stob* (i&«r en tlUt wUn emn^. <mor^.) 

Wlan fomincr fnort i 9*^, mm et faafnart beraf. (1.363.) 
Sngen fommer i aStbunber, uben Ij^an felt> ^itlptx ttL 

(i^. ^^ømefen. ^n^en femmer i Solfemun^e/ HiWr beroøtet/ »i^t omtale.) 

2920. gngen Æo lS)ebber SBroge , uben lS)un f)a\>tt ^ri ?)Iet (l. ses.) 

(f. i^e^eøaacfe. (S. 337.) 

(Sn ærlig Wlanb er tf fe btéuarre, at (for^o ett ^^uttb gtøer 
. ab i)am. (<p. ^nmmtn.) 

S)en, fbm ^ax ti onbt 9lat>tt/ er l^ato l()(enst (lor.) 

Det So t)tbe/ fommer fnart tt( ben Srebie. (t. 36^.) 

* ^t)or noget gobt gtøreé, bet t)el fpørgeé. (l. 362.) 

2925. 55en ffal Ⱦre tibingefulb, (om ei er ftarfommen* (l. 363.) 

(2)en Mttocr alti^ ^tiUmmttif fem fan fort«((e noser nør.) 

jDnb Sibettbe er gob, naar ben fommer i Sibe. (V. 363.) 
^an banf er brtfiig- paa , fom bcerer gob Sibettbe* (asr.) 
STOan jiger efter ©agn — og Ipoer efter Søgn. (<p. ©o*.) 

(jOni ^en, fom (ibroder til at u^6rete 9{9dter.) . 

^^et SRanb jtger bet; ingen SKanb »eeb bet. (l. 363.) 

(Om 9l9$ter.) 

2930. t^an {fal ^a\>e meget @mør, fom f!al t}o)))>e l()t)er SRanbd 

STOunb. (I. 363,) (W- 9hr. 2430.) 

9)?ange ffuUe ei l^øre tibe for @en$ Sf^Ib« (i^e»eda«ro.e.332.) 

"®iør fotn bu af Stnbre i)U ^ai?e, 
, S)a følget big gobt 8* 9 g te til ®rai)c." (II. m.) ^ 

aUn: "2)a følger big iDannemanbø Øh;gte Hl ©raw." . 

(f. SørføgO 
«^an er meget toeb , ber ei tør fliabe. (v. soire. 876.) . 

?ibet buer jloerf JBnjnie paa flicetoenbe S5ri)jl. (<p.€neiroi>(en.' 
«Pott*. £». 1.) — "»&J)ab buer jlcrrf SSri^nie ^aa jHoføenbe 
93r9ji, og gobe jpile i ræb SWattb« ^aanb?" (I. iffr.) 

2935. Den tttbe^ at fomme t @cef, fom førre l^at>er txeret t. 

(q). fioUe. 473.) (3i^f. 9?e. 70T.) 187 

9lttbfel gtør raatt)i(b. (l. isr.) 

9lcth SKanb t)ax tt^nb ir)tU. - "et fnatt jlagcn." (I. 137.) 
3o mere Sr^^t, jo narmere ©faben. (l. lar.) 
£)et er onbt at falbe for toeb SJfanb^ «^aanb. (l. iss.) 
2940. 9lttb ^unb gtøer alttb meft. (i. 137.) 

^an fommer ei til @fob, ber i)\>tx S5ufl t«be«» (<p.c.ii26.) 

— "font ræbcø for l^ijcr 93uj!." (i^. i^omrfm.) 

"«&^ab jfal l^an i ®fo», bet ^\)er Sujf ræbeø? (<p.©ot>.) 

"3)en, fom et Bange fot en S3ujf, ffal iffe fomme i 

©fo^cn." (S3r) 

2)en er ti galen, fom £)nbt t^ht^* (F. isa.) 

2>en, (f«m) SRange fr^d^e, maa og rabeé for noget. (<p.is.) 

©aarligt er at fragte bet, man ei fan flpe. (K iss.) 

2945. ©er ffal en M 9Ruur til at ^o\U Sr^gten ube. (»r.) 
Sn 2(mbolt er tHe t«b for en gob gorl^ammer. (»r. I. eg.) 
©mebebørn t«bté ei for ©nijler. («wot&. »r.) 
^bo^^onntng bil fliHe, maa ei t«be^ for S3ier. (l. 22.) 
Æ)en , fom er bibt af en @nog , er bange for en Hal (»t.) 

2950. .^an vmht^ 3lb, fom broenbt er. (i&. t^omrfen.) 

«^bo fom tttbe^ for £>rb, l^ar ei ^ierte tit ©ierning. (»r.) 

/ 

£)nbt er at gtlbre for gammel ffl^^* (i. 419.) 
9lttt^ett gaaer ei to ®ange paa eet ®ilber. (1. 419.) 
©ammel 91^^ gaaer iffe gierne paa @tam))en* (^»t^O 

ORtn^re to^eltøt er et MUt Or^f^røg M ^ot(: 

2955. ©ammet 91^^ gaaer gierne i gammel ®lug. 

"groenbe ere Uétc boerjl" — fagbc Slttvett, ()an faae be 
røbe »^unbe. (<p. cpue. ure.) — "Stcenbe 'et gtcrnbe ijotp, 
fogbe 9lcti)en om bc tøb.e »Siinbc." (røot^.) 

9{aar Staet^en pxottiUx for ®aafen, fiaaer l^enbeé *f>M i 93ot>e. 

(I. 420.) ®ng. "When tbe Fox preaches^ bei^are of your geese." 188 

/ 

"3eg ftger bet tffe for min ©f^lb " fagbc 9t»ptn, "at ber 

er gob ©aafegang f ©foDen/' *) (l. 245.) 
SReb 9Io(t> flal man 9tttt> f^^nge* ($. s^emefen.) . 
2960, »g)tH) SHort^ meb 9l«t> t>il fange, flal fee ftg.t>el om* (ll.m.) 
SRaar man »il fatjge Stost^ett, f^wtnber man ®ceé for* (»t.) . 
©celg tffe Sælgen før bu l^ar flubt Stost^ett« (»r.) 
"Srøan jlal iffe flaac 9>?aaren før man fanger ^enbe." 

ip. t^otnefeit.) 

SRan gtt)er gierne 9to(t>en en ®aa§ for at faae f)an^ S3celg* 

(?Wetb. a5r.) , 

9laar 9læt>eti jliffer jtn gob, maa JBonben agte jtn ®aa^. Cn.) 
2965. 2)et er farligt for 9læt>ett, at ©aafen gaaer barfobet***) 

(11. 76.) 

(f- SfatfagO 

Soenge ligger C^ag i ©alte; t^el ben, bet ®obt giør; (I.450.) 

Søl "I salli liggr S()k, ef sækiendr duga." (^^7.) 

^an faaer altib (Sag meb feb @o. (i. 4.) 

«J>oo ber »il tratte, faaer »el ®ag« — "3:r«ttefi(rr foacr fnart 

@0g.''***) (1. 449.) 

2)et er en ringe ®ag, IS)»orfor Ul»en ceber gaaret* (T. 4.) 
2970. JRinge <2ag bør f)Mt ringe SErcette. (i^eDegoart. s. sa.) 
®ob ®aø l^ar altib gob (Snbe. (l. 450.) 
SDfte giør liben Sag flor JRcebfeU («p. oo^.) 
»^»0 fom »årer :paa jtn ®ag, er noejl fin 5Ret. (li. 82o») 

"Jura scripta suDt vigilantibus, dod dormiehtibus.'* 

Sngen maa giøre ftg til SRaalSmanb i 2(nben$ ®ag» (cmoti^.) <•) "®ob ©aafegang" a: at ber er gobt for @ce«, ot gaae i @fo\)en. 

••} SWaaflee l^ar bette Drbfprog, fom ingenfiebé fwbe« forflaret, fun tjceret Brugt 
ironif! etter i <S^øg, naar (Sen til fee %axt, l^tor ingen er. 

■^ ^tt Iflffeø 1^0« ^. @9t): Xr«ttefi»5 uben %ml en S^c^ff^l' 189 

2975. !0}an gaaer til SEtnge meb eett (Sa^, og fommet l^iem meb to. 

(«W. 483.) 

Wltb faa £)rt) og fpnbtge fcevbeé en ®aø» 0»(r.) 

»^an far Dcl, bet iffc fommcr for tibligt. (I. 445.) 

2)en fommer og frem, \pm Kører meb ®tube. (I: se*.) 
"^on fremmer og f!n ^iUxt, fom tager fagt afpeb." 

"@muf langfomt " fagbe i)an, fom øjle SBceUlng op meb 
en ©pL (I. 364.) 

"3!ag fagt ^jaa, Sqrben er, gammel." (søt* 486.) 
2980. vg)t)o ber fiører for faji, maa fiben fløre bag. (T. 445.) 

Sngen fan figeS falig far l^an er i ftn ©rat)« - (gR»t^.) 
J'^riiS ingen falig, før i)an er i fin ®ra\)." (58.(S.O.) 

<2æl er ben, ber fan fee t^eb anben 9)lanbd @fabe. (^.<so».) 
Valid ^r ben , fom feer @ub bt^er ®ag , og ftt l^erff ab 
ftelben. («w. 437.) 

* 

Bnb ©terning JS^ar 93ibhe i SBarmen. (1. 365.1 , 
2985. æibt fader x(i(xn bet tungt )f(K(x ftn JRpg , fom man tog let 
"po^Qi ftn '(^amt^ittigl^eb/ (sr.) 

»^an jlal fee granbt til, ber (Øattbett jlal jtge* (H. 227.) 

@tlbe faaer man Vanbl^eb at fpørge. (U. 227.) 

S)et er et %\X (Sattbett , fom er Saitbittøett litg. (1. 282.) 

"3:ibt forer man (Sanbl^ebS ÆaaBe meb 8j?gn." 
bragen er forbi onb, at l^un figer eattbitigett. (l. 375.) 

2iél. "Kråkan er t>vi leid, at bun segir jafiaan satt.? (190.) 190 

> 

2990^ Zmn luffes Ij^arbt i iaa^ for faitbf øt SRanb. (i. S75.) 
@ant)ta(enbe £lt)inbe l^at^et faa S3enner. (<p.£.8G7. ^0.^1.375.) 

SRange Stng \)ppt^, og^aitbl^eb rønned* (I. 374.) 

"San b^ eb fommer ijel til 2lanbe iftieu." 

Sebre er at libe for (Sanh^ti, enb lønnet for Søgn. (I.376.) 
©amrnel SRanb« ©agn er ftelben ufanb* (1. 375.) 

2995. Wtan fan og fige Zanh^tb meb Itenbe§ 9Runb» (i. 376.) 
»^Dor 2Jrebe bllnber, ber ^attbl^eb forfoinber. (l. 375.) 
3 megen Suijl blmer (Øattbl^eb mijl- (1. 375.) * 
een ^aanb fulb af ?)enge, er jiærfere enb to J^ctnbtt 
. fulbe af (ØanM^eb* (II. 927.) 
Der ml ®alt tU at briefe Sattbl^eb meb, om ffun etterS 
flal neb, (<». ®9».) 

3000. Si^nbl^eb er en fuur Æoji. (il. 226.) 

«^oo ber t>il ftge ®aitb|eb om 3(nbre, flal ei glemme fig 

felt>. (I. 374.) , 

Ht tie (Øattbl^eb er at begrat^e @ulb. (1. 374.) 

^attbl^eb flal man l^øre af S3ørn'og brufne %olt '(wet^.) 

''«6»o ber i)il ©anb^eb op^o^U, 

^an tale meb Sj^rn og ©iceffe«" («peti«. i>. s.) . 

3005. "STOfb fiatter og meb 2:ant 

fiofW ©anbl^eb wb iWonbt." (II. 234.) 

(f. «egO 

S>a begpnbe @oanerne at finnge, naar 9{aagerne tit.*) 
i^ttff,) 

^an faaer enb noget, ber Stifeii qtxeber: ^an faaer intet, 

ber ?)lot>en fiører. (L 173.) *3 (Raage: en Sugleort af {Ratneflægten (Corvus Corone), ^té ^frig er 
meget ul^e^ageligt og giemtemtccengenbe. (f. 2707.) 


191 feen* (jiof. fittiflt.) 

j t 

2>et er feetit til ^unit, mwc Dyrene løbe. («p. 2«uc. 822.) 
2)en ©tunb ^^unben :pt^fer, løber Utoen ab ©fouen. 

, 3010. 9Reben§ »^unbene loeire , løber »^aren ab ©fo»en. tør.) 

2)en fetie *o faaer bet fure (jfibne) ®rce§» (I. 446.) • 

SBag efter tommer tpnbt ®l. (T. 445.) 

2)et er en feen 2)øb, at tirctbeS il^iel af ®<t$. (<D?or(.) 
♦ €««: "(U labe ©æø ttcebe ftg i^iel." (11. 260.) 

©en ftbjle *^unb fanger ofte »^aren. (l. 122.) 

3015. ^an lommer og frem^ fom ager meb @tube« (v.eoto. 1.346. 
iuf. 1. 122.) 

©agte SBeir fører oj ©fib i »^abn. («wet>.) 

Sro et Æaal btébcerre, at ban t^orer filbe o:p. (l. 446.) 

S>tt noget brøieé, immti) fommer og til nøie& tøe^asO 
(T. 122.) 

2)et liber meben (meben«) bet ffriber. (T. 122.) 

3020. Sngen fotoer fig étitt til. («w»r^. ^. ©ot. I. sso.) 
S3aabenløé blitzer gierne feietlø«. (I. sso.) 
2(ae Ææm:per falbe feietløé* 

(^etii fem faI^cr, (Yi^ntt fetrendc/ niyber fcl» tKe fin 6cir.) 

(dttgattøO 

»g)t>o jtg blanber'meb ©aaber, f)im cebe ©t>iin. (v. seu«. 824-) 

3^1. "Hvor sig leggr i drafid, verdr etinn af svinum." (165.) 

^r>o ber gaaer i ©eng meb »g)unbe, flal flaae op meb 
Sopper. (<wot>. <p. Go». I. 409.) 

@ng. "He that lies down with dogs, must rise up with fleas." 
(floy. 99.) 192 

3025. «^t>o fom rører t>eb !93eg , t)an [mitter ftg. 0'i^»« »er tnMa»(r 

fiø mc» SFarni Sølf^ (an ftrer ilte." ^ir^.) 

Set fuurt JZ)te og et flabbet ^aar giør flere. (l. 4io.) . 
"©et jfabbet gaar forbarm ben l^ele ^iorb." 

dng. "One scabbed sheep will marr a ivhole flock/' (Aai/.} 

^^0 ftg ^aa gammel ^tebe( flurer, fanger gierne @mttte* 

(I. 410. 501.) 

^\>o fom t>tl røre t @farn, faaer og lugte bet (1. 4io.) 

S)et flal ocere en b<^arb SStnter, om ben ene U(t> ceber ben 

anben, (l. 4ii.) 

3030. efelffab i 9{øb fatter SRob i en S3løb. (l. 409.) 

SRan ffal tube mt^ be Utoe, man er iManbt. (^ zftm.) * 
''Xan faaer at flange meb be 9ugle^ man er ib^nbt." (<moti^.) 

"»é^o flg Blanbcr meb ®ulb, tegge« i ©Win, 

^t>o fig mcenger meb !røa{f, <ebe9 af ®^iin." (T.409. i»f.9iii(b.o.2.) 

(f« eget^ attbehO 
2)en er en ®ief, pg feW rofer, og en ®al, fig felt> »il lajle. 

(<Dou«. £. 4.) 

*^t>or 3Ranb ei feto fommer, ber blider ei ^eDer J&anS *^ot)et 
teattet. (1. 466.) 
3035. SBebre er felt^et at f)a^t, enb @ø|ler at bebe. (v. e. 678. gos. 

^. Gol». 1. 62. 82.) 

2iéL "Betra er siålfr at haft, enn brddur at be4ja." (50.) 

92aar ®elt>]^at>e bøer, ba faaer man albrig l^enbed Sige. 
(fjjeu*. »v. 8.) — "ba føbeé albrig l^enbe« STOage." (I. s?.) 
"S3rober^ar, <Sø^tt^ax, ®el\)^a»e er en »gene." (11.242.) 

f!laax man felt> gaaer, f))arer man S3ubleien* i^t.) 
®en glceber ftg mejl, fom felt> qtxeber« (». e. ott>b,) 

(^an l^^rer (elø (19 felto; er mefl ttlfreM meb bet| man fe(l» (ar øiert.) 

®en Æorf^ ^aoer, ftgner ftg felv førfi. (f. ®geittt^tteO' 193 

Hélbetu 

3040. Zitlhtn feer man ©Ifat af ®Iar, og Stagefnb af Zxct. 

(9. £one. Ubd. 1515. Ut>9. af 1506 l^ar: "(San^el^b af @lar.** 
«J>. <5ol». II. 227: "Ølfor.") 

3Ran unbrer bet mejl , fom flelbett jleer. (v. fieue. 927.) 
35en »orber ffelbett rig, ber tibt flptter. («p.fieire.9i8.) f.86i. 

W' Ortfpreger: "2)en Green toet^er ei meidreet, føm øfte 
r^re«**; (toilfet fpøu<b, fol. e. 4, ont^enbcr yaa Um, Ux **iM tftc 
larnøe Mitoe yaa eet (Ste^f men »iUe alt flotte 09 fTifre, 09 mene te 
iriUe ferbebre (19; faa forarge te (tø ofte; tM man taber altit 
ti99et af $(9tt((atl.*' 

jDet er onbt, at txete fllbe føbt, og aarte mob* (møten.). 
(1. 443.) 

85ebre fllbiø, enb albrig. (T. 122.) 

3045. ©et er for fllMgt at (cere at fDømrne, naar SSanbet gaaer ^ 
t aRunben. (<»?ot&.) 

©et J)ielper libt, at fafle ©uurbeien t £)onen efter Srabet. 
(<møti^.) 

©et er for fllbigt, meb graat ^aar at l[)at)e guult ^aar§ 
Sanfer. (3ri«.) 

©et er før fflbtgt at xaaht Æ a t ! naar S?Iejlet er cebt. 

(!'. 445.) 

©et er for fllbtgt at f!9be Srønben tgien, naar Sarnet 
er brufnet. (<oi«tb.) 

3050. ©et er for fllblgt at jlaae ©anb ^aa 2(jlen, naar ^ufet 
er brænbt. (»r.) 

(SØ^ettittg^ ^ættfemaabe«) 

6aa mange «^ot>eberi faa mange (Sittb* (T. 437.) 

.^er tiif^ieå e^faa: "Saamange $ølfer^ faamange @finb." (1^0 
"^t>nt ^mt> f)ax jlt Stnb — bi?er $øife ^or flt @finb.'' 

(11. 291.) (3»f. 9?r. 2338.) 

13 . ' . 104 

93i \)a\>t ZUt een ®ub, men iffe eet e>inb« O- ^sr.) 
Stbl et t^anffabt <2ittb unbet fagert @ftnb. (<d. &»».) 

Z9L "Opt er Hagd i ftigru Skinni." (253.) 

"Unbet ^t?ibe »itn ffiule« tlbt et ffatfcet «finb." (f. 144.) 

Sen føitfie 9fabe et bebfi at fiptc (<i»* fi^tfe- sss) 

3055. (Sfaben tommer ei gierne ene til ^uué. (<». ceue. 223.) 

®f a^en f ommer iffe ene ti( SSpeé. (^. $i^»m. <i». eo». 1. 332.) 

Sen »olber ei ^laht, fom »årer. (mtt^.) 

2:al fagte om bin Øfabe, og toeé iffe bin Spffe. (i^.^^em.) 

@))ot og Sfabt følgeé gierne ab. (i. 332.) 

"«&oo bet l^aj?et ©faben, tør inttt lebe eftct @^>ottett," 

(<Poué. O. 2. ^. G9t>* 1* 382*) 

— "^at iffe knge ot 6ie eftet ©potten." («r.) 

3060. ^an et ncejl Sfaben, (M Icengjl fibbet fra gabet (1.332.) 

("Cui lam longinqua, sunt illi damna propinqua." $.8otte.474.) 

Sngen fommet t ®fabe, uben l^an felt) IE)ie(:pet tiL (II.231.) 

Set fommet albtig ben ®Iabe :paa £anb', ben fommet jo 
SRogen til ®ai?n. (rø^tb. osr.). 

Set et en onb 2^f abe, fom fommet Sngen tit ®aw. (T.383.) 

S^ebte et at tie meb een 2^f abe, enb at tale meb to« (^.^(øm.) 

3065. ^t)o Sfabett faaer, Ijian ^at ben alt* o) (l. ssi.) 

Set et ei unberligt/ at l^oet tpff eé ftn 9Iabe ilbe ot b(tte. 

(I. 381.) 

Set fommec ei uff abt af Uloé !!Runb, fom i fommet. (1.333.) 
SBebte et ben førjie 25tebe, enb ben fibjle ®Iabe* (l. si.) 

(Om )(nftfnt)(If(n af »em Ot^iftH f- 9Ir. 1928.) *) 

2(f en liben 2^Iabe flal man iffe giøte en ^ot. (1. 333;) 

(3rfe øtøre 9nU i»isrre.) p "3!ibt er bet faa: 8a aner man bort, faaer man bet ei tgien; faaer mon bet 
igien, |Feer bet ei fnart; faaer man bet fnart igien, faaer man bet ei fUlt; 
faaer man bet^llt, Mioer bet ei faa gobt; ]bK)>er bet faa gobt, faaer man 
bet ei gierne." [% (Sv*>- M- 32.) 195 

3070. 3(f ^faU blttoe man f(og, men ftelben rig. (T. ssi.) 

3^1. "SkadiDn giorir man hygginn, en ekki rjkan." (3 i 5.) ' 

2)et man teret meb &ahtr IS^ujler man tenge* (T. ssi.) 
S)et er baarlt^t, at tage 2ornen af en 2(nbené %oi, ag 

fatte ben t jin egen. (i. ssi.) 
2)en fanfer gob Stigbom, ber t)arer ftg for Sffabe* (^.(S.o.) 
2)et er fagert at fee t>eb 2(nben8 Øfabe. (qwot^.) 
3075. ^an ffienber, fom ei fan ffube* (<Wdt>.) 

^an maa l^at>e <2faben, fom f)at føgt ben. (oRot^.) 

(@om frtfttUto utf«rtec (td for at Itte ^fabe.) 

»^t)o ber l()ugger ot)er fig, l^am falbe ®<)aaner i ©inene. (1.465.) 

(Efotff. "He that h'ewes owcr hiro, the spail ^ill fall in his ee." 
QHeudersonJ) (Molh&rwclls prcf. p. LXXVIIL) 

^00 fom laber 83anb ot)er t^ot>ebet, l)am teber bet fnart t 

7@rmét. (^. 2«Uc 4O6. 9. 69«. I. m. i>»« trr tt(e(iDti«r 09rrcr 
Od i en «ienf9nKg $arcf »ti fn«rt fefticmmr iJStrfnfnddi ^rraf. 3l»f. 3(rc: 
De adagiis Suiogolhicis. Upsi 1769. p. 19.) 

^oo en 2(nben t)it rceffe en S3ranb, t)are fig at ^an et 
branber fin |)aanb. (i. 382.) (3»f. 9?r. 121.) 

3080. Jp\>o ber er langt fra fit pient, er ncejl loeb ftn 3^(iibe» (»r.) 

®l. ^oU; 'Ver van huis, dicht bij zijn schade.' QHoeufft. p. 74.) 

« 

®i\) ^faVttn et @))anb, \)an tager t>el,^eel 2f(en. 

(9. mu. 1045. <P. 69»* 1- 81. 447.) . 
(Sng. ''Give a clown your finger, and he vill take your whole hånd.*' 

9Ran fi^lber før SKat)en :paa en ®f alf , en^ S>kt (v. 2. 1094.*) 

@% 'Betler fip a Gluttons betly, then his eye.'' QHay, 146.) 

»pt)0 fom Slallen fienber, l^an fiøber l^am. et. («p. fiouc. 423. 

^. <S9t)* I* 884.) 

@iør i9el mob en ^ialt, og beb tU ®ub, ))anlønmx big 

iffe. (<P^ fiøac. 749. i^o« «|>. (S9». I. '334: **iSIff en ®(a(f** »(b.) *) ^aalebe^ l&ør bet uben al %ml lafe^, iffe oni)»enbt, fom bet finbeé i be 
tr^fte Ubga^oer. (f. ogf aa bet engelffe £)rbf))rog.) 

13* 196 

3085. 9Ran gtør et gob (Srfebif)) af en C^falf* iv. fi«ue. 329.) 

(39f. U^f. 47. aOI. ^'ÅrchimandriU non plebe fit ei parasita.'O 

®ammel ®fal( bimet fieiben gob ^itegrim. (^. €tt(t»»(tfcn.) 
(Sn (Sf atf fan loel f!iu(eé unber en 9Redfefcerf« (^pøué. o. 2. 

^. GOl'* 1* 384.) 

Stappt og ÆalF fliule mangen ZlaVt, (T. ssé.) 

9Ran !an etfle en iSfall faa Icenge, at l^an mener {tg at 
ocere en »^erre. *) {«p. 2*ue. 291. 3»f. <p. ©v^. I. S84.) 

3090. 2)en fromme Icegger man eet ^^nbe unber; men Ztalttn 

to, (1. 384.) 

©et f?al en ®falf ei t>lbe, l^t)orIebeé en gob SWanb leuer* 
(F. 385.) — "@n onb a^^anb jlal ei ijibe, l^tjoriebeg en gob 
^lant) fan jtg Bierge." (bæriæO ' (<p. fieWe. 646.) **) 

tvunget og 2!t>ang giør ®f alfen tam. (i. 335.) 

3o argere ®{all, jo bebrc ?pKe. (K 335.) 

(Sng. 'The more knave, the betler luck." (^Ray, 427.) 

25et er ingert liben ®falf/ ber fienber en "flor. (vou*.fi.2.) 
3095. SKan tør ei iuur>tt ei) at ^ange Æloffe paa en ^talf. 

(**^an la^ec ftø ^ø^ ^9U,'* ^. (Sot». 1. 383.) (3»f. 9er. 1009.) 

SfaH tanfer altib at en 2(nben er bet. (i&. $iem«f<n.) 
"©ibber ^talftn, eHer jlaaér* ban er i ®ag fom i @aar. 

(I, 384.) 

Sor at fienbe en 2^({elm tilgat)né, maa man fe(o t^oere 
^alt)anben. (»r.) 

en Sfall ffal man fange meb en 2(nben. (T. 335.) 
3100. S5or ^exxe finber ^el en ®fall, oro ^an iWe ^ray fcetter 
f)am i Slaabjiuefielberen. (røer^.) 

"®ub fan i)el-fhaffe en Sfietm, alligevel fcan fætter 
iam iffe i fflaabfiuefielberen." (11.254.) *) (Sif fe ^ar ^er 93f marf etfen : at giøre af, ^>leie, l^aue Cm^u for. C3*f. 
aSebel« ©aw. (S. 175.) 

*) 2:i( bette Drbfprog lierer paa en SWaabe et anbet: "Ee sp6r then R^gc 
hwaar then fattighe segh biæriær.'' $f. iBotte. 401. (f. c\>enfor 9tx. 28U.) 
93ég9e ubtrvffe t>e( fnareft ben Olingece« SWi^tanfe pg gt^gt for at labe 
9logen fee, at l^an "^ar mere en> tit bet 9t9b9enbige. 197 

"QSaagcn 3Wanb er onb at \?ceffc, 

@ammel @falf er onb at giceffe." (i^. ^^emcfen. <p. (S9». U. 28.) 

"«&t)o fom gber en ®falf ^t*ne, 

<SM jiafle Bleg i mangen et Stegne." (II. 233.) *) 

^'Srøan fienber et ^rce pa\i jln Srugt, 

@tt ©falf jpaa jtn ©iernlng cg Utugt." (v«u*. v. 7.) 

Sngen faner ^tam, uben l[)an felio l()telper tt( meb. (<p.£.643.) 
3105. 9){angen faae gierne ftn egen ®{^m paa en 2(nben6 SJ^g. 

(I. 390.) 

« 
2)et et en 2!aabe, bet ei fan tie ftn egen 9Iam* (<iRør(.) 

*^oor ingen ®f am er inbe, fommjr ingen *g)ceber ub. («OT»r^) 

SRan blider ei fnarere jliben, enb af (Sfatrtt* (l. soi.) 
©eémere man rører t)eb Sfatti, be8t)cerrC' lugter bet (l.soi.) 
3110. 9{aar matt fla:pper et Sfartt, faa nap:per ban. (T. 427.) 

(3tof. <«t, 397.) 

SJfan »eierc?) faa Icenge ®farnet, at bet ftbber een paa 

*^Ot)ebet. (!. 447. "tKur D.: foiet, gifrec efur." <p. CoU.) 

2^f atnet t)il op at age, f!u(be bet enb bænge t>eb ^iulene. 

(gWorli.) 

®et \)ax btojl l)aax\>t — (Sfarttet er jløiet 0^ i .^øifocbet. 

(9?aac Gfacn femmer til 9<frc 00 9$l»r^tøM. ^V* Gol>* Il> 2S2.) 

"S^aar Sfarn fommer til 2Sre, 
aSeeb bet ei, btjor bet i)i('i?opre." (©r.) 

3115. "S^aor ©ol feeg aarle rob og jiin, 
en Cti>ittbe tale Ian !8attn, 
Dg SBarnet føbeø op tneb 2?iln, 
a)et bliijer <5!orn — er ©paabom min." (Il, 83.) •) ^c« % @v*;*"6fal jlaae mange« bleger ©te^ne"; fom er memngélcfl. 


198 (f. l^aarb^ firenø«) 
®ct t)il ffat|> 8ub til ffur^et ^o'oei. {«mot&) -"og jlarp 

®alt til ft 33i6cflpg." (»r«) (t)cr »ir aI»ot1ide gWiWcr til at 
forbedre ^cti fiafleful^c.) 

Sag faa «^oitning, at S3iet ^aoe 9tcenng. (<met».) 

9Ran f!al malfe Æoen faa, at fcen iffe btwet golb. 0'3He 

»flrre fer lirens mo( ^^nVer »9 Unbcrfaattev.**' ^tttt.) 

2)et er gobt at (ibbe :paa ^uben, og jlcerc runbt af SBrebben« 

(Wot^. i*f. «P. Cot>. I. 386.) 

3120. gRan faaer iffe meer af Sfætjen, cnb SScelgen. (K 105. see.) 

r (liljen fan ta$e mtre fra €rn (l^eb (Sfat^ '19«a(i»d) cnb ^ati cicr.) 

(Stig. "You caD ha>e do more of the c at, Ihan her skin." QRayJ) 

9J?an fan iffe fh>^e gaaret tønger enb til @finbet. (»r.) 
SJfan faaer ei &o af fotøé aR<inb. (l.asti, ^e« <». ®9» fatte« el ; 

fem er en trpffcil.) 

®l«t og ©f^lb ere ingen 7®regat)e. (i. as?.} 

^oen malfeé, og ei S>xtn\ Skaret, fli^pe^, og ei |)ef{en. 

(l. 386.)' 

3125. @tore tirrer trille meget l)at>e, og fattigt golf fan libet gioe. 

(I. 386.) 

(3t*f. 9lr. 2252: "mcit> faa iaalftof, at l^an maa anben- 
finbe groe;" 09 S^r. 2852: "Ubru er iDradfcl, font t»orcr 
meb ajolb": l^mlfe gamle Drbfptog % (Sv» ^r l|enfi?rt tU @f at 
etter ©effatning.) 

m 

I 

25en brtjber ®f ib , font ^tih l^at)er. (<p. £euc. 4io.) 

(X)en maa cie &ih, fem iTal ferUfe bet.) 

2Det buer ei at feile i ugiort 23eir. («p. ceirc. 1109.) 
:!^m itiUv iffe ilbe ub, fom naaer ^a\>n: (K 255.) 199 

« 

«eil, mtni aJint>en btefer; Søren bier efter Sttgen. (n.229.) 
''^an ffal fcile, fom SSøren blafcr." (<mit^O 

3130. .^tDo ber fommer paa ©øen, jlal enten feile eller fpnfe. 

(11. 228.) 

^uo ber feiler ^paa 23anbet, \)ax xtU SSeiret t »^aonben. 

(I. 378.) 

®ob ^tpremanb fienb^a ei naar ^atDet er jliHe 09 SBeiret 

til SBitlie. (<p. (Sov.) 

©en aSei er onb ot t)ibe, fom (Sfibet løber i »^aDet. (1.878.) 

3 ©torm f!al man fiært fajle. (l. 377.) 

3135. een ©filling er bebte paa 8anbet, enb ti paa Sanbet (I.377.) 

S3ebre i, gammel 93ogn, enb i npt (Ztih* (U. 228.) 

"2)ct er øoM at fare ^paa «&eifejfuben/' a: rite. (11. 228.) 

5laar ©eilet er t)unbet op, er ©ratten gratet ("^urimet fr« 

j{ftffeIot>ttW«9ett.'» 9?i>«tuv« <U. ®i)t>. (S. 81.) 

2)en, ber er føbt til tre ©fiert), blit)er albrig to 9)enninfi« 

»^erre. (<p. souc. 532.) 
S)en, ber er flaaet til en ©filling, blitzer albrig til en X>aUx. 

(t$. @. X)r^6. 3nd(ii f«n stirre fig HI mttXf tnt 6Ncbnen ^ac &c; 
f(emf ^am rit.) 

3140. £)en ffal \^r>t ben franfe (Øfiebtte,, ben gobe ei fan faae. 

(1. 387.) 

2)et fommer t>el> ber jlee ffal. (l. 887.) 

"Det, fom ffol ffeé, jfiffcr flg feb." (11, 233.) 

3Ran farer ei faa ilbe, man ffal jo taffe @ub, at man 

farer iffe txerre. (<p. oo*) 
»g)t)er ffctnUx alt fom ^an troenber. (1. 888.) 
^an brufner iffe, ber j^øenge flal, uben SSanbet.gaaer ot^er 

©algen. (i. 388.) 
3145. Wlan fan et feile, b^or(^en man bil, men l^bor S3inben blcefer. 

(1. 388.) 200 

S)en flal flaae paa et \)øit SBtetg, bet ffal fee fin Ztitbnt 
til 6nbe. (39W. 9Bot«.) 

"Sngctt fon jln ©fieBne ff^c; 

Stigen 2)aate fan 3tten jf^e." (I. 387.) 

itielbe, fHtnit* 

^<kn jlal »arc fficer, en 2(nbcn t)il fflelbe* (i&. $^emef<it. 

<P. (g^'^' l^» 235.) 

1 

S)ct gaaer 9løg for S(t) , og ^lienb^otrb for 92(et)el^ugg. 

(T. 390.) 

♦ 

3150. 3Kan fan baabe lee 03 lj)at)e en fager SRutib. (<«).£.) f. 1971. 

2)et er onbt at ffiemte meb en ©aare. (i. 339.) 
Ælog eiiemt er 2((t>or6 Sale. (I. 339.) 
©et er grot) ^^itvxt, fom giør Slajlen reen, (l. 339.) 
©en <SIiemt -l^aber man, fom er ©anbingen nar* (1.339.) 
3155. gjJan jlal ffiemte meb ftn Wge. (l. 339.) 

'^©fiemt til m<x^H) ' 
5llx>or jfal raabe." («mot^.) 

S3ar bet giort meb (Sftodget, ba t>anbt @iebebuffen. (<øh>t(.) 
©erfom ®ficegget giaibt, funbe ©iebebuffen prcefe. (95.(S.£).) 

(^labbet« @^»alber. 

2S4|t>albet brufner for gob Æoneé ©øb. («d. sønc.) f. ftotte^ 

3160. (Smg 03 ®(^t)albeir J)at)er lang 2flber. {i&.a:i*m. v.(Sot>.l.397.) 

SWangen giør megen @^)ab i&mO ^(i(t> libet SRab. {I.397.) 

(<p. (So» ^ar: '•^i«&.") 201 

■ 

?fliiax @t>(ttbet et i !9{unben, t?a( man tiappt S3a(gen. (1.898.) 

(Zq^albtvpoitv Sngen rofer. (i. 3»7.) 

"®fig altib cf bin SK en in g fremj 

Du ettetø @^ot tcey meb Wg l^iem." {<o?hi^. <p. en^. I. 397.) 

©lagt 

(f- -Sttød* ©ietiøidbO 
3165. 6t STOunbflad 09 et ©aggerflaø fan »ære ^inanben Hig. 

"gtcenbe er grænbe ocerjl," — fagbe S?ce\)en om be røbe 
»^unbe. *) (V. coue. 48. 5p«u*. <w. s. «p. ©o^- I. 399.) 

S3ar er broberløg S3ag. (9Setle» ©aro. @.89. Om tenr f«m indcn 
(Slce^t l^ftr. "i^an l^atoer intet 9?9øØ«t.*' ^. 6ot^. I- 398.) 

©telben er »^iorb uben broget 9?øb. (l. 32.) 

(<Ste(^(n er ©(ægt/ e((er et ^u(b a3«rn, uten ^anfld^dtntttd.) 

2)er er Ænaji i J)t)er 2CJp[ 09 §at (98«t) i l^t)er æt^ («p«u*.£.8.) 

(S)cr er neøen i (toer^ ©loeotf fom ifU arter »c(. 2>et (itf(e aUene : 
"2)er er 5«t i btier 5«t" (ar <P. (So». I. 412.) 

3170. STOanbé SJfober er ei ©ønnefone gob, uben ber er f^t) 25age§ 
JReife tit ^enbe. (l. 398.) 

©øjierløS £lt)inbe ga^ier altib t^el \)<zn^let til Æirfe. (?) 

(T. 398.) 

dlaat ^atUxm er bøb, er ®t)ogerffttbet glemt. (1: 399.) 
SBIobet er albrig faa tpnbt, bet er jo t^ffcre, enb SBanb. 

(I. 393. ©[ædt Od ^roender ^eI^e alti^ meer, ent fremmebe.) 

^t)or aSlobet ei fan gaae ^en, ber frpber bet l^en. («p. (5ot».) •) «f 3:erten l^c6 5p. ?oUe, Ubg. af 1506 (Uli^ctu^ Dir. 556) fammenl^olbt 
, meb @^r. $eberfend Ubgatte, funbe man )oeI antage, at £)rbfproget ogfaa ^at 
tfavt ben gcrm: "grwnber ere u^le grcenbet »orrft." 202 

3175. '*5Blobet brager ," fagbe Jtlofferen om jttmmn. (i. 399.) 
jDnb Xffom brouter mefj «f gob SBt. (<»«r^.) 
%g)t)o bcr er langt fra fm Wt, er ncer ftn Uret' (1/134.) 

3)9f. @ng. "A man, far from bis good, is near bis barm." C^ayO 

fTOan !an i!fe bcere al ftn 9>l«øt ))aa @fu(brene. (Ofoir.) 

"Slceftt og aSenner i SWebgangø Stunt 
®a(it trebflnbdt^iote paa et $ttnb; 
Æm trceflget 97øb og Sl^obgang paa, 
Xo ^wnbrete <jaa et gob ^il gaae." (95r.) 

3180. 2)u triOer et ISblet faa langt, at bet fmager et af Stoben. 
(<p. fi^ne. 89.) — "Sefclet f alter ei faa langt fra 3:r«et, bet 
fmager {o of Stoben." (wotb.) — "STOan, fafler el SSWet 
faa langt > at bet fmager ei (w) af jRoben." (v. cttte. lois.) 

KJWet falber tffe langt fra Sloben. (T. 30.) 
9?u (e^^er ut føm tfttfk: "fra ®tammen." 

36L ' Sialdan fellr epiid langt frå eykinni. ' (809.) 

£)nb Stob git)er et gobt TSbU. (<p. sour. 20.) 
"5lf C^Qle fomme JØgleunger." (<w»t|.) 

®telben er ©renen bebre enb S3uUen« (ni».s.932. 9.^.1.32.) 

Selig (faat«n) er Sfrugten, font S^pben er i Xro^et. (j. si.) 

3185. Xat braaer :paa Jttøn, og S^rolbet paa ftn 9Rober. (l. 32.) 

(€nl^»et arter efter (iit tt?t. "E vipera nascltur vipera." røetft.) 

^Der tt)er :paa bet, font l^an er fontmen af. (I. 411.) 

Ser blføer tffe ft>Vi af £rOge. (o: ^eO af en øreøer Jto; I. 34.) 

f^øl bltt)er tffe aUe Saberen lige. (<o. (So». 1. 31.) 

@øn brager t gaberené @foe, og ©atter i SRoberené @ærf. . 
(^•t&.) — *'2>tttter forer flg i STOober« ©(rrf, og Son i 
gaber^ ©fiorte." (<pou*.) (ø»f. 9?r. 492.) 

3190. ©et tuber m, (fom) af Ulo er fontmen. imttft.) 

t^errebørn t)ille el altib IpffeS. (i. 32.) 

93anart l^ar en lang @tiert. C'Setftitre« mbe vrt •$ 9t9dre 

f«lger JO*rn 05 Vff^in." i>. tioraefen.) .203 
®ma<i øg ®tøte^ 

(f* ^tttt. ^ttfiah. tin^t.) 

S)et er onbt at^plntU Ktrfebcer meb be Store« (i. es.) 

"I)et er farligt at abe Jtirfebotr mcb flore »gener , be fa^e 
een (Stenene t »&o^ebct." (gwn^.) 

^et fømmer t(fe ®f>urt) at Qaae i Zxambanb^. («mor».) 

(^(t tuet iffc fn GntRAfelf ot rømme t fornemt S09.) 

31 95. 25et er buer ttte for ©Donen, at lære ©rneunger at fønge. 

(**2)e «^e ^e9 (enbeé $£<).** <9^e^.) 

«^oib big til be 9maa, faa bibe be 3>tote big itfe. (i. 268.) 
' ftnitf« beiliø« (f, faøer«) 

» 

ftiatt. 

©en er fnatt bragen, fom felt) l()o^>^>er nteb. (<p. cetre. 240.) 
eucr«: "ir)cn er let at loffe, fom efter i?tl ^o^|)e." 

X)er er fnatt fablet meb een @iorb« (<p. eoue. 1041.) 

®nart er ffubt af jlaftet Sue. (i&. i^tmefen.) 

3200. (Snart er ®ar>n giort, og ©fabe l&alt) fnarere. (i&. ^bemefen. 

ii»f. <p. ©. IT. 270.) 

Set er fwart giort, fom længe fan ffabe. (I. ne.) 
©et fan fnatt ffee, fom lowtge ffal angreS. (rø. «>4.) 
3)en er fitatt lægt, fom fif liben ©fabe. (snpt^O 
©en er fitatt afftebt, ber l()ar fun een Æiole. («r.) 
3205. ©et man ablpjier, fommer iffe for ftiatt* (l. 295.) ' 

ftiebtø. (f. træbffO 

®ø^ (f. ©tiWO 

«o fan ilbe meb ©abel, for l^un riber ftelben* (^. totmefen. 

f. V. «9t». I. 41.) 

®o fan ilbe meb geile, og ^0 nteb Æaabefrate. (9^ttenl^s.5o.) 

($ei(f o: $UI, 93M(iii. <Døitd», 0.6, 99 V. 6o», 1.40, (arWnmø^: 
"®» fon il^c mfb ©fle.'O 204 

2)en fulbe <2p \>oxbtx («9nr) tffe ^t>or ben ®ultne grpnter. 

®en febe ®p t>eeb et liiDab ben fultne Itber. (i. 102.) 

3210. Seb 9^v faaet t^el ®ag. («mor(.) (3»f. 9er. 2967.) 

"Sebt @i?iin er fnart ®ag gbct" («p. fioUe. iss.) 

361. "Feitr giiltur fær vel sok/' (105.) 

@o(b (2p ))ar a(brig @rtfe gob. O- ii6.) 

"@olb ®o t)ot albtig ficer ab ®rife." (i&. i^^meftn.) 

@fotjf. "A ycid sow was never gude to gryces.'' QHenderaon, 63,') 

X^tx ere SRonge, bet tage ^oett for S^rugetS ©{^(b. 

iWl' fra ^oré. onansen ^er gifter (id f*t ØRf^diftcn< 6f9(^-) 

?Haax en ®p er i ©øle, t>il ben |)at)e be anbre meb. ((ørøe^.) 
2Cne I)olbe meb aoeti, og Sngen meb ©oeWen* (?) Oi<»i4>irc. 

buu«." «p. (5o». II. 25.) 

3215. ^et er tffe @n^t>er, fom t)éeb at tage ben rette Zo t>eb 
35&ret. (g3r.) 

(f. 9$ef ^mtiiigO 
®otg er ei ®ø|ier, bet CMO l()un fot)er nar* (<». soiu. looa. 

^vwtlUn^ Som giør »5)iertet forn^ *) (v. fioit«. ss.) 
©nb fommer ®org og fluffer anben — t ®aar bøbe min 

S3onbe, tbag tahtt ieg min ?llaal i% toiu. 933.) 
^an r>il ei Icenge Iet)e, fom ei t>il ^org libe. OT.fi9Uf.6eo.) 

(U^ø. 1515: — ♦•fm ei »il Mngeft bi^f" o: bif, l^entfr l^ente i^aa.) 

3220, Sørgfttlb ^u giør faare f^int og foibenbe S3raa. (<v.fi.io34.) 
"Sorg gii?r faart JØic og ftjibcnbe J^inb." (i>. ^bomefcii.) 
"®org giør Hege Jtittber, foate JØine og ftjibenbe Swa." 

(<P. 69». I. 399.) 

"©ørgenbe »gu giør Wcg Æinb." ((Samme.) •) '©tør' 'Siertet fom" o: gier at bet «lt>e«; tenrer »©iertet, giør bet f»agt, 
Cf. *. (^vv. I. 399.) 205 

Sngcn ®org (er) uben ©øjter. — "U(p!fe fommer cl ene til 
iBi^eø/' (I. 401.) ' 

"aibet og (Si^gc fare Hl f8t)] 

©lopjie bc Sorg om Cl^albe, faa erc be S^jlcnbé tr^." 

(2>cnnf C«ffmoa&c, f fm Ubø. af 1515, f. 45. b., 6^r frcl foretraHe«- 
for ^fn ttMiderc af I50(), o^ er ful^t af ^. ®9t». 3l»f- ??r. 95.) 

®ie(ben fommcr Sorø ^ne. (mttft.) 
®otg er ©loge nof. (l. 400.) 
3225. S)et MX ben jlørfie Sorg, om ber ingen Sorg \>ar i eené 
2)øb. (»r.) 
^et er en (ang Sorg, at førge for ben 2)øbe. (I. 401.) 

(**9or^t (an (etoer et ø|^ igien.** Sr.) 

®amme( Sorg f(al ei \)ppeé meb np @raab. ((mot^. is^.^^om.) 
Sen S>org, fom fot>er, ffal man iffe t)æWe. (»r.) 
ionliQ ®org er tung at bære* (l. 399.) 
3230. »røjier el fflult ®otg ub, oli ben ^rpbe |)lertet. (I. 399.) 
^00 ber f)at>tt en IS)t)lb |)ejl og en bellig Slbinbe, er ftelbcn 

uben ®Ptg» (1. 399.) 
gaa £l\)inber graane for SRanbené 55øb. (l. 401.) 
®maa Sotget taler, be jiore tier* O- 402.) 
»^an lct>er tenge, fom ingen ®otg ml Ij^aoe. ("men foriiaaer 

"ten." I. tOO.) 

3235. SKan førftet fig fnarere gammel d^x iintn), enb rig. (i. 400.) 

^øunbrebe 93ogne meb ®øtg betale el en ^aanbfulb ©lelb* 
(<p. ©i)».) 

©Ceroitllg er attlb fOtrigfttlb« ("©en, f«m er f«rt>iUtø od f«r(inl>et, 
4)iør 6aate ftø felto øg antre manden @ord.** i^. ^^omefen.) 

SJiegen ©uHen er (Søtgett nceji/ (i. 401.) 

2)er er Ingen ®ørg (fom) Ij^leliper til at gløre ftg glab t^eb. 

(«OTot&.) 

3240. g»an ffal ei længe førge ftn Slaboeé ®øtg» (øwot^.) 
"Jiab bem førge, ber tengji toc." ((Samme.) 

|)aanb, fom ®aar glør, er ®øtg tllrebe. (v. enefromen.) 206 

Stceb SRo/ttL fpaatt altii tlbe» O- m.) 

5Kenncffet ipaatt, @vb xaa\x. (i. 409.) 

^paamanh ^ax to 93i((aar: at ftge Søgn eUer @anbrøg. 

(^- 404.) 

3245. @telben fanger ^^puatont gob @ftebne. (t. e9t».) 
fKan ft>aaet om noget faa tonge tt( bet ffeer* (sr.) 

m 

S3ebre er at fi|>are paa S3rebbcn, enb paa SSunbem (l. 405.) 

(Snj. 'Better spare at the brim, than at the bottom.*' (Aai/0 
'It's too late to spare, yiheh the bottom is bare.'' 

"®^ar fra iCaagct, 53unbcn fparcr flij fefo." (3»u.) 
^en $enge, man ipattt, er faa gob fom ben, man at>Ier. 

(l. 405.) 

» 

^en ^aler er t((e øbet, fom ipattt to. (S3r.) 
"Det er eii gob I)alcr, bcr. \paxtx ^unbrcbe." 

@ng. "That penny is well spent, that saves a groat."(/{ay.145.} 

3250. ^t>o fom tffe glemmer en ?)enbing, faaer albrlg to at eie» 
(.1. 403.) — "I)cn bcr tffe ^paxtx paa ®fittingen, fooet 
albrig 3)alercn." (/.) 

5lenbing ^ax ?)enbing. (l. 403.) 
Siben 2cere))enning (cerer at fpatt. (L 403.) 
iar> faa tit, at bu fan l^oJbe SRaaltib tgien. (t. 405.) 
^an flal tcere faa til ftn X^apxt, at man ^ax noget til ftn 
9labt)er* («mer^. »r.) 
3255. ^00 ret ml fpavt, ftal begpnbe af 9Runben. (i. 403.) 
Zt fp^nti og ipavt, fan tenge \>are* (i. 405.) 
^Ib paa bet, bu ^ax*^ bu t)eeb et, l^t>ab bu faaer. (9.<Sot?.) 
2(Uib at ipattf er altib at fatteé. (sr.) 

"SHtrtg «&aonb og f^)arwtbe 5£anb 
Stiffitx ^nbred <&ttud og Sanb." (II. 24«:) 207 

(f. «tat>.) 
3260. gorsXabe gtør fager eftcr^^fabe.*) (<D.fi*«e. j&. t^ømefen. 

^f n f (øm fpifer nøøet in^en ^et rr rtf Ø)?aalti^ rUrr radcr rti ^9\> Sre- 
føft, **fan fonei («t»itT »c^ ^aattt^.** i^. S^omcfcn. 3»f.<)».G9». 1.130.) 

(Sng. "He that >v-0Qld eat a good dinner, let him take i good 
breakfast." (Aay. 96.) 

gUre golf, brabeé of Kabtjer, cnb af ®t)ærb. (v. fiaif«. im. 

Upf. 1076. @r cUer antet 6te^ bar ieg fundet ^et (erbcn b^ren^c 
**2)en iii-ør ^t il^, fom Ot«Ier 9?aM^er(n fr« en ^lammcl røati^.**) 

^an ^aa^x et fof 'tenge fajienber font faaer en gob 2)at>re. 

(i&. ^omefen.) (f. 9?r. 494.) 

©et er ei 2(lt i '3Rat)e gobt , (M i 3»unb er føbt. 

(?P. £»lff. 733. 805.) 
36(. "Ekki er allt i maga gott, seni i munnj er sætt." (^^0 

^an bier ei for lange, fom bier efter en gob SRatt>orb,**) 
(«p. £ott<. 472.) — ie>e« «w©tb: "2)fn bier ei for ktige, ber 
foaer en gob S'Zabtjcr." 

3265. gt bungrigt 9»aal brager (»<t) anbet i ^aaret.***) 

(<P. fiottc. 231. tp. €«». ]. 130. (D#tté. m. 7. X>tn, Un iHt fan 
ft^iff (ig moeti maa fnart fi^ife i^aa noO 
Sfotff. ' Two hungry meales inakes the third a glutton." 

SSib Bpber anben. (^et granfff : 'l appetit vient en mangeant. "> 
(**!Bt^ Mtr an^eti," fa^W Jtt«r(inden, (a bun (af^^f tt^t fiumi^fn 
ril 9rtfff« -- fom 6^^(r. i^aa ^tt tUgi ita^cr.** f|>. Go». II. 90.) 

©en iRab t^orber ilbe jtunten, fom grcebelig abeé» (^. %b#m.) 
• Sor gobe 93enner er 9Rab fnart rebet C^ . 132.) 

Wlan er bog et ®reoe, for man æber flore Seoe* (mord* 

f. <P. ®<)i>. I. 130.) •) "5Cabe o: ^ibig^eb, SWaH^fl." aabtg, adjj. gtaabig, flugen, og SCobig^ 
l^eb. 9Kot^. £)rbfproget forfkrer ^an »eb: 2)a»re giw, at man ei er 
for {lugen )>eb SPStbbagømaben. 

*) "Han blider «ij for længhe, som bijdher eflTther en god Natword.'' 
$. £oIIe i Ubg. af 150G. (Stig bet ©venfTe: Natvard.) ^l^r. $eberfen 
l^ar afferete: "som fanger en god Naduere." 

'*) (Sfier et SKaalttb, fem iffe moetter, følger fnart np <&ungér. ($. iBoae l^ar 
i >Drig.: "Eeih hungredh maal." $cud^ og $. (Bt)^: l^ungrigt.) 1 2oe 

3270. Æat>ringebrøb er @møm{lené ^øb. (^. S35.) 

. "Jla^ring er i!!e SSrjpbj Jtuerling er iffe SKø." (om to 

"SRoor aSug toger Øii^g i Sai?tt, 
(5r bet eigobt, ot gløre ®aion." 

(Plentts venter non sludet libenter. 9)9ot^.) 

"a^an maa (fan) giøre S^ibbag naar man ^il} 
9lften i!ger t?el fflt?er til." ' («p. (g«*.) 

2)er fommer ofte Slb i 9^i|>Pttereiii» ^uué, **og Bromber 

f^am inbe." (<p. fioUr. 543. <Pou(b. fi. 2; ^ar tee fitKf tiK«^. 
a il^f. ^r^cli 6ar«* 473.) 

2>4>ptteii. Og @faben oil gierne følgeé ab. (<p.fitUf.222. im#r(.) 

(f. 9?r. 3059.) 

3275. ^tjo fom ©faben faaer, tør iffe førge for ^poHtn. 

(9lcint(f( 99i. U^9. 1515. f. 1I6. b.) 

Sarre er fattig 9J{anb om ®^pt, enb om @faben. («p.fi.3i9.) 
®4>ee og 9!|)Pt giøre ingen ^aiib gobt. («o?«r^ <p.6.T.406.) 
S3ebre at btioe f(og meb @fabe, enb meb ®4>pt* (il. se.) 
®^>ee bcereé ©ipotteren Ij^iem. (I. 407.) 
3280. S3ebre er, at bli^e |)temme meb een Sf^ot, enb gaae i Sp 
meb to. (T. 4^.) 
S3ebre er ai t>are ftg for 2^i|>ot, enb aX l()cevne ben. («p.(^o*.) 
^t>o 2(nbre fi|>øttet; l(^an Mit>er et uft)ottet. (i^. ^^ømrfen.) 
SSebre er lønlig ©fabe, enb aabenbar ^poU («mn^.) 
•^»0 ftn ^unb jlæffer og raaber »eb, ba raabe og alle 
©Tanbe. (i. 406.) *) 

3285. "SKangen giør af »Mnben @Vo^ 

^g ^ar feli? giort libet ©obt." (T. 406.) •) $. @9» i)QiX enbnu be«tie ægte SBariation: "$t)o ber l^ugger flhimVen af fin 
^unb pg raaber (Stafgum)>! ba raaber l^tjer 9Wanb faa, i SB^en er.". 209 

©et er iffe for <Zpnw at fomme I Sranebanbé. (»r.) 
@n <S^pnv^ ^ax faa onbt af at brpbe ftt ?aar, fom en 

friié ^e% (1. SSS. "gn frit« i&fr; formoftentri« : frtffff.) ' 

S3ebre en ^pnt^ t ^aanben, enb en Srane paa Staget. 

(l. 499.) (3frf. 9?r. 328.) 

(f. ®t>atO 

©en treber Oeut nø for), fom intet feer; ben fpot^^t, fom 

intet t>eeb. (T. 403.) 
S290. ©et er bebr^ at ff>øtøe to ®ange, enb at fare t>ilb een 

©ang. (l. 408.) 
STOan fan fnart forgiøre ffg, men albrig forf4>øtge ffg* (T.éos.) 
^\)o ber ffammeé t)eb at ft>otge, ffamme§ t)eb at Icere. (1. 407.) 

"^t)o meget f^)'ør9er, blber meget wi«." C?J. @v».) 

@n Ung fan f^øtge faa (angt fom en @amme( fan minbeé. 

(II. 249.) 

(Ziaffet etaffatt 

(f. atPbbetO 

^tallavl er ®taabber t)cerfl, naar 1)an !!Ragt fanger. 
(<p. enei^oit)fcn.) — "Uøfel er Udfel i?cerji." (<p. fidfe. 1082.) 

3295. £)fte maa ©tuebør gielbe, at ®taWarl er breb. (I. 105.) 

3>taf{atl maa txire rig 9Ranb^ @fofirug. (^ot».) 

©en ene StaHel fortr^ber, at ben anben^flaaer t>eb©øren. 

Staffel f!a( I;at)e @taalnoeb. (IT. 24. "97aar mitn ^\\, man 

(Tal tftlf, ^uer ^et et at »arre 6(9.** 9Iet^.) 

Slaor ^elbe faaer* SBoelbe , faaer ®taffdett @fam. (11.76.) 

3300. "S^^aar ©ti^mperen foaer a3crlt)e , 

SKaa ©taffel bet unbgiclbe." (I. 89.) 

14 210 

fkaftet (forto 
statut ©anbS er fnart f(|)rungen» i^^&utut wt fn«? iiun^en." 

^ialltt 25lee giør ©pnen t?ec. (I. soi.) 

5)et er en ftatUt aSarnie , at piéfe i fine »^ofer. (woifc.) 

^t>ab fiol ben fiafftht ^unb f>aa ben t)m £lt>cern? 

iV. fidff. 454.)*) 

3305. 9^tatttt ^ør gtt>er (ang Sraab. (I. 355.) 

3Reb ftaffet ®tat> giøreé paffebe ®}>rln9. (»t.) 

"fl^nb Jtnit) er fnart jliBet, 
©toffet aSife er fnart ^ibct." («Br.) 

55er er Intet ®teb, fom jo ()at>er et ®te etter S)re. (T.413.) 
!!Ran faaer iKe anbet 3teb i SBerben, enb bet man fe(t> 
tager fig. (»r.) 

3310. 2)en ®teett blider iffe moégroet, fom tibt t)enbeé. (^3:^am.) 
35en ^teeti bltDer eengang txtab, fom -^Dermanb fipptter 

@fotf!. ' Spit on the sUne^ it ^ill bc ^vet at ihe last." (I?ay.304.) 

^M er ofte ZH^moUt imob S6arn, fom @alt i faare S!)ine. 

(I. 116.) 

Ser er t)aaxit i ®tivmøberd ^aanb* (d. evt^.) •)-^ctte gamle SWunbtielb, ]^\>i5 !DuiiFe(^eb ^lijitvDp \fat hemctxUt, men ligefaa 
liH fom (5. $ eb er fen o^f tåret, fvne« ne^^)e tfetTer at »oere fotiiaaet af ben 
lat. ^arat^'^rafl. (' Haud captari mola catulum valQt ardua sola. ) ©futbe 
ntaaj!ee »^unb l^et l^a^e en egen, ftdurlig SBemonrfelfe? (3t)f. SJib. @. >OrbB. 
II. @. GGO, i)'»cx en faaban fcrefommer, fem beg t|et iffe fi;neé ant>enbelig.) 211 

S>et S3arn, ber faaer ZH^mobtt, faaet ogfaa Sttt^fabér. 

(<lR«r(. ^. (S9t». IT. 82.) 

3315. 2)en, fom ei ml (t)be ftnSfaber, faaer t)e( at (pbe ®t{)»fabeif» "i^tt^tt er albrig faa febt, Det »ar jo bebre bebt." (f. bet 
al^^abetijfe Xiiia^O 

(f. étaWeL) 

Staar 7(It ilipp^x, faa gliber iffe ^itpbbeifdattd* (L 35.) 
'*@tobberfta^nc glipper t!fc." («w«t^. t>fn SattM (ibøe 

5)cn, fom t)fl fan tiMt, fan labc jtne ?)en8e ligge, (i.ss.) 
9{aar (Stobbetftat^^ blit)er Mxm i ^aanb, \>il ben nøbig {Ii))f)e. 

Det er fun een S)ag om 7(aret, ^tobbeve gaae* meb 
^angecermer. (w*f&.) 

3320. 3laax 9^tphhttt faae ^ange«rnier, gaaer bet ilbe til. (11,76.) 

C^Otofrmob f«Uer i^Iubfelta fiolfe." 9){«t(.) 

9Iaar ber regner Salling , faa ^ar (^tobberett ingen @fee. 
S>en ene <2tPbber liber if f e , at ben anben l^ar to $ofer. *) 

©et er en arm ®tobbet, ber ei fan gaae en ©ør forbi, (i.ss.) 
@n farf! St^glet bør ingen dttt at ()at)e.' (<p. (So^. i^an 

3325. ©aamange Æief>)>e i ©fot^en, faamange <2tpbbere i Sanbet 

(L 85.) 

Tit tigge S3røb og fcelge igten^ er intet at tabe \>aa. (11.24.) Xalemaaber om Xiggrren: "«&an. ligger iffe een 9^at, fom 
en anben." — ''iJlaor ^an flaaer op, begi^nber alt ^on6 *) fertil f\)arer bet l^ottanbffe: Tis den eenen beedler leet, dat de ander 
voor de deure staat." {Hoeujft. p. 206.) fPaa gammelt ffrifij! l^ebber bet: 
"iDet er ben ene ^unb leebt, cX ben anben feer inb i Jlieffenet." 

14* 212 

9)«(ind." — "^an ^t^tt om fom rn Sta^^ffan^gnr, o^ 
^axdtt <6unben(effr; — ^an maa {laaeS mrb l^t^er 9K2anbd 
<&uttb*" — "«&and «^uttl h(eit^ec iffe; l^atid itom fot« 
b(ed7ed iffe; i^an er en gti^erre, 09 givet ingen ^olb 
eOer ©fat." — "^on ^or Mente ot fortre i '^yer en S3^/' 
— "»^on l^atjer Jliipffen og Jttclber ^oé 3Inbre." — 
"«&»ab ^an tager inb, er Har SSinbing." (F. 36. 11. 23.) 

flor« ^totl^ek 

(f. Smaa pø S^toteO 

2)et ()ører en ftor SSrog til en ftot 2(ré. {I.414.) f. wr. I66. 

*'3:il en ftor Øluntpe »il ber en-tjib SJrog." O- 204.) 
^an toger et f^ote ^tf^^ af grunbt 93<inb. (v. fi«Uf. 1147.) 
2)et er et 2(lt gobt, fom ftott er. (i. 413.) 
3^30. 9{tge 9olFé ^'øttre 09 Satttgfolfé iKaIt)e b(tt>e fnart ftvtt. 

(1. 414.) 

S^tPte Solt bue tffe til at fftemte meb. (^«ti^.) 

2(lbrtg er faa ^vt tn S3]re, fom jo l^ar txeret £alt> tilforn. 

(1. 413.) 

JBebre er for t)ib itiortel, enb ffart>et. (l. 413.) 
®ub laber intet "of^xt otjer jtt STOaat. (I. 415.) 
3:J35. asor ^erre jloeffer \>el SEræet før bet Dom til ^rmmelé. (j&.^&om.) 

%. "@« ifl bafur geforgt, bafø bie 93aume nic^t in ben himmel 
»>*dHfn." (5bf. 9;r. 1539.) 

2)er t)il ffarj) ?ub til ffur^et »g)ooeb- (1. 416.) 

SSee er *oen , ben ©ag ^un |lal løbe for ©^jpb- (l. 417.) 

Sam titrer at bet faoer |>i]gg, rnzn ftger iffe b^ab bet brpber* 

(I. 417.) 

@fter ben føbc Æløe, fommer ben fure @t)ie. (T. 417.) 
3340. ^an ffal felt) ft)ie, fom unber-^)i§fer. (i. 417.) 213 

3)et man br^ber mcb, ffal man 09 Nbc mcb. (H. is.) 
Jtilbegangen *ruRc fommcr omjibet bnibben lj)i<m* (r.iie.) 

"JTanbe ^aacr til JTilbe, inbti! ben jlb^e J)ag." (v. (5o».) 

@nb giber @Ub tilgtOrte ©ppb. ("l^l^ormf^ flrap fan ntafe«.« 
11. 253.) 

^t)ab Oub fraret tønge, fttrfffet l^an meb bet flrenge. (I.416.) 
3345. ^ttaffett gaaer feent, men fommer bog geent. (T. 417.) 
5»an Ifaffer tf fe Oatgen af, forbi Spoen iffe fiber ben. 

(«r. f. <p. ®i)». 1.278.) 

S>t fomme iffe atte for 9Jiber^8let, fom ere mobne til at 

l()CCnge. («. (S. æebel« Xragica.) — "Xaf ®ttb, bu lom iffe for 
(Jltber:^9let!" fagbe ^omn, ^n faae fin <Sen ^cenge i aSarbe ©alge. (¥.®.) 

Æroget Sern fan jammeren tette. (l. 278.) 

^olber man ei ^icp^en til, agter ^unben intet »ub* (I.278.) 

3350. 2)en ^tVbttht t)eeb ei, l()bor ben ®9gc liber. (<p. 2*ue. 698.) 

M. "Heilbrigdf veit ei^ irvad bimi tfhiki lidr." 

2)e 5tatf!e \)a^t iffe 8cegen bet)Ot). (K 262.) 

©en er ung nof, fom er funb, og rig nof , fom er uben 

®ielb* (!. 266.) 
Sor be <2ttnbe er alting funbt il 266.) 

®tagrenbe SRanb ffal ftg meb Xkp ite\>t. i^tiut.) (^.£.487.) 
3355. ^an i^al ei bære oaanben ab 9ii>at, ber onbe Cbceber fenber. 

(«p. CoUc. 1155. "»flon^fn", frflffen tt^ eut, Un^t for (5l»«r.) 

- "bet git?fr en 3lnben onbe Drb." (1^. €«»• I- 407.) 
©om man raaber i ©fooen, faa faaer man «t>at* (i. 407.) 
"Som (§n xaain i en ®fot?, faa f tjat eé l^am igien." i^wé.) 

36l. 'Spélig spurning fær spotlligt andsvar." (320.) 214 

®om Zaltn n til, faa fanger man Vvf^ar« (<r. ^ncird^fciu) 
Sen I font ftger ^Dab 1)<kn 9i(, maa ^øre l^tHib ^an iRe t>tL 

(1. «7.) 

Sil en ^ibftg Sale (^øret et milbt Øvor* (sr.) 
3360. dn bø9 Isøret giør en galen S^varen (i. 99.) 

®ib 3ngen brage ftn JtntD tt( fuur SkeBing. (oiot^O 

(dn^en 0»«re faa eo Ut^ nifrf 9<rf»ni Zaltf eUfi SriVyldoind: 
''Homini nihili non respondendum/') 

S>et er tf fe aDe SDrb, man f!a( fMte tfl; tf fe aOe ®t(ber, 
man ffal fare Hl. Ooa. <pood}. £. 5.) 
"SWatt flal iffe ftjate til ^mt Drb/' — fagbe SKanben, be 
falbte f)am en %\)i>" (>tj. ©9». H. 249.) 

Wtan fan t)el forflaae l()alt>qt)cebet 93tfe og ^aU fMtebe SDrb* 

(U. 249.) 

6n Star fan f))ørge meer, enb tt Stfe funne f^are til. (11.249.) 
3365. 3ntet .®Mr er cgfaa <S^^at. (T. 408.) 

9Reget fan fvared ttl meb Xaul^eb. (^»t^. <p. 69*. l. 408.) 

^^tø øg SalfV flaaer ofte jtn ^erre paa ^aléi i^. tm. bos. 

jtof. 2). 9tt{mfr^n. ^. 4231. ^. (S91». I. 418.) 

^an tanf er (p«*) ®!>ig , fom Sfterlet) fmør. (v. fioUf. 395. 

i^. ^^otnrffn. t)(r m«a Inerte ®»iø un^cr; naax ^Htn f»t( fm^re ten 

^t)eben ®^>ig fommer fra , bib farer @f abe. («r>ou*. ;0. 4.) 

- "bib far ©fabe." (v. mut. I. 418.) 

3370. 3tf liben «»lg t>orber SRanb ei rig. (I. 4i8.) 

— "ijorber fao SKanb rig." (v. fiotte. 716.) 

^ølt)el()ug og ^anbebrif be fvige iffe. (ii. 257.) 
25eti fvigr^ t)ærjl, fom ft^lget ftg felo. (<wotb.) 
©u ffal ei føre ®t>ig til Slinge eller til 2;orb§. ("©c ummt 

"^n liben ©nifl fan een Ibmnbc; 

6n liben @tjig Un een flicnbe." (II. 257.) 215 

337&. gjlangt er Ut, ben ^t^^t ablpjier. («p. ceue. nu.) 

^^øeti løber til, og fr^ber fra. («p. fiouc. 776.) 

®l»9 SRanb lot>er et gierne Sam\>. (<p. soUf. 99.) 

©er jtbber 3ngen ben ®9ge faa nær, at i)<in t)eeb, l^t)or 
l()annem liber. (i. 421.) 

S^rm og gafle Iceger mangen ®pt* («. o. 95« i>ci. ii^f.<p.e.l.42i.) 

3380. gn ®|>d og en ©unb l^atjer ei een SRunb. {<v. ®i)b.) 

S^øbPtti fommer felt)buben — man Ij^ar et nøbig at fenbe 
efter ben. (w. 540.) 

2)e, fom Dåre ftg mefl, ere tibt ^^g^om ncejl. (T. s66.) 

Cfte ftbber ben geige t)eb ben Sir^ged ©eng. i^.(&.om.) 

(Oftc>-pfr ten Sti iTf/ &cr feer til &en (Spøe, meben^ tennc femmer (19.) 

99gbpm er lE)t)er 9J?anb§ ^erre. ('. 420.") 
3385. 55en lange ®^ge er ben t>iéfe 2)øb. (l. 420.) 
®9g^pm er 5!)øbfené Sub. (i. 420.) 
^an er iHe fug, (fem) fig tjenter 83ob. (^. ^i^omefeti.) 

®l>tt gaaer altib for ©agn. (i&. ^^emefcn. cmer« uoer m 6»a1) 

feift Kø feer/ rn^ fi^a^ (er iigej af ^ntre' 5Drr fin^eé oø faaleM M 
^. Jliomefen: »'<S^)n er ©agn rfdefr.") 

^U, ' Zien gået over horen segghen." (U87.) 

&pnb. 

^\>at> mon meb ®it>ttb(en) faaer, bet meb Sorgen gaaer. 

(<P. £eUe. 929. j»f. <p. (SDfr. I. 353.) 

"«§^ab meb ®^nben fommer, meb @otge« gaaer. (i^.^^emefen.) 
3390. ®t)ar er ben ®øon , fom meb ^^nbtn fot)eS. . (f. ®øt>itO 
©ammel ®|>ttb giør np ©fam. («v. so^.) 216 

gorbi er SBerben loib, at ||t>er (>at>er ftn 3b* (^- s*"*- ^^O 
— ''at. «&\?etmant ^ax fin 3 b." Ot>. So».) 

9Ran fan tffc htefc og l()ai>e SJfeel t 5Kunben paa eengang, 

"9Wan fan iffe briffc og ^ibc ^>aa eengang." ($. ®v^.)' 

!!Ran fan iffe paa eengang flange Tlal og gaae paa ^are- 
jagt. (<w©t^.) 

3395. ^t)o ber Dil fmage alle ©aab, brænber tibt ftn SWunb. 

(I. 321. n. 86.) 

^an er ingenfleb§, fom er aUeflebé. (K 321.) 

"^nt, fom i)ax oKefleb« 56rfnbc, faacr ingenfkbé @l>av." C®0 

. ' '.(Ofrf. H. a. 9?c..2325. 2380*) 

9Ran |lal ®«b følge, eller 8anb flpe. i^^ seue. 7.) 

36(. 'Fylgia skal lands sid, flya land cWar (114.) 

'SKan j!al faa Im, fom ^>aa 8anb er (S«b." (5^8.(8.) Ubg. 1515.) 

»^olb big fom be fiefie, faa fpotte btg be foerrefie. (i. 392.) 

(3»f. 9?r. 965. 966.) 

8anb§ 83««, 8anbé TKre: ianbetS Sorbet, 8anbet6 ^otber. 

(IL 3^7.) — 'iBanbø (^ceb, naar ben ei t>ar Ujfiel meb fiij, tegncd 
for «o»." (?P. <Si?t).) — '8atib5 ©fif, er 8anb« 5@re." (SRot^.) — 
?P. @v^ ^«^^f ^«ft ^t an^ct ®teb, uben Xml feb tittagt 'Sanbet« 
@^uog": ' Sanbet« 93u« og Sanbet« @^)rog er Sanbetø S^re." (1. 427.) 

«&erti( ^ører ogfaa 2!anfef^>roget : 
''3)anffe SW«nb, banffe ©ceber." (11.236.) 

34()0. "gju, ^^cr fin 9311^ bcfalbcr fecbfi, 

^\x n fnart Sparren ^t>er røanbS ©iopp." (<u. ©o*. H. 25.) 

(Søfatt. (^tiUh^. (f. Sf ib.) ' 

|)an flal i^aage, ber ©iørfomt ffal giemme. (l. 403.) 
®agen ganer men (men«) SDot>en fo»er» (1. 403.) 

'^anbet lober, men« SKøHercn fct?er." (fammcft.) 217. 

3)pt>ettbe 5lRanfe faoer ci «eter, eller Itggenbe SRanb CpHe. 
^t>p Icenge t>il fot^e, fanger libet gobt at bue. (d^wO 

(<P. SoKe. 1023. %\ ®ot^. 1. 403.) 

3405. ^errer blbe t>el »^errer, om be enb io^t til (inwi) SJfibbag. 

(1.403.) ^ 

9J?an fo!>er ei alt bet man firpber. io: fnorfa.) (i. 403.) 
Set er gobt at fo^e paa Ideelt @ftnb. (1. 403.) 

(Sng. „Tis good to sleep in a \vhoIe slLin." (Aay.) 

Sovettbe »^unb ffat man ei »af fe. (l. 403.) 

(^an t1a( iffe me^ ^iUif (fa^t (1$ en $ien^e paa gaffen, fbm man 
fan un^^AAc.) 

^an fot)et tffe, fom ffabe t>il. (l. 403.) 
3410. £)en, fom fotoet bet 9{øbe af ©olen, i)an fo»et bet gebe 

af Æaalen* (f. O^oerup« U^9. af <P. ©ol?. ©. 173. ^etnift OWunb; 

• 

^el^. <S. 173.) 

> 

"^ijø ber fo^rt i «§øjl og SSaar, 
Ȥan maa fo^e bet l^clc 2tar. *) 

(f. ©aareO 

S)?an lebet albrig faa langt et SJfab, at bet Miioer jo et 9tab* 
jCi). fioue. 111.) 

(Sng. ''Send a fool to the market, and a fool hc will return agatn." {Ray.) 

S3ente og l()aabe giør !!J^angen til %aaht* 

^aaht i)ax taht ftn Æaabe. (<mot6. om ttn i^m Qniam^^tn 

femmer fer iDaj«n.) 

3415. (gn l^eel 9?ar er bebre enb en bafø Saafte* (95r.) 
©nljtjer Sp^fe mener, l^an er flog nof. tør.) 
6en 'itaahc fan f^jørge mere, enb ti SSife funne ft)are ^>aa. 

(08. (S. ;OrD&.) 

"^en 9^ar fan fpørge iticrr, enb f^^ SSife ftjare." (gjrot^.) *) @i(?Uan^ff. Suuijc om ben 9^cvbficel(. Sanbalmue. @. 138. V 218 

®obt %aal fif albtig onb @nbe. (I. 424. »uben i ^e^tn»: 

IffødCK ^. G9» ti( ^åa ft åiibet Greb.) 

"JtaaW^ogncn trøjlcr iffc^" (fåmmen.) 

"®obt S^aal fanger gierne gob @nbe." (<wet^.) 

3niob bobetøjl SRaal ftpfl t)eb Sliff og taaU (<j>. cøue. 992. 

i&. t^ømefen. "preme cosias, ^b big f«fl i Siberne/' II. 259.) 

3420. SRan faaer at britte bet ®ure meb bet ©øbe. (l. 42s.) 

SWan ffal meget llbe, eller tiblig bøe. (<w. 384.) 

2(t bibe 0>\t) og Ifbe jiitter megen £lt>ibe. (l. 423.) 

9Ran faaer at Ube bet, man et fan t>tribc og t)ribe. (sr.) 
"2)ct jlal man Ube, fom fiaacr ei til at ijribe/* (I. 423.) 
"2)et, fom ijorbcr at »cere, jfal man \?itlig Bare." (U.259.) 

' (3. muffen førf farer ben f^rfle ^eel fatlebeJ : "Id quod nccesse esU" 
SeL "verdr at vera/') 

Sang Saal maa omftber unber S3cenfen. 
3425. XaaltttPbiøl^ebé Urt groer et i l()t)er SRanbé ^at>e. («r.) 
@ngang libet bltt>er Del mere bubet (l. 424.) 

"Xaalmobigl^eb b^ber OJolb til ®i«jl." (5^. ©vt).) 

«^t)o ftg laber tage t @ft(egget, l^am flaaerman ul og ^aa 

SWunben. (i. 424.) 
Saber man een fomme paa 2(]re(en, faa \>\l \)an fnart paa 

^otoebet. (i. 4?6.) 
aWon laber ftg l)tUtxt btbe§ af UlDe, enb af gaar. (i. 424.) 
3430. SæQeS £)nbt f)ax bebre 3:aal. (ønn^.) 

Xaf* taftiemmeltø* 

Xaffeløé ©ierntng er aftib tung. (I. 426.) 
Xaffelød SRanb gior albrtg tæffeltg ©terning* (l. 426.) 
Saf t>o)cer af, naar ®at>en er gitjet. (J- *26.) 
Sntet bltoer faa fnart ^amm^tt, fom Xat* (11. 200.) 
3435. UDtQtg ©terning tiener ingen Saf* (i. 426.) 

"JDct mon er nebt til at gii?re, faaer man if!e Xat for." (I. 488.j 219 

fSRan maa ttbt libt Uret, og taffe til (f. 426.) 

Sal d førenb bu faaer. (i. 426.) 

9Reb jtor Sal føbeS ingen *at. (!. 426.) 

»^t)o fom fommer ububen , gaåer utafltt bort. (il. 260.) 

3440. ®iem bin 5!Runb , og gtem btn S3en» («p. 2*we. 998.) 

OXorr bårtiø i bin ^ale^ fdto mob bin ^en, eKec øm (tm.) 

8ibet tære 09 libet tale, l[)ar Sngen angret, (l. 272.) 
2>er gaaer SRanb til *2>ørre , fom inbe er førre. 0. 428.) 

(^fllen er fom <Dlanben; man fienber en 9[)7anb ^^m bani $a(e.) 

@om SRanben er , faa og l()an§ %oXu (I. 428.) 
SSebre er fnilb Sunge, enb fæmt ^aar. (l. 429.) 
3445. ^(xx\, er øt>erlfg lam, fom i SEungen er lam. (l. 430.) 
STOunben taler tibt bet »^alfen moifk gielbe. (<wotb.) 
3Rar f!al ei l[)at>e to SEunger i een 9Runb. ("0 een i^*«": b«t 

(p. fioUe. 95.) 

Æort Sale er 3:audl!)eb ncer. (i&. ^bomefen.) 
«&9o ei fan tale Del, \j(m laber Slaud^ieb bebf!. (<motb.) 
3450. enb ^ føb æunge i . I^ber 5roanb« SRunb. (l. 4si.) 

Unber føbe Sale ligger galf!^eb t Dt)ale. (I.433.) f.9?r.T58. 
®obe SDrb lager 5Bennes@aar. (i. 431.) 
®ob Æale af onb 3Ranb6 9»unb mijler ftn ©unjl. (q>: spb.) 
en onb 5Bfunb f!al lat>e fig )f<kQi en jlærf Slpg- (l. 432.) 

"^»d ber fcetter flg ub meb SWunben, jfal tage jig inb nteb Slaggen." 

3455. ^t)er er ftn e^en Xaleé SEolt («p. sob.) 

£)et er gobt, at man Ian {iøre i @fot>en, og toenbe om tgien. 

("Om at breie fine Orb , gibe bem en anben tIOtentng.'' ^. Gøb.) 

9Ran maa og forjlaae l&alt>qt>aben aSife. (i. 432.) 

£)rb SS^<xt ingen fOIanb il^tel, uben ^aanben følger meb. 

ti- 432.) 220 

SmeHcm fige 09 gløte (©ngit øg ©ietttina) et en lang SBci. 
3460. gen fnaffer tibt ben Xnben af SSanfen, og fattet ftg felt) op. 

(I. 433.) 

92aat ®ulb begpnbet at tale, mfn^ fattig 9Ranb tte qt)otr. 
»^alt)f!tatte« Sole l()at l()t)erfen ^ooeb ellet »^ale. (l. 430.) 

Set ftged faa meget tnben @enge, fom et bøt fomme ti( 
Stnge. (II. 263.) 

Stte alttng bøt fomme til »^øtmaaKsSale* {?\ fiøe« •ffendi^t.) 

(^er^. ibf. V- Sijt. II. 263.) 

» 

3465. aSangen talet bet t>eb fin JBorbenbe, fom l^an ei Dtlbe, 

flulbe l()Øte§ tit l^anå @tUebøt. («)8. (S. 4>tt)6. (Olan^ifn (ff^der 
ti %vK\t i^aa ftn ^unøe: (id^r om )(n^te bet^ ^an ftben mao ferrro^e.) ' 

"SKan tnoa Xi\t<^t\ tncéle, inbcn fine egne $atc." (i&. t^i»me(«n.) 

''8ibet tale, meget fee og ^løre, 

©fal Wg Sfreb qg JRoIig^et) tilføre." (1. 433.) 

"®obt et, meget at jjibe, Hbet at fige, 

$i:it ^o^e meb ©t^ar ei t^ofiig flge." (II. isi.) 

*'«gaT bu fagt, ]^i?ab bu i)tt, 

®!al bu ^ørc, l^^ab bu if!e tøil." (IBr.) Audi nolens, qui diiisti volens.' 
3dL 'Så sem aUtid talar ))ad hann vill^ må opt høyra |)ad hann 

eclti vill." 
@f«tfP. "He that speaks the things, he should not, hears the 
thingSy be vould not." (Aoy. 287.) 

•• » • 

3470. Sattfer fomme ei til SEinge. (l. 45.) 

aSate 3:anf er XingSioibne , ba biet) mangen atlig 9Ranb 
tit en ©fielm. (l. 29.) 

@om 6n^t>et et til, faa tottier \iWi om !Knben. (il. 20.) 221 

©en giDcr ®ub onbt, fom ^nbt tceitler^ (i. 45.) 

Sanfet ere tolbfcie*. (I. 46. f. m^txuf. e, xn. is.*) • 

3475, Saeirf l()t>ab bu toilrtnen tal bet fom fømmcx* (gwet^. «p.i5.T.45.) 

9Ran fører et 5flt ttt Son)*, fom fafgeø fan; man ftger ei 
Tilt, fom ftgeé fan, (T. 432.) 

Sttttfet man paa jtg. felt), ba tanfer man Dtbere^ (H.ao.) 

Sattfet 09 ujtam^)et SEøl frijbe meget tnb. (»r.) 

5Waar onbe Satilet bank paa , luf til ; faa ^aat be bereé 
S3ei. (T. 45.) 

3480. "5)ci æaanl) cnbnu ei er funtct, 

©om Xant^n mel) er Bunbet." (S5r.) 

(f. ^Kan^tU 9tøb0 
^an txeffer Si*/ fom tørpig er* (<p. mu.) 

(^rand lærer, iffe at \f\)t Uma^t.) 

Stang 09 9løb brpber Sro 09 @b* (v. (5oi») 

2tlt fommer ben 2>ag^ at Æoen tør fin ^ale t>eb. (<p.2.iso.) 

(2r«nger til (in i&ale; "nemlig om Sommeren til at ia<je 95remfer 03 
Sluer f>ort/' 9?perup. Ubb. af ?p. 1S0&. ©. 100.) (f. 9?r. 1859.) 

@nl()t>er gugl bar fine giebre bebw>. (ii. 199.) 
3485. ^»0 mtQtt i)a\>iXf ben meget tatt^et^ (<wot^.) 

5B?an f!al øge ber bet flap, og flart>e ber bet brafl. (woti».) , 
SSag ber Ut er, og tog ber bet tav^t^* (os. e. drt>(».) 
$enge ere SRigmanb* og S^ttigmanb* Xart>* tør.) 
"Xaw giør iffe feb 2(imtéfe* («$. $. £)rbb.) 

(^et er iffe altid den mefl trcenøende, der didel me(l.) ') 2l)»f. Qifen^artt: "©runbfa^e ber beutfd^n (Re^té in @)>tud^tt>6rtet', 
(S. 397. 5)ct gamle hjbffe 2)igt greibanf i^ax bet l^erljen l>i?renbe (Hitm: 
"d« finb fo birfe nid^t SWauren bm), 
3(i^ tt)oUt gcbfiMfeu buv^ Jie frei;.' 222 

« 

3490. SRan ffal fætte STæring efter SRærtng. im^t^-) — "©at bm 
Xærinø efter bin ^mtiQ" (^. ^». I. 403.) 

«^ioo bet t)il f)>are, flal begpnbe af SRunben* (1. 405.) 

'Ølaar bu l^ar ^teb og giff tiltebe i>aa bin ^if! 
i (RoUgl^fb og greb: 

@øg tffe Iceffer 9Kab at faae paa, ©^tbenfab 
tneb Uro og gortreb." (aWotl^.) 

(f.tteO 

Xan^ Wtani troeS mej!. («o?9t6.) 
iCltoarttenbe SRanb mener 09 noget. (il. 257.) 
3495. ^an angrer tibt ftnSale; men ftelben ftn Sau^l^eb* ((mot^.) 
SEaalmob 09 Sau^^eb jtiHer megen SBrebe. (»r.) 
Xauél^eb fan ftge meer enb (ang SEale. (»r.) 
%an^^t^ giør ulpjttgt Sag. (^p. <si)». onor^.) 
SSebre er tienbe ©rb, enb tarbløé Sale. (39U.) 

3500.. "(gi tebre et ^aa Sotben funbcn, 

®nb tro af ^iette, tan^ af SKunbcn." (II. 172.)- 

®amle Woftfer baarer tffe. (I. 436.) 
SBIomjler er grugten§ Sfæjlejjenge. (^. ceue. 416. <p. (Soi». 1. 436.) 
2>et f ienber ^aa »^ofen , f)r>ox ^tmt et brubbet. (T. 436.) 
2)et Heitber paa uben, l()bor tnben er raabbet. (l. 436.) 
3505. 9lumpm bcer nof aStbne om SUceben. (il. 266.) 

9Ran feer paa 9Ieben l&t>ab gugl ber er inbe. (I. 436.) 

("4>m Utif fitii <Stn^ bifer iid i (ani tfnftdt.** 0)?ot(.> 

SRan Itenber Ætoffen af ftn Stlan^, ^oren af ftn ©ang, 
Urten af ftn 8ugt, Sræet af ftn Srugt: ©f alf en af fttte 
Orb og af fin Utugt. (i. 436.) 223 

%ib. Sittie. (f. ntih.) 

Sibett er ei bunben t)eb ^ctl, fom Jpe^ Deb Ær^bbe. (1. 270.) 
Xnbén a:i> 9tt>er anbet golf. (l- 299.) 
3510. ^et er Sfb at rxzxe fløDlet for ben, ber flal ^aat i Sorne. 

(^otid>. fi. 3.) 

Set er Xib at tage ^^atten af, naar man feer SRanbén. 
(9?e(idfl«cw x>tt)be3.) — "2)et gtøtcø tffe te^oi) at tage til 
»éotten, før man feer røantcn." («peud».) 

Xlbrig er. ben Stme gob for 6en, ber jo er onb for en 
Xnben. (35r.) 

Siben er lige lang^ men iffe lige nyttig. OT.Gob.l. 254.441.) 

(f. fielUg^ebO 
%ihtu bier efter ingen 3Ranb. (T. 44i.) 

3515. ©er fommer en Slb, fom iffe fommer altib. (T. 254.) 
"3røatt jfal taQt Xibtn fom ^un fommer." (fammeo.) 


©en fom tihénot, fom fom i ®ret>ené geibe. 

(3irf. ^. s. røttlfer. ^. eønønøm. If. 209.) 

Sib^itpl fom albrig tor i ^uu§. (isr.) 

Uraab fommer HbU^t not (l. 444.) 

^an fom tibligt nof, ber blct> ()ængt ueb 89^. (i&. «6cm.) 

(**4>m ^en, fom felb (aber i fin Ulpffe." OAotli.) 

3520. asar bu f ommen før btn Saber, ba funbe bu faaet bin 

SRober til ISgte. (H. 270. ZH Un, fem tU na^t mt, ar en 
9Cnben er fommen ^am i $0Kfi«6et.) 

%ihtixht. (f. 9I»gteO 

tiMtg. (betfmeligO 

©et f!al ttblig frøge, fom gob £rog ffal bliioe* (^etii.) 
©et, ber ffal t>orbe 9{ælbe, xaM tibtigt broenbe. (i. 312.) 
93ibten ffal man Dribe, mebenS bun er grøn. (<pøué.) 
@n @filling er i Sibe faa g(^ fom en ©åler. (I. 254.) 224 tit. 

(f. ian^, 00 tale.) 
3525. S3ebre er taugt, enb tarveløfl tnalet (v* s«ve* 9io. i^fdcfun^d 

(Snfannir. 1678. f* 54.) 

%<ia t>tbe tfettbe SDfanbS Zax^* (<p. fieue. ii56. <t>øud>. 9?. 2.) 

• 2ld(. 'Får hyggr |)egiand« |>årf/' — 'Får vita <5måU mein." (100.) 

Sietibe«, Dtb fomme ci til Slinge. (T. 434.) 
9Ran fan faa fnart tit ftn ©fabe , fom tale ben. (l. 4S5.) 
9Ran tiet? ttbt ftn egen Sart), (-iit t^tt ©atn/« I. 435.) 
3530. ©aWen mijter mangt et Srøb for l)un ei fan fJrige. («w«t5.) 

(^an (i^er manøettdånd %Af>f te^ at tie i Utibe.) 

3(t tie og libe jittter megen £lt>lbe. (l. 403.) 

Sie og tænfe, fan 3ngen frænfe. (i&. ^^om<f«n.) 

©et, fom er taugt, fan ffgeé; bet, fom er fagt, fan et tte«» 

(1. 434.) 

Sebre er at tit til fit ®a»n, enb tate til ftn ©fabe. (<Pou*.) 

3535. ©en er flog, fom i SEibe tier. (gwot^.) 

Zo funne ilbe tit en SEing. — ^'fonimer bet til ben trcbie, faa 
tjecb en ^cel 33^ bet." (I. 436.) 

^an {lal f)at>e lange 2(rme, (fem) alle SRunbe Dil luffe. 

(«P. CeUe. 1057. ©om |7ol bringe MUe til at tie.) — "I)Ctt jfal ]^at>e 

tncijct @mør, bet ^il fiovpe alle SWunbc.'^ (95. ©. £>rt6.) 

i&oK. 'Hy behocft veel brij, de clk den mond zal stoppen." 

6t ©farn fan man oi^ertie, mm iffe ooertale. (H. 266.) 
Zxo ei flille SSanbog tietibe 2Raub. (I. 436.) 
3540. 9Ran \)\>i^et fhtnbom een noget i S^ret, og \)øxtt bet oioer 
ben l[)ele SS?* (i. 436.) 
^t>ab een iffe »eeb, bet tieé letteji. (^h.) 
©et er gobt at funne binbe for en fulb ©æf. (H. 2e7.) 

i^t funne (ol^e fid fra at tale før me^et.) 

"»or ot tie, faa fon bu ibebfi tale." (11. 266.) 

"%it og tcrnfe, bet er en ^onjlj 

Sormcgct ot tolc bringer SKangen Ugun^." (91.) 225 

git) $lott f)ax giaal 1 2Cjt : be gamle ^ar Som t Søbbcrne* (I.440.) 

3545. iaa^ giør S^ion faate. — ''iaa& giør at .§ion i »&ufet lige« 
^el." (T. 151.) 

^iontné 2roffab ft^xUx SBonbcné Soff ab. (i), s^ft. 1. 437.) 

(«P. Colfe (374) ftar Det nijere 4>rb: "tienere« 3:cotTa&.") 
3ø(. ''Hiunna tru siyrkar bondans bu/' (146.) 

SRaar en .fnøbig ®t^ettb *) maa taabc , ba er \)oin^ ^crte t 
S3aabe* («p. fiout. 829.) 

@nb glcebc§ S^ion af aJcnnerg SSilfommc. (»t. soHc. 420.) 
— "af aSennevé ,^omme." («p.(5oi>. 1.440.) 

©om ^crren er, faa følge ()am ®t>etibe» — ,"®om gruen 
er lil, faa er og l^cnbcS Seerne." (U. 266.) 

3550. aStUig Ore f!al man ei altib brtDe: — "ei ^ctlcr vittig ©tjcnb 
for meget." (I. 437.) 

^t>o ber tf fe er gob ^prbc, blioer tf fe. gob ^iemft^enb. **) 

(TOotll.) 

^^an fr<e\)er nof , ber tieitet Del og tier. (T. 437.) 

Sngen fan tteite 2(tle til Skaffe. (l. 439.) 

Sngen tf etter for Saf — bet fijlber faa libt i @<eff en. (1.438,) 

"®ob 2!icnefte fanger gob 2m, og gob 2«?n tro mener." (1.437.) 

3555. gjlan tiettet .faa længe meb Æro, at man ^ar bt>erfen 
^ofer eller ©foe. (1. 437.) 

®tra)c Sugen er trinb, blit)er ®i)ettbett Jlio. (<mot&.) 

"®af meb" og "@ee til" ere to gobe S^ettbe i en ®aarb. 

(II. 132.) 

So Pere ^offe, jo t)cerre ©aab. (l. 438. "2)en, fem ut een 

biener, ^ar.en ^eel; ben, fom ftav tt, (ar en (all>; ben, føm hav 
tre, (ar inden.'* ^. ®pb.) 

SWaar Æoffen jieger for .ftielberft>enben , faa gielber bet 
^erfené asiinfab. (l. 439.) *3 ^oé 6^r. $eberfen: en o nb <St)enb; sno dig, vanus, malignus. 3^re. 

*•) ^»0 ber iffe ^jaJfer SWarfarBeibet, er Mier if!c ftttttg i ^ufet. '«&ient5 
ft)enb: Jliener, fom er febt i tfeufet, eller fom gwrJlienejle i ^ufet." SWof^. 

15 226 

3560. ^et er onbt at txere^rengSiDtettd og @))tnbetoneS Sertte« 

(1. 439.) 

Wlan flal flue en 9>iøe i et Srug ©ei, og tffe t en 
©pringebanbé. (i. 44o.) ' ' 

@elt)buben Sfettefte et et altib t)eIfonimen. (meti. f. I.44oo 

ZwxiQtn Sfettefte t)arer et længe. (L 440.) 

"3^icn Icenge, fr«t> ei fiøn, ei li^cen; 

S)a l^ar bu «&enen nof til SSen." (II. 266.) 

3565. "»guéBonbe jfal felt>er ®t)enl>en tjcere, 
Dm l^an fit »&uuS ret ^oil tegictej • 
«§ufh:u ffol tjæte S^ieneftcq^inbe, 
Dg fcltj fec tilgobe ubc og inbe." (i&. ^^emffen.) 

''Dm Smogen flg funbc j!if!e faa, 
5lt l^an f)\>txmani funbc ti eit c;: 
2)og l^t)ermanl>S ®unjl l^ait otbrig fan noaej 
. ^et ttiaa ^an iffe mene." (»r.) 

(a»f. 8«flt. 9?r. 22^9. '2244. 45.) 

Xom Jtielber giør galen Stebebete. (v. seire. 712.) 

(i^uué^el^erflen bltber raatbilD, forfVorretf naar Sorraa^dfid^eren er rom.) 
{UH- flf 1515 ^ar: 9tet)(f»(nb.) 

2)et er onbt, tom ^^aanb frem at ræffc. (v.c.3i4. <D.t5.l.i42.) 

!Spmme SEønber bulbre mefi. (^Ølor^. 2>en fnAffrr ofre mea, (øm 
(ar minMl ^tb od ^orNnt.) 

3570. 2)et er onbt at lotte ^øg til fig meb tømme ^ctribtx. (i.142.) 

(Vr faae, fitat man f^der ar epnaae^ uten G^al^er.) 

!Spm]^ttttbet ®ioe|l er ftelben t>el!omnien» tør.) 

tragte* fitosbe/ 

(f. Sl(jt* SltttaaO 

^Do fom atttaaer en SBogn af ®ulb, faaer wl en 8unb5 
(Itffe. (<p. Ceire. 847.) — "»§^0 fom ftraber efter en ®ufl):= 
»ogn, faoer i bet ringefie »unbfiiKen." (<p. eo». I. 110. 172.) 

(3bf. 9?perup« UM». af baiiffe «Oifer. I. ^. 182,) 227 Ofte ere tvegne ^cenbct unbcr tct)cn SCaahe. («p. £oUe. 1107.) 
Sorten er altlb froéfen for utret^tte ®t)iin.*) (<p. c^ir«. 723.) 

(^en ^obnc fin^CK alttD <PaaiTub for (tn Sa^beb«) 
3575. Stet^ett trijber tf fe SSaabcn. (^on f«tte« itt« 55«a!>en; "foaer »el 

nødet ru 98«rflt." «p. (Si>». 1.110.) — Siret^ett 5Kanb fanger 
nDgct til SSoergc* (l. 127.) 

Xvt^tn SDfanb trit>e§, 1)9 ræb jtaaer til at raabe. (1. 110.) 

S3ebrc er en tret^eti ©tunb, enb en lab ©ag* (l. 110.) 

Zo-iaH funne ræffe faa langt, fom en Stet^en fan gaae* 

(II* 60. ^aaiTer: Sen fittttd Cd ^ueltø fan f^tntt, fTaffe til 98ete/ 
h^a^ to fiabe rotffe efter/ men el dt^e d<^ae efter.) 

(Ziltvo. SroffabO 

a:ro og Utro funne ilbe [ammen boe. (v. ccue. 984.) 
"®ot)tro og Utro funne ilbc fammen." (I. 453.) 

3580. Du flat ei tirpe ^^ejiel^ot), ei 85arneart§, og ei ^unbetanb. 

((p. £oUe. 1151. — Barns Baklot. * Upf. 1070.) 

©ielben ftnber man tro Stat otoer føb 5Welf. i% enetroibfen.) 

9Ran f?al iffe troe en fpringfl »^ejl, eller en |lor ^erre, 
naar be rpjle meb »^ot>ebet* («wotb.) 

SSantro t>ar albrig felo tto* (I. 453.) 

Sto ZIU t>elf meri big fcto bebjl. (1. 453.) 

M. "Trudu engum svo vel, ad ^u truir ei siålfum t)ér bezt.'' (338.) 

3585. ganben tro STOunfen, naar \)an blider grønflæbt. (<pou*.<m.8.) •) 3Da man i (ilbigerc Xit> Iffe l^ar fienW ©entflerfclfen af DxUt tte»en, er 
. bette ubtnjf «full)e £)rbf^>roft fem ufteft fcwanffet, eller Qali ifre»et ©aalebe« 
, i aSib. (Seljf. €rbb. n. @. 289: "Sorben er altib fro^fen for »on trevne 
®»iin." 

15* ' 228 

» 

9Iaar ®aafen ttptt fRwttii ia t>ee ^enbeå ^aU. (<K«tb.) 
"iJJaat ®aafen tro er Uiwom, og gaatet Uføen, ba \>ct 
bcrcé «&ale." (1. 453.) 

9Ieen SRunb og ttp ^aanb t)ant)rer gtennem aUe Sanb. 

(I. 452.) 

TBfrc og Srp faaer ^o\tx og ©foe. (I. 4S2.) 
''%to gioer »røb; Utro ^ar Snøb." 

SRon troet meget, ©omt for ?øgn, ©omt for ©anbem (1.496.) 

3590. SKon fan tWe ttot Uloen ))aa ^eben/ ell^r kræmmeren paa 

@ben* (<wet^.) 

"3: ro ingen Ub :paa t)iU)en «&eb, 
(5i nogen J^rcenintet :paa fin ®b, 
(Si nogen røunf paa «&ettig^eb, 
(Si Søben ^aa ®antt)ittigl^eb.*' (I. 453.) 

Xtplb boer Stroe i ?eg. *) ( v. fiøue. 405.) 

(Set Srolb h}\tt iffe bet anbet. (^. fioue. 66s. 9. gp»; I. es.) 

Sngen gtj^r fig til Srolb, uben ^)an er.2)aare. 

''Sngen gier en ^icet^el af jtg uben ^an er gal": er $. 3:^omefm« 
gorHaring. 

3595. aSar ei Sorben, lagbe Xtolbe SSerben øbe. (<wi»t^.) 

(St uten $l»ti»( noete 9liini af famme dnb^øl^ (ar <p. Gol^. I. 62.) 

a:rplb boer og i l[)eatgt »^uu§. (I. 62.) O 3)ette formobenttig meget gamle £)rbf))rog l^ar atterebe 3J. @p» (gort. fol. b.) 
regnet til be mørfe og uforfiaaelige. ^an fijne« bog fel» at l^a»e forjlaaet 
bet (bebre enb 6l>r. ^eberfen og Jft^erujj), naar l^on ftger, SReningen 
er ben: at Xrolb ffiemter iffe, men leger ^aarbt. ^et famme 
ligger uben tmi i ben latinffe liBerftond Ubtr^!: "fustibus effecta joca." 
(5^r. fPeberfen ^ar (fom bet oftefl gaaer i^am) flet iffe tcmft paa bet banff e 
Drbf^jrog, fom ben lat. ?Para^l^rafl bertmob f^ne« at l^a^e ret tjel o>)fattet. 
kommentator fortolfer ogfaa rigtigt: "JacUDter narrat joca facta fusti- 
busj s. exulut cum male fecerit." 3»f. Øl^eru^), @. 155, ber iffe flnber 
nogen Ub»ei til at f^jrebe '1)et SWerf e , l^oori bette Drbf^jrog er inb^^ttet." 229 

©et fpfcr iffc 50t, fom fort er* (q>. fi*ue. 674. eee.) 

Sænge leDer truet Wtanb, gtber l[)an <et)t S3røb* (I. iss.) 
— "om l^an fanger SBrøb." (^.t^omefen.) — "iltuet SWanb 
fan længe Ic\jc — naar ^an fan faae S3røb nof." (»r,) 

$ø^fel jtaaer Sngen tl^iel. (1. 455.) 

3600. Sngen ^9ht før \)an er færbig at flaae. (i. 455.) 

aSaer btg for »^unben, ©fpggen biber tf fe* (i. 466.) 

^an^m 3»anb« Srubfel, er fattig 3»anb« SrubfeL (1.466.) 

©e btbe tffe alle, fora t)ife SEanber. (apir.) 

©et er gobt at age t l^iele Sogne* (l. 466.) Obf. 97r. 60.) 

3605. aSær ei for tr^g — bu t>eeb et l^toab ber er bag bin Slpg. 
(røiotft.) 

2>en 31bnpge ftnber Del Ubflfugt* (v. «pi».) . 
- "Sif tig lebcr f!g frem." (I. 448.) 

dlaax ft^nbig fommer til Ælog, ba l^ar\%log tabt* 

"giaar^lræbff fommer tif^tog, bal^ar^log taW (1.448.) 

' ("^et lian mln^fl treer bet": tiWer ^ot^.) 

aScer faa (faaute«) fijnbtg ,. at bu et t>orber fpnbtg* (I. 128.) 

C^. 2oUi, 988, l^ar: "kwndigh.") 

SttUb og Snig l^atøer, naar Snager mifter. (I. 123.) 

(^ett fnilte oø fnebiøe fan tttfnige ftd bet, fom ben minbre fløøe miflcr. 
4>m SBemorrfelfen af bet ufcebbanltde (Subfl. ^na^ttf {bf. Gna^ (Vbjl. 
ed Gub(l.) Od 93. fna^e/ i 93ib. ^. Orbb. VI. & 666.) 

3610. %tctl t>ar ftelben TSbeltng gob. (v. spt. l. 6. qjou*. d. 4.) 

^. "Oncques villain n'aima noble homme." 

9laar a:t«l triioe«^ røbeltng ,forbrit>e«. (l. 6.) 230 

S)et er onbt i dleb at trygle af 3x^U (<D}øt^.) 

3d(. 'Illt er i ^Qrtum t)ræl at streigia." (4 85.) 

^errejtanb og Xt^ftefliib fan xlU ttlfammen* (»t.) 
Ztcel^er tæffeligji i SIrang. (<motii.) 

($ermobcnHt9 mrnci: naar man trorngcr til bam.) 

3615. ©er er ixerjl at ticne, ^t>or Ærcel er ^erre. (3ou.) 

3dL "Hvar sem ])rælliD er herra, getr ei verid sU^rs verra." (155.) 

Ztttlbom er t)aax^ og ft)ar for l[)am, fom fri toar. (I.195.) 
Srcet. SRanb fot>er tr^gt, alltget)el ban lommer et i S3leefeng. 

(^or(.) 

Sngen er faa gob, at f)anmm t)orber et ntPb* («web, tt«t. 

m^'^tø. 9. fieKe. 1060. 3»f. ten Ut. Ol^erf. "Tam vegetus quis 
sit, qui Don in fine falisciU") 

« 

3laax Zo be tr^tUé, ba ftge tffe baabe eet. (d. søue. 251. 

ibf. ^. (Sod. i. 449.) 

3620. 2)u flttl et fiDe meb bin gogeb, efler meb bin ©ognej)rce|i- 

(^. CeW«. 96.) 

2>en taber ei i Xvcttttf fom tt>inger jtn SSunge. (©t.) 

,3)>f. 3^1 ''Så sem t>vingar sfna tungu, befir t>vingad stdran dvin.'' 

6nb reié Æit) af Dærre ^iuL (L 449. *) ' 

©et loolber ftelben 6en, at Zo tt^ttt* («o?or(. q^.ep«. 1.449.) 

36t. "Sialdan veldr einn, t>egar tveir deila." 

2>et er onbt at bele (tr«m) meb ©ommeren, briffe meb 
©fienferen, og fj)ille meb ©obleren. («w«t^.) 
3625. giaar Zo tv»tu<^, leer ben Srebie- (I. 449.) 
@ammelt ^ab er altib n^ Zrcette« (K 449.) •) % <Sp» furftam Ut »eb: "2)et jfrcbelige ^iul q»«tet (q»eret) meft." 231 

'S.tttitttraah toarer Del t>eb^ (1. 449.) {w- 9?r. i7»i.) 
®pax t>i^ felt) bet førjte fDxi, faa ftjaret 2tnbré big bet 

jibjie. (<w. 624.) 
9laat to tt^tU^ om en Stng, ba taget ben, bet eier* 

(«p. fioUe. 262.) (3bf. 9?r. 638-) 

3630. ^nUtt t)n bil førfl jiange- (l. 449.) (a^f. 9?r. -46.) 

gotorb brpber ei ^vetiit* — "gororb giør ingen ^ftertrcbe." 
(IL 273.) — gororb brpber al Srætte. (^xierfen« ©Mfar. 

&, 284. f) 

Sen et tJtté, fom t>i8et en ttcetteagtig^ (tr«ttefi«r.) (1. 449.) 
Den tttt>eé ftelben , fom føbet ftg af Srætte* (»r.) 
2)en fom Købet |)uu§ 09 ^tget, fløbet ftg Srætte til. (l.46o.) 
3635. Cfte fommet jiot brætte af tinge ©dg. (11.273.) f. Sti^. 
3Ran ff al et jiinge ^aanb imellem Satf 09 SEtce. («p. c. ©76. 

q). 69t)* 1. 84. ei b(an^( Od t S^dtefoT!« eUer (Sl^dtninged Scoem.) 

"«§^o foni trænger ftg imellem 93arf og %xc^, i)an ftemmeé 
inbc," (IL 297. 3bf. ^nttuvi V- <5o». s. 5.) 

^utt^ttétter t)ate et længe. (L 84.) 

Sttttti; og ,Rit) giøt jiaffet 8it>. (L 450.^ 

Srætte om mit og bit f!illet mangen t)eb ftt. (L 450.) 

3640. æingfiub feiet 2affen ub. (l. 451.) 

»^at man enb "Xv^tUn jiuffet i ©ceffen, faa ftialet Sing- 

fluben 25aanbet. (1. 451.) *) Dm bette £)rbfrrog6 rette SWening og (Sfrit>«maabe f^ax ter t>cerct megen 
Ueiiig^eb; og man funbe fige om Drbf^jroget feb, at bet iijax iffe "brubt 
Jlrcette" (o: c^j^ce^et, forebjjgget.) Wtan l^ar mllet omffri»e og foranbre bet 
til "gcrorb b^rjer (begjjnber) ingen bratte" (f. 5J.@^t).I.118.); men en 
faa febraabig 5lbfcerb taaler et £)rbfprog iffe; og' otterminbji naar bet 
ber»eb enbog bli»er meninggløji etter mat. — 95eggc (Sfri»emaaber, meb og 
uben 9iegtelfe, funne forf»are6: "gororb bn;ber ti Xxattt" a: uagtet 
ber er (leet gororb, (slipulatio) Ian Xxotttt etter (Sag t>et reife«, naar 
gororbet iffe »ar mbnegfaji og ffriftUg befeejiet; men gcefemaabcn, fom 
^fft. jDjierfen gitrer ("efter bet gamle Drbf))rocf ") , er »el ben rimeftgfie, og 
befl^tfe^ beøuben af bet gamle <&ottanbffe (1487): "Vor varden brekeii 
alle str.ijt": precedens pactum belliandi periniit actum. 232 
Xtmtte gvr Stngfhtb fcb. (9imi.) ^c»c$Mti i«mcc ni : **h 

<^at bu ^tmtte om en «^øne, faa tag TSgget og (ab bttoe 
benxb. (»t.) 

«^bo brr flaotr tgten, ban 9))))fr 3:rfttte* i^sht%.) 

3645. ",&øt og fcc, og brrtil ti: 

@aa Uivtt tu for Xxattt fri." (<o. 6ot».) 

"2)et er onbt at tratttc; 

2)ct er ))arne, at f)at>t intet oeb at f(ttte.'' (sc.) 

"2)fn, fom Pg Wanbcr i Qlnbre« 3:oift, 
gaaer ©iam ril %at for fin glib tUjlbfl." («.) 

X^dt. (f. »antetngtO 
Z«i|t jj^aoer 7@re, og SSro \)a\>tx S$rob. (<ø. s«ue. 1068. 

t»f. <P. Gol'. I. 458.) 

Xngt og Soere gtoet S3rob og VSxe. (^or^.) 
3650. Zngt og gobe @<eber fcetter en 9Ranb til 7@re og ^aUx. 

(^et(. 9. Goto. I. 458.) 

ÆtiOb uben @alt, og Sam uben 'Xn^t, forbotroeé fnart. 

(flRot^. ^. Gol». I. 458.) 

©loaer bu ben ®obe, l^an blioer bebre; fidaer bu ben £)nbe, 
f)an bltoer oærre. (I. i98.) 

(3»f. Crbfproget t>o« ^. Cotte 802 (Ubg. 1515. f. 67): "9Kan 
ffal re^fe et gobt S3arn, at bet ei Blider onbt, og et 
onbt, at bet ei bliver »fltrre."^) (f. 9lr. 305.) *) 2)ette i (ig fel» pj))>erltge, f^nbigt ubtr^fte ©troffe^rinci^, ber funbe 
ant^enbed i en langt |lørre Ubftrcrfning , fan fammenl^olbed meb anbre gori^ 
ffrifter 1^06 % 2oUt (f. (5r. 9lr. 73 fOHi« gier gobt f&axtC'), 94, 309 
("{Re»felfe er gob, om l^un ei er for megen"), 802, 836 0. f. ».)f ^»«>«, 
efter be »tbre ^iber« ^Jttbogogijfe ©pjiem (fom 9h?eruj) ftarft ivrer imob), 
legemlige @traffe for f&etn anbefale«. 2)en ^lumpefte af biéfe er Ølr. 94; 
"aJarn ffal l^ave ^riffe fom en galf, ^ugg fom en 5lfen, 
gøbe fom 9løb, og Jtlftber fom en 9$ttber." SKange 9[ar efterat 233 

Sen, bet er bunben', flal bie. (U. 94.) 

>^unben bitoet ei Ui$, om ^on enb btbet t ictnttn. (1.42.) 

3655. a^t^ tænfcr at ^Dcrmanb ftx(zl\ (I. 465.) 
"X^i) t<mUx, .^ijcrmanb fiicelc ijil, 
•&orcn tcenfcr, ingen fpige er ber til." (39U.) 

^t>o eengang fltoelet, maa alttb ^ebbe Si^t^* (I. 452.) 

dlaax X^^tn {ajler 2;i)t>net er l^an anbet %olt liig. (1.465.) 

Ser ft>arer enb nogen meb »^oren, men 3ngen nteb Xp^tn. 

(I. 464.) 

9taar S^t^ette trcetteé, faaer SSonben fine Æofier. (1.464.) 

"5Waar !£v»« fomme'i Xtæittmaal , faaer S3onben jtncitofier igien." 

(SWot^.) 
@ng. "When rogues fall out, honest men come by their goods. ' 

3660. ©et cr onbt at fticele, ^or Sonjbcn felD er SEpD; («p.fi.324.68i. 

<P. 69». I. 465.) 

^^an fan tlbe fttcele, fom tffe fan ftæle. (T. 463.) 

6n onb *g)itter er el bebre enb en S^t>» («p. soue. 884.) 

t^t>o fom f)itUx noget før bet \>ax tabt, eQer tager bt>ab man 
ei lj)ar lagt, faaer at bøe inben f)an hlmx fpg. (l. 462.) 
"2)cn, fom l^ittcr ^sjab bcr iffc tafccé, l^an t)øer før l^on 
:6tocr f^g." («wøt^.) 

®et er ingen tro aRanb, bcr ftiæltt, naax \)an feer gDne. 

(1. 462.) 

3665. ^t>or man finber fine Æojier, bcr l^ar man fin %^^* (»t.) 
92aar X^^tn er moben, fan en f)alt S39ft)enb løbe \)am 6^r. ^eberfen l^a^be ubgi^et $. gotle (1531) ffre» ^an feb jfar))t om "ben 
uBarmi^iertige J^ubftrvgelfe i ©folerne;" (f. bet i 9ixiivnpé Ubg. @. 43, 44 
anførte ®teb.) SKen bet ))ar to, tre ^ar^unbreber for tibligt, at ^an for^ 
fvnbte.ØJifet«, JlanHJen« 09 gertené SlfjFaffeffe. 234 ^^ong ben unge Zf«, faa flurkr ben gamk iffe. (sr.) 

Siøcfo« i @fctt: "Hang a thief wheD he's yoiaig, aod heil bo 
Steil nbca be'S auld." (^Henderum, 145.) 

Jtnnbe ZtMmi ftxcrge ftg fra @a(gen, ba ^gte ^n albrtg. 

(1.464.) 

^t>o ber laber ftg loRe til at 9Mt, ^an ftal (abe ftg nøbe 
ttl at ^nge. (i&. tumtUu,} 

3670. hoffet ®øfler er @ø{ler min — fUaler min 83rober, ^(eng 
ben Xii*.*) (apu.) 

^too ber fU«Ier en 9taat, fUoIer ogfaa en ®øb>txflaal (sc) 

De fmaa Zi^i^e (^cenger man, be ftore taber man gaae. (I.46S.) 
— "for be flore tagrr mon «&attnt of." 

«^oren og 2i|i^eit ligeé t^el. (.9. 69*. 9^.6.or»M 

2)en, fom f^farler fra 2(nbre, maa ^ænge for ftg felt). (3né.) 

3675. Den a:i|» er Dotrjl, berflialer- fra ftg felD. (»r.) 

Zi|» fan i{fe baabe ^<enge ber og fiiorle ^er. (n^. snrftd^frn.) 

^an glemmer ttbt, ber (uKe {{al; ben glemmer iffe, ber 
fiicele \>\U ((p«o«. 9?. 6.) 

Det er onbt at ftialtf og txerre at bære igien. (<maitbtn^t 

itoflerne |^aa htn ørebne ^pto. i^etrøai^rt. €$. 822.) 
\, It's a shame to steal^^ bul a worse to earry home.^' (155.) Ubpb. 

a;il llbl^b U^ø^t^ ingen ©folemejler. (gwora.) 
"Ub^b er ^afiig lart 09 feent glemt." (»t.) 

368(), lltoen biber ei paa ben SRarf, fom Ij^an er baaren. (v.soue.ao.) 
ttl» tager ei Srab paa jin egen !Warf. (<p. coue. ii48.) 

(Sitg. 'Foxes prey furthest from their own holes." QFulhr.') ') Obenbovgerne .^a)>e Drbft^toget: "Steelt min Broer , so hankt *ii Deeift"^ 
men man ferr, at bet tf fe, fem Dr. Solbfd^mibt ^av meent ("iDieDlbem 
burøer, ®. 78), er ubehiffenbe eienbommeligt for bette £anb; iffe engang 
for b(t )?lattpb(!e Weberfaren. 235 

@telben {otnmer Itggenbe UW iam t'SRunbe. (<p. seur. 915.) 

^oQ. (U87.) '^Een slapende ivolf lopen gheen scape in den 
monL" 

Ul^ er uficnbt fWanb og nttétroct*) (v. mu. 684.) 

Illi^ tager og af talte Saar. (<p. seuc. 2a& ^. eo». I. ^1.) 

"Non curat numerum lupus." (Vir g.) 

3685. 2)et tultfr Tilt, iim) af til^ er lommen, (v. seue. 1191.) 

(f. 9{r. 3190.) 

^t>o ber omgaaeé meb UU, l)an terer at tube. («p. coUr. leo.) 
©etoe xmé Ul^t, naax be ei l^atoe ÆalDe. (v. fioire. 69. 159. 

^. ^(omrfen.) 

©et, fom fommer t Ul^é STOunb, t)ll tffe ub igien. (l. 306.) 

9!aar Sanben bløber , btber lllt^tt txerfi. (l. 237.) 

3690. 9?aar man feer ©rene af Itl^eti , er \)an felb itfe langt 
borte. (I. 100.) 

9Ran tager tMe ttl» og gtør et iam af. (I. 46i.) 

X>tn, ber flaaer ^abhex til en Ul^, maa ^a\>t en »^unb 

unber Æa)>)>en. (a3r.) 
2)er Ifal |)unbetanb til lllt^efieb. - "*aart)t imot) ^aarbt." 

(«0?orft.) (f. 9;r. 764. 1011. 2558.) 

Ulpffe. ' (f. laRobgaugO 

Ul^ffe {ommer tiefi felt>buben. (i&. ^^emcfcn.) 
3695. ui^ffeit t)aager tibt meben§ STOanben fot)er. (l. 292.) 
(Sn liben Wi^ffe toarer tibt for en jiørre. (i. 292.) 
Ul^fft riber til SBpeé, og gaaer berfra paa fin gob. 

2)en, ilbe f!al fare, maa tibt felt) ^ietpe til. (I. 823.) •) Sl^etttp finbet bette Orbfrrog uforflarltgt SKan funbe tøitfe jlg, at s. Ul» 
fiaaer font et $t(ebicat a: ben ufienbte, mtétroebe, miétontfte SRanb fri^gtet 
man for, ligefom fot en Ul». 236 

^n maa f)a^t ben fraitfe iiflttt, (f»n) ben gobe et fan 

faae. (iB.e.i>r(6. ^nMi^tt lelM«; ^nUti fen al^ri« Mike »et.) 

3700. 2)en llli^ff e maa txtre t)eI(ommen , font {ommer attene. *) 

(fDtOtft. il^f. 9. Gol»* H. 188.) 

(Sen llltiffe gaaer meb ben anben til 2>anbé. (1. 323.) 
"(Sen Ul^Ut xctUn ttn 3(i>bm <&aattb." (99t»t(.) 

^t)o ber t)ax een lU^Ke , l^an tør tffe lebe efter ben anben. 

(9eu6. £>. 8.) 

Det er onbt, at {løbe ftg to ®ange ))aa een ®teem (1.485.) 

(2)et er »ebbelt U^tin — ter (lal Uftelb til.) 

3Ran tan ttn^et onbt Kbe, naar Sit>et er tongere forelagt. 

(1.291. røtn fan (a»e meøet at qaåt idtennem, naar man \la{ b(tl»e 
øammel.) 

3705. 2)er liber Sngen ilbe, forbi i)an io ^eHere tollbe libe Del. 

(II. 188.) 

(Sn lUi^ffeé Sugl {lal man {fpbe i Slugten, (sr.) 

£)en boer Uli^fVett beb{l, fom fan {liule ben me{}. (ORot^. 

f. <P. 69l»* I* 293.) 

!Wan {lal og faae. efter en onb ^ø{l. (rø^rb. d: iffe f»rfa«e i 

^e^danø/ (ate ft$ ne^ilaae Deb U^elt.) 

Sngen Ul^ffe fommer faa {ior ))aa iatib, at ben io gat)ner 
nogen SKanb. (l. 324.) 
3710. JJpffe og Itl^ffe ere næ{ie Siaboer. - "6oe unbcr eet 3:aø." 

(^. (So». I. 114.) 

Ul^fft fatter SRanben bag 2)øren. (o: «i«r bam ferfa«t, rinøere 
aøret; **bli»er Soffen Mtt, fommer ban i^ten for ^aøcn.** QRotb.) 

®et er ringe a;rø{l for SBeenbrubb,, at en 2Cnben l&ar brubt 

»^alfen. (S8r.) 
Itl^f f e {ommer bot)t)enbe t)aa , og frpbenbe af. (39U.) 

''®aoer Scrbcn bfg imob, 

S)a ^ielpcr ei Sorg, men 33ob." (røetb.) ') ffotbi, fom bet'l|ebber, og paa forfliettige S^aaber ubtri^ffeé: "®n Ul^ffe 
albrig fommer aUene.' 237 

(f. ^tUibt.) 
3715. 2)et fofler Secn, at ribc paa ©tQD. («p. seue. m. 544.) 

<&oQ. (i 487.) 'Il kost al been^ dat men de stock rijt." 

"2)ct foftcr 33ccn, ot xitt Xrce^eft." («p. ®9». I. 472. 346.) 
— *'at ribc pao ^icppc." _(1. i62.) 

^t)Q Æiarnen t)il abc, ftal SRøbbcn brpbe* («. c. 55e^ei.) 

^\>o fom t>tl Siffen cebc, {lal og .^(ocn txebe. (fmotb.). 

^an fan itfe 2(nbte mage, ubcn felt> at i)a\>i Uma^t* 

^an er iffc Darb bet ©øbe, fom lalbrig fmagte bet ©ure. 
(go?«t^.) 

3720. Sebre er at blæfe Ij^art^ enb at branbe jig^ (l. 21.) 

»^aarbt er, ufobt ^eji at binbe t)eb Ærpbbe. («. 0. gsetei« 

Garo. 6. 91.) 

9Ran fan tffe baabe IS)at)e fin 9?umi|)e t)arm, og fin SSebfaji 

1)ttl {i&. t^emefen.) 

9Ban pluffer ei ®ruer af 2orn, eBer gigen af Sibfel. (I.312.) 

®et er onbt at i|)Iu?fe ^aar af ben ©falbebe. (<mor^.) f.i849. 

3725. gRan fan nøbe en £)re til SSanbé, men tf fe nøbe l^am til 

at briffe. i^. ^^emefen.) 

3Ran fan et baabe btofe og t)a\>e 9R:eel i ISØIunbe. Ov.fi. iis.) 

Sfotff. 'Na man can bai sup and blaw at once." (Aay.) — 
' Siroul sorbere dr flare difficile esl." (PlautJ 

. 9Bøber bu nogen 9løgen, ba tag iffe Støberne fra l&am. 
"3)ct cr onbt, at tage Slæberne fra bcnS^øgnc." i^øué.zS.) 

^cU. (_i487.} "Den nackten is quaet to berouen." 

®et flal t)ccre en jiit) Sue, ber ff al ffpbe til SRaanen. (I.416.) 
©en leDer iffe i al aSerben, fom fan flaae JpuUn af en 

*g>t)(ebjleen. *(®ibef»een.) (<p. <59». Sort.) 238 

3730. X>tt er onbt at f})9tte ^^ning for ben, fom ^ar 9J?unben 
fuID af ®albe. (Wi) 
2>et er onbt at fot)e for ben , fom {lal t)ug8e ftg felt). Oné.) 

3 Itttgbom {lal man ftg bebe og barfe. (o: borr^e <!«.) 

((p. S^Ue. 939. <P. ^o». I. 500.) 

^mpen {lal bøteé mebené ben er nnø* (<mete.) 

«^t)ab Itttø nemmer, bet @ammel ei glemmer, f«. e. ^cmi 
6«r»« 1575. s. 26.) — "«&t)ab @n ung nemmer, bet ^an 
gammel giemm'er." (<d. enmr^fm.) 

3735. 2>e nitge Sug(< i!)<it)e be bløbe Stab; be gamle @tiibe ^a^e 
be ^aaxbt ^orn. (I. ii.) 

Uttge @tube gtør Irogebe Surer. (i. 499.) 

llttgbom og 93iiébom føtgeé et gierne ab. i^. ^nemefen.) 

2)et er en onb gole, fom iHe Ij^ar flaget en ©fagel fønber. 
(I. 499.) 

Ilitg @i|)ringer, gammel ©tplter; nn^ ©lemmer*),' gammel 
©tobber. (11. 296.) 

3740. 2)en ttttge fan fi|)ørge faa langt fom ben ®amle fan minbeé. 

(l. 500.) 

"®nar til ^Qat, og feen til fPung; 
«&iclpcr frem faa mangen Ung." (I. 600.) 

UnpHe. nnpHifi. 

' SSlæé tffe ab ben 3lb, ber feto brcenber. (gnor^. i»f. <p. s. 1.24.) 
9Ran fan bræbe (fmeite) meget ©mør i en beb Con. («mote.) 

(99?an fan (pUte meget til Unøtte.) 

®et er intet t)ærb, at forgribe en 8unbjiiffe; \)\xn fanfer 
bog Xjcelfiao paa fig. (1. 467.) •) 3 <Stcbet for bet t^bjle @lemntct (fra bet 16. 09 17.9lar^. 3»f. G^rifr V. 
Sot), II. 5. 25) !unbe ^er me^ti )mI (cefeø: £)ber. 239 

3745. 2)ct buet til intet, at forgi^Ibe et ©»inetrug. (JBr.) 

(Qcv ere.utt^ttiøe 2:ins i ^ufet: fetoraabig »^uftru, ulpbigt 
Som , lab biener, trinb ^ifle,, tom ^ung, 09 onb TSgge^ 
i)ønt. (II. 131.) 

Ittei. UIPt>. 

^^0 Uttt bxmx, f)an Ulot) iwober. (<p.fit>u<.83o.) — ".&tjo fom 
Uloi) fcejicr,. barn Uloi) bricer." («v.2«Ue.6; efter Ub«. 1515.) 
"Eilex qui viVit, merito sine lege peribit." 

6n tttet fangen penning brager bort anbre ti. (<p.2»ue.294.) 
Uret penning fommer et i trebie Hx\>. (I. assO 

"Ubru er ^ræ^fel, fom »om »eb SSoIb." (f. 9lr. 2852.) 

3750. ^t)ab @en meb Ulo^ faaer, meb 8oo tilbage gaaer* 

("Uletlig Sang er Ufang.") 

So^fien og SRaler fan fnart giore »^Dibt til ©ort, (gwot^.) 

3(nbenfieb6 Imé: "S^ingftub og'SWaler fan fnart gierc <&mbt til 
(Sort og @ort til ^»ibt." 

Sot^eit l()ar. ei SRunb; fan ei flage fig, IS)t)or ^un meb Ulot> 
Dribeé og behbeé* («p. <So».) 

©et meb Uttt faaeé, meb @org forgaaeé. (I. 602.) 

Itret er ubrøi at tage af. (<OTot^.) 

3755. ^\)o fom faaer Utttf jlal ^ojie ©fabe. (mtft.) 

SSebre er ©fabe, enb uret SSaabe. (l. 353.) 

grojit)eir og Uttt faae begge en ffiben Snbe. (3ri«.) 

Uret faaer man libe; men iffe gielbe. (wu) 

"%i\>t er bet Bebre, at Ht og glemme Uret, enb l^æ»ne ben." (11.279.) 

*g)t)ab i l()unbrebe ?Car t)ar Uttt, blmx ei een 2)ag 9fet/ (»r.) 

.3760. "^00 Uret giiør, t)et l^aftig gtemnicr, 

t&»e Uret libcr, lange giemmer.'^ (1. 602.) 

ttiib. (for tiWigt.) 

©mag ei før bu faaer at abe, og ab ei ben (naivi), ber 
leoenbe gaaer. («p.. sowe. eas^) 

Srænb ei ^ufet, før enb gienberne fomme. («p. sowe. 866.) 240 

2)u flPal iffc fliaac 50laafcn, før bu fanger lj»enbe. (^$&»m.) 

9Ran ff al tf fe baafe for uføbt fltxeg , eller binbe uføbt *^efl 
Deb Ærpbbe. (<wør^.) 

3765. gjoeé big ei af ©finbet, før Siørnen er fanget («wer^.) 

"@dg ci ©finbet , før bu ^ar flaoct SBiørncn." («p. <59».) 

Sfoeé et .Rornet t Slabe, før bu f)ai bet t ?abe. (l. 444.) 

9{oeé el Stffen, før bu i^ax ben paa S>t{len. 

JRaab ei "t)unbet", før bu eji ot>er .©unbet (I. 444.) 

Slag ei »gatten af, før bu feer 9Ranben. (l. 444.) 

3770. STOan aber ei ^aren, før man f)ax fanget i)am. (1. 444.) 

^\>o ber t)il |)Iøie om 9?atten, mtjier et SBrøb t)eb bt)er Sure. 

(^ot^. ^. Gud. i. 444.) 

©en Sugl, ber fpnger for ttiUøt om 9Rorgenen, tager 

*^øgen tnben 2Cften. ((S^m^njpUttn^. «ll<n om l>. Dantl« Spw«. 
(S. 140.) 

©en er glab, ber ei t>eeb af fSaanbt* iv. mu, 551.) 

S>er b^rer SSib til fOaantt, og jioerfe S3een til at bære 
gobe ©age. (v. ene^crDftn.) 

3775. ©æl er ben, SSaattbf fan fra fig t)enbe. (2)er fan unt>gaae en 

5are, Uloffe. ^Jlot^.) . (3»f. 0?r. 2982.) 

(f. afil; ®«bO 

Sebre er ©aabeilb i f8\) enb onD ©ane* («p. zoiu. 552. 782.) 

Onbt er at txznnc bet ©t)iin af 93ong, fom t er t)ant. 
(<p. fioue. 27. 790.) — "^ct er onbt at ^cennc ©a af.aSang, 
fom i er s>ant." («pou*. fi. 4.) 

9Ran maa (fan) faa Iccnge ^ctnneé t)eb£)nbt, at man tpffeé 

£)nbt t)cere gobt (ij. soue. 554.) 

labben bopj)er i ^ølen, fab b«« ^nb f)aa en ©utbjiol. 

(II. 296.) 241 

3780. ®ammtl ©ane bibcr bcbjl. (I. 391. «OTet6 f«ier tfi: »i sHn^/) 
®amle golber crc onbe at flette. (i&fi>fdaari>. «. 26.) 
©ane er (mb' at Denbe. («wotb.) 
©ane er onb at lægge t aSraa. (wu) 

(St). "Wanan fir onder at kasta i wrå." (®rubb. @. 844.) 

£>nb ©ane ^)ar lange Sføbber. (<pou*. <w. 5.) 
3785. ©nb ©atié er ©icclené Som og Sane. («pou*. d. 1.) 
®ob Satte er bebre enb onb io\>. («motb.)* 
Set er 3?et, og et anbet er @æt. (l. 391. i&ei)«øaort. s. 24.) 

(@æt, n. s. l^^ab man femmer o^eteen« om; SScbtægt; Stnortnitig.) 

Sen Wluix^, fom ^ar fmagt £)fien, f ømmer nof tgien. 

(5S. (S. OrD6.) 

Sibt er tung ©teen langt at ?ajie. (<p. £oUe. 948.) 
3790. ©et er tlbt meb Slamme 9leb at brage* (v. su*. I. 261. 

f. 9?r. 2648; Od^ctrli ®arø. @.92. *'<3(Rc^ 9lamme"r Un QtctvU.) 

©en @teen, .man et fan txelte, flal man labe ligge. 

(f. 9?r. 2313; eø 9?Dcru|)i Ui)»: af (p. Got. (S. 143.) 

£)nbt er i STOørfe at brioe fort ©t)iin ot)er ft)eben ^ebe. 

(«P. fioUe. 1051.) 

©et er onbt at faac ©abel, naar 2ttle t)ille ribe. (<p. (So».) 
©et er onbt at raabe i^øit af il^ceS $alé. ((motb.) 
'* 3795; ©et er i!fe let at fli<)j)e tør imellem to Xagbrp^), (øwu.) 
©er er onbt om ©æbe, b»or man toer jig mtt) en Xørt). (3i)U.) 

@ng. "they have need of a'beesom, ihat sweep the House 
with a turf." QRay,") 

Wtan fjal t^arligett bare fulbt Æar. Ov.fioue.771.) 3»f.2i55. 

^pt^at bin *g)aanb, at ^un blider ei beget. (v. CoUe. esa.) 
"iBar bin ^aanb, at f)un ci bcgcé." (<D. ©. «M»«rfei mo» ^onm.) 

©traa flal »ære fra 3lb, faa brænber bet el (^ ^(•mtfeii.) 

16 23? 

arterne maøre.** 

^ax bu 'Stctttt om en ^^øne, faa ta^ 7@gget og lab blrne 

betDCb* (95r.) 

^t)o bet flaoer tgien, l&an p^j^jet Sroette* (<TOot^.) 

3645. "^ør og fcc, og bcrtil ti: 

@oa Httjcr bu for Sprætte fri." (qj. ®9».) 

"J)ct er onbt at tratte; 

S)ct er i)(me, ot i^atje intet i>eb at fcette/^ (iBr.) 

"Den, fom flg blanber i STnbre« Xwift, 
gaaer ©iam tit flaf for fin glib ttlflbfr" (5.) 

^^^d^' (f* ^^ttrnetnøtO 
Suøt ^at)er TSre, og S^ro f)a\)ex S3røb. (fø. søue. loss. 

i»f. <P. ©<)». I. 468.) 

Sttgt og 8ærc gitrer Srøb og *l©re. («?»ot^.) 
3650. Snøt og gobe ®æber fætter en SRanb ttl 7@re og «^<tber. 

(<XRetb* 9> ®9l>* T. 458.) 

Æiøb uben ©alt, og Sam uben Xuøt, forbcertjeS fnart. 

(9Rer6. V. &9l>. I. 458.) 

@laaet bu ben @obe, l^an blider bebre; fldaer bu ben Onbe, 
f)an blmi »arre. (l. iqs.) 

(3»f. Drbfproget f)o9 % £otte 802 (Ubg. 1515. f. 67): "3»an 
ffal ret)fe et gobt S3arn, at bet ei blider onbt, og et 
onbt, ai bet ei blider »cerre."*) (f, 9lr. 305.) •) 2)ette i (Ig felt) ^|)^erlige, f^nbigt ubtr^fte @ttaffe^)tinci|), ber funbe 
an)>enbeé i en langt ^ørre Ubfircehting , fan fammenl^olbeø meb anbre Sot; 
fWfter ^0« 5P. fiotte (f. ®r. 9lr. 73 ("(»ii« giør gobt ©atn"), 94, 309 
("(Ret)felfe et gob, om l^un ei et fot megen"), 802, 836 o. f. ».), l|»ott, 
eftet be cetbre %\\>txi ^jcebagogifPe @^pem (fom Øl^etu)) ftcetft iijtet imob), 
legemlige ©ttaffe fot f&exn anbefaleé. iDen plum^jejle af bi^fe et 9"^:. 94: 
"a^atn ffal ^a^t $)tiffe fom en galf, ^ugg fom en 5lfen, 
gøbe fom 9{øb, og Jtlcebet fom en Slæbet." SRange 3at t^ocat 233 

Sen, bet er bunben, f(a( Bie. (iI. 94.) 

^unben Mtoer et lød, om ^on enb btbet t £<enfen. (1.42.) 

3655. %^^ tænfcr at ^t)crmanb ^xaW (I. 466.) 

«&orcn tcenfcr, ingen fpige er bcr til.'* (39U.) 
^t>o eengang fltæler, maa alttb ^ebbe S^t^* (1. 452.) 
92aar 2:9t>ett fafler 2;i)t)net er ^an anbet Solf liig. (1.465.) 
^er ft>arer enb nogen meb ^oren, men 3ngen nteb S^t^ett« 

(I. 464.) 

9taar S^t^ene trcetteé , faaer SSonben fine Æofier. (1. 464.) 

"5Waar !£v»« fommei itrættemaal, faaer S3onbeti (incitoper igien." 

(SWot^.) 
@ng. "When rogues fall out, hoiiest men come by their goods." 

3660. ^et er onbt at fttole, ^or Sonjben felt) er SEpt); («p.fi.324.68i. 

<P. 69t>. I. 465.) 

Jixnn fan tibe fttole, fom t?fe fan fi'ale* (I. 463.) 

6n onb ^^ttter er et bebre enb en S^t^^ (q). soue. 884.) 

^Do fom lj)itter noget før bet t)ar tabt, eQer tager ()t)ab man 
et l^ar lagt, faaer at bøe tnben %m blit)er fpg. (I. 462.) 
"2)cn, fom gitter ^tjab t)cr iffc tafccé, l^an t)øer før l^an 
Iblitjer f^g." (røpt^.) 

^et er tngett tro !D2anb, ber fticelet, naar ^an feer @t)ne* 

(1. 462.) 

3665. ^t)or man finber fine Æojier, ber l^ar man jin S|>t>» (»t.) 
Staar Si^t^ett er moben, Un en l^alt S39ft)enb løbe l^am 

V .0»). (»r.) 6^r. ^eberfen l^a^be ubgi»et 3J. Sotle (1531) j!re» ^an feb ffar))t om "ben 
uBarml^iertige J^ubfln^gelfe i ©folerne;" (f. bet i ^X}tx\x^i Ubg. @. 43, 44 
anførte @teb.) 9Wen bet »ar to, tre 5Corl^unbreber for tibligt, ^i ^an for? 
f^nbte .Øhfeté , JlonHjen« og gerten« SlfM^lfe. 234 

* é 

«^<tng ben unge S:^)^, faa fliitler ben ^mit tffe* (sr.) 

Sigefaa i @fctL: "Haog a thief when he's ypung, and he'll no 
steal when he's auld." (ifeuderson. 14 5.) 

Æunbe S^t^ttt ftxtrge ftg fra ©algen, ba l^xtngte ^an albttg* 

(1. 464.) 

^t>o bet laber jtg loffe til (kX ftiode, l^an ftal labe {tg nøbe 

til <lX l^ange. (i&. $^«mefen.) 

3670. goKet ©øjier er ©øjler xm, — jiialer min JBrober, Ijjæng 
ben a:|>t>. *) (a^^u.) 

^t)p ber fti«Iet en 9laat, jiialer ogfaa'enSølDerfJaaL (35t.) 

S>e fmaa S^t^e l[)ænger man, be fiore laber man gaae« (1.463.) 
— "for be fiore tager tnan J&attcn af." 

^oren og Hx^'^tn Itgeé t>eL (.d.(S9». «]8.®.orDbO 

®en, fom fticelet fra 2Cnbre, maa l()ange for jtg felt). (3rii.) 

3675. ®en a^» er txcrfl, ber'fliæler- fra ftg felt), (»r.) 

S91) fan i{!e baabe l()(enge ber og fito^le lj)er. (^. sne»oiM<ii.) 

|)an glemmer tibt, ber tu?fe ffal; ben glemmer iffe, ber 
fttele t)iL («Pou<b, o?. 6.) 

^et er onbt ^i fttcele, og t)ærre at boere igien. (<maitbtn^t 

jtøjlerne |^aa (en orrbne 3:ot^* i^r(eda((r(. ^.^ 322.) 
\, ' It's a shame to stealfs, but a worse to earry home.^' (i 55.) . 2il ttb^b 'bel^øt)eé ingen ©folemejler. («mot6.) 
"Ut)i)b er ^afiig krt og feent. glemt." (gsr.) 

3680. itlt)ett biber ei )fQ^^ ben SKarf, fom ^an er baaren. (<p.2oHe.3o.) 
ttlt) tager ei Srab i|)aa ftn egen !Warf. (<p. coue. ii48.) 

(Sng. 'Foxes prey furthest from their own holes." (Ftt/Zer.) *) Dlbenborgerne ,]^at)e £)rbfproget: "Steelt min Broer ^ so hankt 'n Deew**; 
men mon feer, at bet iffe, fem Dr. Solbfd^mtbt ^ar meent ("iDieDlben^ 
burger", <S. 78), er ubeluffenbe eienbommeligt for bette £anb; iffe engang 
for bet ^latti)b(!e Dleberfoxen, 235 

@telben {otnmer Itggenbe Uit iam t'SRunbe. (<p. s»ue. 915.) 

^oQ. (U87.) ''Een slapende ivolf lopen gheen scape in den 
mont." 

UU er uKenbt !Wanb og ntiétroct*) (v. mu. 684.) 

Uli^ taget og af talte Saar. (<p. souc. 285. ^. (So». I. sai.) 

'*Non curat numerum lupus." (Vir g.) 

3685. J>et tultfr 2CIt, ((•m) af Ul^ er f ommen. (^. sdce. 1191.) 

(f. 9{r. 3190.) 

4>^o ber omgaaeé meb Ult^, IS)an terer at tube. («p. e«ue. leo.) 
@e(oe xmé Uli^t, naax be et |)aoe Aaloe. (<p. mu. 69. 159. 

^. ^(emefen.) 

I 

®et, fom fommer t Ul^é STOunb, oil Iff e ub iglen. (l. 306.) 

9!aar Sanben bløber , biber Ult^tt txerfi. (l. 237.) 

3690. 5laar man feer ©rene af ttlt>ett , er l)an felb itfe langt 
borte. (I. 100.) 

9Ran tager tWe Ul^ og giøt et iam af. (I. 46i.) 

Sen, ber flaaer Sabber til en lllt^, maa ^a\>t en ^unb 

unber Æapi|)en. (asr.) 
2)er flal |)unbetanb til lUt^efieb. - "*aartt imob ^oarbt." 

(«motb.) (f. 9;r. 764. 1011. 2558.) 

Itl9f f e. ' (f. laRobganøO 

Ul^fft fommer tiefi felobuben. (i^. ^^emefen.) 
3695. itl^ffeit t)aager tibt mebenS 9Ranben fo\)er. (I. 292.) 
(Sti liben lll^ffe toarer tibt for en jiørre. (i. 292.) 
Itl^ffe riber til Speé, og gaaer berfra paa ftn gob. 

(Saiotfi, f. 9. (S<)». I. 823.) 

2)en, ilbe flPal fare, maa tibt felt) ^ietpe til. (l. 323.) •) Sl^etttp flnber bette €rbf^jwg uforflarligt. fWan futibc tønfe JI9, at s. Ul» 
fiaaer fom et ^rabicat o: ben ufienbte, mtétroebe, miétcrafte SWanb fragtet 
. man fot, liøefom for e« Ulv. 236 

^n maa f)a^t ben ttantt Sf^lttt, (f»n) ben gobe et fan 

faae. (iB.e.X>r(6. Otø^rdSed^r Ittlbir, Vn^rel fftn al^ri« Mike »et.) 

3700. 2)en Itl^ffe maa txere t>el(ommen, fom lommer attene. *) 

(<m»tft. )»f. ^. Go»..ll. 188.) 

(Sen Itliiffe gaaer meb ben anben til 2>anb§* (1. 323.) 
"(Sen Ul^ffe rotffer ben Slnben .gaanb." (qRete.) 

^Do ber l()ar een llli^f fe , ^an tør t{fe lebe efter ben anben« 

(<Pou(b. £>. 8.) 

Det er onbt, at fløbe ftg to ®ange paa een @teen* (1.485.) 

(2)ct er dobbelt Ube(» — ber |l«( Ubelb til.) 

fKan Ian jm^et onbt ttbe, naar 2mt er længere forelagt. 

(1.291. 9Ran fan bAl^e meøet at 9Mt idiennent; n«ar man tTa( bli^t 
øammef.) 

3705. J)er liber Sngen ilbe, forbi i^an jo IS^eHere t)ilbe libe bel. 

(II. 188.) 

(Sn Itl^ffeé Sugl f!al man flpbe i Slugten, (sr.) 

2)en bær Ul^fVett bebfl, fom tan fliule ben mef}. (<røoH>. 

f. ^. (S9to* !• 293.) 

9J?an ffal og faae. efter en onb »^øji. (røorb. d: iffe fwfaøe c 

^IRobdans; (abc ftø nebflaa^e Dcb Ubelb.) 

Sngen Ul^fft fommer faa fior )faa ianb, at ben jjo gaoner 
nogen SKanb. (I. 324.) 
3710. gpffe og lll^ffe ere næjie Slaboer. - "6oe unbcr eet 3:ag." 

(V. S9». I. 114.) 

Ul^fft fatter SRanben bag S>øren. (o: øiør bam f»rfaøt, ringere 
aøtet; *'b(iber MUn Mtt, fommer ban i^ten for ^a^eii.*' QRotb*) 

2)et er ringe Sprøjt for SSeenbrubb,^ at en 2Cnben ^ar brubt 

»^alfen. (asr.) 
Ul^f f e fommer bopptnit paa , og f rpbenbe af. O9U.) 

''Oaaer Serbcn Wg tmob, 

Æ)a ^ielper et Sorg, men 33ob." (gjiotb.) O Sorbi, fom betl^ebber, 09 paa fotfHeHige S^aaber ubtr^ffeé: ''@n Ut^ffe 
albrig fommer atUne.' 237 

(f. 5lrbeibe0 
3715. X>et fofler Seen, at ribe paa ®ta\). (<d. soife. 137. 544.) 

<&oQ. (i 487.) 'It kost al been^ dat men de stock rijt.'' 

"2)ct foficr 33ecn, at ribe 3:rce^eft." («p. (S«>». I. 472. 346.) 
— ''at rtbc paa Steppe." (I. 162.) 

^t)Q Æiærncn t)il æbe, jlal 5Røbbcn brpbe* («. s. 55ebei.) 

^\>o fom ^il Sif^en cebe, {lal og .^(oen txebe. (fmotb.). 

Wtan fan iffe 2Cnbre ma^tf uben felt) at ()at[>e llmaøe* 

^an er tffe Dærb bet @øbe, fom Talbrig fmagte bet ©ure. 

(OiRetb.) 

3720. SSebre er at blæfe "^axtf enb at branbe ftg* (l. 21.), 

.g)aarbt er, ufobt »^eji at binbe t)eb Ærpbbe. («. 0. gsebeii 

Sajro, S. 91.) 

STOan fan tffe baabe f)a\>^ ftn 9?um^>e toarm, og pn aSebfajl 

r 

9Ran pluffer et ©ruer af Som, eller gigen af SibfeL (I.812.) 

©et er onbt at ^jluffe ^aar af ben ©falbebe. (<motb.) f.i849. 

3725. gRan fan nøbe en fDxt til SSanbé, men tffe nøbe l^am til 

at briffe. -i^. xftømtUn,) 

3Ran fan ei baabe blcefe og f)ar}t 9R:eel i ISØIunbe. («p.&.ii8.) 

Sfotfl. 'Na man can bai sup and blaw at once." (Aay.) — 
' Simul sorbere dr flare difficile est." (PlautO 

- SWøbet bu nogen 9løgen, ba tag iffe Slæberne fra IS)am. 

(i&. Sbomefen.) 

"Det er onbt, at tage Slæberne fra ben D^øgne." («pott*.s.70 

^oU. (_i487.) "Den nackten is quaet to berouen." 

©et flal t)ccre en jiit) SSue, ber fjal fipbe til SRaanen. (I.416.) 
©en leoer tffe i al SSerben, fom fan flaae ^uben af en 

^Oæbjleen. *(®ibe(leen.) (<P. <59». gott.) 238 

3730. 25ct er onbt at ^pyttt *gHmnm8 for ben, fom ^ar 9)?unt)cn 
fulb af ®albc. far«.) 
©et er onbt at fot)e for ben , fom f?al Dugge ftg felt). (3n«.) 

un^^ Itttgbøm* 

3 Httgbpttt f?al man ftg bebe og Barfe. (o: ^flrrte fi«.) 

(<p. fieUe. 939. «P» ^ol>. 1. 500.) 

S)mj)en ffat bøieS mebené ben er nttg* (<TOotft.) 

»^Dab Httg nemmer, bet ©ammet ei glemmer, f«. 6. 53eDei« 
(Sfljfe. 1575. s. 26.) — "»&t)ab (5n ung nemmer, bet l^an 
gammel øiemm'er." («p. ene»oibfen.) 

3735. 2)e ttiige gugle l^at)e be bløbe 3lcth ; be gamle ©tube \)a^e 
be l^aarbe *^orn. (L ii.) 

Unge ©tube giør frogebe gurer. (I. 499.) 

Httgbpttt og 8Sitébom følgeS ei gierne ab. (i&. ^homtUn.) 

2)et er en onb gole, fom iHe l^ar flaget en ©faget fønbcr* 
(I. 499.) 

Httg @j)rtnger, gammel ©tplter; uiiø ©lemmer*)/ gammel 
©tobber. (ii. 296.) 

3740. ©en ttiige !an f|)ørge faa langt fom ben ®amle fan mtnbeé; 

^ (I. 600.) 

"®nar til égat, og feen til $ung; 
«&iclpcr frem faa mangen Ung." (I. 600.) 

Unptte. unptti^* 

' SSlæS iffe ab ben 3lb, ber felt) broenber. (<røot6. ibf.«p.(S.l.24.) 
SKan fan broebe (fmeite) meget ©mør i en beb £)t)n. («OTot^.) 

(^an fon {pilte meøet til Unørte.) 

25et er intet t)oerb, at forgribe en 2unbfiiffe; Ij^un fanfer 
bog 2C>:eljlat) paa fig. (l. 467.) O 3 ®t^'t)ii for bet tvbl!e ©remmer (fra bet 16. og 17. 5tarl^. 3\jf. (S^rtji. V. 
So», II. 5. 25) funbe ^er meget »el Icefe«: £)ber. 239 

3745. ©et buet til tntet, at forgribe et ©uinetrug. (»r.) 

®ex ere.ittt^ttige ZitiQ i ^ufet: felDraabig ^uflru, ulpbtgt 
Sam , lab Siener, trinb ^i^e,^ tom ^ung, og onb TEggc- 
l&øne* (II. 131.) 

^t)0 tttet brit)er,^ l^an Ulot) npber^ (<p. cowe. aso.) — "»&t)o font 
Uloi) fajler,,]^am Ulo^ britjer." («p.fioUe.6; efter u^^ 1515.) 

"Eilex qui viVit, merito sine lege peribit." 

dn nttt fangen ?)enning brager bort anbre ti. (q).fiøire.294.) 
Uttt ?)enning fommer ei i treble ?(rt). (I. ass.) 

"Ubru er ^rceafel, fom »om »eb 93olt)." (f. Ølr. 2852.) 

3750. ^t)ab @en meb ttlov faaer, meb 8ot) tilbage gaaer, 

("Ulobltg $ong er Ufang.") 

Sot>fiøtt og 9Raler fan fnart gløre ^mit til Sort. (<TOot^.) 

9(nbenjlet)« Icefea: "S^ingftub og'SWaler fan fnart giøre ^»ibt til 
@crt og @ort til *mbt." 

Sot>ett l^ar. el SRunb; fan el flage ffg, f)\>ox Ij^un meb HIpv 
t)ribeé og oehbeé^ (<p. Sot.) ' 

®et meb Utet faaeS, meb @org forgaaeé. cl. 602.) 

Uttt er ubrøi at tage af. (<mor&.) 

3755. ^t)o fom faaer Uttt, f?al l^øfie ©fabe. («)w«t^.) 

SSebre er ©fabe, enb nttt S3aabe. (1. 333.) 

grofitjeir og Uttt faae begge en fliben @nbe. Orf«.) 

Uttt faaer man libe; mtn iffe gielbe. (aoir.) 

"Xibt er bet bebre, at tie og glemme Uret, enb l>ce»ne ben." (11.279.) 

^oab i ^unbrebe2far t>ax Uttt, blioer ei een I)ag SRet.' (»r.) 

.3760, "tgoo Uret gtør, bet baftig glemmer, 

»^OQ Uret libcr, Icengc giemmcr." (I. 602.) 

Uiib. (fot tibligto 

©mag el før bu faaer at <ebe, og ceb ei ben (««(»?), ber 
leoenbe gaaer. («p.. ceue. ess.) 

JBrænb el *^ufet, før enb glenberne fomme. (v. 2t>we. sse.) 240 

j£>u ffal t!fe flaae !!Raa|ren, før bu fanger l^enbe« (i^.^bøm.) 
9Ran ffat tfte baafe for uføbt fltxeg , eOer btnbe uføbt ^efl' 

3765. SfoeS big ci af ©finbet, før SBiørnen er fanget (gwor^.) 

"Scelg ei ©ftnbct , før bu ^ar ffaaet 33tørncn." («j). ««».) 

JRoeS et .Rornet i Slabe, før bu l^ar bet i 8abe. (l. 444.) 

Stoeé et Si{!en, for bu f)ax ben paa S)tf7en. 

9laab ei "»unbet'', før bu ep ot>er .©unbet. (I. 4u.) 

Sag ei gatten af, før bu feer SJfanben. (l. 444.) 

3770. gj^an æber ei *^aren, før man l^ar fanget l^am. (L 444.) 

j£>\>o ber Dit pløie om Sjatten, mijier et S5røb t)eb l^tjer gure. 
(«!not6. /p. 6ui>- I. 444.) 

S)en Sugl, ber fpnger for tiili^t om !!J{orgenen, tager 

^øgen inben 2(ften. (G^nterJoUan^. VlUn em b. banf?( Gpro^. 
«. 140.) 

Sen er gtab, ber ei t)eeb af S$aattbe* (^. seu^. 551.) 

Ser ^ører S3ib til aSaattbe, og flærFe S3een tit at bære 
gobe 2)age. («j). enetooi^fen.) 

3775. ©æt er ben^, fOaauhf fan fra ftg »enbe* (2>er fan un^gaaf en 

9are, Ulqffe. <0?et(.) , (3»f. 9;r. 2982.) 

(f. «Hf; ®«bO 

SBebre er ©aabeilb i Sp enb onb Sjatte« (v. ceue. 552. 782.) 

Onbt er at tjænne bet ©Diin af aSong, fom i er r>ant 
(<p.fioU<. 27.790.) — "2)ct er ontt at t?ænnc <So. af. 3Sang, 
fom i er i?ant." (veu*. c. 4.) 

^an maa (ran) faa (oenge ^ctnneé t>eb£)nbt, at man tpffeé 

Dnbt t)ære gobt. (^-p. coue. 554.) 

labben l&op<)er i ?)øten, fab l^un enb paa en ©utbjfoL 

(II. 296.) 241 " 

3780. ©ammcl Satte Wbcr bebfi. (l. 391. mm uitt tn: »m sfin^.") 
©arnlc golber ere onbc at flette. (iE)f^e<)aar&. ©. 26.) 
©atte er onb'at t)enbe. (gwet^.) 
»atte er pnb at lægge i aSraa. (^\u) 

@tt. "Wanan år onder at kasla i wrå." (®rub6. @. 844.) 

Dnb ©atte t)ax lange Støbber. (^po«*. gw. s.) 
3785. £)nb »atte er ©iælenS Sorn og Sane. (nJou*. o. i.) 
®ob ©atte er bebre enb onb 2ot). («motb.)- 
@et er 9Jet, og et anbet er @oet. (1. 391. i&cDfgaart. ©. 24.) 

(@ttt, n. s. l^»ab man fomnter otjerecné om; SScbtcegt; 3(nort>mng.) 

©en SRuué, fom Ij^ar fmagt Sfien, f ømmer nof igten. 

(93. (5. Ortb.) 

Slbt er tung ©teen langt at faj!e. (<p. coue. 948.) 
3790. 2)et er ilbt meb Ølamme Sleb ai brage. (<p. Su*. I. 261. 

f. 9?r. 2648; ogSScftcI« vSap«. ®.92. "«B?<^ 91 amme", ben (St«rfe.) 

£)en @teen, .man ei fan t)(elte, {{al man labe ligge. 

(f. 9?r. 2S13; e^ O^^erupé U2)b'. af <P. (St}b. 6. 143.) 

£)nbt er t WløxU at briDe fort ®mn ot)cr foeben ^ebe. 

(<P. fioUe. 1051,) 

®et er onbt ai faae ©abel, naar 2(lle r>iUe ribe. >(«p. ©oi?.) 
£)et er onbt at raabe l^øit af 1)(z^ $alé. (<o?ota.) 
3795. ®ct er iffe let at flip<)e tør imellem to Xagbri)^), Odu.) 
®er er onbt om ©abe, l&oor man toer ftg meb en Xørt). (30«.) 

@ng. "they have need of a'Ueesom, that sweep the House 
With a turf." (^Ray.^ 

9Kan ffal t>atligett bære fulbt Æar. (»u. coUe. 771.) 3»f. 2155. 

%ot\)at bin *^aanb, at lf)un blider ei beget. (<p. soue. 638.) 
"Sar bin «&aanb, at ^un ci bcgeé." (<p. ©. «&barfei mot 3:i>»ert.) 

©traa flal »ære fra 3lb, faa brænber bet el (i&. i&omefen.) 

16 242 

3800. ©en er et flab, fom bpber, men fom »eb tager* (l. 466.) 

iXftn blitier tffe fluffet/ fom ^i9t ft $t(&ub^ men ben, f«m tffe er 
barfem i at mebraøe bet.) 

Wlan ffal t)ibe, meb ^)t)em man fajier ftn SRab i ©æL 

(II. 280.) 

Spffe og 7@re ffal man t^atligett bære. (II. 28i.) 

S$ar big for ttenbe ^unb og fliUe 93dnb* (l. 465.) 

"Xienbe Ǥunb og tijfl 33anb i^ar jluffet tnangen STOanb." 

(II. 280.) 

3 ^t)or f)øxt batten falber, faa (ommer l^an alt !paa ^øbberne« 

(I. 465.) 

3805. 9Ran fan ^ate ftg for ben, ber fiaaer t ©ørren, men tffe 
for ben, ber »|laaer i (Sluggen.*) («!W«t&.) — "2tean fan Bebre 
"oau jlg for ben, ber ^aaer i I)ørren, enb"--of&* (II. 280.) 

©et er ei ^ati^t, fom l^ar ingen ^t>ile. (<o?ot&.) 

SSeu 

2)en, ber gaaer af ret ®el, f?al et »ære uaanbcn tgten at 
goae***) («p. mit. loss. <p. <5ob. I. 846.) 

25et er ei af fStitn til 8Sennc^uué. Oou. f.S).2)ioi.i>er.p.644,) 

S^eiett er tffe lige, forbi SKangc gade paa ben. (I. 485.) 

3810. 2)cn tpngjle S5\)rbe ^)aa ©eiett er en let ?)ung. (1. 345.) 
. "I)en tungcfle 33eib^rbe er en let 5^ung." (<Br.) 

@ii ®en j)aa S)etett er faa gob fom Venge t jungen, (»r.) 

©ammet ®ei og gammel aSen fti>tger iKe. («met^.) . 

2Wan flal ei forfmaae gamle »eie, eller gamle aSenner* 

(<D. ®j)b.) •) jD»er Snbgangen til gamle S3orge og %aaxnt, eller ^eiere o^^je i SB^gmn* 
gen, anbragte man unbertiben en 5Sabmng (®lug) i SWuren, inbrettet til 
at fajie elTer jhjbe neb paa bem, fom »ilbe fiorme eller Br^be .guuøbøren 
etter forten. 9Kan femmer til at t«nfe l^er^aa, \>eb bette £)rbfrrcg. 

•3 ®fal et ocere Bange for at gaae tiCbage. 243 

©en tengjie ®ei er fra SKoberen til ?)orten. (^p.cot^.l.sés. 
9?D<rup. (S. 78. -f. 9leifeO 

3815. Jrem og tilbage er en lang fOti: (I. 347.) — "Srrcm og til* 

, . Bage et lige langt." (£>m t>en, (om ^aaer en 98fi fordiet^e«, eUer 

øaaer fril af ftn QSei.) 

^t)0 ter tffe t>eeb ©ei til Spen , faaer at følge ©ierbet. 

(X>m ^en, ter maa fp^rge Untre em tet/ ^n felto burbe bite. 9!Rot(.) 

> ®ob £)mt>ci er ingen 2Cft)ei. "(«oh>t&.) (f. ®ieni^ei. SleifeO 
3o bebre 3orb, jo flemmere ®ei; jo bebre 8anb, jo »ærre 

golf. (1. 248.) 

©ammen ligger fUtit og Ut>eir. (<p. coue. 1085.) 
3820. »elr og aSanb ml i)a^e ftn ®ang. («wet^.) 

9laar »eir og SSanb bolbe fammen, er bet onbt at me 
SErebiemanb. (ii. 250.) 

"Der blcefer albrtg bet 93eir af ®f^, 

* • 

5(t ,^icerltng og «&ofmaub jo far' af 33^." (<motft.) 

("J^ofmantlb'rir, meger ontt 53eir." 

©nart er t^elgtort, naar SSillien er gob. (I. 487.) 
3ntet bjoer Ij^afiigere, enb !BeIgietntnø* (i. 469.) 
3825. 9laar S^elgierttittg er bireibet, er ben betalt. (I. 470.) 

(Cater man een ^^re^ at mon (or øiorr vel imet fiam, Da er Serrte^ 
neften teraf utfletter.) , ^ 

S^elgtetttinø er anben txerb. (1. 470.) 

S^elgierttittg , fom flbe er flebt, er Ugierning. (1. 469.) 

■ 

2)en er ^tl fptttmett, fom tilbcer. (I. 472.) 

©ielben tommen er «>e( fommett« (I. 472.) 

^6* . 244 

3830. £)en, font gaaer ububen tt(, gaaer utafFet fra. (1. 473.) 
^t)o aUeftebS tommtx, er ftetben t^eUommett. (L 473.) 

(f. Wt. 292&.) 

"9)?an feer Ifetler l^and $<el, enb l^ané Xaa; f^an fopmer igien, fom 
cnbe $enge; ^an fommer fom ^unben t ^ebt @aab; ^an er faa 
t)e(f ommen, fom ®a{t i fuurt JØie, fom en ®o i et 3øbe^uu6." 

^u ffal 3lben rage, om bu t)il Sennet t>arme. (<D.£oi(e.ii85.) 

(^u (fa\ tffe ft^arcf naar bu toti toffre di^flfvi ntøb fenner.) 

, ©e ere ei alle Stetttter, fom lee jgien. (v. fioue. €*r. «Pfber: 

fcnø VLH' W' 9{r* 218 M 9?Qeru<». ^. Gofr. I. 212.) 

9?aar ®obé ganger paa ®runb, ba tjorber JBeiiff ab tpnbt*) 

Cy. Celfe. 178.) . 

3835.' ^an l)am faa Stettner, fom bor mange grønne ®rat)e.**p 

(q). Celfe. 122." <p. iSøto. I. 476.) 

. "SKan l^ar tun IU)et gobt af grønne ®ra»e/' (95.s.x>rbb.ll.433.) 
25er er tffe lang 93ei til ^tnnif^nné. (I. 477.) 

(ifnten: ^'fØtM finber {ffe ^eten Un^ tt( en ^tn% i^uuø**: etter: Sn 
^en maa tffe bee fer lanøt berte. *'9$eitner maa fammelide bee/*) * • •) 3 en formobentlig celbre, mere buntel Variation, forefommer bette Drbfprog 
Ifoi $. ioUt, 9lr. 220: 'Naar Gotz gaar paa Grwnd, tha wordher 
Mentsken tynUi." SWan funbe let antage bet for en S^r^eit; men 
ogfaa 91r.25 forefommer: "Madt bafTwer Mendske^' (SlQobt ^oé 9li)eru^ 
er en S^rvffeil), fom ØlijenU), @. 13, uben Xmi rigtigt forflar^r af 3«l. 
Mennskr,'liberalitas; l^ttorimob (Reuterba^U gorf (åring (tilUpf. 25): 
"Mænska, SKennifPa" ^er ne^K er an»enbetig, etter gitter nogen SWening. 
(3ttf. @lo«far.) VipU ^dt bet i »or 3:ert o^)tagnc Drbfprog i benne ©fiffelfe: 
'TOrsta goz gaar a grwn, tha wæxir fattigdom'^ (l^^)« ^^^ ^un inbe^olber 
en?(eona«me; l^»orimob ?P. ? otte« 9lr. 220 i Upf. l^ebber: "Naar godz gaar 
aa grundh, tha wardher maalwardhen (SlQaaltibet) ty^ndh." 

••) 2)en, fom (Slcegt og grcenber bøe bod fra, Ifar tffe mange SBenner tittage 
at fiole )9^a. (©aalebed f^ne« bette Drbf^rog at maattt forftareé; ffiønbt 
STOot^ paa eet ®teb fortolfer ben (tbfle 2)eel »eb: "ben, fom l^ar miflet mange 
Slægtninge og 33 en n er.") .245 

i 

^an ffal ^axllQ^tnnt^UM føge. C*^o ^an^tx tremnVar.** 11.286.) 
"@af fnart Hl bin ©en i Sleb, men fecnt Hl ©icefl." (I. 477.) 

SRange ere fOtnntt, men faa fulttroe* (1. 213.) 
Sett lienbeé t 92øb, og et t ©pringebanbé* (i. 475.) ' 

@ng. '*A friend in nead is a friend indeed.'' (Aay. 110.) 

3840. Sebre er fffen i SRøb, enb ®ulb t ©ftøb. (I. 475.) 

^røt) ®ulb i (Støb, 09 »en i SRøb» (l. 474.) (ø»f. 9?r. I688.) 

. fOtnnct X 9?øb •nøie« meb libet Srøb ("tbi be ere faac") 
(1. 474.) 

SRebené ©rpbe n fpbet og Æanben gaaer om , f^ax man no! 
af fBenner* (gjiot^. «j). ©ob. I..476.) 

"3 ædflanb er gobt ^iøb paa 83 en net." (»r.) 

®r^bet>ettnet funne let faae anbet ©inb. — "f<>^ta^^ mangen 

3845. ^tn er gob i 9Zøb; men \>te ben, fom trænger til \)am. 
(I. 474.) 

S$ett flaaer gierne ^od 93ett; t>ee ben, fom 3ngen \)a\>tx. 
(I. 477.) , 

Sebre er at t>ctxt frcenbeløé, enb t^etttteløé* («wotb.) 

C^ietti^ett giDer ©miger for ©mørmab {fem lan faaet.) 
Oi>f. ^. eot>. I* 212.) 

©ib bin ©en nær, men ftb ttte Saaret af f)am, (l. 470.) 

3850. fOenntiaav ft)ibe tengjl. (I. 478.) 

Ult)en er albrig faa graa, i)an ^ax jo 3)eniter, bog be ere 
faa. (I. 477.) 

®et er gobt at i)a^t ©enner, t)\>ox bér ffifteé 9Rab og 

^Wgg» (a»oti. <P. 6Qt^. 1. 446.) 

^et er bebre at f)a\>t SRaanen til aSeti, enb alle ©tie-cner. 
(1. 477.) 

Sebre faa ^tnntt og trpgge, enb Wlan^t, fom gaae til 
9^998«- (I- 476.) 
3855. ©en, fom t)il ooere lS^t)er 9»anb§ »ett, bliwer ^t)er 9»anb§ 
®ief. (I. 476.) 

*^bO ber ml l^a^t (SxH)^tx til »ett, faaer Me til Uoen.' (øoti.) 

"^»c ber »a ^ate ^»er Hl »en, ^or ^»er Hl Uwn." (9}.®.U.285.) 246 

jDet er en ar(tg Oett, ber t>arer 6n ab {tn @!abe. '(<Diøti.) 

, 2^n;ggefl ere gamle S)ettttet; og Qamk 93eie. (<!not».) 

9?9e SSenntt, fom npe @foe: ©angen .falber bebji meb be 
gamle. (a»«i. <». «o». II. 285.) — "Aafl iffc be gamle 
aSenner Bort meb be gamle ©foe." (I. 476.) 

3860. Sil ftn S^ett ffal man fohtme buben t fD^ebgang, ububen 
i 5Kobgang. (ll. sss.) 

^ebgang gtøv fOcnnttf og SSobgarig pxø\)tt bem. (1. 293.) 

S)et er txene at l()at)e ingen Sennet, enb mange Ubenner« 

(1. 478.) 

.Riøbt 93enffab fan og fælgeé for $enge. (II. 235.) 
9Ran maa btbe fin fOtn^ Setl; men tf!e ^abe bem. (1. 474.) 

3865. "^t)o paa fal(! 83 en mon libc, 
Saaer ttbt ene at ribe.'^ (I. 212.) 

"@tt ttofafl 93 en og et prøvet ©»optb, 

2)e erc i S'^øb tjel ^enbinge oonrb." (<p. enei?o«if«n.) 

"@om 3lb :prø»er ®ulb, 

@aa 9^øb Sennel^ulb." (9?petup. (S. 34.) 

"^ijo 83 en er, bet ficnbeé i S^øb, 

•&tio rig er, efter ^an^ I)øb." (gjioti. f. <p. s^i^. II. 268.) 

Wnte. (f. bieO 

^an i>ettter et for Icenge, fom ^tnttt {tg noget gobt. (<mot».) 
"2)cn maa »ttltg lente, fom ©ob't l^ar i 93 ente." (æ.&£>.) 

3870. jDfte beber man SJpr, lS)t)or man minbjl ^tntet* (I. 254.) 

"«&an jfal l^atjc Sernjfoe ot fllbe; 

(6em) @n ^nbend S)øb ffal efter libe." (i&. ^^ømefcn.) f. 1238. 

2)eri ^ihntt ei t)el, fom breb er foruben @fteU (<p.2otte.6i6.) 
ÆienbSfag er faa gob fom Stibneéb^tb* (II. 824.) 
asibtte rtnber jBaanb og S3afi og ÆongenS 9tet (ll. ssi.) .247 
3875. goelbtc crc Tfttc, fom ^ibnt efter foelbet SRanb* (€n s«mmei 

^tHtt^tU I. 481.) 

I 

- Sngett fan ^itnt Slogen pn 9Runb fra. (I. 48i.) 

Sebre ^ihntt eet ©te, enb to S&ren. (IL su.) 

@en fStanbé fOibnt er intet S3tbne; to !!}{ænb§ Sibtte er 
ti 9»ænbé. (»t.) 

"eet æibne til Jlinge ^ibtter i!fe; 
(£en ^enge i ^Jungen ffinger iffe." (»r.) 

iiige* gt9e eftet. 

3880. ©en ffal i^lge, fom Ij^ar mere 93{b. («TOot^.) 
»^an ffal Dige , fom minbre fotmaaer. (i. 497.) 
^an \>at t>iia , fom opfanbt at ^i^e* (L 447.) 
25en er t)iié, fom viger en tfætagtig. («mot6. i&ei)eøaor&.(S.37.) 
Sebre er tfen ®reen, fom bugner, enb ben, fom brijier. 

(98. @. £>c^&. fdt^tt er (en %Bit\i^tf triO Un S^aat^nafUU,) 

3885. g3ogt big ®a§ling! ©lenten fommer/ C"»ion Hoi i titt »ige 

for en farlig £>i»(rmant.** 0)>?ot^.) 

SRange ffal man i^ige; men iffe i sDnbt følge. ^ (aou. gwot^.) 
2)en Sone maa meget forebare, fom ei t)il vige i 23raa» 

(^. (St)D. I. 454, ^bor (et er anført under ^rotfiø^et, &ti^lf,t^, 
, 3»f. 11.295 (unber Un^ffQldnind), ^t^or ^er (orfH for bære.) 

r 

©ii« aRanb l[)pber gloebie. (3: "SJaarffab." 1. 482.) 
25en er ilbe ^iiéf fom ft'g felt) ei er t)iié. (I. 484.) 
3890. 2(1 |)ierne er iffe i eet ^ot>eb, eller al »iiébom \)o& een 

SRanb. (I. 483. gjlan figer om (en 3n&bn&(le: "i&an troer at ^abe 
flugt al iBii^bom.**) 

»ibe ere ^iU 2Wanba »eie. (1. 483.) 

2)en, fom minbfi veeb, t)il gierne t)ære ben flogepe. (»r.) 

SSiiébom uben ©ierning, er S3i uben »honning. (I. 289.) 

©obt SReel l^ar og ftne ©aaber. ("aSife ^^e og jine (i>ere«) 
Seil." («p. Qnt. I. 484.) 248 

(g-eU. Seittagelfe.) 

3805. ^t)et er t>irt t en 2(nben§ »raa. (I. 484.) 

«^Do ber i^Ubeé, l()an t)aanbe$. (l. 486.) 

Jp^o ftg felt) rettet, farer ei vUb^ (l. 6.) 

j£>an far' itU «Ub, ber t)enber om paa »g)alt)»eien. (1.486.) 

2)en, ber gaaer »Ub, t>ifer 2(nbre ben rette 85el. (»t.) 
3900. ©en fan let fare ^ilb, ber ff al finbe SBeien meb 2(nbre8 ©ine. (»t.) 

®oh fOiVLie brager gierne ffort 8cc6 til SSp. («p. fi^iie. se. 44o. 
"en gpt ajillie brager et fiort 8«S." (<p.©p.».j.487. vott*.ø.7.) 
"®ob aSillie brager ftørft 8«§ til 58^." (^ ijømefen.) 

Siben er !BilIies9Iøtt; r>ax bet ei uben en f&øn\ (ss^mne.) (I.i4s.) 
"Sibet ri?nner (wber, b<»ifer) en gob QSinie." (1. 486.) 

3^1. "Litil er \ilja raun, eff ekki er nema ein baun." 

aSiOte er iffe Sanberet (<p. tetie. 83o. 3»f. i^e^eøaarn« "OrD- 

qtodtec" ^. 62.) 

I 

Siben ®at)e af en gob fSiUie er ei at forfmaaé. (sr.) 
"Siben ®o»e er og gob." (<p. ®o»- I. 143.) 

3905. 93erben er l^iUMvU* (mit^tvi o: "»ar manoe ætUier : fi\>tt Hx &9il 
til (it." q). (S9». 1. 886. "Wærldin ær aU willja drygh." Upf. 45^3.) 

©et er itte Zlt gobt, efter SiKie ganger. (<p.(Sob. 1. 146.487. 

q>ott6. gw. 8.) — q>. fioUe, 1007, ^ar ^etfme^: "I)et er 2llt gobt, 

(M efter SSilHe ganger." 
©et tpffeé man at rxzxt gobt , fom meb fOiUit fieer* (1.486.) 
Sanben er gob, naar l^an*faaer ftn fOiUit. (ér.) 
92aar S3arn faaer ftn ^iUit, grceber bet iffe. (<0{i»t». «p*(S*l.486.) 
3910. ^an fremmer og ftn fOiUit, fom tager fagte affleb. (qnotj.) 
j£>\)0 ber giør I^Dab ll^an ^ii, "fyan giør et ^t>ab l^an f!aL 

(1. 487.) 

j£>\)0 ber giør bet, l)an ^U, maa libe bet IE)an tffe »U. 

(jp. ©pH.) / I 249 

dlaax man maa fom man ^il , ba giøt man fom man et HL 
(^•ttd). «.'7.) — "S'laai: l^ijer tnaa giøre fom l^an »il, ba 
gtør l^an fom ^an et tiL" (v-Sob. n.273.) (f. 9?r. 1147.) 

2)en jleet ingen Utet, bet feto gtetne «U. (v. ©u».) 

3915. "Ung fm egen æillic og aSane: 

©ammcl ®\ibU en @ant og Slane." ("p. €nei?o»if<n.) 

Wlan btiDet gtetne ben Sicegge, bet gaae lotl. (<p. soue. 84^. 

V. ©U*. I. 487.) 

»iaiøt aSatn t)at SRab i ^ænbe. (i. 487.) 

"aSilligt SSatn ^at altib STOaD i'^aanb." (<mot6.) 

iBiaiø £)]t:e ffal man et altib btttje. (s^. zftmtUn,) 
"gSilltg ^cfl j!al than ei altib fpot^ugge." (I. 487.) 

36L "Viljugan Uxa skall ei alltid reka." 

U^iUi^ t>xc giøt ftoget gute. (I. 488.) 
3920. Det Sl\)(zq et let at gienrte til SSpeS-, bet felt) biSfet fot* 

(II. 290.) (3l?f. 9?r. 2020.) 

^t)o bet jaget meb itt^iUtø «^unb, føtet ei megen SSilbbtab 
, ^iem. (1. 488.) 

9J?eb et »^oDeb^aat btageé man bib, fom man gietne »il* 

(gWot^. <P. @o*. I. 486.) 

®ct et gobt at pibe fot ben, fom gietne banbfet. (l. 486.) 
^^b bet tffe «il i £)t>nen , lægget ftg tbcett fot. (l. 498.) 

aStitbing. (f. »aabeO 

fintet. 

3925. fBitttet et ©ommetcné 2Ctt[)ing. (<p. (Soi>.) 

3^1. "Vetrinn er samarsins erfingi." (351.) 

2tlt fpøt Shiitter Ij^Dab ©ommet l^atjet awlet. (<p. CoUe. 289.) 

(3 Undbommen maa fpareø til Viberbommen.) 
Søl. "Alltjafnt spyr vetrinn, hvad sumarid aflar." (33.) 
j. "Winter finds out what summer lays up." QRay,} 

"a^ittteten fommct, fom i?t ^at ijent', 

^g fr^^v ^^ab ©ommeten ^at fottient." (<p. 6o».) 250 

Sitttet og «^elfot blm et borte. (<p. <so».) 
Sinter lagger Soft paa 93anbe; tia er SBroen brebefl. (<p.69».) 
©ommeren fober , asitttetett. ober. (<j). ®9».) 
3930. ©en maa tøre at frpfe om Sittterett , ber tWe tJil fwebe om 

©Ommcren. (Sr. 9?emlig t<t «rbdtc.) 

, @!otff. "They måan hunger in frost, that winna work in heaf 

(^Henderson. 37.) 

"Sitttcrnatten er broget, 

»&00 ba gaaer ^ungrtg t ®eng, ligger froget." 

"®ub fan for ætntcré Gtjibe 
©enbe o« Sommer f)in blibe."' (93r.) 

aStnteren flger: 
"«&ettemiøfe maa bu mig »ente; SWorten^mifife om {eg tør; 
bommer icg enb itU før, " 
®aa fommér {eg @t. Æ at end 2) ag, og lægger mig for bin 

©en er ^ié, fom t ^ænbe l^aoer. (L 488.) 
3935. SKine »^ænber f^a\>c ©ine; be troe bet, be fee. (I. 489.) 
2(f ut>aar|)ne T®g erc Unger nt^iéfe* {«o?otb. <p. si?b.). 
Sem Singre ere t^iéfete enb en ÆniDSob. (1. 489.) 
SSebre er een Sif! t *^aanbe, enb to t ©tranbe. (<p. enei^o 
SSebre en ©purt) i <^aanben, enb en Skråne paa Skaget (1.489.) 
3940. %t f)a\>t og faa ere itte een§ at gaae til Sorb§ meb. (1.489.) 
• %aa førji, flaa fiben. — "Sørjl faa^ jlbcn jlaa." (I. 489.) 

"5lltib er bebrc i aSiSfe, enb i Scnte, 

Sth at f)aH, enb lebe og ^ente." (I. 489.) 3bf. 9?r. 323. 324. Sor tiblig SSiSl^eb : at fcelge SSiørnert, før man faaer »eiet l^am 
. — flaae 2^aaren, før man faaer bam — baafe for uføbt 
S« — binbe uføbt «&cfl i?eb Jlr^bbe — foflge '»&ønfene før 
SSggcne ere lagte (Jævningerne føbte) o. {. ». 251 

(f. gir, 845. 681* 813. 3007. 8301. 3863. 8457.) 

en gob »ife q\)abc§ tffe for tibt. (l. 3^7.) 
©en§ Swb jeg aber, bcnS »ife m q»æber^ (»r.) 

3945. ©en, fom er giort af 58o]t:, moa ^dlbe fig fra Siben, (»t.) 

@fot(!. 'Be not a baker, if Your head be o'f butter." {HendersJO^.) 

SKan Isåret ftg tibt bebre for Oierntng , enb for Drb* tø«.) 

S5et er onbt at \>ctxt, \)r>ox »pib er 8anberet (i. 490.) 
»plb.t)il fin æittie \)m* (v- £•«<• *»>• ®'»*- ^- *®'^- *^- "* ^^^'^ 

• . i&i»ri^eJ)eøttatl>. ®: 305: "93 O ID t?!! mmt l^a^e" o: 98r>«> maa 

flee'met i^u 09 <8tUie. 

»Pib og Srænge l^aoer ingen ®ænge. (ssaret ei \»n^t. 1. 490.) 
3950. gjet ^ar ingen »pib; SSolb ^ar altib Slet (»t.) 
©en flager »pib, fom aSolb tjorber giort (H. 312.) 

^o^tl^aU lot>et man meji naar ban «inber. (3«u.) 

(letoer a: berammer.) ' 

»pi^et ©^)il Ipffe« ei altib »el. (I. 101.) 
grifl w^ttf er \)al\> Dunbet. (f. 9?t. 532.) 

3955. "^i)o intet \30\3er, intet ijintcr; 

»gijo iffe leber, intet finter." (I. 121.) 

(eUer meM>en gftetfatninø : "i&i>ø intet faaer, intet faaer." I.lOl.) 

(f. S^atm.) 

SRange ere aSeiffiel i i>tt^ SRanb« ^u. (<p. fi«««. 739.) 
"SKange ere SSraaer i »reb 9RanW ^u." (u>«. »515.) 252 

Stbet er om ben IRanbS fRttbt, fem Sngen t^urber. 

"Cuius curatur nihil ira, quid is stomachatur?" ($. Sode. 171.) 

"Den ajrebe er itt)e ft)tlbt, fom Sngen agter om." («.s.<8e>ei.) 
— "fom 3nøen fKotter om" d: «iib(«r. (v. 6«». L 48«.) 

jDnbt at tntre t^reb, naar Sngen er rab* (L 492.) 
"93rebe uben SKagt blteer fun foragt'." (fammefi.) 

fSttbt loilber ofte gobt fRaab. (I. 491.) 

3960. astebe gaaer ofte for aSib. (I. 491.) 

9Ran {lal et ^pe bett Stebe @oaro t |)aanb. (l. 493.) 
fQttb SSanb ftnber oel S3arge. (aR«ti. f. <y. eot». 1. 492.) 
sDfte gielber ^oré, at Ætorefoenb er t^teb. (9^t^ (p. g. 1.492.) 
*^oor ^ttht blinber,*®anb^eb forfoinber. (<wøt*.) 

i965. »reb 5lRanb fører onbt TErenbe frem. (©t.) 

^en førfie fOttht er ben bebfle. (II. 294.) 3»f.9{r. 1923* 3068. 

(l^eUere maa maft tage ime( Un fvrfle ^retcø Ubbru^, en^ (en $ers 
bttmlfe^ fom Iftnde er øiemt. Gftale^eØ (»neø ^. iSobi $orfIannd at 
toorre tneent.) 

' Sebre er liben 93rebe, enb jior ©fabe. (l. 492.) 
©eent vteb er længe oreb. (l. 493.) 
SmeHem ©agé^ og SRatte^JRum jiiHea »rebe* (^. jftomefen.) 
397^0. JJange ^ttb er l^oer SKanb leb. (i. 493.) 
grom SRanbé »rebe \>axtx ffaffet. (I. 492.) 
»rebe er gammel STOanbé *^elfot. («mor*. <p. «di>. 1. 493.) 
2)et er iffe ©nlfiDer, man ffal blioe »reb )paa. (H. 293.) 
92aar @tegeren er t^reber blit)er Æaalen feber. (1. 493.) 

iiaelge^ totale. 

3975. 5Wangen fpptter t Æaalen, Ijian fiben maa føbe af. (»r.) 

"SRangen maa fobe ben iTaal, l^n feb frpttebi^ i." {9»otl^.f.^.@.I.88.407.) 

9Ian gaaer faa lounge i »alø, inbtil man fanfer &ul 

{Qltøt^. "ittt ^tiht jtuli fanfe Kul a; intet faae.*') 

JDen er fit glejl i>«rb, fom aab ftn Xaal (q»«t&. it»f.<p.®.I.4e7.) 
9Ran fan fee paa @ftlltngen, l^^oab 2)aleren er v<erb. (I.855.) 253 3Ron.f!aI Wiøi f!tenfe, fem SRanben er i^atb* ivtné.) 

3980. Wløgf^alUn femmer uubertiben fer JBertenben. — £)m»en&t: 
''jQ'oai jfol ben 'gonning i ben Xtarrefanbe?" (I. 467.) 

9taar @farnet {emmer paa SSoenf, gtt)er bet tun @tanf. (1.467.) 

Set er enbt em Sannemanb , ^t^er man fatter 83iøbbe(en 
fer aSerbenben. (røøt^.) 

3$ietge« (f. ^ptfvarO 
®en er naji at t^cerøe, fem iffe t)II l[)arie. («ik fiøue. iiss.*) 

2)et modfatte findel oøfaa (efter min SSedreønin^ M ^* 6oi>:) 

"3)cn er næp at ^arjie, fem ei t)it carflc" o: den, der ei »« 

forfbare en Vnden,' ncar lian anørifeif er nciA ffter Vnøriberen i «r 
tlode b<m. 

®en er gpb at vcetøe, fem 3ngen t)ll bcerje. (<d. mit. ira.) 

(2)en er let «t førfbare, føm 3nøen oderfolder. 3df. ® r u b b I fVenfTe 
• ;Ordfi»rod* <5. 291.) 

3985. Sengen er bereé fO^t^t, fem et ^at^e 3)€etøe* (fp. e. I. sso.) 
fOctv^t bpber Sanbefretu (l. 127.) 

(3ftf. 9?r. 48. 915. 1341. 1902.) 

^bm^O SRunf blieer tibt ^effarbtg UbUi. (<p. ©o».) 

^an f?al lube, ber lat^e t)a\>ct ®ere. (<p.c.i42. <p.(5.1.295.605.) 
"Den faacr at tube, fom ^or Ian Døre." (<metb.) 

@ng. "He must stoop, that hath a Iow door." (Bay. 132.) 
(Sfctf!. "He maun louth, that has a laig door." (^Henders. ^Q,) 

®en, fem blieer t>eb Serben, t)Cix iffe langt at falbe. (©r.) 

(3df. 9?r. 1655.) 

3990. ^\)o ft'a gti^r til gaar, ccbeé af Uh), (il. 6O6.) 

éng. "He that makes himself a sheep, shaU be eaten by the 
wolf." QRay. 155.) 

^r>o iig felt) gii^r til 2(fen , t)am mi l)^ex 3Ranb ribe. (l.soe.) 

•) 3 bfn latinjfe ^arapl^rafe er Drbfproget atiDenbt ^)aa 9$<ergemaalr fom 
bft fomtcbentltø ogfaa gaaev ub paa: "Vir qui zelatur, nec ssvit, tutor 
agatur.'^ 254 USttn et eienbeé; ^t>o ben l^aoet tibet ()t>ceb(nbeé. 

SSrett er Ut feirefte 2;ra i ®fot)en* (røør^. i&*Deø<iart.©.327.) 

»^an giemmer bprt, fter) fin røre giemmer. (1. 71. røotb.) 

3995. ©et er onbt at ta^e Sereti ub, l()t)or ingen er inbe- (I.95.) 

^\>ox røren er inbe, fienbeé ben t)el ubenfor. Ook.) 

"Der øaaer SKanb til 5)ør, font inDe i?ar før." (I. 94.) 

3ngen er faa pbmpg , IS^am tpWeé jo rørett føb. (l. 95.) 
2)en er røre txerb, fom røre b^ber. — "Den Seren b^ber, 
l^an SSren n^t>er.'' (I. 9a.) 

^\>o røre t)i{ Dinbe, f)an røre f!al DODe. *) ti. ss) 

4000. »poo* ber (ot)tø§ let)er, ^)dn cerel»« bi^er. (i^. ibomefen.) 

røren 03 3&iet buer iffe at fliemte meb. (I. 94.) 

s So ^øiere Sierg, jo bpbere ®al*, jo ^i^iere Æalb, 10 bpberc 
galb.,— ''^eit paa $alt), nær »eb goID." (1.^93.) 

@om man gioer ftg'i 8aug, faa faaer man røre* (9S.@.£)ri)e.) 

^t)o fig rofer af @fam, er ei røre txerb. (H. 218.) 

4005. @om golf et er, fda fi^lger og røre* (l. 20.) 

4>a'b og 9lib fi^lger Dpb og røre* («mer&.) 

"3Soflt »el bin'8(Sre! jeg figcr for fanbt, 

2^rcn ^un er bet bijrcpc 5^ant. 

J)et er »el ringe, bu big forfeer; . 

2)in 9@rc er borte — bu l^ar ei fieer." (asr.) 

SKange gaae 3(nbre« rørenbe, og rpgte bere« eget. («.) 
^\>o ber brager jiunbeéløé af Sp, f)an f?al brage cerenbele« 

f)itXtt. (Sttmmt Mern met uforrettet ^iSren^e. i^. ^^omefen.) 

5p: (£v», I. 345, t)ax ogf aa: "$»0 flunbe«le« far' af 93j?, Foihmer 
f»arle« l^iem." O Dtbf^jroget flnbc« anDenbt i en Canb«titigébom fro 1572. (3)attj!e 9Rag. 
3bie IRceffe. I. @. 202.) 255 

4010. gttb bit eget 3@t{ttb, og ft)ar btn egen Særing. o: «o(^ oid 

HI ^ir røct. (i^. Sbomefen. ^. Gol»* H. 213. 3. i^. Smibrli.) ' 

^Dor ber er ^t>ibe Æatte, ber })ax ©ftnberen SStetibe* 

(f. StaU) 

SStUøl^eb t)arer (cengfi. 0*$or»{ ^fr sacer minbO 6Ii^ ra« ^fn.** $.) 

©et er cerltgt ot føe ®foe — naar Sæberet iffe er jiiaalet. 

« (^otli. 3n>n{|T; naar man ftar nødcn ^niH om eenS 9Sr(i^lie^.) 

"(gen tagger, en 5ln^cn 6oet: 

®n (trit g SKonb l^olber ftt Drb." is^, «b«mefen.) 

4015. Tttte tiil 9be; 3ngen ml bi^be. (^.z^m.) 3»f. wmet 9?r. 4028. 
SRan f?al og aDle bet, ber ilbe f!al fortare6. (1. 829.)' f. 215. 
Obfpttti^eb er bunbtøé. (l. 328.) 
Obelatib og ©fabelanb boe i S^.fammen. (l. 328.) 

"£5 bel an b og ©Fcfbelanb Hente begge een SKanb — og l|an Met? 
albrig rig." (©r.) 

£)nbt er at brage SSanb meb brubben @panb, og l|)olbe 

»£)uu6 meb »bfel jQoinbe. (ft. ^^omefen.) 
« 

4020. x^t)ab Ungerfoenb \>H »be, maa gammel !Kanb mijle* (røwft.) 

SSilbe man altib ^olbe SRortenéaften, faa ^at>be man et en 
®aaé igten. (I. 329.) 

9Rangen giør Jin SRortenéaf ten faa feb , at ^an intet ^ar 
tir Suleaftén. (II. 206.) — "»&»o fom ruttet meb ©anet 
aborten ,• jfal fajie meb Sonet rølau«." (II. 207.) 

^t)o fom f^er »af fe meb ®ilfe, ^an fliber ben af paa 
SSognfieppe. (<p. (Sot>. 1. 46?. ss. s. £)rt6. vi. 231. om mt 09 

@laa iffe bet flibne 23anb ub førenb bu faaer bet rene. 

(I. 829.) 

4025. STOanfan meget »be, og ei ()at)e beébebre gøbe» (l. 328.) 
"STOan fan lagge et »genejlot øbe " o.f.». (5.) 256 

9l»Ict ®0W BIbcr tjel øbt." (<». €nf»ell>fen.) 

"®iør aicgnjfab mcb bin J^affc 

Dg f?e fj^ob f>un fonnaaer; 

3!)a fonj^u flbcn btajfc 

®aa længe font ^un naaet." (i^. t^om. ORor^. t^f. 9.@9». I1.$05.) 

"@cn løber, en 5lnben Bøbet; 

(5en Br^bcr, en ?(nben nijbet." («mot6.) 

^Do f!al luffe bet C5ie, fom ®ub unber at fee? ("Ther Gud 

and at see." %^oiit. 873.} —"®n^ l^»"^ ^^n ®amle, nifn« ®ub ml." 
C<Samme. 839.) 

4030. £)nb SRanb mijler gterne .pt ene ®ie, at ^ané 5Wabo mijler 
(fan miftO baabe fine. (d. ecu«. 1134.) , 

Sor et C5ie mljier Sonben fin Æaabc. (d. Coirc. 271.) 

(€t (5ie; nemlig pM ^arningen. »*fin Jto.»' Wø. 1515.) 

Dnbt l^ie ficjl intet gobt fee. (s^- 3:6omefen.) 

(";On^c Q^tne** o: faa^annc/ ^ftid Sblif ttttUi fte^ SroId^omSmagt 
at funpc jTa^e.) 

©etlige Cine ere fangenbe^ Sønber. (»r.) ^ 

Ublue Oitie ere S3ub for ufpbfl aStUte. ((O^oc^.) 
"UBluc Sine ere ufijbfl Oijinbc« 93ub." OoU.) 

4035. @et CJie er faa. gobt fom ti ©ren* («metaO 

©en; ber iffe luffer €^ict op, noar f)an Køber, maa luffe 
9)ungen op, naax f)an betaler. («o?ot^.) (f. 9?r. I8I6.) 

bommer bu af C5te, bu fommer »el af Sanfe. («D?ot&.) 

(3i>f. 9?r. 1489.) 

©et er et 2(lt for C5ie, fom eie§ f?aU (<p. coUf. 693.) 

(ætan fan Mtl?e Sier af ^ft, man minH ^tnttt (tg.) f. 9{r. 100. 

"*6^ab een« Oine iffe fee, - 

2)ct giør «&iertet ingen Ifiee." (1. 371.) . 257 

4040. ®aa gobt er eet ©tiflfe i %ax , fom to ab %axc. (i&. t^m.) 

(3bf. ^. SoUe. 534. 9?o(ru|». (S. 199. <ØIor6 ^ar ^er odføa un^er ^ n ff c) 

aSi Iet)e 3(tle t)eb een @ub, men iKe 2(D[e t^eb eet OttfTe* 

(T. 506.) 

SRange. C^ttffer gaae t en lang @oef. (i. 506.) 
- "i en Ulbfcef." (5.) 

»ae Cnffet falbe iHe i STaflen. (l. 606.) 

"Sigt fommei: tffe alt i «Putig." ($«r. 72.) - •' 

S3ebre er at eie, enb at 9tiffe, at i)a\>e, enb at faae. (I.506.) 
4045. <Derfom ISnffer gialbt, Dåre Di ZUe rige. («røot6.) 

©tiflf bet bebjte; Dent bet SSarjie; jlif big Del i begge. 

(II. 181.) 

S^n^ttUm* (il. 2S8. 299.) 

''®it>, bet gaae Mg, fom bu Dilt mig!" 

"Sig Høbt; foD føbt! %a^ 5Puben i Sfatjn; glem ei J&eq:ette 9?a^n." 

"I)ct er 5)^ben« ©faal, og greben«, og att^ gobe SBenncr« ^faaU" 

"SlOe be mig ficnbe 

®iu ®ub bet, be mig unbe." (II. 31.) 

"3 {Ige ^annrm Jaa mangen gob 9lat, 
@om J&imlen er meb ©tiemer 6efat! 
3 flge l^enbe faa mangt et gobt 3lar, 
®om ginben i(tt itii), og ^inben teer «&aar!" 

(f. ^9tt* ig^ørrife.) 

Saan tffe SnbDer bit Ore, fom Dil laane big ftn Sjunge. 

(t)9. (S9I?.' ^. 369. o: ^9t itu efter Sn^lier/ fom bil (rinde tig til 
at tale efter en Vn^enl (Dtttn^, at fremføre en VntenS Mening.) 

'®maa ©rpber \)a\>e ogfaa £)rett« (l. 356.) 

(Sng. 'Xittle pitchers have great ears." iHayO 
"Maxiraa dehetur puero nevcrentia." (/ur.) 
($. (Sv» "liar en 93ariant, ber iffc f\)arer til ben forbtjanlige Ubti^bning : 
"©maa ©tvber foge ogfaa 9Rab.") "" 

' 17 '258 
4050. drfelød f?al enb noget paa\ldae. («wørb. <p. c*«r*. 717.) 

(Sfrer S^r. ^Vrberfen: ^tnf (om (an toixre gtUiM, ffal Hg f^øe 

Som f!ol JtOget tee. (i^. S^omtfen. IDen, fom 9«a<r atUHH, m 
Ui fonrj ar rage fiø noéft for.) 

Orfelo^i^eb*) giør onbe |)u(fub. (T. 247.) 

Sebiøøatiø er'^anbené ^ot)eb))ube. (%>- <Si)W T. 147, i«r o^rfe^ 

' Ijpifit^t i Gtr^ft for fi<^i^^an^f fom nu mt^ hetti.) 

9taar Sjømmermanben gaaec Sebtøøatiø, falber ingen ®paantv. 

(1. 246.) 

4055. ISt^riøi^eb uben SRagt er fom ^aanb ubén @ener. (<mer(. 

W- V' @0»* II- 208.) 

«^bo bet et fan f)a^t £9btgl)eb, {7al ei t)<ere IS»rigl^eb» 

(I. 831. i^bo ^er tffe hat Sliner til at (Taffc (id So^iø^c^.) 

@ttt)))er man Sløiten, btioer man fnart fat af ©abelen. 

(<P. e9». I. 830.) 

9?aar iRnarren er rorleé, gaaer ben for 23rag. («p. (Sv».) 
5Waar »ifen er borte, fl9t)e Sierne t^ilbe. (I. 493.) 

(U^en @r9relfe oø Ø^ti^M fommer Wt i Sorfttrrtnø.) •) ^ettne (Sfrivemaabe felger $. @i)\). 259 (ftjarcnbe til noøle af bt foreflaacnbc Diocrjirifter). ,4060. @øb @aabt)et af, faa fan bu ^aat torfloet til 9laleti« 

(9?A«r man fan femme efter ^en ^rcebjTei 9?arnfe(r (^ar Mn inøen 

aiatfaø. ®rutib* 

2)er femmer intet ti( Sort)§, uben l^t)ab ber er bragt l^en* 

(VIc maa ftalie (Tn do^l @run^* ®r.) 

9lbel, abeltø* 
9ebel SS^rb taater ei @mitte. («oiorii.) 

Slibrig agteé SWanb for ben ^an er, 

Dm ^an flg feloer mon i)ai)t for ficer. (»r.) 

aittbett* 

@nl^t)er mener , ber groer bebfi ^orn paa 9ltibte$ 3(ger. 

(TOøtft.) (.f. Wr. 938.) 

4065. «^t)i f!al jjeg tage Si;ornen af atibett Wtani^ %ob og fatte 
i min egen? (<p. fieUe. i9i.) 

SIttget« 

angret og nnbfl^Ibt er ^a(t> forlabt* (<mør(.) 

^rBeibe* 
$nbe fan alt 9lribeibe oinbe. (^. 69». fivften ])n»er et(»err vr; 

brt^e; olierl»in^er en^toec rø^te.) 

4 Sltntpb« 

airmpb er en tro Xiener, fom altib følger, (il. 74.) 
Sen er bobbelt atm, fom \)ax txeret rig* (l. 105.) 
4070. SDet er en atm aSert, ber ei fan borge nogen en 3(ftenbrif. 

17* 260 

Set f!al Tia^ tU ut)ane ©mm. (2)rn (S((»rfl«Mde m aM. ^9t%,) 

Saube* (SorbeeL) 

TlUt Stng ere gobe, men iBaabett er ftebji. (t. coKc- 756.) 

æarneté »g^aanb er fnart f^lbt. (is>. ^^omefen.) 

S>t S^ttige lt)at)e »ørtiétie; be 9?ige l^at)e ^øben tilbem. (9t.) 

4075. »lig og getic gift gobt ^arn, 

SQaat @.ulb og ^erle Hgge i ®fam. (»t.) 

Begi^tibe. 

• Sen, fom t)t( o)) ab en @ttge, maa Begi^tibe paa bet førfie 
Srin. (»t.) 

^an f!al t)(tre gob, ber flal txtre @n]^t)er til SRaobe. 

(^. ^j^omefrn.) (3«f 97r 3S9. 340.) 

Bette* 
SRangen Betlet, og faaer en @adé meb ©ulbceg. 

BUttb\ 

Sngen er mere hlinb, enb ben, fom ei ^H fee. (©r.) 

aspttbe« 
4080. æ^pttbett f!al bu troe, naar ber groer ^aax paa l()anS 
x5>aanbIoDe. (wots.) 
aSar ^pnbett ei bunben, ba mx ]()an barre enb »^unben^ 

(5Dette faa øfte omtalre iOr^f|»red fin^rS tffe t ^. (S i) to 9 eUfr•(rI^rc 
Gamltiidrr; men t ^9t%$ CoUeclanea. 3t>f. i^e^e^a«r^. €.178. 
181.) 

^pttbeu gtør fun to SRarfeber om Tiaxeti f^an f(e%er let, 

og fiøber bprt (mth.) 
^Ptibetrp er ben bebjie 2ro. (t>r. a^er.) 261 ^^0 minbc* etben («m) SHab og flebne Ætøbet? 

CVestis et escarum memor quis est præteritarum T 5P. ?. 1114.) 
^ "*»or biet) ben @nee, fem falbt i gier?" 

Slib. æubffaB« 
4085. £)nbe S^rete giør ben onbe greb, (<jj. <S9». 1. 53.) 
©aa er S^ubfFaB IS)ørt,^ fem bet Bcereé i a5t). (30«.) 

»ril. 
JBebre at briWe aSiin og erj)t)ert)c, enb SBanb og forbcert^e. 

(I. 131.) 

2)en 6ne6 ®»b er ben 2(nbené Srøb. 

2iøl. "Eins daudi er Annars braud." (86.) 

(Seb. 
(geb er faa gob git)en, fom gangen* (f. 9?r. 599.) 

(Sfrer i^r^fdaar^d ^orflariiid: ^eii/ fom ttIbQ^(r rn faIfT @e^;'er faa 
(?l)(^i^ fem om ^an bat'^e aflagt ten. G. 143.) 

4090. ®eb er aJotrgentaal , men ei JtocrcmaaL (©r. gwan fan fri u 

frl» t>et 6et; men iffe betotfe en a^ffToItning bet (Set.) 

Søm lege meb SRøbber, be ®amle meb ®b#r* (gwett) 

Sebre er libt i Gfie, enb meget i SSente. (<rø««^.) f. 9?r. 643. 

ialb. 
2)er er ?JaIb for l[)»ermanbé 25ør. («mati^.) 3tf. wr. i5i. 
So l[)øiere *alb, jo bi^bere ^alb* (qwot^-) 

^alfri^eb. <^t>ig* 

4095. SDfte er |)t>un unber ]S)t)tbt Siiti : .^ar v. coue. 975. 

(f. 9?r. 763. »'©fint.") 

Sfte ligger Drm i Sftul unber blomjirenbe Suff. (<mott.) 
"Drme cre ofte unber Womflrenbc 58uj!e.*' (<p. 2oUe. sos.) 

gør fvige be ©oorne, enb be SSaarne* (M.©.«8etei. v-e^t.) 

(a)er tinte« olrlt mere ^rcflPab ^o« <SI«øt n 5t«nter/ ent ^o« Untefj 
gitne.) 262 
^anbeti er fattig; ^an ^ax f)^txUn Segem eller ®M. 

I 

©ielben er »^lorb uben broget 9løb. (<D.©i>t». j»f. a^»fttt^ ©.is.) 

(Sleve eUer ^«ndf ert ilfe «((f feilfrie.) 

^ietibe* 
4100. ^an ^ar ^ietibet not, font I^ar ftg felo for fi<er. (eaaiete« 

M 9' ep^' n. 25.) (3t»f. 97r. 852.) 

Wtan ficeoner tf fe et 2(fen, forbi bet trceber een paa Soben. 

Sngen ®ielb betales lettere enb 3^ragt. (»r.) 

ftemmeb* 

©er bages og gobt S5røb i fremmeb ganb. (d. ©v».) 

(Sierttttig* 
«^oo ber øiør bet, ]()an eiffulbe, maa Itbe bet, l^an et 
t){lbe. (»r.) 
4105. eiertiinøett folger !!Ranben til 2)øré. (^ot^.) 

SRan f!al efter^aanben øit^e, faa bar man alttb Zat (^ot».) 

glemtne* 

S5ebrc er lireen ^nio meb ©ientme, enb reen meb ©lemme^ 

(<p. SøUf. 997. SBe^re, at fmtt Stni^tn M (t^r øm ^cn en^ iffc er 
reen, cnt ar (Qt^e glemt ^en Stemme.) 

®tobe. 
5Waar ®toben er i ©tuen, er ©orgen i gorjfuen. 

(»r. f. D. ®ob. I. 114.) ~ 

@ftet 3:øtfc fommct f8cct>t, 

@ftet ®org fommcr ©Icebe. (I. ii4.) 

øpb* 
4010. 83cbre ^ax bebre; men gpbt f!al man 4)gfaa falbe gobt. (©t.) 263 

t 

|)ar ®ttb git)et mig \itii\(k<k tager @t. ?)eber bet iffe fra 
mig. ,(^r. a*^«.) 

©iorbe t)i ^iti^ m jlulbe, faa giorbe ®ub bet, t)i Dilbe. 

(^amme.) 

So l&aarbere Æor§, jo nærmere ®ub» ((Samn«.) 

®iib ^aDer enbnu mere U8it)et, enb gitjet (<p. ^eøeiunD. »ib. 

£)rtfl>t. 1588.) . ^ 

4115. Seg gitrer ei mit ig^aaB for l^unbrebe 9)farf. (<p. sou«. rie. 738.) 

SKange ^txttt ere tjcerfi, o. f.». (f. 9?r. 4154.) 

9it)e $errer,.nt) ©fif — om ei mere, faa IJ)ange t>i 8ebet 
i ben anben ©tolpe. (sr.) 

t§€rrer i?it ^^c »éerreforc, 

I)e fmaa, faa^el fom be jbre* (i&. ^a^mefen.) 

aSebft er 93rober§ $iel:t), naar Sli^ben er jiørji. («. 3SeDf« 

(Sajre. (5. 90.) 

^an er gob at \it\^ti ber intet flaber. (t>t. 3»fr.) 
4120. gjfangen et ^xttit forner unber en SRofen^fmb* (røot^.) 

(hanøen l^or in^erli^ i^iertrford, u^en at l?tfe ben i (tt )(af9n.) 

. $ulb. 

Sngen igiulb l^at)er, uben ^)an %§ttlb fober. (i. 265.) 
$ttlb er mere Dærb, enb ®ulb. (i. 266.) 

(V. <5i>» ^ar fotfUretJ^uIb i ftUfc w £>rtf|»ro3 »e^ Sun fe | el;.) 

$uttget* 

^titiget giør raa JBønner føbe. (i&. 3:^omefen.) 

^tifttu. 

SWanbenø «&ierte, l^tjor re) tilgaacr, 

3 '©uftrucnø »&oaiib til ^gcrfijten jlaaer. 

(V. i&egflun^. asib. £)rtfpr. 1588,) 264 

- 

4125. ©ilfetunøe og ©taatgarné »gtette, 

$olbe trojl^lttt) 9^an^ faa mangen @mnte. (iBr.) f.9?r. 1636. 

Uret i5«»b fulbgiør ingen 9Ranbé ©ie. (»r.) 

9Iaar man ifører ftg felt), f!al man of)l()øre (ar uiO. (<• 371.) 
^t^ab man et ifører, l^ar man et onbt af. (93r.) 

SSebre er ugiort, enb Ube giort. (v. ®o».) 
4130. 25et er ilbe JfreDet, fom Stigen fan tefe. (i&r. ai»fr.) 

SftbibUbttitiø* 

Uglen mener altib, at ^enbeS SSørn ere be fmuffejle. (l.ns.) 

«at fnurrer iffe før ben faoer 9)?uué, og Æone tffe før 

bun faaer «f)UUé. (os. 6. £)(H. S)em er X>rbf|»cø9<t« fu(^il«nt)Ue 

$orm. Veninden er: ^en, fom fooer noget at raa^e ober, bil raa^e/ ^W 
forfliare ter.) (f. 9?r. 1756*) 

©et er onbt oX fiøbe ^inbe af ©finbjtifferen — l()an l()ar 
bem felt) bebot). (vou*. <w. 5.) 

8et ftiøB er en 2ommett)t). (»r.) 

5135. 25ct bebjie er alttb bebji JTirt. (»r.) 

Høg. 

aSar man faa for^ii«, fom man er Bagt^iid, ba gif bet 
bebre tiL (<morb.) (f. 9?r. 1831.) 

ftp ^ettx Æ(ot)e til, og 2(ag tt( ut)ane ®t)itn» 

^ (3oU. i*^f. *. ®o*^. I. 385; 00 9?r. 4071.) 

ftøeti malfer giennem S^cenberne. (^i^er gneif efterfom »en fo^rc« 

tj(. «OTor^.) 265 

Itt* fiatter* 
i^Dtnbe leet, naax \)\m fan, og grcebet, naax f)\xn t)tL 

($. (S^V. Paralipom.) 

Itbett* Ub^t. 
4140. X>tn t^onning er libet føb, man flal fliffe af 2orne. (arie.) 
9maa Zmtx bcere og Sot>. (H. 217.) 
®maa «^unbe jage S3t(bbrab o)), be (lore fange bet^ (i. 355.) 

Sin. 
filft og 3Ragt er ^ofmanbS |)amnter og Sang. (9s.(5.£>rDb.) 

Sob* :&eeU 

(Sn^)Der mener altib, at ber er JBeen i f)an^^ X)eeL (^r. ot^et.) 

(9it (am er fleet Urrr.) 

fiijHe* 
4145. gRan t>eeb ei ^uart (»»ot^en) S^ffeti \jll flulfe. (K 557.) 

3»f. 5«r. 648 l(fc« % gotte: "STOan t>eb iffe ^»ab ©r^nb S3anbet et 

tottøe* 
2)er er lounge S3anb t fure ^ige. i^Utx ^etk : l^A])efttI^t eim 

dirmmer feenr. Cf ftrr IBr. : i^to«^ ^rr itU tuer, (ol^cc lætidO u^.) 

fiøfte* 

^»0 fom ci »il l^olbe bet, ^an l«ttet, 

©fiølter iffe ^\)ab 33orgen ^on fcettcr! (1^. t^^mefcn.) 

3ngen fi^gtt er faa jtor, man faaer jo een til at troe paa 

ben* (95r.) y 

VTab* (2>4»ife0 
35en JRige aber ^)t)ab ban »il, ben Sattige ^tjab ban fan. 

(t>. ^I^oitiefen.) (f. Wr. 2284.) 

«^flg* (i^f. ««ftO 
4150. |)uo fom magelig tager afjieb, \jm fommer bebft frem. 

(^. fidUc. 184.) « 

2)en, fom farer i OTag, farer bebp. (^pk.) ] 266 

Sen ®teen man et fan lette, ffal man labe ligge. sir<r: 
"Jtan tit iffe lette ©tenen, ba lat ^m ligge." («i».s.l.495.) 

(f. 9?r. 28 IS.) . 

3lb et onb 9Ratib (seøtemanD) ; txerre er ingen. i^. ^^omefe n.) 

mange* 
"a^ange ^errer ere t)cer|l," — fagbe 2ubfen til |)art>en, 
ba alle Soenberne git ooer \)tnbe* (øvu.) 
4155. manqt JRiia giøré en jlarf So|i. (58. ©. £)riib.) 

SRaterie* 9@^mtte« 

SKan giør iffe gierne Tlnferfmeb af en @itfef?r<ebber. (worj.) 

SRobgattg* 

S'laat aSognen bcg^nbcr at ^clbe, 

2)a jfi^bet en (Sfalf meb aSfflbe. (X)etrc 9tiim Mr i&r. 3»<r.) 

(3i>f. 9?r. 2414.) 

Stat. 

9J?an^en føger gobe ^atttt og finber onbe 2>age. (»r.) 

tøm ^iftermaal.) 

ttpget* 

"SToget er gobt/' — fagbe ©pittemånben , Ij^an fif et ©rc^ 
figen. («TOor^.) 

ttof* 

4160. grol er faa gobt fom et l&eelt ®ilbe. (»t.) 

9løb* 

^et er en Sorg, og ^afo jiørte 9løb: 

8r« uben gober, og ©ørn uben ©røb. (i&r. a»er.) 

pttb* 
2)et er ottbe ^ønS, ber æbe ^iemme, og giøre 7@g uben^ 

gaarbé. (Un^en^r pait tiencftrfolf i i^ufet. I. 440.) 

^^ox «^ub Og «^aar ere lige onht ^ ber blitzer ei gierne gob 

©finb|)el$. (i&r. 3»er.) 267 ®obe ©rb ere bebte enb ®ulb. (fy. x^m.) (an o^r. 2631.) 
4165. Si}l ^tør (lore iOrb* (g^»m«a(.) (t. coue. us.) 
Jatjre ©rb giøre iffe XaaUn feb. («t.) 
6en !!Ranb6 ©tb ere fun l^alt^e £)rb. (Uudiatur <sr akera 

pars." 9Wot^.) 
^an§ ©rb flinge font ^Cnge. ("^an er ri«, o« derfor »elMlen^«.") 

"penninge Sale flinger bebfl." (I. 43o.) 
%aa ©tb og f^nbigc ere bebre ^nb mange og m^nbtge. (»r.) 

Veiiøe* 
4170. røren for alting — "9lei !" fagbe *etige* (wøtj.) 

9>ettiiitig er itU ^erret)aanben. iuutu^un.) i^, is>eg<(un^« ut. 

£>t^ipt9^, 1588. fpenøc fomme t SterenS J^aati^, enten 6«n er ^<t 
»»t^ eUer iffe.) 

5Wbng giør S^iogen faa flor en ®fam, 

«&ar ^an 5^enge, l^an gaoer, \)el from. («mot^.) 

®ce ri tir $igenø Ølofcngftnb, 

SKcn om f^un tjcnitg er i @inb} 

®ce ci til l^enbe^ fatjrc »©aar, 

SWcn f^ørg ^^or l^ettbcé Slijgte flaacr. («. s. 53ei>ei.) 

Gi^tttbe* 

Qt^inbft t SJinbuet og @rter t>eb 93eten ere onbe at ))a§fe 
paa. (»r.) 

4175. Ctt^inbet funne feto itte t)a\>e 2aalniobigl)eb , men (<ere 
2(nbre at lS)ai>e ben. (3oif.) 

9Iaab. 
STOan føger 9taab, fom ncermefl er* (T. 315.) 

StebfFaB« ^ibbel. 

aWan (leger tffe ^øtfe paa Srærijl. (li. 195.) 

Slet* 

©U ^ar Slet; bu ffal l|)Cenge. (i&el>e5««rD fol^er >et »ee ««'. 

gammelt ^anf? ;Or^fproji fom er' meøet ^xn^9 f^t^ ti ø$ fafl ^t^Iiot 
forefommer"; 09 ferfi»<jer «t forfUre ter ®. 46-48.) 268 
tid* 

2)et regner gierne , l()t>or før t>ar t)aabt. c'opes daotur diviu." 

4180. Den (Rige i^at «6\jcrmanb til Sfrcenbc, 
Den gfatHge Sngcn »it l^øtc eHet ficnbc. ' 

ditgbom er et iaan af ®ub; 

S)u maa ^iøte 9iegn{!ab, naat bu faaet ^ub. tør.) 

Dfte tøfe« 5Wanben,bøb, fom gat) dbrig nogen JBrøb. 

V (93.' s. £>|f^b.) 

9toe« et S<1l^nf f^^ bu ^ar ben paa 2)if!en; toe« et Æornet 
t S3labe, før bu f)ax bet t Sabe. (w- ^t, 29øT.) ~ 

9tum» 
V £)er er 9Ium no(, l^t>or ber er «g)terterum. (I. 412.) 

etter«: "^ox ber er ^terierum, ber er ogfaa ^uuérum." 

9t9gte« 
4185. Slagtet jlebeé et t førjle »^uu§. {<p. S9». i. sse.) . 
Slagtet t)0]rer gierne af ftn 9iob. (q»i>tft.) 

®ag« 

®ag følger ^anb til «^UUé. (2)en Vnriadtte (Tal f^øei (Uer til^ 
ralei toeb b«nd i^iemttnd. IS. ®. Ortb. VI. 63.) 

«^t>o Sag føger, f{a( 92c^t>n gtt>e* ((Sadft'derfn m turnet 9?«i?^ 

ntnoer. Gommri^.) 

Sattb^eb« 

£)en maa ()øre grant, fom t^il ftge fatibt« (ibc) 

4190. Sanbl^eb er altib l(^UUél[)t(b. (<IRet)tadee, ^^rei au æterne. 39ir.) 

a3i( Sanbl^eb til ^ot>e, ba maa \)un (iiale ftg bertnb* 

($. (Si^t). Paralipom.) 

3Ran fPal fee til, 1)^m tnan togger Srøb r 3>ofé meb* 

(lettern m«n in^Uber ii$ meb, gitrer ii^ i ^a^ mc^. on. 493.) r 269 

fielbett« 

35et f!eer fldbett, at man i)øxtt Son^tx tak i ^^rbelj^uué. 

(Stelbett finter man ben, bet t)i( felt) jtige fra fejlen, 09 
(abe en Xnben ftbbe o)^ at rib^. («. «s. «8ei>er.) 

4195. S3ebre at bcere Sti^u ((Støidr) liig, enb Æonge litg. 

("Par fore^malo mei, quam regis progeniei." % 2otte. 753.) 

»&UU« af 3orb, Sen af Drb, 

9lf ©raéfft ^eft: et (Zf avnet ttcefJ. (I. 217.) 

9Kan flal fiitmU meb Téble 09 ^ccre, eg labe »^errefolf 

tJCCre. (i&. ?lj»mefen.) 

2)er er ei een ®ørø ab @nbe, før m f)ax en anben i ^anbe. 

(II. 244.) 

ipatt. 

S3ebre er at kr>t fparfommeltgt , enb at bøe armelicjt. 

(II. 406.) • iW' 9?r. 839.) 

4200. ^\yo ber et t^il giemme ^)oiben, blitoer ith ©fiUmgen mægtig. 

(i&. iljomefen.) i (W. <»r. 3250.) 

6n tom (Sttf fan iKe l[)olbe ftg feto op* (f»r at fvibei.) 
©e foi>e iffe Me, ber fnorfe l[)øit» (i&r. oter.) f. 9er. 3406. 
gaa ere be, fom noget gobt giøre ben, ber felt) tier. fin 

StattØ. i^tUH (Sarø. 91.) . iW' 9?r. 3526.) 

%itntt* %itntftt* 
"®obt t)ar idioti , t)ar iffe SKaben ," — fagbe Æioerlingen. 

(I. 438.) 270 -. 

4205. aiett en »^errc, og Mio en »^erre; tien et ©farn, og blito 
felt) txtrre. (<m*rb.) 
^»0 fom tietter ))aa Slagte, lønneS mel) SSarm^^iertig^eb* 

(OS. (S. 4>ttb.) 

Zt^ttt om 9Rit 09 ©it flitter SWangen »et) ©it. (»r.) 

(Sn moben S^t) løber fe(t> til ®a(gen. (<p. 69«. Paraiipom.) 

^niibe. Tfavt. 

©en er fal, fom fan t^enbe fig 9iaaht fra ^anbe. (i&.t^^m.) 

4210. ^m løber iffe ti( 9[)iiébom t Zxctftot. (^u 3frer.) S^atiffe Ot^ffitod. ^ittigeméb Orbfptog 09 Stt^ltx om fintibbtuø, om 3}eit 09 
^eirffifte; famt orbft>roøUde SaUmimber* 2(f bet ftt)jic SSoeget !onimer gierne bet førjie ^ujl. 

(«P. £oire. 450. **ben førfle JttnHefl." 431.) (3frf. 9?r. 529.) 

2(f ©orrig, ^arm og @))ot fommer tibt ^clfot. (l. es.) 

Jtgeren flal a\)eé, om ^orn flal |)at)e^- (<w*t^.) 

,3((bri8 er lettere ©terning, enb fi're »^ænber om en ©oerfo 

gierb* (StAtUn^ »9 viden«.) (<D)et(.) 

4215. 2(Ue f!al gaae meb ^el i 2)anbé. {93. ©. £)ri>b. IL 643.) 

(^(t er VUe U^tmt at b«e.) 

3(He t)il gierne ot>er ©ierbet, |)t>or bet er (at)eji. (<w«>tft.) 

()CUe >tl troende ten gertrøfte; ten $otttde.) 

"SKan gaaer gierne o^er ®a arten (o: ©lertet)^ ber fom f)an 
er Ia\)cfl." («p. 2«Ue. 31.) 

(Stig. "Where the hedge Is lowest, commonly men leap over." 

3(tte t)i( 3jier(et> fmøre, for \)an'ex feb; Sngen £)t>né53(rnen, 

for ()an er tør. (i&. Sbømefen. 3 9l«nbcn er r^r rettet til l^fb; 

Od faalebeé fintet tet ødfflA M i^r. 3toer. Ortf^reoet øaaer ma«tTee ub 
paa bet famme, (ørn: ben, fom bar metfet, foaer mere; eU. beil.) 

"Jtrte big, Æobbernagle, bu ejl i ®ulb lagt!" (<p<iaminbeife 

om At toorre beiTeben, iffe otoermobid eUer f(o(t.*) *) Om D^>rtnbelfen til bette Otbf^jrcg, efter et ^ijlorij! ©agn af en gammel 
@l«gtel>pg, f. % @^». U. 241. 272 

t 

Jtmngé ®wab et f)ah> gatter. («iw»r^. Coiiectan.) 
4220. 3(fenet graante I SRobcrd ?i», 09 et <i beSMogete. (I. 15.) 

S5atnet)aanb et fnart fplbt. (i&. ^^»mefeii.) 
SBarfel et bebre enj SSommetgilbe. (H. 100.) 

i^ii^t, føm ^iett^ af 9fifdtef»(f/ ber et U^t Sørn.) 

S5ebte et at møbe en t)reb 9Ranb,' enb en faftenbe. 

(<m»t(. (. 9?r 819.) 

Sebte er at fee t)eb £)tb, enb t)eb ^ugg.*) (v. fi»ife. iss.) 

(f. Wr. 1645) 

4225. S3ebte er en dob !Dfl, enb en ISaafemnge. (<». £»ue..297.) 

("^en tele (Sentenri et en @«ate.** 9?Qéru9. & 118.) 

SBebre er gobt ©mør , enb fuut ©ilb. (i&r. 3»et.) 

(9ebrc er Utf f»m er ringere; »$ d^bt^ enb ber ^obfafte.) 

' Sebte et l^a(»t 85tøb enb intet. (v. fieue. ess.) 

dng. '^Half a loaf is better then no bread." CRayJ) 
"»ettf er ^atot I93reb, enb 9l(t mi^." (aRot^.) 

S3ebte et IS^o^liggen battet, enb opf)ctnit ©øn. (<».&. 1037.) 
S5ebte et fnilb SEunge , enb temmet .f^aat. (i^r. 3»er.) 
4230. JBlet et onbt iClbæg at gtemme ; man fan ei baafe fot bem. 

»ietge og »affet Btøfe fammen, men iffe jiote ^tS*albe. 

. (I. 305.) 

a^tab fBlanb et altib bebfl. (a: ben ^a^I^, 3t(itnbebe. i&r. 3b«r. 
9. ^b. I. 7.) 

a^røfler SRogen |>iemmel, faa f^tøjlet t^m et aiafireb. 

(røotb.) 

83uen flpbet, mene Suen fOgfet. (a: feer fi« »m, Ibørbcn ben 
bil fipbe. I. 100.) *) ©frwemaaben i bc albfle Ub^a^er (1506 03 1508) er: "sie weUi Ord", 
ff'ojlUt 9tx^\xp giør til 3dL siga a: mge, gbc efter! tWeti **flt fee ^eb" 
Bemcerfet i ælbre ^anff : at ai^tt paa, tage ^cerbont af, c. b. U^f. ^aanbffr. 
l^ar ''væia vidh ord." jtjf. (Reuterba^« @lo«far. (S. 147, 273 
4235. S3øb (939d?) faa S3ob, at bu {fabet et anbem (i&. 2i»»mefeii.) 

(3tf. 9?r. 379. "950" M <»). £»He; «br. «JJe>epfen« Ub«. 1515. 
3 @6enien« Ubg. 15()6: "«Bir^ faÆ et i&uu«," e.f.».) 

SSøger 09 S5ørn er ber nof af i ^ræjieKo. (95r.) 

2)at)re er ©agé 9Rab; faaer 9Ranb.iffe.mere, blit>et ^an 

tffe ret glab. (i&. ^^emtfen. (. 92ir. 494; \^tx »er toet b«r (ftfei: 
"gttae »i iffe mere, (b^) fee ti ab.") 

©e ere (bet er) ei XUe, ber Æcebe funne mijle.*) (v.fioae.704.) 
2)en beb|ie Dji blltjer fnart muuScebt. (I. 395.) 
4240. ©en brune 9?øb IS)ar ben føbe Ætcerne. («p. 2»ue. 12. 407.) 
£)en, ber l^ar bruffet bet S^pnbe, l^an m^^ briffe bet X^ffe 

meb. {^. $!»omefen.) 

25en er (ainb) 90b, fom ©lug fi^Iber.**) (ij. fioue. 549.) 

(o: JDen rofe«, fem fblber en (glugaaW met> TOab. "Palulæ qui 
replet antra gulæ." rølug ^ar baaDe i^ore 3 gamle Ut>ø. »d Ui»f.) 

2)en flaaer fom en ©tpmper, ber l^oerfen faaer Ærojp' eller 

©finb. (<P. 2oUe. 571.) 

25en fltxcrnjieen maler 09, fom unber ligger* (v. fioue. 876.) 
4245. 2)en ©fieppe er fuflb maalt, fom ©ielberen fatter fig paa. 

(<P. CeUe. 947.) 

©en ffuler gierne, fom ffiben er.+) (^r. 3»er. i). sp». 1. 861.) 
25en, fom giør JRegning uben 2Jert, m^kOi tibt regne om 

tgien. Odu.) 
©en, fom ^ar IS)t)ibe Æatte, xa<k<k ei bpbe ©tinberen til ©icefl. 

(rø. 507.) (3»f. Wr. 1160.) •) aWaaffcc: tet er iffe 5lttc, ber funne unbtxcre Jtæbe o: SWunter^eb, IB^jliø^eb. 
(3»f. Øi^eru^« Ubg. ©. 257.) 

*•) ©lug, Stabning, ©»ælg. gigel^benbe ^jaa ©»enf!. ®rubb, ®. 288. 
9l^eru^ anm(trfer, at enbnu ftge« i baglig %QXi\ "iDen et gob, fom ©lut? 
ten følber"; og aHerebe .gebegaarb l|ar faalebe« (i gelgc af aRi«for|laaelfe) 
foranbret Drbfproget. 

t) SKeningen er »et: 3)eii .©ftbne ffuler (luber, flaaer Øinettc neb) forbi 
l^an (af Unbfeelfe) »il unbgaae 3lnbre« (S^n. % ©9« ^ar i øtorigt 
bette Drbfprog unber Cverifriften: »aft, 8^bc, geil. 

18 274 
jDen , fom t^a^tt en onb JtntD , flal fkttt i Sebet og tff e t 

Senet (^e^ell Saiw. & 90.) 

4250. Den, fom tinger en ©^iQemanb, maa lønne ^am. 

£)en, fom t>il ^egne, e.t noermere ttl Sot>, enb ben, fom 
ml øbe.*) (K 281.) 

Denne S3erben$ S)t> er af onb Wlalm fammenløbcto. (<v,£.ii22.) 

"Vilibus hæc vallis viget effabricata metallis." (3))f. 92veru))6 
Ubg. <S. 377. $. lll^cmefen ^ar: famtnenlobbet) 

Der er albrig faa ioet>n en Sraab, ber (an io løbe en Æurre 

påa. . (39U. fr« TOorl.) 

Der er flere brogebe *^unbe, enb ^rcejicné. 

3^1- /Tleiri eru rakkar svartir, enn rakkin prestsiDS.'' , 

4255. Der er ingen $otte faa fitat), at ben 10 ftnber et Saag. 

(5S. ®* Ortb. <0{««tT(( em Vi^tx} ©ifrermaal.) 

Der er tntQtn Rxam i .Rrcemmerfat (L 227.) at^f. wr. 1794. 
Der er ?flap for Slaaleote, og gif? for glflereé Dør.a) (I.22.) 

(3(d 6ai^ <t eUer on^rt 6teb funbet tenne Sorflartnd: 5Der er fnapr 
f»r Gfrcebberen; Sitlertn bar berimo^ (in $«be før ^«rtn.) 

Der groer ®raé, fom ftt«r) »Regnet er* {«rootb.) 
Der tommer altib fuur ©oibe efter føb Æløe. (T. 471.) 
4260. Der fommer i!fe »^^Ibaar paa ©folbenelbe. ♦*) 

(Ufrut ferøaaer itte.) 

Der tommer ofte ^are i Størné Seie, og ^ool i S3onben$ 

@tOl* (I. 269. ibf. 1. 90. Se(! femme ofte, bt^or be iffe ]7a<fe.) 

Der tommer og A'ul af (roget Sræ. (i. ss.) •) SnfRet^reøel i ben gamle ?anbBo4Ret, ber figer: at ben, ber »il inegne etter 
gterbe for fut $ang etter %o^, maa ^ave (Retten paa fin (Sibe, imcb en 
dlabe, bet »il øbe, etter giere 3orb til gatteb, fom iffe »ar bet. C3»f- 
Djlerfen« @lo«far: @. 328—30.) 

•*) "^ alba ar, etter l^attenbe 9[ar, falbe« et tørt, 'ufrugtbart »ar, etter betSlar, 
l^»ori lirker og Urter meget »idne og gaae ub, ^»ilfet meneø mtft ai |Fee i 
<Sfubaar, l^»orfor bette ogfaa falbe« ^albaar." (SKot^« Drbb.) 275 

S5er f!al altlb occre en 33 eet i \)r>zx IBt*) (5) 

"iDer er iJnafl i ]^t>er 9[(l, og gæt i ^t>cr 9<St." (^. <S^».) 

2)ct f?at tffe ^QJilg^et) til noget, uben til at fange 8op^er* 
"og mat 3tb er løå." (<p. (Sr)». I. 176.) **) 
€Ueri: "*&aflo(erf tuer !un til ai j^angc Sopper." 

4265. ^er fJal fun libt 5»iié til, for at faae bar stumpe til at 

bløbe^ (sBr.) 

2)er t)an!er iHe gleff til »^ODbrenge.t)' (v. ®d».) 

2)er t)il iffe (Stumper til SRaal, eller Ælube til Ætober* 

(I. 204.) 

2)er toorer iffe ©ubbe i ^t>er SKanbé ^at)e. tt) 

()(Ue (at»r if>e Itoe £oHc. 3frf. <p. 6ofr. II. 251.) 

£)eé tiere man tager i Staffen, beémere Stum l()a)oe be anbre 
^enge. (<pou4.) 

4270. J)et buer ei at feile i ugiort SJeir. (Sor «m«i>ttnb. v. fioue. 1109.) 

2)et er 2Clt (Sbber , mm f?al ene l^aoe* (<p. enet^oibfen.) 

(5Der er fun @tft, man fan ^cboltc for fiø feltr aUenc?) 

25et er bebre, at labe fig boere af fire til @rat)en, cnb at' 
labe fig lebe af to. itu ^ttutmtt.) (l: er.) 

©et er bebre, at løbe tilbage, enb løbe ilbe. (<p. so».) •) 3eg anffcr bette fer e« rigtigere gomt af £)rbfproget, ejjb % ©9«^: 
"iDer er gcet'i ^m en 8et." (9Sæt j: SBætte; ^er: ©fifting, Ubffub, 
forbyttet, mié(i)ffet, »anført S3arn; f. g en g er: gor £it. og ^ritif. VI. 306; 
efter munbtlig gortolfning.) 

••) @!otj!: "Naething should be done in a hurry, but catching fleas." f. gor^ 
toettingen om ben luftige SSirfning af bette Orbfprog , ber , forel&i^ggebe en ' 
3)uel efter alvorligt @fienbémaal, ^oé Henderson, Motherwells pref. 
p. LXXXIII. 

t) glcjf «r for gob ^ojl til «&o»brenge o: Jtarle, fom gier »goMri eller ^^o^s 
arbeibe. ©aalebe« er gorftaringen ^oé'øivcrup. Ub». af % <Bx)i>. @. 64. 

tt) SWotl^, font l^ar bette Orbfprog i fin £)rbbog, forflarer ®ubbe »eb Sisa- 
nim, en pante. (3ttf. iBib. <S. Drbb. VI. JDeel. @.924 og D, "(Suffer.- 
rob." @. 925.) "dn «ugefone fagbe; JDe gattige faae iffe ©ufferrob; 
be maa nøie^ meb ^Jeberrob." (^. @9». II. 251.) 

18* 276 

2)et er (2)<r er) ei en ^xut faa b<trt, I)un maa ei (iO l[)a))e 

fin ^iSfeficett ("Pe vcteri more mingens pedil absque 
pudore." % «ofle. 241. % <Bm H. 174.) 

(gortftttterfe af Orbfprcget og (Scmmentar berotter pnbeé ffo6 % @^t>. 
11.99: "aSeir og SSanD ml Isatte jin @ang." -^ "Non mictum 
retine, nec comprime fortiter anum." (ScholaSalernitana.) 

4275. J)et er en gob 2Jul, fom Xjret oorer ab @nben.*) (<»):fi.io24.) 
2)et er en onb ©meb, ber rcebeé for ©nifler. (^.©o». røor^.) 

(3t>f. a?r. 2947.) 

©et er en onb S eet, fom ei fan boere ftn egen gæt**) 

(1. 232.) 

2)et er et ©farnS SSrioKu^), l&t)or ber er !un een Srub. 
(«OT. 93.) — "(Set 53r^(lup giør et anbet." 

2)et er gobt at fiøre t @fot)en, og »enbe om igien. (1. 5.) 

(<p. 69to 6ar bme Or^fpre<) unbcr ^b to ar f el.) 

4280. 25et er tf!e enlS)t)er gitjet, at pille ?øg uben rinbenbe ®ine. 

((p. €netoo(bfrn.) 

2)et er t!lle let at oare en gob Søbeffræbber. (93r.) 

(^r brtnøe t ^tanb^ 6t?ob ^nbre ftatt 6raøt i Uflanb; ^ele btoab ttnbre 
batoe f^nbret, e. bedl.) 

"2)et er mu e I ig t/' fagbe 9Ranben, be falbte \)am en SpD. (5.) 
35et er onbt, at bpgge paa 2Jarilb. (^c.s.æebei. o: at tow« 

eUer 6øe ifaa et «be ®teb^ i en i^tf.) 

3)et er onbt (f«r ort) at brage t)eb 25riftøg.t) {«». coue. 211.) •) (Sr »el iffe anbet, enb en gammel Ctbleg, (<Straaet blwer til en 5Bul) 
for at berømme (Sæben ^aa SWarfen. 

•♦) % ^t;tt, I. 232, »il forflate 95 æt »eb "gaar"; jeg »eeb ei, efter l|mlfen 
©^rogfilbe. iDet fan »cl iffe »ære anbet -Orb, enb bet befienbte Siiæti etter 
93«tte, 3gl. Vætt, dæmon, genius. — gæt, et @finb meb Ulbpaa; 
Ulbjfinb. (f. 9lx. 725.) " - ■ 

t) !Det er twbeligt, at noget fatte« i £)rbfprogetg banjfe 3'ert. (Sfter latinen 
(Cum bove ferre jugum male stat vincire jumentum; ligefaa Upf. 181.) 
er bet albek« ti)beligt, at be glemte £)rb cre be o»enfor inbfatte. jetter 
iffe ^ar (Sl>r. ?Peberfen (Ubg. 1515), etter Øl^enU) ($. «otte, @. 88) f^a»t 
nogen ©runb til at foranbre Originalen« gæfemaabe jumentum (3!)riftøg) 
til ju ven cum. 277 
4285. J)ef ct onbt at \)a^e en ©filling, og ingen ?)ung at glemme 

ben U (£)m fn rtnøf; unøtti^ 6»ra eUec Sef^mrinø.) 

©et er onbt at fibbe for »^Ot)))Ort. («r fluUe tjente pa« >e ©wre« 

9?aal>e. «8. ©• £>rtb.) ((. 9?r. 1427.) 

/ 

2)et er onbt at fiaae i S3anb til mibt paa i'mt, og tørfie 

l&ieU («p«ucb.) 
2)et er onbt at t>oere filbe føb og aarle møb. (møDig.) *) 

(<p, £pUf. 979.) 

25et er onbt t ^ufe, fom ingen er Æufe* («p. fieife. iie. 299.) 

(i^l»»r i^uulbonben faml, eUcr ti fan jlaffe fiø <0{t)n&i^i^e^. itufff 
jtiuft; ten I f»m man ^or %tr)^t for, ten, (»m føfer.) 
(S)>. "Ondt i Huse, der ingen ar Kuse, 

Halften varre, der hvar man Sr Herre." (@rubb. @. 626.) 

4290. 2)ct er r,et at ben foiber (ftier) , fom unber mijer* 

(^. fiøUe. 468. M. S^t^tlnnH @ufanna. i. 35/ »^ 9{Qerup. & 176.) 

S>et er faa gobt, at ligge nøgen, fom intet at {)at)e ^aa ftg. 

(9r. 9?aar man bil fløe om to ^ing eUer $or^eID, at te ere omtrent 
Uge flette.) 

25et fienber paa Senet, ^t)or ^ofen er brubben. (v.2oue.302.) 

i&ertil (tarer 9?r. 490: "^et fienber pao ^ofen, 6tor SJeen er faar." 
^oQ. (1487.) "Men siet ^el aen die hose waert been ontwe is." 

®et !ommer iffe an paa en ?)ølfe i ©lagtetiben. (»r.) 

(^bor ter øaaer me^et'met, maa noøet fpilteS.) 

2)et hiinbeé Singre, fom forbum giorbø. (<p.fi.io33.) f. 1132. 

(©om bet fønc« er SKeningcn: I>»ab man er »ant til at giere, Jbjax 
«&aanbela)) Hi, eUer l^ar (ært, bet gier man nemmefl. "Sunt digiti 
Diemores, quod tractavere prioren." (S^r. ^cberfen ^far en anben 
gorf (åring fol. 81. b.) 

4295. 25et nptter til intet, at f)Ctn^t ?)er(er om @oené *^dlé. (©r.) 
©et finfer iWe at t)celte, men at fomme op igien. (5.) *) ^ttk £)rbfj)rog« ut^be(ige SKening o|>(i)fe« t>»erfcn t)eb ben latinffc D\>txi 
f«ttc(fc, etter »eb (Sl^r. ^eberfené gorto(fning af benne. gcrmobent(ig (!a( 
bet gaae ub ot)er "fi(beføbte" ©ørn a: faabanne, ber føbe6 i gaberené 
3«berbom. (3»f. ajtb. @. Drbfc.) 278 

3>ct tager ^aax\>t, max bet toget inben ©engeflotten* *) 
2)et t>oIt)er Stoferne, at man agter paa S^ornen. (39U.) 
©et ®ie, man f!al trpffe t »^ot)cbet, feer man if fe bcert 

4300. Dobbel til ©rif ti fom ©mør til giff. (»r.) 

jDrengefJioelbe og ^tgeoalbe er jtelben feb* **) (H. 10.) 
©riHegiceji f)ax gierne ()baé Anit) og tom Sug. (<p.fi»u«.2i3.) 

(3 <Stcbet for bette gamle Drb ((Snjjltegiopjl) f^ax (S^r. $eberfen: 
i^ringelbri^er.) 

Dpben er altib mobeficer* (o: mnitH^t^ "«drer ti m <m9U ^ 

@en Ttbt tommer en anben til at gloe og gabe. (l. 485.) 

4305. eet og eet blit)er fnart lebt. (I. 218.) 

"Srøan Blioer-fnart fieb af ccnl^aanbc Srøab," (I. 217.) 

61Ietr<ter og røbe «^aar groe et paa gob ©runb. (<8.(S.ocb6.) 

^ (a»f. 9?r. 2751.) 

@n 2(al !an bel glibe af ^aanben paa ben bebfie gtf^er. 

f 'Interdam dormitat bonus Homeus." $r.) 

6nb+) finber Æage fin SKage. iv. fionc.) 

{% (Sv» og ©Fontting ^a»c ^ragc; men ogf aa UpU T^ar Kaka.) 

@nb Ij^bileé Ore, men§ 2Cnben aage§. (v. fioue.) *) ytaax ben ene 8(5gtef«Ue mifler ben anben. (f. 31. 9Wi(^elfeng ^ixQpx, oi^tt 
@ten S3Ube. 1587. 8.) 

••) ©ficelbe, (Sfittlbeforn (®orteru^ ^)oet. ©moafager, @. 78) 0: let, 
f»agt Stoxn etter 9[ffalb, fom gaaer fra naar Jtorn taftet etter fcelbe«. 
(3>rcngef!i(etbe o: Slffalb af ^Drengen«, ©onbeforlen« Jtom, fom 
Sonben faaer for i)am, i @tcbet for ?øn. ^pigetalbe: "naar $igen giør 
aSalbe, ceber l|un bet t^ffe af." $. (S^ti.) 

t) 3>ette, og be efterfølgeiibe 8, meget gamle £)rbf^)rog, tittigemeb enfelte, i førjic 
9lfbel., ere l^er tnbførte meb $. ©v^^ @fri\jemaabe (cn^), forbi benne en;: 
gang er bleven fulgt baabe af 3Kotl^, Oiofigaarb, SangeBef, i 93ib. ®elj?. 
£)rbb. og jlere (Steber. 3)en er egentlig en urigtig SKobemifering af ben 
gamle $arttfel e (bet @fotf!e al), fom $'. Sotte l^ar paa ))ebfommenbe 
@teber, og fom l^eflere, efter benø ^et^bning, maatte omb^tted meb altib. 
g. ®r. "Ee riis Kijff aff thet verræ Hywil." (Ubg. 1506, 9lr. 11.) "Ee 
st^^Dder hwar tyt, som han ær baaren." (9h. 144.) o. f. )>. 279 • 

4310. 6n^ togfer Suen, mebené S3uen f))ccnbeé. (<p. søire. 49.) 
6nb tommeir tiio S3anb, fom bet txttet bat)er. (I. m.) 
@nb fommer Æøg af Æiæti)en. *) (<p. aoue. 426.) 

6nb (Ot)er l^)Oer SSoerning ftg fe(t>* (i(iø6manN»aret ^rtfe ftd fe(» 
betil. <p. fieUe. 1156. Utd* 1^'^: Ur n inder.) 

©nb rcifcr Æit) af bet t^cerre ^^iuL (?J. (gjjt). i. 449. ''^ti fhrebe.- 

lige ^iul qtjarrer mefi." f. Ølr. 3622. »gc« % Sofle, 11: "Ee riis 
Kiiff aff thet verræ Hywll." S^an finber et gonffe lignetibe gaim 
melt franf! £)vbfprog : "Du char la plus meschante roue eet celle 
qui crie toujours.") 

4315. enb flobcr fulb SSug, og ei faore Æteber.**) (v. c 764. nos.) 
6nb flunber I)t>ev bib, fom l^an baaten et. (ip. £»ue. 144.) 

(^^toer f^dcr di em e (In 9«te|laton.) (f. 9?r. 1474.) 

@nten en Spt) lot)er (rofer) mig, eHer en »^ore (ajler mig, 

er mig lige ticert. (sr. <iR»t(.) 
fattig 3Ranbé Sale er tun Æragegale. (i^r. 3»er.) 
gor en ©agbcenger er Slatten tun ©algefriji. (»r.) 

(QRere en t^trttd OrMe^, enb jDrbfnoø* X)Adb<in9er o: ^en, fom 
lid b«nde< næfle ^ag.) 

4320. gor onbe ©ti^tter er man fttferjj oeb 9»aalet. (I. 396.) 

Sort>tbenbe fpør S^ibenbe* (<P. ®o». 2>en 9{9«dierride fMér endeel 
«t »tbe.) 

^eb og Sober gtør g^olen gob. (qwoti^.) 

^om er frete SWanb^ Stem gong. t) (ij. fioue. 606.) 

(f. <)?r. 963, l^t^M bel vet en 3ei( er fat Sremforrb.) *) 9[flcrete (5^r. $eberfen fcrflarcr bctte bunflc Drbfprog om SSirfningen af 
iDruffenffob. ("Ex gerbarum fructu, 'i. e. cerevisia, multa fiunl verba.") 

•*) 3 (Stcbet for bctte \j<xx Ubg. 1515 bet (ignenbe: "SS am leger af fulb 
S3ug, og ei af fagre illceber." — "(SfoBer" anfeer Sli^enU) \^ «n 
3:r^ffeit, i ©tebet for f fogrer (leer l^øit), l^mlfet % @9» l^ar I. 230. 
@narere !an ))el f fob er (f))øger, leer) ublebed af 2tdl. skopaz, ioca di- 
cere; ^oraf s'koplegr, latterlig; bet gL ^. @fuf, m. fl 

t) 3eg ^ar, ®. 66, nteb O^veru^j (^. £olle.-»223) forflaret bet »eb: grom o: 
rajf, mobig, er ben frie SWanb« gorb (gtemgang). 3 ben lat. Dt>erf(ettelfe 
(Mi ti s ades pueris, si liberute fraeris) er ben bonffe ©entente ntiétpbet j 280 

Srofbeir og Uret faacr altii en ffiben @nbe. (»r.) 

4325. g ug le og løft golf at føbe, gber ©!arn for STOobe* (I.24.) 

galle« er iffe een fWanbé; 09 bet fom er »^oermanbé, er 
ingen SRanbé. (il. su.) (f. 9?r. 959. 960.) 

gør borber @fo«n arm, enb goben borber Darm.*) 
(^.•.coue. 212. f. 45.) 

©aarbfone flal l^abe Ulb unber »ug , og ei unber »ooc.**) 

(<P. fi^Ue. 76.) 

©aarbfoneS »^øne brpber altib SSIelfe neb i ^ufett) 

(<p«u4. 91. 5.) — "«&uuåfoneng .gwtc p^ber altib SSielfen 

itu." (98. s. Ortb. II. b72.) 

> 

4330. ©angorb gioer SKonb og £lmnbe lige 80b. (<wotb. m. q>. ©p». 

11. 322.) 

®eber og ©læbeføre maa man »el paSfc paa. (»r.) 
' ®terbe gtør ©ranber faatte. c<v. (So«, n. sis. ^macretTtei dt^rr 

Sn^e pa« trcerte tmtUem 9{a(»er.) 

©tørfom {lal man giørltg gtemme. (<i>. fioue. 1086.) 

"»&an jfal »e! ijaage, (ter) ©tørfomme jfal glemme." («p.£pUe.65o.) 

®ob bar ©ngf!en, bar iffe golf?en» (<jj.2.983; efterubd. 15I5.) 

("Si non desiperet, pubertas grata maneret." % @9)). 1. 499.) 

4335. Sremfe SWanb blioer fnart graa. (<p. ©pt.) 

(®xtmi l^ar % DIaffen fotflaret ))eb Iracundia.) 

^an fFal \)a\>t en gob @tumpe, ber ffal ^ppt en 2(nben ub« 

(i^r. 3toer. 3frf. 9{c. 366. 67. 68/ b»orti( tene (^rm.) og ttilfaarliøt fcrf låret, ^»crtil (S^rJ $eberfen ^et, ligefcm anbenjlcb«, iffc 
tavjer -Senf^n. 

•) SWeningen er ut^belig, og Øl^eru))« gorflaring @. 21 mp)pt antagelig. 

*•) Qxi fattig (frentmeb) i^one gi»er man ben ringe Ulb, iffe ben Bebjle. 
(3, (Sl^r. $eberfené %fxt: "Gaard-Kone skal have Qvidhklipning (^ug:: 
flipning) og ikke Bovuld.") 

t) Steningen f^ne« at »cere: faa urimelig er ingen Sejf^lbning, at ben io tiU 
Ittggeø ben (Ringe eUer iKf^ontgige. (f. ©lodfar.) 281 

^an {fal ffpbe langt, fom ml {fpbe til SRaanen. (l. S96.) 
^an t>orber tøSocr IS)t)ult, (fom) paa ©teen fibber.*) 

(<P. £«Ue. 106.) (3&f. 9?r. 1233.) 

I 

"•^er er' langt frem," — fagbe Æioerlingen, l&un faae ftg 

tilbage. (i&. Sdomefen.) 

4340. ^ejlearbeibe 09 ©purt>eføbe ^aéfer ilbe fammen^ (»r.) 
»Rittet er ()alt> jiiaalet, uben bet er (ot>li8 op^% (1. 109.) 
Rittet SBognfie^) taber fig feto* (l. 109.) 
^oab farer ben Slinbe, uben at \)an ei fan fee? (<p.2.73i.) 

(Ur bettr £)r&fprod flammer fra 3nbten »9 ^erfieti; (re bi M. a. af 
979(rui»d V. SeUe. ®. 265.) 

^t)ab f?al Slpftjcerb i ©ulbffebe, eUer gtøieléflub ^aa SSab* 
mel§ ^ofte? (frøotij.) 

4345. ^t)ab ffulbe jeg paéfe om SSRaanen, mebené ©olen ffinner? 

(i&. ^6«mefen.) 

|)Der fanger ifaoer), fom f)m e^ før. (<p. coue. ui>9. 1515. 

«TOor6. (. 9?r. 2821. 5Dmmob 1506,. 9?r. 315: "^t>« far, f»m 
l^an er f«r" o: Sn^ber farer, fcer&ei, fom ^on hat C^bne, er bQdtid til.) 

"&t>cr l^ar fm ©fif," — fagbe Æicerlingen, l&un fiærnebe 
meb fRumptn. (»r.) 

$ratt. "Eik dink hett sin Wctcnschap, harr Jan segt, da harr'n 
Licht mit den M... ulpuft." ("2)ie Olbcnl&urger", »on 3. @o(b? 
fi^mibt. @. 160.) 

*^t>er fWanb lot)er fin Urning. (qj.'coue. 720. efter ubd. '515.) 

(€n6ber ilrammer r«fer fme SBarer. 3bf. <p. 2. 604: Wærninghe.) 

^t>o ber brojler »^iemmel, brøjier ei aSajheb. 

(J0t9t\t. ibf. <V. ®9b. 1. 281. i^ebegaarD. (S. 323.) 

4350. ^t)o ber bi^gger ®abelS)Uué, giør iffe 3»ange til aBaabe. 

0*Snl}toer bil meflre berpaa, efter fit i^otfeb." 99{et^.) •) ^et er o^etfløbigt, meb ^^nvip @. 49, ai rette l^ttiilt Hl glab. 3»f. 
9lr. 1233, og ^nmonrht. 282 

i 

<^t>o bet gaaer bolb til Sfolb, maa gdae fliben ttt^Æirfe. (»t.) 

(i^l»» ^er dAAer prub cUer ^Qtirrt ril i^l^ertadSdternitid.) 

^t)0 bet l^ar })iéfct unber fig, faaer fdt) ot foibe. (ir 19.) 
«^i[)o bet f!al btbe *^ot>ebet af labben, If^an {fal iKe grine. 

^t}0 bet ffd til ^elt>ebe, ()an maa faa gierne renbe, fom 

trat>e» (i&. ^^omefen.) 

@ng. "As good to eat the devil, as the broth he is boiled in." 
. . (^Ray. 97.) 

4355. ^t)o ber jliffer ftn Singer t JBarnemunb, ^an blider gierne 
bibt («m»r6.) 

»^t>o IS^aarbelig npå' (npfer) ' fanger gob ©fiebne, eller ()aarb 

*&elfOt (l. 266.) 

^t>o S)rmen træber paa ^alen, b^nt t)enber ()an ^ot)ebet 

igten. (<P. BoUe. 214. 464.) 

»^t)o fom ei føber ^unb eller Æat, l[)an føber txjrré SBoet. 

(9lomr 09 ^uul.) (<p. Colff. 173.) 

^t)0 fom lf)ar glcfl og Srøb, IS)an fanger t>el ©talbbrøbre. 

{% eottc. 205. "Korapanæ." IDerintob "Stalbrfidre" i Ubg. af 
1515. f. 20. b.) 

4360. «&^o fom illt af bet ©ure monne fuc, 

«&an ijecb ei l^tiortil bet Søbe !an bue. (i&. a:^«mefen.) 

•^t)0 fom iff e føber fig feb, .()an flif fer ftg iff e feb. (i&. ^^•m.) 

((. 9?r. 2446.) 

^t)0 fom fafler S3ulø]ce ab S3or *^erre, baw Denber Ij^an 
©faftet igien.*) (q>. soue. 478.) (f. m. 1302.) 

@\). "Kasta inte Småstenar åt' ^&r Herre I han kastar stora igen." 
(@rubb. p. 413.) 

^t)o fom laber ©falten tilbage, l()ar giort en gob 2)agéreife. 
(»D. (Sdo. i. 347.) *) 3 (S^r. ^eberfmé Ubg.: "Hvo som kaster Buldxe ad Vor Herre, ham 
kaster han Ndddien igien." (d: JtøUen, $eb:;Jtø[len.) 5Dette gber en 
npget forffiettig SKening, ber mere f»arer til bet anførte (»enjfe Drbfprog. 283 

^\>o fom t)il i)ar)t ftn gingcr t tt\)\>cxt ^\xl, l)an maa ttbt 
brage ben f?ibcn ub tgten. (<p. enetrptixen.) 

4365. ^ijo fom »il abe Tdg, maa 09 libe, at .^ønfene faglc. (I.22.) 

^\)ox Xabfelet er, bcr famlet Ji&tnenc.*) (l. i46. 364.) 

*^t)or ®eben er tnbe, ber faringer SSutfen paa Zapt 

^r>ox ©ilbet l^olbeé, ber fanfeé @Iør. (<mpt6. i»f. v.s^^^.l.ue.) 

/ 

^t)or ^ujlruen ()olber i[>el ^\x\x^, ber »oyer gleffet ^)afi 
JBielfen. («». (S^d.) 

4370, ^t)or man ^ugger, ber falbe ®paann. (I. 110.) 

("^t>pr mføet ^attWeS, &fr noget fpilbe«." ^ntvw^i ttbt>. af <p. (5o». 
(5. 85.) 

»^9t ^lippinø, IS)ar bu ingen bebre ?)enge.**) (II. 207.) 
^ør ffal binbeé fom JBrub, (ut) men Slaar fom ^^b. ttaartr.) 

(«P. Sl)l>. I. 208.) 

S Srofi og .^ulb fienbte .ffioerling ftn ®øn at fpanbe ©pore 

paa S3een. («t leht for at »arm« iig.) 

3ttc gierne giør ©nijier ©mebebørn ©fabe. (^uou*. £). 7.) 

((. 9?r. 2947.) 

4375. 3lbe raDer rabieløé TCnbbub. t) («p. fioiie. 573.) 

Sngen føler, f)\)ox ©foen trpKer, uben l^an, fom i)ax ben 
paa. («met^) €irer: "3)en Joeeb Bcbji, l^^or @foen trJ^ffer, 
fom f)ax ben poo." •) (Sftønbt ^t meget altitinbettgt, og enbtiit tffe aflfagt 9W«itbl^efi), er bet bog 
iffe nøiagttgt i fit Ubtrpf; ba Ørnen (kongeørnen), fom man »eeb, iffe 
feger jtn Silæring i Sfabéler, men i tc»enbe Olo». 

••) 95ogt bine illi^pinger (tilforn en jlet ©etttm^nt), berfom bu iffe l^or bebre 
5Penge. (Saalebcd hev uben %ml bctte Drbfprog tæfeé ; iffe meb et @pørgé^ 
maal, fom l^o« *4J. @j?». 

t) SReningen af bette iffe t^etijbige Drbfprog (jfiønbt 3lnbbub ogfaa fcemær^ 
fer: Oiebffab, SBcerftøt) fée« aUerebe af ben latinffe aJerjton. (jl»f. 9l\)wxp, 
@. 212.) 284' 

Sngen graber i 83arfelfcng, for at i)ixn fom for fccnt t 
SSrubefeng. *) (1. 209.) 

3ngen fan bage Æage, uben at flaae 7@g ;tu. (39i(.) 

3fen brijler gierne førjl unber ben tjaagejie .^ejl. (i. 70.) 

4380. 3eg git>er et mit ^a(>b for ()unbrebe SRarf. (v.coUe.Tie.ras.) 

3o mere ©tabbet f(aae6, jo mere bet fløer. (l. 472.) 

"Slajl mig bt)or bu ml/' fagbe Dbberen, "fun iffe t 
aSanbet." **) 

ftilbegangen ftanbe lorttmer ofte brubben ()iem. (<j). coue. 37.) 
"truffen gaaer faa tenge til SSanbé, til ben fommcr banfefø^ 
•i^icm," (<mut^.) (3»f. 9?r. 2177.) 

Æommer ber førjl 3lb i gammel *^alm, er ben onb oX 
fluffe.t) (Sr.) 
4385. Æorn gii[>er Æage, og ?)enningé58et)tt) funger. («p.£oUf.io77.) 

"Tortani dat granum, poenam famis emtio panum." 

i^'Vs\\ man jTær iffe runbt af bet S3røb, man fieber b^rt." ^. X^om.) 

^ranft @t)arb er tt)enbe STOanbé JRoebfel. (<p. fioue. 1071. 

'1). (Si}t>. I. 238. franf, (baø/ baaflte*) 
3^1. "Otraust svérd er tveggia manna hræda." (270.) 

Æul er iffe ©farn i Æongené SKab. (1. isi. gotmobentitg uø«. 

frem et ^uul^elb til at un^fPoIbe, naar ber er fommet ^ul t ^aben.) •) SKeningen er: 3)<n j^one, fom tjaanbeé i gøbfelsfmerter, tænfcr fnarere, oX 
^un fem tib6 nof i S3rubefeng. 

••) (Sn befpnbetltg Variation til bcttc ironijfe Drbfprog (om ben, bcr jtger 
noget teent mobfat af bet, l^an mpier), et bet iélanbjfe: "Kasta mér hvar 
t>ti villt, kvad vantruin, nema i vatnid." (188'.) 

t) @om bet f^neø, om SKcenb, ber ))aa bete« gamle 3)age blitie foteljfebe, eUer 
faae 8^|l til (xi gifte ftg. (3»f. % ^i)». I. 85: "itommer gammel ^efl i 
@ang, er ^an onb ^i fiiffe." "©ammet £)»n bager ogfaa 93røb." m. jl.) 
3tif. mx, 1030. 1032. 

tt) 5Penningé:;fie» (Se»e) d: et SSr^b, en '&»cbefagc for en ?5enning. 3lt 
£)rbfproget er »anjfcligt (xi fortolfe, ^ax aUcrebc ^xitx}X^ anmoerfet. 
aWeningen af ben fibjie 5)eel f^neé at »ccrc: af alt for libt gøbe for^geø 
'gangeren, fndrere enb ftiUcøj l^ttilfet ogfaa ^. a:^omfenø Jlillæg befr«fter. 285 

Æamper falfec affe fcicriøfe.*) (<p. soue. 102. 786. i»f. ssebd« saro, 

s. 137.) 

Sangt er imellem 9Runb 09 ©agn.**) («p. ficUf. 128.) 

f Casus utrumque dirimunt os sæpe bolumque." $. iBcKe. 1^06^ 
"Langt er mellem mwnd oc bidh." Ubg. 1515. "Langt ær 
stundom mællom mun ok sagho." tl))f. 109. "5Det ar, meKan 
ben, fom talar, od^ bet Ijan fager." OJeutcrbat^l.) 

4390. "geg f)Mt> bu t>il, uben ÆiplS)at," fagbe ben fluroebc SKanb. 

(<p. SoUe. 801. SiiifhAtf en Seo, ^t?ert man fnai»i»ebe ^atttn af (in? 
anvend i^ot^eD. 9{oeru|».) 

?tbt at brygge føber, Itbt at bage øber. Oou. ii?f. <p.(Soto.l.206.) 
Sinbe snerrer l)a\)ex gierne Jgge s ©t>enbe. (<p. coue. 523.) 
8ijle og Cempe funne meget Dolbe. i^tua capc. ©. 19.) 
?oi[>Iig er iffe at lajie; fliellig er noeji bet Dærfie. 

("Neque pessimus neque primus." SWotl^.) 

4395. SKabgierrig SKanb af føie laber fig ei nøie. Mc« twe med ntt.) 

(?^. Soffe. 649; efter Ubg. af 1515. fol. 55. b. Dgfaa U^f. 575 l^ar : 
Een matgirugh man. Ubg. 1506 berimcb: Een gerigh man.) •) 3 @tebet for be fonjligere gorflaringer ^06 (5t)r. ^eberfen og.S'lveru^, @. 47, 
er maaffee ben flmplere 09 naturligere SWening: at fel» for ben ta^prefte 
^cmpt, fom falber, er 3llt forbi, er @eieren tabt — faa »el fom for ben 
geige. 

« 

*•) 3)ette er et af be jDrbf))rog f^oi % SolTe, fom »eb 93arianter og forffiettig 
Ubtvbning er b(et>et mefl t»it>lfomt. ffelger man ben ætbfle Sæfemaabe 
(sawæ; i»f. nebenfor @. 292), l^»orm<b Uvf. jiemmer ottercen«, ba er 
gorflavingen rigtig gi»en l>o6 Oleuterba^l. SWen atlercbe ben latinffe 
^Para^^raft (baabe 1506, og Ut?f.) maa ^a»e læfl etter f^øtt noget ganffe 
anbet (Kagæ?). og ^^r. ?Peberfen6 Scefemaabe ("mettem SKunb og !Bib") 
fjjarer fulbf ommen * til Satinen: "os bolumque." !Dette blider ba til en 
iBariation af anbre latinffe adagia; f. @r. "Mulu cadunt inter calicem 
supremaque labra," etter "inter manum <$; men lem." ("iDer er 5<iJb 
imettem ^aanb og SWunb." ®cbel« @aro. @. 38.) STOen l^»orlebe3 bli»er 
man af meb Crbet Sawæ (@agn) i begge Ubg. 1506 og 1508, l^mlfet 
^berligere beflprfe« »eb famme Crb \)cé ^. fiotte. 140: "Syn ær Sawæ 
rigesth"? "Soé-Sr-Swr ligelebe6: "@pn er ©age rigeft." 3»f. Luxdor- 
phiana. <S. 117: "@^n ^aaer for @agben" (@agn.) 286 

3Ran faacr at txete^øf er, inbcn man blttocr @fi^)<)cr, (I.s64.) 

STOan faacr ci antct af 2) egne og Duer, 
®nl) fanbfebe 3Køcr og ffibne ©tuer. (I, ^0 

3Ran finbcr not, fom Dille pubfe dampen; men faa, fom 

t>iBe !omme £)lte t ben. (»r.) 

!{Ran øiemmer ei ®ulb> iDel unber ®ebetunge. (<)). fioue. sss.) 

(gormobentlig figtcé til, «t ®cben ibelig bevæger itungen (mimrerO 
3t)f. @rubb« (».£)rbt>r. @. 914: Jlalemaoben: "at gomma Guld 
UDder Gieterumpen o: fortro Någon Hemligheet, som intet 
kan tiga."} 

4400. 3Ran giiaer TfSbUx og ?)cerer bort; men tf fe ®ulb og grønne 

@f01[>e. i^t, at>er. i^fDe^aarD. (5. 224.) 

5!J?an giør ei gobt gingefne af Ætoerlingerøi[>. (<p. mu. 678.) 

(3»f. 9?r. 2354. 2355) 

5!J?an giør ofte 8ime til ftn egen ^vb. (v. zout. 966.) 
''man giør tibt 3iiig til fin egen 9luttq)C." (gnot^.) 

(9. @i))», I. 382, fidt MoIM (et iptllFe fiime (itoil) for; 9litd.) 

!D?an fan ei 2(lt t ©faale t)eie. (<p. coue. 190. M.«p.®ui>.l.iio.) 
9Ran fan iffe giøre ©ilfepung af et ©mneøre. (»r.) 
4405. gjjan fan ogfaa Icere Sruerl;unb at fpife @fot>tebler* (S5r.) 
9Ran fan oel unbertiben briffe banff JZ)l, og banbfe t)eb 

SccUetpg. (^r. 3»yer.) 

SKan fiøber ei ^intel af <5|>ortfone. (v.s.66. f. ortfortunngen.) 

9Ran flaffer iffe ©rneunger af 23tbeoeg. (<mot^.) 

SRan fpéfer ei Æoffen bag for ©aabeté ©fplb. (l. 304.) • 

4410. 2^an ntaa giøre 2Wit)t)ag naar man »il, , 
Giftenen figer i?er feber til. (II. 273.) 

SKan feer iffe leebt ^aa leet)t. (iim?t. <røorft.) O- 222.) 

(Sfflan feer tngen ^etl M (en, man elfPer.) 

SKan ffal ei flaae ber, fom bet iffe fløer. (^. soue. 687. 

^. @i)(. I. 23.) 

^an flal ei labe ^ctxe at faae, for gugl aber af ©aben. 

(I. 427.) 287 

Wloin f!al et flaae bet fitbne 93anb ub» føt man faaer bet 
tene mb. («p. fipue. ees. i»f. i(rø4.) 

^ttg. "Cast not forth the oid water, iivhile the new come in." {Ray») 

4415. 9Ran ffal ei fi[>ie a(t bet, fom laabent er.*) (^. £oUe. 677. 

«P. (S^^t. 1. 390.) 

SRan ff al ei tale om 9f eb (om striffen) i ()an8t SKanb§ ^uu§. 

(9)?otl^.) — @!ctff. "Speak not o' rapes in the House, whare the 
father was hang'd." QHenderson. 64.) 

9Ran ffal ei »ære blu t>eb SSorbet 09 t ©engen. (I- 47.) 

''^an flal f)ar)t bet, man ffal flibe," — fagbe STOanben, 
})an fiøbte ftg et Ænet)elft)9b. (II. iso.) 

9Ran ffal nptte ben @ol, ber ffinner. (<p. couc. im.) 

4420. gRan flal 03 bloefe til ^aqt, f)\>ox intet fangeé. (l. 23.) 
5!J?an fpør alt IS)t)or man ffitle§ ab, 09 ei bt)t>r man tilbobc 

fom. («P. fioUf. 1168. — "6t>ot man fommer tilhobe." ^. ©oD. I. 91.) 
(QRan feer mt^ yaa i|»aD C^nbe eUer Udland noøet faaer.) 

5!J?an tager ei Æo af flooetøé SKanb. W i>«nr ("»m »nsen j^iem. 

mel ^ar. ^otft.) 

3Ran træber albrig faa libt £)rmen paa |)alen, IS)an oenber 
JO ©abben igien. («mot^ ©ab, »row, ^id: acuieus.) 

3Ban ueeb ei f)\>a'b SSrønb Sanbet er loengjl ubi. (<p.2.648.) 

(£>m Ubtd^eb af ^iinlom, timelig 9>elfttr^ m. m.) 

4425. SKan t>il gierne jlange unber anben 2Ranb^ S5lu§. (<oiot^.) 

f. 9{r. 116, Od ^. SoUe, 1027; ^»øc t)et ^eDber: "9^an ffal flange 

unber anbcn 5Kanl)g g3lug." 
tWanben faaer bet fibjl at »ibe, at Æonen er en ^ore. (II.123.) •) "9llt bet, fom laabbcnt er, man iffe f»ie maa, 

£)m man ml ^etrcgunfl og OKgbcméf^lbe naae." (2Rot^.) 

3»f. Ulpcru^)« Ubti. af % <S9». @. 120. ®rubb. @». Drbf^^r. p.513. 
aWeningcn forfCarcé forjfieUigt; men rimeligji »el faaCebe«: SKon f!al iffe 

* bable eUer røjbc 9Wt l^^ab ber fan »cere noget at fige ^jaa. 288 

ilRange ere Urntnger t Ætoemmere ^ @oeI. (<)). fiofte. 604; efrer 

Utg. af 1515. UH. ^506 f^at: Wærninge. **9Reden ^tam tv i 
itrcemmerend 6«!/* <p. (Si)t^. I. 227.) 

SRangc @t)iin giør 35rah!cn tpnb. (<mt>t^. 9?emii« at ffuUe 

fore manoe iSt^ttn.) 

». 

SRangen fnac gierne ©ren i ^&ot)ebet paa een, jlulbe f)an 
tWe felt) ()olt)e om ©faftet. (<oiot^. <j). sod. i. 249.) 

4430. gjJeb Sroeflo troeber man -bebji paa geergult). (a^u.) 

9Reben§ bu l^ar fRmn , ba txtt ei feen. («8. ®. £>rDb.) 

(93rud fietltø^e^en mebenS bu 6ar ben.) 

SKtølS)unb og.SKeéftngfiebel gnelbet fnart («iwot&.) 

(@baøe eUer abitibføge $elf taale fun libt.) 

STOobent Tdble er galb t 93 a ane* (v.coue.rsa. m. 92r.259.) 

(a: SWan fan »ente jtg, at bet falbcr. Wån, opinio, suspicio; l^»oraf 
bet 2:. aSa^n 09 »d^ncn. f. S^tc'g ®logf. ogOteutcrbat)I.(S. UT.) 

SKobtg vg)eji agter ei ^^unbeglam* (gwot^.) 

4435. giaar ©arnet fommer )faa 8anb, faaer man fee t)\>ab giff 
ber er ubL (li. 224.) 

9?aar .^aanben frijger, t)il SKunben gate. i^mat een bU 

gbe/ nnber ban nof ben, (om taget." Oi)?otb.) 

9laar v^tjer giør reei\t for jtn 25ør, Miller alle ©aber rene. 

(i^r. O^ber. 97aai; enbber t^ilbe rette (tne $et[, ba babbe 3n$en at flade.) 

9taar man fanger en iax, fan man taale at mijle en Ærog. (5t.) 
9?aar man flaaer iblanbt ^unbe, ba pxhtx ben, man rammer. 

(Wotb.) 

4440. ^aax ©tegerne ere »rebe, Dorber Æaalen feb.*) («p.fioUe.4()3.) 

(abf. m. 2290.) 

9laar ©troengen er jlinbeji, ta brijier f)an fnarejl. («p.2.i89.) •) 9Kan ^ar famme Crbf))tog )Jaa @»enj!: "Nar Kookarne trata, bliir 
Kålen feet." ®rubb, p! 589; men gorf låringen ^oé i^am: at bet er til 
•guébonbcné @a»n, naar ^an6 Xijenbe fomme i Uenigl^eb, ligger i bet 
ntinbfte temmelig langt borte fra Drbene, ligefremt forjiaaebe. 289 

92aat Srceet er falbet, \\\ SCOe fante @))aaner* (wot^.) 

(i^t^er bet er neøet at t^tn^C/ ftnbel hof fivffefvgerc; etter ^ (øm ter 
anbenfleM er fbrfUret : C^n^toer t?il gierne gUre ftg Sordeel af ttnbrel 
«al».) 

9laar Sil og S3iin fpnlet neb, flæber SDrbene o))* (II. ss.) 
Stcelben bmnber baabe 93en og Ut)en. (i^. s^omefen.) 
4445. giøbtjærgc er ufhaffelig baabe efter a>liel og ®frift. 

(^cbeU eairo. G. 90.) 

£)fte er ®farIagenS ^terte unber retoen Æaabe. (<p. £oUe. 4io.) 
©fte fiielber ©ør ©taMarlé * (<5tpM)f ren«) SBrebe. («r.£pue.i75.) 

. , (Ofte maa ben Uilolbtøe unbøtclte flette 9«(fl ^rebe.) 3»f. 3963. 

Cfte gribeé j!or 8Silbba§fe af liben »^unb. (<p. cewe. s?.) 
£)fte og (ang giør et (Støgen gob @ang. (<)). eot.) 
4450. £)nbc SRænb 2Caringc fpilbe: forbi fommer 2(t)len ftlbe. (v.fi.28.) 

(3»f. SfJperupg forførte gotftaring, @. 14; ll^)f. 29; og (Reuter? 
bal^l« gort(S.xiv, l^tjor l^an , henregner tet til £)rtfpwg?®ttaber.) 

Cnb jQuinbe er ^ebebeé ©ørnagle. (^p.coue.iorø; j»f. weerav« 

Itbd. &859/ ^t?or ^an mener, at ber for 9{adlc b^r Iafe<9l«dtcO 

Cnbt er at brageé t »^aor meb ben ©falbebe. (»r.) 

Cnbt er oX gtt)e SSælling op meb en S^L («mot^.) 

Cnbt er at pløte meb SRoetje: be t)il faa nøbtg t guren. 

(II. 172.) 

4 

4455. Snbt er <ki t)ære bet ©fritn , fom |)t>ermanb ^ar Sløgten til. 

(ætot^. jDm ugifte (piger.) ' 

Cnbt er (for) JRaRe oX lege meb @finbtiig- (©aarb^unb.) 

(3bf. iB. G. £)rbb. VI. 362; og 9er. 2058. 59*) 

Dttefang er 9Hmilfegang , og SKeSfen ^un er pt^be, 
Olftenfang er ©qijalber og »ang, I ^yjo fom ^annem ^U Xtjbe.*) 

(<P. fiotfe. 58é.) •) SWeningen af bet gantfe ^ubfeetUge Olum et: at ben, ^otri- ftaaex i gto* 
^Jtcebifen (Dttefang) gti^r bet af fonb grom^b; *øtme«^en n t^en 
@ub«Hene|le, fom ^|ar mefi af spom^) C'pompam missa quærii":); H)e\> 

19 290 

9iU {emmer førft af {ottefi 83ue. (iv«.) 3t»f. 9)r. 8199* 

£lt>ar{t^benbe StibUx et et f)vlb unbet S3anner. (<p. ceue. 284.) 
. —"er ei tro unber Sanner.'* (i&. 2:^»mff<n.) 

4460. "SlaaWet er fnart brobbet " — fagbe Sioerlmgen, f)\m beb 
JDret af ben anben* (^. tj^etncfen.) 

Staat Saber xatUi t>eL (^ tiomtfcn.)^ 

StatU bteffer efter, fom 83tt{e glammer for. (<oiet».) 3»f. ioo8. 

Slegn tommer efter ©olfftn, og ©olffin efter SWuln. 

(Orgir. 9.69^.1.114. QRttIm t SSoøen/ («r (an rettet ti( ^uln.) 

ffttmp tommer efter ®tttmp, og ®ult efter @tafarle ®tlbe. 

(I. 200. Bff^t e»er 9r«fferf(ftM/ eUer ^tunf tt(en S»ne.) 

4465. SJobløjl Zr« bærer ftelben Srugt — uben bet er Sirfen. 

(9?em(t9 til 9tt». 9R. 653. d. ^. 6mibr(. Uben ZiVi»%stt nnbeS 
jDrbfproøet M t(* ^ebel. Garo. 104.) 

Slugregn git>er og S3anb. (<p. evi^. Sort. tti i(«mpe».) 

®aa buer 8et> (Leeff), fom lønt (unnet) er. (<p. seue. looe.) 

(^un!e(t. 9l9ent)) l^ar l^olbt ftg til bet latin|!e (Sortiiegi fatum 
valet, ut sit dona lucratum), ber if!e frater til bet banffe. 3t)f. 
{Reuterba]^l,.®lcøf. ®. 140, ]^t)ot ^an ))rø)9er en bobbelt {forf låring.) 

' ^^'Oi fløer eet 2(fen bet anbet, til be baabe fot)e. (<pou«.o.5.) 
®aa {f al S3at)eh txtre enbt C«ndh), ox bet ®obe er inbt>enbt 

(9. CeUe. 1098. "^ette er ttferf(a«e(idt / b« man eUert »enber ten 
fmuffefte (Sibe ubab." 9?9eru^) 

4470. ^Qi^ mange Æte))))e i ©fouen, faa mange @tobbere t 
2anbet.*), («p. cot.) 

@aatte ere ®$f!enbe tirebe, tbt be fagted fnarlig. (^s^em.) 

(^. Solle, 831, og ^. (Sjj©, L 398, ^a»e ftm ben fer^e JDeel af Slftenfangen brived ^qvalbet og ®tet, og ben l^ar minbfl ^cetbt; fom 
dl^r. $eberfen focflarer bet: "quia Jam spectant qiiidam ad prostibula 
dr caupones." (3)>f. U)}f. 509.) 

•) dt DrbfjJog (fotmobentlig tffe orfbre enb bet 17be Slat^unbrebe), bet meb 
flere anbre.t^ber ^en ))aa, at man i ^itn ^ib følte Sefvcrr af ^tggereø 
a^cengbe, bg berfor iffe l^a^be noget gobt IZ^ie til ©tobbergang. 291 

Otbfvwgft: "®aatte crc (Sj?(!enbe »rebe": enige ere »rebe <Si)|fenbc 
o: S^ffenbe, ber ere Uwnner, ere bet ei i »gtertet, efler bli»e let 
tgien forfonebe. 3»f. Orbfprogene : "Ub gier ®»im faatte." 
(% goffe. 031. SSebeU (Soro. ©.86.) "@aattc maa fammerltge 
bce." («p.Jecrre.831.) og "(Sammerlige maa ©.aotte fibbc." (352.), 
l^Mlfe f»are til bet nijere : "^»or ber er «&ierterum, ber er "guugrum.") 

@clt)t)oIb e^mcrc t)arb, enb ®ulb. («iww^.) 

tøe(t?&oI( maa ^er bemcerfe: Uafh^nøi^^tt , &t{H»ti^i^%tt.) 

@elt)terb et intet DCerb. (Om ten; (em trie tH I«re andre; (baO 
(dn i»eeb. <Dt9t(.) 

©ilb er fetojlift (fciiniiftet) 9Jf ab**) (»T.fi. 34. 35. m. «p. s. 1. 208.) 
4475. Silb er 9Rabet>iIb. **) , 

@fab6et .^ejf taaler mgen @lrabe. (1. 432.) 

"Shirijet ^axn »il ei gierne fcrmmeø," (fommefi.) 

©faben fipiaer albrig faa langt, at *^aten følger jo meb. 

(<))eu(b. O. 3.) 

« 

©fiøt er ®am giort; fficer af glpHet («p. fioue. 274. 2)er; 

imob 9{r. 19 fnn ben f^rfle ^eel: *'6ft«t er @at?n 9 tort.** S^r. 
9eberfen/ 1515, (ar aUerebe fnart, for det gamle fft^t. QRentngen 
foned (an ei at (alve forflaaet. ^en et fbtmobentltd : 9)7an fan Itdcfaa 
(afVtdt di^re bet @adn(ide/ (om bet ^abelioe. ^Aa intet af Gteberne 
oplofer ben \at, *Otoerf. eUer kommentaren ben bunfle Setobnin^; 09 
^. 69b regner i (tn ^tiblebning bette Orbfproø tif be *'m«rfe og nfor: 
ftaaeltjie.** ^ct bUtoet beUer iffe mere flart deb Soefemaaben i Upf. 
234: "Skytli ær gagn giorth, skurith af flykke kyn (?) ben.") 

©folbefage trinbcr Sug 'og et fat)ert rørme* (ll. 89.) 

(3»f. 9?r. 261.) 

4480. ®fot> naaer faa langt" ©rene lube, og 9ioben rinber. (n.329.) 

"Sfiel naaer i ®fo», faa langt ©rene lube og flloben rinber." . 
(Ødf. ^. 2ot. V. 10. 20.) 

@tOt)en er fattig fDIanbé &appt. (2>en luner fer ben tonbtflffbte. 

<P. $91^. I. 282. 9Raaf?ee meb en bobbelt ^entnø : i^an benter (tg ber 
93r«nbe?) •• ) @n @tlb fan ^e beleé imellem to; ben fitfter {tg fel» »eb Sorbet. 

) "@tl3b er 9Wab, fom man »il ^a»e, og let og fnart fan fomme til." 1.208. 
(S i Ib er bet gamle Drb for: ©inbing, gorbeel.) 

19* 292 

©futuet ^o\>ti er fnart brubet (^tui>r.) (v. £pu<. 394.) 

(Slig. "A scard head is soon broken." (^Hay,^ 
"(Raabbet er fnart brobbet." (f. % 2oUi. 397.) 

@laa @teen t)eb Ugle, og Ugle t)eb @teen, ba gtelber bet 

(boø) Uglebeen. (i&. ^^omefen.) 

©let og ret er bebjie Slret^neb. (i. so.) 

"@(ct 09 ret jJaaer minbji gare." (9Wct^.) 

4485. ©tatfet erS3arbagé@tebe. (I.308.ieort(ri&«bnen«,^«r^fH®Iee^e. 
"3reve percussionis gaudium." Saxo. Lib. V.) 

©teoet er albrtg faa føbt, bet »ar jo bebre bøbt. *) 

ify, S^omefen. <Pettd). O. 3.) 

©uurt ®ie feer ei gierne ©olen. "Sfalfen jl^cr S^fct." (I.sss.) 
©uuS og 2)uug gtor tomt «^uué. (i. 327.) 
©oang filnb t>o]rer efter S^anbené 3b.**) (<p. cpUc. 732.) 
4490. ©9 iffe «ulfa! meb ©ilfetraab. (»r.) (3bf. 9?r. 4028.) 

©pn er ©agn rigeji. (rigere?) ("Syn ær sawæ rigest." 5p.fi. 140. 
"Syyn ær sagh« rikare." U^jf. 120; {»f. Oleuterbal^l. @. 143.43. 
"®i?it gaaer for @agn." (»^ebegaarb. ®. 151.) . ^»oraf Ufi}iibt9l^eb 
l^ar gtort ben forbcembe ^deiriaabe: ,^er gaaer (S^n for <Sagen.) 

©pt) 2(aré gaftimelt SSarn er fnart at loffe. (v. soue. 974.) 
©i^t) Zax^ gammelt 93arn er qt)emt til @mbebe. (<p. soue. sis. 

3»f. i^e^eøaarb. (S. 263.f ) •) ^(Ht gamle Orbf^jrog forefontmer faatebe« i 3). (Riimfrønife. (S8. 803.804.): 

"Thet syes, at Stefuet ær aldrig so s6th, 
man so^æ dog hellær at theth ivoræ d(>th." 

5lf ben efterfølgenbe Sinie (^»or ber taUi om "Ainieth myn stefson") er 

bet njbeligt nof , at © t e ^ (f amme Drb f om bet 3«I. Stiupj 91. @. Steop; 

gi. %, Stiup) f^tt f^ax éemcetfelfen ®ttfbarn; l^mlfet l^or »teret mig 

uflart, ba jeg ubga» {Riimfrønifen. (f. ®lo3far. ^ 347.) ®ram l^ar forbi? 

. gaaet eller iffe erinbret Drbf^roget, og bet opl^fenbe (Steb af (Riimfrønifen, 

i fin fritijfc Unberføgelfe om £)rbene ©tiffaber, ©tifføn: SJib. @elff. 

(Sfr. V. <S. 191-93.) '. 

*•) ©aalebeé bør maaffce l^elji benne, tUbg. 1506 og i U)5f. ^aanbjh. »eb for^r 
jKettige ficefearter bimfle ©enlent« Icefe«, ncermejl efter Ubg. 1515. (o: 9Seb 
gøbe »orber ben inbfalbne Jttnb runb.) ' 

• t) ^*" antager meb OHmeliglfeb, at SReningen er: en f^tt Slår« 2)reng er 

i4 - {fiffet til at foetted i ficere, til et eller anbet <&aanbO(er!. (Embede.) 5Dette 

er mere fatteligt, enb l^^orfor nttop meb ben SUber et S3arit er "fnart at loffe." 293 

@cert>t(Iig Wlanb \>ax alttb for^efulb. i^. xumtuti.) 

"®«r^illig cg luncgob gtør f!g fefo og ?lnbre @org."*) 

(D. (Si)». II. 291.) 

4495. ©eet ^nb for bit (Sfinb, at bet ftpbcr iKe lib, fom bet 

frøb inb. (?) (iB». $^omeffn.) 

@øb ZaU er i {)Der SWanbé SDlunb. («p. soue. S62.) 

(Sn^t^ec teet at dtt^e dø^e Or^/ naar bert^cO.er nøget at binbe.) 

■ 

2:anben er et gobt 93arge, t)ar l[)an paa et langt @faft. 

(i^. $9omefen. <p. @ot?. II. 128.) 

Sing btelper et ^am, ber for Sirigbom ei ml rette. (li. sso.) 

Zo ©tctffe funne tffe Del forltgeé i eet «^uué. (i&. t^m.) 
Odfaa: '^^0 <&unt)e .... om eet ^een." tøamm«.) 

4500. So gtørc et $ar; Sre gtøre en @j)rin8ebanbé. (9i.) 

So maae (funne) faa l9t>e, at ben trebte l()anger. (<p.fioU(.8u.) 

3él "Svo m^ga tveir liuga, at hin I)ridji hångi." (^^0.) 

Som {lal noget tee. C*2)en, Der mtet (ar at (efkiUe, »il tod fine« 

at arbeite." «motl). (Stoarer til Upf. 649: "Tombr skal e nakat 
tota." (?) i^tf« <p. 2oUe. 717 : "Orkeloss scal ce noghet paaslaa." 
Xem: fee jOrDfamlinøen.) 

Zxc\>m 9J?anb tr^ber iffe 83aaben. **) («p. fipue. 331. loos.) 

(f. 9?r. 3515.) 

Spffebøber ere ttbt Sri^ffebøber. (gsr.) 

(^itfaarliij <Straf: pocna arbitraria.) 

4505. Sønben er albrig faa fulb, Sappen fan jo gaae inb. (sr.) 
Ugtebør formener SRanb at txzxe tilflibS før; (>t. cou«. 654.) 

(UgUffrig, cnbt ^ax^d til (BtiU, "Noctua cum plangit, nauti» 
opus ad frcta frangit.") 

aSalff er ^lan^ glør gtaber 25anb§. t) (<P. siotst, 29.) 

Omtoen^t M ^t. 9»er, (idefom t U^d- af ^^l^: "Saljfer S)anb9 

giør glatter ^lantø." •) Crbfproget finbeé faalebeé fcrflarct: "$)fn, fem er f«rt)illtg eller lune g o t>, 
er feb tungiinbig cg gier Slnbre bertil." 

••) STOcningen fi}nc6 ot »are: ^en, fom er raff, bijgtig, fauner eller fatted iffe 
©aabeit. 

t) (St af be forcelbebe Orbfprcg, l)mé SWening glere forgie»e« ^a»e føgt at 
fcrfiare. $lantd er nep^e anbet enb et forb(ert>et Crb af planche, og 294 

SSanar^ ^ccott en langet ®tiert. (<p. setu. 132.) 

U|)f. 115 (maaf!ee rigtigere): "Wrakt bawer langan stiærth"; 
l^mlfet Drb (af wræka, \)wm, giengielbe cnbt) cgf aa i ^)>. 
f!rit>ed Wrækt o: ^æt>n, ©orb, gienb«igl|cb. (f. 3^re. ©bøf. og 
(»euterbal^I. (S. 147.) 

2SiOt et aSeiemob: falig et ben, t)el giøt.*) (u.c. 149. 130. 358. 

"Compita sunt plura, fausti quiba^ actio pura.") 

"@«t er oen, »el tjatter gicrt." ($cud^. j»f. $. <5v». I. 91. 346.) 

4510. asifé 09 aSaiie tegtetet Salen. (i&r. 3i>cr.) Drbf^rcget er maaffee giort efter et gammelt franff. "U))f. 65 l^ar ben 
gan{!e afvigenbe Soefemaabe: "Wærstcr planz gidr b li dan danz"; 
l^mlfen (Reuterba^l (@lo«far. @. 141) l^elbigt ncf forWarer; men antager 
bog Savningen ^oé (5^r. ^Jeberfen (og ^r. 3»er) for ben t^beligfte: "93»lff 
iDanbé giør et glab (mon iffe l^eUere glat?) @ub." 

•) ^i\it gamle og bunflc Crbfprog er forflarct )?aa ulige SWaaber. 3 Dtjers 
een^flemmelfe meb en tibligere gorflaring (f. 9ii)enn?é Ubg. af % SoHe, 
@. 66, Ub». af % @i?», @. 153. 54.) ^ar jeg forl)en antaget, ai SSeie? 
mob bemorfebe; SWøbe paa en 93ei; og ai SKeningcn af Crbf^jrogetd førfie 
^eel maoiiii »cere ben: SOtange eller meget fan man møbe paa fine 
S3eie; l^mlfet nogenlunbe jlemmer o»ereen3 meb gorflaringen ^od ©rulbfc, 
@. 850, o»er et tigel^benbe f»enf! Crbf)Jrog. SWen en faaban Ubt^bning 
. f»arer bog iffe til nogen df belatinjfe$arapl|rafer: "Compitasuntpluraj 
faasti quibus actio pura." (149.) "Compita sunt multa^ bona dilige, 
Don age stulta." (150.) "Fas tibi sit caram; sunt compita multa 
viarom." («58.) SSeierøob, eller SBeimebe, er faalebe« »el iffe 
anbet enb SSeiffiel, Jtoré»ei (@teb, l^»or SSeic møbeé); ligcfom ogfaa 
36l. vega-mét. (Sigelebeø (Reutcrba^l. U^)f. 9lr. 136. 316. ©loéfar. 
@. 147.) JDet »il beéuagtet tffe »cere let, ai jhtbe nogen n»r, eller tåbelig 
gorbinbelfe' imellem begge IBeb i bette £)rbf^?rog, SWaaffee mene6 l^er: (Sal 
er ben, fom »celger ben rette 93ei, t>»or flere møbe«. (5l|r. ?Peberfen berimob : 
"Ubique multa sunt, qui opus tuum videant." f. 33. a. 295 ' \ I. øm fSonbe^ietnin^ v^ 2anbbtu^. SSonbebrug er tffc Sarneleg. (qwot^.) 

(fitdelo^enbe vm (SDenfl, (e« ®rub^ &, SB, |»or bet i no^I^ M^ (irCbne 
Sltemplarer fin^cS en extutftUf fom øi^r OrdfH09«t til et meart^fmu&øøt.) 

^t)o bcr t)il føbc ftg t>eb ?)lot)en, maa felt> briDe ben* (»t.) 
S3onben f7al t)cere mctgttgere , enb ^ani 83tug. Xfi^oet eø tuu 

(»tfet 3ør^ øt»er meer en^ meget/ fom ilte floel. (<p. $oi». I. 8.) 

2)en bebfle @iøbning falber af S3onbenS @fo. (<p. eg».) 

S5onben§ gieb giør Tfgcren feb. («wott) 

3Cgeren t)il aiDeS, om Æorn f!a( l^at>eé. (<mot(.) . 

S3onben er altib rig ab 3Care« i^at d«bt ^aAi> m et føiøenbe uat. onot^.) 
"»gaafcet fpber a3onben;' (I. 171.) 

Dnbt *^erff ab faaer ©nbe; mm itte onb Æornmarf. (I. lo.) 

3lbe pløitX rag St^g. (C^n maøelid <))Io»mant tuer itte. <p. Go») 

X^tn ber ptoier nar @oIen , flal |)ø|le nær 3orben* (>v. e. I. s.) 

(^en, fem itte pløifr t^bt neff faaer ftrt <5tra«. 9)tøt(.) 

®ob er rpgenbe^ t^art>e og br^benbeS 9Røgt)0gn. (<p. ^».) 

(9Ct bat^e faaet eg (artoet i t^rt ^tit f og at fi^re @t«tnin<} ub i i»«a&t 
^eir eUec 9le9n. Cffter !Br.: **9{99<nte ^(«»/ 99 ItpUnU i^artetant.*' 
euer, efter en anben Sorflarin^: "9l^gcnbe t&at^e Og bc^benbc S^Øg« 
)?Ogn gtør Mxmt l^ogulo." mtth. o: naar ^ttttn rvflcr efter i&arben, 
«d @i«bninsen brøi^pet af Sebme.) 

!!Rergel giør en rig gaber , og en fattig @øm (9S. <s. 4)ri6.) 
Xiblig @ab ofte fmger; filbig tkxe borte blit>er. (ø»«ti.) 
S£tblig @ceb flaaer ftelben feil, men for ftlbig altib* i^:e.ottf>.) 
3ngen lafier tiblig @aab, uben ben, fom ei fan faae bem (1.9.) 
"9{eb t>el unber mig, ba flal ieg felt> ^i^tte mig/' ftger 9tugen. 

(^en trcrnger (et meb fme 9l«bbcr neb i ben fløitU Øtrb. 0. Gmibt^.) .* 296 

SI Ugen Ian tHe fr^fe t^iel; men ben fan »el bm!ne. ($.) 

(ttit for (br 98«^e fan fla^e 9lttdrn meer en^ en flrens QStnter.) 

©aatonge Slug brcter føc 83oeI$midfe (17. 3un.), faatonge 
floeteS ben føt £)ldmiSfe. (29. sui.) (<p. e^t^.) 

OtmemaanebS 9ttd))ntng er l^alt> ©iøbntng. , (3. ^> 6mi(r(.) 

fTlaat man faan ben flbfle ®!iep^e Gif ^aarf«b) 
@fal man fee ben f^tfle SSi^^e (af <Btntcrf«t). (39U.) 

9laat %xøtn xctppex, flal S3onben faae ^a\)xt. (gøiotao 

Øiaar ©foben er l^ato grøn, l^ali) graa, 
2>a jfal fflonben ftn,Ǥajjre faae. (5.) 

9Ran {{al løbe og faae SSogl^ioebe (tontt)/ men tr^be og faae 
^ørfrø, (t9ft.) (I. 9.) . 

S5o9^)»ebe5®aab er ofte Xngersøaab. (L 9.) 

?eteforn fatter ingen SRanb fra Oaarb. (sir.) 

StbeS ei SSpgget i S3labe, før bu f)ax bet i Sabe. (i. 444.) 

g^ffe« ,ffortt paa ®anbet, 

8faaer man S)^rHb i ganbet. *) (gjr.) 

»^abrc er fun t)aM Æorn- («oh)t^.) * 

^0 gaaer; @mter tratter; men ^a\>xc løber. (omJ^efien« gering. I.ii.) 

SRan f!al l[)øfle SSpg i røbe fRaitx, og ^at)ren t ftn grønne 
Srøie: ba faaer man baabe @traa og Ætcerne* (®r.) 

^t)eben flal (^øfleé, naar ben feer ub fom<n l^agtet^øne. (Br.) 

92aar «^at>ren gaaer t |)uué, gaaer 9?øbber t fSIuué. (øRot^.) 

Slaar Sibfelen rpger, er gaaremetf gob. 

3ulefalt) og ffajlegrité gtør S3onben ritg og biié. («p. eot^.) 

83ee er ben , ftt *&ø foelger naar SSiben f ommen («p. coue. ses. 
<p. ®ot». I. 10.) 

Cjcen brager af Sugen, og ^epen af JRpggen. (1. 10.) *) ^tttt (Rtim, font pnaa gielbe en meget t>aab <Sommetr, ffiønbt fonmtet fra 
S^ilanb, ))aéfer bog ittt paa en flor^eel af bette i^anb; faa libt font ^aa 
5)anmarf o»cr^o»ebet; men f^neé ai f»ote Hl en onben SSonberegel fammeflebg 
fra; "@ol l^ar enbnu albrtg jfinnet nogen 93ottbe*ub af fianbet; men 
(Regn l^ar o»en i StwUt gwet l^am Xiggerpofen. meb." 297 II. iOtti 3$e{rltg øg ^eitfHfte. 

a. snmiitbeUgt* 

9Ranba9§ SBcir til SKibbag, er Ugené SBcir til grcbag. 

(II. 283.) 

V 

dlaai SJagen tengcg, t>il SBinteren jlrcngcS. (I. m.) 

@ng. "As the days grow longer — the storms grow stronger." 

Slaar bet fn;é' af ©ønben — ha læg Slb »eb Sønben. 
(<p. SDb. I. 468.) eirer: "^0 fr^fer 5^ap^)en i X^nbcn." 

2)et er gammel STOanbé ^^olc: 

2)er er 91 egn t StiimS t§olc. (I. 468.) 

%øi grojl fmger *^agel, før fmget SSrober anben. (1. 463.) 
Saa gc t 9?9 — brager 23inter til Sp. (30«. fra røot«.) 
©jlenblammcr, £lt)inbcf lammer og gaaretjrebc — enbeé meb 

SSanb. (asr.) 
9laar filøDerblab reifer ftg, er ©torm i SSente. (asr.) 
®aat JJfegnorm bpbt t Sorben, blitzer Sinteren jtreng. (asr.) 
Slaar ©oføeic famleé , blider bet JR e g n. 0*3 gnittagMobet." 

>T. (Soto. II. 282.) 

9iaar ©olen gaaer neb i en ©æf , jlaaer ben .o^) i en 23af. 

(9?aar ben baler t en ipørf (Sft)/ dti><i^ ^<t ttblid ^Jterdenreøn. 9!Ret^.) 

SWccrt af 9Rarft)iin btoefenbc ©torrn* (l. 468.) 

$almefønt)ag, foni er Har, 
^o'øn oé et frugtbart 5larj 
bommer Sulebag i ^t). 
klaring gob ben før til SBr^. (gwot^.) 

9laar ©igen t)inber, ba taber Sonben. Xo: i en wr sommer, 

naar fibe forter øtt^e mefl; "t^t tatit Sommer er ^ebre enb t^r.** >1).iS9l^.I.9. 
SammefleM l^ar Han et anbet: **97aar Sanbet er rtøt, er 03 a nb et armt, 
03 tl^tert imob.'O 

©olfIiei)pen er brøiere, enb SSanbfReppen. (»r. itornet et tebre 

i et t^rt, enb t et a(t for baabt 9Car.) 

Sibligt 2øt>falb bringer tiblig SSinter. (»r.) 298 b. Offer Varet« 3ibet 9ø Saøe* 

^9Sgefoctrm i Sanuarc?) loDer ingen ?,anbmanb gobt (»r.) 

Qx bet @oIf!in ^t. $09eU ^ag (2s. dan.) fadcenge ntebenS 
@t. $0DeI tan fable ftn ^efi, bitoer 2(aret gobt. tør.) 

^pnbelmtéfe^Ænube (s. Sebr.) rpfler ftne Alube. euer: 
"pottet ube meb et $at b^iiie @tube." (SBr.) 

!Kørf Æpnbelmtdfe giør Sonben ttl ^errentanb. («r.) 

@aa mange Sage Scerten fpiiger før ÆpnbelmiSfe, faa 
Ictnge ttet l^^un efter. (<p. 69».) 

STOan f!al IJiaDe l|ialt)t gober og Srøbforn t?eb ^pnbelmi^fe* 
"@t^ ?)eber6 ©tol." (22. setr.) @t. ?)eber fajicr ben tjarmc 

©teen i 93anbet» ("3 acrten." gjjctb. 9?oor Itt wt |>aa Den 5Da9.) 

efter 2J?attl()ieé (24. %tht.) gaaer ingen 9Ia» ot)er 3i§. (»tO 

!!RattlS)ieé bnjber 3i§ — er ber nogen, faa brætter l^an ben; 
er ber ingen, faa tegger lf)an ben. (3. i&. <5miDtb.) 

9{aar Stormaaneb gaaer inb, f!al $looen ub at f!ribe, og 
©aafen inb at ligge. 

€nb graber gammel 2J?anb SormaanebS'SBcebe. i^t^tn 

9lføn i a)7arrimaaneD tooIDer Dør 2tD/* *<0}ot(.) 

SEor SKartå, »aab 2C>)ril og tolb 9Rai fplber Sonben« ^ufe. 
(1. 3.) 

©regoriud Xjs (12. «martO 

^r faa gob fom l^unbrcb iJaø «§ø. (8) 

@t. SSentSbag. (21. gwatt«.) "S3ent ©tøttefo." 2)a ffal ©oen 
taale tre ©lag af en SSpnfejiilf, og ftben føbe fig feh>. 

93or Srue ^ag i Safte (<martar »cbuDeife. 23. mtté.) hax 

Stranen SpS til ©engd. imw qlt fra Den X>a9 ttl Senø« nDen 
At tornDe M om Vttenen.) 299 

£immelugen§ SSctbe tommer mange til at ffcait. 
SangfrebagS 93ctbe bringer fattigt S3arn til at grabe. (sr.) 

(9ledn-i <PaafTett9en eUer ifaa fianøfre^aø bebuder on^r Var h ^orti^:) 

trommen er @ion, 93i(e og ®aaø, 
2>og. er tffe Sinter enbnu'fln t^aad. 

S^ormaanebé ®røbe {an 2())ri( øbe. (<p. (So».) 

2()>riU aSæbe er SSonbené ®iæbe. 

3:1^ or mcb ftt Ércbe ©ficeg («worrt) 
»offer f8øxn nb til SSceg; 
SWen faa fommer «&affc^iil, (M|>rtO 
2)rit?er inb bcm mcb en 3il.*) (gwøtb.) 

®t. Sørg en é 2) ag (23. »pr«) er IS)»ert ©ræéjiraa faa gobt 
fom et ^Debeforn. (3. i&. ©mi^tø.) 

@aa længe frøerne q^cdU før @t. Sørgené ^ag, f!al be 
tie efter, (»r.) 

bommer SSolbborg^Sag (i* ^a\) meb 9{egn, ba forflaaer 
ingen SJæbe bet .2Car. (95r.) * 

5Bobelémi§fe. (17. a»n.) gaaer man iffe JBoelémi^fesSSæbe, 
ba faaer man fmaa 9leg, og lat)e. (<p. eot^.) 

''^aat i}i iffc Sobetemi«fe*aJcrbe, ffal ©arnct i JJuggen grcebe." 
($. ®i;)>. Paralipom.) 

"SSobel'meb SSptten" tager lf)aIoe Slpttem ("of «m<»ninden.- 

<P. So». I. 9.) , 

aSor grue SSiergegangé Seir (2. am.) t)arer t>eb til @t- 
Dlébag (29. aui.) og foinmer igien 23or grue ©i^re. 

(15. 9(ud. ^artx i^immclfart.) *) '&affevtit — en ©cnætjnetfe, jeg eUer« tf fe ^ar funfcet — femtobentUQ 
forbi man i Sl^^ril jicctjner ^Piletræer. "STOeb en Sil" funbe maaffee ^a\k 
bobbeltSWening: meb en ^agebSling — etter: meb en *aft. 3)er flnbe« 
i et»ridt fcrffieUige SOariaticner af bi«fe Wum. (f-^^-«- 9it)etu\)« Ubt). af 
?P. @v». Sort. @. LXXVllI.) 300 

®t. ÆielbSbag. (s. 31110 "Jttelb ®t)teb9g": fbrM »vddcr ub 

ben Xi^ Un Oiiel «f ft»cf i^cbe oø Z^rfe.) ^ 

<Sanct itnub (10. dui.) bmet SBonben meb Seen ub. 
JRegn >)aa 3Rargret^csJ)a9 (20.3UI.) fætter Orm i SRøbbcrne. 

("SWargrettie j>i«fer i Slebberne." ©r. iTJc ig»en(fe falbe i^enbe Luse- 
Magga; Otoflpget faaer 8uu« af .&ect, font ben ^a^ ^ejieé.) 

3^atie Sl^Ugbalene 

@(ettct »&um(c paa Sene. (22. 3ui.) 

@t Sbébag (25. aui.) f!al »Rumlen txtre i SSlomfier. 
"3 ae 06 SSaa^af ft»i« wt rføner) giør »hornet Sfabe." 

®t. 3b 6 ^at gtør Xgerne-^at. (t. so*.) 

®t. Saurentit ^ag. (10. ««$»((.) Sarémi^fe meb t(ar ^^tmmet 
bringer ftreng S3tnter. 

Sertelémi^fe. (24. «uø.) "Sertel SBr^beftraa." imm 09 6t»rnt 

t»eb i^unDcbadene^ It^danø nrdflaarr (en endnu ti mtitU @oe(.) 

6fter SKiffelé 5 91 at bue Srombcer tf fe. ("2)a bar $anben *«tet 

ude »9 fmaurt ftnc ®t«tolec i b«m/* !Br.) 

@t, SKorten fommer ribenbe <)aa ftn graae *^eji. (»ringer tut 

£uft med ^nee. 99r.) 

@t. ÆarenéSag (25. 9?ot>br.) fommer SSinteren, om iffe før. 

(3&f. 9?r. 3933.) 

3ulefommer gtør ?>aaffe^inter. («W(\tb.) 

6n grøn 3uul bringer fneclS)t)ib ^aaffe. (ig>. tbomefen.) 301 ©tbfpto^Kge ^itmaat>tx. - VSlåbtn* "Det fiaacr aafccnt, fom et ^emflcgeré." C"-®-!) ®n 
2!atemaate fra gammel Xit), bo: g^rfler« og jiore .&errer6 JlieFfen ftob 
aabent for ^»angc. (3»f. S^r. 2.) 

3(abettbartttg» '"^^It [ee u\> fom £)øben i ^ai^enBaringen" a: 
fee meget bleg, ilbe ub. (3o^. 3labenb. VI. 8.) X. "(Sr Mt au« »ie bcr 
i£ob im bafeler !lobtentanj." 

fUiL "2lt grik en 21 al om »galen": at mtte fange, oMrraffe en fne% 
li^g $erfon. (STOot^O — "*an et glat, fom en 21 o I": ^an er fnu, 

laber jig iFfe let fange etter fhiffe »^an Un fnoc f!g fom en 21 ol" 

o: rebe fig ub af tffyoni t>anj!eligt gerl^olb. (f. 9(get|^9tte0 — "»&an 
i)il frænge 21 al en fra »galen": tage Sagen fra en bag»enbt dnbe; 
eller: giørebet, fom er umueligt. (SKotl^.) 

9iaU^v^th* • "2tt løbe meb noget, fom en Stat meb et 2lale]^obeb": 
noget, man ei »il mifle, og tf fe fan Jliule. (SKotl^.) grgclebe«: "9Ct fneife 
fom en Jtat meb et ^ale^ooeb." 

Slare^ "2lt teggc aJIc 21 ar er omborb" (for at faae, o^naae noget) o: 
fhoebe af al SP^agt, giøre ftg al muelig Umage. (1. 110.) 

W>ah* "2)u fommer til at flbbe nnber ben fure 2t6ilb": ®u mI 
faae (Sfam for bin Umage, @fam til Jlaf. (STOot^.) 

abftaMg« "@aa abftabig fom en gammel Jtaabefra)[)e, fom et 
gammelt SBijlag. (U. 28.) 

3(ftett« "«gnn l^at faamegct, fom ^un foaer en onb 2lf ten for": 
^un l^or labt ftg befo»e. (SRotl^.) 

aøe* "a)tt t>it no! o») ot oge?" til ben, fom »il t^ppt Jllammeri. — 
"aSil bu op ot oge, foo |lal Jeg fløte fot bf g." (SRot^.) "^ 
"^on er fornmen gobt ep ot oge" o: i^an i^or tobet flg inb i ©an-- 
ffeligl^eber. 1 302 

Wlttt^ont* "»^an J?eeb ai fnoc j!g forø en 2lget^ønc." (SRot^.) 
— "^an j!at iffe Wtoe ftg af agerl^øn«": cm ben, fomretjeraf 
"()aarb" cg tamlig Ste% (SWot^.) 

9lgei»eL "»&an fommer iffe ^aa Wn Stgetjei": fommer big iffe for 
n«r, er big iffe til ^inber. (SRot^.) 

af)te* '*'3eg agtet bet iffe mere enb «i&utvteglam — enb om en 
»giinb giøet ob mig" : om itcbrige »ugreb , eller ©fielbéoro. (a»ot^.> 
• — "3eg agtet bet iffe fot en fuut ®ilb — fot en «&(egtc — 
fot en mt XoUV 

atflbtie* "«§an l^altet ^aa ben ene 9116 ue" o: flager pg, og »eeb iffe ^tta^ 

ber ffaber i}am, (SWot^.) — "911 Bue f tø b et (gnfemanbéfoig" o: 
fmerter fttax, og gaoer fnart over. ► ^ 

9Utn* "2)et et (b« ere) to 9llen af eet ©t^ffe": ben ene faa gob 
[om ben anbenj bet ene iffe bebre, enb bet anbet. (SWot^.) — "2)u fan 
maale fta big meb en fott 9(len, og flip^pt fnapt af: bu er 
iffe faa reen, fom bu ^ii gieire big. ^'Haud mullum distat inter te dr 
culpatum." (^r.) 

Snter* "8(eg bet paa 9lltetet, og fce om ^an iffe taget bet": om 
ben S^engegribjfe. (^. iS^omefen.) 

flttben; tltt^te^ "2)et et ingen ®ag, at ffcete en i^f ®fit?e af en 
9tnbenø Støb." (©r.) — "9tt t^gge @ti til 9tnbteø ®tifc": 
ot arbeibe uben egengorbeel; arbeibe for bet, en Slnben ffal l|a)øe Slatten af. 
(SWot^O 

Mtt. ^^^an et iffe faa gal, fom ^an løbet aijet om": fcml^anborr 

itg taabeligt ab. CU.38.) — "9tt løbe aijet om, fom et i)inbt ^iul'^ 
d: bære jtg toéfet ab. (SWotlff.) 

fitjil* "«&an agtet bet iffe fot en 91 i} n": for ingenting, meget ringe. — 
"2)et fan iffe gielbe fot en 9tijm — "9lt fomnte 91 »net }paa 
flt Saab" o: ^ave fmal 2:flpring. (SWotlff.) 

^Mlt^ ''''^axi feet ub fom ben, S flab en et toet fta" o: meget mié? 
troflig, mobfalben. (iVot^.) 

IBadbeem "9tt f<ette jlg >^(X(x ©agtenene" o: »ife jtg jiribig, giore 
STOob^anb. 

JBaø efter (fot fllbigt). "»ag eftet btog be 9lbfet af Oijnen, ba 
^an ijat l^alio 6t«nbt*" (9Kot^.) — "©ag eftet fommet t^nbt 
JØL" — "»ag eftet frittet ©labbet": ^iel^^er ingen Snbtjenbing. 303 

aSagl^ieL "Seg jfal foinmc efter Wne 93 a g 1^ (el c" o: ban!e big tugtigt af.. 
(SKot^O 

»aølaa«. "^anS STOunb 9« i iSaglaaé; SKunben gi! i 93ag-^ 
laaS for l^am" C^eh i »agftob." 3»ct!fO'i>* ^<in ^^^ ^ SSUberebe 
meb fin XaU, gtf fra fin Slale. 

Saffe* "2)ct gao« ncb ab 99 af fen meb 6am" o: ^an ^ar let)et fine 
bfbfJe, feirefle 9Car; etter: ^an« SBeljlanb tager af. — "3)et Btefer'iffe 
fiore 99 af fer fammen af intet": cm febe gotf, font let>e cg tpvoi^ 
gobt. CSWctttO 

»ftffe (og ^uubei). ''^an laber bet gaae i 99 af fer og *uulioeie"r 
Jan (fnbfer iffe i^»ab t|an giør. — "S^u maa htt ramme, l^ijor bet 
fan, enten i 99 af fen, etter »guulijeien" : nu maa bet gaae font 
bet fan — naar man. gier ben fibjle ^xm, efter flere u^elbtge. CSWctl^.> 

battøe* "«&an er faa Bange, fom en 99onbe i »&arnif!;' (3Kot^O 
hat. "Det er faa Bart, fom Bag :paa min »gaanb^" (SWoti^O — 
"2)er er iffe mere, enb Bag :paa min Ǥaanb." 

aSarm* "2tt grtBe i fin egen 99 arm": gaae i ^tttt meb ftg fel», unberr 
føge fin egen Il<enfemaabe eller SWoralitct. 

»arfeL "S)et flog til, fom til ©frcebberen« 99arfer: ("ber be aab' 

©arnet meb." % ®^».) " 
fSaft^Mt. (95anb, U^ f^^ber af 99it«erfet, naar man ^reéfer 9Soret ub.) 

"2f?an fan im^ ^ ^^^^^ 99aft]^aar af i)an^ Sfioefe": om ben^. 

fom l^ar en meget fior 92cefe. (2Kotl^.) 

»ebebag* "2(t fcette et 99ebebage*2lnfigt op" o: frem^tfe en )paa:: 
tagen 5lføor etter S9ebro»elfe i 9[nfigtet. 

aSeett^ "2tt gii)e Sen 99 een at gaae paa" 0: iage I^im bort, af^eb. — 
''^an fif 99 een at gaae paa": f!^nbte fig affleb. — "9lt giøre flg 
nb til 99 c en 3" y. »ife fig gienfhibig, ul^big, etter urolig. — "filt 
falbe oi)er fine egne 99 een": falbe uben at ftobe t^aa noget; fnuble; 
folbe af UBe^flrøbigi^eb. — *5)u fiaaer (bi mO albrig paa ?ngre 
99 een": man Blider ^»et 3)ag celbre, iffe pngre. (SWot^O 

»!♦ "'^an fnger til flg font en 99 i" o: i^an er meget ncmg, er om ftg 

atte))egne. (9Rot^.) 
hinht. "2)et Binber 8««fet": bet ^tel^er, ubretter bet méffe. — "9tt 

Binbe for en fulb ©cef" 0: tie meb bet, man gierne i>ilbe flge, etter 

^a»be i Xanfe ai fige. (SRotl^O 304 

Bibe« "«6ott tatt gobt Ubt fra fig": fwfwire ftg i Dtbprib. — "»t 
fcibe een ot)er S^lcrfen" o; falb« i %aitn meb bittte Dtb; gitje een et 
uMiitet ^aatbt ®»ar, en Srettefftttelfe o.b. (SKot^O — '*2)et fan l^an 
iSibc flg i S^lafen efter": forgie^e« ftrtebe at naae. — ''^an er tf fe 
gob ot Bibeé meb": at tratte« meb. 

»((!>♦ "9(t gtoe æif^en ^oajhag" d: »forære en ringe (Sfien! til en 
^« «erre." (2»ot^.) _ "5(t flbbe f©m en «if^ i en ©oafercbe" 
o: )9<rre i en meget l^lbig (Stiding, i^ccot ^(t l^oab man ønffer {tg, cg oæte 
frv berof. (3t)f. SorHaringen i S3ib. @. Crbb. IL 331.) _ "JDet er 
gobt at f)at>t 33 i f^ en tit SWorBrobcr" o: at ^a»e fornemme, mægtige 
JBeMbere; "at ^a»e gobe ©cnner til ^o»e." (SWot^.) — "$Bif^en|»&of« 
morab ^atje rebet l^er forti" — "flge« naor nogen 3»ab i^aftig er (»eben." 
(^. ili^omefen.) gormobentlig mene«, at ©tegerffen er gaaet fra SIbfiebct, 
for at fee bem. 

fSiéitUAtt. "^t l^at^e æidfetober i @foene" o: i^m megm Uro )^ati 
ftg; iffe funne ^otbe ftg længe paa eet <Steb. 

Slaane* "2)er gaaer » la ati er for l^anS JØine, fom »laorgam« Jiagen" 
o: ^an er reent forblinbet, laber fig jfujfe, narre i ftne aabne JØine. (aRot^.) 

SSlaar« "«@an ftbber i bet, fom en ^øne i 93 la ar": inb^iftet i en 
formet, fortræbelig (Sag. (SKot^.) _1 "5lt foptte e« ©la ar for 

Cinene — at ft)øBe eenS ©ine i 93 la ar — frinbe ®laar fot 
eenS JØine" o: reent forblinbe i^am. (SKot^.) — "«§att feer ub fom 
en *at i en ®(ef 93taar." 

»labelb9f)» (JB^g, fom enbnu er gront.) "2tt l6orge ^aa ©labefc^g" 

a: laane en u»eberl^«ftig SWonb, i gor»entning af 3!icnefle eller gorbeel. 

;Cn.32. 3»f. yix. 405.) - 3)erimob: "^an borger (Uanet af mut) 

paa SlabeB^g": ^an briffer jit Stotn o)p ^)aa Slgerenj fortærer fin §oft 

• fer ben femmer i ^uu6. {% @v». IL 207.) 

»lab* "2tt tage aSlabet fra SKunben" o: fige fin aWening reent ub. 

»!«¥♦ C^'iatjnet ^jaa.en af Jlnub ben »hellige« forræberffe S^ieneftemomb.) 
"galjfe maV — "9lt ribe paa fSUU ^eft"'o: »ære falf!; ftge 
eet og mene et anbet. - "5lt ribe 93 laf« «&efi af ©aarbe" o: faaé 
«on for fin galff^eb. («.(S.Drbb.)*-"95taf riber fin egen *efl. af 
@aarbe : malum vconsilium consultori pessimum." %al^ flaaer fin egen 
«me paa «alø. (SWot^.) _ ''^an fanbt .^m ^aa m 6 laffet 
*&ejl": ^an fif @ag meb l^am, fanbt ^an« fvage @ibe. (SKotl^.) 305 

æifgNHn* "Sanben ^ax fiiaaitt \)am foc tibligt \xa ^Ugtammcn": 
cm ben, \øm er meget mørfiaben. (SRotl^.) 

,Wittfr* "% iicetc 6 li nb meb feenbc JØrne'' o: iffefee bet, man iffe \>U 
fee; "in sole caligare.'' (SRot^. 

^(omme (i Sggget). "5lt fibbe, at Im font 33 Um men i et SSg" 

d: i ^elbige, bel>age(ige ub^orteé S3Ufa«r. (II. 276.) 

^læft. "2lt giøre jior »Iceft, megen ©Iceft af no^et" , d: giøre 
mange Drb cg Dp'^cetjelfer bereder. 

^lofe* I "9lt Icegge jtt •gotjeb i 391 øb for noget" o: onfhenge fig fer at 
ubfmbe, c^bage bet. 

^ogfy^ht* "«§att Bier ith og riBfgter ©ogl^iDebe ber." ($.@.ii.27O0 
Dm ben, fem i!fe tiener lontge >aa et (Steb. ^ogl^t^ebe faae^ cg l^øfleé tif^ 
fibfj. "9(t røg le ®cg]^»ebe" (3vb(!) o: at fanfe ben i fmaa^obe (Sløgler). 
(!D. JDial. ger. <B. 4C3.) 

^ol^øafcev "9(t »cere *jaa fin egen 35«|Ibgabe" o: »«re ber, ^»cr 
pton er fienbt, ij'Ofix man bebfl fan forbed cg tumle ftg. (II. ^3.) ^ <&er 
tilføied Drbf^)rcget: "2)et er onbt at lege S3oib )paa en frcmmeb ©abe." 
— "5U fømme jpaa fin egen 33 ol b g ab e^' o: ber, ^^or mon ^ar 
neget ai fige. (grøct^O ' 

»ol^He^. "3eg gitjer :^am op for en ©olbfie:p" d: agter i^am meget 
ringe. C3»otl^.) 

^ot^^ "2(t fcttte goben unber flt eget 33orb" x fætte »c, inbwtte flt 
eget ^uu«; if«r naar man gifter fig. (II. 62.) "S^laar bu fatter 8oben 
unber tit eget 33crb, ba faaer bu at mbe, l^vab $;ra»en git>er" »: i^tjab 
^uu«^olbning fcfler. ($r. 3»er.) _ »3[t. flbbe øijerfi til 33orbø og 
neberfi til gabS" o: faae libt af SWaben paa ben fcmem^e $iab« — 
"«§er maa giøre« rcent 38orb" o: r^bbe« op, Bringe« i Drben. — 
"9tt gim recnt 33orb l^o« Smogen" o: tage alting bcrt. 

^ot^Uiu "2tt togge fig i 33orgeleie, flaoie fig tH »orgetete 
1^0« een" d: fcrtonge fit Dp^o^ cver 3:iben. (».(S.Drbb.) 

hotU. "'ÉHui ffal iffe iliu Borte for l^am i ©engen": cm en meget 
feb Stottt. (»tctl^.) 

■ 

S9!»liiie* "Stan f«aer at trceffe pc^a ni ontxn 33 ol? line" o: Beg^nbe 
@agen t^oa en oii^en WtmiU, (9Koi^.) 

»rattb; "«t rebben fom en 33 ra nb «f 3lben" 9: paa en f^nberlig 
Srøaabe, eler i bet ^berfle .JSZHøBlif. ' 

20 306 

9tUb* "2)er traner ®iilb ncb i © tuben é Sfiøb": naar tet regner 
paa »n^ttinrébagen. (SKot^f.) _ "J)et et iffe ben fi^tfie ®tub, ^an 
iat lebet iil Aitfe" a: i^an et en forfegt SRanb, i^ar oomt meb før. 

— "«&an gaaet font l^an jlulbe lebe 99tub" o: meget longfcmt og 
' !>øttibeligt (SWot^O — "2)et et 93 rub en, mah banbfet om" — 

"bet et bet, Srøunfene jtaae« om" o: bet, fem bet giefeer om, goaer 
ub pM. ca»ctW - "2)et BItoet »eile not til ben 93tub" d: be 
«aret f<elge jtg fel» , e. b. (Wloti).') 

hvnnnt og Uaat* ^^^an i)at gføet ftn Jtone btuunt og B la at til 
en Atebning" o: »^an i^ar lemffaaet i(|enbe." (Wlot%^ 

fSv9b^ "2)et gaoet of font ijannt Støb": fcelge« flotft, føge« begterligt. 

— ^^^an fommct flg fom multen t Støb" d: bet gaaet iiibage 
for ^am, Wi»er »cerre og iffe bebre. (SWotl^.) — "5lt l^aije teent Støb 
i fin $ofe" o: iffe at ^a»e noget at bebreibe flg; iffe ^a'ot begaaet noget 
urigtigt. (11.110 — "^an i^ai iffe mange l^iele Støb i fin $ofe'* 
d: !|an er fnart øbekgt. (SRot^.) — "S tø bet et t^nbt ffaatet for 
^am" a: fyin tfar fun libt at Ie»e af, (9Kot%.) _ "Støbfut^en 
l^cenget i)ffi(^ o: bet er b^r Xtb. "Srøbfur»en er l^cengt for i^eit for 
fonmie" d: Ølogte f^a^ot onbt »eb at.flnbc Ubfomrae. (9Kot^.) — ^^^an 
flaaet fiote Støb op, mtn ^an faaet bcm iffe giennemtagt": 
l^an tager flg mere paa, enb l^an fan ubrette. (Sr.) 

aSrøttb* ''^an bil gietne gaae i StnbteS' Stønbe": o:tilSrnbre«ilone;r. 
(fWoti^O 

fSunb* ''2)et fan ingen naae Sunb i l^am" o: f^an er meget ^uul 
etter fnebig. (3»ot^.) _ ^an naaet iffe Sunb i ^am meb en 
® aatbfiaijet" (@ierbefta»er> o: ^an er l^uul, iffe let at ubgrunbe. (^Æl^om.) 

— "STOan fan iffe naae Sunb i l^am meb en ©aafiang." (11.273.3- 

fBunhtma^tv* "Si møbeø ^el (om t(f< f^r, Ua) ))aa Sunbtmage^ 

tenø 2oft": figeé, naor man ffitteé »eb Smogen, og iffe »eeb, om, eller 
naar man fan »ente at fee l^arø igien. — ©tfronjf jDrbf^rogl^cbber: "Tous 
les rénards se troqvent chez le pelletier." (nemlig {)9(e»ene6 ©finb.) 

• 

Sttser^ "^un l^at Suretne — l^at taget Suretne fta SKanben'* 

om ben Jlone, ber er »Serre i ^nUt, eller f^ax en SWanb, fom iffe er ^u«? 
bonbe. (3»f. Ol^eru^« ^. «olle. 1049.) _ "2)et blbfle'ieg, fienbte 

ieg, l^a^be Jeg lonrt, iriben bu funbe btnbe bine Suret." 307 

^^nf* "2tt jfjjbc noget jpaa Un latige ©een!" o: lab« ^aat i Sangbrog. 
^'^an ^ar faflet 99ogcn unbet 93 een fen" o: (laaet pg fra ©ogenj 
i^olbt o)p at fhibere. 

Bøie* "STOan fan Bøie (ft)rtc) l^am om en ginger" d: i^an et i ^ei 
@rab feielig. (SB. (S. Drbb.) 

Sørtteffp* '"»&an l^ar traabt i\mt) fine 93ørneffoe" d: ^an er a(t 
»oren; etter: er f ommen til 9Car og gorftanb; er iffe 5Barn tonger. 

fSotftt. "5lt teife 93ørfter" x. gim ftg »reb; »enbe bet Sobne ub. (SWot^.) 

aSøéfe^ "^an maattt Hcefe i 99 øé fen" »: bet foflebe i^am enbeel^enge; 
^on maatti ukebe Pmfoftningeme, betale for at flijj^e, o. be«l. (II. 254.) 
5«u flge« ogfaa: "f|Ji)tte i aSuéfen." 

"Søtfeit er iffe 6ebre, enb Soaget" o: bet ene er faa gobt, fom bet anbet. 
(®. <S. £)rbbO _ "^ijab »ilbc bu i be »pttcr ot fliffe?" *»ab 
f^atitit bu ber at beflitte? <&»ab )oilbe bu )>aa ben @alei? (SRotl^.) 

CTafteU "2lt É^gge Kaftcller i Suften" o: l«gge flaner, fom man 
albrig fan ubføre; giøre fig glimrenbe gort>entntnger, fom ei »itte o^fi;lbeé; 
(faire, batir des chateaus en Espagne.) 

JDag^ "2)en 2) ag er gangen, fom fto) @ebcn ijar fcb" o: be for^ 
bumø gobe ^age ere forbt («p. @i;». 1. 442.) _ "2lt ^aMt j!nc froncbe 
2) age" o: le»e efter £5iijTe, behageligt, mageligt o. f. ». — "J)et er 
gabcrcn op ab 3)age" o: l)an ligner fin gaber, baabe inb»orteé og 
ubtjorte«. (SWotl^.) 

S^dttb^^ "2tt gaae bag of 2)anbfen" o: ^aat tilbage i fine JTaar, blive 
ulfelbig \.fin 2:ilflanb; "blive obelagt." (3»ot^.) 

!&attff^ "3)u faaer at tale S)anff" o: "tale faa man fan forjlaae big." 
(2Kot^.) _ "2lt flge ^n noget paa gobt, brebt 2)anff": meb 
rene £)rb; bicervt og alvorligt. (2B. 3tbral^amfon.) 

Sdi^ib* "^on.ijeeb, l^ijor ^aijib fiobte Oliet'' o: ^an »eeb nof ©effeb, 
er iffe faa enfolbig. X. "(Sr weifé loo a3art^el ben SWod, l^olt." — "3cg 
ffat ijife big, l^ijor 3)ai)ib fiøbte JØttet": jeg jfal Icere big at »ære 
l^offig, at jeg »eeb bebre a3ejfeb, enb bu. — "^un ijeeb, l^ijor 3)at)ib 
6oer" : "jtge« om et forfogt Gvinbfolf." (SKotl^.) "^un l^ar for »«ret meb 
at tage $eber af «oftet.» (^.X^om.) _ "2)a»ib« g^rtaffen" falbe« en 
ung itone, ber gifter fig meb en gammel SWanb. (!Kotl^. f.l.itong.95.1,2.) 

botff* "9lt gaae og boggre fom en borff aSaber" o: »»re meget 
taabelig etter fiantet i fin abf<crb. {Wlotf}.) 

20* 308 

^tM%1i9t* "^an et faa ^el ^etoaut, font ^an laae i fht SRoterd 
2)ca9!ifte*': ^n ^ inøtn fReb; ^an et fiffet nof. 

^riffe. "SB?an faaet at txitft bet i jlg, fom bet »ar føb SKelf* 
o: man faaer taak, ^ab man ei fan ombte, cttrt unbgaae; (faire boDoe 
mioe å roauvai^ jeu.) (9)7ot^.) 

btøwaie* "<&an ^at bt ømt om bobe $$oIf' o: ^on iton megrt eenfomt 
og fiittf. (SKcti) 

^tie« "»gan buet ^»etfen i.Seng effet ®<ebe" — "^an fan l^erfen 

fliøe ettet ga6e" o: buet til ingenting. (U. 84.) 3»f. Xalemaaben: 
".&an fan ^»erf en f ø bt effet f « 1 1 e." (5B. @. Crbb. VI. 6 10.) 

2)ttebtif« "?lt btiffe 2)ncbtir' r. »en fbt IDrif af futb §al«." Ogfaa: 
"at btiffe »oJjebtif; btiffe fin Srøobct« ®faal." (SMpt^.) 

J©ttg. "9tt j!«te 2) ug en fot een" o: ubeluTfe, ubmfe ifam af et ©ontfunb. 
(Cm D^nrinbelfen til benne gamle 2:olemaabe, f. SBib. <S. Otbb. VI. 268. 
e^rijHan III.« ©etet. 1551. 5ltt. 19". jttag« JQx% ». @anb»ig. U. 439.) 

®ttM^ "2)et foinbft fom J)ugg fot ©oletf' o: aftaget, f otminbfhø ^uttigt. 
(II. 200 @aalebe«: ''^t flet bott, fotft>anbt fom Slt^net fot SBinben." 

lOugøi^ogm ^^^an aget mcb 2) ug gi) o gn en" o: l^an fiider 5(nbte« 
Jlotn om Slatten (af 3lgeten). (9Kot^. % @v». 1. 403.) 

S>9tte« "2lt fomme af ^^nen i dolmen." (3ffe, fom man flnbet an-- 
fott: "af (Regnen i J£agbtv^J)et", fom er ben t^bffe 3!alemaabe: "au8 bem 
(Regen in bie a:toufe.") — ."2lt l^iel^e een af 2)^nen i »&a(men" 

— "af 2lj!cn i Siben" o: af en bebte, i en flettete Xilflanb. 

^)^r 3:ib. "»&att feer ub fom ben b^te Jlib" o: uéfel, bleg og moger. 

(^. Sll^omefen.) 

'' ... 

iCeb^ "9lt fee ub fom Døben i Qtabenfcatingcn." (3ot|. Slabenb. 
VI. 8.) jDmttent i farnme SSet^bning, fom foreg. !lalemaabe. %, "®r ficl^t 
aui, tt)ie ber 3^obt im SBafeler Xobtenbang." — ^^^ø^tn gif oi?et min 
®tai)" : ftgeé, naat man ^lubfelig, uben SCnlebning, føler en inb^orte« ®vfen. 

— "^n et gob at fenbe eftet 3)øben." (f. $elfptO 

^9t. "*&an jIaX iffe bøe i S^nben" o: iRe gaae fti fot at bli»e ix^tte^ 
fot, teiofet, eltet btiKet i ^nlebning af en gotfeelfe o. bedl. 

©•r. ''^an toggw altib bet a3«tfle notfl Dø ten" o: foget fotfl at blioe 
af betmeb. («.'3:^omefen.) — ''^øun et ^m ficetete, enb l^etc 
<@ufet" o: ^an t>ilbe 1^1^ fli))))e ub, fomme bott betfta> ^ot l^an iffe 
jinbet fig »el. (SRot^.) _ "2lt fete fot Slnbteø 2)ot, og glemme 
fin egen" o: lajle Slnbre, og glemme jlne egne geil. (SWot^.) — '*,gatt 309 

er faa bum, at man Un renbc Døre o^ mcb i)am^^ o: i^«ii er meget 
enfolbig. — "5lt falbe mcb 2) øren inb i »gufet" o: »ife en o»cri(et, 
)}(um)), ^ibfig Sremfcerb; f. Clx. ))eb at mebbele en ubehagelig il^ibenbe. 

^9vMn* "»Sutt l^ar f^t) ®inb o^cr cct Djprtrin" o: l^un er meget 
»flpgel|inbet. 

b»». "»§an ^ar !iøbt f!g et $ar bøtte C5rcn" or I|an mt meb gUb iffe 
ffext] laber fom ^an iffe ^ørte, eller fan l|ere. (!Wot^.) 

egentt^ttig* "«§an flifccr iffe ubeu 9Sanb." — ^'^an ager iffe ufrøuurt." 
Dm ben (Sgenn^ge. (?P. @9».) 

@dei|)lanfe* "«&att fan fee giennem en (£ge|)lanfe" — "fait l^ørc 

©rceSfet groe" — "»ecb, i^'oot »Rumlen l^ar 9(Sg." Dm ben, fom 
bilber jtg meget inb af fin Jllcgffab. (9Kot^.) 

eUet^Ub (l^afoto^fct, iffe rigtig i Ǥoi}ebet). "g II en leget meb ^om." 

— "*&an gaoer om og toer JJaar" — - "farer meb en l^afo SSinb" 

— "]^ar Sttiin paa ©fottcn." (n. 37.) 

eiibe. "3)et giocr flg i ®nben," fagbe {ReBjlogcren: bet »il »tfe pg 
i Ubfalbet. (SB. (S. Drbb.) 

@tieai<erfe* "^St {age paa een9 ®nem<erfer" o: gioreSnbgtebii^and 
9?etttgl|eber (f. @r. fom SSgtemanb). 

enfatbig« "«§an er faa enfolbig fom en fi^tt StarS ffl<etteunge" 
dl ^an er en giennembretten <Sfalf. (^ot^.) — "Jgan er faa enfolbig, 
fom filtebe ©urer/* SronijI: *an er intet minbre, enb enfoftig. itilte:: 
brog, itilteburer, falbteø tilforn forte og ttibe 9)urer, fom altfaa maatte 
ilaae golber. (5Wot^.) 

^ttkalnu "£>c l^cenge fammen fom (Srtel^alm." Dm fo, ber ere 
meg^ enige i en mø (Retning; og bet iffe i ben bebfle Mening. Sl^an ftger 
»el ogfao om noget, ber er iUrebe eller meget forwflct:, 2)et l^cenger fammen 
fom (Srte^alm. (f. % (S^tt. II. 223.) 

%aat. ''^an er eet af »or ^cneS gaar" o: en XaaU, enfolbig (Stoffel. 
(SWotl^O 

Sa>* ''^an er iffe gob at flbbe til gab 3 meb": "er jlugen og uffif* 
felig." (9Wot^.) _ "5it fibfce øtterjl tit SBorb«, og neberjl til 
Sabé." (SWotW — "3^9 ^«« ^^^ S«?bt libe t)am — men paa et 
%at for fig fefø." (©iaUanbff.) 

t^a^^er« ''^an er gob til at fiaae gab ber" (^ttor ber fun ffg«« 3 a) 
d: ^an er en £ien(folf, Sobrober. (U. 140.) 310 

^hhttflah, ''^aat »arnet er bøbt, et gabberffatet ube." 5lit^ 
»mbe« wb anbre «eilig^cber, !>ttot maxi traffer ftg ub af en gorbinbelfe, 
anf«er en gct^Jligtelfe for ^or^et, o. b. 

$aber* '''^an er fin gab er 8 ®øn" o: i^an fl«øter fm gaber ganffe paa. 
(SWotl^.) Døfaa om en »oren JJerfon, fom intet er; 09 meb et nebfcettcnbe 
S3egreb om, at ^an iffe l^ar funnet o^noae nogen (StiUing. 

fa^trUé. "2)er jfal SKan^e bøe, tnben l^enbeS »ørn Hit^e'faber* 

løfe": om en ufvbf! Clmnbe. (©r.) 
$a»ert>or. "»pan !an mccr enb ftt gab er ij or" ("^an !an meer 

enb føBe og fatte") 0: i^an »eeb, forfiaaer enbeel. (SWot^.) ©aer 
l^iW 5llmuen: ^«n fan l^ere. 

falme. "2)u falmer ijel ei beraf , at man feer ^aa big": '%« tU 
ben ^[»inbf^ge." (SWot^.) 

Sattbett. "9(t fare affieb, fom g an ben i cc gl^nberffinb" o: i fli). 
»enbe «&aji. (aRot^.) _ ^an er o^^e førtnb ganben faaer ®foc 
^fla" o: otjermoabe tibtigt. _ ''m^ippt gaiibcn og tage ijeb 
^ane Dlbemobcr" 0: ^ippt Onbt og faae »cerre; fafbe af ajlen t Siben; 

fomme af iD^nen i palmen. (Wloti). $. ev».1.109.) ''^an fnaffer, 

fan fnaffe ganben et Ore af" 0: i^an er.uenbelig »ibtløftig i fin 

®naf — fnaffer uben gorftanb og uben (Snbe. (irøot^.) ^'^an fan 

jfrtJoe gdnben et C^re af" 0: ffrwe meb flor ^afl og gærbig^eb; etter 
fom en bi^gtig OlabuUfi. _ ''S)cr er fieer, enb ganben fan brage 
^aa en ^al 3tø": om en fior SWangbe. (3i)bfl; efter SWot^.') _ ''^an 
i)ir rii?e bet ene <&orn 'af ganben." (f. føt^o^tn^) — ''^an 
tager afflcb, fom ganben l^atjbe ført l)am i ^arnij!" o: ^olber 
et forf«rbeIigt ^mf. (STOot^.) _ "ganben fommcr iUt altib inb 
ab ben famme S)ør" : naar noget onbt ffeer paa en uventet aWoabe. — 
"ganben l^ar fiibt et $ar ©foe f«?r i^m fif bem fanfet": om 
to onbe Sdgtefolf. (H. 250.) _ ^^^an m i^ppt før ganben fif 
@foe paa'' : ommaabe abKgt. (53r.) — "3cg fienber Grubbet/' — 
fagbe ganben, ^an jfeb i 9lelberne." ((SiaUanbf!.) -^ ^^^an tog 
paa 'i)am, fom ganben tog ^aa «&oKceiibcrcn" : meget broit og y)olbfomt. 
— "Sab ganben førge; l^an :^ar l^tjerfen ^xop eHer ©icer." (a»ot^.) 

^are* ^'^an er imettem ben, fom px^Qhi, og t)tn, font flaaer" 
o: er i Jllemme, i gare, f^'oox ^an tjenber ftg. (SKot^.) 

^afie* ''^an l^olber Drb, fom ^unben ^olber gaf te" ot ^an er meget 
ttorb^olbenbe. (5B. <B. Drbb.) 311 

fatte** "gAttcø big noget, ba rr bet gierne forbi bu iffe ^ar bel." 
@^øgenbe SKunti^elb. ($r. 3t>er.) 

5e>t. "5lt brS)ppe een i f!t (^ng) eget Sfebt" o: |laae ^am ntfc 
l)ané egm Otb, gienbtnje J^am meb l|an« egm gtrgumenter, anéenbe l^»at 

^att Mtterlig ^ar fagt (etter giort) )?<^a l^am feb "9lt jlaae gebt i 

\Rat»anb": cm ben, fom i ringe (Stanb »il flaae jiort paa, etter leoe 
]&ebre, enb ^an« £tgc. (S3rO 

$e^tefa^* ''9lt fomme i gcbtefabet" d: fowme til ®fabe, fomme i 
Ulent^c, jufl iffe i nogen meget Ifei ®rab. (25agl. J^ale.) 

ftit* "5tt feie for fm egen 2)ør'\- rette geil, SKangler .^o« fig fel». — 
"Det ^ar gobt om en^rø ^itbe feie for fin egen 2)jjr." 

%HU "2)er er iffe mere geil paa i)am, enb )^aa en eenøiet ^unb." 
Sronif! S3erommelfe. (1. 300.) 

fem/ "2tt tabe fem i?(ere ligé^'a: labe 33erben jce^ne fig feb, labeXingene 
ga« fom be funne. (11.202.) _ "^an feer ub, fom fran iffe funbe 

tceffe til fem" o: feer meget bum, enfolbigub ''^an fan nevpe tceHe 

til fem" d: ^an er meget enfolbig. _ "2lt UU imettem eKet^e og 
fem" o: at to«fe omfring, bcere fig fiantet ab, »ære l^abflantet. 

^itiger* "9lt l^a»e Begcbc gin g re" o: »cere tyvagtig. — "5(t giøre 
gingrene for Brcbe" (9»otW — "^at)e lange gtngte" o: rapfe, 
jHcele. — "5lt giøre fme gingte for 6tebe" o: toge for meget til 
fin 5)eel. (58r.) _ "2lt ^o»e gingte paa Sfaftet" o: ]^a»e fl«rfe 
^cenber. (35. @. Crbb.) — "2)et fan ^on :pa(i fme gingre" o: bet 
»eeb, fan, forftaaer i^an meget ne-ie. — "2lt giw noget meb ftn 
©øfieré gingte" o: jHobeéloft, maabeligt. — "J&an ^t' i}ai)t en 
gin ger i Saabet" ((5tt|>i»en) 5: ^or »«ret beelagtig beri. (SKot^.) — 
"5tt fee igiennem gingte mtt) een, etter meb noget" o: bcere 
o»er meb, owrfee meb SSittie. _ "J& an Icegget iffe ging^tenc imcflem 
(naat l^an jlaaet) o : i^an flaaer , firaffer alvorligt. _ "2lt jlif f e 
gin gt ene eftet noget" o: »»re meget l#en, begierlig efter. 

ftfPe* "*an »il fiffe i tøtt QSanb" o: føgc ftn gorbeel»eb 5:ingene« for.- 
»irrebe Xilftanb, »eb SInbre« gorlegen^eb. 

^lefPt "2tt gioe Soen, fin ®o gi ej!" o: gi»e til £)»erflebig^eb, gi»e ber, 
^»or ber iffe er Xrang; etter an»enbe mere paa en Xing, enb ben er »«rb, 
enb ben fan inbbringe. _"9lt ficete gleff ncb" erenSuleleg. (3»ot^.) 312 

5Pliih "*on »at n«r »efc at fptingc i %Unt (eu. "ff^t)e i gfUnt") 
betoijer" a: t>ofc i l^ei @rab forHtttet og c^jbragt. — "*att i^ar faa 
Wb, at |>att funbe ftxingc i glint." — "SKan funbe lige faa 
goW foge gfUttt niøt": om bet teent umuettge. (5Kot^.) 

^Itte* "%t flaae to S[tuer met) eet ®m(er' d: giøte to ^itig af paa 
eengang. "Una fidelia duos dealbare parietes.' (^ot)^.) — '"^t fcette 
een JJIuct i «&oi)ebct" »: faae een til at troe effet toetife, i^»ab bcr for? 
jl^rrer ffam, giør ^am urolig; eller: giere'^am inbbilbj!. — "»§an l^ar 
8 lu et i »^oijcbct" d: l^ar unberlige %anUx, IRijffer, gale eller urimelige 
Snbfalb. — ^'^an btiffer faatengc ^an fan fce en Stue pa« 
gj«ggcn." 

f[|jt>e» "92u maa bu flljijc op meb ben Aro" d: nu maa bu neie« fer 
^)en (SJang; nemlig fom ^ønen, naar ben f[i;»er o^ til @e\)né meb bet, ben 
^ar faoet ot cebe. (3Wot^.) 

^tøiel. "«t jlibe glølel fot Qlrmob" o: gaae i fine bebpe J««ber, af 
SKongel paa Qbm til ai M^ f^g ringere, (^ct^.) 

^b. "Sigcftem, fom gob i ^ofe" — "bet et fom gob i «&ofe" 
— "faa let, fom Sob i «§ofc" x let at begribe, at fatte, fomme ub af. 
"Det ipaéfet, jftttet flg fom 8fob i »gofc." WdiXat: ''3)et |)a«fet, 
ffi!fet flg fom to Slubbet i een ®fo." — "«&an l6«t ingen gob 

gob ttl": ^an f<Jrer Uli?ff e meb ftg. (SRot^.)— "^* P««^ P^^ ^ 9«^^ 
8rob meb een." «wi6f«: "9tt flaae ^aa en fpcenbt gob tneb een" 
o: iffe »«re i g6b gotjiaaelfe, etter i et ret »enligt gor^lb meb een. — 
"^an fif gibbet at gaae pad" o: jt^nbte ftg bort, afjieb. — "3cg 
ftal giije l^am gibbet at gaae ^a" r. jage i^am afWet, »ife ^am 
2)øren. — "^an« ^enge ^au faaet gibbet at gaae paa,'' — 
"5(t tage- gob i «&aanb" eirer: "gobeni»§aanben"»:jf^nbefigaffteb. 
zwtui: "«<• tage go ben paa Ø^affen." — "2(t f(ette go ben 
unbet flt eget Sotb" o: fætte eget «o; ifær naar man gifter fig. — 
''^nn ^at xaft ^am gob en fit enb »gaanbeiv" x labet fig beligge 
før SBrvttujj^et. ' ■ • 

^o^teen. "Olt.tt^ffe 53anb af en gobfteen" o: at forlange bet umuelige. 
"Åquam e pumice postulare." (SRotl^.) 

^ftU. "»&iJOt gobt golf et, fommet gobt g^If til": fge« naar fætteé 
®en og ^dienbt fommer til, i^tor flere alt »are famlebe. 313 

"^Qt^^Uttitiøeit er gaaet af <SU ©ertrub": om Srwntimre, ber t)«ii)e 

tabt bcre«»@fteti^eb; ugfaa om atibre 3:i«g, ber l^aw mifiet bete« ubttcrte«« 

. 5[nf«elfe. (3t>f. *• @^»« Unbert). om Drbf^)r. a. 8. : "gforgplbningtn er af 

@t. 3 ør g en." — "Sngcn forfmaa (St..Slnna for ©ulbet.er af ^enbe."> 

fotii^t^* "JDc forlige« fem «&unbe og Jtatte" d: le»e meget uenigt 

^PtfTtel. "2)er er gorfficl ^aa ®t. Ænub og SSor grue." ($.€i}». 

Paralipom.) 

^Ptfiattb. "2)er ^ iffe mere go.rftanb i ^am, enb t|an ^ar laant 
af en gal ^unb." (SKot^.) — "2)ct gaaer o^cr min gorf tant, 
og mibt inb i $ræjlen«." (58r.) — "SWeb gorftanb jiaacr ber 
©mør i ®fa6et." (^r. 3»er.) 

foW9»tn, nfotfætbtU ''^an agter ]^»er!en Jlorben etter Jlorbcn* 
jieenJ' — "»gan J)il ritje bet ene *om af ganben." — ''^an 
gaaer paa, fom om l^an l^attbc fllere fiio l^iemme." (9»ot^.) 

$tattff* "STOangen flceber flg paa granff/ og frJjfer paa Danj!.'' 
(II. 150. 3[(tfaa i bet minbfie.aHerebe 1688.) 

ftu ''^an er fri for gerle og mi^'' o: ^an er blevet ©tubent. (!Kotl|.) 

Jnie »a§» "^an feer ub fom SS or grue S) ag i gajte" a: meget 
bleg, eller fuur, fortroebelig, miémobig. (9Wotl^.) 

ftuøtfommelid* "*un er paa gobe Seie" — "^un l^ar fpiiji ©røb 
meb to ©feer" — ''i^un gaaer mcb to trinbe ©iber" : cm en frugt.-, 
fommelig J^cne. (II. 137.) — "$un l^ar faaet fin $ofe malet." 
(aKotl).) m. ?. a. 

ft^fe* ''^an jfal iitt fr^fe efter mig" o: t!fe bit lang a:ib efter mig. 
(SJ. ©. Crbb.) 

^0* "<&an fibber fom en grø paa en ^ørt?" o: i en baorltg, ubeleilig 
©tiaing. (9røot!^.) 

%u^U "3eg l^ar børt en gu g I fJ^nge berom": "fige« naar man »eeb^ 
libet om en 3:ing"; ^ar iif9tt (5eh og 3lnben tt«»ne noget berom. (L 220. 
IL 158.) 

^tbimaant* "«$an er føbt i gulbmaane" o: ^an tnl ^at>e alting 
o))erfløbigt, fulbt c)p. 

f«fle» "»©att l^ar f«ftet faa mange og enbnu ingen ført ^icm" 
y, »«ret ofte forlovet. (3Rot^.) 314 

9«1* "^an t)i( ^a»e fit 9øl i ^t)et, a^anbd <&ec«" (^øm) a: ^an 
^ fan dbrig faae nof , ml iffe tieie« .meb fit eøet. (3^0«^.) ^ ''S&i til 
min Stat faaet et 3 øl, faa f!al bu faae bet at ribe |)aa": naar 
man Y>øgrnbe f)i( negte at lc))e dm noget. (^r. ^\>tx.) 

fpt^t* "«&an friger fin %a^n, fom *rel6fen fin SWober": cm en 
ulpbtg (Søn. (aVot^.) 

fet^ "«&an l^at før feilet faa l^øi en ®ø — før fanget faa ijilb en 

en gugl" o: ^an l^ar pxe^ott bet fer. (SWot^.) "$an ^ar fer »ceret meb 
at ta^t ?eber af 8oftet." (II. 86.) • 

^ant^ ''jQan gaaer fine .fpanjle %xM' — "l^an tætter ©tenene paa 
©aben" o: l^an gaaer en ftolt, kngfom @ang. (SWotl^.) 

9aa^, ØcedKitd*. '^3(t flaae aSanb ^aa en @ a a ø" : ' giøre fcrgiet)eé 
»rbeibe. — "Det er fom at flaae @i?atoanb paa tn ®aa9.'' 
(«.®.«ebel.) _ "3»an fætteif iffe Ølatjen til at t)ogte @ce«." — 
''^an gaaer paa fin egen ^^aanb, fom be flore @(edlinger'': 
cm en ung $etfcn, ber gimte ml l<ibe )9orenr eller raabe jtg fefo. (II. 192.) 
— "2)en ®aag er bob, fom giorbe bc ftorc 26g": ben ^erlig^cb 
er nu forbi. (Wlcti)*') <Sfotf!: "Gone !» the goose, that the great egg 
laid." {Kelly. iib.) — "^att feer Joel, ]^i?i« ®æ« f^an gienncr paa 
©rof«" : l^on »eeb nof , \)\)m ^an ml »ife ilicnefler. ' (9»ot^.) _ "»Mt 
ligge i ©agfeleie": cm en SKanb, ^\>\i *uflru ligger i ©arfelfeng. 

(SKotW — "©aafen er I#ig i ftn »iinfielber" o: i ^anbet. 
(«r. 3»er.) 

Saait^aU^ "Der er anbet i ©r^bcn, enb ©aafel^alfe'' d: ber er 
anbet og meer, enb bu mener; @agen er mere bet^benbe. (5Wotl^.) 

©aafemo^e; (dtjinbeficwne, l^ijor ber føre3 megen ©labber). "2)e 
erc til ©aafemøbe i Dag." (SWotl?.) 

&aa^tpin^, (^^ormeb ©aafen l^olbed fafl i ©gibbet). "B^aaer l^an 

iffe af ©tegen, faa faaer l^an nøied meb ©aafe^inben": 
f^jottenbe om ben, fom ffuffe« i fin gorventning. (!Wot^.) 

Øaafeoeg* "•^an J^ar 9^(r6 tit at ^enbe ©aafeæg meb": om ben, 
fom ml tage flg paa, l^t>ab fjan iffe fan ubrette. (9Rotl^. (Sodect.) 

&aht* '''^an træber ^ brebe ©tene paa ©aben" o: i^an briser om, 

ubcn at tage (tg noget for. (SWotl^.) 

Øabfl^iittd* "«&an agted iffe meer, enb om ^an boebe i et ©abe« 
^VLU^'' o: ganffe ringe. (II. 83.) 315 

Aalge og Svceti* ''^an )9il 6et)ife bet meb tie Iot)faf}e ^ctni, fom 
m løpe fra Oafgc 09 Orcen": meb faljfe Qber. (II. 288.) 

øammel* "*&an Hføcr iffe gatnntel i ®aatbc brt" a: ^an Mmet bcr 
iffe Icntge; ^n hlmx iffe Icrnge faa ))el anfeet, anffrcven. 

®atit, Øatite (en Sodfe, SaaBe). "^t gaae $eer ®anted ©ien^ei" 
o: gaae til Unitte, gaae en unyttig Omøet. _^ "»2(t t}ife @en $eei: 
®antc3 ©ienijei." 

Øa»it* "«&an ec 90b tit at gienne @a^n fra 2)i9re": om ben £abe. 
(9Wot^.) — "^an gaaer imettcm ®ai>n og garc, og faaer ^i?erfen 

(in^en) af bew." gormobcntlig om ben altfor betorøffomme og forilgtige; 
^an taber iffe,, men »inber l^etter intet. (^. ill^omefen.)- 

®e>» ''^an ^ar iffe atte fine ©cbcr l^iemme" 0: i^an er iffe fulbflog, 
"^ar en ©frue lo«; I^ar (Smtn ^aa<Sfo»en." {Tlotii. 58. <S.Orbb. 11.350.) 
— "Den 2)ag er gaaet, H ®tptn tjar feb": om en forbigangen, 
bebre eUer l^elbigere 3:ib. (^r. 3»er. % ®v»- I- 442.) 

®itlh* "2)en @ielb er faa tjié, fom 3:raneceg om Sulen" »: blitjer 
albrig htiali. (9Wot^.) 

øietbc* "5lt flagre meb S^nfe og gierbe meb 97celber" 0: giore flt 
Sirbeibe, .fin Snbretning pfta en u^fel, fummerlig STOaabe. (II. 194.) 

'ølettlø« "Sl^an jTal l^olbe ^am norr til Siben, om man t?il ^tøe 
noget fcbt af ^am." (58. @. Crbb. II. 022.) 

øiftefoetHø« ''^nn er giftefcerbig og grcebcr fotSKanb i)'o(x S^at." 
(aWot^.) 

®Ube» ''^att rofer af ©ilbet, og ^ar albrig fmagt bet": omen 
SSerfon, fom brouter af bet, ber iffe er tilfalbet l^am, m. ». (9Kot^.) — 
"Olt b«re onbt S^alt til @ilbe." (f. maiU) 

øt»e* "»&att git)er to Sflbe tomme, og intet i bet trebie": om ben 
Jtarrige, $aai^olbne. _ "^an gitjer iffe SSWet Bort, uben i)an 
faaer en $cere igien" o: l^an er meget ncerig, egennyttig. (9)?ot^.) — 
"•&an i?il gitje meb ©feer, og tage igien meb &fitpptt'': om 
ben dgenn^tttge. _ "2)ct l^an gi^er Bort, maa gfanben tigge." 
(Wot^.) _ "3cg jfal gitje blg fhar ttt, Matttn iffe jfal tage fra 
"^ig": nemlig ^ugg. (^. X^omefen.) 

eittft« "g^aar bu er ®iaft, ptt<o gjerten« JØie mefl." (i. 372.) 
3»f. 9lr. ms. 316 

«Ia« (Jrimeglaé). "»goti jfol flaae mi^ et ®Ia3 til «oft« b^rfor" 
d: jeg jfal fr»»e ^am tit (Regnffab betfor, Qm ^am en abortig ^aamin- 
bclfe. (SWotl^.) 

glat. "^gan et faa'al«^ fom eri 5(aL" (f. SUL) — "»éan er faa 
glat, fom han »ar opltct af en JDci" d: t)el ^jjjntct. (5Wott>.) 

Slemmelbp^« "'2(t fipae noget i ©Icmmebogen" o: glemme bet (ifonr 
af Ugegvlbig Uagtfomt^eb). 

Oloe* "2(t gtoe ;paa noget fom en St^ paa en n!9 I)ør — <>aa en 
malet 3Jort" o: fee j)aa noget meb en taaBelig gorunbring. (SKot^i) 

®iæht* "^an ijecb iffe, af ©Icebe, ^»ab 39ecn l^an »II jiaae ^aa.'' 
(SKcttf.) , 

®i9t* "»§an gaaer :paa ©løber": cm ben, fom er i overl^cengenbe garc. 
(Wlcti),) - aJJanfiger: "3cg fiftacr, fom jeg fiob paa ©løber" 
o: ct^»ett £5ieblif, jeg maa bie ^er, er mig foflbart; naar man fan fortene, 
gaac @Iip af noget. 

gpb* ^'^an er faa gob en STOanb, font nogen JDanncqtinbe »il trebe 

2)ug for." (3t. €. SSebel.) 
@pb^aø og %at^tU ''^an tx itU mere »cerb, enb ©obba^ 03 

5 ar »c I" 0: fortiener iffe, at man inblaber fig meb ^am. (S3r.) 

®Pb SØlotgeti* "«§an cr»ant til ©ob 30? or g eri": ^ar tcert aiiaait 
onbt. (3Rot^.) 

®ofe 9rat» ''^an fo»er »cl uben ©ob ^af' — "^an er iffe 

4)(erb at bare ©anb til": l^an fortiencr iffe at »ifc« nogen D^arrf^ 
fomtfeb. (II. 282.) 

®pbt golf (gie»e, f^aberlige Sol!). ''»&»or gobt golf er, fomnie gobt 

golf tiiJ' (f. 9^^f0 ^enne Jlalemaabe, fom enbnu i<e»nlig ^ext,i, ^av 
•&r. 3»er faalebeé: '»©»or 3)annemcenb er, fomme JDannemoenb til/' 

^ta4i* "2lt folbe een gr aa, og labe fjam gaae." (^'. Xlfomefen.) 
SI2aaffee: afcerbige l)am uben Dmf»eb, uben mange (iom))limenter. Wlan 
figer faalebcg ogf aa: "3lt gi»e. noget et lWa»n, og labe bet lobe." 

®teve. "5lt fomme i ©rc»cng :iib": i en cnb, utielbig i:ib. {ZaU^ 
■ maaben f!ri»er fig maafPee fra "®re»en6 geibe.") 

&timt* "51t »arc Bitnben imedem to onbe ©rimer" o: »ære flebt i 
to lige flette 93ilfaar;'^a»e at »celge imellem to onbe Xing. (SKot^.) — 

"5lt lorggc en ©ulbgrimc paa^m'': giøre l;am feielig »eb ©e? 
ftiffelfe. 317 

øtitte* '''^an maattt gtine ab en ^gebicelfe": i^an Meo ^cengt. (n.280«} 
— ''^an griner fom et føbet gaar^l^o^cb — fom en bøb 3læ»": 
om ben, fem ftpgt f ortrceRer ^tejigtet »eb at. lee. (SWat^f.) Stjf.Orbf^jrcget: 
"aWan fan b«abe lee, og ^at>e en fatter 5Kunb." 

gtø»* '''§an er gro», f»ni en felpgroet Æ^lle." (3»o^.) 
®tt|^e* "'©an er gob faa lang« ©r^ben ftber — er en @r^be« 
»en": <2m)ltcgiceil, Xatterfcnfiiffet. (II. 140.) — "Den ©r^be 
[mitter iffe ben ^iebel": om to, bet Begge iffe bue noget; ben ene faa 
gob fom ben anben. — "tgan fommer til at ^aU ©rijben": om 
ben, "fom »gter en Haafuur SWe." (SWott^.) — "^att »ar^ tilfrebS, at 
^ang ®ri9be albrtg fcb — at ^an funbe brufne f)am i en @fce 
aSanb" >o: \fan bær flort J&ab til ^am. (aRottf.) — "*&er er anbet i 
@r^ben, enb hoffen l^ar feet": ^er jliffer anbet unber, enb man »eeb 
af. (?) (S3r.) 
^tctht. "®r«b iffe, ber er mere 2»ab i @r^ben!" til ben, fom flager 
Otter en ringe 3:ing. (^r. 3tter.) — "»gun græber i 5lar t)tt \)\xn 
loe i Sior" o: førger otter bet, l^un ^attbc ©Icebe af. ($r. 3tter.) 

©rae«» "9Jt bibe i Oræafct" o: fdbe i <Slag eUcr flttefam^. — "»&an 
fortiener $enge fom ®rceø" o: mange, og paa en let SWaabe. — 
''^an jlat nof lebe 6am i ®r(eØ" o: føw i^am faalebe« an, at f^m 
ffal Isatte onbt tteb at rebe fig ub. (5Ko*^.) — "»§an fan l^øre ©ræS« 
fet groe" o: ^an bilber flg inb at ttcere ualminbelig flbg. 

@rob* "Det er iffe ®røb at grine ab" o: bet er iffe at fee ^aanltgt 
til; iffe at forfmaae etter forfajle. _ "5(t gaae uben om noget, fom 
«&unbcn -(Jtatten) om ben l^ebe @røb" o: »ære meget uttiø, ængfielig, 
bef^mret fot noget; etter: Isatte 2t){l til noget, fom man bog ei ttotter fi§ til. 
(STOot^.) — "gjjenbogrøb jfal ttore faa ^aarb, at man fan 
banbfe jpaa ben meb Xrcefloe." (!9h)tl|.) i 

9»tt. "5lt gribe ®ulb mtb ©iettner" o: gim fig umaabelig gorbeel; 
ttinbe ^or (Rigbom uben Umage; faae 9lt efter £)nffe. — ^'^an mener, 
bilber fig inb, at \)an fan gribe ®ulb meb ©ieoner." (93.@.£)rbb.) 
$o«5Kmuen: ''^an tanfte at gribe ®ulb meb ®iettner; wtn 
faa greb ^an ganben i 5lré." 

9ntt og ørømte Sf9i»e« "«&an |ar @ulb og grønne Sfe^c*': 
l|ar otterflobig (Rigbom. (SRot^.) 9^u brugeé mere Saatemaaben: "at loioe 
een ®ulb og. grønne ©fotte" d: gif re een gttmrenbe 8ofter, i^mi 
l^an iffe fan ttente fig fiort. (''Maria montesque poHiceri.") 318 å^aan^* "% fibbc nteb ^ctninnt i ®fiøbet" o: tf!e ia^t % noget 
for; tneen Jling l^aw ot BejHCft. — "2tt jl^be noget fra f!g mtb en 
frum <i&aanb" o: (abe fem man i!!e ml ta^t tmcb en tilBubt ®a)>e. 
(5Wot^.) _ ",gan ^ar (fortiener) hin af ^aanben i 2>?unben": 
^fan l^ar fun bet l^an bagltg fort«i-er; l^ar intet titowr« fra ben ene 5)ag 
til ben anben. — "2)cr er iffe faaméget -r- ^on eier iffe faameget^ 

font Bag ^aa ntin <&aanb«'' 

é^aat* "3>oa et »&aar, et ^ængenbe ^aai noa, ijar jeg fi^rtet i 
aSanbet" o: meget n«r »eb. — ''^t tt(ttU een »eb »&aaret iil 
noget" ("efter -6 a ar et." J&olberg.) d: nobe meb Wla^t og X»ang. — 
"9{t fætte ®cn graa «&aar i »&o»ebet" o: tjclbe i^am megen @crg og 
»ef^mring. (SWot^.) 

$««€♦ ''^an jlulbe gaae i SSanb for big til fm »&age, berfom \)an 
»ibfie, at l^on iffe Ble» »aab." Srontj! og f^ottenbe om ben, font ^ar 
libet tiloger« for een. (3Wotl>.) — "S^laar »&agen fløer, fpøtgcr 
man enten gøbinge etter IDøbinge." (^. <S^». n. 267.) 

$ale* "2(t ^a»e en lang ^ale" d: en jior gamitie, flort gølge. — "2lt 
flaae «&ale i 93anb meb en $ige" o: br^be et gt»et S@gtej!abgløfte. 
(SWotl^.) — ''^an ^ai faaet en Jtlemme paa fin 'gale" oierfommcn 
i Xttong, faa ^an iffe fan giøre 3lKt l^»ab l^an lijjier. — "5tt fættc 
klemme paa een3 »&ale" d: jhjre ^an« Jtaabi^eb etter D»ermob. — 
"Jtommer man o»;r »gunben (»goijebet), faa fommer man »el og 

o»er «&alen" d: faaer man Ølaab til en ftor Ubgift, Mi»er ber »el og 
iRaab til ben minbre. («Wot^. S3r.) 

S^aH* "2)er er en ®niji i ^alfen paa O^oni" o: i^an er en tertiig 
(St«l; er forfalben til 55rif . (2»ot^.) — "2lt »(ere een paa ^ alfen": 

foge at ffabe i^am, f«tte Dnbi for i^am "^an er mig paa »golfen 

»eb en]^»er Seilig^eb." — "5tt flaffe een noget (ube^aøeiiV) paa 
^alfen." — "®faf mig t)^ a^enncffe af ^alfcn." 

^alU "Ȏan er iffe faa l^alt, fom l^an l^infcr til": om ben,ber fUjn^ 
fer uben 5(arfag. (STOot^.) 

S^al^i^tU "Æom fun, jeg jfalmøbe big paa «§ali>i).eien": @»ar 
^oa en trobjlg Ubforbring. ($. X^omefen.) 

I^ammtU "3lt fatte een i SSagl^ammelen" o: obeltegge, bringe een 
til agter«. (STOotlfy.) 319 ^aut* "5lt labc ben røbe »gane gale otter et «g«u«" o: piffe bet i 
S3ranb. (SKot^.) 

$attf* "9tt ^atte »§aanb i »ganfe meb een" y. fienbp ttl ^an« abfonrb 
og ^onblemaabe; ttonre i (Stanb til at )>aéfe ):»aa ^am, eder 'ijwt ^mfer^ 
SSibne«b^rb om ^an« ulo»(ige Slbfcerb, o, b. (II. 191.) 

S^at^* "«&an {ager »garen o:|5 førenb »gunbene ete løfe": om ben, 
fom for tibltg reber jtt Shijlag, og gaaer @lip beraf. (STOotl^.) — "^an 
ttit jage Ire »garer af een ©ujf" d: tage flg for meget for ^aa tm^ 
gang. (STOotlf.) -^ "^aren taae itU i ben ®uj!" o: bet »ar iffe 
ber, man ffutbe fege SSilbtet; ber tog man geil. (a»ot^.) — "9^u j!øb 
bu «@aren, fom ^cn fab — bu j!al sjcerc Øiaabmanb i 9tar": 
jigeg til ben, fom gietter ret. (•§. X^omefen.) 

^attfo^* "2tt fmøre een om SWunben meb en «&arefob'* d: ^m 
^am (Snaf for $enge, iBefter i <Stebet for ©ieminger, o.b. (-&. !J!l)omffen.) 

— "5lt fhtjge noget otter meb en «&arefob" o: bc^^anble bet ffiebe«^ 
tøfl, uben £)m^u. 

^afer« "-5lt fmørc fine »&afer" (eifer: "fmøre»§afer") o: lobeftn-æei. 
(SJ. @. Drbb. II. 525.) 

^at, "2)er er et »gugg i ^ané ^at'' o: en ^tnbring for ^an« goreta? 
genbe. — "5(t gaae meb, en treb «&at" o: t)(rre ^anret. (SWot^.) — 
"2)er jfal ingen røre en Steber t min ^at berfor'* a: jeg i^ar fulb 
(»et bertit. (^r. Stter.) — "Ott -fatte gatten paa tre <gaar" (^aa 
ben ene <Sibe af ^ottebet) d: »ife flg ottermobig, broutenbe. (95. @.Crbb.) 

— ^^^an er iRarlfor f!n «§at": er iffe forfagt; er en b^gtig, gioet) 
SWanb, fom fan gtøre I;»ab i^an ffal. -^ ''Z>n fif l^an noget, at ^crnge 
fin «&at paa'': noget, at ubfoette )?a<i, at lap. 

é^wnt1f9lt (Sifferl^eb i en »§attn). ' "Ser l^ar ^an et gobt »gattne* 
^olb": en gob Jlilflugt; noget at flole ^aa. (SWot^.) 

é^a»tt%ti^u* "STCan maa ^atte »gattregrsjn, at famle l^ané 5:ale 
meb": cm ufammenl^cengenbe <Snaf. (SKot^.) 

$a»tefoe^. "^er er en gob ^attrcfæb": naar m He i et «ag;' "t^i 
^attre ffal faae« i luunt og jhae aSetr." (U. 266.) 

é^t^éb9* "^an giør f!g til fom en ^tiie, ber l^ar n^é tH^aatt 
o: er inbbilbff; l^ottmobtg. {% ®i)». U. 119.) 

^ttUttU "2lt jlip^pe l^eeløret (iuer^celffinbet) fra noget" a: pi^j^^e 
temmelig uten ®fabe berfra. X. "^it ^eiler ^aut batton lommen.'' >f' 320 

4^tqlt. "3lt labe een øaae igiennem «&e^Ien": fortale ^am paa l^n$ 
©a^. (SKot^.) _ »'jtom igicn og fitf gebt af en^^cgle!" figeé 
ti( ten, font man xeo^tx for l^and $ral eOer (Elrpberi. (S^ot^.) 

4^eK "•ean ^at gwct ^el en ©fie^^je »gaw": ^an *Hir bebéfi;^, men 
f cm ftg igien. (SKot^.) 92u{tged: "^an ^ar giwt^eben en @fte^ ^a»re." 
— ''^an maattt bog f*)ringt mct ^el i Danb«": i^an maatte bog 
bw. (flWot^O — "at brage .&elbr«t": ligge i ftt^e »anbebrat. (SRot^.) 

t^cUe. "S)et tegl?nber at ^elbe for ^ani" x at gaoe tilBagc meb ^ané 
gj^e, ^an« gomme. (9^. <S. Drbb.) 

^leløett* "*&an |^nr l^atjt en gob *& elgen, fom l^ar ffubt teet efter 
33ognen" »: ^an ^ar ^»t en gob ^iel^jer. C'&r. 3»er.) 

t^eUiø* "»&an er iffe faa l^ellig, font ^an neier b^Bt": om ben 
iSfin^emge. (C @. SOebel.) * • 

^lelfot« ''^an er gob ^t J?ife efter ^elfot": er meget'feen i fm ®ier^ 
ning. (II. 122.) , 

^ertebaø* ''Mtb nu af til ^errebag!" o: "nu ^ar bu facet bin SStfltb." 
(§. $l^|omefen.) 

^tvttHf9^€^. "*an giør f!g til, fom {Rumlen af en «&errcbé« 

fogeb." (SKot^.) SWaaffee mene« bermeb <Sfri»eten, eller jlig en 
ringe 93etient. 

^eft* "5tt fætte fig paa ben ^øie *eft" o: tiltage flg SR^nbigi^b; fore 
et mvnbigt @^>rog; git)e fig en C»ermagt, ijjan iffe l&ar. 

i^telv* "3>fr ^ar mange fpabet til ben $.otte — ben maattt ^cl 

mxit fulb" o: srøange ^a»e ^iulpet til. (2Wct^.) — "93il ^Prcrfien iffe 

l^icl^e, faa jfal Degnen." "Flectere si nequeo superos, Acheronia 
movebo." (!Kot^.) 

l^iemme* ''^an jlal tære fefo ^ i emme, fom ffal giore M': omen 
»anffelig ©ieming. (*.(?i?u.) _ "^an, l^un er feltj^iemme": 
om en (ircng SKanb, en ffar^ ^onc i ^ufct. _ "2)^it XaU, ©naf ^ar 
ingenjiebg l^ i emme": er taabelig, urimelig. (SWot^.) _ "^om til 
mig itUtt: til mt) i STOorgcn, faa er Jeg ^iemme": noar man 
ironij! gioer (Sen 5CfjIag. 

Stente. "5tt tegge fin gierne i æirt" (fprnoget) d: an^g« ftg, 
br^be jtt .&o»eb meb at ubflnbe, fr»be paa, forflare noget. 

^itttt. "^an gior ingen SSømfulc af flt ^ierte" o: i^an er oofeen.- 
l^iertet, figer fin 3»enittg reent ub. 321 

Wlfe* "^m n iffe t>xti ot ^ilfe paa m SJei" fowt et dørtrin." 
Srøot^.} 9: ^an «: en nebtig, foragtelig $etfcn. (IL 23.) 

i^immel« "S)et et Ifgefom ^immtl og 3ot& laae ^aa l^and ®htlbre": 
]^an gtøt meget 93(efeti af fine (KrBetber, gorretninger. (SWo*^.) 

i^iiiL "S^unben gaaec ^aa Ibant, font <ftie:|):|)ene i et ^xn\" o: ^an 
taler l^urtigt cg uben O^^l^olb. (93r.) 

$iulf3(»ot* "Sab bet gaae i bet gamle •&iurf)>or tiliB^gget er faaef' 
o: lab bet hlm font bet er for bet fer^e, Ov^O 

S^otn* "9(t l^atje et «§otn i @ittn paa een" o: i^a»e neget tmob een, 
»<ere een jlenbj!; ifcnr i en »i« SCnlebning. — ",gan l^flt léi)tt (fi^bt) 
«§otnreuc af fis"* l^an er blet>en tæmmet, fat, ^far ubrafet i Ungbonmten. 
(STOot^O — ",gan fan iffe l^atje et ^orn i STOunben, uben at 
Étefc i bet" o: ^fan fan iffe l^ere neget omtaCe«, uben I^an ffal gientage 
bet, bringe bet t)ibere. 

é^otnUfi* ''^an et faa feb, fom m »^otnfiff paa S^ceWct" »: i^an 
er ffinbmager. (Srøot^.) 

iQvtttffee* "9lt faae en «§otnffce — gt^c Silogen en «§otnffee": 
fige en ffrier 9Zei. ØZu fige«: "at gi»e ^am en Jtur»." — "SBcbte er 
at faac en ^otnffee, enb Ǥom." (ii. 199.) 

igrofe* "«&an l^ar ffaatct l^am en j!af «&ofe": fcrtalet i^am, fatonbtfor 
i^am. (2Rot^.) — "5It giøte f!ne «&ofet grønne l^oø een" r. foge 
at »inbe l^an« ®unjl og Xiflib »eb geieligl^eb og (Smiger; infinuere flg. 
"2)ct paSfet fom Sob i «&ofe" or ganjfe fom bet bør »cere. (f. JpM 

S^Wt^^ "9tt fiøbe een fot «§o5oebet" o: gim i^am imob; gi»e »nUb^ 
ning tiC at ^an troer fig frotnfet. — "2tt tegge fit »&oijeb i 93Iøb 
for noget" o: anftrenge fig for at ubfinbe bet, for at finbe (Rebe' i noget. 
"^t jlbbe een paa «&o^ebet" y, bei^anbte i^am m^nbigt, ooermobigt. 
"»§an ttoet, at l^an Un pbbe mig paa «§ o i) eb et." (3Kot^.) — 

"5(t fætte fig noget i »60 tj eb et" o: Mi»e fafc uroffetig i en SWening, 
eller Snbbilbning. '*^an ^ar nu eengang fat fig i ^ot) eb et, at ieg ^aber 
^m." @aalebe« ogfaa: "3eg fan "iffe faae bet ub af mit $o»eb." -— 
"% »tete fott fot ^pi)ebet" r. ^ajHg, let til SJrebe. — '^2Ct giøtc 
een «§ o i) eb et ftufet" o: »olbe »r^beri, gortrceb. — "«&an glotbc 
mig ^eb t »^o^ebet" 0: fatte mig i ®fr(ef, giorbe mig bange, betcens 
felig. — "2(t fliffe «&oijebetne fainmen" x tegge Siaab ep, fmebe 
3ln(lag. — ''^an »il igiennem.meb «& o i) eb et": f«fte noget igiennem 
meb SKagt. — "5Det fan ^an iffe giøte (øi^re efter, ubrettc) om i)an 

21 ^ 322 

ftob paa 4o)»cbct^' — "9^aat man ttøtx, man ^ax ^am )>eb 
«tio)9e&et, ^at man falen i «&aanb^': om ben Itmbffe, fom»elfanfnoe 
fig. (SBoi^O — "t^ané ^ot>th 'owitt iffc, (om giotbe bet" y, ^u 
f¥ beb. (9Ro^.) — tdmum l^ £)tbf)>roget: "9laar ^or^ebet et borte, 
fiox (Rumpen ffUigaften" y. ^ep uben $o))eb bet^bev intet. 

^nt. "*$un l^at flaaet fin *@ue til X)^cn'' 3: i^un ^r f»bt et a3am. 

l^ttMet* "SDet ec l^t^eidCen l^ngøct tUn fbtffcf': bet er ttben (Sammen^ 
^«ni9r ^berfen ideelt eUer'i^afot; eHet: bet pa^^tt iffe til bet, ^»ottU bet 
.fhtlbe ))aéfe. 

ig^tU* "^ecb ^an et «ul, faa i>ttt> {t^ en ${nb-' (tn 92agle) 
9: i^an flat tffe natte mig; jjeg fiol borte ligefaa flog, fom l^an. (SUfot^.) 
tUtx: ieg ffol møbe atte f^axa 2lnb9enbinget, Ubfftttelfet. 

^nlh (®nnbl^eb3 (cgemlig ^ftiøbf^Ibej Selmagt). ''<i^an tcerer \>aa 
•&ulbet" o: ^an maa (et)e af bet, T^an fet f}ax fotttent 

^nnh* "2)er »ar iffc en »gunb, fom giøebe beraf d: ingen be^ 
f^mtebe fig berom, eUet inb))eubte noget bettmob; bet gtf flille, ubemcetfet 
af. (SRot^f.). — "2)et ffal Iffe en «unb gtøe ab" o: bet ffai 
3ngen funne la% ubfcette iWoget paa, — ".g^ab ffal «&unb i S3ab* 
^e?" om ben, fom intet buet til bet, ^an f<rtte« tit (SWot^.) _ "5(t 
lomme for tibligt, fom ^unb t ^ebt Saab" d: ubeleili^t, før man 
»entebe«. (S»ot^.) _ "®iøt bu btg til en Jgunb, ffal bu ogfaa 
gna^e SBeen" d: ^jaatager bu btg en la» SSe^lling^ maa bu »ente ©e^ 
^anbling betefter. - "»gan i^at bet, fom en.^unb ^a^be bibt 
^artC^ o: bet er noget galt fat meb i^am. — "^ar en J&unb bibt 
mig, faa l^ar l^an iffe <tbt mig," (u. 231.) 

l^nttbtebe* "«&an er bunbrebe STCile borte": er falbcn l^en i bvbe 
3:anfer. (SKot^.) _ "gfju er ^unbtcbe -og eet ube" o: nu er bet 
forbi meb @ntgl|cben, Øtoligl^eben. 

knnU ''^an er faa ^uul, at 3ngen fan flaae *-8unb i ^am" 
dl ^n er meget for|lagen. (Srøot^.) 

^mi^4 "Æ)er i)tl rigge et galt «uué" (et farfigt ^mé) o: ber »U 
btiw ffienbt og fløiet. (g»o^.) _ "% l^olbe ^uu«, l^olbe et .flemt 
»&uue" o: fløie og jfienbe. 

SfnuéfPt^* "©muffe ^oner bin^e bereS ^guu^for« om Stnctttm, 
at bet iffe |foT gi^e bem (R^nfer i 3tnflgtet", (©r.) 323 

ig^^^* "<&øden et i »6^Ucn" o: bet er noget galt, faergare^jaagcrrbe; 

"bet er IJI^r i a»ofen — ber er cnbt Zo |jaa »cffeti." (aWcfl^. — 

"»&an l^ar ij<rrct uitber en »é!?lb — l^ar foi)et unber en «§s?lb" 

. cifer: "Ǥan er l^^lbeffubt" a: foriumlet, for\)irret i ^ojebet. i^ah^ 

toéfet. (y. @^». II. 50. f. 31. <^. Orbb. U. 693.) 

ig^^Ue* "?lt tagge noget :paa »&^Uen" d: i^enlcrgge; fprfrmme, if!e 
mere gi»e jtg af meb. — ''^an l^ar logt 9^ufifen; SKatl^ematifcn 

paa »gliben." — "*Jlt fomme v«ft P« wtte »g^Ue" d: Ummt 
i ben <Stifltng, til ben ©j^éfel, fom man er meft jKffet, l^ar mcjl $)rtft og 
^[nlcrg til. — "J)cr er t^an iffe ^aa fm rette ^^Ibe." 

• 

i^^it^e* ''^un ^olber meer af jit «&J?nbe, enb af fine ®foe" 
o : ^un er "meget for at Uht om i SB^en. (91. @. ®ebel.) — "»§an er 
»<erb flt fcette :paa to «&^nbcr": at giere meget af, at Ifolbe i S(Sre- 
(^. <Bi}\>.} f. 9^r. 3090. 

i^t^tbe* "Ø^u j!al enten ^oen f«lt)e, etter *§!)rben" o: bet jfal een 
5Bei ub, enten Bri^e eller boere. (SWotl^.) 

ig^oegte* *''3eg agter ^ct iffe ijeb en »&«gte": ringeagter bet albeU«. 
"35et er iffe »cerb at tage o^ paa en 93ei." M. 84. — "2)cr jfal iffe 
feile for en »&cegte" a: iffe bet allcmtinbfte. (Sunge om »lorbficell. 
@. 140.) 

$«f (i en «&efleftaib). "»gan ml fjatje «§æffef?lbe, eUer: «§«f« 

fen fulb" o: tjan neieji iffe meb fmal Jtoft, »il l^a»e fulbt ep at f^>ife. 
(II: 144.) 

S^^f, ©ftcl^ccf^ . '^&an fan naae at tage Dften af «&«ffen": 
om een, fom er meget f)ei. (9Kot^.) 

^æU '''^an rafte ^cnbe »&«len før enb »&aanben": befow Iienbe \ex 
S^gtejfabet. (SWot^.) _ "^un ^ar tabt en ^cel" 0)at "fafict en 
®fo") a:.I)un i^ar labet fig beligge. _ "3cg feer ^eUer l^an« »&ccl, 
enb fiana flaa" o: jeg ml ^elfi »cere fri for at fee l|am; enjfebe, at jeg 
albrig faac l>am. ^_ "5lt fcgtc meb «& alene" d: tage glugt^n, tobe 
fin QSei ("fmøre ^afer -- fmere fine @te»ler"). 

l^oettge* ''^an flaoer paa infet, og feer igiennem en »^am^elijffe"* 
o: Ifcrnger i ©algen. (STOot^.) — ''^an l^cengcr oi)et ^enbc, fom 
en »^unb otjet en l^ato JDør." (STOotlf.) 

ig^oetbe (Sfulber). ''^^an er bleg imellem fine barber" o: gi»er fig 
ttb for f!)g, uben at wrre bet. (SWottf.) 

21 • 324 

ig^«#feIfeM* ''3lt fmøte een meD «&(edfelfebt" fgmbe em af meb 

«cr«feK-3ftet") _ "lote ^om fmage «§(e«felmoften" o: banfe 
^m af. (SXot^.) 

Jg^tttte* "«&an et gammel i «&<etten" o; er Hug 09 fmlb. — '''^an 

^at fin «§^{n g Isatte paa'* o: »U r^ppt Stiammtxi, giøre C^teier. — 

''^an ^at fin JØI^atte" o: t^il briffe flg btuffen. (aWct^.) — "51t 

tagefio^) af fin egen ^ortte" d: i^anWe efter fit eget 3:#e, fetge fit 
eget *ot)eb. (©. @. Crbb.) 

i^ø* "2)et er ^aarbt »&ø at brage" — "Jet »il 6Iit?e l^am l^aaitt 
«& at brage" d : et meifcmt, meget »anfleligt SIrbeibe. (SRctj^.) 

49^øiN* "«&an l^ar »gøiben torte" — "^an l^ar |!t li^ajje^oø" 
o: ^an er »el bejKenfet. (SKotfj.) _ "^t ^a»c^øiben l^enne'?: 
"ai »«re ^jaa en $al»." (3unge om 9lorbf[«tt. <B. 140.) 

J^ett* "«éan er f^tfit opittt'otn i i^enbeø bønnebog — er f^øit 
o:pf freden ^o3 l^enbe" o: meget af^olbt; gielber meger. (3»ctl^.) 

iB^øtie, iøiøtid* "^2(t ^a»e en <@øne at phxUt meb een o: ^a»e noget 

at flage o»er l|oé ^m, noget ubeflaaenbe meb ^fam. — "»&un er ben 

^ :6ebjie »gøne i ^r»en" 0: beni^ufet, fom er meji af^bt eller vnbct. 

— "3)et »arebe fra ^siné fløi op, til be fløi ncb" 0: meget fort. 

"% gaae tilfengé meb^ønfene" o: meget ttbltgt 

ig^ønfetl^i^* -^It gaae t Sfiul fom en ^ønfet^i)" o: »tere meget 
ffamfulo; fnige fig ffamfutb bort. (3Rot^.) ogfaa: "Qlt jfule, at liflc. 
(lujfe) af fom en^ønfet^t)." 

SW» "5It fkitte (i ©angen) fom en ®o ^aa ^al 3ia." (u. 17.) 

3te» "21* bflnce 3Ib i fit gorflabe" 3: ^anble forgtejl, uforfigtigt i en 
flor gare. (3RotW _ ".^r bu f ommen, for at laane 31 b?" tii 
ben, fom gie^r fit ®eføg alt for fort. — "^an feer ub fom man 

funbc jlaac 3Ib af f)an^ S^crfe" o: meget bifler og »reb. (3»ot^.) 

"2lt j!^e een fom 3fb og OJanb." Canepeiusdranguej om den« 
Wben. (9Wotl|.) 

'Hiht er l^an tlipptt, og »cerre er l^an raget" : om ben, fom i et eller anbet 
Xilfcelbe er fommen meget ilbe affleb, eller ble»en (let meb^anblet. (-g. $;^omer 
fen. $. @9». U. 231.) SKotl^ »il ogfaa l^a»e bet an»enbt paa ben, fom 
bcrret flg galt ab, »otrre een ®ang, enb ben anben. 325 

3otb* "^an et f«rt)tg, er nar ijeb at gaae i Sorten tretot^er" o: i 
f)eit^t @rab bebre»et t)crc»er. — "j&un førger faa l<enge, til l^un 

, gaaer i ben forte 3otb" d: til bet bli»er lfe«be«^ob. (SKot^.) — 
"9lt gaae unter 3orben nteb noget" o: at pen^t paa ©mg; ^a»e 
et t^emmeagt 5fnflag, o. b. (3t)f. ^. @i)t). II. 256.) 

• 

3nuU "3lt l^aije 3uul og gobe 2)age" d: leroeignjb cg ®l«be; i^a»« 

fulbt 0^ (3»ot^.) — "2)et tom Uq paa ^am, fom Suleaf ten 

\iaci ^icettingen" d: o»errajfenbe, uventet, (f. % (S^t). II. 113.) — 

. "^eifom itu aUt Sulemcerfer jlaae fcil" o: berfcm iffe enl)m 

gob Ubflgt glt^^er; aut omina me fallunt. (SWot^,) 

St<taU "2)e føte iffe gobt Xaal famnien" o: be em«, forlige« iffe 
gobt. — "5lt g i øre Jtaal paa een, :paa noget" o: faae SKagt 
meb, øbelcegge, gtøre @nbe )paa. — ^'^an fibber l^ienime og (eber fm 
Jtaal ttUene" d: ^n føget iffe @elf!ab, lem for ftg fel\). (STOot^.) — 
''^an jfat iffe giøre mange ;^aat febe" o: ^an flfal iffe ubtettc 
noget jiott. _ "^nbnu ^ar leer iffe feet Øløgen af l^anS fcbe 
^aaV D : iffe n^bt noget af ^am, eller af bet ^an l^ar lo»et. i^. Xl^omefen.) 

— ''^an i)at fogt Jlaal paa flt 5lri?egobé" o: tilfat, forebet bet. 
08. @. €rbb.) 

Saqt* "»éan forftaaer gobt at mele fin Jtage'^ a: at giøre ftg gciv 
beel, uben fhrengt ^enfjjn til, om ben er lorolig effer dnfloenbig. (II. 215:) 

Stalftlo^n* "2)et er en i?arm Jtarl ^ag en Jlaffeloijn" o: en 
ficelen ©taffel, forø intet fan taale. (3Wot^.) _ "Olt fri^be Bag taffel* 
oi?nen" o: mfe ftg feig; ^olbe jig tilbage, l>\)ot bet gietbet at ^a^eaRcb. 

Rål^* "*^t ^løie meb en ^nbeng ^al^" o: benytte en 9lnbcné glib, 
Snbftgt, 5(ibeibe o. f. ». fom fit^ eget. 

»ali^t^ittnt. "»§ané ^o'otb et foret meb Jlalij esterne" d: ^an 
er taabelig og eenfolbig. (9Kotl>.) 

^a(»effitf>. "^an mener, at atSerben jlceter efter i^am itt ^aUt- 
ffinb" d: i)an t>ar jtore Snbbilbninger om ftg fel». (SKoti^.) 

Stam* "5lt faae ,«am til flt J&aar" : faae en arrig, febraabig, l^erjfefijg Jtone. 

— "5lt ffcere 2lHe oijcr een ^am" -j: bei^anble 5llle een«, ubengoVs 
ffiel paa @tanb eller g^ilfaar. (II. 16.) 326 

fati, ftttitie* "Jtan bu eet, faa fan ieg et ant^et^ !$in bu %tom, 

foa fan {cg gabet SSor." (J&r. 3wr. 9 ®9». n. 241.) — ''^an 

fan meet enb jit grabet 9)ot" a: l^att fan, «)eeb mecr, ent man troer; 
meet enb bet ^pti^e. (% ^vfo. I. 483. "-^an fan mecr cnb febe 03 
fortte.") 

fatitet (fnitb, \)lttig, fom i)eeb at fj?are for fig). "»San er en fantct 
Jtatl." — "J&^o, fom lommer til en fantet ^arf, Hn fløber 
f?3." (røotW 

Sia\>pt* "iDet tager jeg paa min Jta^^e" 0: bet tager jeg \>;ia mit3ln^ 
f»ar; ^>aatager mig ©f^lben berfor. — "2)ct i}il fontme ^aa btn 
^appe" 3: blme big tilregnet. — ">at ffore (Mnge) ^a:p:pen 
efter SSetret" a : tnbrette fin J&anblemaabt efter Dmfl<enbig^ebeme. (SKuti^.) 

Stat* X\x {fat iffe faae ben J^at i min ©æ!" o: bu f!al iffe narre 
mig bermeb: bit 5lnflag ffat iffe hjlUé. («§. $:^cmefen.) — ^'^att f!al 
l^olbe mig en Jtat i ©olen berfor" 3: f>an f!al iffe l)a\)e giort bet 
ufiraffet. _ "QU fovtigcé', at lei?c fammen foni'&nnbCvOg ^attc" 
o: meget iibe. (*. !l^cmefen.) ' _ "CQu jfal .\}i fee «eg af en lam 
Jtai." Sronijl: nu ffa( ber gaae neget »igtigt for jig. ('S. ^Jfomefen.) 
— ^'^an f)ai)bt ^aiitn i ©affen, men glemte at Hnbe for ben'' 
o: l>an Icb €ei(igt)eben fli^^e (tg af «&flmbeme. — "3)u ^ar nol traabt 
paa en ^at": tit .ben, fom er i cnbt ?une. (»r.) _ "5lt fiolu- 
batten i ®«!fen" o: fi^be ubefeet. 

1M* "2lt Jjfln:c faa fieb af noget, fom Mt af ®enno^^ — fom J^icer^ 
ling af fuur Ofi." (SWot^.) 

MMtU "3)en ^iebel fmitter iffe ben @r^bc": om to Uge (lette 
^Perfcner. — ("93ee big, faa fort bu er," fagbe ©rwben tit D^n^munben.") 

^ietnetnelf* ^^^an^ SDim ere fortinnebe meb ^iernemeir': om 
ben, fom ^r uflare, btanbebe £5ine. ((Siællanb(!.) 

^Mt* '*Sab \^ir!en ftaae mibt i 33J)en" o; kb bet Um ^jeb (Ret og 
@fiel; fom bet bor uctre. (IL 112.) 

mtUtottt* ''JQan er faa fattig fom en Jtirf erotte." 

mtlt^tU "»&i)ab i?itbc t>u ber? bet s?ar iffe paa bin jeirfeoei*» 
o: bet fom big iffe »eb. ($r. 3»er.) 827 

3: ^ar fKuIi Sfomrne. 

Mølb» "% øtec JlliPb" o: gbe cftet, fbibf flg t tioøet. — "*att gber 
nof JtiøB, naat bet Hber SlTt?or.*» (SRoti^.) 

fiøte* "3lt f iipbc $<H)re of ®aafen" a: fiebe b^rt, cg ^>aa uret @teb. 

— "9tt fiøl&e Jtatten i ©orffcn" d: fiøbe uBefeet, bet, man iffe 
fienber. — "SKan »eeb iffe om mon er fi^Bt, etter folgt" 
o: man veeb iffe i i^oab ^tiding man rt, ^orlebeø. man ml hlm ha 
^anblet, o. be«I. 

Sti9^. "^t gaae alt ^øhtt^ ®ang'' o: ai bøe. -- '^%t fee til 

^iøbet, og mene glejfet»» o- kbe fom man figtet til een Jting, 
tmebenø man l^ar en anben til gormaat 

ftioffetibor* "2lt ligge fi?g for Jtiøffenbøren" o: txtre Ifulfefi)^. 
(iBangebef.) "Icvitcr ægrotare." (SRotl^.) 

Stlintthaan^. "9lt braget om ÆltnfelBaanbet" o: f a^^eé om, ^orbe 
l^^o bev fan fonrate førfi, eUet førfi faae, o^naae noget. (SD^ot^O 

W^d* "»San er ttliS :paa æeirffifte": om ben, fom ml gielbe formeget 
flog. (11.229.)— ''^an mener, at ^an ^ar flugt al 93 ii« bom.*" 

— "»§an er faa flog, fom l^anø S^æfe er lang'* o: meget int- 
bilbff. — »»^an er flog af SWoberd Sit)" — ''ban tt ben floge 
STOonb attene" o : bilber ftg inb at »crre flogere enb aKe »nbre. (SWot^.) 

— "»&an er flog ^joa ^ottene 3)øb, noar »éiernen l^anger paa 
ifløerne" o: ^an er ijberfl enfolbig. 

ftloffe« ''^u ^eeb jeg, ^^ab Jtloffen er flagen*^ o: l^))orlebe« bet er 
fat meb 9)?anben; eHer forl^olber fig meb ®agen. 

fiæbt* ^'^un er flcebt for meb a^aar, og Bag meb Sfaar" o: ^mUé 
®tab6 og $v>ti ^ l^t>eYfen l^eel eder l^ab. L 251.) 

Sa^Ht* *'«&an l^ar iffe ^lotberne paa StxopptrC^ o: fjan er vberlig 
fattig, "^axi i^ax iffe meer, enb bet, ^n gaaer og ftaaer t.'' 

Hftffe (forflaoe). "Det fléffer iffe meev, enb et »laabotr i en 
»iørn." (3»ot^.) • 

ftttalb* "Det er ^nalb og 8alb mtt ^am" a: ^an er meget foag, 
fan oeb bet førfte (S^gbomlanfalb xioi^ bort. (^. @. Drbb.) 3æ 

fNeife« **9(t fncife font en Jtat met et 3(ale^D))et^'' d.- giøre fiø ti(, 
»ife fiø ^otJiiwMø, "^w fiø !ie|>^^i" (*. ©i^. H. 119.) 

Jtliff»* '*9(t flaae tftne^) i £ommen" (fot noøen) o: 9<m o)>i&raøt, fct^ 
hitinit vSbtn at^ffa'ot SQob til at t^ittt bet for S^fbfommehU. 

Jtnil^* "Det fan tegen SRanb faae Jtnii) i ©febe fot l^am" o.- i^an 
fr meøet tr«tt«fi«r, et en (SlageBrobet. («. @. ©ebel.) _ »»5ft fætte een 
imettem Stni'o og aSag" o: Bringe i en fattig ©tiCing. (9»cl^.) — 
"2rt fatte een JtniUen |)aa ®ttu6en*' o: bringe een til bet vberjte; 
• t»inge til et afgiorenbe @»ar; nebe wb JCrubfel. — »»®tb Sngen bxa^t 
fin Jtni)? til fuut Sceaing" a: f^are ^aa etter girngielbe u)^emf! ^afe, 
ufentmelige angreb. (9Koti^0 

Inuttt* "^an fnuttet fom en Stat o'ott en fuut Op" o: Ifan er 
meget i>tanim, onb. at f omme noer. (9Kot^. $. <S9t>. II. 235.) 

Stn^fttt^tøh* ''SJu i^at nof faaet Jtn^ftetgtøb af en ©ftanne* 

potte'» : f tt i9b|l ilalemaabe om ben, fom alHb leet. (ii?f- ▼• ffratme, 
at lloggerlee. JD. 5)ial. «et. <S. 496.) 

ftnoe* "%t fomme |)aa Jtnceetne" o: gaae tilbage i ftne ^tlfaar, femme 
til agtet«. 

Stø^ "Jtoen l^ttt glemt, at i)un i>ax Stal'o — ^il itU i?ibe af, at 
l^un l^at i?<etet ^aW: m ben, fom ^>at glemt fin tibligere, ringere 
(Stanb. (SWotW - "«an fienbet iffe en Jt o fra en aSeitmøae" 
o: ^an et meget enfolbig. (9»ot^>.) — »»2)e ete fom to robe ^oer'* 
o: be ere meget fortrolige og enige, l^olbe f ammen i enhver 2^ing. — • 
"Sft- fomme imtUtm *o og Jtitfegaatb meb een" d: l^inbre ^am 
i at opnaat, i^t)ab l^an iroebe flg forflffret om. ®n gammel 5$:alemaabe fra 
ben catftolffe %it. 9taaT ©onben paa fin JDobéfeng l^a»be lo»et en 5to til 
Jlirfe eKer ^iofUt, »ibfle ^tn^ingeme unbertiben at i^tnbre bet. gormobents 
lig jfulbe Jloen overgiweé til jtirfen »eb ©egra^elfen. (^. ®9\). II. 182.) 
^aa tt onbet ®teb (II. 281) gi)>er ^n benne Sorflaring: "9laar ^u^ucit 
forbum gat) en Jto til Jlirfen, og Wanben ba fom imellem og l^inbrebe bet 
for Jtoen fom bib.*' *) 

fplbt aSeit. "8ab bem na^pe« fammen, ©finbfiottel og fot bt »eit," ^ 

— "®taaflaf fiaae fafi, bu ijatmer min «ag" X9i%X (^. ^\^. ' 
II. 161.) •) 9. $ebel l^at an»enbt benne iRilemaabe, omtrent i ben angwne 99em«rfe(fe : 
"^an (3lbfalon) i^olbi jlg lige«)ii« fom i^an ^ax frugtagtig, }paa bet i^an 
funbc loffe bem over aJanbet, og fomme imellem 5to og itirfegaarb 
meb bennem" (nemlig afjfcere bem glugten). (®aro. p. 418.) 329 

fotntne. "3f9 fen^n i 90b %W': tronif! - '»fomæatib i ni?t®fife'* 

o :uaeleia9,uti(erfommen.(a.@.æebeI.9»ct^.) —"»©an !om l^iem fom 

^ f!n gabet« »©unb" o : i^an førte flg fcl» en Ut^ff« ^«a golfen. (9Rot^.) 

.— »^ommc igtenV d: eriiatte«, betate fl9-. — "^^* fommcr 

igten, fagbc ©ftabbcmt, t)au gaij fin ®o glcjf." 

fpmme fammett (gifte flg). "2(t eomnte (ammen paa ®ubØ 
33arm^ierti9^cb og 93rojiecn" d: gifte itg, ut>enUb»ei til at unberifolbe 
en ganiiUe. 

»vv^. 'm fr^te tit ^otfet" o: befienbe fin gorfeelfe, Bebe cm %\U 
9i»ctfe. '^gorbi man forbum maatte flaae @frifte unber i^crfet." (5? . ®i;». 
II. 15.) _ "^an jfal frJ^Be tit »orfet, for StaQtn ^an aa\)'' 
d: l>an jfat nof fomme til at unbgielbe betfor. («&. il^cmefen.) . 

»øtU ''^an i)at fpittet fft ^ott gobt, fnitbt" »: %)a«fet fin gorbeet 
gobt — »»5lt tige een i J^ottet" 0: f^jeibe, ubforffe een« ^enfigt 
eUer «n|Iag. ("SWan en I2)mgt|eb i i^ o r t e t ei maa f ige." ?p. ?Paar«. 1. 5.) 

»rib* '^5tt tage paa J^rib l^o« ,en J^iøBnianb" o: fiebe ^aaiBorg. — 
'*9lt ffrti?e meb bobbett ^tib" o: fere een mere til hegning, enb t>aii 
jf^lber »»5lt ij«re i eenØ ^tibl^UUS" o: »cere i fcerbele« S)nbe)l. 

»rittgle* "2lt fomme ^ringtet paa Saabbet" ((Sum«) oiformilbe 
bet ^aarbe i en 2)ttring »eb Dmf»øb: dorer la pillule. (SS. (S.Crbb.) 

»rp* "«§an fcetter atting i fin ^ro" o: fortcerer 5llt t^vab i^an eier 
eller fortiener, »eb SJeKewnet. (3Wot^.) 

Stto^ (SKebefrog). "2lt bibc paa Jlrogen" d: tabe fig loffe, forlebe 
»eb Mer, befnaffe. - »'^an bibet iffe faa tet paa drogen." — 
''jQun ^at bibt :paa J^rogen" o: labet fig Icffe. (SWotW 

Sttnh. "J&an er iffe et @fub ^rub »onrb" a: tfan er et nebrigt 
, @fam. (©. @. Drbb.) - 

"ftrttf fen taatcr nof SSatben" : cm ben, fem taaler gobt at briffe. (SWot^.) 

ftum* ^'^an giør fig faa frum, font en *&unb i en ®r^be" 0: l)an 
buffer jlg b^bt. (3»ct^.) 3 en- mobfot SSet^bning af frum ^ar ^a\x 
Jlalemaaben: »^an fiaaer faa frum (d: jii», (iolt, mcbig, trcbfig), 
fom en Sitbmanb paa en 2)ater — fom en 93uf lUeb ©ibfet.'^ 

fttttmme* "brummer (ett. Smuter) ere ogfaa ©røb" 0: en ftben 
!£ing fan ogfaa »«re gob, maa ogfaa tage« meb. 330 

frtlfet. "«t fliørc cm« «o^eb ftufct" o: gierc een gorttet, at^beri, 
Uro i ©inbet. — "©iør mifl iffc «&ot)fbct ftiiftt." 

JItttU«. "^an er iffc ixtti at briffc af Jlruué mcb" 3: l^an et en 
^ foragtelig, itefcrig. ^erfcn. (33. ®. €tbb.) 

ft^lbe. "»6an ijir fr^Bc tit Simmer S paa en ^ccffcjHgc'' d: gim 
ftg en \)anffe«9 Jling alt fer let. (9Rot^.) _ "^an et n^Kg frø* en 
af ©faHcn*' a: i^an l>ar new« ^««^* pne ©emeffce, er meget ung og 
umoten. — ''J^an frøB i S3agcroi?nen , fom en ffclbct ^unb" 
o : fneg ftg ffamfulb bort. (SJ. ©. Drbb.) 

»»Ibe. "»gan jfal fr^Bc til Stuitn for Jtagen, l^an aab" »: ^anfPaf 
faae fin (Straf. (II. 265.) 

Stut. '*3cg M tage et Jlul, og giøre ebcr lige gobe": figeé til ben, 
ber fltiger o»er en 9fnben, og felt) ^ar lige ©fijlb. (SWoti^.) — »»9tt fanf^ 
glocnbe ^ut ^aa een« «§,oi?eb" d: mfe fig abelmobig mob ben, bet et 
^ar fortient bet. 

fttUet* "gab ben l^orncbc ijogte ben fullebc" o: lab bet nu gaae 
fom bet fan. (U. 234.) _ >»^anø Drb flaac for ^ani fom ful- 
lebe ^alije" d: l^an taler jf^benbe, »eeb gobt at foie fine Crb. (aWotft.) 

Stnttt (^'nubc),- "2)er er fommcn en Jturre \^(ia 5£faaben imettem 
bem": er o^fommet en Uenigt)eb imellem bem. — "Der er albrig 
faa jcei?n en 3;raab, ber fan jo fomme en ,^wrrc v«o ben." ^ 
Drbf^r. 

ff 

fiaat. "pengene Brornbe lam paa IC a ar et" o: i^an fan iffe ^olbe ^aa 
$enge. (95. (S. £)rb6.) 

Saafeøattg. "»§an ^eeb Saafegangen" a: ^an »eeb gob ©cffeb i ben 
(Sag. — . ^^^an i?eeb Ji^aafegangen til f^enbc« iiaaV (2»ot^.) 

lab. "2lt lægge fIg paa ben tabe ®ibe" a; botone, hlm \>mn. — 
"^an ligger iffe ^aa ben labe (Sibe*^ a: er flittig og flrcebfom. (»r.) 

«ao. "»ean gai? ^am bet glatte J^ag»' »: te^febe l^am alvorligt (meb 
Orb); irettef atte ^am ubcn (Sfaanfel. 

latte Xib, lanqt fii^. "2)en er iffc trabfeig, fom ba lem": 
naar ber tale« om en X\\>, ber etibnu er langt Borte. (I. 271.) 

Ifltto i 5lnflgtct. "»gan Blev liing i 5lnflgtet veb at ^øre bet»» 
o: overraffet og ffarøfulb eller forlegen. 331 

SatløMm. "5lt t<er|!c for l^angl^atm** o: atBeite forgie^eé, «Ifer for 
et alt for ringe Ubbijtte. {% @vt) II. 18 Ifar: "at t«rffe for «alm.")') 

Sattet. "2)?an fan iffc jlaac en JiJ atter af t^am mcb en æognfte^": 
om bcit meget aborlige. (SWotf).) 

Sa$. '"'^(in ffal fcat^e )^ar nieb ^ihq :paa" o: Ija^^ehjgtig^ugg; "lenbfc« 
bigt af." (3»oty — "5lt lagge J^øg paa Saren" o: Icegge noget 
tifr for at rette etter forBeh*e.t)Vat) en 3lnben ^ar giort eder' f agt. (a3.<S.Crbb.) 

^e^e Cf«?gO- "*^* gaae o^cr kaffen, og Tebe efter QL^anb": fegc om 
bet, man l)ac for £5imne; giiJie jtg Umage for bet, fom man meb «et^cb 
fan faae. — ^^^^an leber efter fit eget 3Sib" o: fm egen govftanb. 
(SKott).) 

lee. "'Qan leer font en Xubfe, ber f^ar faaet et ©(ag af en ®ierbe=. 
jtat?er": m en tvungen fiatter. (SWot^.) 

«ebftolt>e. "^an er fom en fficet? fiebftolpe- man f*n fcette ^am 
til bl^ab ®ibe man ^il.^' (SBr.) 

Ceeo* /'^et Hei) (bet Hber nof) ®nben :|3aa »egen" o: Ubfalbetaf 
Sagen; f)»ab ber titjtbji (feer, etter maa giere«. 

Uflt. "^an lefler meb ^am, fom S3øbbeten meb en ung %i^i>*': 
om en meget ^aarb ^ugtemefter etter @fotemefter. (SJ^ot^.) 

Seoem^li^eibe. "'^aii er en iJang^een Ølife, et lan^t Slegifler." 
(II. 125.) _ "ilf^aar l^an faacr to Xn'o at flaac ^aa, Un ^an 

fee oter en ©fiCfingØ^otte." (f&x.) "«&an er en ^arl fom en fnattet 
S^(e\>c." («p. ©i)yj.) 

let. "»^un er let paa'Xaaeu — lø8 V<»<i S^raaben" ("^un laber ftg 
* flemme") o : l^un er ufi^b)?, l»JSagtig. (5Wot^.) 

lige. "*$eber og ^ang ^^ige, bc fiatjer iffe ^aaU lige": naar (Sen , 
gier gorbring )(>aa bet, fom iffe ti(fommer l^am. («&. Xljomefen.) -- 
5lt labe fem ^(ere lige" o: labe noget gaae, fom bet fan, ret etter galt. "JH ') 3»f. "gor Siteratur og Jlritit." VI. @. 305, l^^jor ber urigtigen mene«: at 
3:alemaaben er: at tofrffe ^jaa fiangl^alm. Dgfaa SKot^ "^ar: at tar(fe 
for fiang^ialm j: ]^a\)e liben grugt af fior Umage; fom naar man 
' icerjier f»ang (Rugfceb, ber iffe giver anbet Ubb^tte, enb fiangljalmen. ^ 332 

U^e (flobf). "a)e err ixcnxtit web eet Sern." — "Æ^e ere fnni be 
j)atf qioxU i eet Dflefat." — "Xan fan ia^t eet Jtul, og gierc 
tiem Uge gote nteb." — "fDen ^iebel fmitter iffe ben ©r^be." 

(II. 178.) 

SUøt^rorbifett. "Du fcet ub fom en fogt 5Jiig:|)r«Hfen." (Q3r. 
uben Sorf (åring. 3ajFet, fammenfalben?) 

SUmftattø (enten: ICtincftang or^Jtofteffaft; af bet js)i>j!c SJimc, 
en Sto^', ettet l^er ntcneé en ®tang, iBefhøget meb Sugleliim, 
fom gugrefængere iBruge). "5lt løfce nxeb JJiimftangen" 
3: gate forgie)>eé, giøre en unyttig @ang (f. @r. naat @en t^tfeé uret 
akt, etter i et gatt SSrenbe). 

Sittneb. "^an niaa fcelp (abe fit jfibne SJinneb t?a(Te ^iemme" 
o: iffe (abe fin (Sfam femme ub (>(anbt golf. (53r.) 

lobbett. "5(t ijcnbe bet 8 o b n e ub" o : »ife jig ftreng, »reb og barff, naar 
' bet @cbe iffe (|ie(^er. 

Spmme. "5(t ba^c een i fin !&omme" o: ]^at»e jlcr aWagt ct>er een; 
at funne faae l^am til alting. 

fipf^f^e« "3)et forjlaaer faameget fom en !i^o:p|)e i en øbe J^abe." 

(3Kct^.) — '*^an i)0}(ipn om, fom en li^ov:pe paa. et g(ocnbe 

3ern." (SiæKanbf!.) 

Sttb. "5(t (abe een gaae for J^ub og fo(bt a^anb" o:forfemme, iffe 
tage ftg af i^am. — "Jeg git?er l^am ^ub og l&age" a: jeg agter 
^am for intet; bn;ber mig iffe om l^am, gi»er T^am en gob 25 ag. (9Wct^.) 

— "«&an toebe ^am uben l&ub og fo(bt 33anb" 3: ^jn^glebe i^am. 
(II. 127.) 

luqtc. "3eg (ugtcr nof ^ijab bu jieger" d: jeg mcerfer nof, ^vab bu 
ifax i ©inbe. i% fiotte. 124. % ®v». I. 124.) 9»au figer etter«: 
"3eg (ugtcr nof fiunten/' 

luffe. "*2(t (uf fe een ub af 2)oren og inb af !^aagen" o: gi^re 
etter mobtage (|cmmeligt, ^»ab man negter etter afflaacr aabenbart. (9Wc!().) 

— "5(t (uffe ©ftinet naar pengene ere fiiaa(ne" d: giore neget 
for fiibigt. 

Intteopb. "»^an er (unegob fom 3^orbenregn" o: ufjabig i 8une og 
@inb; iffe at ftoU \faa i Cmgang." (II. 106.) 

fiuttte. "^axi l^ar (ugtet ^nnttn". o: m«rfer noget tir, i^toab man \)i(be 

fKulc for ()am. — "jeg (ugter nof i&unten" o: jeg mterfer nof 
5(nflaget. »> ff 333 

8^. "Æ)et er gobt at flaae i 8^" — fagbc ^iotrlingen, l^un fiob 
unber ©tjøltejfaftet." (SBr.) 

Iijbe. '*^ct r^bcr (flingcr) fom man ^rcb en @o i Oret." 
(SWoti^. »r.) 

S^øte. "^an :prcefer i en Ss^gte" d: fnaffet uben <Sammeni|ceng. (3»ctt>.) 
"2:arer l^n i Spiret; fcrflaaer iffe l^yjat ^an »il ktc Slnbre." (9S.@.Orbb.) 

"fi^lfeit regner ncb for l^am, faa ^an. fibber i ©famet til jørenc"' 
0^: f)an tv meget u^elbig. (I. 292.) røobfat: "i&Jjffen ^(enger ijeb 
l^am, fom @fibt i?eb fpcrbe J!abe" d: alting Ivffeé for l^am. 
(«. @. £)tbB.) 

St^«. "9lt l^olbe fiffet, tit man finber ©tagen" o: gim ftnOierning 
jHøbeeføft, uorbentligt. (3Woti^.) _ "5U l^olbe S^fet for een 
o: »(tre l^am tit J&iel^) i Øloget, tjvoraf t|an l^ar gcrbeet, ben Stnben gor 
trceb etter (Sf am. — "5tt fiaae i ftt eget ^t}9, fom 3:rcej!omanben 
o: ffabe ftg fet». (II. 231.) _ "-»t tofnbe J&!?fet, og tebe efter 
©tagen" o: at beg^nbe )paa en Jiing ubejt forweben CS»ne cg gorbetebelfe. 
(5Wotf|.) _ "^er i?it fiJ^g tit, SKober!" — fagbe ©tubenten 

Suteaften, l^an ^at?be loijet $rceften, at :pr(e!e for l^am i $aa(fen." 
(93r.) 

lljl>er. "«&an t^i?er fom en »§ejl fan renbe" d: jtcerft og ^aanbgribetigt. 

l«gøe flg (tit ©enge). "«§«n i?it ^elji tcegge fig meb *§ønfene 
(tibtigt) og ^aat op meb ©oen" (fitbigt). (srøottj.) 

lan^t^. "5tt tcengcø efter noget, fom Sugten efter ben t^fe 2)ag." 
(SWot^.) - 

Xoete. ' ''2)u fan lare bine 93øm at cebe ^ut": cm ben, fem wt rette 
Slnbre, etter tcere 5(nbre, ]^»ab i)an felto ci fan. (STOctti.) — ''^an fit 
I (er c {Reesen at tage ©ceé, og «§øgen at fange JDuer"': naar (Sen 
»it lære en SInben, i^^ab benne fcrflaaer bebre. (95. @. Drbb.) 

fiaetfe. "2)u l^ar gobt ijeb at f^nge," fagbe 95onben til ficerfen, 
"bu gi^er jngen ©fat." (SWctt).) lelbe, "Sit gi^e een noget at tø6e (renbc) meb" o; mebbele ^am urig^ 
tige eller ufiffre 5:ibenber etter Øl^^eber. — "SfJu fif l^an bet, at 
renbe meb." j 334 , 

Sø^ti. '*S)tt er en £øøit, matt fan tage og føle paa — ett li^øgn, 
men fan ^ugge en SBuløjce i" o: m grct) Segn. (SWot^.) — ''«§aii 
fan trorbe en léøgn o|) unter {!ne Slubbet, fnoe en l^i^gn itbtn 
%tm" D: fcrjiaae gobt at l^tje. (SWoti^.) — "»&an forflaaft at fccfte 
gart?e poa en J^øgn." (^r. 3»«t.) 

le«. "«&un er lø^ poa 3:raabcn/' f. let* 

fi«». "»&an er ibange for ]^t>crt gøi?, ber rører f!g": om ben meget 
frpgtfomme. _ "^an rafter fom et SSé^ctø^/' — "^afi lopg- 
^ ger iffe JJøt) tmedent, naar t)an flaaer/' eUcr: "(crggcr tffc 
gingrene imellem" o: l^an floaer for 9ll»or. (SWot^.) 

29^t. "@aa brijiig fom en iølanbj! SJø^e" o: tt gaar. (11. 95.) 

• # 

ntaa. "Q3i maa ber til, enten t?i tripper eller trailer, ^i(*er efler 
flanger/' "Ægrc quidom, faclmus lamcn." (3»ot]^.) 

fDtaal, rnaaU, "5lt moalc Silfc og ajabmcl mcb een 5llen" 
o: Bei^anble uH^e 5Wcmicffer ccné; ffcere 3l((e ot)er een Stam. — "^an 
maaler (£i(fc og 3?abmcl meb een -Jllcn" o: i^ax ingen fPerfoné 
SCnfeelfe. (9Rct^.) _ "^an maaXtx ^am ©ficppcn fnlb" ^' fcetter 
^am bvgtig i (Wette. .(J&olBerg. @r. 3Wontan. lU. 6.) 

^aant. "SOtan fan H(bc Imm inb, at Wlaantn er giort af en 
grøn Cft" d: Ijan Iroer 9llt l)»ab man jtger l|am. — "a)Uane;i er 
ftaact 0^ i f>ang ^anbc" o : han er gammel og jlenflalbet. ($. (Sitt.) 
— "^an i)ai ftt ®rei^j!af» i 30? a anen": om en ®re\>e uben @re\>= 
^ah; og 5(nbre, fom eve, eUcr mffe Ⱦre -gerrer, nben ai i)a\it f^nberlig 
@ob« etter TObler. _ "^auø «&ierne er faa let, at ben fan fl»\?c 

til 3)? a an en i en ®^inbcloæi\" (^B. »S. Drbb.) 

Maantftin* "»^an var iffe gob at møbe i SWaaneffin" d; ^an er 
meget l^ceélig. 

9Jlab. "2)et er for i^mx ligcfom føben 9D?ab" d: bet falber ^am meget 
Jet; "bet er en f mal (Sag for ftam." (SWot^.) 

SØlab^pfe. '"illt rette SKunbcn efter SWab:|3ofen" d: fatte Xaviw^ 
efter 9i«ring. (®.@.Orbb.) 

fØTabffaK "3lt gaae i STOabffatet" o: vorre paa bet ijberjte; gaae til^ 
grunbe. 335 r I fOlabtfife. '*^m fan pn frø ab »i fe" j: Ijan fcrflaaer gobt at flebffe cg 

^a^t. "2)ct er ^Wage til 33to9e" — "bøtten er faa gob fom 

^aaøet" a: be ete Kge gobe; ben ene iffe bebre enb ben anben. (SWoti^.) 

mager. "«§«n er fao mager og tør, at ^un fan iffe t»ranbe et 
!?^é nteb Sfingrene, ubeii ber gaaer 3lb i bem." (SJr.) 

malfe^ "5lt malfe ben Haat ^n" d: blanbe aRelfcn meb'3^anb. (aWctl).) 

^alt. "»§an t>ar felt) grønt SDUlt ))aa l^of tet": en 3:alemaabe, fem 
an\)cnbe« )p(i(i bem, bet Isatte fmaa, eller uforførgebe Søvn, cm ^wlfe man 
ei fan wbe, l>\)orlebeé bc \jiffe arte fig, naar be bable 2lnbreé; c. be«l. (SWot^.) 
3t)f. ilalemaaben i^v^.: "^c '^ar fel» ^ijllinger "^^ki (»ane." JD. $)ial. 
«er. ©. 435. - "^an ^otr onbt STOalt til ®ilbe" .1: f»an er 
trcetteficer, feger 5t(ammert. (SWotl).) 

^a«e. "tgané 2ftalu er foret meb Q^ogn^ub" d: l)an fan taale l)t)ab 
bet jfal \>ccre. (II. 205.) _ "Qlt (fijbe 5P?a^cn op" d: tavjf 5Wcb 
til itg. (SWot^.) 

mebe (figte), "»gan jfi^ber iffe bib, fom tniu meb er" o: i)an ijar 
anbet i @inbe, enb ^an fcregi»er. (9Wotl>.) 

9SStt^U* "•&<^« fanger ben ticnbe STO e g fe" d : er ganffe tau6, ftum. {% @jj». ) — 
"»§on fom til flungen STOeøfe- — fem iffe før "llflab var givet" 
o: ^an fem for filbigt. («&. Jlljomcfen.) Øaiule J^alemaaber fra (Fat()c(i? 
ciémen. 

titilb. "®aa milb fom en nv toffilUng." (^. (S>>». 11. 19C.) — 
"t&an feer iffe tiere milbt, enb ©1? brcehber cUcr 53arn falbev 
i 3lben" o : }^QiXi er altib imcb ©tremmen , meget f cevilnbet eg uvenlig. , 
(gWetlf.) _ "^an feer faa milbt fom en (SbbifcBnjgger." (røetlj.) 

^iil. "»gan er fiunbrebc miU 6orte" d; i^an fibber i b^be lanfer. 
(9»ot^.) 

^Ri^ttttbeXfe^ "S)et fortr^ber ^am (^an fan iffe taale)/ (\i @olen 
ffinner i 33anb" d: ^>an er meget miéunbelig. (3»ot. 5Br.) 

mpbett« "»&un er faa moben fom en bruun 9^øb": em en giftefwrbig ' 
$ige, ber gierne vil i SBrubefeng. (SWctl^.) 

9llpber. "2)et gif i fin STOober iglen" i>: blev iffe til noget; blev e^^ 
givet, iffe fulbb^rbet. 336 

Vtøtttm. "S>tt fiøi bort me^ @amt ^ctttné @(rd" (elXet: nieb 
Si(bg(réfnie) a: bet forf^^anbt, bfet? Hi ingni Xinq; "bft foer grant en i 
5Bolb." (2Rct^.) 

fyintib. "'Hi ta^t fBlabtt fra Wlvint)tn" o: ta(e reent ub, n^e fut SKc ^ 
ninø. — ">J[t fm^re een om SWunbcn mcb noget" — "at fh^ge 
een om S^unben meb en *&arefob" o: narre een meb tomme hofter 
etfer ^UHt Drb. (SKoti^.) _ "9lt flr^ge j!g om SKunben mcb 
JlaarmoMg^eb/' — "2»«nben gif i S^agtaaS-for l^am" o: i^an 
gtf fra jin Jlale, flanbfebe ^>lubfeUg i ilalen. — "3KuJiben Irter paa 

^enbe fom en ?Pe6erq^<ern/' — "i)et gaaer uben for min 
SWunb/ fom Brebet Smør" d: bet gaaet mig forbi, bet faaer jeg 
intet af. _ "5(t fcette fiaa^ for STOunben" ftolbe 5:anb fer 
Sjunge) a: tatere taué, »arfcm i f[n Sale. — ''*&an l^ar 3)1^ u ni) en 
paa bet rette @teb" d: fan tale gobt for fig. — "sjttt tage S^unben 
for fulb" o; forknge for meget. — "5)er fibber en jfiben fTOunb 

Ijl^^am" D : ^n taler utjøwiff, vlumpt *'^an l^ar bet i Srøunben, 

fom agernet i 3lumpen." »Voces jactai inanes." (9»oti^.) — "»§an 
l^or iffe mere «&olb paa jin SWunb, enb en 2(SMe!one paa ftn 

S***. (SWot^O — "9(t flaae eit SKurib op fom en Ji^abebpr" 
9 : flaae en ul^ømff ®foggerlattet op. Distorqaere ora cachinno. (9)l^ot^.) 

^ttttbl^elb. "'De :^at>c attc eet Srøunbl^etb" a: be (tge atte eet; ben 
ene taler efter ben anben (idem sermo omikibus). — "J^an l^ar tffe 
altib eet S^unbl^elb": calidum <Sr frigidum ex uno oreefflat. (9Rot^.) 

ayittttfe. "Æ)et er bet, 3iainfene floae« om": bet er bet, Ifwrom bet 
gielber. (3»ot^.) 

SØtttttt. "'ian fan tie fom en SKuur" o: er meget tau« meb bet, fem 
betroeé l|am. (SRotl^.) 

ØRutt^. "2lt l^aije faa traolt fom 2»uu6 i 33arfelfeng" o: i^atjc 
meget travlt; ifonr om ben @tunbe«føfe. — "2(t floae 93anb paa en 
brufnet ffftuu^" o; giore noget reent o»erflebigt! (99r.) 

fSftuU^ul. *'^an er foa rceb, ai f)an funN fr^be i et S^ufe^ut." 
(SRotlf.) • 

SDt^ttt. "2lt forn^e fin fØl^nt" o: giere noget, man iffe Icenge ^ar giort; 
fomme paa et ®teb, i^9or man i lang ^ib iffe ^ar været. — "«^and 
aW^nt gielber nu iffe meer" o: ffan i^ar.iffe mere at flge, l^ar ingen 
SWagt mere. _ "% Utcdt een meb lige SD^^nf o: gi^e lige for lige. 337 

I 

d:. ganffe tau« og forlegen. (3Rot^.) 

mø. "I>ctfom bet ffeet, bcrfom bet er fanbt, o. f, t)., ba j!at jeg 
gbe big min SWobet for en SWø" o: albrig, aMe« iffe, umue? 
ligt. (SKoti^O — "J&utt ftbbcr t Xanttt, fom be ferlowbc STOøer." 
(#. 2:i|omefen.) 

"'fØleøl^affett er fontmen for SSorbenben." "(Sfam er f ommen tilrøre"; 
om ringe golf , ber fomme i en l>ei (StiUtng. i% <St)». II. 70.) 

ØRatte. "2)et er 93anb paa ^anS Stolle*' o: bet er efter i^an« (Sinb, 
S)n)!e, !lart), gcrbeel. 

^aaV "2lt fibbe, fom man fab paa ^aalt" d: meget opngflelig, uro^ 
lig, o»er !liben, fom gaaer, eller otjcr bet, m^in »enier fig. (it)f. % ®V». H. 73.) 

iR:aIfe. "5lt tage goben )pacL Staffen" o: jf^nbe ^aa fin ®aflø, ile 
afjteb. - "^t /aac ®fani paa fm Skaffe" o: fomme ilbe affleb, 
bli»e ilbe belwnet. 

fStar. "3Sax ^an faa titg en .&are, fom l^an er en 9^ ar, ba toar 
f)an Icengc taabc fiegt og opcebt." (STOot^. (Jcttert.) 

narre. "S>tn jfal flaac tibligt op, ber oil narre ^axtx" o: W ^ 
fnilb, »anffelig at narre. 

9taDtt. "2)et er et Sflai^n, man fan ffrioe paa en @tefn, og flaae 
en bob «&unb i^iel meb*': nomen spedosum. (9Kot^.) 

tte^e1t øm. "»©an gi! nebcn om": flge« om ben, fom brufner. (Wot^.) 

ttPf* "^an faaer iffe no!, for i^an faaer SWunben futb af 3orb": 
fer ^on boer; om ben, fom er meget ^jengegribff. (% ^V^*) — "®tobber 
faaer a(brig nof": om ben, fom er ubeffeben i at begiere. i^cfi^.) 

9t^ og 9l«r (91« e, 9^«be). "dengang i S'l^, og eengang i 92«" 
o: meget pelben. — "3cg lommer ber eengang i 91 1) og eengang 
i 91«." 

wi^tti^. (irottij!:) "®aa nJ?t ti g, fom en ©o i et ©tegeré" a: reent 
iil Unitte; eller: til mere @fabe, enb &a»n. — "^a nyttig, fom 

Kit^ paa 3ent, fom bet femte ^M til en SSogn." (9?ot^.) 338 

fkmh. ''^an ^at in«fc til at t>tnt>t ®aaff«9 mtt>": om ben, bet »i( 
pMta^t fig affel^aanbe, fom f^an iffe fan ubfm. (SWoti^.) — "sSt ]^at>c 
S^«6 og Jtløer" d: ^aft cg (Sftertrvf. — "^an ^olbt en Xalc, 
fpitt ^aijbf S^Jafc og Jtløcr." 

9tmit. "«t ^aije »een i 91« fen" o: me bi(tr», ufcrfcerbet. — "'Hi 
fatte ^flffen ^øit, fiiffe 9fi«fen'i Metret" o: »ife fig latterlig 
cwrracbtg. _ "5it ligge .meb mct^tn i ajeiret" j>: %e b^b. — 
. "2tt l^cenge mcb 9fl(efen*' d: me fctfagt. — "?lt gaae, Ii?fcc 
efter S^cefen" »: gaae tanfelø«, ^en i fTaaget. — "^an laber fig 
iffe faa let tage »eb 9^1 cef en" o: narre, ffuffe. — "^en 2)rcng 
f^iaer «Woberen paa 9^1 ce f e n" d: agter cg l^ber ^enbe iffe, forbi ^un »if er for 
megen geieligl^eb. _ ''J^an UUx altib :poa SJlcefcn" o: er i^ab. 
bruffen, fwrenbe. - "5lt »itte ^tje fm ^cefc attc^egnc" o: Bianbc 

^ flg i ait. _ "5lt fpibfe fm Øloffe efter noget" o: ret t»rigt »ente 
fig noget. _ "2{t faae en lang SRæfe" o: bKt)e jluffet i nn gor. 
»cntning.— "^an er faa »iié, fom >ané Sflæfe er lang" o: ^aner 
meget fiog i fin egen Snbbilbning; "^an »eeb, t>\)or en ^umle t|ar 3^g." 
(II. 289.) — "^an er faa »reb, at man funbe jlaae 3lb af l^ané 
9^« fe." — "ilag big fcb om 9læfen, og (ab fom bu ficrner!" 
Sronijf; formobentUg om ben, for l)»em noget flaaer feil. (^. 3:i^omefen.) 
"Olt »enbe 9^(efen ^iem" o: føge *iemmet. — "5lt ]&ugge fm 
lincefe i <Sttm for 9^ogen" o: ipaaia^c fig en fior Umage, 58eft)(crlig. 
l)eb for een. (II. 27.) _ "5it fafic een noget i 9^1 ce fen" o: be. 
keibe, (abe een noget Iføre — tfcer, J»ab ber iffe er megen Sdre »eb. 
— "ait tal^c Baabe 91« fe og SKunb o»cr noget": af gorunbring, 
Dtoerraffelfe o.f.».; meb et <Skg« SBibegreb om f»agere gorfianbée^ner. — 
"9a tage noget Bort for 9flcefen, lige for 9^cefcn af een": 
noget, fom en 9lnben jujl »ilbe Bruge, eller ba l|an minbji »entebc bet. — 
"OTt luffe 2)øren for g^lcefen af .een." -r- "£)et gaaer min 
9fiæfc forbi" o: bet faaer jeg intet af. 

9r«fe. "9tt faae en 9^« fe" o: en Srettefcettclfe af en gorefat etter Cver.- 
manb. STOaaffee fnaretc bet gammelbanjfe S^lefe. 3«(. Neiza, @fam, m. m. 

ØtflfDe* "2)ct ^jagfer, fom en fnattet 9^(e»e til et Blaat £)ie": om 
bet, fom flet iffe ^agfer fammen. (f. SS, (S. Drbb. 91^. (S. 94.) «Kan 
funbe ogf aa tcenfe flg en onben ©eti^bmng: bet ^3a«fer,' fom Slarfag til 
SSirfning. 339 

I 

I 

nøgen. "@aa nøgen, fom l^an !om af SKobetfi gfø" o: wnt uben 
Jtlflfbet paa itro^j^en. (SKot^.) — "^an et faa nøgen, at man 
fan flgte SKeet igiennem l^aw": om Un, fom et uifeft, ^ialtet Hcebt. 
(Sunge om Øiorbfia«. atmuf. @. 140.) _ "Det ^at intet ^)ao fig" 

— fagte $igen, l^un føbtc et nøgent ©atn*" (éi«ff.) 

^9^U (en), "Q(t ttuge JTongenS SRøgle" o: aabne, ffajf« Sd Snb:? 
gang meb 9Ragt. 

Steøle* "2)et et et 9^ øgle (©atnnøgle) unbet ^m": om ben, ber 
iffe fan fibbe ^Qe )paa en ®toL (SRot^.) 

neied. "gaaet l^an intet af ©tegen, faa faaet i)an at jliffe $inben" : 
i^votmeb ben fopfle« til ©^jibbet. (SWoti^.) 

« 

jOlben. "2)et nattet iffe at IJtcenbe »§ønø :|)aa Dlben" d: oet er 
reent fotgietjeé. (SWot^.) 

iOmqtfarb. ''2)et et bet gamle Dniqi?ceb paa aSifen" d: bet et bet, 
l^an altib gtentager, !on\mer tilbage til (ai forbte, )?aa{laae, e. be6l. (fD^otl^.) 

©rb. "2iae Dtb labc ffg fige, og nogle to ©ange": til ben, fom ube. 
føiet »il bringe en »nben Hl Xau^l^eb. («. @. ©ebel.) — "5Jt gitje 
^en tene Dtb fot pengene" d: tale reentub, giw ©en tåbelig JBejfeb. 
(gWoti^.) _ "2)ct tiat tene Dtb fot pengene!" — "«&an git?ct 
iffe mange Dtb fot pengene" d: Ijan er iffe meg^t talenbe. (2Kot^.) 

— "«&an fiaaet i) eb fit Dtb, fom ^axtn ijeb S^tommen" o: i^an 
flaaet ilfe til Xroenbe, er ganffe uotb^olben. (S3r.) — ''5(t fatte fine 
Dtb paa ©ftuet" o: tale meb £)mf»øb, tttet^bigt. (9»otl).) - 
"Dtb ene fiaac fot l^ani fom fuUcbe Jtabe" o: i^an taler fli^benbe, 
be^e»er ei at lebe om €rb. (9Rot^.) 

■ 

iOftelat* "2)e-ligne f)i)etanbte, fom be ^ate jiøbte i eet Dftefai": 
om en ficr Siig^eb. (SWotl^.) 

Ct^evøattø* *'S)tt et en D^etgang", fagbe fllce^en, ba be flaacte 
l^am;" etter: "fagbe 3«geten til JRce^em" (IB. <S. Drbb.) 

©Dii. "SWan fan brcebe (fmeite) meget @møt i en f)eb D^n" 
o: fpilbe meget ril Unitte. (9Wotl|.) 

« 

paaftti^c. "«&an fif lafl og ^aafftejyet" »: jff en alvorlig Srette^ 
f(ettelfe, en munbtlig (»e»felfe. 

22* 340 

^^N« "^St t^ppt fom $ ab bet i et @abe{to" o: ftioffe o^htmUt 
neget øm fig feb. (Vo^.) $abbe (niNrtfer 1^ m 9rø; fom oftere i 
ttlbre !Danf!. 

9>ati>f* "5lt ^at)e noget t ^Panten" d: ^ai>e en ^altj €luu«. — 
"at !)at>c en .©meb i ^anben" d: ^owb^im efter en@mir. (3i?U.) 
(Mer«: "at ^a»e en ilemmermanb i «&owbet." ~- "I)ft ftbber entnu i 
min $anbe" o: bet glemmer jeg tffe faa let. (SRotl^O — "2)et fan 
^an tffe faae i ffn ?piinbe" d: begribe, fatte. 

9>ai|»e69ie. *'2lt jftjbe 5Ja<>egøien" o: wht uatmmbélig ^elbig; o^.- 
naae en flor fi^ffe. — "jgan ^ar ret jfutt $a:pegpien": f. fe. 
»eb et rigt ©iftermaal ".§an troer, l^an bar flutt ^sipt^øitn." 

^a»e* "2lt trcettcg om g5at?en«' (JTciferené) ®fi<eg": cm Set, fom 
iffe er ))cerb ai trcetteø cm: de lana caprina. (SØcfl^.) 

9>el^. "2)u maa nof ijajfe min-^^elø, mm iffe gii^re ttn aaah'': 
naax man i (S)>og oil tilftaae noget, fem man afjiaaer. (©icellanbff.) 

9)ettge. "«&an fl^er jttofonen fti^e 5^ en g c at,giemmc" d: brifferbem 
op. (aRct^.) — "^an er ijreb ^aa ftne egne $enge; l^n jager 
bcm fra fig meb »éænber og gcttcr." (ii. 205.) — "*§an fom* 
mer tgien, fom be onbe 5^ enge/' (ii. 214.) — "^an i^ar 
3Jcnge nof; men ganben tjar SRøglen til t)em": cm ben@ierrige. 
(S3r.) ' . 

9>ialt: "9(t flaac fine ,?Pialter fammen'' o: inbgaae Scrfle^ffab, gor^- 
ening meb 9togen; if«rr cm ^tftermaal meUem ^o, fem begge ^ve ringe 
gormue. 

pialttt. "«&un er fha pialtct, at man fan fce ^enbc for tnb og 
iag nb." (33r.) 

pihc. "«§an jfal giøre bet, enten ban ^ibcr etter fanger": enten meb 
bet @obe, etter meb bet Onbe. ^ "^an maattt giøre bet; mttn \fQXt 
pcb eKer fang" d: faa nobtg ^n enbog »ilbc. 

9>ibe. "2(t banbfe efter eenS $i6e" o: at maatte rette jig "ganffe 
efter een. _ "^an maa banbfe efter l^enbe« ^ibe" o: giere f^^at 
l^un ml ^a»e, l^fhe ^enbe. _ ''^an maattt fiiffe ffn ^iht inb" 
o: l)clbe c») at prale. _ ''$pibcn l^ar faaet en anben »J)b" 
o: Sagerne ^at>e foranbret (tg; ber tale« nu i en anben 3^one. 341 . » 

f 

mm "2lt jf^N ettlt)ib ^xnt> efter nt>%tf' o: t^^Mtt alt éaufc/m. 
^m gor»enttttttg- om at faae bet, eHet fmbe bet igttti. _ "J)et 6leo, 
bltoer CII *ittb til ^an« ftiigfi^e": en 5Mas til ^an6 3)eb. - 
''at fiaae paa ?ginbe for een" o: l^fire og l^be ^am i 5at. - 
"«t f<ette fme Dtb ^aa 5?inbe/' (WctW eaet«: ^aa Sfruer. 
f. eittte. — "5tt fatte en $inb fot noget" o: tfinbte, at bet 
i^eer. _ "9(t ^otbe ub ttt $inb« ©nbe" o: ^ bet »berfle. 
pittt. "'©an et iffe af bem, bet labe jlg ^itte ^aa 9lcefen" a: fem 

taale 9ltt, ^t)ab maa-B^ber bem. (SKot^O 
VIp1> "'éan labct no! Xo gaae mcb en *l©^": ^an laber Hg noC 
fige, fomme til ^tUt meb. (3»ot^.) — "9flu gaaet ^anS *Io O og 
*&ar^" 3 : nu l>ar ^n jlcerf gorttenejte. (aRot^.) 
?>pfe* "^an i)il l^ai?e Baobe i qJofe 09 ©ce!": er alt fer Begierlig. - 
"2»an fan iffe faae Baabe i $ofe og i ©af o: «lt ^aa een. 
gang. — ''^Mi fif Baabe i $ofe og i ®cef" o: meget rigeligt. - 
"De tigge Begge til een .5P o fe" o: ere i gatteéifaB. — ""^^^ ^«^ 
faaet fm $ofe malet": cc Bleven trinb. (aRot^.) 

?>ptte. "5lt v«te spotte og *anbe ^0« nogen, txuxy i et ^guuS" 
0: fcfmaae meget, t)a»e megen 3nbfli)belfe. (@n anbcn gcrHaring ^^^aa 
benne J^alemaabe, % @!?», U. 15: "«an er anfører, »egijnber berttl. ) 

^tatSt. ''»^fln et iffe fattig 3»anbg qjtceft" o: l>an l>ar ftore Xanfer 
cmftgfeb. (9»ot^.> — "©il bu l^a^emeet, faa gaae Hl * tæft en": 
om ben, fem man mener, l)ar faaet ncf. (9^. ®. Orbb. Dgfaa: "O^il bu 
»ibe meer" o.f.».) — "3»in gabet vat ingen ^tceft' — 3cg 
et iffe ptcefteUtb; jeg flgct. iffe mine Dtb to ©ange": naar 
man iffe »il gientage, ^vab engang er fagt. («r.) (Siættanblf. 

^ttbe. "* f^e $ubet unbet 5tnbtc« 2ttme" o: arbeibe Hl 5lnbteé 
Øltjtte.. (SWot^O 

^ttttø. "^an giøt qjung af fin 3»unb" o: ^an lover meget gobt, cg 
kolber intet. (aRotl|.) _ "5tt l^ve i fin egen $ung" d: ubgive 
fig for rigere, enb man er; foregive, (ii man ^ar faaet flere SPeitge. enb 
virfeligter. (95. @. CrbB.) _ "©m $ ung. fan nof )^«nge »eb 
ben @f inbf iole" o : be ilo ere lige gobe. C^Kot^.) — "(£n ©fitting 
af ^ané $ung, et en 2:anb af l^ang 2»unb": om ben ©ierrige. 
(røotl).) — . "'£)et vil fvie til f)ang $ung" d: bet vil fo(h ^am 
mange $enge. 342 9^9lfe* "at fnaffe font cit ^ølfe, bet et aaUn i Begge d^nbtt" 
o; at fnaffe ^elfefnaf- (/.) — "%i føgc @uppf ^aa en ^øffc* 
|)inb" 3: at fnaffe meget, giøte mange D^^on)eIfet cver en ringe S^tng. ~ 
"at fcinbe ^unben \)eb éi^Ifen" (fcetteSuflentit^artner - (Roet^en 
til ai »ogte @««) a: gm' noget i flet, utro gowaring. (SRot^O — "S>tt 
fommrt iffe an paa en $ølfe i @Iagtetiben'\ o: )>aa libt mere 
etter minbre, }^ox ber gaaer meget meb. — "9(t fafle meb $ølfcn 
(eiL en $ølfe) efter en ®ibe gicj!" o: ant>enbe enUben@a»e, 99e^ 
fof}mng,.for at t)tnbe noget Bet^beligt. [. ^pc^tpel^C* 

jQi^aeø. "9lt føre 0»<eg i JJorn" o: forlcbe en enfolbig ^erfon til et 
jfabeligt goretagenbe. (5B. @. Orbb.) 

£l««rti. "«&an et iffe føbt unbet en 2(nbenø Cijcetn" o: f^an 
trcenger iffe Hl 9lnbre, U\)tx af fit eget. (SKot^.) 

Ifaabe. "»^an raaBct ©fo^raaB, fom ^an ^at føbt i en WløUt": 
om ben, fom taler meget fijeit (S3r.) i 

9Iai>tt. "3)et Bets^ber intet gobt, naar aiceijen Bygget oijer Ola^ncn" 
o: røbt «&aar og fort <Sfceg. (9K. 475.) — "^tt et faa gobt at 
Stavne faaet bet, fom ,^ragct" o«, ligemeget, l^»or bet Blider af, naar 
bet bog ffal mijleé.' (SKot^.) . 

Sleb. "^an eiet iffe bet JReB, fian fan l^cenge ftg i" o: er reent ub^ 
armet. - "2)er er dlaab i S*eB" o: bet fan a(«b Brugeg Hl noget. 

rebe, v.a. "3eg jfol teb,c unbet l^ant, faa l^an flot føle bet" o: la»ebet 
ilbe for i^am. — "(gom man rebet unbet flg, faa ligget man," 

9tebe. /'aSingetne ere ijotne oi)et Sleben paa ^am" o: f^an er fom? 
men i en l^øiere, fornemmere ©tifting, enb i gølge ^an« g^bfel. (95. @. DrbB.) 

reett. "^an et faa teen (f. ^x. for Søgn); fom @ijinerJ?g fot 
aScen": ironifl, noar man miop mener bet ntobfatte. 

rewe ©tb* "®ii?e een tene Dtb fot pengene" o: fige ftn SWening 
reent ub, uben Cmf»o^. — "2)et i^ax tene Dtb fot pengene!" 

9legtt. "3) et trceffet op til 3Segn l^o^ l^cnbe" o: ^|un ml til at grotbe. 
(93r. 93. @. DrbB.) 343 

Steøitiitd. "^ft giorbe cii Streg, en. jlcm ©trrg i Ølegningen" 
o: bet forfi^mbe ^ele $Ianen, 9hiflaget. 

9teøtit9. "«&un ^ar i ©Icegt meb Ølegntjø" o: ^enbe« SWebom »arebe 
iffe rcenge. (STOot^.) f. 5«r. 2452. * 

'^^H* flø^ "2)et er iffe J?«rbt at reife fig o^j for" o: bet er reent 

uben SBarbt. — "tg an er iffe »cerb at reife jig op for": er en flet 

Jtarl; "iffe »«rb at Pfe paa en JBei." 

• 

9tem« "»&an ^ar en Slem af «&wben" o: ^an ffwc 2)eel i famwe gor^ 

feelfe; er iffe fri for fdmme geil. — ^'^an fif en Øl em af «§uben 

meb" d: fif ^eet i @faben. («p. <£i;tt. 11. 231.) 

ttnht. "^t. renbe efter S^afen" d: gaae ^galt 86renbe; giore etter ub^ 
rette noget gaCt. — "jQan renbte en @tat?er i flg" o: paafexit jlg 
Xah, (Sfabe ))eb Uforflgtigl^eb, Ubetcenffoml^b, UflogffaB. 

9ttbbeeti. "fDet ffal wb (f)an jlal ub meb bet), om bet faa ffulbe 
ub af t)an5 9li6fcecn" o: ^an (fol t>a»e bet fagt. (STOotti.) 

9Iibber. "5lt jlaae fig tit flflibber ^jaa een" o: fuge at nebf«tte i^am, 
for at l^cetje pg fel». (i»f. ?J. @v». 11. 121.) . . 

viht. "2lt ribe fSlaU ^efi" o: ^anble fow en (umff gfitrceber. - 
"2lt ribe i Sling meb een" o: bringe i^am i gorlegenlfeb, etter fhcebe 
berefter. _ ">}(t ribe een til iBanbØ" o: bel^onble l^am ^aarbt, l^aam 
ligt, blotte l^an« Umben^eb uben ©faanfel, o.be«L — ^^^an rib er iffe 
ben 2>ag, f^an fabler" o: ^an n meget feen til tine gforetagenber. 
(^. 3:^ontefen.) — ^^^an er af bem, fom fable Icenge og ribe 
feent," (3J?oty — "Sliber i 3lab," fagbe Oluf 2)aa til fme 
Ȥofm(enb; i^an f^a'oit fun to." (^. Il^omefen, i Jlittcegget.) 

tig. "»&an er rig ^icmme, men »eeb tf fe, ^»or l^an boer" o: wl 
gierne inbbilbe golf, at l^an er rig. (Sr.) 

Mii«. "5ft giøre Sliié til fm egen Mumpe" »: ffaffe jlg feto @fabe, 
gortrceb, Ulijffe paa '©alfen. («©. X^omefen.) 

Sting, "^t fiore'i 9ling meb een" o: i^olbe ilbe $uit« meb; ot^erffienbe. 
"J&un fan gobt fiøre i Wing meb gigerne, noar ^un er ijreb." 

ringe (baarlig). "<&an er en ringe ^arl om a^interen; i ^t?ab ^an: 
faa er -om ©ommeren": b. e. meb onbre £)rb: ^an buer iffe. (93r.) 344 tb^t. "^t tioe <&ot>ebct af een 9: otmifienbe, irehefatte mcb Qke^^ti. 

— "«§att f)Wht Twrr re^et J&oi}ebet of mig, ba f^an fif t)ct 

at »ibe/' — "Æ)tt (^on) f!al nof ribe ^obcbet af ©aafcn — 

ribe Sfinbet af ®røben": om ben, ber fnoffer cg )pxokt meget om 
bet, ^an mener at funne ubrette, uben @»ne bertil. (9Kot^.) 

9til»ejerti. "^t fomme for Slib ej em et" d: Mm ilbe omtalt, nebrevet. 

— "«§wn l^ar en ^unge fom et 31 i b ej em" 9: « o»bjfafe«fulb, 
bitter i fin Sale om Slnbre. » 

roe. ^^^an l^ar roet f!g for langt ub fra 8anb" d: »ovet flg for »ibt 

i et gorctagenbe. - ''.2{t roe cn 5tnbené Qlare" 0: fremme l^on« 
^enfigt. 

9lper, "*&an ffal fiaae mig et ®laé til 91 o er g berfor" 0: ^n fTal 
bebe berfor; føae en Srettefff^elfe, e. beél. (SKoti^.) 

9tpe^» "«&an fcar iffe fortient at rofeé, et engang af SJector" 
("i et programnia." Nou est laadandus, ne in coena quidem. "^an 
er et ©fam." 3Rott^.) — "3eg jjceb iffe, ^bab man jfulbe rofe 

^am af, naar man iffe bilbc lijbe," — "Snten en »^ore ro fer 

mig, etter en Sficlm lafle,r mig — ^ er mig lige fi«rt," (3Kot^.) . 

"»Pflltet i $ølfe * @nbcn" o: bet bcbfle Hlfibjl; noget gobt, behageligt i 
Slutningen. 

9tt^§, "5lt ffaac fui 91^ g tft een" a: fortabe jig baa ^om. — "3cg 
ffog min 01^ g til t^am; men i^an lob mig falbe," (SKot^.) — 
"5(t jf^be Øl i? g til noget" o: t)(cgre ftg berveb, føge at unbgaae bet. 

— "5lt jfJ^bc 91^ g fomjen Dbber." (®. (5. Crbb.) 

t^øe. "3eg jfal fige ftam bet, ber j!al rs^ge i ^ané S^æfe" »i fem 
iffe jfal glcebe Ifam at ^ere. (SWotl^.) 

9l99te. "«§ané 91 i? g te fpmmer bibere, enb ifan felb fommer": 
om ben, fom bli»er, giør flg navnfunbig. (9Wot^.) 

9l«». "*§an I)ar cn 91 «b i S^miet" 0: \}an er fnebig, falff, trcebff. 
(3»ot^.) _ "5(t fættc 9l(ebcn til at bogtc ®æg" o: gm noget i 
a^aretcegt til en Utro. _ "2)inc'9l(ebc jfal iffe bibe mine ®æé" 
a: bine Sinflag ffulle iffe ffabe mig. 

9Ioe^enøet. "5(t gaae :baa 9l(ebcfløer meb een, eu«: meb en 
®ag" o: bcm jig fnebigt, unberfunbigt ab. (SKot^.) — "SKeb 9t<tt)e 
jfal man gaae |jaa 9l«b^fløer," (<Samme.) 345 

®«bel. "«§an jtbbet fajl i ©ab el en" d: i^an et i en jiffer (SttUttig, 
fotn Sngen let ffal bringe l^am ub af. (35. S. Orbb. VI. 14.) 

Saøti* "5)er gif ©agn for ©ictning": om ben. "^mé -Sanblinger fvare 
tit bet, golf ,troe om T^am." (SWot]^.) 

faøte. ^^^QiXi er faa fagtc, font ©unben^tnb" o: meget fagtfarbig, 
jtitte, frebelig. (SWoti^.) _ "^an et faa futti, fom gruer ^^bc 
fcemmct ^né »^aar": en gammel 2:alemaabc af lignenbe ©etj^bning. 

«alt "«&on ^ar iffe Solt tU et 8(Sg" .»: ^an er »^berlig fattig- 
es. X^omcfen.) — ''Wtan jfal ^i)e fpiift en ©fie^^e ©alt mcb 
een — før man fienber t)am — før man fan troe l^am." (3»ot^.) 

Sami^ittiøll^eb. "2Ran fan fiøre mcb ^efie og æogn, »enbe meb 
et Xmndot^ i ^ané ©amttittig^eb" o: ^an ^ar ingen om, angjie^ 
lig ©amvjittigl^eb. (QWotl^. 93r.) Cmtvent t famme SWening, eller libt 
milbere, figeé: "^gan l>ar fin©am»ittigl^ebi Olv9M!erne." (58r.) 

®atib. "»&i)ab i^an ftger, bet t^<engcr fammen, fom tør ©anb." («K<jtt).) 

Satiø. "»gang fcebjie ©an g er Dalere ^lang": om ben ©ierrige. 
(Srøotl^.) 

fee. ''Wla^n fan fce Baabe ©ol og 3Kaane bcrigicnncm" : om %e\ 
e. begl., fom er meget tj^nbt, lofl, ;iQiU\\t, — ^'^^an fan fee igienncm 
en (Jgcvlanfe": om ben inbbtlbjf ©etoftoge. (SWot^.) — "t§an feer 
(i?il fee) 5lffc* otier ©fulbrene" d: ^an l^olber jtg for bebre, flogere 
enb alle 9lnbre. 

feett* "Det Wii?cr iffe til meer enb ?®g af en fommcrfcen ^øne" 
d: bet Bli»er t?eb ©naf, »eb gorfcet. (Sftr.) i- "@n fommerfeen 
»&ønc" d: fom ei gior S(Sg. (2Rotl>.) 

• Seeel* "9lt B«rc ©eg el i anben SKafib« Aorn" o: tage grugten af 
en 9lnben«glib og^lrbeibe; ^ofle, l^ttor enSinben l^arfaaet. (SS.©. Crbb.) 

StUlU^, inbbttbff. ''^m mener, ^n f)ar jlugt al «8erbcn8 iStt§* 
bom." (II. 229.) — ''^QiXi er »ii§ n^ »etrjftfte" o: ^an »il 
»cere meget flog. ($. ©v»0 

®ette. "2)er er iffe en gob (eU. (erlig) ©ene i f^am" o: ban buer 
iffe; er en jlet Jtarl. (SKotl^.) 346 ®eiig» "«&an n et SSrag, fom tuer l^ijetfen i Seng eller Sæbe.'* 
«tret U9t: "»&an buer t^^erfen i ©eng etter ©cebe", (SKot^.) 

^tinet^. "^2tt l^olbe af noget, t^orre faa !ieb af noget, fom ^cit af 
' Sennep" o; i^m SWobMeligi^et) for. — "2)et er at t^be ^at 
Sennep," (SWot^.) — "«6ar bu cebt Silben, jfal bu cebe Sen« 
neppen meb" — fagbe $o»el tit Jtatten" d: bet Cnbe meb bet 
@cbe. ^. il^omefen. — "5a male Sennep meb ^cenbeme" 
d : gbe Cnbt af fig, ffienbe. (5B. S. Orbb.) 

fib^e. "2lt fibbe meb 3^ungen i SKunben, fom et anbet gaor" 
d: fibbe ganffe tau«, iffe tage ^eel i et muntert !Bag. (SK^rl^.) — "^an 
fibber fom en «&øne paa en^inb" o: i en fii», cengfielig Stitting. 
(SWotif.) _ "2tt fibbe pg fefø i l^^fet" o: forfomme fin egen gov-- 
beel, ffabe fig feb. _ "5lt fibbe fom paa 9^aalc" »: i Wrc, i en 
piinftg Utaalmobig^eb. _ "^an fibber for 3 ^laxt og 4 Sfil= 
ling" d: l^an »eeb ingen llb»ei, fan iffe ^ielpe jtg. (O^cjigaarbé CrbB.) 
3t>f. XaUmaaben: at fitbe fer neget. (93. S. Crbb. VI. 202.) 

®ibe. "«&un gaaer meb to trinbe Siber" o: ^un er frugtfommefig. 

— "^an l^ar giort benbe to tr\nbe Siber/' (a»ct^.) — "2lt 

ligge, at kgge flg paa ben ht>t Sibe" o: t>cere bo»en, u»irffem; 

fiaae fig til Sab^eb. _ "5lt »enbe ben lobne Sibe oib" d: »ifeftg 
barff, »reb. 

3tbebeett. "3!)et maa ub; om bet faa f!al ub af :^anS S ib eb een": 
om bet, man enbclig ml Isatte fagt. f. ^ihhten. — "3)ct ftøber 

Ǥiertet itu paa ^am, om bet iffe fommer ub." (SWoti^.) 
ftelbeti. "2)ct er faa fielbcnt, fom en gammel Ǥeft, ber iffe 
f)altcr." (SKct^.) 

ftge. ^'^an ^x fnårt fagt alt bet,, ^an t^ibflc" »: "^an er reent til 
Slgteré; bet er fnart forbi meb bet, l^an eicbe. (!Dcoti>.) 

®flb. "5lt fmøre een om »gaanbcn meb en tør Silb" o: gitje een 
@na! for noget; ffuffe meb tomme Drb og iBofter. (3Wot^.) 

®tlfe. "2lt fpinbe Silfe i?cb noget" o: ]^a»e gorbeel af. — "5)et 

fpinber ^an iffe Silfe ijeb": l^ar fun ringe gorbeel af. 

■ 

(SIttb. ^^'^an er iffe længere ^cb eet Sinb, cnb man fan Binbe en 
•gunb ^eb en $oIfe." (i. 44.) — "5lt ^au fJ?^ Sinb oijer et 
2)ørtrin" o: »ære meget »cegelfinbet. 347 

9^tMU "<&an ^at føx btnlUt.im fammc Sfaal" o: i^n i^at for 
)jwttet bet. "^an Ijar f«r »ctret web at tage ?kber af heftet." (U. 86.) — 
"3lt jltenfe en Wtter ®faoI i forben." — "»&on maatte trmme 
' ben Httre SfaaL" 

®{abeceø. ''»^an ^r fpiifl Sfabcag" o; ^an fan iffe tie. (SCttetebe 
1^0« ?. «oire. 269.) 

®faL '^^an er n^Iig frøten ub af ©folien — og »il allerebe 

t)(rre ^errc" d : l^an er fna^) ret »oren. (93. ® . Orbb. VI. 278.) 

®falf. "(S! alf en fr^lter uben Tpaa l^am*' a: gitrer fig tilftenbe, (iaaer 
|tg lø«. (STOot^.) 

®falfef9»it. "J&an fo»et ©falfeføijn": om ben, ber laber, fem ^an 
iffe giør bet, ^an bog l^melig gier; etter laber, fom T^an iffe feer bet, ^an 
»el Ictgger SW<wfe til, og »eb geilig^eb »il røbe etter giengielbe. * (SWot^.) 

Slam. ^^^an ^or 6ibt »&o»ebet of al ©fam" o: ^an er meget (fam- 
le«; taaler 3[lt for en uéfel SSinbing; unbfecr fig iffe for9logen. (SWotft.) 

^tatn. "J)en ^cle ^Serlfg^eb ligger i ©farnet" (iSlffen) D.-bet^ele 
«nflag, gorfcet, ble» til intet, (»r.) _ "®ulbet ffinner, om bet og« 
faa ligger i «farn." £)rbf^)r. (9J.@.DrbB.) 

®fee. "2lt tage ©feen i en anben »gaanb" o: foranbre pt ©jjrog, 
tale i en anben 3^one; bli»e mere rimelig, neb^emme fine JJorbringer, o. beéi. 
— "5lt gi»e een noget tnb meb ©feer" o: giøre i^am bet meget 
tåbeligt, — ^^^an foaer t)o»e en ©fee, ot fmage paa ]^»ab l^an 
ffgw" o: ^ati »eeb iffe fel», i^»ab ^nftger. (3»ot^.) — "*§an bruf« 

ncbe l^am gierne i en ©fee (elT. ©feefulb) 3Sanb, om l^an 
funbe" o: ffan i^aber l^am af fit inberfte »pierte. — "Jtom iffe ber og 

Mb ©feer itu!" eUer: "^om iffe igien, og Bib ©feer itu!" 
en 3[b»arfel om at »ogte fig for et SWi^greb, en geiltagelfe — etter for at 
gientage famme. 

^titppt. "5tt maale een ©fie:ppen fulb": ftge ^am alvorlige ©anb.- 
, l^ber; gaae'l^am l^aarbt ^aa «i»et i en Drbflrib. — "2lt fottte ftt ^t}^ 
nnber en @fuppt'' o: ffiule fine @»ner, gctrbigi^eber, o. be«l. 

S^nOing* "5(t fpore ^^aa ©fillingen og labe 3)aleren gaae" 
o: »cere gierrig i bet ©maa, og obfel i flore Ubgifter. — "SWin ©fil« 

lin g ffal »are ^an« J)aler ub — ffal banbfe meb ^an« SDaler": 
fige« af ben minbre gormuenbe om en SWgere, fom l^an fommer i noget 
gor^olb tiL (II. 217.) 348 

éfimmtl. ''%t fh^ge ®!i mm c len af ben !gabe" 3: jwbe ^m Hl 
at arbetbe. (I. 245.) 

Sftnb« *^^an er .fotrbtg ot gaae af ©finbet, ut af'ftt gobc 
@finb" o: n(rr ))eb at fomme ub af ftg fefø, tabe {Ht fatning; otit ben, 
fom er i ^ei @rab utaalmøbig , ^eftig , fortroebclig ewc noget. — *'«§att 
i)ax ncrr gaaet of flt gobe ©finb, ba l^an Iførte bet" 3: ^an 
»ar reent uflvrlig, tog farfigt afjleb. — "5lt jtip^e nieb ^eelt -®f inb 

(eir. t)eetffinbet) frg noget" 0: uben @fabe. — ''Zo ttt at 
l^olbe :|?aa t)am! — etter l^an fr^l6erflet af ® fin bet." (^r. 3t)er.) 

— "»^an er frrtet i et onbet (Sfinb" d: ^an ligner fig tffe nterc 
felo. (JB. @. Crbb. VI. 359.) _ »'Sit flage o^er ^celt @finb" 
dl ttben @runb. — "æit bu l^a^e meer, enb fem ®ftnb til en 
S^røic?" flgcr ©cnben, naar l;an i?il i gcerb meb, etter jlaaeé 
meb een." (SKot^.) — ^^^an fan iffc fo\?e paa ^eelt @finb" 
3: elffer itlammeri. 

ZUn^pti^. "»éan fleg ep fom en ®ol, og falbt neb fom en 
®finb^)elé" d: f^an beg^nbte ^>r«gtigt, og enbte uéfelt. 

^tiott. "2lt føre noget i fit ©fiolb" o: i^a»ei®inbe, i^atoeetSlnjIag. 

— *"2>?an ^eeb iffe, ^»ab l^an fører i fit Sfiolb" a: ^Mb 
l^an« Pan er, J^wlfe ^nfigtcr l^an ^az, (9lf "©fiolbmcerfer", fom for?- 
bum brugted.) 

Sifipvte. "«&an eier tffe ®fior ten :pao boppen" o: ^an er i)berjl 
fattig. — "^un bar flcebt l^am af til Sfiortcn" o: Ijun^arfaaet 
fra l^am inbtil bet ftbfle, ^an eiebe. 

iSficeg. "5lt trcetteS om «Paijen8 (^eiferen«) @Hæg" o: reent tit 
Unitte, om en unyttig ^attrii. 

2fi9K "5lt lægge J&anberne i ®fiøbet" 3: iffe tage fig noget for. — 

— "5tt fibbe meb »gcrnberne i ®fiøt)et" 3: ilfe ^»e noget at 
beflitte; »are orfeéløé — om enb imob fin SStttie. "3eg maa flbbe meb 

^^<enberne i @!iobet." — "5lt lagge een noget i ©fiøbct" 
. 3: ffaffe ^am bet uben al SKoie. 

®fp. "Dijer en lao Sfo" 3: rigeligt, i Otjerflebigl^eb. -^ "Si fif 
aSiin oi?er en to ®fo." — "»©un l^ar fajiet en ®fo" 3: labet 
fig giere trinb. (SRot^.) _ "I)ct jliffer fig , fom to gøbber i een 
®fo." (3»ot^.) — ^^^an i)ai et unberligt «&ot)eb at fj^e ®foe 
efter" 3 : Sngen fan giore i^am tiipai. (aftoti^.) — "-éan er faa fior 
en ®fielm (en ®furf), fom ber fan gaae i et $ar •►foe." i 349 

(SRot^O _ "at løw ftne gfbber. et *ar nj^e @foe" »: ^mtme^ 
ligt gaae fin SSci; tage grugten; "reife Bort ubeti ®ob!»at." (II. 112.) - 

— "5lt gaae og bøe i f!nc egne @f»e." (ii. 244.) (Som bet 
l>ne«: gaae i bcjtanbig @orø og Jtummer. 3)er titfeieé: "^an gaaer fom 

• ^an jlulbe gaae i 3orben"*/en befienbt ftalemaatc om ben ©orgfulbe. 3 
^. fRiimfmu, SS. 333, 334, foref omroer: 

"Ther fore bleflTUe ihc mcg so tro, 
the ddde for mcg i theres sko." 

' ^fpberfte. '*2lt »«re »eb J&aanben fom en gammel ®!oBørfte" 
(ett. ®f ot?ij!) D : jhar \)ittig til ai ubrette en^tjer ringe gorretning, ett^vert 
5(rbeibe, uben at bet ubtn^ffelig forbreé. — "5lt tiene fig ep fro ®f o* 
Børften'' o: fra 3:ienerflonb. — "3eg agter tiam iffe for meer 
enb en ®fo»iff — en gammel ©foBprfte." (Wof^.) 

®fple. "5lt tage een b^gtigt i ©fole" o: fcette ^am al»orltgt i [Rette. 
(®.@.DrbB.) "3eg l^ar l^at)t i^am bi>gtigt i @!ole."'_ ^'^an maattt 
^aat et SfoIeBab wb" o: l^an ble» b^gtigt retjfet, irettefat. (STOotl^.) 

— "at flabbre af ©fole" o- fortcette, ubf»>rebe, i^ab ber ffulbe ^olbe« 
l^meligt. 

^tomaqtt. "^an er foa o^ergioen fom en ©fomagerfijenb." 
(2»ot^. "éuberfi?enb". ^. X^omefen.) _ ''^an digter iffe flt lM\j 

meer enb en ©fomagerftt enb." (SWot^.) ^^^an pbber 

l^iemme fom en lam @! o mager." (©r.) 

2i{ot). ^^'^an fan iffe fee ©fotten for Bare Jlraer" o: l^an ooerfeer 
bet, fom ligger att^mcermefl. (93. @. DrbB.) 

Sfpt^I. "Sflaar man flopper efter meb ®foi?l og S^abe": naar 
ben, ber taler, _eller fom tale« om, er bob. g. (Sr.: "2)et Bli»er iffe 
Bebrc meb mig, før man" o. f. tt. — ^^jQatt »tt labe @foi?l og 
@<)abe Betale" o: l^ait ternfer iffe at Betale fin ®ielb, meben« ]^anle»er. 
(SKot^.) 

SPloptaah. f. unber taaht* 

®frue. "2lt fatte noget paa ©fruer" o: Befmvffe noget, Bruge uflare, 
^ foulfHge etter tt)etvbige ttbtr^f. _ "5tt fcette fine Orb, j!n Xale 

• paa ©fruer." — "2)en 33etflmfning er fat meget paa ©fruer." 

— "^an M ^at)e fine Orb :paa be ^øie ©fruer." (fflMi^.) — 
"?lt f)Mt en ©frue Iii8" o: iffe »<ere »eb fm fulbe gorflanb. — 
"9»an jfulbe tcenfe, l^an l^a^be en ©frue Iø8," ".&an l^ar løfe 
SBecn i *o»ebet": er iffe »et forvaret i ^o»ebet. (2Kot^.) 350 

^ttmppt. '*3lt l^ftijfr, fom bet regner i Sixapptx'^ o: tale, faam^ 
Wt fan ^øre bet. (9$. (S. €cbb. $. ®9^. U. 689.) 

ff«te (i fingrene). "®f<er Mg itU i pingerne!" — ftgeé til 
Jtrcemmeren, naor i)an \>xl jfotre Xøitt for fna^jt af." (9Wct^.) 

w 

8>fabbtet. '^«6ané 9Runb ntaa i^orre glab^ naar ^an )?il fo^e": 
"t^i ba fa«r ben ^mle.** {% <Sfl».)' 

ØiUbefteeti. "3!)et er for mine IZine fom en ©liBefteen" a: bet fan . 
jeg jlet iffe Begribe, hlm flog )paa. (Srøotlfi.) 

fliffe. "^ean jfal iffe foafnart ftiffe ben S^^pt, ®fam af flg" 
3: htm fri berfor; færinge bet til, at ben glemme«. (Sltct^.) 

^iæhttpuq^ *'^t faae een ^aa ® I (eBe rouge t" o: faae ^dm til at 
øeeltage i noget t^eb Dioertalelfer, o. be^L 

®lcebe. "Der fom en ^anb i aSeien meb en ®t<ebe": om en uf ot^ 
mobet, uforubfeet ^inbring. (fRoflgaarb« £rbb.) 

Slceet. "9St ere faa n«r i ©lægt, at f)on8 gaberS ^aal^attc gif 
inb til min STOobcrS aSaggaarb": om et meget flernt granbffab. (STOot^.) 

^maq. "»©an ^at tait ©magen, fom be gamle ®tegcre" (^offe), 

fmaøe. "3)et f mager fom at rceffe 5!wngen ub af QSinbuet" 
(58cnben (tger: "af en iBo?@lug"), o: ffaut, af intet. 

Smeb. "5U |)aéfe :paa fom en ®mcb" d: tage noie »are ^jaa, ^olbe 
ffar^t Eie meb en 3(nben. 

fmebe. "^t fmebc, mcbenS Sernet er ijarmt" d: bruge ben beleitige !lib 
til at ^anble uben gor^aling. 

Smiii. "3roan fan iffe flaae et ©mi il af ^am meb en SSognfic^" 
d: l^an er o^ervcetteé aborlig. 

Smoef. "2lt faae ©ijiæf for ftn ©fitting" o: faae rigeligt forfinllb? 
'gift, 5Befojimng. —^''^an i)il l^aije ©mæ! for ©fittingen": 
f. dr. om ben, fom »il tage alting meb »eb et @ilbe, o. bcél. 

Smør. "«§an ftaaer bcr fom ©mørret i ©olen" »: i en ftor gor^ 
legeni^eb, ubehagelig ©tiUing. — "2)et er iffe rcent ©mør tilbunb^" 
o: bet er iffe 3ttt, etter allevegne, fom bet burbe »ene. (Sr.) — "3) er 
bU»er »el ben, fom »il giøre bet ©mør recnt" o: fom »il gi»e 
flg af bermeb, faae ^ft bertil. ' (I. 2900 351 

f 

Smøttnab. "«@an gbet Smiget fct ®møi;mab'^ om ben, fom 
bi)ber mange ®i«fi«r, gitjer faa (Retter, og megen ^efiig @naf. (3»ot]^.) 

^mertebteb. "'Mt faac noget for et Smørtetrøb" d: forenube^ 
h)belig ©etaling, for ©^Jotprit«. (SWot^ — ''J&an folgte, lob l^am 
faae bet fot et (SmorreBrøb " — "I)et er lun et ©møtre* 
Brob fbr l^am" a: bet anfeer ^an for en meget let @ag. "iDet er fom 
fob en (fogt) SWab for ^am." (3»oti) 

Smertotibe. "«&on Mtoer olbrig fcb, om man faa fatte l^am i en 
©mørtonbe," (2Koty 

Sfiaf. "Den ®n'af Iwi, J?are ©foijen igicnnem": om ben, fom er meget 

»ibtloftig og tbelig gientager fig i fin Xale. (STOot^.) — "jgcr gielbcr 

. ingen ®naf; STOober i)il f?a»e $enge for flt SI." (SWot^.) — 

"I)ct er en @n af til at faae ømme Ercn af — fom Vktm xao^fx 

Blitje ømme' af." (3Rot^.) 

fnaffe. "2«an j!al labe golf fnaffe^, ®(e« fan iffe." (f. % ©,j». 
I. 430.) — "5tt fnaffe (ta(e) o^j ^\i 3[?(eggcnc og neb ab^ ®toU 
))erne" d: tale uben ©ammenfiæng og Crbcn. — "5lt fnaffe fom 
en Jtiøb^Jølfe" a .- taabeligt, ubcn gornuft og <Sammenl|ceng. (SWotl^.) — 
"2lt fnaffe for ftn S(S(lc" o: tale til fm gorbeel, f»?ge ^\ fcette en 

(^ag i bet bebjle «^« "spjan jfal fnaffe for en STOonb, .tit man 

er f ommen i Sanb" : o : tit man ^x naaet fm ^enfigt. (SKot^.) 

Snare. "«§on Met) fangen i fm egen Snare" a: ^an« Uflige ainflag 
»enbte^ mob l^am feb. (SRot^.) 

Sitieri|>e. "»§on ijeeb nof, oX 93)9en bebber ©ncrpe; men ^Wi tjeeb 

iffe, l^^or ben fner:per fammen" d: i^an »eeb t)el noget om ©agen; 
men »eeb iffe ret 5Be)feb berom. (SWot^.) 

fite»er (^)een, fiin, o. beél.). "t&un er faa fneijér, oX t^un giber 
iffe <ebt Jjarm ©ijinemab." (^r. Sver.) 

S9» "5lt giøre f!g nbtitteené, fom en mager ®o i grofl" o: »ifc 
fig latterlig ^o»mobig. {^. @9».) _ "5lt ffeitte fom en ®o poa 
^al 3i3." (STOot^. 'Dm ben, fom »il fort, og fan ingén^eb« fomme.'* 
% ®V». n. 113.) _ "(g„ ®o i en SKeéfefcerf" o: en ufhffelig 
$rce^. (s»ot^.) -^ "^an er faa sjeHommen fom en ®o i 3øbe* 352 

• ' - ' 

Søl. ^'2)ct ^at i^e fcet $oIen i mangen got) 2)09'^ a.-Mi^ar 
lem^t ligget ffiult, bwtgiemt. (9J. (S. €rbb. VI. 640.) _ " J)cr jfinnct 
i)vtdm ®ol eller ©tietner for l^am" o: bet er fcrbi meb^^om; ^an 
^ar reent tabt SRobet, fan iffc reife fig iglen. (SKet^.) 

®ol og SDIaaMe* "SØ^an fan fee ®oI og Srøa.ane igiennent ^am" 
3: l^an er meget t^r og mager; ille antet enb @f{nb og ^een. (SRot^.) 
Sigelebeø om Zø\, eKer anbet, fem er meget lofi og aabent. — ^'3eg ffat 

fatte ham, !^oor l^oerfen ®ot etter føtaant jfot jlinne :paa ^ani'' 
d: i gcengfel. (SWctl^.) 

Splb. *'2(t bcere SSanb i et @olb" o: gim noget, fem er reent for.- 
gieoc«. (II. 29.) — "5(t labe noget løbe igiennem bet gtooe 
®olb" 3: iffe tage bet note; be^anWe bet lofeltgt. (J&od SRot^: ''ai 
fiaae noget igiennem" c. f. 0.) 

^otq. "Sab J&unben iøxQt — ^an l^ar fire gobbcr; og ingen 
@foe til bem." — "i^ab ben forge, font Icengfl leijer." Xale^ 
maaber om at forflaae (Sorgen. (II. 245.) "iBab bem lufffe ^oren^ ber 
gaae fib^ ub." (S3r.) 

®prt. "2lt gioe een Sort ^jaa «&i?ibt for noget" o: ffriftlig gor^- 

fiffring, ©eoiié. _ "St giore Sort til *oibt" 0: fomnffe, for. 

oenbe (Sanb^eben. _ "»§an fan iffe jlitte Sort fra »goibt": 
er meget eenfolbig. 

fo»e. *'2lt fooe paa noget" o: o^fcette 5lfgiorelfen, »eflutmngen til foU 
genbe 3)ag. _ "J)et i?il iji fo^c paQ*' (i ^at). («r.)' — "2lt 
foije flg til — fommc foijenbe til noget" o: faac betubenaRoie 
og uben gortienefte. — "»éan er fothmcn fooenbe til fin Ølig* 
bon^': »eb »ro, Oiftermaat, 0. be«l. — "5lt fooc »§arefo\)n" 
o: fooe let og fort. (2Rot*.) _ "5lt fooe ©falfefoon": om 
ben, ber laber^ fom l^cin gior eet, og gier noget anbet. (SRot^.) 

f^niie, ^paa^pm. "golf f^aaebe onbt om bam" 0: (Rygtet ^ar 
iffe luiet. — "2^an finber lettere en ©^aomanb, enb en 
©anbemanb." (SWot^.) 

^pahtt (i Jtortf^il), "2lt flge Spaber to, flaae ©paber to til 
noget" q: ooergoae, ocere mægtigere. — "3^g flao'er ©paber to 
til l^ané JErubfeL" (3Rot^.) 

^pt^tp9lft. "at fafle efter ert @ibe glejf mti en ©pegepølfe": 

foge at opmai en bett;beUg gorbeel »eb en ringe ®aoe eUer Opoffring. (^otl^.) 353 

Zpib. ''^CLXi ^il (cbc ©tegen af ©gibbet": cm ben, f orner "fremfuu^ 
og ei t)i( gbe X\\>. (9»otff.) 

Sif>iget. "2lt jlaoe jiore Smiger af libt 3em" d: ^>rale meget og i^a^e 
Hbet. (SWcttf.) 

2;t>U. ^'^n i)at>t t>i ©pilt et gaaenbc" d: nu er ber taget fat for aU»or; 
nu er ®agen fommen rigtig i @ang. ^ (5Wot^.) 

spinat. "S)et ftjtnber inb, fom Spinat i ©t^bcn." (g3r.) 

ft^in&e. "2)en f^jinber til en n^" — figeé om en gammel, lujlibt 
Æiole." («8r.) — "«&an ^at fnart f^unbet of fin Ølo!" o: au 
fat ^t)ab ^an eiebe. (3»ot^.) 

f<>ife af. "5tt f^jifc een af meb ®naf, meb »uf ter" o: iffe give ^m 
anbet. (a»ot^.) 

iplittt. "2)c Bte^e f^Uttebe ab, font ®t. STOortenø Xatt^:' (SWot^.) 

ftaat. "«&^o ber ftaaer op til SWibbag, t^an fo\?er iffe at 5)agen": 
f^ottenbe. (9[. @. 35ebel.) 

^taalj^anbffe. "9U tage noget meb ©taal^anbffen" o: meb bet 
^arbe; paa en ^aarb, t^olbfom SDVaabe; tage ))rebt, itbe o^. (SlKct^.) 
''Xage alting o^ meb ©taal^anbffen." (Slbra^amfon : baiif! ©proglcere.) 

ftaWg. ''^an er ftabig, fom æanb i et Dtiftetrug," (g»oti>.) 

ftantt "^n n ftaffet 2)ag og »gettigaftcn'' : naar ber er meget 
'gajboert meb noget. (2»ot^.) — ''^an fif et ftaffct Jgalébeen'*: 
blet> l^enrettet. 

®tatiøtotte (?)♦ "2)e gloebc paa t)inanben fom to Stangrotter." 
(^iceaanbff.) | 

Statuer, 3>tat)te. "5a løBe flg en Stader i ©ibcn, i ^mV' 
o: forløbe fig, fomme galt affleb. (93. @.€rbb.) — "J)ct fiaaer pao^ 
gobe ©tattre og grocr": om bet, man i^ar gobt ^aab om. (3»otW 
— "9llle ©tattte gaae igicnnem ^an^ »goi^eb": bet er ^am, ber 
fTal førge for alting. (3Rot^.) _ "QU falbe i ©taijer" o: bli»e 
tau^, maallød; af gorbaufelfe, $^orunbring, )D))erraf!elfe, o. beél. 

9>teeti. "2)ct er, fom man talte til en ©teen" j: bet er forgietje« 
$;ale; ethvert €rb er f^jilbt paa fianu (aWot^.) -^ "QU tjcere (eUet: 
iffe ijoere) af ©tof og <Sittn'' o: reent uben golelfe, SWebliben^ 
l^eb. — ^^jQan fan iffe fee lomgcre i en ©teen, enb en Qlnben 
fan Bibe i ben" : om ben, fom »il giore jig flogere, enb Slubre. (©icpK.) 

23 354 

*t€g. ''9it Me ©tcgrn of ®^)ibt>et" o: l^afle meb at ia^t til jfg; iffe 
c)>)>eBie t€it rette !lib ti( en ^anbltng. ($. (S. Crbb.) 

fltfff h^ht; (meb Stegtrlfe). ''<&an ftiffcr i!fe b^Bt i a^at^ma^ 
tifeii" o: ^an tx iffe bmmen mbt, ^ar ingen bi)b Jtunbffab beri. 

Sfttomø^tr* '^9(t grorbe fot fin Stit^mobrr, grorbe ^eb {!n @tt9^ 
mob er 8 ®rat?" o: gr«be ^^Hebe Jtaoter; forefKCe fig bebrewt, uben 
at »«re bet. («. @. Sebel.) _ "©amct Hager flg for jln ®tit> = 
mob er." "^an ffriftet fer ganben — ili)t)en flacjer fin 9'ieb for SBob- 
belen." €m JJfager ^aa bet urette ®teb. (SWotl^.) — "5(t fcc mf b ftii 
©ti^mober« JØine" o: iffe fec rigttgt eller neie. (3t>f. "at gto« 
noget nieb fin <Bø^txé gingre.") 

»tPl. "9(t fcette ©en ©toten for 2)øren" o: mfe fig trobjtg imob een, 
font man ff^lber (Srfienbtligl^eb. _ "»at fiiffe noget unber ©to len" 
3 : f orbolge, fortie noget, iffe tale reent ub. CW« ^* @V^- I- ^3<^0 

S>tPtf. "Der er ©tor fe nof om be grøer" o: ber er gotf nof om 
bet goretagenbej eUer: bet fan man let faae nogen til at giore. (II. 290.) 

®tr<ia. "9lt 'ocnt tjølt }^aa ©traa" (eUer: ''pan ©traaet") o: were 
fornem, eller tjille fijne« faa, »ife ai man er bet. "^un er bog iffe faa 
^oit )(^aa ©traaet" (fom l^un wl labe). (35. ©. Crbb.) — "3ftine 
' Ciitc brage ©traa" o: jegerfowig. "5lt brage ©traa, enJJante.- 
leg, meb ©traa, fom een tager imellem gingrene, og ben af be STnbre, fom 
brager et mfl ©traa ub, maa ^m $ant." (SKoti^.) 

^ttnhe. ^'^an ffraaler, fom ber fab en Xmi> i ©truben paa 
^anu" (SKot^.) 

Sttie. "9^u ijil bet iffe gaac langcre i ben ©tue" d: paa ben 

aWaabe, i ben gamle ©fif. — "^an »il ]^at»e bet i en anben ©tue" 

3: bri»e bet paa en anben 9»aabe. — "jgatt mener at »«te *ar( i 

©tuen" o: at bet^be noget flort. (5Wotl>.> — "3lt f<ette <Stutn 

paa loftet" o: )>enbe o)> og neb )>aa alting; giere )Hlb ©tei i $ufet. 
(«. ©. £)rbb.) 

^tutibeif. "«&att ^ar iffe ©tun ber at \p^Ut i en liRæi)«." Ne 

aoribus quidem scalpendis otium est. (S)?otl^.) — "®i)9 Httg 
©tunber at abe »røb tit min 2Kob": naar man wt |!i;nbe altfor 
fiarft paa een. (SWot^.) 

ftunhtélPé, f9^1ef4ø. "»^fln føier om, fom en ^afrum^et «&unb 
— fom om ^an ]^ai?be (al) Migen« S3efiiaing." (ii. ;^oi.) 355 

ftpitn, '^Sngen i)cet), l^ijor i)an n ftøirn og fTøien — l^^or f)an 

ftøi cttft fløi" o; l^t)or l^ait et Umn af. (røot^. »t.) fteiett, 
parUc. af et mfi ^ttbvan. 9»ct^ f!ri»er: "ftøicr eller ftøtjet". 

®t9tte. ''^(^n fcetter Støtter til et n^t »&uu«": om et ungt SWennefPe, 
.i>ét fibbet meb ^aanb unber Jtinb. (Oioflgaarb^ Drbb.) Cm ^iclp, fom 
iffe bel)e»e«. (motf^.) 

9it9^ltt. "3lt fmøre fine ®tøt?ler" (fmøre «&afer) o: qaai, Mt fin 
æei, ' Mfe ftg". (9»ot^O — "2)ct fom :|300 mig meb" ©tø^tet 
og ©porer'' o: i^ajlig, ufctmpbrt. (a»cii^.) 

9ttlt. "3eg tærer iffe urin Sult og Xvt^ paa big" 3: jeg Fomwer 
ei for at fpife og briffe. (58. @. £)rbfc.) 

flint (pUt, f)ah mobfalbcn). ^^^an er faa fum, fom Sruer l^atibc 

fammct l^ang ^nor." (3Wotl|.) fPaa et anbet^teb: "fom gruer l)ai)be 
ffaaret t>an« »gaar." ^r. 3i)er ^ar: "faa moi, fom gruer f|a»be ffaaret 
l)ané J^aar." moi, alvorlig (^SWoen. 3). ^iat. Ser. @. 303) er maaffee 
egentlig: mob, nebflaaet, bebrø^et. 

fttui? (at ijcere fuur, fee foiurt)* ''®cer i^an i føb 3ReIf, ba ilmt 
ten fuur." (ii. 107.) 

fVflre. "3eg ffal fij'are l^am til »let og Stegning": "jeg jfaCnof fiaae 
^am til @t>ar«;" iffe Hm ^am ®»ar fi?lbig. (II. 249.) _ "3eg j!al 
flaac ijct ^nben, og fyare bcrtil" o: jeg jfal feb forf^are min 
©ieming. (SKoti^.) — "^an fsjarer i £5fter, noar man fpørger 
i 33 efter" o: i)an fvarer reent galt, bagt^enbtl 

ft^etifP. "35er l^ar i?i ben fijenffc ®ol" — flge Søfolf :|3aa ben 
iJjbjfc jØflf^fi, naar STOaanen flaaer o^)." (93r.) 

(^t^iiti. ''»&an ^at ©Joiin )paa @foi?cn" a: ijan er i^alvfiantet, er iffe 
ret flog, "iffe t)eb ftne fulbe fem." 

^t^tnbfPt* "2)cr er fommen ©ijinbfot i ^anø $ung" (eller: "t^ati« 
^ung ^ar faaet <St)ittbfot") d: l|an^ SWibler ere fmmbne Beti;beligt, ere 
jlærft i »ftagenbe. (SKotl^.) 

^^iutv^^. ■''^an er faa'reen, fom ©ijincr^g for 93cen": om ben 
(Sfin^ettige. (9»otl>.) 

®tH»riit (iBtfo<ntm). "^anf paa ,fu6en, ^un ghtt 'od en <S^ærm 
enbnu" : ftge« til ben, fom »il op^^t ^aaUi, iffe forfege 8j?ffen. (SWotl^.) 

23* 356 

ftbe. ''^an \>ttb itU, om ^an \>\l f^De, cHet ftegt mig": i^an »eeb 
iffe, ^))ab onbt l^an t)il gti^re mi^. (9Rot^.) 

f^g* "9lt giøre flg f^g for noget" o: labe fig bet gaae n«r tit *terte. 
(aRot^O _ "2)ct er itU ijonrbt at giørc fig f^g for faa Hbt." 

*9»b. "^an jlol «fc bøe i ®l?nbcn" o: ^an ffal iffe ^a^e gtort bet 
for intet, iffe Um ufivaffet. 

f^ttd^ "-^fln fanger fom man »riber en OriiS i aium^pen" o: f^nfit 
og fatfft. (»r.) _ "QU fjjngc ^)aa jtt fibpe aSeré" o: me O^obcn 
ncer; etter »<rre n«r »eb @nben mebfJn gomme. 

ft«fe. "9lt f^«Ie fom en «rub i et ©icrbe": cm ben (Stunbeétofe, 
fem l^ar meget at ffaffe; og intet ubretter. (SKotl).) "5Btub" er et banff 
9laon i)aa ®«felen: mustela vulgaris. gigelebe«: "^an l^m^mer, fom en 
9Wuu« i en @n;nfube." (II. 17.) 

f^v. "S)ct Joarebe f^o lange og fi?o Brebe, inben Inm fom Bort/' 
(etter: "inben l^an fom Hl (Sagen"- — i en %aU). Dm ben, fom er 
oibtloftig, tange forbereber noget, lamge betcenfer jig. (3»ot^.) 

««f. "^an oil l^aoc Baabe i' ®af og «Pofe" o: »inbe paa en^m 
aWaabe. f. ^pfe, _ '»3eg ijil mi tnnbe for en fulb @cef" 

o: iffe Icengere ^otbe lit @obe, bcere over meb l^am. "5(t faae fin 

®(ef maalt" o; faae Son, fom forf!i;tbt. (SWort;.) "Qft tage of 

® af fen og lo^^je ^ofen meb" o: øbe bet @ton?e for at i^ittpt paa 
bet SKinbre. (9Rot^.) 

f«Iøe. "3eg M fælge bet, fom jeg l^ar ftøBt bet": om en Øl^^eb, 

en efterretning, en $;ibenbe: iffe gi»e bet ub forSBié^eb. (S3r.) "<£)en 

«Pige er folgt fao b^rt, fom ^un Umt bet" o: er forlovet. (SKoti^.) 

fatte. "SKan tager ^m iffe, l^ijor man f»ttcr ^am" o: man narrer 
i)anx iffe faa let; l^an er fiin og flog, meer enb l^an f^ne«. — "5tt fatte 

©tuen paa loftet" d: brive mlb €eg og ttjh)ri^ufet. 

• 

«•♦ "Olt fcile fin egen ®i?" o: raabe for fig feb; folge ftt eget ^obeb. 
— ''^an i)at bruffet ben falte @ø" o: ^an er brufnet. — "»gan 
l^ar feilet mangen fiolt @u": i^ar »ceret »ibt omfrinj. i iBerben. - 
"«&an ^ar før feilet foa f)n (eUer: b^fc) en ®o" — "^an -l^or 
fanget faa ijilb en gugl tilforn" o: i^an ^ar for forfogt bet; vceret i 
lige faa ftor gare. (II. 80.) _ ^^^an er -iffe SWanb for at feUe ben 

®0/' (2»otl>.) — "2)er er ®ø og fait JBanb imeKem" o: ber er 
langt imettem; bet ^ar lange Ubpgter. (SWot^.) 357 

iP^t. "'^an føijct efter (f))prget efter) fU eget93it": cm ten 3:aabe^ 
lige. (SXctl^.) 

2>9m. "?tt flaae to ®øm meb een ^ebe'' (to gluer meb eet iSm«ef) 
o: afgiere to Xm^ \>aa eengang. — v"J)ct jlog »gebetet ^oa ®!?m» 
met" o: bet bragte (Sagen tit (Snbe, gtorbe Ubjlaget. 

^enbaø. "Sf^aor ber fommer to Søn bage i een Uge" d: albrig. 

®øi^tt, fpve. "Æ)et er l^an fommen tit i ®ø»ne, fommen foi)enbe 
til" 3: uben 3lrbeibe og Umage. (SWoti^.) — "-San tager (gøijn 
for f^^ frtblebe ^ejic" o«, ^an fo»er tungt og Icenge. (I. 403.) 

taht. "«&on er iffc tofct 6ag af en Sogn" d: i^an er i^\jer!en enfolbig 
eKer forfagt. _ "^an fibber, font i)(m i?ar ta6t af .en aSogn." 
o: tmé, forftemt, forlegen. (II. 29.) 

%åtlttttn. "Det flingcr, fom to ^tallcrfcner i en $ofe" .o: baar^- 
ligt. (9Wot^. 3»an figer: "iDet ftinger fom ^attun.") — ''^an er 
fat^ l^pig, fom tre Xallerfener i en ^Jofe." ((Rojigaarb« £)rbb.) 

%an^, Xænbtv. "?lt føle een }i>aa ^ænberne" o: føge at femme 
efter een« ^enfigter, @inb, 9Wob, e. beél. — "3lt ^a^e «&aar paa 
^(enbernc" o: ^»e 5tl»or, 93iaie, Jtraft til at forfvare ^g. — "^n 
^arl, fom ^ar »&aar ^paa ^(enberne." (SJ.S.Orbb. n. 483.) — 
— ^'^^an^ %ant)tx iVbe i aSqnb berefter" o: i^an er meget l#en, 
bcgierlig berefter; "hoc ipsi salivam movet." (SKotl^.) — "Qlt f)olbe 
^onb for Jlnnge" o: »ære »arfom i ftn itale; iffe føge eller tale om 
bet, fom i!fe maa <tgeg. — "Den ^anb maa ^on flaae ub" o: bet 
maa ^an nu negte, frafigc ftg. — "5lt jlaae Jtaffeetanben ub." 

3:ititfe. "5lt flbbc i ,^an!er, fom bc forlot?ebe SWøer." (i. 221.) 
Cm bem jtgc« ogfaa: ^'^nn gaaer i ©iftetanfer." — ^'^an f)at 
lange 5£onfer" o: l^an glemmer iffe foa let, ff^a\> l^an l^ar imob 
nogen. (a»otl|.) _ "»§an« 3:anfer ere iffe ^oé f}an^ JØren" 
o: ffan giver iffe 9gt paa l^)>ab ber tateé. 

a:ib» "»&on i}at itu %ii for Éare »cbiggong": om ben @i)«felf9ge, 
(gtunbe«lefe. (?5. ®v».) — "3:ib og ^aalmobigl^eb faaer »ugt 
meb glejlejfinfen." (^x.) 

tit. '''^an fan gobt tic bet, ^an iffe ^eeb;" eUet: "Ǥan tier iebfl 
bet, ^an iffe vecb" : om ben ^labberagtige. (9Wotl|.) ' 358 

XUflfft. "Det jfal bu i^a'ot til, for »guniten beb iffc": "jige« naat 
man lagget neget ringe til bet, fem bcbre er." (SWctl^.) 

StltAle. "*on talte ^om tit, faa en «§unb iffe (fulbe t«^ rt 
©t^ffe »røb ttf ^am." gWeb @fienb cg <Sfielb«etb. . (2»ot^.) 

3:iaere)i>ittb. "2(t fr^Be, fpm en 8mt8 paa en 55:i(ere<)inb, eif. 
3^f(erefpoatt" d: gaae vberlig langfcmt. 

29)i>feU. "»gan lonrer nol, ot toge Xop^iUi inb" ("at tage @»ef^ 
Ui inb'O: at labe flt flere 9Wcb etter €t)emwb fare. (SWet^.) 

Sotmaatteb. "«§an trtoeS fom en ^ormaaneb« ®rlié": om et 
^m\, ber tritje« gcbt." (STOoti) 

Sottt* "^an er l^enbe en 3; om i Oiet" d: i^an er i^enbe utaaleltg, 
forgabt, i ©eien. (9Wct^.) 

Sraab. "alting falbet ijel i S^raab for ll)am'* d: l^ffe« i^am »el. 
(5KctW — "Det i?H iffe ?llt Wt faa lige i 3:raab, fom man 
troer" : bet er iffe faa let at bringe i @tanb, i Orben. («. ®. 9?ebet.) 

Statue, "»gan i?eeb enbnu iffe, l^t^ab Xra^en gitjer'' o: tjan er ufor^ 
fegt, uerfaren. (SKoti^.) 

Xrat^I^fb* "3lt ^\je faa trai?lt, fom SKuu^ i 39arfelfeng" o: ^aw 
travlt meb<Smaating; »«re jiunbeélo«. — ''^an ^ar faa tratilt, fom 
ganben i Dimmelugen." (STOct^.) 

tro» "tgan er faa tro, at man ti?r tabe ^am gaac oHx utalt ©ulbJ' 
(«. @. gSebel.) _ '^jQan er tro, fom ^atiiw ^cb et gab føb 
a??erf." ($Bv.) f. 5«r. 3580. 

a!rø. "igan ^olber ^ro og ^o'ot, fom 'gunben l^otber gafle." 
(SWot^.) 

Xrnbfel. "Du truer faa fiarft, at Sngen vcebeé": naar een truer 
meer, enb l^an fan jfabe. (SRot^.) 

tt^fU. "9tt træffe en »øgn i een" o: faaeØZogen til attrceen(temme.' 
lig groij) «ogn. _ 'm træffe 5ti)ifer" ai.ubbrebe faljfe magter. 

traeWe. "Der traf bet," fagbe ©nebferen, l^an ^juttebe '©j?mmct i 
l^ommen, "i ^xixtHt i?ilbe bet iffe trpfffe," (g3r.) 359 3:reie. "5tt faae, cd gføe een en knlet Xtøie" a: ^ugg, ^rvgL 
(SWot^.) _ "2(t faae en ijaab %i9Xt'' o: Mwe giennewBreibt. — 
"9lt ijorre tange for ftn Jlrøie" »: at fatte« aUcb, !>(pre forfagt. 

Sittffie. "9lt l^otbe Xm\> for JEunge" o: tie fiitte; etter »ogte fine Crb. 

(3Wct^.) _ "Olt^olbe Sungen lige i SWunben" o: bcere fig f crfLgttgt ab, 

^»ot bet Bei^etjeé. — "2)et ligger mig )pM Svungen — ftaaer 

mig for SWunben" o: Jcg »eeb bet, er nter »eb at^uflebet, cgfanbcgei. 

SttttoeBaattb* "«&an er gobt flaaren for Sunget aanb" o: ^n fan 
gobt tale f«?r ftg, l^ar en fl^benbe Sunge. («8. ©.DrbB. VI. 268.) 

3:9bff; Sljbffer* "Ǥan er faa i?reb fom en S^bffer," (^. S^omefen.) 
— "^an feer faa \:jni fom en S ^ bf! er." (SWot^.) — "»&»ab 
. giør S^bffcn i!fe for $enge?" (SWot^.) — ;'3)et er galt S^bff, 
fom Sngen U\\ kfe": cm uforflaaelig ©Wft. (fWot^.) — "Uben 
at rofe mig feb" — fagbe $ecr S i? bf fer, l^an troutebe alt 
l^^ab l^an funbe." (3i)ir.) — "3lt fcettc S^cefen i Seiret fom en 

t^bff ©riil": elalius se gerere. (STOot^.) — "S^bflen gtør al« 
ting for $enge, uben trogebc ^eflcføL" (^r. 3»er.) 

t^li^øir. ''^\\\x er faa t^fl^jjr, fom en «&ønc om »gøftem" (SRct^.) 

tttlle. "5(t i?<ere o))^e at t(e!fe." — "«§an i^ar t?<eret o|>pe at 

t(eff c, .før l^an fif ©fii^be )(>^^ ®aarben": l^at tef^'vet jpigen fer 
SftrvKw^^jet. (3i?«.) 

t«t. "5)et tøggcr man i et-tæt Æar, l^^ab man tctroer l^am" d: ^an 
fan tf fe tie meb neget — "fan tf fe ^olbe i^t" 

%9\t, "2)e ere faa glabe, fom fem gaar i eet Xtsif: itcntjl: vberlig 
^ miéforn^iebe, i en uBel^agelig ©titting. (@iceKanb|!.) 

tør. "»§an l^ar fit )j«a bet Sørre": er i gob 33eljianb, i en gobSHfling. 

%9t^. "3cgjal fætte m %n^ Ml bin 3», fom jfal r^ge ab blg'\- 
en Srubfel til ben, l^»i6 gptncermelfer man t)il giengielbe, o.beel. (3Wotl).) 

Itbfeettbf. "Somme glocr, og fomme gater; %Vit txt be fagre, i)or 
»gene ffafcer": flge«, naar man la|!er een« Ubfeenbe. («&. S^omefen.) 

Itgle* "Det er fom naar Uglen i?if ))luffe »gijebear" (SWot:^); cgj>aa 
et anbet (^teb; "$et fømmcr fig itbe, (ki Ugle |)ltt!fer «§^ebeajr»" 360 

— ''^an n fom Uglen Har\t)t Jtrager'' d: »be libt. — ''^an 
øloft fpm Uglen i et i^uuU JCr«" o: ^an feer |!ummel ub. (SKot^.) 

— "Det er Ugter i SKofenJ' f. W^. 

tll^elb (SKpbgang), "»&ttn fommet f!g fom muttcnt 33røt)" : bet blwcr 
»<rrre og »omre meb i^am. — "fi^ffen regner neb for i)am , faa 
i)an flWer i (Starnet til-JØrene," (i. 292.) 

im. "Der er Uli?e i Srøofen" o: bet er 8fare paa gcerbe. (I. 101.) 
ttben Zmi rigtigere, enb f^h ber nu jige«: "3)er er XI g ler i SWofen." 

nlt^efeet. ^'^an er ul^efeet af en aWarfat": om ben, fom letogi^afHg 
bU»er bange. (SKotl^.) !D?aafTee fnarere; uglefeet. 9Wan i}ax en XaU^ 
maabe: ''^an er o »er f eet af en Ugle*' a: fortjilbet, forfti^rret i <£inbet. 
(3»f. otjerfeet; JD. JDial. «er. @. 397.) 11 umiteUgt^ "•6an i?il giøre »ftfoffeftrcenge af ^o^reaijner. 
(9»ot^.) tfaah. ^'^an i)at (Bto) faa ^aab fom en brufnet Wlun^ — ftia 
ijaab, fom ^an t?ar braget op af en ®«f." (SWct^.) — ''^an 
bre^ af fom en t? a a b Ȥnnb" d i ^an jfammebe ftg, gif pn 3Sei. (SKot^.) 
— "æi fif (j^erfen t?aabt etter tørt" — "^an Hb oS f^mUn 
^aabt eOer tørt" o: (let intet; ^verfen !Wab etter 2)riffe.. — "Det 
fiaaer imettem bet SSaabe og M Xørrc": om ben ^ib, bel€p^olb, 
fom er imellem et 5lrbeibe, eller en ^eel bevaf, fom man ^ar enbt, og et 
m;t, man jfal beg^nbe. (9Wotf>.) 

« 

røabmeL "5lt »æi^e ^irfené aSabmel" a: t^olbe lange, njg for lange 
$rcebifener; eller »eb anben Seilig^eb tale for længe, uben @aft og 5traff. 
(@fter % <Si;», II. 18: forbi man »ce»ebc Icenge paa bet 93abmel, ^irfen 
forbum lob giore til be gattige. 

Salbe. ''^an ligger l^iemme og felter ^albe" d: lianer uben 5lrbeibe; 
tager ftg intet for, fom buer. (1.161. 11.131.) — "5(t fr^pe ©albe 
af gingrene paa een" o: tage l^am meget ^aarbt i ^aanben. (5Kot^.) 

^an^. "Der »it løBe meget SSanb til »§a^g (i ©tranben), førenb 
bet fieer." (SWot^.) — ''^an bcer iffe ^anb imob ben Qlnbcn' 
D : fjan fommer iffe ov imob, fan iffe ligneé »eb t^am. — "»^anS 3^cenber løb 
{ ?^anb berefter" o: ^an l)a»be flærf gi)fl, ^tkan^ berefter. (3Wot^.) 361 

fBattte. "-2(t giiøte {tn Wlmb tU en S an te" 3: ifSe ^olbe, ^^^ab man 
^ar lo»et. (!Wot^.) 

Sarer. "<&an ^ar fat jlne SWiMet i ^aabe 93 ar er" ;>: i^an^anfmret 
bem 0^. (9Wot^.) 

!>«ffe. "9(t l^aije t»affet fiij" d: være Wedi^, fortrinlig i fin 5(rt. — 
"Det et 3:01, en Jtiole, et ^iøretøi, ber l^ar \jaftet jlg." 

95eir. "5lt ftjare l^en i 93eiret" o: f»are uben C^crlag; etlcr uben at 
^øre, t|»ab ber fp^rge« om. — "5tt jlaae noget l^en i aSeir og 
33inb" ,o: jlet iffe agte )^aa, ^»ab ber ftgeé til 9lb»arfel eller ?cpre. — 
"*§olb bet aSeir inbe, at foale tin Jtaal mcb": til ben, fem Mi»er 
pjtg og »reb uben 5(arfag. (II. 8.) — "5lt !omme i ugiort 
aSeir" o: i en uljelbig Xib; "i SSeirjfifte, l^m(?et ^olbte« for u^elbigt." 
(II. 270.) 

fOtit%9nt. ''^an galer fom en aSeir^øne" o; ^n fpaaer bet, fom 
albrig trcpffer inb. (5Rot^.) lettere: «&»eir^øne, et ivbjf Orb. f.2).3)ial. 
Ser. <S. 225. 

t^elfommem "»§an er faa tøetfommen, fom ®alt i fuurt (eu. faat) 

S)it — fom en ®o i et 3obel^uué": om ben uvelfomne. (O^ofi.- 
gaarb« £)rbb.) 

»eii^e op. "I)et ffal iffe jfee faalcrnge mit <&oi?eb \) en ber o:p" 
o: faalopnge {eg lever. (9Wot^.) 

Settbittø. ''^an ^eeb gobt at fnoe ffg i en fne^jer aSenbinfl" 
d: ^ielpe fig ub af en gorlegenl^eb. (^. (S.Crbb.) — "^ct fan Bruget, 
tære gobt, nyttigt i en fneter aSenbing": naar man er i Xrang, 
naar man ingen anben S^ilflugt f)ax. 

Sergen. "5lt tage flg aSerben nccr" d: at lægge 5lnbre« fWobgang og 
^inber, eller en iivebfommenbe <Sag, meget )pm -^ierte; men mejl ironi)!. 

95tbe, '^'^an feer faa l^øit, fom i^an i^a'otc femten a3i6er i ®alte": 
om ben taabeligt J&o»mobige. (J&r. 3»er.) 

»ibe. "I)et J?eeb Sngen, uben ®ub og <&termanb": om bet, [qm^ulbe 
bølget, og fom bog mange mbe. (^ot^.) 

pitt af. "3eg t?eeb iffe meer ber af, enl) bet ajarn, fom er føbt 
i S^at" 0: j!ct intet. (2»ot^.) 362 

legen^et). 3:alemaabfn bruge« faatebe« i en 93et^bniiig, ber føite« mobfat 
ben egentlige; men bet figte« »el til bet farlige i at brive for 58inben, o. b. 
— ^'9lt labe een gaac (brive) fot SStnb og a?e*oe" o: iffetagefig 
af ^am, iffe ferge fer l)am, l^ave Dp\ijt\ meb ^am. (3Rct^. f. % <Br^'o, 
IL J?90.) _ "(Spar biit aSinb til at Wcrfe :paa bin ®up^)c meb": 
til en $raler. (a3r.) f, ^tit. 

mnMttappt. "»&att er faa let, faa ^urtig, fom en Jto paa en 
a3inbeltra:p^e;' Srcniif. (9»ot^.) 

3)ittge* "^t jiceffc aSingernc paa een" d: betage ^m J^ané Dvermob, 
3nbWlbfnKi», eller 8^(1 til at gribe cm ftg. 

^in^tUtn. "2lt fatte een t>eb aSin^ebenet" o: labe Ifam fættefaft 
arrejlere. gcrbi 93<fnbeme ^)leiebe at nagle Oio^fugle, fem be jfeb, meb ub:^ 
f^ilebe JBinger, uben ^)aa ©aarben« $ort. 

fBiuUwti. "2lt ^ifc een 93 internet en" o: »ife i^am ub, iage i^am 
^aa ^øren. 

»ife. "^ait fontnter oltib meb en afq^ortet 93 i fe" d: gientager J^vab 
^an tibt l^ar fagt, fortalt, (srøot!^.) 

©ogti^ "•6an et iffe tabt \iaQ af en SJogn" o: i^an er iffe enfolbig, 
»eeb nof ai ^iel^>e (tg feltj. 

røoonffitb. "<&on er fotet inbeni meb aSognffub" d: i^an§ 3Ra\)e 
fan taale alting. («Wotl^.) 

33oS. "5lt fflptte een i 93 or" d: afrette ^m; giere ^m foielig, vbmvg. (©r.) 

vre^» "Sr bu ^reb, ba er ©aben breb og ©tenene ^aarbe." — 
"@r bu »reb? — l^^or ffal ba t^ore ^øné pbbe i 9Jat!" — f^jottenbe 
3:alemaaber til ben, fom »il giere fig »reb. (?Wot^. 93r.) 

33ttøge» -"2)et »ar iffe iiunget for ()ané 93uflge" (f.®c. at ^an fhilbe blive 
en fornem SWanb) o: bet l^a»be ingen brømt om, tcrnft ^aa, i ^n« SSarn^ 
bom. _ "2)et er iffe ^enbe^ ©f^lb, at 93uggen er tom": om 
barnloji 5@gtejfab. («&r. 3»er.) 

»«ge< (*«tO« "*«tt ^^"9^^ «^c ^«gfic, bet goae »II" o: fætter 
e*^»ert SWibbel i 93e»cegelfe. (3»otl).) i»f. 9tx, 3(M«. 

3)«gtffaal. "»San Icegger iffe fine Drb \^aa ^(egtffa<ilen" o: ^an 
er fritalenbe, aabcn, ligefrem i f[?t Jl'ale. (5D?ot^.) .1 363 

vætb. ''^'^an n ittt txetJ^ at brlffc af Mmt)t (»Rruué) mcb got't 
golf — iffe »<erb ot Pfc ^aa en a3ei" »: i^an et en (let, fot;' 
ogtelig $erfon. (SKotff.) 

»«!>• "Dereé 3i<t^ ffal fffc Wbc tU ,Rtobc" »: teve« 5lnflag f!al iffe 
U>ffe« Um, (SKct^O 

3@]ble. "2(t Bibe i et fuurt miW' o: unfcerfafle fig, (ibe no^et DnH 
fem iffe fan unbgaaee. 

VSMtlpnt. "gørfi c^tifine 3pber og gifferfiætWnger/ faa 86 ble - 
foner/' (gWot^; uben gorftaring.) — "3)hmbeii løber paa l^am, 
fom paa en 8(SbIcfone;' (Wot^.) — "3)ft wb en^tjer 36Hc^ 
fone ^oa Xor^et" o: bet er i golfemunbe. (9Wc^.) 

2efg* "«&an er at rore ^cb, fom et raabbent 86 g" — "2Wan maa 
omgaaeS fjam fom meb et raabbent 8(Sg": om *en, fom er meget 

»anffelig, »ranten, let at o^jirre. (STOot^.) — "^an fiar 98g i fin ^^at": 
om ben ©tolte, ber iffe ml ^Ife golf. (Wot^.) 

«§Oefi|g. "«&an løber omfring fom en (eggef^g «&øne": a: l)an er 
urolig og flunbeéloiS. (9Wot^.) 

«Ite, "«§an ijil «lte, før 2)?elct er malet" o: Begpbe for tibligt, inben 
utingen er i ?at)e.- (fWo|!gaarb6 sDrbb.) 

Sere. ''«§an bcrrcr fin 9(Src i bommen": "jige« om ben, fonj er bomt 

^ Vaa fin 5(5re, og ^r faaet Cvr^iCning »eb et 8@rebre».'' (3Rot^.) — 

"«&an jlav meb 26ren og begge Cren" o: i^an fla^ neto^ fri. (SWot^.) 

gormobentlig ^»ab ber nu i 0?et«f^roget l^ebber: ^an biet) frifienbt for vibere 

Xiltale. — ''^aw. leonebe ^am, lob 6aui iffe ^a^e (te^olbe)^ 

se re for en l^alo ©fiUing" o: ^an ^anebe ^am offentlig, bebreibebe 
l^aiu i 9nbre6 $aa^or ^ané flette C^ferfel og ^anblinger, m. m. (SKot^.) 

.oerliø. (ironij!.) "I)et er en cerltg STOanb, om ber ellerS er eii 

Sfielm i »anbet." (3»ot^.) — "I)et er ærligt ot fs?e ®foe, 

naar JJcrberet iffe et ftiaalet" a: ^vcr ber er SWi^tanfe om urebelig 
£^mgang. 

a@niie. "2lt btnbc een noget )^aix SSrmet" j: inbbilbe l^am noget, fom 
er ufanbt, eller u»ifl. _ "2lt ri?fle noget (f. ^jr. en ^ropbifen) af 
?6rmef' d; jfifte (tij let berveb, iffe awcnbe Umage ).Ma. "ff^f .364 

rafler ^tttt nf ?6tmet fom ingenting." — "»gan-^ai: enbttu ti 
raflet barnet af 9@tmet" a: \jan er enbnu mere barnagtig, enb man 
ffttlbe »ente. — "®arnet ftbber (;am cnt^nu i SSrmct" o: f^m er 
neget barnagtig, fer fin 5(lber. 

"2tt fnaffc for fin ?6ffc" o: føge at unbffvlbe fig, at fatte fin @ag 
i et gcbt ?v^; men meb ringe gremgang. — "©naf for bin 2@ffc, 
for bu ^ar iffe Smør at !omme i l^cnbc" : "om ben, fom ei bruger ben rette 
Xalt, fom l^an, ber ^aa !Banb«ting ffulbe tage fin S3re»(cffe op, men^\jbe 
glemt ben ^iemmc, og i @tebet tog ©m^ræjfen o^j." (II. 242.) — ''%t 

l^atje fine ©ager i en Sdffe" o: meget orbentligt, om^^gelig inbrettet 
og befaret. 3? 3i)Uanb (SWor6) flge« ogfaa: "^ajx ^ar fine @ager i en 
86ffe; men f^ax intet £aag bertii": om ben, fom ^ar bet uordentligt. 

i&Pttt. "S^u er sejret o^gfijet" d: nu l^ar eni^m fin gri^eb, eller 
tager fig ben; nu Fan en^tjer giere pg faa liflig, fom ^an »il. 

Øbe. "Det (be $enge, ben £)aler) fan ^»erfen øbe eHer føbe mig" 
o: bet er faa libt, ai jeg iffe agter bet for noget. (Srøot^.) 

S^Manh, 9^itl. "«§on er »reb \^aa fine egne $enge." — '-^ané 
$enge »it altib »cere btanbt. gremmebe." — ^an giur fin 
SKortenSaften faa feb, at i)an i^ax intet til Suleaften." — "^an 
l^ar fine $enge paa Mente i^oé Olfonen." — ''«&un !an føre 
faameget nt of en 9^a»er*S9ore, fom en Wtani fan a»le inb 
atf f9» $orte": om en obfel Stem. (SWottf. 93 o re o: $ul.) 

©ie, Cine. "<&un l^ar et JØie )paa l^»cr ginger" oj ^un ^>a«fer florft 
^>aa. (95. (S. Drbb.) — ''J^an bcerer fme JØine i bommen" o: ^n 
feer fig iffe for, tager ftg iffe i «gt. (SWotlj.) — "3(t faae anbre 
SDint at fee meb" o: fee 3^ingen fra en anben @ibe, i et mere flart 
S^é. — "?lt fee meb 9lnbreS £)ine" a: labe Sfnbre tage »are paa 
fine 5fnliggenber; bruge 3lnbre til bet, man fel» burbe giore. — "«&au 
gloer, fom ^an ]^a»be ni?é faaet JSZ^ine": om ben, fom flirrer meb 
toøfet gorunbring. (SWot^.) — "^an flap fra bet meb et blaat 
©te" o: ^an jlap, men iffe- uben <Sfabe; vix evasit. (93r.) — 
"5lt narre een op i l^ang aabm Oinc" — "3tt ffamrofe een i 
l^anS JØinc": paa en gro», liaanbgribelig 3Kaabe. (Wlcti),) — "3)et 
førfie, man bli»er blinb paa, bet er paa Cinene": figer man om 
ji^ fe(», naar^ map iffe fan fee, t^vab ber ligger lige for een. 365 ©re. "«&an laae ewbim }^aa fit grønne £5 re" i: laae enbnu og fo«; 
naat bet iff« er tibligt. — "5It Wtoc l^eb om £5rcne" o: Um bange, 
faae en ^afHg gr^gt ;for noget, fom Fan jfce. -i. "5lt l^olte een i 
Orene" o: l^olbe-t 9(t>e, unber fheng llugt. _ "5lt i^olte Ørene 
frbe" o: iffe labe ftg jhopffe, i!fe tabe SWobet. _ "5(t jlbbe i noget 
til begge Øren, op o^er begge JØren" o: tjære inbmflet i noget 
bef»(erltgt, »onjleligt, farligt; ''hæret in medio luto". (II. 73.) — "^an 

er i ©ielb til begge ©ren." — ''^an Ut noget bag Øret, en 
@fielm bag Øret" d: t^an ^unfer )paa noget; l)ar et 9(nflag for. — 
"5(t labe noget gane inb ob bet ene Øre, og ub af bet anbet" 
d: iffe agte )paa ^»ab ber ftge«, fore^olbe« een. — "«§an Ifører meb 
5tnbreg øren" o: ^an troer 9l(t, ^t)ab 3lnbre, m«fe SInbre jige ffam,- 
(5«ot^.) J- "5lt jfri^c noget bag Øret" o: forefcette jig, ei at glemme bet. 

Crttello. "»^an l^ar et «§aar fom en Ørneflo" o: ganjleguult^aar* 
(Sunge om ben norbftætt. 9llmue. 1798. @. 140.) 

CJge, "^m ijil nof (;a^c Øjcen i en 5tnbené «§o^eb, men i?il iffe 

l^olbe om @faftet" o: ^an ^ax 93iflie, men iffe 9Wob, til atgi^reCnbt; 
eller »il giore bet »eb 9lnbre« ^idp. (STOoti^.) — "3cg l^ar ^ugget 
Øren i; nu maa ben i til ©faftet" o: nu faaer jeg at brit>e bet til 
@nbe. (3»ot^.) 366 Socale Xalemaaber« 9(!^ebere. ''9it lehe eftec onb Set i ^}l\>tt)øtt Stxctit": aquam in 
mari qnærere'. (Wicif}.) iDen gamte J(iøge;£anb()}ei 'oat me^et fib og 
JDaarlig, if^ex brn gif ct)fr Slt^ebøre Srøatf, l)t)crfcr ben biet) omlagt og 
en n^SBw bygget »eb JlUnbflebet glaffen unber greberif IV. (f. ^.5lrta«. 
II. GG.) 

Soøenfe« "®aa ftor fom 33 o gen fe Di^befont" (ii. 253.) — 
"^ogcttfe Ølofiucr": ubmatfet gcbe ©ulerebber, fom »ore »eb 93o? 

genfe. — "©ogenfc Slpfiner bri»c !i^amme!iøbct af gabet" 
(a»ott>.) 

$alfter» "«§an feer ub, fom i^an J^a^be ^rcenbt galftet af, og 
»itbe i !^a» meb fioKanb" a': ^an feer forhjulet, bijier ub. 

$(a{VeHer§. "*§an l^ar l^icmme i glaffcBterg ^erreb" d: i^an er 
en ufiabig Omflaffer, 8anb(hvger, en "gfafomlanb". (9)?ot^.) 

®ubum* ^''Qan er faa l^ettig fom ®ubum Srøunfe." "(St JtfoPer i 
3h?aanb. Stem: fom Ullerup) SKunle." ($. ^^V- 11.114.) gormobentlig 
ironijT. 

é^a^ttélt^. "3)et ^ielper tffe, at fnaffe om ®ammel««§abcrglet?" 
D: om 3!ing, fom ingen 99etvbning etter 5fn»enbelfe i^a»e. (STOot^.) 

^alh (Slot i 3^tranb). "^an er faa fri, fom t;an fab i .galbg 

^aarn": om ben ufrie, ben fom var »el forvaret, iffe fin egen »^erre. 
(^. @v». 3:ill«g tir anben 3)eel.) 

3^Umatf. "Ǥun gaaer fom gigerne i 3 31 em ar!": meb meget 
hUM IBarm. "Dorice incedit." (SWotl^.) 

"ftiertemlttbe aiaabm«nb": et @lag« fortrinlig gobe gli^nbre, fora falbe 
Vaa 25pfanten af g^en. , (f. ^. Mai. III. 393.) $eraf Orbf^jittet: '3 
^ierteminbe cebe »i »ore (Raabmænb." (JBr.) 367 

Atøøe. "3)ct i>axn ictrii^m, tnt StiøQt Srøntfeb." (ii. 270.) — "^t 
^(fe et ^atn ^iøge J&ipn«*' o: løfte bet oV »eb *o\>ebet. — "5tt 
fomme for Drbe, fom Stiø^t »ganbj!«" (og Jtolbinge itnme). 
(II. 220.) '\Rtege Sanbetjei" t>av tilforn flet og Ube benægtet (f. o»euf. 
§l»ebøve), ^»otfor 9lgent J&olcf rimebe: 

'■@ub f}\tlp o«, naar t)i ffal be ©tore befj^ge; 
Xf)i bet er langt tjorrre enb ^Beien til Jtiøge." 

(5lrter og fmaa 3^er6 af J&. ^olcf. 1782. @. 91.) 

^ol^ittø (f* ftiøøe). "3Kan fagbe: ^iøgc i?ar engang oijergiijet for 
et ^flt «&anbf!er, og JtoUing for en ®aa^.'' (ii. 220.) 

^t€tft9. "3 t^iøge faaer man noget for noget; i ^rceftø faaer 
man intet for intet." (St SWunfc^elb, ^oé ^r. 3»er. 

9liht. "Der er gorffiel \^aa SliBe og »uu«6^": om to meget ulige iting. 
(3»ot^.) _ "De fomme if!e Me for ØliBe*aiet, fom ere mobne 
tit at t;ænge." («. @. JOebel.) — "^a! ®ub, ot H fom iffc for 
Slibe aict" — fagbe ^ontn, l^un faae fin <Søn l^angc i aSarbe 

©alge," («p. @ij».) ©ammcl ©fiemt for at giøre ben (Snfolbige latterlig. 
Den faafalbte Oiibe:rOlet (^ijm^ ©taburet af 1269) l|a»be i gamle Dage 
faaet Orb for ©trenglfeben i ben^ ©traffe. — "Æl^ner og ^ofaøfer 
ere Sliber 3lb." (ii. 13C.) 

9lolh. "^an gaaer ^el og Wber S^øbber i Slolb ©fo^": om ben, 
fom er borte, og man »eeb iffe ^»or l^an er. ($. ^ij'o. Sort.) 

9lod{{lbe Degne, "^an fan briffe faameget fom 3 »loéfilbe 
Degne." (©folebifci^le mene« bet.) (U. 50.) 

(Samføe. "Der tjar en ©tjcerm (^i^tt), fom ber er *§arer paa 

©amføe." (9Kot^.) — "Det er gobt, at ^(ere ^Jrcefi paa 

©amdø": ftgeø, naar een l^eKere ml i)Mt en ringere ©tilling meb 9)o, 
enb en mere forbeelagtig meb tlro og gortrceb. (SWotl^.) 

Sfattberborø. ^^^tt ^ilbe iffe forflaae for i^am, om i^an fif 

©fanberSorg ©lot": om en Ebelanb. (SUiotl). % ©9». II. 206.) 
gra en filbigereXib er »el felgenbe: "Den, ber fan famle et iBceé !libfel?£)rret, 
fan fiobe ©fanberborg." (93r.) (£)rreb, Drret o: gober, fomOtxeg 
»rager, eller ei »il cebe. D. Dial. «er. @. 393.) 

9^tiPt. ''^an er føW i ©fi^e; ^il i^ettere ^a»e enb gl»e." (i. 156.) 368 

eiagrtfe. WlAn fagbe (i ben ca^lff^ $:ib): "Sloéfilbe Olmgcn 09 
©Ugelfe 2ftøgageu foaer albtig ©nbe"; forbi 9lo«!t(be ffal i^a\)e 
i^M Qi>n J^O Jtitfer, 03 (Slagelfe l)at e« af be fl^rfle 93i)marfer i ^an- 
marf. (5). «t(a«. HI. @. 18.) 

®l>toge. "®ii^ bu fab ))aa Sprogø!" — "bpg ^aolmanben t 
SWaanen!" (ii. 252.) 

"XkPt^a^tt. "at^nfet til Æra\)c, fom ^^ pr g ager S «itft i 3i?I- 
lanb." (II. 150.) 

Sritt^fl. "Xritibel, Qln^olt og Sæéføc, 

®iør mangen ©fipper fnait at bøe." (SK. 556.) 

Subfe, l^anbeB^ i ©iælTanb. ''(Saa langt fom 3:ubfe &mW\ — 

"2lt træffe Oaet faa langt fom 3:ubfe ©ierbe.'* (Decon. SWag. V. 
1761. <S. 224.) 

Satbø. ^^^an 'oai iffe iDebre i^cerb, enb at fibbe }^aa 3Sarbø." 
(SKotlj.) — ©enere ^av man f agt: "@ib l^an fab }paa ©pro gø!'' 
— "3eg i?ar tilfreb«, bu fab }fiaa ®^)rogø!" ' 

fOattou. "2)et er ben rette 2?ei til SBartou": vm ben, fom ^anbler 
ilbe mcb fme SKibler. (3»ot^.) 

SJeile. "»^eføebeS $ine og ^tiit 3Wøgagen faae albrig @nbe." øSt.) 

^ihot^. I)er tigger 33iBorg*33cie i l^enbeé $anbe": om en gannmt, 
r^nfet Jtone. (SWot^.) (Cm SKanben. ^, (S^». I. 16.) 

SidffttBerg. "3:aaIg»ognen fcraji albrig, uben i aSigfenfcerg ®^be/' 
(93r.) <Sn tilforn Benægtet onb 9Sei gienncm SSigfenberg @ogn i gijen. 
(f. Æ). 5ltla«. VI. 663.) Æ)er lægge« ogfaa til: "og i 3:n)gget>celbe 

(Stropbf." 369 etter 

iOtftfotflatiitget« 

(gomlbebe og ufotjIaocKgc, faaijct fpm jlelbncre, men 6rwgeliflf Dtb.) a«be: ^»at b« fpifeø før, efter.) 
®. 207. (3t)f. »mncprfn.) 
aaMø, adj. fltaatlfl, abel^flen. 
(Deraf: (ceberaabig. 103.) 
3»f. 207. 3[«m. 

aaøe, v. a. fpcenbc i 5tag, føgge 

?log ^aa. (278.) 
Warinø: ^aretd aSetrltg, ©røbe, 

of9. 289. 
WfeUb: 3QtHetr(e, Srugttrcr. 301, 
9(kflt^fi: a(meen 93ei, ^Ifat^ei. 3. 
9IUl^fle: attraae, ibegiere; ønjfe 

f!g. 15. 203. 215. 
^fttnvtht, n. s. f. Sporgen« 

rebe. 
9tfteit«btif: l^^^ab man briffer 

om Qlftenen. 109. 
9(øt: *&en{igt, Sorfort; ^t)ab man 

agter flg, og troer at naae. 6. 
StlmMfføift': ^^anblingen, at 

gtee Sttmiøfe. 117. 
anhf (i præs.) gammel Sorm for: 

præs. af V. at unbe. 82. 256. 
»nMit^, ^nBub: tifaninbeltg« ^eb: Mebjfat, aSærftøi (^nb- 

i ni: membrum virile, 283.) 

atibBitblød, adj. fom fatted 9leb« 

ffat. 179. 
Sttbft^ar: ®\)ar. 30. 214. 
9(ttøet: ®otg, Jtummer, ^ebrø« 

velfe. 97. (9Jr. 1460.) 3al. 

angr. 

arø, adj. onb, flet. 166. 167. 
rttøf^, V. dep. Hiije ft?agere, rin* 

gere, ^(me. 7. 
atm: u^fel, meget* ringe og fattig. 

12. 
»tntUnU ($. l^ode.) 18. Stii), 

©fienbøorb t »giemmet, tlanbt 

Srcenber. 
9ifltitnh: en ringe, u^fel Xtxnt, 

cffer »rub. 14. 
(attøerliø, adj.) ®. 133. (di 

tijitjtfomt Drb l^o« % »otte: 

mx. 1046.) 3M. ogurlegr, 

jfr«ffeUg. 
at>iiiked9logen:midunbei^am. 15. 
a^U: er^^ertje, Bringe tifoeie. 16. 

255. 256. 

24 370 , Vjftlfia^: ^^ai ber gnibed af 

©mørelfe )^aa en ^inlattlf i)tb 

^gtuletd Ombteimtte. 23B. / 
Baarke: flaae, gføe ^^ugg. 20. 
Sag: 9l)^dg. ''9ai et Bcoberljød 

©ag." 201. 
SSaglo^ : ©agbeel. lOT.^.bakhluti. 
aSagraad: 9iaab efter giort ©iet^' 

ning j (mobf. g o r * Øl a a b.) 1 77. 

©ftertaab. fammefl. 
»agftal : ©agbeel, (af en Stmttl) 

aSaglap^e. 156. 3. stackr, Jtajj^e. 
ha^i^M, adj. ijité tag efter; ef:= 

terHpg. 264. 

Sanbe: ®!ieIbdorb; Sortanbelfe. 

18. 19. 
»attg, n. s. (Støi, æulber. 289. 

3«. Bang. 

iBarbad: Strib, ^anvp, ®Iag. 

84. 292. 3«. Bardagi. 

Sarilb: et øbe, uteBoetSteb. 276. 

fSafp^b: 134 (»g. ^^omefen. 

3 $. ®^i)« DrbforHar. "93 a ø :« 

f:p^b, Sagtf^^b til S3agfer?' o: 

æUbf^iin. (©a«fe|>vt SJ. <S. 
DM. — Bassaspiut: t et ®l 
f»enjf ©loéfariunj.) 

Be^e: jage, fange :paa 3agten. 246. 

htit, V. a, gatt>e etter Éerebe t?eb 
^alflub, og b. (mobfat Bar fe:) 
"Bebe og Barfe f!g." 238. 

Utut^tn, adj. ($. »otte. 1506.) 
^o^ntobig. 102. (3 ben @am* 
melb. SiBcIoijcrf. forefonimcr 

. bet i aScmonrMfen: gienflriblg, 
mobt?ittig.) »iHe: en Sat?et/unb. (3«I. Bik- 

kia. (gng, Bitch.) 290. 
IBteft: en Sorraabdfadfe. 27. 

(beraf: 2fteelBing.) 
hi€ttt, Bcert; adj. fim, artig. 22. 
SlAOttuitib : en bleger, Sl^oor. 1 1 6. 
fSlaant: en t^nb, UaosiBtti etter 

Jlaagc. (304.) 
S^lammer: Blanbet i\i^ meb 

Sf^er. (f. D. Dial. ger. @. 39.) 

"£)ftenBlammer.",(297.) 
SSleeffttg: en ©eng, fom er re^^ 

bet. meb fiagen. 230. 
hliht, V. n. fmile, fee friff, glab/ 

munter ub. ("if2ie, fora Bli« 

ber.") 41. (3(. ®ar. blith. 

t&ott, b 1 i j d , glab, munter, Blib.) 
IBln, n. s. Unbfeelfe, ^iCBage* 

^olben^eb. 99. 
hin, adj. unbfeettg, titBage^oWen. 

104. 142. 287. 
hlctht, V. a. tage flabene af 

(BIæbeen^aaI^of.)115. 145. 
Bløle, V. a. Berufe, gtøre britffen. 

(9Wot^.) 
Hø^: frugtagtig, Btobagtig. 192. 

(en Blpt »»ber o: alt for 

foielig, eftergit?enbe. 155.) 
»o: guglerebe. 65. 101. 
»0^ : D^reianing, ©rflatning. 27. 

æcbring (ben S^geg.) 215. 
hvMeé, adj. fom ei fan Bebre^ 

etter af^ielpeé. 218. 
bott, iSemcrrfelfen: ttbtjotte« fSrn, 

^r^belig, ^i^ntet. 51. 282. 

(Bolb åortel. 34.) 371 ©ienfianb fer benne. 47. 
SontmerøUbe. (®ilbe, fom 
gipreé af ?6øtcforf , bcr ei ^a\je 
møtn.) 272. (SSer o&M^9)»ebet: 
et minbte ®ilbe etter Siæfiebub. 
(i»f. tib. <S. D.) 

SSonbe^atni: en Son^eé aSrebe. 

92: 
Spttfort^: liBortreife; (ligffna: 

^temfonrb.) 181. 
å^ot^Hne: Xoug i «&i#rnerne af 

et ataafeU. 305. 
»taa: £)ielaac). 3dl. Bra. 204. 
hvaat efter: jtegtc ^aa. 19: "?(t 

^raae ^aa Smogen f' 202. 
Stak: 179. (Sta^nend $rab.) 

^n, Ugefom38l. bnJcl; ^J^tte, 

gangjt. (IMgetebe« 234.) 
hvat: l^aftig, iilfinbet. 272. 
IbtakfSeigr (eflemt til fnart at bøe. 

330. 
trabgiprt (©terning) adv. v. 

^a^tg ubført. 92. 
Xtuhfiøi: Stiøi, ber flittted for 

^ajligt. 119. 
htaM^, adj. fom ^a^tg er iU* 

\)en rig. 92. 182. 

hrtiht, V. a. forefajie; l^etreibc; 
kbe feen noget l^øre. 243. C'Qlt 
breibe en ®a\jc." 71.) 

htafit: U^t fføit, flaae flort^aa. 256. 

hviftt, V. a. mangle, fatte«. 151. 

«rog: ©eenfteber, SJurer. 13. 

133. 181. 212. (3»f. mit Danfre 
3)ia(ect.'ger. <S. 52). hto^tiw^, adj. fom er ubén SJurer. 

177. 
ifttt^be: V. n. forfee fig, iegaae 

en ærøbe. 213. 
fBt^nit: $anbfer, <&arttiff. 186. 
H^fttfcettgc^, adv. lige imob, lige 

fremab.^ (52.) 
Ibtoebe (®mør:) at fmeCte. 238. 
Srø^kbtff : 80. (fom bet f^ned:) 

en runb ©rø^jll^e, fom en 93riffe 

etter Sattcrfen, ($. ®^o.) 
ht9fU : mangle, feile, fatte«. 272. 

(4123.) 
SttMeie: bet, fom fietale« for at 

gaae Sub, føre et ^ub. 192. 
S^ftfenk: en Ølettend aSeHent; 

«Politiefictient. 233. 
Sttlø: (®. 98. 9ttaaft<e: .3)renø, 

l^alo^oren «arl.) 3 3^tt. «<rl«. 

f. D. Dial. ^fx. ®. 64. 
Suløge: en flor ®fo))øre, ^totnit*' 

øre. 282. 
Bttted for: vife, aafienfiare flg; 

fi^ne«, forefommc. 39. 

h€ttit : flaae, o^erfalbe. 253. 
hctrt (bmt) adj. flin, artig. 22. 
276. (jvf. 3«l. biartr: I96, Har.) 

SøbefVtcebftft: fom fiøber gamle 
^kber; ICap^effrabber. 276. 

S^agftttk, DagSfcerb: 3)agø- 
reifc. 9. 

Sanneiitank : l^crberlig , (rrlig 
(banni«) SV^anb. 143. 253. 

^antftq^inUf en iia\), l^aberlig 
Ci\)inbe og «&uftru. 35. 

24* 370 flttlfiM: l^t^ab ber gnibed af 

®møtelfe )^aa en ^inlaxflf t^eb 

•^iuletd Ombretmtte. 23a 
baarke: flaae, gføe ^^ugg. 20. 
SSag: 9l)^dg. "9ar et Brobediøé 

©ttg." 201. 
SSaglo^: Sagbeet. 107.3.bakhluU. 
aSaøraa^ : dtaab efter giort @ier« 

mttft)(mobf.Sor*Ølaab.)177. 

©fterraab. fammefl. 
»aøflaf : Sagbeel, (af en Jtiortel) 

aSagfa^^e. 156. 3. siackr, Jtap^jc. 
Ibaøt^iW/ adj\ ijiié Bag efter; ef« 

terHog. 264. 

»attbe: ®fielb«orb; gortanbelfe. 

18. 19. 
Sanø, n. s. ®tøt, ænlber. 289. 

301. Bang. 

Sat^ag: Strib, ^amp, ®lag. 

84. 292. 3M. Bardagi. 

»arllb : et (?be, nBeBoetSteb. 276. 

»aip^h: 134 («&. ^^omefen. 

3 $. ®^^a Drbforftar. "Saø:« 

f<>9b, Sagtf^^b tit æagfer?' o: 

ætfbfijlin. (©a«fei>vb. SJ. <S. 
€rtB. — Bassaspiut: t et @il 
f»cnjf ©lolfariwu.) 

Bebe: jage, fange :paa Sagten. 246. 

bebe, V. a, gar\)e etter Berebe ijeb 
Æalflub, og b. (mobfat Barle:) 
"Bebe og Barfe j!g." 238. 

Utut^tn, adj. ($. »otte. 1506.) 
i^o^mobig. 102. (3 ben @am* 
melb. SiBeIoi?erf. forefonimcr 
bet i aSemonrMfen : gienflriblg, 
mob^ittig.) »iHe: en Sceije^unb. (3«. Bik- 

kia. gnfl, Bitch.) 290. 

IBteft: en Sorraabdfaéfe. 27. 

(beraf: SrøeelBing.) 
hiøttt, B<ert; adj. fiin, artig. 22. 
SlAOttuitib : en bleger, Slft o or. 1 1 6. 
a^laane: en t^nb, BladiCf^ etter 

Jlaage. (304.) 
a^lammer: Blanbet ^ii^t meb 

Sf^er. (f. 2). 2)ial. ger. @. 39.) 

"£)ftenBIantnier.'\(297.) 
aSIeefettg: en ®eng, fom er re« 

bet.nicb Sagen. 230. 
blibe, V. n. fmile, fee friff, glabr 

munter ub. ("if2ie, fom Bli* 

ber.") 41. (9(. ®ar. blith. 

t§ott. b 1 i j d , gtab, munter, Blib.) 
SSItt, n. s. Unbfeclfe, 3!irBage« 

^olben^eb. 99. 
Mtt, adj. unbfeetig, tilBage^oWen. 

104. 142. 287. 
Hctht, V. a. tage ^Blabene af 

(BIcebcen^aaIflof.)115. 145. 
bløbe, V. a. Berufe, giøre brnffen. 

(9Wot^.) 
Meb: frugtagtig, Btobagttg. 192. 

((5n Bløt SJ^dber o: alt for 

foielig, eftergitjenbe. 155.) 
»o: guglerebe. 65. 101. 
»ob : DpreiSning, ©rflatning. 27. 

aSebrtng (ben @^geg.) 215. 
bobelø^, adj. fom ei fan BebreS 

etter af^ielpeé. 218. 
bolb, ia3em(trfelfett: ttb^orte« fSrn, 

^r^belig, ^^ntet. 51. 282. 

(Bolb åortel. 34.) 371 ©icn^anb før brnne. 47. 

giøre« af 36gtcfolf , bcr ei t^a^c 
93øni.)272. ©aer otofc^oioffcet: 
ft mtnbte @ilbe caer ©kficBub. 

(j\)f. Wb. <S. C.) 

aSottbe^arm: en Sonted aStcbe. 

92: 
Slortfittb: Soriteife; (ligffaa: 

J&irmfflprb.) 181. 
flot^line: Soug i ^iøtnnwc af 

et ataafeil. 305. 
»taa: S)itlaaQ, m. Bra. 204. 
bVMt eftet: fl<egte ^aa. 19. "9(t 

^taae ^aa inogeitf' 202. 
IBvab: 179. (9iat?ncnd ^rab.) 

*er, Kgefotti 3ei> bnW ; ©^tte, 

Saitgft. (iMgetebe« 234.) 
ftrab: ^afiig, ittflnbet. 272. 
Ibtabfeiør Befiemt tit fnart at bøe. 

330. 
hvabti9tt (@ietning) adv. v. 

^aflig ubført. 92. 
»tah1i9i: t^tøfi, ber fliitted for 

tjafligt. 119. 
toaMg, adj^ fom l^a^tg er Me« 

^en tig. 92. 182. 

breibt, v. a. forefaflc; Jjehctbe; 
labe '@cn noget ^øre. 243. ("Qlt 
ibreibe en ®at}e." 71.) 

braffe:Te))ei^øit,fIaaeflort^^aa.256. 

brifte, v. a. mangle, fatted. 151. 

»røg: iBeenflirber, »urer. 13. 

133.181. 212. (3\)f. imt3)att|fc 

^\aU(i'^2n. @. 52.). ht9^ttø^, adj. fom et uben ^uret. 

177. 
bt^be: V. n. fotfee fig, tegaae 

en ærj9be. 213. 
9r«tiie: $anbfet, *&armff. 186. 
ftti^fH^u^^, adv. lige imob, lige 

ftemab.^ (52.) 
bt«be (®mør:) at fmelte. 238. 
»vøbbiff: 80. (fom bti f^neø:) 

en runb Srøbjfl^e, fom en 33riffe 

etter Xattérfen, ($. S^o.) 
btøfte: mangle, feile, fatteé, 272. 

(4123.) 
.Sitbleie: bet, fom Betaled for at 

gaae ^ub, føre et »nb. 192. 
Stlftfettb: en 9tettend ^etient; 

spolitieBetient. 233. 
»^l^: (®. 98. STOaajfee: .a)teng, 

^al^»oren «orl.) 3 3i?a. ««l«. 

f. 2). Dial. »er. @. 64. 
Stttøge: en {lotSfot^øre, aStotnbe« 

øre. 282. 
b«teé fot: ^ife, aaBenBate f!g; 

fi^ned, fo^refomme. 39. 

btttjc : flaae, o^erfalbe. 253. 
b«tt, (Biært) adj. fiin, artig. 22. 
276. (i»f. 3«l. biartr: I9«, Hat.) 

^øbefftftbbet: fom Bøber gamle 
^Iceber; l^appejfræbber. 276. 

»agfottb, 2>ag«fcerb: I)ag«* 
teife. 9. 

S)anttemattb : l;ceberlig , ærlig 
(bannid) S»anb. 143. 253. 

JOntt^eqøiitbt; en Bra^, ^(rberlig 
Ot^inbe og «@ufh:u. 35. 

•24 • 372 Utti: "i«f bmt" iffe ret wffler, 

ifff f^nbetHgt. 39. 
^t^Ui ^er: ®foleMfci))fl. 286. 

(4397.) 
iSeifr n* s* <&uudi^otbet{le. 173. 

(qjt«flet)eie.) f.Siebfbeie. 45. 
bele, V. n. trætte, føre gjroce«. 

36. 230. 
belfg : (3«. pvflikr. ®t?. dylik.) 

faaban, faaIcM. 114. 
boøøre, V. n. Mh, bøfe u^irf* 

fomt ^en. 807. 
Statfel: lød.Snaf >@Iabbcr."fiøfln 

og Dtatjel." 143. (3^1. Dmfi; 

af drafa, br<m, taleufcrffaaeligt, tvft) 

©tiftcg: ^lo^l^efl. (jumenturo.) 

276. 
»råttegteft: ©n^lteøkji. (flJ. 

'»otte.) 278. (3\>f. b«t 3«l. Drfl 
og Drflmenni.) 

bttt : brøl, fom bcr er gorflofl t. 34. 
Stttfel: fanfet dligbom; @tat 

182. (®fatf ammer; gonaab^« 

^eb. «. 3:auf6H. 2 gRofe*. 1 . 1 1 .) 
^t€tt (en.) ©lemingen at brage. 

179. 
ht9it: forhale, ubfcette. 191. ®^. 

droia, tø)?e, He. 
birøt^eé, V. dep. libc onbt, tjorfe. 

101. 
bue, V. a. bi^^pe. 2. 217. 
bttttue : (bønne) gioc en flær!, ri?* 

jienbeS^b; (beraf bunbre.) 5. 
©^b: Araft; ffi^tte; Sgenjfat, 

]^i?orijeb noget buet. 142* (5Wt. 

2197.) »I^ftfade: <^age, Srøb af fittit 
S??eel. (5)9fhneer.) 159. 

bøt^, (®ajc) o: ftimp, fom et fan 
tlippt. 180. 

(Sftetførø: ®org eftetat &tat>t 
er ffeet, etter Ul^elb l^cenbt, fom 
funbe i?<ere forekommet (\>tt> 
Sorforg o: Dmforg.) 62. 

eiø: et (S(db^r.@rg d^ub. 152. 

elffe: ^'at etffe paa noget:" pUit, 
o^elffe. 171. Dgfaa uben$ro^o« 
fltionen: "ciff e en Sfalf." 196. 

enet^ii^, adj. ben, fom troer fig 

attene at i^cere Hog etter t>tid. 

C'fefømt« og ene »tig." 120.) 
3))f. @t). en vi s, feføraabig, felvKog. 

faat een noget: v. a. gtt^e, iu 

ffiffe, tilbele. 87. 
faget, faijer, (nceflen atteijegne for: 

fmuf, ftiøn.) f.51.52.129.158* 
^agetl^eb: ©fiøni^eb. 51. (2)ei« 

Hg^cb. fammefi.) 
^aøtittø: 72. (9lr. 1061.) *o« 

q}. ®9», for ge ir in g, ^\?ilfet 

finbed i)i>k $. ioUt, 304, i 

famme Orbf^rog. 
fare: forrbed, leije, 6ærc flg ab: 

"far fom be flefle." 66. "«t 

fare tibe: ^a»e ul^elbig (Sfieb* 

ne; fomme ilbe affieb. 235. 
feå etter feig, adj. fomerJDøben 

»i«; beflenu til at bøe. 21 5» 

(f. ufetg.) 
feit: fager, ffiøn, ^erlig. 254. 

superl. feireft. 41. feireft 

8eg. 130. 373 3feår, 11. s. $r^b; ^r^belfe; ub» 

»ortc« ainfeclfe. 93. 
firing: Sfiøni^eb, Sagrr^eb. 51. 
^itiøetne, et: dting, Singcmng. 

286. ij)etaf: ©ulbfingcrne.*.«. 

ft«le: jfiulc, gicmmc i ©fiul. 233. 

flab, snåj, taaBeltg, enfoIMg. 32. 

33. 55. 242. ("3)fn gUbe 

pil SJtte b«are." »écgclunbø 6te. 

Drbfpr. i»f. 9lr. 451, cg ^. »otte. 
978.) 

fitn^aihtt, (f(ffnffarbft) adj. ^aU 
bet paa gørl^oijebet, fra Jlin* 
bingemc og o^er Sfifcn. 184. 

gfliiti, n. s. ufømmelig, tlbe Uct* 
bcnbe fiatter; Oriin. 129. 

fint: fl9t»c, 110. flue nb e Sugl. 
113. 

$(l^Vfe (et): jiort Jtiøbfll^ffe; 
©ftnfe. 6. 92. 

$tebe, 8f l«b ie, n. s. (®t). Flættja.) 

JDaartigl^eb ; 3)aarj!aÉ ; letfcerbigt 

9^arrei>«rf. 32. (f. Sflr. 452, og 

5tnm.) 127. 247. 
Jrt, (Sool) en XaaU, SfJar. (gng. 

fo9l.) 274. 
følff, adj. taaWig, toøfet. 59. 

60. 130. (361. Folska, 3)aar« 

Kø^eb.) 
førebcere: gtoc til Unbjf^lbning ; 

forei?enbe. 123. (247.) f, a?tb. 

®. Drb6. I. 229. (bæte, 22.) 
fotlabe: aflabe, l^olbe op nteb. 3. 
forne, v. n. (263) fortcweS af 

@org, foinbe ^en; (egentlig af 

56lbe; adj. forn, gammel.) ^otir^n: Dmforg, Dm^u, gor* 

fpnltgl^eb. 140. 166. 
fprt^toeitbe: n^dgierrig. 279.' 
frøm: 66. 279. (Srøaaffee: tapper, 

mobig; etter: trat?, fømmelig, 

bannid.) 
^titenøber, pi. ^^^ffer, finner, 

fom gmer f}ai>t, (65.) 
^vm, n. s. let gafle. 215; 
5«t, en. Ulbfftnb,^ Sfinb meb MU 

benpaa. (DgfaaUlbfcet. @Am» 

melb. SBiUl ®lo«f. @. 626.) 

121. 127. 
f9t, adj. bi^gttg, buelig til noget. 

251. (4345.) 
føtmer: foregaaenbe, fomge. 126. 

(f. feiermeer.) 
®aatb: et ©ierbe. @)). Gårds- 

glrd. 3«l. gardr.) 76. 

®aaxbtpnt. 280. (92r. 4328. 

29.) ®aarbmanbd Jtone; men i 
Uttt DxU fflbre ^et^bning; ba 
"@aatbm(enb" falbtee et (Slagé 
9ifbv()gere, etter $uuømænb meb^orb 
paa en S3onbc« 99cel etter ©aarblcb. 
(f. Sacobfen cm @fatte»cefen. (£. 
45. 46.) 9lu altfaa: ^uudfcne. 

®abb : en- »robb, Sig. 287. 

®abel^itué: *&uud ^eb @aben (i 

en fianbSfcl^.) 281. 314. 
®ant, ©ante, n. s. en ^Jlar, 

XaaU, ®ief. (72.) 76. 
gattte« meb i)^ogen: fpøge, flafe, 

narret meb. 72. 
® ief f eteute : {Rente, gorbeel, fom 

en ®ie! t^enter flg, fom man 
' tjenter flg og iffe faaer. 89. 374 eieUet: &\^lt>nn) ^tUtex. 273. 
($. ». mt. 10. 233. 944. 947.) 

ef^lbnet. 73, (Dgfaa ©ielb- 
net. 73.) 
gilb, adj. (fom et (om bet (øt 
»«re.) 83. (I en uf«bt)anti9 
Xaltmaabt: "giøte ©urften gtab 

fUbe, y. a. castrare. 164. 172. 
%intt, V. n. ffttte ®nare eUet 

gflrfbc (©iltet, ©tampe) fot. 

"?lt gilbte fot a»<e\)c."187. 
gitte, gillic: Wle/frle til. 25. 

46. 141. 
^iaUt, V, n, øtøe, biceffc. (@i?. 

skåUa.) 103. 
gfrte, V. a. giijegobeJDtb, fitoffc 

øobt fot een. 72. (3«C. gæla, 

milbne, giøte milb.) 

' 9i9tiPm, 9l9tiotnmt, n. s. 74. 
280. b5tc"feat XiriQ, ^ojiBat^eb. 
(3él. Gersemi. 5tngelfar. Gær- 
suma.) Gorsommæ. 5P.' J^otte. 
201. 1086. 650. 

diørliøett, adv. omhyggeligt, nøie. 

74. 

mapfti, ®t<tpptfu, m- V. at 

glipj)c.) SJilbfli; S3ei, l^»or^?aå mon 
»ilbe«. 76. 181. (361. glapnaz, 
jlaae feil; tage feil.) 

klinte: »t^befam^j. 135. 
dlimme: glimte, glinbfe. 89. 
®l«g: 3tabning, ^nV, ®i)dg. 85. 
(f. 5lnm(erfn.) 187. 273. ølttøAtttfi, adj. oioetalt omfhten« 
be; jfatpf^net. 83. (3*1. glogg- 
skygn; og glugga, ^i fcc 
nøie, ^m.) 

gøbtvp, adj. (i SKobf<etn. til 
utto.) 227. 

etattbe: 9^a(o. 160. 

Oruiib:. gaae paa @tunb: af- 
tage fltetft; t^iete ipoi^ <i^elbingen. 
(72.) 

®ri|be»eii: a3en, bet føget et 
<&uud fot a^aben« (^f^lb. 245. 

jtaebeUø, adv. meb ®otg og 
3^aatet. 112. 

gl^Ue: fotg^lbe. 89. 

I^aabeé, v. dep. ]^ao6e, liaije got» 
l^aabni^g om. 89. 

^aattbel^ielp : *&iel)), fom ^itfelig 
git>ea; *ielp i ©ietning. 90. 

^aattblotfe, en. bet «$nle inben i 
»^aanbeii. (goije.) 90. 

M^Ui, adj, "@n jagtet ^øne." 
(fpofttet, fptaglet?) 296. 

l^oi, adj. glat, flittig, "^al 3i«." 
34. l^ale ^tap^jet." 99. 

iS^OfMaat: Uaat; nfntgt6att ^2tat. 
274. (f. 5lnm.) 

^alvnet: "^al^neta ®obS," o: 
fom to ete ]^alt?t om." 136. 

MVøS!tt9ttt^ 5£ale: 220. (f. 

, SBot^g gotflaring. ^x, 3462.) 
a«aa(Ice af ffrat, fom i a^U. ^ar 
en 93em(erfelfe af: baarlig, ringe, 
^anjl ^ial. »er. é. 496. 97.'c3t)f. 
U^>f. !Wr. 113, l)»crjOrb cgSP^ning 
fi;tteé Ideelt fcrflieltige.) 375 ^Mtt, pi. Sienbele. ''i^tt <@a« 

»ciJ' 40. @om i bet %. »&afcc. 
i^tl: iDøDend ©uMnbe. 270. S)«c« 

af: »^ctfot, bøbelig ©i^gbum. 

270. 
I^ettteb, ad}, funb; i^ttl] fom intet 

felter, fbelfcreb røftve.") 104. 
$elb: 3)nbe; ®ave til at giøre 

ftg ^nbet; ben @gfn{fa{», at U* 

^nge. 93. 131. 
i^tvtth9tn : 9i>memmed , ^be« 

(iged S3øm. 31. 
ig^evrefolf : fornemt Solf; Olbelige. 

269. ' ■ 
ig^ertefore: »&erref«rb, »^emifW, 

^cnerg »eijemaabe. 32. 95.263. 
i^trvtf^^lUft: «6erregun{t. 95. 
$etirefteget^ : ^tt^ab^tietfcn. 1 . 
$erre«U^: «&enegunfl. 95. 
^itmfPtn^ : Xitntt, fom giør fm 

^ienefle istemme i •^ufet. 225. 
idioti, n. s. Xtitnbt, ^icneflefolf. 

162. 225. 
i^ofman^: ben, fom tiener til 

»Sotjc (6oé en «§cncmanb, etter 

i Æongeng ®aarb.) 243. 
S^o^tvtn^t (o: ^arle.) 275. 

(92r. 4266.) f. 5lnm. 
S^pvpott, (»goijgaarb^* etter »§erre« 

gaarb8«$ort.) 277. 
S^onnin^Mt: Smiger, føb 3:ale. 

108. 
l^o^Iiøøett, part. pass. fpm l^ar la^ 

betflgbefoi)e.q?.J^otte. 166. 272. 
$uitbeglam: ^giunbed ®iøen. 288. liuMt^tl: 3idtap. ($latt)^bff: 

Isjåkel. i£)itmar|Ien.) 
l^t^ebeit: i^^orfra. 97. 
ii^iin: 261. (fflt. 4095.) m^n 

ufienbt Drb, ber ei.fan treere bet 
. fæboanlige (af v. ]^t?ine.) 3Kaa* 

{fee bet funbe flaae i noget ®I(egt:s 

jfaB meb 3^1. Hvinn. 
l^wtt, adv. ^i?or]^en. 92. 265. 

(9^r. 4145.) 
ig^iHrkfieeit : «@t>ffttef}een, ®li6e> 

jieen. 237. 
l^cebe, (v.a. partic. ]^«bt, i^ce bet.) 

®. 121. antaged at )?(ere bet idl. 

hæde; egentlig: fpotte, Wee. 

(M*. m)f 315.) 5»vete ^a»e tjillet 

gtøre bet til ^ æbre (f. 3?ib.@.Crbb.) 

fom bog m)i»pt Ijax ©ruiib. 9latwcf 

(igfl forflareø SWcningen, meb {Reu:; 

terba^t (@loéf. @. 138) »ib: anfee, 

agte, be^nble. 

l^ftge, V. a. ^olbc i ^ctoi', Be* 
jKerme. 74. a091.) ' 

l^€ettbf , V. a. (faae i *@<enbe) mob'^ 
tage, faae; iueberfareé. C^^^ 
^ænbeé bet, man ith ijilbe." 
77. (1146.) 

l^aettøle, V. SI. l^e^omge meb noget. 
101. (9fJr. 3171. *er om JHofber, 
©tabs, »^oijebtpi c. b. "»Scengel, 
«oi>ebflabe." % (S^\).) 

^ctvit: flabe, forbitrt^e, øbekgge. 
253. 

$«vb: a»øgt, $lcie. 96. 

l^øbe, V. a. at true. ij^øiftl: 
3:rubfel. 229. 376 . fot9røf oggn^^rr, o ffcntCigt. 220. 
3b: ©ieming, @l)8fel. 216. 
tM«f adj. (af 3 b.) f«t«g, arteib- 

foin, ^ebl^otbettbe. ibig ®iet« 

iting. 77. 
ilb, adj.onMlem. 156. 266. arrig, 

Mbj!. ("ilb «unb." 103.) 
ttbfloø; adj. ftog Og onb tiOige; 

(neWg. 229. 
3fiet(ei^, n. s. (Sx "otl rettere: 

!S^e)? etler Jtage, fom er iagt i 

Sfier, eller Beftnuurt meb gebt; 

enb en "feb $ølfe." ®. 214. 

(dit. 3368.) 271. (4217.) 
3ett^øtt : SKirafel; Unber\)(er!. 93. 
3omftU€ere: (titjab ber er en 

$igeg ^«ber og 8Sre.) 159. 
3tilefato: Jlaltj, ber føbe« i>cb 

Suletib. (114. »igefaa: Sule* 

griiø, ^aaffegriiø.) 
^nUottt: 3uIemorgen. 114. 
3«t: fiøfte, l^^ab ber er UHt 142; 
^tt^ntt: ligelig Deling, lige »ob. 

136. 

Aiat^tiitø: tt?eBagt gjrøb ; X'otUt 

208. («nr. 3270.) 
fieitbe, V. a.lære, unber^ife. 118. 

121. 164. (l<rre, mcerfe. 154.) 
ftiettbéf aø : aaBenfiar , bitterlig 

®ag; Jtienbégieming. 246. 
fitUptub: pr^nitt fom ©mb til 

æielfen. 14. 
Sti^ti^ttt: i^^ab ber t?inbed t^eb 

^i^ og Strib. 117. 
Ricn: ©Icegt, ©tamme. 135» 269. SUippin^: ti SlagS ®øbm^t. 

283. 
Stua^ii^aU : ben, fom fneifer, fom 

er jiolt, l^o^mobig. 102. 
Stnav (en.) 331. Knon'. m minbre 

@rø, et »artøi. 178. 258. 
Stnt^tiipi^h: Sagtfpi^b. 287, (f- 

aSib. ®. Drb6.) 
fogfe: fige, fee fig omfring. 272. 

279. 
Stontl^ftt: ?i)He til atfaaecn gob 

Jtone; 8^ffe i ®iftermaal. 106. 
ftraøeøale: Jtragenø ®frig. 176. 

279. 
ftant, adj. foag, ringe, baarlig. 

(!ranf ®He6ne. 155.) franf 

æeWing. 170. franf »i^ffe. 

236. franft ®»ærb. 284. 
fttiitøelbrivet: Sn^ttegtotft; Dag« 

briijer. 278. (gi^r. ^eberfen ^ar 

fat bet i ©t. for Drillegiteft', 

l^oS % 8otte. 1506. Ølr. 213.) 
ftce'ge, V. n. frS^Be langfomt. ®. 8. 

95. fo\. t)ct9lorffe frcefe. (5B.®,jD.) 
ftøøe, V. n. frumme f!g. 223. 288. 

fttte, V. n. i^olbe f!g i8lo, ijore 

rolig. 22. 69. («P. »olie mx. 

693, 1144. (3él. kyrr, jlitte, rod- 
lig; kyrra, Bringe i (Ro; Blittc jiiffc, 
f.Sr. omSJeiret. J'Slt |tbbc og fure 
^aa eet ©teb." SRot^e €rbb.) 

Stnit: (5P. Sottc.) Un, man fragter, 
eller, fom ^r SKagf og 3Wi?n« 
big^eb i ^ufet. 277.\Riufe. 
(«P. ®^^.) 95. 

f^iibid (i onbSSemcrrfelfe:) fnebig, 377 trcebjf, (asliUus. ^ot\}:) 120. 

229. 
ftt^nMitø: ben font fienber ttn, 
mtfimbt 57. 

()eb. (©ulbfi. t. faab.)57. 273. 
I«re: at Hage. 281. 
fttttemaal; ^eff^Ibning, Jtlage« 

mad. 261. 

ft9ø : et etter« ul6e!tenbt Drb. («p. 

Sotte. 9lt. 426), forHaret \?eb: 

%mtH,mammnu (93. ®.Drbt>.) 
dfter lt>en lat. O^erf. og (kommentar: 
truffen Panbd orbrige <Snaf {SSlii 
maat); garritus verbis; multa verba« 

lal, adj. I«!. "la! ©ftt," 155. 

laffelø«, adj. uben 8^be, uffabet, 
. feilfrf. 126. 

««ngelrt : lang 93ci; lang 9lffia.nb 
etter graflanb. 91. 

lan^f9V, adj. fom rceffer langt; 
etter fi>m i?arer Tcenge; "lang« 
før ©fabe." 141. 

iee*, $.(S^tj:!i«r. 286. (f. liui?.) 

«et): (3«I. Leifr. gingelf. Hlæf. 

^@ng. Loaf.) et ©røb; en l^eel 

"ærøbfagc etter »røbjfbe. 67. 

144. pi. »ei)e. 207.284. (f. 

Sfterlei?.) 

Uge, V. a. iæ^ne. (jiitte tilfrebg, 
fornøie?) "5tt labe ffg lige." 
65. 168. — Hge«, ene^/for« 
lige«. 225. 234. 

lUq, adj. i 6tanb til, morgtig til; 
tjojcen. 31. Hmt, egentlig: Sti>% Sfeiefo^; (og 
faalebe« enbnu i ^^ttanb.) ®. 

286, («p. »otte) mm. 

SUmtt: en »gafler, (Smigrer. 107. 
«lft, l^enM)e: meb 8 tf te. 131. 
Itttt^, adj. ficert, eljleltgt, ]^i?ab man 

eljler. 75. ($. »otte. ««r. 256. 

STOot^ l^ar ogfaa liu\j. f. leei?.) 

Uit, (v. act.)fombetf^ne«: giøre 

lab. 139. (««r. 2131: et i fin 5Be.- 
tvbning noget uftari Drbf^rog.) 

fiot>: Øloe«, æerømmelfc. 146. 
Ipt^e, V. a. ]6erømme, rofe. 71. 
ip»e for S'logen: gaae i 53orgen, 

i gorflffring for een. 143. 
loi^fiøtt: lo)?l(erb, lot}f ^nbig. 138. 

239. 
«*>: «orn til at H«fe i. "9lt 

Wafe i «l?b." 40. 
Il^itbeé, V. dep. fomme o^ereen«, 

forlige«. (48.) 160. 
Sttbe, n. s. gab^eb, S^agelig^eb. 

((S^. Låtlja.) 127. 
gpi^e, n. s. gjab, S8abei)anb. 20. 
maa o: fan, funne. ®. 119. (9^r. 

1812.) 121. (1839.) ©.240. 

(3778.) ©. 293. o. jf. ®t. 
SKaag, en. 2)attermanb, ©loi'ger* 

føn. 35. 3«l Ma'gr. 

aWaal: ®pii«ning, SKaaltib. 207. 
9it:aal^matib : ben, fom taler en 

Slnben« ®ag; Sagfører. 188. 
SRaM^rbe, n. s. ^ungi^eb af at 

^a^e fpii^. 147. 
makgievrig, adj. graabig, fom ^ar 

ficerf SWabl^fi, flugen. 162. 285. 378 mabltU: Ut9{t til 9Rat), SWan« 
gel paa SRaMl^fl. 153. 

mauht^, V. dep. faiie SRanb, gifte 
fig.l58.iiianbft9X2i9:gift.l58. 

fØtaUef rave : Sr^fi^arniff . (@ng. 

Coat of mail.) 125. 

mttni^^t^t, V. n. f^ottde fal{!) 

giøtc falfl 6b. C'ft>«røe fiø om 

STOccn.") 90. 
fWee^ : eu Autt?. 3@I. Meis. 92. 
fOtimmerbuøø : 46. forflared t?eb 

2ttibfommerbugg. 9?. ®.0. 
^{ttbfTe, n. s. 9lftagelfc, gør* 

minbjfning. 147. 
mi^bti^l^e, v. n. l^anMc ilbe imob; 

mié^anble. 155. 
miéøaae v. n. fomme i U^clb, 

Hioe u^clbig. 155. 
førtøl^utib: SK^nbc; 3agt^iinb. 

288. (301. Micihundr.) 
aWøb: ©tnb, ^u, ©inbøjlemninø. 

154. (f, 5tnm.) 
MQt^tnttit, n. s. i)Hb bcr jfccr, 

giøreé, iBerebcé om Sporgenen. 

("SD^orgenrebe og 9lftenreb«." 

156.) 
mptfetitrftt, adj. fom alt er trcet 

^m STOorgenen. 
9»ttln: (S% (®y. Moln.) '»et 

-Xibet 9»ttln." 133. 
99totoen!^ef t : 9$etcef, f^m bet et 

om attorgenen. 156. 
titultti, m u I m e : Bli^e møxi, trtrife 

op meb ©fijer. 155, 
mn^t, V. a. at gij>e ©fenf, gor* 

ccring. (19.) 81. ®iy. mula. aKube, subst. ©fien!, ®a))e; Se« 
^ jiiffelfe. 71. 75. 81. 156. 

vant, v. a. et>ne, formaae. (50.) 
^nnht^Mp: »&ielp, fo;m Witter 

oeb Drb og løfter; fom loi>ii, 

men iffe ^be«. 91. 
mælt: XaX^. ''%t flebeø Wl«tU 

til a:inge." 137. 
m9htti€tv, immfm) fom eljfer 

srøøie. 278. 
Stalftol^ab: *&abf Uttillie imellem 
. gjaboer. 86. 
9l4ft9tttttte : ^r{ette ($roceé) 

imettem 9^a&oer. 160. 
9tati)9tb: celbre 8form af 9lab* 

ijer. (@i?. Natvard.) 207. 

tttberliø, adv. langt nebe^ i b€t 
Satte. 87. (mobfat latterlig.) 

ntmtnt, v. a. lære. "2lt nemme 
foruben »og." 141. 142. 

^Mm, en. (5n latt, uøfel ©nier* 
(78.) 3:. Sfleibl^art. 115. 

drtymftre: n^ Xibenbe, S^^l^cb. 

117. 125. Søl. Nymænngi% 

Stftttbittg : ben> fom er meget fpar« 

fommelig (fom itU ncenner at 

gitte qjenge ub.) 206. (3»f. $cul 
3uul, ' @t li)ffattgt £itt." @. 101.) 

tto^febittti^, adj, nceøttiiø, ^jaatrcen* 
gcnbe. 165. 

gr^vii, 9^c?ttning. 268. ^h. 4188. 

StøgUttft: ^iøglefoenb, S^løgle* 
brcng. 106. 

Ottefanø: Srøorgenmeøfe, tiblig 
@ubøtienefle(5Jro^r«bifen). 5. 289. 379 9^twmttt^ ^tng: fpm Wvot§ fot 
t)it)t. 145. 

9^ab^e: ibrugrd fot ^xø. (Hana.) 
240. 282. 3«L Padda. (!E)cr= 
imobiSubfeCBufo.) 121.266. 
28?.- 

pMit om: 105. (iWt. 1580.) agte 
)paa, cenbfc, tr^be flg om. (J^i= 
griebe«: "paSfe ^jaa." 281.) 

^Inttl: merabium virile. 286. 
{% »cttf. ^ijm\f. 9lx. 66.) 

»t«fieb»: (qJræfietoUs.) 273. 

^>ilf3t: ®lag, ®aat. 38. 271. 

^øfet: en ©fib^breng. 286. (f. 

^rreBo, »geraémeton. ®. 69.) 

Q^eg. (qi?egr), adj. Ictjcnbe. 136. 

^Jlx* 2087. ("Der fotefumracr an? 
benfteb« ttprbf^jrog, fom er himi 
ubclabt: "5)et er ilbt, q»eg SWanb 
ai brænbe.") 

(|t^em, adj. buelig, teq^em. 292. 

<H>ibe, V. n. og a, flage, førge oi?er. 

62. 166. 
(It^cebe: f^nge. 84. en ^aU q^«* 

bet æifc. 214. 
Ctt^cebe: n. s, »gilfen, Ubfagn; 

noget ber flgeS én5tnben. 213. 
(|t^ælbeé, V. dep. at btøe 9lften. 

(aftneg.) 37. 

(|tf«re (qi?erre)' gitje en fnarrenbe 
5^?b (fom ©ogn^iul.) 230. 279. 

qt^fttfLbbettbe: fom flbber l^iemme, 
fom ei brager ub. 125. 290. 

€i^ctttitnbt, adj. V. fom tier reent 
fliHe. 222. 

vag, adj. lige, oipreiji, o^jrtt. 295. SCafCe: enliben,ung«&unb;«@unbe» 
i)i)al\\ 103. 104. 130. 135. 148. 
([% 9lr. 1573 og Ji075, l^or »c- 
m«r!elfm ^»al^ ifcer frcmtratber.) 
(»affetanb. 109. 

ram,adj. jicerf,l)aanbfajl. 169.24L 

i%Mk. dit. 204.) 3«. ramr. 

glam:, n. s. ''at faae ^Aam til 
gienben" (ramme/ træffe.) 138. 

rebe: Bcrebe, iiHii^t. "2lt rebe 

SWob." 207. 
giebe (et.) mebjfat. 179. 
ffttbtMt: (ligefom atebcf^enb) 

en t&uuSl^olberjfe, Srøettrjfc. 45. 

226. 
9ltUi^tnh, 'éuuøfogeb, ®aarbé= 

farl, e. b. 151. 
tf g, (t ben gamle 35em«rfelfe: 

mcegttg, fraftig:) 97. ("^unb 

er Istemme tigeft.") 
aittgtegtt (Ølueregn) Sliij!, ®tø»^ 

regn; 290. 
tttitb, adj. t?iatg til at gtee; ga^= 

milb. 72. 78. 
vftbe^, V. dep. fragte for, ijære 

tange for, 136. 137. ("rcebel 

flteget.") 176. "rabeSDnbt." 

187. at r«be^ fo«: noget. 167. 
tæppt: at qtøceffe; om gtøen. 296. 
tø^U, V. a. fætte noget i fmaa 

^o6e. 305. 
giøtt : ^$tisH, ©rfating. "9tt fomme 

tiigi«?n."144.'(æibne,æet)iig* 

248.) 
tøtte, rønne: ^to^e, erfare. 1. 

i?tbne, te\)ife. 248. 380 ^Mh, ®obb : akbffe, l^^ori noget 
fpiffligt føflfø; 6iM)^ej oftefi 
em JtiøbfiH)pf. (5lf v. fj^te.) 
L 78, 2?5. 259. "at fogc 
(Saab." 147. ("atte Saab." 
pl. 216.) 

^aatlWf (en.) ®aae!nr^, (Scebe« 
fux». 145. 

Saaflaitø : ©tang til at iboere en 
aSanbfaa nteb. 134. 

faat, adj. pl, faatc. (225.) enige, 

forliigte. 280. 290. 
®«de, C®agn, (;^abbetf!gea.)286. 

Øl^gte, iB^fna!. 143. (jt)f. 202),, 

faøfttlbiø, adj. ft^lbig i t^tt, man 

anflageS for. 59. (M-faafælbt, 
^. <B. £)rbb.) 

f ammelig, (sammerlig); ^^.Sotte.. 

832. 952. fom bet fi)neé adv. 

nctr l^inanben; [ammen. (48.) 
ianbfev, adj. fom faret meb @anb- . 

^eb; fanbbru. 190. 

Zan^in^: ©anb^eb. "2lt flgc 

®anbingen." lé9. 
feie ijeb: agte paa, mcerfe )^aa, tage 

ffgiæare. 104. 169.272. "% 

fee ipeb Stnbeng Sfabe." 195. 
feietmeet: f enere, efterfølgenbe, 

^?aafølgenbe; mobfat før mer. 

126. (St). sedeimera, Pen.) 
Sede: ©taMrober; kammerat. 

134. (3t,f. ©enige l«r. 2062.) 

fetogtøet: i?oret af flg felt); ^ilbt 

ijoret. 22. 
feltffiftt, adj. fom giør for meg^t 

«f % f^I^; egenfiærlig. 25. 

f eltf Ifttb : Icerb attene for flg \tU. 
291. 

felvffiftct: fom jfifteø, UM af 
flg felt). (291.) 

9>elt»t»olb: Uaff)cengigBeb , ®eb« 
ftcenbigtjeb. 291. ®iifl, en. @t lat)t, pibt @teb, ^t>ot 
»anb famler flg. 265*- 297. * 

® Uf eff tcebbet : fom f))er 6i(fe» 

!kber. 266. 
®f alf : foref omnier overalt i Drb= 

fprogene (f. @r. 160. 182. 185. 

men ifcer 195. 196. i SBemær* 

felfen: en ©fielm, et flet, onfrt 

SD^ennejfé; et @farn. 

®faiif : n. s. @. 65.(952) for* 
mobentlig i ©pot (om %mtn) i 
famme 93emcerMfe, fom ber flgeS 
om en Ǥefl, at ^m er ffanf, 
d: fialtenbe af ®tit)^eb t OSenet. 

fFatn, adj. baarlig, l^i^ab intet 
buer..l44. 

ffari^e, v. a^(®. 221.) øge; f«lbe 
©tuffer i, fcette i, flette til, l^tjor 
noget er torte etter Bei^ø^jer at 
øgeS; o. b. (f. 3Sib. ©. D. VL 
©.299. 300.) "®n f fartet 
Jliortel." 212. 

Sfeyetbeen: (af ©fetjer etter 
©liatjer.) .écen, fom er for«« 
ijoret. 65. 

fFienbe: tale onbt om, (ag^affe, 
fortale, "^an ffienber, fom 
ei fan jfabe." 195. 

®fienb«øtb: ©fielbøorb. 200. 
(9flr. 3149.) 

®fiettf: ben minbfte prcegebe 
fSKl^nt , ]^i)ora.f to etter tre (?) 
gif )i^aa en penning. 199. 

3fiet> (ett. ©fiei?e.) (5n liben, 
afhubt 2)eel af et ©traa (ifcnr 
om ^ør etter »&amp.) ©. 180. 
(dit, 2809.) 

ffime. (?) fee 9tnmcer!n. ©. 89. 

<Zfint>f(M (en.) ©finbbæHen; 
©engebcetten. 1D2. (331. Skinn- 
feldr. it)f. æ.©.Drbl».VI. 360.) 

®f itt^tig, en. ©aatbi^nnb, S^onbe« 381 f)mi. (SWot^. 134. 184. 289. 

3él. Tik, en 3:«\jf^unD.) 
®f ittUe : Qlffalb af Aoxn, naax btt 

fafif« efter 3:(erjltiingen. (©m* 

terO 278. 
ffi«r, adj. reen, jl^lbfrt. 129. 

(Sflt. 1961.) 
iK9t, adv. ^afiigt, fnart 291. 
ffø*e: ft)øge, t?tfe SKunter^eb. 279. 

(3dl* skopas^ joca dicere. 
M. bet gi. banjlc (Sfuf. c. f.) 

fføddte, v.D.Ieel^øttjffoggerlee. 30. 
Sfolbefage: fmaa fiabe iBrøb ed. 

StaQtt, af forffietttg 2lrt, fom.iffe 

tage« i C)i?n. (Orbet er enbnu 

i Srug ^aa galjier og i gi?en. 

I). 2)iar. ficr. ®. 493.) 
®f ofitud : bet, man flr^ger @f ocn 

meb; ©fo^ijl, 57. 209. 
^^ttitUlatttt : ^øieatter; Sfog* 

gerlatter. 129. 
flt^ht (i®øi)ne)o: fnorfe. 217. 
fivøt^t, V. a. jfrcelbe. "Qlt f!r<ebe 

Ofi." 145. 
fFroe^^e: pxaU, Broute. 172. 
SUø: Smiger, fub 3:are. 108. 
Slibrebe: Slibetøt. 64. 
^tumptfli^iU : ben, l^^tø ®fub 

rammer, iffe t?eb So^rbtg^eb, men 

^eb »i?Ketr«f. 125. 
®lct: flet, fammcnløBet golf 3 $0* 

BeL 283. @^. Slodder. 
Sntøntta^: feb Sl^ab, S^ab, føm 

er la^ti meb ®mør. 245. 351. 
Zna^tt, n. s. @. 229. ««r. 3609. 

9Kaaj!ec: (Snjjltegtopji. «D^ott). ^ar 

s. @nag i benne ®em<erfclfe. 

(ioi fnoge. SBib. (S. £)rbb.) 

fit^b,adj.onb,jIet.40.$5:.f^n5be. 
fttøMø, adj. dnb, ilbe ftnbet. 225. 
fommetlattg (^ag.) 33. 153. 
fømntetfeett ($øne), fom iffe 
tegger 5eg. 335. fotøtiem: let til at førge; fom 

let t>lit>er Bebrø^et. 86. 
fovøflaøen, adj. ^iemføgt af ®or* 

ger. 127. 

2^ptiu^thanM : l^urtig, f)opptnit 
JDanb«. 226. 244. "Xre giøre 
en ©pringebanb«." 293. 

flagre ; v. n. j?afle, rai?e, ocerc 

uflf!er i ®angcn. 215. Qol bet 
jvbjfc ftagle. !J5. !J5ial «fr. 545.) 

Staffarl: jævnlig for: ®taab« 
ber, ^ligger. 209. 289. 290. 

(giampt: gcelbe (m«^efar.) 187. * 

ftebe«: Mt^e rolig; forBtoe. 268. 
(gfir. 4185.) 

®teger: en ^of. 8. 52. 158. 288. 

Steøeré: Æi^ffen. "»gerrefte« 
ger«:" ^erjIaHfiøKcn. 301. 

atev (et) : ©tiftiarn.^ (3«l. Stiup. 
21. ®ar. Steop.) 292. 

ftM, adj. flt^, f^janbt, jham. 
145. 288. 

S^tobberganø, ®tobberft(e^ne. 

211. 
StoM^eft: en<&ingfl. 135. 
Stobntcer: «&oppe i et ®tob; Søl«. 

l^op^e. 164. 
f^^Vffe, V. a. lajie. "«6eiren ftraf* 

fer æanbct." 32. 

ftuttbeéU«. 254. 

ft^dd^r V. a. jfrcemme, forbritje. 

91. 148. 
m^mptt: i% »oUe.) 273. 

^tt^vt (et.) 9toer paa et Srartøi. 

38. 178. 
Subbe: en plante. ®u!ferrob. 

(Sisaruni.) 275. 
fiittt, adj. raabben, forborrtjet. 78. 

fuur Steg. 78. fuurt ®r(eØ. 

191. fnurt JØie. 83. 192. 
fi^aitg, adj. (»geji.) mager, ilbe 

foret. 96. 382 fMtto^, adj« font et f)ar faact 
@i^ar; uben ®t>ar» 92. 254. 

f«be: at anbfe, agte p^a. 5, — 

"Sntet ^a^e at fabe'^ a: ^at 

. tntft af tetj^bc; flirten iffc me* 

flet; er iffe ai {tote |>aa« 84. 

(Wr. 1251. 3»f. % ®9», II. S5. 
'iDc ^a»c Ubet gcbt ai fæbe.") ^. 
!Dia(. 8«. @. 580. 8t. 

Stttfeøietk : Sianb, @øm om en 

®mt 271. 
fttrviUiOr a<lj* (fl^n i StICte og 

®inbj f«rflnbet. 205* 293. 
Sttt: ^)?ab man fommer oi^ereené 

om; æcbtceflt. 241. 
føbøiettt (<ftone) : $. l'ode, Ubg. 

1506 (mtftvuw ^x. 1146) 

i)t>ot Ubø. 1515 ^r læffer. 

CM' ®. i2«. S^f- 19190 
fottite, V. a. ncgte, afflaae; beraf: 

®ønner (en) I) en, fom negter, 

afflaaer. 23. 
Saal: ben ($flenj!a{>, at funne taale, 

ub^olbe (Ub^olben^ebO Cmeb 

adj, flob. "flobt ^aal." 218. 

Ung flaal.* 218. 
tatlø^, adj. font ingen %at faaer. 

77. (utaffet 80.) tafUUé 

©ierntng. 218. 
tav^t (tjeb), Ée^øoe, ttcenge til. 151. 

''at tati>t meget." 152. 221. 

tatifU^, adj. fom iffe ttontger; 

fom ei er fornøben; unøbi>eitbig. 

222. 224. 
Xente: ^ienefle^ige. 226. 
tilma^^, adj. tilpas, Beleilig. 92. 

tinge: fcejie, trolove (enlige.) 
173. — BejHtte, tetinge. 274. 
(mx. 4250.) 

Zingftiib, efter S^ot^égorflaring: 
"2)en, fom fører got! i Skratte for 
egen9Stnbing« @ft?rb." 231. 232. 

Zom : (258. 293.) @om bet f^ne« : ørfedløéi, ubirffom. Wien %om 

er ogfaa: léebigl^eb, ^t\ix^fftt>, 

lebifl 3:ib. (M. min Ubg. af <&r. 
mé^atU (»iimtKerfer. ^. 85. 175.) 

Statigbob : 2lff^ielpntng af ^Erang 

eUer 9Jøb. 120. 
ttanglo^; adj. fom iffe trornger, 

utrangenbe. 19. 
ttreerflf, (tre bf f,) adj. (fom t«! 

trebe, o: jhibcimob.)gienftrtbtg, 

ftribig 91. 
treve, v. n. griBe og føle for ftg, 

tierørf meb »§<wbeme. 209. 
tretten, adj. flittig, ijtrffom, bnelig, 
. 128. 227. 293. (f. utreijen.) 
Ztei^ne^, n. s. ^rioelfe; at noget 

trines. 15. (@^. Trefnad.) 101. 

155. 292. 
Muh (fom gJlotj^iiirO runb. 171. 
truffet, adv. tre ®ange. 146. 
Stftttge: ^rængfel, ^t^ang. 251. 
Srættet^ttbft: ^arfag, mit>t ttl 

^i^ og Xwette. (106.) 

ttye paa: flcegte paa', ligne, t)ife 

iMigl^eb meb. 202. (3\)f. «ebH« 
(Soro. @. 84. 89.) 

ttyf^ot, adj^ tunghør. 350. 
Xt)f Febøbet, pi. «øber, fom tH« 

flenbe« efter DommeienS 3:^ffe; 

»Ufaarlig.Straf. 293. 
tt^ft, adj. fiitte: "t^ft S»anb."138. 
Sljt>e, en. ^^^ege, gorf. (^tx^^.) 

75» 180. 
Z^^ntt: bet, fom er ^aalet; 

3:^^efofler. 233. 
tøv, t9t^t (»eb), i)ebtør»e (f. 

tar^e.) "J)en Beber, fom i) eb* 

tørt}." 161. Ogfaa ligefrem og 

intranfiti^t : "SKan tør ei at" 

(6e^øt?er ei.) 196. 
tøffer, adv. to ©aitge. 97. tø«« 

t>er. 281. (4338.) 
twt, V. a. opnaae, tibbirfe »eb at 383 tøijc, Bfc. "9lt tø i? c een af 
@cebet." 89. 

nbeitgaatb^, adly^ubenfotøaatbe, 
igufet 266. 

Ilbftt«, adj. (®. 30. 150.) mm 
%mi et af be flelbenfte ooattjfeligfle 
af atfe aamle og bunfleDrb l^cé $. 
?of(e. 9it bet ^aa begge ©teber føneé 
at Bemcerfe:borttet)et »ebiDøben, 
t^aftig bøb, Cv^i fem et «»)«"} 
l^at jeg aHerebe bemcerfet ®. IGO. 

. S u u d (i celbre ^anf , l^)>oraf frem? 
f uu6, 150. fremfufenbe og f uf e (ub.) 
ere Drb, fem \)tx maa fomme i S3es 
tragttimg. 

ttfff, ttfeig: fom et ubcn 8toé* 
fare, ]^i?te I)øb iffe er ncer. 181. 

ttditt^adj.ub^gtifl,iffctap^)cr,125. 

uglotrt OJcit: Srøob^inb. 275. 

nølelbøtc (Uglejlrtg ? (^ttcr : etæcir, 
fom Ugicjfrtg tctubcr?) 293. 

Itlab, 11. s. if'oal) ber tf fe laber, 
etter I^ber ijel; ®frig, ©fraaf. 
("Sorg og »6aaB og fior Ulab." 
«§r. aWt^aet« Ølitm^jcerfer. ©^ 
108.) "2lt l^ore Ulab for en 
anbené «éab :^' ^er (fom bet f^« 
neé).Hioe ilbe tfftalt, o\?erjftcnbt. 

91. '(3ttf. ^x, 2931.) 
1lloi> : * ]^i?ab ber er mobfat io^] 

Uret. 239. 
Itltt^e, n. s. Ulaber, onbe !^aber; 

57. mx. 825. (Unober. 9^J?erup.) 

3él. O læ ti. Ulæte, Olat, 

Oljud. aieuterba^l. (3»f. 3»ctJ>« 
gorftaring oyjer bette £)rbfi?r. Q3ib. 
@. jDrbb. u. O. it«be.) 

Itntittø: f. S3urbning. 

ttflftot; ff^Ibig, iffc fh)lbfri. 36. 

nfttU^e : U»ib, Uftogj!a6, 3»angel 

paa Sorfianb. 
uttt^tn, adj. uflttfig; lab, boven. 

128. 227. (f. treven.) 
' Iti^ei: ^Vor ber ingen $et er; etter 

en jTet, baarlig $ei; Ufpre. 46. t>aanbett, adj.-fræfen, \)anffelig i, 
ftt aSalg. ("vaanbne aRøcr- 
pl.)126. "vaanben abSvar." 
213. " V a a n b e n at gaae igicn." 
243. (f. ^enevaanben. 267.) 

^aanht^, v. dep. fommeiiBaanbe, 
i garc, i Ul^ffe. 476. 248, 

SSaant: i ^aane: 19« 52. (hat 

•Ubg. 1506. 2)crimob 1515: i 

3S ane.) Det førjie er ubcn JlvW 

rigtigere. 3«(. Von, J&aab, 8«r? 
»eiitning. ©(.©». WSn. (31^re®(. 
II. 1081. ®(.X. aOan. U(^t|. Vena.) 
' @ammelt Xtæ er galb i ^aai^ 
ne," 52. o: bet fan »<>nte jig galb. 
f. ogfaa 288. {^x. 4433.) [SL SBebel 
<Baxi> p. 18, l^ar: "®amle!lr(e t^ar 
galb i ^anbe.' <&an i)ax maa^ee 
taget Cvbet fer bet Søl. Van dl, 
@fif, @«bvane.] 

^antaah: flet IRaab. 177. 

Mtif eftet SBarn : 48. "Qlt fj?fte 

et 58arn o: Wnge bet i Søvn." 

moi^ Drbb. 
i^ate (een) ab noget d: abtjarefor. 

'246. vare flg for. 242. 
^tht9t^t : bebøve, trcenge. (22.) 

•f. tprve. 
3)e{bt)r^e: 6vab man Bærer ^aa en 

meifc etter aSanbring. 32. 242. 
»ele: føie, give efter, vige for. 3él. 

vægi'a, cedere. 197. (3t)f. væia, 
i mcuterbal^lé @lo«far. ©. 147.) 
3)eiemob: %eimøbe,^oravet. (3^1. 

Vega-mot.) 180. 3»f. ®. 294. 

ttfite, V. n. br<ige aSeiret, etter fnufe 
i!&uften, fomJ&unbe gføre. 191. 

S^eiffiel : @teb, t)Vor aSeie møbcd ] 
JTorévei. 251. (f. aSeiemdb.) 

iBett^ittø: S^nbring, S'otanbring. 
76. 144. 

»entiife: en ^røie, <ftofte. 184. 

»ibutibet: "Olt fomme i Siitf- 
unitx'' o: Blive til @pot; fom* 
me i Solfemunbc. 66. 186. i 384 »a>: aJaabe, »orbeeL 16* 177, 
MH: giøte ut>td, for^ilbe, for« 

'olm. 252. 
i^Ube^, v^dep, Wtoe t?ilbfarcnbe; 

fori?irre«, 176» 
!^{ttiebrtt, adj« (font ^at mangen 

eaftmangi@ra^$æiaier?) 248. 
SBtiib«^: ufrugtBart 9(Sg; SSg 

ubcn ^ime. (%. ©inbc^O "9tt 

^otcpt aStnbag." 110. 
3Hfe: Siemed dronning. 258. 

Søgnff ttb : tilhugget Rømmet, 
OJIanfcr. 362. 

i^ittbe; t^otbe: a^tt, cenbfe, !6r))be 
flg om. 104. 122. 253. Deraf: 
t>9rMø^ : agrtø«, Iføcg^Ibig. 15. 

Slurbttlttg: aSarc, 93arer. 119. 
185. "onb æurbtting." 130. 
% gollc g^r. 604. ^ar i Ubg. af 
1506: ©«rningc. (3Sl.Vaiv 
ning. a3iørn J&alborf. W ar i ug. 
3^re.) æærning. 279. («p. 1^. 
1166.) Utnm, (*. l^otte i 

' Ubg. 1515.) @. 281. 288. 

i^€emmilb; adj. tiammelj fom føler 
æcemmelfe. 126. 

^^tp^: giøre 5«g. 75. 110. 
Coaaxpnt SSg." 250.) 

»«t, aJcette: (3«. Vætt. ®»* 
Væt. f. 3^rc®IoSf.U. 1075.) 
et onbt 93<efen ; m onb, j!abeltg 
5tanb. 121. 275. 276. (3eg am 
tager, ai g eet, fom forefommcr 91r. 
3169, er famme Cr}).) 

^m^t; en. $obeqi>ii 238. 
?Jti*e: fi^ft gob ajiHie. 259. 
^tidflfe: Ungbom, ung Wber. 280. æfbelittø : fom er af abelig $^rb ; 

Olbetømanb. 3. 229. 
^ttnhtUé, adj. uben 3@renbe; 

etter: fom ei faaer flt SSrenbe 

ubrettet. (181). 254. 
Sefrtittg : ($Iøtning, 3orbend 2)^r^ 

"^"95) ogfaa? Sorbeng 5lfgrøbe. 

1. (æric, cerje, at :pløie, b^rfe. 

Deraf: ®n«PIo^S 36rle. Srøoi^.) 
S@tt^eb: ((ribre gorm) 9lrBeibe, 

SWøie. 11. («P. ®i?\j. I. 23. 72.) 
C5b : giigbom, ®fat. "Denne aSer^ 

bens Ob." 274. (3«. Audr.) 
9be, V. a. øbetegge. 167, 255. 
øbfiettb, adj, let !ienbt. 57, (3éf. 

audkendr, f. Upf. 622. 632 J 
og {Reutctbal^l. @toéf, ©, 148.) 

C^bfoml^eb: Obfel^eb. 254. 
Oieutiettefte: ^Jjflet Dmforg og 

3t)er, ^i?ori)eb man t?il "gaae 

^en unber Oinene." 100. 
Oieittf ett : falfl, l^^flenbe SSen, fom 

"gber Smiger for ©mørmab.'^ 

(Saalebeé: Oientiener.) 245. 
C^lfotte, enaSertdl^uu^fone; ^roer« 

ffe, fom jfienfer. og fælger JS2I. 37, 
^Hmaal, n« s, gro9 @fiemt og 

©pot, fom en Berufet SKanb 

bruger. 37. 
øtttU^, (ørfe«ø«)JØr!eIø«^.eb, 

258. 
Ct«: ^t% *or6. 202, 5Jh:. 3187. 

®i>. Ors: "proprie de equo 

bellico." 3^re. 
9^tvli^, adv. oioentil, i <@øiben. 

87. 219. 
øi^ttt, adj« og adv. o)oerf(øbigt, 166, ZiUc^i, fSøtianiet pg ^ettclfet. ®. 5. fflx. 60. Var. "3)c qttcebc fEUt, font i be ^ele SSo^ne aget." 

@. 9. yix. 103. ajJaaffec funbe bctte Crbf^jrog faatebe« ubt>lbe«: "Dg Srøeéfe' 

(te »et) et 55agéfatb." 
@. 10. 9lx. 129. CC>ni bctte iutibiffe £)tbt>tcg f. ^ebegaatb. @. 179.) 
@. 11. Sfit. 131. Var. "5)et fait fnatt fFee, font (cenge fFal angte«." (S3t.) 
(S, 17. 9lt. 235. fite: tettete: fclte* 
@. 18. Øit. 242. Var. "SJee big. faa fott bu et!" fagbe ^ølten til Otttté^- 

twunben." (H- 178.) 
S. 19. 5»t. 259. "SKab t SBane:" bet («fe6: "SWab i »aaite." (f.int.4433.) 
@. 20. S^lt. 269. Dtbf^togetfcttottcg, maajfee bcbte, ^o6 SWot^: ^»ettSatn 
' ttitte« iffe Uge »el af filt gebe. 

- l»t. 270. (^06 $. £oae. 9lt. 415.) 
@.. 25. JJlt. 491. «&etti( I)øtet ogf aa et Dtbfptog. ^»i6 celbte ^itbc et unb|Iup^>et 

mig: @ift bin !Dattet, eHet ^un giftet fig fe(». 
(S. 27. yix, 368. Var. "^ait (!al længe ftaae, fem ffal tø»e en 5lnben af , 

®cebet." ?Poud^. £.2. , 

@. 27. 9lt; 378. Cffin^eé^c« ^. @i)». I. 203.) 
@. 29. m, 397. 3:i( bette »el befienbte Dtbf^tog om ©onben feiet $. 3:^0^' 

mcfen ben gotf låring : "33il bu iffe »«te -Set te, faa »il i^an." 
<S. 30. 9it.,417. 3:ilfætte6: % ©»». II. 132. 
@. 32. 9lt; 451. C*o« ?J. Soffe. 9^t. 978.) 
<B. 35. Stt. 943. @fotf!: "Make not two Mews of one daughter." Kelly. p. 

255. Q^an jinbet SKeningen ufotflaaelig.) 
(5. 37. 9lt. 510. $t. 3»et tilføiet benne gotflating: "^e C€t»inbetne) tøt 

;inbettiben giete beveé 5lften om SWibbagen, noat be fot »teget ]^a»e 

fiunget i 6^ot meb ben tebe J^anbe." 
(S. 39. Ølt. 552. "5)i)b et altib møbeficet." C2)en ^et gi»ne gotflaring et 

ne^^je rigtig; og en anben ^oé 3Kotl| Bøt maaffee fotettceffe«: 

"iDvben et ficet eftet SWøbe' (a; SWøie), jlijet albtig SWøie. 
®. 40. 9lt. 558. (Sftet SKot^S. gottolfning: "étote pettet tale ei meget.'' 
@. 42. 9tv, 601. C3»f. J&ebegaatb, @. 255.) 
@. 48. 9Jr. 690. "fammelige": bøtlcefeé famtttetltøe, f oiv bet flnbe« ]^o6^. 

i&olle. 831. Q»f. ogfaa Sit. 17lfo« ^l^etu^j: Sammerleghe liggher 

ædhen lyiadh.) * 386' , 

.<S. 50..' 9Ir. m. goiefommJr Ifci 55. fioKe, 9lr. 491. 775. 1169. 
®. 55. SU«.' 811. (*o« $.'«c«e. SRr. 034. 3»f. 93ebelé ©aw. @. 85.) 
@. 58. 9lr. 855. ($a^ $. «oae. 441. 1080.) 

@. 65. 9lr. 953. (»egge ffcr onfefrtc £)rt)f»>r(?9 M *• «<>tte. 11 05 09 325.) 
@. 71. 9ilr. 1051. 9[nføft efter (Slfr. ^eberfen« Ubg. f. 89 o, og ?P. @9t). $e* 

bet £oKe i Ubø. af 1500 ^ar: SR-en (men^ @a))er )>inbe. 
@. 74. 9hi 1088.^ aietterc efter ^.^cffe: "©ørfominf j!al man giørtig gierne 

me." (108C.) ©tter: "$an ffal »el »aagc, (font) @ i ør femme 

j!at øiemme." (050.) 
@. 83. (m. lé25.) f. % gotte. 9lr.405 (ølugagtig, i Ubg. af 1515.).3»f. 
• ' 2f^l. glæyggr: Havamål. <Str. 48. Glossar p. 224. 

@> 85. iUr. 1200. ^r.3\)ertilfi?ier benne gorfkring: "€m^aaj!en faacr $ roes 

ften ^ij og itage; om Sajlen 'maatte ^ørn i $atoebømmet frit 

cebe uben <^i)nb; om 3iuul I^ar 33onben be bebfle 5)agc; om »^ø? 

ften gaaergøttet mcb 2^oberen i93angen,.og ceber meb bet Befte." . 
@. 03. 9lr. 139Ji. Var. "<S m a a »getgen giørc fun fmaa Sertegn." *('&• ^o:: 

mefen.) 
@. 93. 5«r. 140ii, tilf^ører % »oKe. 5«r. 1089. (^Iveru^).) 
(S. 98. 9>lr. 1474. (Dgf aa 3)?ot^ forflarer ^celg )>eb: puer, puella^ men 

iffe Crbfprogetg SKening.) 
@. 104. 9lr. 1573. Var. "«iben ^unb er længe (Haffe." C«p. »oHe. 342.) 
@. 107. SRr. 1619. 3\)f. Var. 1233 og 5(nm. tit famme. 
@. 108. 9lr. 1637. (^oé ^. ^l>omefen : "(Smiger er gob SKab, ^ioem ber giber 

æbet l^am.") 
' (S. 110. 9lr. 1665. {^aa et anbet (Steb forflarer Srøot^ bet ^aa Ugnenbe SKaabe : 

ben, fom l^ar giort 3lrbeibet, »enter fig Sønnen.) 
@. 116. 9lr. 1756. (f. bet fulbiicenbigc €vt>m. 9lr. 4132.) 
@. 117. 9lr. 1775. Jtiv« St^tttttte 0. f. ij. (*«?« *• ^^^^c 101. C$T^r. «Pe.' 

• berfen l^ar allerebe oJ)taget bet mjere: ^voi fRvgtc.) 
@. 124. 9lr. 1886. (iDet gaaer »el ub ^aa at bable ben i^be.) 

^ 5Rr. 1889. Var. "35ct er ei etl^ttert 8»iin, bragen »il ribe." 

(SWot^. Collectan.) ' 
@. 126. *Rr. 1913. ^0^ $. gottc finbcé bet i celbre gorm: "Søbgicern ^one 

fanfer fieiben fuur gløbe." (Ubg. 1515 l^ar: laffer.) 
@. 128. ilt. 1960. J&o« $oud^. £L 2: "@(et ei Suué.i efinbfiortel, l^un fin.- 

ber »el fel» berinb." 
@. 132. 9lr. 2014. Var. "Jlan bu ei o»er femme, ba fn)b unber." S>*. 

»otte. 281. 
^ @. 132. «iben, libet. $er er glemt £)rbfproget ^oéi ^. i^offe: "3Keb libet 

^anb maa reen S^anb fig toe." De facili inuojda niundus 

mundatur in unda. (239.) 
@. 140. Dir. 2152. $06 $. 8otlc. SWr. 1020. 
@. 145. 5»r. 2256. Var. "(Baat meb ^aanben og iffe meb ©(effen. (1. 296.) • • ^7 

, '» ' . 

<S. 147. SSix. 228^;. Var. "<S(?ben SKab bli»er »el æbet, f^ebe «t«ber b(i\)er \)e( 

(libte." ($. Jl^omefenO 
©. 148. 9lr. 2304. "^u ffal »etge ben, ber 33ce(be ^am": ifrim ^t. 3t)er. 
@. 153. 9ir. 2379. Var. "Æ)H^ fer «&unbtebe ^aler, ber vil nteaet ®raa)jen.' 

brab til." (^r. Swr.) 
©. 158. 9[nm..3»f. ben latin jfe S5erfton, fom cgfaa »ifer bgn ircnijffr SReuing: 

"A^sponsafi more fuit usa puella pudore, , 

Ad lectum gressae, quæ nudipcs abjiuit esse." 
(B. 166. 5Rr. 2598. §o6 5p. ^offc, 1032: "Onbt er mti, 09 @obt er ei for 

meget" o: ber er altib meer enb net af Cnbt, og albrig for nteget 

af bet @obe. 
@. 169. mi. 2648. (f. $. »otte. ««r. 204. 3dl. "iåJt er vid ramma reip at 

draga." % (Bt)% I. 511. 3»f. ^x, 3790). 
!S. 170.. 9h. 2660. ($oé $. «oUe. 9lr. 1180.) 

(S. 171. 9lr. 2676. iDettc efter S^li^eru^ anførte fRiim finbe« ^r %. 3»er. 
®. 172. mx, 2686. C5)ette, efter % ^. <Smibtl| anførte Oiiimjar ?J. @i>t). 

JL 267.) • ' 

®. 173. ®ebre Jod STOot:^: 

"?Jaa ©aben bæreéf ©ulbet røb, 

£)g Ijiemme lebeé efter 93røb." 
@. 174. 5nr. 2713. Var. "(Snb l}am liben Cmnbe <St)øb unber <Sfiøbe." 
<5. 175. 9lr. 2726. igfotj!. "Wivcs and mills are ay wanting." Kelly. p:2i9, 
@. 175. 9lr. 2731, Var. "(Sn fornuftig Cmnbefan brebe et ^vflbe" 0. f. ». 

C«&r. 3i»cr.) gormobehtlig mene«: tjebat tale »el om l>am, meben« 

l^an er borte. 
@. 176. 9lx. 27 U. ^og ^. X^nefen: "itolDt er Clmnberaab, bet 1^ ar l^»er:: 

fen J&o»eb eller «&ale."' 
.©. f81. 9lr. 2824. (^o^ % Mk, 1131: "Ufei SWanb fcerbfé trijggelig om 

!(^anb. Vir periroi veiitus .migrat ab lK>sie qui^tu^.") 
©. 189. *Jlr. 2975. ($0« $. @v». i. 280.) 
(S. 193. 9lr. 3048. ^oll. (1487.) "T'is toe late lUets! gesecht, als die 

kese gheten is." 
@. 193. 9lr. 3049. Var. "3)et <r for feent at ffi^be »rønben efter, naar ^ax- 

net er brufnet." (SWot^.) 
@. 206. 9h. 3245. (^og $. golle. Ølr. 916.) 
®. 208. 9^r. 3282. (§0« ^l.SoUe, 276: ".gvo 9(nben flotter, l^an bliver ei 

ufpottet.") 
@. 217. 9lr. 3406. (^oéi 5p. Sclle. 1170. "Ut stertit somnis, non dormit 

firmiter omuis.") 
@. 222. C9lr. 3499 og 3525 l>øie fammen!) 
@. 223. 9lr. 3519. Var. "$an fom Hbligt nof, ber blev ^«ngt veb SRaane^- 

ffin." C^r. 3ver.) 
®. 233. mx. 3666. (f. ^ebegaarb. @. 173.) ^ e. 837. .5lr. 3715. Var. "$«t tofttx%xii at tibe Hft3:rcet^efr C'&r.Sm.) 
<^ 240. JRr. 3770. Var. "iacet grewt o^?. ^aa gi^fben @tol, ^n ]^o)))?er neb 

' *i JRtken $øet." (I. s'lL) * - 

@;j^52/5»t^3963. C^o« $. Sctte (i Ubg. af 1506) fortete: ©fte gielber 

* ''Og cnb ittørefwenb.") 3»f. 9lr. 3295. (gielbe.) 
@. 861. «r. 40904 CMlaretVe ^ebegaatb, (S. 144.) 
@. 5>9i. «r.*4478. 3»f. ^. (^»t>. II. 271. '.'(Snart er ®wn giort; og @labe 
^ee( fnarere." *yer fan enbnu^dnf^r^é f^lgenbe 3 £)rbfprod af bet Upfalffe J&aanbffrtft, ber 
flet ({te finbeft i nogen Ubg^ af ben banf7e ^. SoHe, og eet, fom er noget afi»tgenbe: 

* f3I. Han tharff ey iara aflT androra^. som nakat kan siælwer. {Non eget 
eæterius^ qui moribus inlus abundat.) 
M2. The iiona ær odkændanæsum, som ^aniba kluta haver falo. (Nos- 

t'iYuf" ad nasuin mither, qui vendit omasum.) 

778. Tha thækkis pikan bæst Iha hon ligger a bakin. (Pukra pueUa placet 

dum resupina jacel.) 
185« Ilt ær ey goth før æn wærra kombir. (Carius pst carum, «< pregu- 

statur amarum,) 3»f. Ølr. 2601. ' ' • *» Ztptfeit (Sibe XXV. £. 7. ^ere, 1. l^iører. ^ - 

— AXIX. S. 7. i feer ubfletteg. 

— 32. «. 3. miraykid, t. DiykM. 

— 34. «. 2; 1. 137, i. I. 437. 

— 39. 9lt. 548. Var. '^at fig ^ou," 1. ftge* 

— 43. 9lr. 6I3. ^'giør - ufelt — IBo." t. "gier ufelt S3o 
-*^ 46. Ølc 660 i JD€t tvbjfc ;Otbfpr.: .&dufin, 1. ^anf 

— 89. Kr. 1327. ((Sitatet I. 343, I. 361. 

— 125. fibjie Sin. tn 1. er» ' 

— 157. 9lr. 2488. "iDa en SWelet," I ba et? SWetet. 

— 184. 9lr. 2887. ^ttiff, 1. SBiff. 

— 270. 9h:. 4211.' "bet førfie W," I. betl førfte. 
— . 273. mt. 4239. fnaré 1. fttateft* m. 


l^ XC182183 6ENERAL tlBRAHY - U.C. BEHKELEY 

■lllllllllll 

B0Q0&b]iS35 14 DAY USE 

RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED 

LOAN DEPT. 

RINIWALS ONLY— TO. NO. 642-3405 

is book it due on tbe last date stamped below, or 
on die date to ^idudi tenewed. 
Renewed books are sub ject to immediate tecalL ppQl 8tauj4l 
B^^m A U6 2 6 1986 AUTO. uiiiC. AUG 3 1 1 986 DEC 2 O 1989 AUTO. Disc. 5tP 'ti u jyejy *^ JANO/ f . 1991 ; -69-1141 t gniR OEG « * ^^' LD21A-60m-6/69 
(J90968l0)476-A-82 General Library 
University of California